Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.

Info školní jídelny

3.9.2019
SNÍŽENÍ TLAKU VODY 10.9.2019

Vážení rodiče,

Pražské vodovody a kanalizace škole avizovaly opět OMEZENÍ DODÁVKY - snížení tlaku vody z důvodu oprav vodovodní soustavy a to na den 10.9.2019. Po telefonické konzultaci jsme usoudili, že nemůžeme bezpečně provozovat školní budovu, pokud je riziko, že není záruka dodávky nezávadné pitné vody po celý den.

Stravování: Od 11,40 do 13 hod. bude vydáván studený oběd pro děti, které se stravují v ŠJ. V případě nepřítomnosti či nezájmu o oběd na den 10.9. prosíme odhlásit oběd nejpozději 9.9.2019 DO 14 HODIN. 10.9.2019 do 8 hod nebude možné již oběd odhlásit. Děkujeme za pochopení.

Hana Štekrová, vedoucí ŠJ
19.8. 2019

Informace školní jídelny pro školní rok 2019/2020
vchod ze Sládkovy ulice
 
Cena čipu: 120,--Kč (vratná kauce v případě neporušení) – povinnost mít na každý oběd
 
Cena oběda: POZOR ZMĚNA!!!
3 - 6   let    22 Kč
7-10 let    25 Kč
11-14 let  27 Kč
15 a více 29 Kč
 
Obědy je nutné mít zaplacené do posledního dne v
měsíci na měsíc následující. Nezaplacený oběd nebude vydán.
                      
Platba hotově: 26.8.2019 7,30 - 14 hod
                          27.8.2019 7,30 - 14 hod
                          28.8.2019 7,30 - 14 hod
                          29.8.2019 nebudu
                          30.8.2019 7,30 – 14 hod
 
od 2.9.2019     6,45 – 11,30 hod
                      11,30 – 13,45 výdej ve školní jídelně – nebudu v kanceláři
                      13,45 – 14,30 hod (popř. po telefonické domluvě 223018915)
 
Možnost platby převodem – počet obědů v měsíci x cena oběda = cena stravného na měsíc, do textu celé jméno dítěte, třída - Č.úč. 51-2510110217/0100 (v srpnu platit září, v září říjen…)
Spojení do ŠJ: tel.: 223018915, e-mail: sj.korunovacni@volny.cz
 
K odebírání obědů je nutná vyplněná Přihláška ke stravování + Upozornění (možné stáhnou na stránkách školy, žáci dostanou v tištěné podobě na začátku šk. roku) – vyplněné prosím vrátit do ŠJ.
Škola se účastní v projektech:
Ovoce do škol – zdarma 4xměsíčně (100% státní dotace)
Mléko do škol – neochucené dotováno státem (cca 4x do měsíce)
 
Zdravé svačiny – náš školní projekt: výdej od 9.9.2019
Možnost objednat v ŠJ, výdej o velké přestávce na čipy.
Nabízíme 4 druhy zdravé svačiny:
1.Menu – cena 17,-
2.Menu – cena 20,-
3.Menu – cena 20,-
4.Menu – cena 22,-
Výběr svačin stejný jako výběr obědů – na stránkách školy – www.e-jidelnicek.eu. Po vyzvednutí přihlašovacího jména a PINU v ŠJ možnost objednávek z domova do 14:00 hod na další den.
Hana Štekrová, vedoucí školní jídelny
 

 

 
 
                                                                                     
 
Info školní jídelny
19.8. 2019

Základní škola Praha 7, Korunovační 8 se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7-Bubeneč
Vedoucí školní jídelny: Hana Štekrová, tel.223018915, kancelář-samostatný vchod ze Sládkovy ulice

Přihláška ke stravování ve školní jídelně 
Jméno a příjmení žáka………………………………………………………………………………..………………………….
Datum narození žáka…………………………………………………………třída……………….…………………………..
Adresa………………………………………………………………………………tel.domu……………………………………..
Příjmení rodiče-pokud je jiné než žáka………………………………tel.na rodiče……………………………….. 
Přihlašuji svého syna/dceru ke stravování ve školní jídelně. Stravné budu platit v hotovosti
proti příjmovému dokladu nebo trvalému příkazu číslo účtu……………………………………………….. 
jméno plátce………………………………./Nutno vyzvednout ve ŠJ VARIABILNÍ SYMBOL/.  Prosím zaškrtnout.
PODPIS zákonného zástupce:                                                      DATUM:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace pro rodiče:
1/Výše stravného:3-6 let 22 Kč,
7-10 let 25 Kč,
11-14 let 27,00Kč, 15 a více 29 Kč  
Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu šk.roku, ve kterém dosahují věku podle kategorií – Zákon č.10/2005 Sb. (školní rok je do 31.8. - Zákon č.561/2004 Sb., §24)

2/ Obědy je nutno zaplatit do 11 hod posledního dne v měsíci na měsíc další (pouze v případě prokázané dlouhodobé nemoci den před odebraným obědem).

3/Odhlášení oběda je možné ještě týž den do 8,00 hod osobně ve ŠJ, tel. 223018915 nebo e-mailem:sj.korunovacni@volny.cz. Pouze první den neplánované nemoci je možno vyzvednout oběd do jídlonosiče ve výdejně cizích strávníků, vchod ze Sládkovy ulice(10,45-11,00). Další obědy je třeba po dobu nemoci odhlásit.   

4/ Žáci jsou povinni nosit na oběd čip-doklad o přihlášeném obědu (prodej vratného čipu je v kanceláři ŠJ, Sládkova ulice – cena 120,00Kč). Čip je možné odkoupit zpět pouze pokud je funkční, nepoškozený, čistý. Ztrátu čipu je nutné hlásit ihned u vedoucí ŠJ, aby mohl být čip zablokován a nedošlo tak k neoprávněnému výběru oběda. Při ztrátě je nutné koupit čip nový.

5/ Vyplněnou přihlášku ke stravování je nutné odevzdat nejpozději v měsíci září (přímo v kanceláři ŠJ nebo třídnímu učiteli). Součástí přihlášky je upozornění pro rodiče o státních dotací na oběd.

6/ Veškeré připomínky ke stravování vyřizujte u vedoucí ŠJ nebo u ředitele školy.

7/ Provozní řád ŠJ je vyvěšen u vedoucí ŠJ, k nahlédnutí u ředitele školy.

8/ ŠJ nabízí možnost vaření jídel přes ulici nebo stravování přímo ve ŠJ
     ve výši 77,00Kč za podmínek pro cizí strávníky.
                                                                                                            Hana Štekrová – vedoucí ŠJ
Upozornění pro rodiče:
 
Stát dotuje režie na oběd pouze v případě pobytu žáka ve škole (Sb. zákonů č.395/1991, §32).
Žák je povinen odhlásit si oběd nejpozději do 8,00 hodin téhož. Pouze první den neplánované nepřítomnosti si může oběd vyzvednout ve výdejně cizích strávníků, vchod Sládkova ulice,
a to do přinesené nádoby v době mezi 10,45-11,00 hodin (čip s sebou). Nemocný strávník nesmí vstupovat do jídelny (provozní řád ŠJ – k nahlédnutí v kanceláři ŠJ a u ředitele školy).
Vydání dotovaného oběda v době nemoci žáka hodnotí kontrolní orgány jako neoprávněné čerpání státních prostředků, za které udělují finanční postih. Děkujeme za pochopení.
                                                                                       Hana Štekrová – vedoucí ŠJ
 
 
Upozornění pro rodiče o dotaci oběda.
Jméno žáka………………………………………………………………………třída……………………………………………………………
Dne…………………………….                             Podpis zákonného zástupce…………………………………………………..
 
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one