Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.

Info kabinetu rozšířené péče

KONTAKTY

Telefonní číslo nového služebního mobilu kabinetu rozšířené péče:  737 582 082
Telefon máme v běžném režimu školy sdílený. V současné nestandartní situaci ho má u sebe Nora Valerová. Můžete na toto číslo volat či psát všem nám třem, všechny dotazy či vzkazy budou předány a vyřízeny.

E-mailová spojení:

Helena Klasová   klasova@korunka.org
Tereza Pánková  pankova@korunka.org

Nora Valerová     valerova@korunka.org
 
ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE BĚHEM UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
víme, že toto období je pro Vás i Vaše děti nanejvýš složité a je bohužel často dosti obtížné vypracovávat doma všechnu zadanou práci resp. k tomu děti přimět, udržet jejich motivaci a pozornost či penzum práce zvládnout. O to obtížnější je to pro "Vaše / naše děti", kteří se potýkají s obtížemi v oblasti učení.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodly zatím zadávat úkolů co nejméně či některé úkoly eliminovat zatím úplně.

To ale neplatí pro žáky s obtížemi ve čtení. Tam je třeba i nadále se pokusit trénovat co nejsystematičnějí, nějlépe v kratších úsecích každý den a používat k tomu speciální učebnice (čítanky) či PC programy.
Úkoly na nácvik správné techniky čtení, porozumění textu a s tím spojená cvičení zrakové a sluchové percepce, event. paměti Vám budeme postupně zasílat pro každého jednotlivě e-mailem. Bez porušení zásad GDPR není možné úkoly uveřejňovat na korunka.info, často se nejedná o úkol pro jednu třídu resp. reedukační skupinu z jedné třídy, ale pro každého žáka jednotlivě a musely bychom uvádět jména.
Aby jsme nezadávaly jen méně záživné čtení z pracovního sešitu apod., budeme postupně i žáky, kteří zatím nepracují s aplikací Včelka na čtení, do programu registrovat, posílat Vám rodičům přístup a učit Vás "na dálku" s tímto programem pracovat.

Na korunka.info budeme uveřejňovat odkazy na různé zajímané programy online, které jsou pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a které jsou volně přístupné, a též další aktuality našeho kabinetu.

Pokud by někdo z Vás měl zájem o další cvičení, resp. cvičení na jiné oblasti potíží než je čtení (např. grafomotorika, mluvnice aj.), napište nám prosím.

Neváhejte se na nás obrátit v případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či potíží. Můžeme Vám pomoci i s dovysvětlením či příp. upravením zadané práci od třídních učitelů. 
U některých žáků jsme v pravidelném kontaktu s třídním vyučujícím, společně upravujeme jejich domácí přípravu, doporučujeme jiné způsoby cvičení apod.

Držíme Vám palce a moc zdravíme Vaše děti! Opatrujte se!
Tereza Pánková, Nora Valerová, Helena Klasová


 
Rozdělení tříd a dalších aktivit pro školní rok 2019/2020 a informace, kde nás najdete:

Tereza Pánková
- má v péči žáky z 2.A, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 5.B, 6.A, 6.B, 7.B, 9.A, 9.B, logopedická péče, péče o žáky s OMJ, péče o žáky mimořádně nadané, hodiny grafomotoriky pro 1. a 2. ročník
- přítomna v pondělí, středu, čtvrtek, pátek v kabinetě rozšířené péče

Nora Valerová
- má v péči žáky z PT, 1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 5.C, 7.A, 8.A, hodiny grafomotoriky pro 1. a 2. ročník, trénink FIE, programy na rozvoj porozornosti a pracovního tempa (HYPO, KUPOZ, ROPRATEM), relaxační cvičení dle neurovývojové fyzioterapie
přítomna každý den v kabinetě rozšířené péče či v kabinetě “Na rozcestí” ve 2. patře

Helena Klasová
- má v péči žáky z 3.A, 4.A, 4.C-MA, 5.A, 5.C, 6.C
- přítomna každý den ve třídě 3.B nebo v kabinetě rozšířené péče


 
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one