Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.

Info školního parlamentu

Ahoj, my jsme ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT KORUNKA  Scházíme se každý čtvrtek ve 14:00 v 6.A, hrajeme hry a snažíme se stále zlepšovat naši školu různými akcemi, projekty a dalšími nápady. Pokud Vás taky dění na škole zajímá, mrkněte na naše zápisy z jednání nebo se přijďte zapojit! 
IMG_3964.jpg
kontakt:
Mgr. Petra Marušková - maruskova@korunka.org
Mgr. Josef Vališ - valis@korunka.org
Zápis ze zasedání parlamentu ze dne 20.2.2020
Zúčastnilo se 17 žáků žákovského parlamentu.

Co jsme řešili? 

☻ BAREVNÝ DEN pátek 21.2.2020. Modrá je barva souladu - proto celá Korunka v modré barvě! Všichni, kteří budou v modré barvě, se sejdou v 11:00 na školním dvoře na společnou fotku ♥
☻ KINO! proběhlo hlasování filmů, které se budou promítat 11.3. Vítězné filmy:
I. stupeň v 8:00: Škola duchů
II. stupeň v 10:00: Labyrint
☻ABECEDNÍ SDÍLENÍ - téma: co se nám na naší škole líbí
Zápis z jednání žákovského parlamentu, 6.2. 2020
Účast: 19 členů ŽP
Moderátor zasedáí: Jirka

 
Téma Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
☻ rozdávání nových parlamentních triček!
☻ photoshooting
☻ DELEGACE Z RŮZNÝCH STÁTŮ navštívila parlament a vedla s námi krátkou diskuzi o fungování parlamentu
☻ řešení KINA pro první a pro druhý stupeň 
☻ na příští týden každý donese návrhy filmů
☻ promítání bude ve středu 4.3. prvni  a druhou  hodinu I. stupeň
třetí a čtvrtou hodinu II. stupeň
☻ diskuze nad projektem SBÍRÁNÍ ODPADKŮ (výlet s dobrým skutkem)
☻ závěrečné zhodnocení projektu TÝDEN BEZ MOBILU - škoda, že se spoustu žáků i učitelů nezapojilo.
☻ 1.4. DEN NARUBY - příprava nového projektu
☻   
Zápis z jednání žákovského parlamentu, 19. 12. 2019
Účast: 15 členů ŽP
Moderátor zasedání: Robert a Jirka

 
Téma Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení

☻ plánování nových plakátů na TÝDEN BEZ MOBILU  13.-17.1.2020 
☻ hra HRNEČEK
☻ hra ŘETĚZ
☻ parlamentní trička
☻z brainstormingu vyplynul nápad na novou akci pořádanou školním parlamentem: ZAHÁJENÍ KINA. každý na příští parlement přijde s nápadem na filmy pro první a druhý stupeň. promítání bude v den pololetního vysvědčení 


 
☻ během týdne bez mobilu se nebudou vybírat - žáci si ho sami nechají doma, ve skřínce nebo v tašce  
Zápis z jednání žákovského parlamentu, 12. 12. 2019
Účast: 12 členů ŽP
Moderátor zasedání: Robert a Jirka

 
Téma Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení

☻ sepisování pravidel pro TÝDEN BEZ MOBILU  13.-17.1.2020 
☻ hra PO MÉ PRAVICI JE MÍSTO
☻ parlamentní trička

 
☻ během týdne bez mobilu se nebudou vybírat - žáci si ho sami nechají doma, ve skřínce nebo v tašce  
Zápis z jednání žákovského parlamentu, 5. 12. 2019
Zapisoval: Josef Vališ 
Účast: 18 členů ŽP
Moderátor zasedání: Vincent 

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
☻ vyhodnocení akce DEN BEZ MOBILU
☻ akce se bude opakovat jako TÝDEN BEZ MOBILU  13.-17.1.2020 
☻ domluveno, že příští zasedání bude moderovat Robert a Jirka
☻ příprava adaptačního výletu ŽP

☻ trička parlamentu
- v pondělí 9.12.2019 o velké přestávce sraz u ředitelny
- vybere se logo - návrh  může udělat kdokoli!
- barva trička: ČERNÁ 
- barva potisku: BÍLÁ

 
☻ velmi kladné ohlasy z prvního stupně, rozmanité ohlasy  z druhého stupně
☻ Dne bez mobilu se zúčastnili dokonce někteří rodiče 
 
Zápis z jednání žákovského parlamentu, 28. 11. 2019
Zapisoval: Josef Vališ
Účast: 20 členů ŽP
Moderátor zasedání: 

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
☻ tvorba plakátů na DEN BEZ MOBILU ☻   
Zápis z jednání žákovského parlamentu, 21. 11. 2019
Zapisoval: Josef Vališ
Účast: 20 členů ŽP
Moderátor zasedání: 

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
☻ hra NOČNÍ MŮRA - navrhování řešení možných problematických situací, aktivita pro parlamenťáky
☻ žádné návrhy ze tříd 
☻ 5.12. ŠKOLNÍM PARLAMENTEM VYHLÁŠEN DEN BEZ MOBILU pro celou školu! více info brzy
☻ 
 
 
Zápis z jednání žákovského parlamentu, 14. 11. 2019
Zapisoval: Josef Vališ
Účast: 17 členů ŽP
Moderátor zasedání: Isabela

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
☻ témata řešená ve třídách s poslanci: přesolené polévky v jídelně (většinou ale popřeno), nefungující automat - děti strhávají cedulku
☻ KULIČKOVÁ DISKUZE na téma "Myslíte si, že by děti měly rozhodovat o dění ve škole? Ano-proč? Nebo ne-proč? 
☻ SKUPINOVÉ ŽONGLOVÁNÍ 
☻ budeme řešit nefungující  automat 
☻ kontaktujeme pana starostu a půjdeme se podívat na zasedání zastupitelstva 

 
 
Zápis z jednání žákovského parlamentu, 7. 11. 2019
Zapisoval: Josef Vališ
Účast: 20 členů ŽP

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
☻ představení aplikace NENECH TO BÝT (Frederika Sekowská, Beatrice Sekowská) 
☻ projednání návrhů ze třídy: nové nástěnky, dovolování starších na žáky prvního stupně, prevence, odpadky na dvoře, jeskyně na dvoře - odstranění (domluva na 8.11, v 7:50 návstěva pana ředitele)
☻ SNĚHOVÁ KOULE na vymyslení projektu školního parlamentu. 
☻ kuličková diskuze, brainstorming nad 
☻ 
přínosy:
☻ registrace školy do NNTB.CZ
☻ zástupci tříd poskytnou více info ve třídách  
☻ nápad na DEN NARUBY
 
Zápis z jednání žákovského parlamentu, 31. 10. 2019
Zapisoval: Josef Vališ
Účast: 24 členů ŽP

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
☻ hry zaměřené na třídní (resp. parlamentní) klima - LÉTAJÍCÍ KOBEREC, LIDSKÉ BINGO 
☻ domluva o administraci parlamentní nástěnky 
☻ reflexe 
☻ diskuzi moderoval R. 
☻ diskuze nad tématy navrhovaným ve třídách:
- AKTIVITY O PŘESTÁVKÁCH,
- OMEZENÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ V BUDOVĚ ŠKOLY
- STOLNÍ HRY NA CHODBÁCH 
- JAK KONTROLOVAT CHOVÁNÍ O PŘESTÁVKÁCH?
- ZAKÁZAT FOTBAL NA CHODBĚ?
- DÁT PRYČ MODEL JESKYNĚ NA DVOŘE?
přínosy:
☻ díky hra LÉTAJÍCÍ KOBEREC rozvinutí empatie vůči jedincům vyčleňovaným z kolektivu
☻  vzájemné poznávání poslanců díky hře LIDSKÉ BINGO  
☻ projednání podnětů ze třídy 
 
Zápis z jednání žákovského parlamentu, 24. 10. 2019
Zapisoval: Josef Vališ
Účast: 25 členů ŽP

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
☻ vzájemné seznamování poslanců mezi sebou
☻ tvorba jmenovek 
☻ vymezení pojmu DEMOKRACIE ve dvojicích (mix 1. a 2. stupeň) 
☻ hra NA KOLIK (je u nás na škole demokracie)  
→ diskuze 
☻ rozdělení do skupinek, kreslení SPRÁVNÉHO  PARLAMENŤÁKA
→ prezentace jednotlivých skupin
→ diskuze
nápady, co ve škole zlepšit:
☻ nové koberce
☻ využití aplikace Nech to být 
☻ nové projekty
☻ vylepšit školní dvůr 
 
 
Zápis z jednání žákovského parlamentu, 17. 10. 2019
Zapisoval:  Josef Vališ
Účast: 17 členů ŽP

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
- Úvodní zasedání
- podepsání smluv mezi zástupci tříd a školou
- domluveno zasedání každý čtvrtek 14:00
- lavice vždy nachystá služba (příště MR) 
- upřesnění role předsedů tříd 
   
Zápis z jednání žákovského parlamentu, 4. 6. 2019
Zapisovala: Petra Marušková
Účast: 9 členů ŽP


 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
Hodnocení parlamentu 2018/2019
Co se podařilo:
- sběr papíru
- žáci z druhé stupně vyučovali na prvním stupni
Co se nepodařilo:
- není účast záptuců všech tříd


- nástěnka parlamentu- najít partnerskou školu v zahraničí na dopisování
- výzdoba školy

- předávání inromací ze žákovského parlamentu ve své kmenové třídě


Proč má škola dva vchody?


Hluk na chodbě během výuky

Zamykání toalet a přelézání
Běhání na chodbě během přestávkyPoděkování všem zástupcům parlamentu za celoroční aktivitu
Petra Marušková

Julie Tučková
Aya Nafati
Sofie Vaňková
Petra Marušková


- příští rok bude zajištěná účast jednoho zástupce z každé třídy
- volby budou na konci září 2019
- parlament bude v nadcházejícím školním roce vždy v pondělí od 14:30 h (data budou umístěna na nástěnce parlamentu)
- umístíme před jídelnu, sejdeme se společně na focení, umístíme na nástěnku fotku zástupců ŽP (bude vyhlášeno rozhlasem)
- oslovit učitele jazyků, zeptat se na jejich zájem
- schválit plán výzdoby a oslovit spolužáky v jednotlivých třídách
- mít jasně dané třídnické hodiny, kdy bude možné předat informace- zeptat se pana ředitele a pana školníka (Julie Tučková a Sofie Vaňková)
- Matěj Gruber navhruje rozmístit po škole plakáty o dodržování klidu na chodbách během výuky
- oslovit učitele, aby byli žáci poučení o chování na chodbě během výuky
- Petra Marušková vše sdělí vyučujícím na pondělní poradě prvního stupně

- více kontrolovat toalety během dozoru
- nahlásit takové jednání učitelům
- sledování (kamera), zeptat se na tuto možnost pana ředitele
-  větší kontrola během dozoru učitelů
- umístit na chodby značky, které by žáci měli respektovat


 


Zápis z prvního jednání žákovského parlamentu, 27.3. 2019
Zapisoval: Marek Šimáček

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
HOST: DÁŠA MIKEŠOVÁ 
- dotaz ohledně poničených sešitů
 
- přesouvání družin
-  loni nepořádek ve třídě
- jaké je to být vedoucí družiny
- jaktože pracuje Dáša s tolika dětmi a nemá z toho nervové záchvaty :D
- co  Dášu  baví  nejvíc a  nejmíň

- co   pana učitele  Pepu  Vališe  baví   nejvíc  a nejmíň 
- jak se  máš
Dáša závěrem přeje školnímu parlamentu, aby pracoval nadále jako skvělý TEAM!

- družina za škody nemůže, bylo to nedorozumění
- vysvětleno 
- aktuálně vše OK
- náročná, ale velmi zajímavá práce
- recept je pracovat se všemi jako TEAM

- nejvíc: práce s dětmi, nejméně psát poznámky
 -  zpívání s dětmi, nejméně napomínání
- ...

 


 
Zápis z prvního jednání žákovského parlamentu, 27.2. 2019
Zapisoval: Marek Šimáček

 


 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
host: Hana Štěkrová
beseda - odpovědi na dotazy žáků
- desertní lžičky
- ochucené mléka
- bezpečnost
- třetí jídlo na výběr
- výzdoba jídelny - říct   ve  třídách
- pizza a palačinky?
- jak vypadá den kuchařky
- alergie
- bezlepková dieta
prosby kuchyně:
- omezovat hluk¨
- přezouvat    se v   jídelně
- mobily  nepoužívat v jídelně
- zacházení z  příborem 
- ochutnat jídla kerá,neznámestolování
nástěnska  parlamentu              
dopisování se zahraničím


další parlament: 20.3.
nachystat otázky na návštěvu: Dáša

mimořádný sraz parlamentu v pondělí 4.3. 9:40 ohledně nástěnky 
 
Zápis z prvního jednání žákovského parlamentu, 13. 2. 2019
Zapisoval: Marek Šimáček

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
návštěva parlamentunu

vyhlášení sběru papíru bude 27.2.

dopisování - se žákem ze zahraničí27.2. příjde paní Štěkrová 

PB


třídění odpadu - plast

výzdoba chodeb
místo  pro  koloběžky       

projekt - druhý stupeň jako učitelé


  zesílit  rozhlas
 
přemíšlení ?? úkol - donést nápady na to, s kým si budeme dopisovat - která země 

vymyslet dotazy

úkol pro poslance - seznámit spolužáky s hlasováním v pátek 

odpadkový koš do každé třídy?

úkol-vymyslet jak


zeptat se spolužáků


 
upřesní se termín
Zápis z prvního jednání žákovského parlamentu, 9. 1. 2019
Zapisoval: Marek Šimáček

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení

sběr papíru    

-každý pátek   v 7:30-7:50  dole u dveří probíhá sběr 

filmová soutěž


dopisování se žákem ze zahraničí

1.4  proběhne  návštěva státního 
  parlamentu


příští zasedání 30.1.!  


  
 -  zástupci  tříd  10 .1 2019 připomenout sběr  papíru ve třídáchhodně tříd proti :(    


ANO! (možná spíše maily)

 
Zápis z prvního jednání žákovského parlamentu, 21. 11. 2018
Zapisovala: Marek Šimáček

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
sběr  papíru
 - Nástěnka


- film

 - výzdoba tříd
- dopisování s žáky ze zahraničí


  
start 1.12.,konec 11.1
svázaný papír

Aneta  vyrobí plakát
(dávat  každý  pátek  panu  školníkovi na   zvážení  7:30-7:50
-  poslanci ve třídách
hlavní cena = den mimo školu
  
kazdá třída dá 40 Kč na nástěnku parlamentu

do příště promyslet
 
ZÁZNAMY ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019:
_____________________________________________________
Zápis z prvního jednání žákovského parlamentu, 17. 10. 2018
Zapisovala: Petra Marušková

 
Téma, navrhovatel Diskuze, názory, hlasování Způsob řešení, další postup
Datum dalšího řešení
Seznámení s pravidly ŽP, Petra Marušková

Tlumočení o činnosti ŽP v jednotlivých třídách, Petra Marušková

Zadání úkolu, Petra Marušková
 
  

Při dalším zasedání ŽP předsedové předloží návrhy, které vzešly z jednotlivých tříd.
NADCHÁZEJÍCÍ TERMÍNY ZASEDÁNÍ PARLAMENTU
31. 10. 2018, 14 h (účast obou stupňů)
21. 11. 2018, 14 h 
 (účast obou stupňů)
 5.  12. 2018, 14 h  (účast obou stupňů)
 9.    1. 2019, 14 h  (účast obou stupňů)
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one