Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
14.10. Mezi námi předškoláky str. 11

15.10. Mezi námi předškoláky str. 12 a 13
16.10. Grafomotorika - houba
Pracovní list -sluchové vnímání - hledání slov, které začínají hláskou O.
19.10. Opakování "Stromy" - stavba stromu, stromy listnaté a jehličnaté. 
Zrakové vnímání - cvičení z učebnice Mezi námi předškoláky str. 14 DÚ, str. 15 společně při online hodině.
Sluchové vnímání - cv. 8, hledání slov začínajících hláskou L.

20.10. Opakování "Les" a zvířata v lese. Zvířata - hádanky. 
Pracovní list Zvířata a jejich stíny. 
1. Informace o zvířeti.
2. Řazení za sebou
3. Hledání největší a nejmenší zvíře
4. Orientace v řadě - prní, poslední, před, za.
5. Řazení obrázek a jeho stín.

Učebnice Mezi námi předškoláky str. 16. Vtipný příběh.
 
21.10. Grafomotorika - Sluníčka - učebnice mezi námi předškoláky str. 17.
Části lidského těla - učebnice Mezi námi předškoláky str.18.

22.10. Matematika - více x méně - učebnice str. 19.
Pracovní list - hledání slov začínajících hláskou K.
Opakování básniček, které jsme se učili.

23.10. Učebnice Mezi námi předškoláky str. 20.
 
2.11. Rýmy. Básně Jiřího Žáčka a Františka Hrubína - Veršovaná pohádka Zvířátka a loupežníci
Učebnice Mezi námi předškoláky str. 21
Úkol: Pokus se vymyslet krátkou jednoduchou básničku

3.11. Kontrola domácího úkolu. Opakování básně Tělo a Kočka na okapu.
Matematika - Učebnice str. 22. Popis obrázku + určování počtu věcí na obrázku. Hledání shodných obrázků.
Rybník - více a méně, stejně.
Domácí úkol: Nakresli vlevo na papír rybník a v něm 4 ryby, vpravo rybník a v něm víc než 4 ryby.
4.11. Učebnice Mezi námi předškoláky str. 23 - matematika.
Kontrola domácího úkolu.
Vymýšlení slov, které začínají hláskou M.
5.11. Geometrické tvry - kruh, obdélník, čtverec, trojúhelník. Hledání předmětů, které mají stejný tvar. 
Učebnice Mezi námi předškoláky str. 24.
6.11. Opakování dny v týdnu. Podzim - znaky podzimu.
Grafomotorika - cvičení na str.25 v učebnici Mezi námi předškoláky.
9.11. Roční období - učebnice str.26.
Dělení slov na slabiky - vytleskávání - kočka, míč, knížka, koloběžka, hůl...
Hledání hlásky na začátku i nakonci slova - pes, míč, domek, učitel, budík, beran, kominík, kabát...
Vymýšlení slov na hlásku B.
Zrakové vnímání - učebnice str.27.
Prožitkové deníky.
10.11. Hra "Všechno lítá, co peří má".
Hra: Je to pravda? Věty: Pekař peče banány. Na jabloni rostou hrušky. Auto jezdí po silnici. Naše škola je v Brně. Ciron je kyselý. Bonbon je slaný. Kočka má čtyři nohy. Cukr je sladký....
Matematika: Učebnice str. 28. Zapisování počtu pomocí putíků.
Hra: Tleskni 3x. Vyskoč 2x. Ťukni do stolu 4x. Udělej 5 dřepů. Vyplázni jazyk 2x....
11.11. Legenda o sv. Martinovi. 
Učebnice str. 29 - hledání dílů obrázku. 
Učebnice str. 30 - pravá a levá strana.
12.11. Dělení slov na slabiky. Učebnice str. 31 - rozdělení slova na slabiky - označení pomocí obloučků, hledání lov, která se rýmují - označení pomocí barevných puntíků.
Opakování - dny v týdnu. Opakování básní a říkadel, které jsme se učili.
Ve 14 hodin setkání celé třídy.
13.11. Grafomororika - rozcvičení, nácvik velkého horního oblouku. Nejdříve na papír A4, potom do učebnice. Učebnice str.32.
Hledání protikladů: malý x velký, mladý x starý, dlouhý x krátký, veselý x smutný...
Učebnice str. 33.
16.11. Shrnutí našich online hodin, velká pochvala dětem.
Svátek 17. listopadu - budeme si podrobněji povídat ve středu 18.11.
Pojmy nadřazené a podřazené - učebnice str. 34.
Zrakové vnímání učebnice str. 35.
18.11. Povídání o 17. listopadu. Co je to svoboda, demonstrace, jak to vypadalo v období totalitního režimu...Symboly Sametové revoluce, Václav Havel. Pracovní listy.
19.11. 17. listopad, shlédnutí pořadu o 17. listopadu, poslech písně M. Kubišové, čtení o V. Havlovi. 
Učebnice str. 36.
20.11. 17. listopad pracovní listy. Kvíz "Co víme o České republice?"
Učebnice str. 37. Úkol na víkend: Matematika.
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one