Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
14.10. Mezi námi předškoláky str. 11

15.10. Mezi námi předškoláky str. 12 a 13
16.10. Grafomotorika - houba
Pracovní list -sluchové vnímání - hledání slov, které začínají hláskou O.
19.10. Opakování "Stromy" - stavba stromu, stromy listnaté a jehličnaté. 
Zrakové vnímání - cvičení z učebnice Mezi námi předškoláky str. 14 DÚ, str. 15 společně při online hodině.
Sluchové vnímání - cv. 8, hledání slov začínajících hláskou L.

20.10. Opakování "Les" a zvířata v lese. Zvířata - hádanky. 
Pracovní list Zvířata a jejich stíny. 
1. Informace o zvířeti.
2. Řazení za sebou
3. Hledání největší a nejmenší zvíře
4. Orientace v řadě - prní, poslední, před, za.
5. Řazení obrázek a jeho stín.

Učebnice Mezi námi předškoláky str. 16. Vtipný příběh.
 
21.10. Grafomotorika - Sluníčka - učebnice mezi námi předškoláky str. 17.
Části lidského těla - učebnice Mezi námi předškoláky str.18.

22.10. Matematika - více x méně - učebnice str. 19.
Pracovní list - hledání slov začínajících hláskou K.
Opakování básniček, které jsme se učili.

23.10. Učebnice Mezi námi předškoláky str. 20.
 
2.11. Rýmy. Básně Jiřího Žáčka a Františka Hrubína - Veršovaná pohádka Zvířátka a loupežníci
Učebnice Mezi námi předškoláky str. 21
Úkol: Pokus se vymyslet krátkou jednoduchou básničku

3.11. Kontrola domácího úkolu. Opakování básně Tělo a Kočka na okapu.
Matematika - Učebnice str. 22. Popis obrázku + určování počtu věcí na obrázku. Hledání shodných obrázků.
Rybník - více a méně, stejně.
Domácí úkol: Nakresli vlevo na papír rybník a v něm 4 ryby, vpravo rybník a v něm víc než 4 ryby.
4.11. Učebnice Mezi námi předškoláky str. 23 - matematika.
Kontrola domácího úkolu.
Vymýšlení slov, které začínají hláskou M.
5.11. Geometrické tvry - kruh, obdélník, čtverec, trojúhelník. Hledání předmětů, které mají stejný tvar. 
Učebnice Mezi námi předškoláky str. 24.
6.11. Opakování dny v týdnu. Podzim - znaky podzimu.
Grafomotorika - cvičení na str.25 v učebnici Mezi námi předškoláky.
9.11. Roční období - učebnice str.26.
Dělení slov na slabiky - vytleskávání - kočka, míč, knížka, koloběžka, hůl...
Hledání hlásky na začátku i nakonci slova - pes, míč, domek, učitel, budík, beran, kominík, kabát...
Vymýšlení slov na hlásku B.
Zrakové vnímání - učebnice str.27.
Prožitkové deníky.
10.11. Hra "Všechno lítá, co peří má".
Hra: Je to pravda? Věty: Pekař peče banány. Na jabloni rostou hrušky. Auto jezdí po silnici. Naše škola je v Brně. Ciron je kyselý. Bonbon je slaný. Kočka má čtyři nohy. Cukr je sladký....
Matematika: Učebnice str. 28. Zapisování počtu pomocí putíků.
Hra: Tleskni 3x. Vyskoč 2x. Ťukni do stolu 4x. Udělej 5 dřepů. Vyplázni jazyk 2x....
11.11. Legenda o sv. Martinovi. 
Učebnice str. 29 - hledání dílů obrázku. 
Učebnice str. 30 - pravá a levá strana.
12.11. Dělení slov na slabiky. Učebnice str. 31 - rozdělení slova na slabiky - označení pomocí obloučků, hledání lov, která se rýmují - označení pomocí barevných puntíků.
Opakování - dny v týdnu. Opakování básní a říkadel, které jsme se učili.
Ve 14 hodin setkání celé třídy.
13.11. Grafomororika - rozcvičení, nácvik velkého horního oblouku. Nejdříve na papír A4, potom do učebnice. Učebnice str.32.
Hledání protikladů: malý x velký, mladý x starý, dlouhý x krátký, veselý x smutný...
Učebnice str. 33.
16.11. Shrnutí našich online hodin, velká pochvala dětem.
Svátek 17. listopadu - budeme si podrobněji povídat ve středu 18.11.
Pojmy nadřazené a podřazené - učebnice str. 34.
Zrakové vnímání učebnice str. 35.
18.11. Povídání o 17. listopadu. Co je to svoboda, demonstrace, jak to vypadalo v období totalitního režimu...Symboly Sametové revoluce, Václav Havel. Pracovní listy.
19.11. 17. listopad, shlédnutí pořadu o 17. listopadu, poslech písně M. Kubišové, čtení o V. Havlovi. 
Učebnice str. 36.
20.11. 17. listopad pracovní listy. Kvíz "Co víme o České republice?"
Učebnice str. 37. Úkol na víkend: Matematika.
8.3. Motýlí rozvička 
Jak se rodí motýli - larva, kukla, motýl. Ukázka www.papilonia.cz.
Poslech hudby Moriz Rosenthal - Motýli. Kreslení motýla - grafomotorika. DÚ: Zjistit informace o motýlech.

9.3. Věci kolem nás, z jakého jsou vyrobeny materiálu. Sdílený pracovní list, učebnice str. 25. DÚ: Připrav si 3 věci, ukaž nám je a řekni, z jakého materiálu jsou vyrobeny.

10.3. Matematika - Určování počtu do deseti, více, méně. Více o, méně o. Učebnice str. 26 a 28. Str. 27 DÚ.
 
11.3. Určování počtu slabik ve slovech. Kleré slovo je delší, které kratší - hry. Pracovní list č.1 naokreslit obloučky pod obrázky. 
Učebnice str. 29 - korále - střídání barev a tvarů. Str. 30 určit, které slovo je delší a pod něj nakreslit puntík.
12.3. Kontrola DÚ učebnice str. 29. )část cvičení) 
Báseň Kolik žije v Praze koček, opak. básně Moje tělo.
Senzomotorické hry.
Učebnice str. 31 první polovina, druhá polovina DÚ.
Učebnice str. 32 prostorová orientace - nahoře, dole, vlevo, vpravo, uprotřed, vlevo dole atd.
15.3. Čtení z knihy Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka (jelikož březen je měsíc knihy, také proto si čteme)
1. Jak přišel Vincek na svět
2. Otátky k textu 
Je Země kulatá? Co si pamatujete z našich vyprávění o vesmíru?
Pavouček se narodil na lípě? Co o ní víte? Co jsme si povídali o stromech?
Jak můžeme rozdělit den - ráno...
Sluníčko se usmálo...usmějte se, jak se tváříte, když jste smutní, naštvaní?
Viděli jste už pavučinu? Info. jak vznikají pavučiny, různé druhy pavučin.
Kolik má pavouk nohou? V čem se narodí? Jak se jsmenuje zámotek? (kokon)
U pavouka stála sudička. Kdo to je? Znáte sudičky z nějakých pohádek?
Skřítci říkali pavoučkovi pohádky. Kdo říká pohádky vám?
Jaké to bylo, když jste byli schovaní u maminky v bříšku? Povídejte si o tom s ní.
Jaké vám zpívala písničky, když jste se narodili?

16.3. Čtení další kapitoly Vincek poznává svět
Jak se jmenuje země, kde bydlíme?
V jakém se nachází světadílu?
Jak se jmenuje hlavní město ČR?
Jaká je naše nejdelší řeka?
Ukázka mapy, s kým sousedíme, Prahy, Vltavy, hor a nižin...
Poslech Vltavy B. Smetany
17.3. Opakování - četba z minulého a předminulého dne.
Otázky - ČR, Praha, Vltava.
Práce s učebnicí str. 33. - zrakové vnímání. Pracovní list č.2. - rýmy.
18.3. Protiklady. Učebnice str. 35

19.3. Analýza a syntéza slov (p-e-s, k-o-s...a ves, lak...)
První a poslední hláska ve slovech. Učebnice str.36. Červenou tečkou označ všechna slova, která začínají hláskou s, černou slova začínající hláskou m, zelenou l, modrou j.

22.3. Povídání o jaru a jarní rovnodennosti.
Světový den vody - voda na naší planetě, voda slaná a sladká, Hry - zvíře, které žije ve vodě - děláme vlny, nežije - ruce dole.
Sdílení prezentace o vodě. 
Kresba - vlny - grafomotorika, ryby.
Připravit si sklenice s vodou a ostatní materiál na pokusy.
23.3. Pokusy s vodou
2 sklenice s vodou, led, cukr, sůl, lžička, kamínek, kousek papíru, může být i olej a např. inkoust
1. Zjistili jsme, že voda je bezbarvá a nemá žádnou chuť. 
2. Nasypali jsme do vody cca 1/2 lžičky cukru a zjistili, že barva se nemění, ale chuť ano.
3. To samé jsme udělali se solí. 
4. Kamínek do vody - potopí se, má větší hustotu než voda.
5. Kousek papíru naopak.
6. Určité látky lze s vodou smíchat - mohou ji obarvit - inkoust.
7. Některé látky ne - studená voda a olej.
8. Voda se objevuje na naší planetě v několika skupenstvích - pevné - led, kapalné - voda, plynné skupenství - pára.
Vezmeme kousek ledu a dáme ho do vody. Pozorujeme, co se s ním stane. Ukázka páry z rychlovarné konvice. Závislost na teplotě. 
A nakonec jsme si pustiti Modlitbu za vodu od Hradišťanu.:-)
24.3. Voda - Báseň J. bruknera Voda.
Vznik vody, koloběh vody, k čemu využíváme vodu, kde bereme pitnouvodu...Hta: která zvířata žijí ve vodě.
Koloběh vody - prezentace. Báseń J. Žáčka koloběh vody.
Uč. str. 37.

25.3. Určování levé a pravé strany - pracovní list č. 5. Hra: Ukaž levé oko, rameno, pravou nohu...
Uč. str. 38 - část, zbytek DÚ.
Matematika - pracovní list č. 5.
 
26:3. Březen Měsíc knihy - čtení dětem - Projekt čtení starších žáků mladším dětem
DÚ - Celá strana uč. 38, Nakreslit obrázek ke čtení, poslat.
29.3. Vyrábění velikonoční slepičky

30.3. Velikonoční zvyky a tradice

31.3. Velikonoce, velikonoční příběh, velikonoční týden a jednotivé dny v něm. Setkání s paní vychovatelkou. Ukázka vyrábění velikonoční pomlázky. Otázková hra.

6.4. Počítání s kamínky. Tvoření skupi, více x méně, jednoduché příklady - sčítání. Pracovní list č.6.

7.4. Povídání o píšťalkách. Česká tradice. Shlédnutí videa Jak se vyrábí píšťalka. Poslouchání písně Hradišťan - Dělám, dělám píšťaličku.
Děti ťukají do nástrojů -klacíky, vařečky, hůlky...Píseň Dělám, dělám píšťaličku. Hra s příčnou flétnou, pak s kytarou a zpěv.
Učebnice str.39.
 
8.4. Opakování písničky Píšťalička. Ptáci - tažní a stálí. Online cvičení a hry - ptáci. Písnička Vlaštovičky.

9.4. Grafomotorika - rocvičení, jednotažka - hrnek. Práce s učebnicí - str. 40.
19.4. Pracovní list č.1. Učebnice str. 45. Str. 44 uděláme ve škole.

20.4. Mláďata - pracovní list č. 2 - grafomotorika. Cvičení na Wordwall - mláďata. Učebnice str. 45. DÚ str. 47.
21.4. Konrtola DÚ. Písničky Návrat a Píšťalka. Otázková hra. Pracovní list č. 3. Dělení slov na slabiky - cv. z učebnice str. 49. Str. 48 uděláme ve škole
22.4. Pracovní list č.4. Synonyma uč. str. 50.

23.4. Pracovní list č.5 a 6. Logotron - poslech příběhu s otázkami.
3.5. Učebnice Mezi námi pasletkami str. 12 a 13.
Učebnice Mezi námi předškoláky str. 52.
Pracovní list č. 1

4.5. Učebnice Mezi námi pastelkami str. 14 a 15.
Učebnice Mezi námi předškoláky str. 53.
Pracovní list č. 2.

5.5. Učebnice Mezi námi předškoláky str. 54.
Pracovní listy č. 3 a 4.
6.5. Cvičení z učebnice Mezi námi pastelkami str. 16 a 17. Pracovní list č. 5.

7.5. Cvičení z učebnice Mezi námi pastelkami str. 18 a 19. Povídání o pocitech. Vyprávění příběhu. Hra Co bys dělal kdyby...jsi byl zedníkem a měl postavit dům, kdyby ses ráno probudil na ostrově uprostřed moře.
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one