Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
VV  22.6.-26.6.
Ahoj,poslední týden.....budu se těšit na kresbu,perokresbu,akvarel,malbu,olejomalbu,koláž,objekt,sochu,fotku,film,báseň,povídku....
Mějte se moc krásně.Martina Pytlová
ČESKÝ JAZYK (týden 22. - 25. 6.) 
Všechny úkoly jsou zadávány přes Google Classroom. 
ČJJV - opakování na slovní druhy (hra Tetris) a větné členy + vedlejší věty (Kahoot). 
ČSJ - mediální gramotnost - Kovyho mediální ring - video + práce s článkem z webu aeronet.cz (Kdo je autorem? Proč je důležité to vědět? Pátrání reportérů ČT po Vedoucím kolotoče.) 
ČJL - Co teď čtu? 
Fyzika 15. - 19. 6.
Souhrnné opakování - zopakuj si přehledně základní fyzikální poznatky, veličiny, jednotky, zákony a vzorce F6 - F9
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, uvaž význam dostatku energie pro život člověka ( např. výroba, doprava, telekomunikace, vytápění, svícení - osvětlení, těžba surovin, stavebnictví,
sport a další ).
Držím moc palce na úspěšné přijímací řízení. Petr Paseka
 
16.6. ANGLIČTINA, skupina JK

 homework  17 / do 22 .6. /   tento týden slouží hlavně k opakování a doplnění chybějících úkolů !!!
                                            1/ poslechni si povídku The Necklace, záložka : Page 83, Exercise 1a
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs
a odpověz do sešitu na otázku: How much was the old necklace worth? / Jakou cenu měl starý náhrdelník?
K tomuto úkolu nepotřebuješ učebnici.
                                             2/ zopakuj si gramatiku – časy pomocí : https://kahoot.it/challenge/04598028?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1592292785334
 
VV  15.6.-19.6.
Ahoj,zdravím Vás,jak jste dopadli?
Téma tohoto týdne "Mládí-stáří"
Pošlete všechny kresby,které jste udělali.Hezký týden,Martina Pytlová
ČESKÝ JAZYK 15. - 19. 6. (Richtrová) 
Úkoly jsou zadávány vždy v daný den na Google Classroom. 
ČJJV (pondělí) - moderní lidová slovesnost - upravte pozměněná a aktualizovaná přísloví do původní podoby. 
ČJS (úterý) - dotazník - reflexe online výuky. 
ČJJV (čtvrtek) - pravopis.
ČJL (pátek) - Co teď čtu? 
PČ Vaření 15. 6. -19.6.2020 dobrovolné
Udělejte doma zeleninový salát nebo oblíbenou pomazánku dle chuti.

PČ Komiks 22.6.- 26.6.2020
Nakreslete vtipný obrázkový komiks. Inspirujte se komiksy na internetu. 
Matematika 15. 6. - 26. 6.
Informace k tomuto týdnu naleznete v přiloženém souboru.
Krásný týden :)
Růženka :) paskova@korunka.org
ČESKÝ JAZYK 8. - 12. 6. Richtrová 
Úkoly jsou zadávány vždy v daný den přes Google Classroom. 
ČJJV (pondělí) - pravopis - velká písmena a mix jevů, interpunkce. Pracovní sešit str. 34 / 13, str. 36 / 4a + 5a. 
ČJS + ČJL (úterý) - komiks o Miladě Horáková - Nepřemožená (četba) + slohový úkol: možnost A) napsat M. H. dopis; možnost B) vytvořit krátký rozhovor / výměnu sms. 
ČJJV (čtvrtek) - Kahoot - poměry mezi větami hlavními. 
Fyzika 8. 6. - 12. 6.
Souhrnné opakování - úkol :1. Jakou práci vykonal elektromotor čerpadla při napětí 230V, velikost proudu je 7,5A? Čerpadlo pracovalo 1,5 hodiny.
                                         2. Jak velká vztlaková síla Fvz působí na loď, je-li ponořená část trupu o objemu 340 m3 a hustota vody je 1 005 kg/m3?( vždy vzorec, výpočet, odpověď )
                                         3. Napiš zákon setrvačnosti a 3 jeho praktické důsledky.
Doplň si předcházející úkoly!!!


 
8.6. ANGLIČTINA, skupina JK

 homework  16 / do 14 .6. /   tento týden slouží hlavně k doplnění chybějících úkolů !!!
Těm, co jdou na příjímací zkoušky, držím palce.

                                 1/ libovolná četba  https://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-may-june-2020/
 
Videokonzultace : upřesním v průběhu týdne

 

Matematika 8. 6. - 12. 6.

Informace k tomuto týdnu naleznete v přiloženém souboru.

Krásný týden :)

Růženka :) paskova@korunka.org

 

VV 8.6.-12.6.
Ahoj,držím Vám zítra palce!!
Poslední téma ART DECO.Kresba,malba.Martina Pytlová
INFORMATIKA 2.6.  - 15.6.
Poslední zadání z informatiky - po splnění červnových úkolů č. 4,5,6 pošli soubor 
plan_info_9_vzor na e-mail komrska@korunka.org, tím budou letošní požadavky a úkoly splněny. Myslím na žáky, kteří dělají tento týden zkoušky na střední školy, držte se!!!

Fyzika 1.6. - 5.6.

Souhrnné opakování - opakujeme základní poznatky a vědomosti, fyzikální veličiny, jednotky, převody jednotek ( hlavně obsah, objem, hmotnost, hustota, čas, rychlost, energie, výkon, účinnost...). Mohlo by se hodit u přijímacích zkoušek.
Dobývání a poznávání kosmu  - doporučuji středa 3.6. ČT 2 Odpoledka 13:40 Zlatý hřeb misí Apollo - raketa Saturn.
Přijímací zkoušky - myslím na vás a držím moc palce. Petr Paseka
 
PŘÍRODOPIS  25. 5. - 8. 6.
Na závěr nás čekají témata zaměřená na ochranu životního prostředí.
Prostuduj a zamysli se nad kapitolami v učebnici str. 108 - 117 - Co přináší zvyšování počtu lidí, Půda jako zrcadlo krajiny, Blahodárná a nebezpečná voda, Vzdušný oceán, Přírodní katastrofy.
CHEMIE  25. 5. - 8. 6.
Samostudium:
1. Z učebnice str. 45 - 47 si udělej výpisky o sacharidech, tucích a bílkovinách.
2. Výpisky ze str. 54 - Enzymy a hormony.
3. Z loňska si zopakuj složení potravy, pravidla správné výživy a potravní pyramidu - z chemického hlediska toto téma najdeš zpracované v učebnici na str. 57 pod názvem Chemie a potrava člověka
Nemusíš mi posílat.
ČESKÝ JAZYK (1. - 5. 6.) Richtrová 
Úkoly jsou zadávány v daný den přes Google Classroom.
ČJJV (pondělí) - druhy vět vedlejších - vyhledávání různých druhů VV v textu v učebnici na str. 75. 
ČJS (úterý) - reflexe proslovů. 
ČJJV (čtvrtek) - poměry mezi větami hlavními - prostudování materiálů (videa na youtube) + cvičení online (skolasnadhledem) a kvíz. 
ČJL (pátek) - řazení textu - Vlk v rouše beránčím. 
 
1.6. ANGLIČTINA, skupina JK

homework  15 do 7.6.   skupina :A 
                                               1/  nakresli a popiš postavu 1/ 32  do sešitu
                                               2/ doplň a napiš cvičení 4/ 33 , obojí pošli
                                               3/ projectonlinepractice.com- 2. unit
                                            skupina B :
                                               1/ do sešitu vypracuj cvičení 4 a 6 / 71, časové věty
                                               2/ zopakuj si 1. kondicionál     https://kahoot.it/challenge/0340940?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1590959695497
VV  1.6.-5.6.
Ahoj,téma-přijímací zkoušky.Myslím na Vás a držím palce,Martina Pytlová

Matematika 1. 6. - 5. 6.

Informace k tomuto týdnu naleznete v přiloženém souboru.

Krásný týden :)

Růženka :) paskova@korunka.org

 

1.6. Zeměpis
- mrkni na mapu České republiky, osvěž si, kde je který kraj a pojďme si společně zahrát Kahoot!
- kdykoliv tento týden
- místo přezdívky napiš své jméno a příjmení 
- výsledky uvidím, není potřeba nic posílat
- práce není na známky
V případě technického problému dej vědět :) 
https://kahoot.it/challenge/0917745?challenge-id=4405c6d1-ea0d-4938-8c76-f69244a819af_1590916164363
Fyzika 25. - 29. 5.
uč.str.104 - 105/ Měření mezi hvězdami ( orientačně )
- v rámci přípravy k přijímacím zkouškám - využití podobnosti trojúhelníků ( dírková komora - výpočet velikosti obrazu ), měřítko, poměr, ...
Souhrnné opakování - doplňte si předchozí  úkoly ( úkol nezadávám )
ČESKÝ JAZYK 25. - 29. 5. Richtrová 
Zadání je (až na slohový úkol - proslov) pouze pro žáky, kteří se nepřipravují na přijímací zkoušky. Všechna zadání a pokyny naleznete na Google Classroom. 
ČJJV (pondělí) - druhy vět vedlejších - pracovní sešit, strana 53 / 5ab (stačí polovina cvičení - 7 vět). Zadání s příkladem je na Google Classroom. 
ČJS (úterý) - proslov - tvorba vlasního proslovu. Varianty: A) Proslov při rozloučení na konci školního roku. B) Proslov na oslavě narozenin. C) Proslov při zahájení sportovní nebo umělecké akce. (Vzpomeňte si třeba na naši výstavu na konci minulého školního roku.)
ČJJV (čtvrtek) - Kahoot (druhy vět vedlejších) a doplňovací cvičení (cestina.diktaty.cz).
ČJL (pátek) - četba úryvku Proti osudu od Sergeje Lukjaněnka (Čítanka, str. 106, 107) + odpovědi na otázky k textu. 

 
25.5. ANGLIČTINA, skupina JK

homework  14 do 31.5.   skupina :A 
                                              1/ přečti si a poslechni článek s. 24 : page 28, exercise1: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs  
                                               2/ zopakuj nepravidelná slovesa pomocí: https://kahoot.it/challenge/04726599?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1590396371874
                                               3/ tázací dovětky- workbook s. 21, cvičení 5,6- pošli ofocené 
                                                skupina B :
                                               1/ udělej si stručné výpisky z WB , s. 80, odstavec 6.1 podmínkové souvětí a vypracuj cvičení 5 a  6 na s.55  /WB/
                                                2/ libovolná četba https://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-may-june-2020/                                             
Matematika 25.5.-29.5.
Informace k tomuto týdnu naleznete v přiloženém souboru.
Krásný týden :)
Růženka :) paskova@korunka.org
VV 25.5.-29.5.
Ahoj, téma tohoto týdne FUNKCIONALISMUS V ARCHITEKTUŘE,
podívejte se na to,mějte se hezky,Martina Pytlová
Německý jazyk 18. - 22.5. 
35/4 a, b. Přečti si e-mail pro Kati, přiřaď jednotlivé texty k obrázkům a v části b) odpověz na šest otázek. Vypracované zašli na klouckova@korunka.org 
CHEMIE 18. 5. - 25. 5.
Začínáme nové téma - Přírodní látky.
Učebnice str. 43 - 44:
Nadpis Přírodní látky a Fotosyntéza + výpisky. Překresli obrázek a rovnici fotosyntézy str. 44 obr. 91 a podrobně vysvětli.
Nemusíš mi posílat.
PŘÍRODOPIS  18. 5. - 25. 5.
Kapitolu Historie Země jsme dokončili a začínáme další - Horniny a minerály.
Udělej si výpisky podle slidu https://slideplayer.cz/slide/13024767/ s názvem Charakteristika hornin a nerostů. (Charakterizuj nerost, horninu, vypiš všechny hlavní zástupce ze slidu a u každého uveď vlastnosti a použití).
Nemusíš mi posílat
ČESKÝ JAZYK (18. - 22. 5.) Richtrová 
ČJJV pondělí - převádění větných členů na věty vedlejší - pracovní sešit, str. 52 (10 vět).
ČJS (úkol na následujících 14 dní) - proslov - seznámení s teorií a příklady (videa na youtube) a napsání / nahrávka vlastního krátkého proslovu. Možná témata: 
A) Proslov při rozloučení na konci školního roku.
B) Proslov na oslavě narozenin.
C) Proslov při zahájení sportovní nebo umělecké akce.
ČJJV čtvrtek - druhy vět vedlejších (pracovní list). 
ČJL - četba a práce s textem - Faustův dům. 
Všechna zadání najdete na Google Classroom. 

 
Fyzika 18. - 22. 5.
uč.str.102 -103 / Hvězdy a souhvězdí
Prostuduj ( orientačně ) zajímavosti, aktuality.
Co je to vlastně souhvězdí? Objev Polárku, Velký a Malý vůz, ...
Souhrnné opakování : Jakým tlakem působí noha lavice na podlahu, má-li styčná plocha obsah 8 cm2 a noha je zatížena silou 320 N ? Pošli na můj mail.
18.5. ANGLIČTINA, skupina JK

 homework  13/  do 24.5. /   oddechový týden, vzhledem k tomu, že polovina z Vás se intenzivně připravuje na příjmací zkoušky, využijte volnější týden k doplnění chybějících úkolů
                                               1/ zopakuj gramatiku been x gone pomocí: https://kahoot.it/challenge/04636441?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1589796005851
tázací dovětek linkem: https://kahoot.it/challenge/02190068?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1589796202318
                                                 2/libovolná četba https://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-may-june-2020/                                             
 
Nejbližší videokonzultace budou v úterý 19.5. ve 13.00 B skupina, 13.30 A skupina
VV  18.5.-22.5.
Ahoj,zdravím Vás,
téma tohoto týdne:NOVÁ FIGURACE
mějte se hezky,Martina Pytlová
Matematika 18.5.-22.5.
Informace k tomuto týdnu naleznete v přiloženém souboru.
Krásný týden :)
Růženka :) paskova@korunka.org
18.5. Zeměpis - Dobrovolný úkol týdne
Na papír A4 nebo A3 nakresli mapu libovolného místa, které máš rád. Může to být Tvůj pokoj, 
okolí domova, zahrada kolem chaty, Tvé oblíbené hřiště, park, atd. Nezapomeň na kompoziční prvky, které musí mít každá mapa: 

1) NÁZEV
2) MAPOVÉ POLE - samotná mapa
3) MĚŘÍTKO - grafické nebo číselné
4) LEGENDA - vysvětlí význam použitých mapových značek
5) TIRÁŽ - jméno, rok a místo vydání (v tomto případě nakreslení) mapy

Výsledek vyfoť a pošli mi na mail. Ty nejhezčí mapy umístíme na webové stránky školy. Pokud nechceš, aby ta Tvá mapa zveřejněna, napiš to do mailu. 
​CHEMIE  11. 5. - 18. 5.
Samostudium - Karbonylové sloučeniny.
Podle videa z You tube pod názvem: 9. třída (Ch, 30) - Aldehydy, ketony https://www.youtube.com/watch?v=Iulko9-MOH4&t=23s si udělej do sešitu výpisky. Nadpis - Karbonylové sloučeniny, zaměř se na vlastnosti, hlavní zástupce a jejich použití.
PŘÍRODOPIS  11. 5. - 18. 5.
Téma k samostudiu na tento týden jsou čtvrtohory. Stejně jako u třetihor si udělej buď výpisky z uč. str. 86 - 87 nebo využij video z You tube pod názvem: 9. třída (Př, 37) - Třetihory, čtvrtohory https://www.youtube.com/watch?v=rk-2EwnevjY (2. polovina videa).
Nemusíš mi posílat.
Fyzika 11. 5. - 15. 5.
Souhrnné opakování - úkoly :1. Napiš Ohmův zákon ( znění vzorce i jednotky ).
                                          2. Rezistory R1 = 40 ohmů a R2 = 10 ohmů jsou zapojeny a) sériově , b) paralelně - vypočti vždy výsledný odpor, nakresli schéma zapojení.
                                          3. Jaký el. proud protéká rezistorem při napětí 12 V, má -li rezistor odpor 300 ohmů?
Napiš mi, jaké téma projektu z astronomie a astrofyziky jsi měl(a) do přírodopisu. Pošli na můj mail.
11.5. ANGLIČTINA, skupina JK
 homework  12/  do 17.5. /   skupina A      1/ zopakuj gramatiku been x gone pomocí: https://kahoot.it/challenge/03943043?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1589185653029
předpřítomný čas linkem: https://kahoot.it/challenge/09806983?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1589185969662   nickname : tvé jméno+ 1. písmeno příjmení
                                               2/  udělej si do sešitu  stručné výpisky z pracovního sešitu s. 77 , odstavec 2.5- „tázací dovětky“ a vypracuj cvičení 8/27 v učebnici, obojí ofocené pošli na kucharcik@korunka.org
                                           skupina B  1/ zopakuj gramatiku stejně jako skupina A-  2x Kahoot
                                                             2/ přečti si a poslechni Science : hurricanes page 65, exercise.2: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs a odpověz písemně do sešitu na cvičení 3/65                                               
                                             Obě skupiny: vyšel nový GATE je online, vyber si libovolný článek, který tě zaujme, přečti si jej a poslechni, nahrávky k některým článkům najdeš pod záložkou …Audio MP3https://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-may-june-2020/
Nejbližší videokonzultace budou v úterý 19.5. ve 13.00 B skupina, 13.30 A skupina
Matematika 11.5.-15.5.
Informace k tomuto týdnu naleznete v přiloženém souboru.
Krásný týden :)
Růženka :) paskova@korunka.org
4.5., 7.5. Něměcký jazyk 
Milí deváťáci, omlouvám se za předchozí zadání. Využila jsem e-učebnicí, u které jsem posléze zjistila, že má jiné stránkování než učebnice fyzická. Teď již správně: 

1) Do sešitu si opište "tahák" na místní předložky ze str. 33 
2) 33/6 - vztahuje se k úkolu, který jste již dělali
3) Na 
https://www.hueber.de/br/beste-freunde/lehren/kb/audios/01?tabid477210=2 si stáhněte Lektion 14 (Modul 5: Kati) - v balíčku jsou 3 krátké poslechy, na ně vypracujte cvičení 33/8 (a), b, c.
Vaši práci zasílejte na klouckova@korunka.org.
PŘÍRODOPIS  4. 5. - 11. 5.
Téma na tento týden jsou Třetihory. Do sešitu si udělej výpisky o třetihorní geologii, o fauně a flóře. 
Můžeš čerpat z více zdrojů. Nabízím buď učebnici na str. 84 - 85, nebo video na You tube pod názvem: 9. třída (Př, 37) - Třetihory, čtvrtohory https://www.youtube.com/watch?v=rk-2EwnevjY (prvních 7 min.)
Nemusíš mi zatím posílat.
CHEMIE  4. 5. - 11. 5.
Vypracovat do sešitu výpisky z učebnice str. 49. Nadpis Vícesytné alkoholy - jejich charakteristika a hlavní zástupci (glycerol, ethylen glykol, fenol).
Doporučuji shlédnout následující videa, která souvisí s použitím glycerolu k výrobě výbušnin: 
https://www.youtube.com/watch?v=EfWLQWJLXao
https://www.youtube.com/watch?v=M9Q1VIr7A4w
Výpisky mi nemusíte posílat.
4.5. ANGLIČTINA, skupina JK
 homework  11/  do 10.5. /   skupina A 1/ zopakuj gramatiku předpřítomný čas pomocí: https://kahoot.it/challenge/06975686?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588585595531
minulý čas průběhový linkem: https://kahoot.it/challenge/05582873?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588583242073 nickname : tvé jméno+ 1. písmeno příjmení
                                                                2/poslechni si nahrávku „Kolo štěstí, záložka :page 25, exercise 5a, 6a,7 https://elt.oup.com/student/project/level4/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs  ,  odpověz  do sešitu na otázky 6a/                                             
                                              skupina B   1/ zopakuj si pasivum pomocí : https://kahoot.it/challenge/09750432?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588589521565
                                                                  2/ zopakuj si gramatiku -Kahoot viz. skupina A/ předpřítomný čas a minulý průběhový/ , nickname : tvé jméno+ 1. písmeno příjmení 
                                                                   3/ přečti si a poslechni  Australia , page 64, exercise.1b: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs a odpověz písemně do sešitu na cvičení 2/64
Videokonzultace :B- středa 9,00- 9,30, A- středa 9,40 – 10,10,  / opačné pořadí/ pozvánky najdete v mailu
Matematika 4.5. - 7.5.
Ahojky :) 
Informace naleznete v přiloženém souboru.
Růženka :) paskova@korunka.org
PČ Robot: 4.5. - 8.5.2020 - dobrovolné
Vytvořte si svého robotka - může být udělán v 2 D na papíře.
​inspirace zde: https://www.vesela-chaloupka.cz/kreativni-inspirace/roboti-z-ruznych-materialu-306/
nebo ve 3D z použitím krabic a roliček od papíru. 
Fantazii se meze nekladou. Můžete mu vymyslet i jméno :)
Případné fotografie pošlete na email. 
VV 4.5.-7.5.
Zdravím Vás,referát KONCEPTUÁLNÍ UMĚNÍ-Anička Kotrbáčková
Práce -konceptuální umění.Ahoj,Martina Pytlová
4.5. Zeměpis
protože jste zvyklí často pracovat ve skupinkách a vypadá to, že ve škole se už tento školní rok nepotkáme, mám pro Vás trochu neobvyklý úkol, ve kterém budete mezi sebou spolupracovat na dálku a uvidíme se alespoň přes displej 

ZADÁNÍ ÚKOLU: 
- každý si projděte Deklaraci lidských práv od OSN (přikládám níže) a vymyslete 3 otázky, na které budou odpovědi ukryty právě v tomto dokumentu


- vytvořte virtuální dvojice - zkontaktujte se co nejdříve už dopředu a domluvte se! pokud by v komunikaci nastal problém, dejte mi vědět 

- své 3 otázky, které jste k dokumentu vymysleli, svému parťákovi NAHRAJTE NA VIDEO (případně na hlasový záznam) a pošlete (e-mail, Messenger, WhatsApp,...). nezapomeňte mluvit srozumitelně 

- na 3 otázky, které dostanete od svého parťáka, rovněž odpovězte krátkým videem 

- otázky, které jste dostali + své odpovědi na ně (tedy za každého 2 krátká videa), mi pošlete na mail valis@korunka.org do pátku 15.5.

V případě, že by Vám takové nahrávání vyloženě "proti srsti" nebo zrovna nemáte možnost nahrávat, proveďte celý úkol textově. Myslím ale, že to všichni zvládnete. Zdravím a těším se na Vaše rozhovory! 
27. 4. - 1. 5. ČESKÝ JAZYK Richtrová 
ČJJV - Co je větný člen? Učebnice - str. 60 + 61. Prostudovat přehled na str. 60, přečíst text na str. 61. U podtržených slov určit větný člen. V červeně zvýrazněných větách najít několikanásobné větné členy a určit, jakým VČ jsou. 
Podmět a přísudek - odkazy na procvičení + kvíz (zadáno přes Google Classroom)
ČJS - Reflexe slohové práce - úvaha "Jak přežít karanténu?" 
ČJL - dokončení a odevzdnání úkolu ke knize Strakonický dudák od J. K. Tyla.
FRANCOUZŠTINA - vrať se v opakování k hodinám, dnům měsícům a napiš svůj denní, měsíční.......plán za použití sloves aller, fair, travailler, apod!
28.4. ANGLIČTINA, skupina JK
 homework  10/ poslech do 3.5., kahoot do 30.4. /       : skupina A   1/ zopakuj si předpřítomný čas pomocí : https://kahoot.it/challenge/05311711?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588015743576   nickname : tvé jméno+ 1. písmeno příjmení
                                                                  2/ přečti si a poslechni s. 24 : page 24, exercise 1a https://elt.oup.com/student/project/level4/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 písemně  do sešitu tabulku 3a/24 učebnice/ nouns – podstatná jména, adjectives- přídavná jména /
                                               skupina B:  1/ zopakuj si pasivum pomocí : https://kahoot.it/challenge/06791960?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588014855549  nickname : tvé jméno+ 1. písmeno příjmení 
                                                                   2/ přečti si a poslechni  Kids , page 62, exercise.1b: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 
písemně  do sešitu odpověz na cvičení 2/62
Obě skupiny : začneme s videokonzultacemi :A- středa 9,00- 9,30, B- středa 9,40 – 10,10, pozvánky najdete v mailu
27.4. - OBČANSKÁ VÝCHOVA 
Na Google Classroom naleznete výukový kvíz pro tento týden z nové kapitoly Záchytná sociální síť. Kapitolu si prostudujte v učebnici na str. 65-68 a s její pomocí a internetem kvíz vypracujte do příštího pondělí 4.5.
V případě potřeby mě kontaktujte přes email: valentova@korunka.org nebo přímo přes Google Classroom. 
CHEMIE  27.4. - 4.5.
Samostudium na téma Methanol a methanolová aféra.
Přečti si na Wikipedii článek o methanolové aféře https://cs.wikipedia.org/wiki/Metanolová_aféra.
Shlédni na You tube video Otrava methanolem vede k oslepnutí, při vyšší dávce je smrtelná https://www.youtube.com/watch?v=tXoaLsVqzqY
Z obou materiálů si do sešitu vypiš základní údaje. Výpisky mi nemusíš posílat.
Fyzika 27.4. - 30.4.
uč.str. 100 -101/ Vesmír vzdálený - prostuduj , vypiš základní poznatky a údaje
DÚ: Jaký příkon má motor vysavače při napětí 230V, protéká- li 5,5A? ( odpověď ) Pošli na můj mail.
Doporučuji: Prima ZOOM, út 28.4. -  15:45 Planeta Země z vesmíru
                   Prima ZOOM, čt 30.4. -  13:55  Obnažený vesmír I. a další
 
PŘÍRODOPIS  27.4. - 4.5.
V tomto týdnu uděláme konec druhodor – vyhynutí dinosaurů. Shlédni toto video: https://www.youtube.com/watch?v=Y8Ij9xboreA
Úkol:
Podle videa na youtube: DEŇ KEĎ ZAHYNULI DINOSAURI https://www.youtube.com/watch?v=0-2vMh6Rnb4 vypracuj odpovědi na následující otázky: 1) Kdy a kam dopadl meteorit? 2) Podrobně popiš, co se postupně dělo po dopadu asteroidu. 3) Jaké byly důsledky této katastrofy? 4) Co by se stalo, kdyby asteroid spadl do oceánu?.
Pošli mi ofocené nebo v officu do 4.5.
PČ - 27.4. - 1.5.2020 - dobrovolné, Květy z papíru
Pokud si budete chtít vyzdobit pokoj nebo byt: 
https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8
VV  27.4.-30.4.
Ahoj,zdravím Vás,tento týde má referát  Dan,na téma KINETICKÉ UMĚNÍ.
Vyrobte,nakreslet na toto téma.Mějte se hezky,ahoj,Martina Pytlová
27.4. Zeměpis - úkol týdne 
- KVÍZ učebnice str. 101 a 102, pouze cvičení A, B a C
- vím, že na konci učebnice jsou správné odpovědi... ve svém zájmu se na ně ale nedívej a použij své zápisky či jednotlivé kapitoly v učebnici. klidně raději udělej chybku 
- výsledky kvízu mi pošli na mail valis@korunka.org do pátku 1.5.
Matematika 27.4. - 30.4.
Informace naleznete v přiloženém souboru.
Mějte se moc krásně :)
Růženka :) paskova@korunka.org
20.4., 23.4. Německý jazyk 
- do sešitu si opište "tahák" na místní předložky ze str. 45 
- 45/6 - vztahuje se k úkolu z minulého týdne
- na 
https://www.hueber.de/br/beste-freunde/lehren/kb/audios/01?tabid477210=2 si stáhněte Lektion 14 (Modul 5: Kati) 
- v balíčku jsou 3 krátké poslechy, na ně vypracujte cvičení 45/8 (a), b, c
- práci posílejte na klouckova@korunka.org
​PŘÍRODOPIS  20. 4. - 27. 4. 
Samostudium - Druhohory.
Shlédni slide o druhohorách https://slideplayer.cz/slide/2891539/ a do sešitu udělej stručné výpisky tak, jak jsou uvedeny na posledních dvou stránkách slidu. Není třeba mi je ofocovat.
Připomínám, že někteří z vás ještě neodevzali LP Uhlí z minulého týdne. Prosím o poslání. 
CHEMIE  20. 4. - 27. 4.
Další skupinou derivátů uhlovodíků jsou Alkoholy.
Vypracuj referát podle následujících videí z You tube:
1. Jak funguje alkohol? - Vědecké kladivo  https://www.youtube.com/watch?v=wVjNeaCoJi0 
2. Co způsobuje kocovinu? - Vědecké kladivo https://www.youtube.com/watch?v=hNTh2CXAlqM
Vypracování mi pošli do 27.4.
21.4. ANGLIČTINA, skupina JK
 homework  9/ do 24.4. /       : skupina A    / udělej si do sešitu výpisky z pracovního sešitu s. 76 , odstavec 2.3 a vypracuj cvičení1+2+3 v pracovním sešitě s. 16, obojí ofocené pošli na kucharcik@korunka.org
                                               skupina B:  písemně do sešitu 3/61, dále písemně odpověz na  „A Green Quiz“ 5/61a poté si poslechni správné odpovědi - odkaz page 61,exercise 6a :https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs, slavíme Den Země
                                                2/ kdo nemá, ať si laskavě založí email končící na gmail.com/ na Googlu- většina z vás ho má/, brzy rozšíříme naši spolupráci o krátké video hodiny, přesný čas hodin upřesním v průběhu týdne

 
Zeměpis 20.4.

Ve středu 22.4. slavíme po celém světě DEN ZEMĚ, kterým si připomínáme dopady lidské činnosti na naši planetu. Podívej se na krátký dokument Mezi odpady:
https://www.jsns.cz/lekce/482625-mezi-odpady#film
a pokus se v tento den zapřemýšlet, jak se chovat k životnímu prostředí o něco šetrněji. 
Dobrovolný úkol na jedničku: 
- na stejném odkaze rozklikni "Vědomostní kvíz" a zašli mi správné odpovědi
Fyzika  20.4. - 24. 4.
uč.str. 98/ Astronomie a astrofyzika
Prostuduj a napiš si hodnoty ( parametry ) 1. Astronomická jednotka... AU 
                                                              2. Světelný rok ... ly
                                                              3. Parsek ... pc
Co je "kosmické smetí" ? Zopakuj všechny poznatky o sluneční soustavě.
Podívejte se na Seznam -  20. 4. - zprávy - Na obloze je k vidění " vesmírný vlak " od Elona Muska.
 
20.4. - OBČANSKÁ VÝCHOVA
Na Google Classroom vám přibyl nový výukový kvíz k tématu STÁTNÍ ROZPOČET. Prostudujte si tuto kapitolu v učebnici str. 61- 64 a přiloženou prezentaci. Spolu s těmito zdroji a internetem vypracujte daný kvíz do PO 27.4.
Děkuji všem, kteří jste se dnes zúčastnili společné videokonference. 
V případě potřeby mě kontaktujte na email: valentova@korunka.org
Matematika 20. 4. -24. 4.
Informace naleznete v přiloženém souboru.
Krásný týden :)
Růženka :) paskova@korunka.org
PČ 20.4. - 24.4. 2020 - dobrovolné
Uvař rodičům nebo sourozenci své oblíbené jídlo nebo desert. 
Fotografii pošli na email: dybalova@korunka.org
Děkuji a dobrou chuť :)
VV 20.4.-24.4.
Ahoj,referát na téma POP-ART má Radek.
Všichni na toto téma kresbu,malbu ,vyfotit,poslat-JAKO VŽDY
Mějte se hezky,ahoj Martina Pytlová
16.4. Německý jazyk 
- pokračujeme v rozlišování es gibtman 
- do sešitu: práce s textem 32/5 a, b
- pošlete na klouckova@korunka.org, obratem zasílám správné výsledky
 
Fyzika 14.4. - 17.4.
Souhrnné opakování ( pošli ) : 1. Napiš zásady bezpečného zacházení ( stručně ) s el. zařízeními pod napětím 230 V.
                                            2. Napiš postup při úrazu el. proudem ( i výstražná označení ).
                                            3. Jakou frekvenci f má střídavý proud, je-li perioda T = 0,008 s ? ( vzorec, výpočet, odpověď ).
14.4. ANGLIČTINA, skupina JK
 homework  8 / do 17.4. /       : skupina A poslechni si  komiks- učebnice s. 22 , page 22, exercise 1  na linku https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ     vypracuj do sešitu cv. 2/23 v učebnici a pošli
                                                skupina B:  poslechni si článek o medvědech, učebnice s.60, page 60, exercise1 https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs , vypracuj do sešitu cvičení 2/60 z učebnice  a pošli               
                                              2 / A i B : http://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-april-2020/, přečti si článek na s. 14- 15 a do sešitu odpověz na 1 libovolnou otázku z odstavce “ discuss“
ČESKÝ JAZYK (týden 14. - 17. DUBNA) Richtrová 
  • Jazykové vyučování - slovesný rod a slovesný vid (odkazy na Google Classroom + PS str. 27) 
  • Sloh - úvaha na téma "Jak přežít karanténu?" - tento týden připomenutí prvků úvahy, vlastní text do 28. 4. - zadání bude také na Google Classroom.
  • Literatura - úryvek z Čítanky "Kdo chytá v žitě" od Jeroma Davida Salingera + otázky k textu + tvorba Messenger rozhovoru s Holdenem - zadání bude na Google Classroom. 
CHEMIE  14.4. - 20.4.
Podívej se na You tube na video pod názvem: 9. třída (CH,27) - Halogenové deriváty
https://www.youtube.com/watch?v=19MS_5PdSRc&t=36s a udělej stručné výpisky.
Zaměř se hlavně na druhou polovinu prezentace a vypiš hlavní zástupce a jejich použití.
FRANCOUZŠTINA- z předcházejících lekcí vyber libovolná slovíčka a slovesa v různých osobách a utvoř cca 15 vět, které na sebe nemusí navazovat! Samozřejmě do sešitu. Do mailu stačí info VYPRACOVÁNO
PŘÍRODOPIS  14.4. - 20.4.
Vypracovat LP na téma Uhlí - Prvohory podle slidu https://slideplayer.cz/slide/2891134/ .
Do Vypracování - odpovědi na otázky: 1. Jak vzniklo uhlí, 2. Co je uhlí a na čem závisí jeho kvalita, 3. Rozdíl mezi antracitem, černým a hnědým uhlí (v%), 4. Co je karbonizace uhlí, k čemu se používají produkty karbonizace, 5. Nakresli a popiš aparaturu tepelného rozkladu uhlí, jaký produkt v laboratorních podmínkách vzniká.
Závěr: Co jsou fosilní paliva.
Vypracovanou laborku mi pošlete ofocenou nebo v power pointu do 20.4.
INFO TV 14.4.2020
Ahoj všichni,
Připravil jsem pro vás další inspirativní video na pohybovou aktivitu v karanténě. Cvičení je koncipované tak aby se dalo cvičit kdekoliv, avšak máme krásné jarní počasí, tak neváhejte a běžte si zacvičit ven do přírody.
Zpětnou vazbu můžete napsat do komentářů pod video nebo na mail: parak@korunka.org
 
Zde odkaz na video: https://youtu.be/Roe971svKmU
Zdar a sílu učitel TV Jan Parák
Matematika 14.4. - 17.4.
Informace k tomuto týdnu k přiloženém souboru.
Růženka :) paskova@korunka.org
14.4.-17.4.- VV
V tomto týdnu má referát Maruška-Konkrétní umění
Pokuste se v tomto stylu vytvořit malbu,kresbu,zdravím Martina Pytlová
VV
6.4.-14.4.2020
Ahoj,moc Vás zdravím ,Mario má referát-op-art,
a všichni prosím udělějte kresbu,malbu na téma op-art.
Hezké Velikonoce Martina Pytlová
CHEMIE  6.4. - 14.4.
Shlédni z You tube video pod názvem: 9. třída (CH,26) - Deriváty uhlovodíků (úvod) https://www.youtube.com/watch?v=Vn-YlapryCg.
Udělej si výpisky do sešitu:
- nadpis Deriváty uhlovodíků
- co jsou a jak vznikají /vysvětli pomocí vzorců/
-  jejich rozdělení a příklady zástupců
PŘÍRODOPIS  6.4. - 14.4.
Samostudium Prvohory - prostudovat učebnici v str. 80 - 81.
Udělat zápisky ze slidu Prvohory https://slideplayer.cz/slide/2843947/
7.4. - OBČANSKÁ VÝCHOVA 
Na Google Classroom vám přibyl nová výukový kvíz k novému tématu Stát a národní hospodářetví. Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, tak jej máte za úkol vypracovat do PO 20.4.
Také tam máte anketu: Zda by jste měli zájem o společnou videokonferenci, tak hlasujte. :-)
7.4. ANGLIČTINA, skupina JK
 homework  7 / do 10.4. /       : skupina A1/ znovu zopakuj si předpřítomný čas  pomocí následujícího linku : https://www.youtube.com/watch?v=P8iaSTqm92g a vypracuj do sešitu cv. 8/21 v učebnici, poslech najdeš níže
                                                   skupina B:  koukni na video o trpném rodě:
https://www.youtube.com/watch?v=I93ym8LC02g, vypracuj do sešitu cv. 5a/ 59 v učebnici/ nikoliv  6a, jak mylně uvádějí na nahrávce/ , poslech najdeš níže, 
                           2/ vyšel nový Gate, výjmečně je volně dispozici na:http://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-april-2020/, přečti si článek o Hong Kongu s. 12-13, včetně poslechu
6.4. Německý jazyk 
- procvičování na es gibt/man - Kahoot PIN 0780276
- přihlaste se jménem či příjmením, jinak vás nepoznám
- kdo ještě nedodal úkoly, které jsem zadávala, učiní tak co nejdříve 
P.S. Frohe Ostern! :))) JK
PČ 6.4. - 14.4.2020 Dobrovolné
Namalujte si velikonoční vajíčka voskem viz:https://ceskykutil.cz/clanek-13302-malovani-voskem
 foto na email: dybalova@korunka.org
6.4. Zeměpis 
- poslední učivo, které jsme sletos polu nestihli ve škole probrat, jsou geografické informační systémy (GIS) 
- zasílám prezentaci a pracovní list
- s pomocí prezentace vyplň pracovní list a pošli mi jej na valis@korunka.org do pátku 17.4.
- užij si krásné Velikonoce v rodinném kruhu! 
Matematika 6. 4. - 14. 4.
Aritmetika - úlohy o společné práci. Geometrie - jehlan, kužel, koule - opakování
Info k úkolům v přiloženém souboru!
Růženka :) paskova@korunka.org Pošli mi prosím fotky svého sešitu na meil do 8.4. Děkuji!
 
Fyzika  6.4. - 8.4.
uč. str. 96, 97-  Vyzkoušejte se/ VIII, úkol: Jaký odpor má žárovka při napětí 24 V, protéká-li proud 4 A? (Ohmův zákon)
                                                               Jaké napětí je na svorkách motorku stěračů, je-li jeho odpor 4,8 ohmů ?( vzorec, dosazení, výsledek, odpověď)
Mnozí jste ještě neposlali 1. úkol (energie). Prosím mail vždy označte: jméno, příjmení, třída, F. Děkuji.
Během Velikonoc si odpočiňte a doplňte resty. Hodně zdraví, opatrujte se. Hezké Velikonoce. Petr Paseka
 
5.4. INFORMATIKA (Tomáš Komrska) termín pro odevzdání: 14. 4.2020
1. Někteří z deváťáků nesplnili úkoly z 22.3. – úkoly prosím doplňte, odešlete mailem a splnění poznamenejte sami do svého excelového sešitu.
2. Úkol na 14.4. Na  http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=811 si stáhni do počítače PP prezentaci k virům.  Je dost odborná, ale pozorně si ji celou přečti, klidně několikrát. Potom si stáhni wordový soubor s otázkami ZDE:  http://korunka.org/2020_informatika, přejmenuj na: viry_ jmeno_trida.doc a pošli mailem na komrska@korunka.org. Splnění tohoto úkolu zapiš sám / sama  do svého excelového sešitu ve svém počítači.
22.3. INFORMATIKA (Tomáš Komrska) termín pro odevzdání: 29. 3.2020
Zdravím deváťáky a deváťačky, prosím stáhněte si soubor se zadáním úkolů:
http://korunka.org/2020_informatika
FRANCOUZŠTINA - vyhledej si info jak tráví Velikonoce ve Francii, vypiš zajímavá spojení, pomocí překladače přelož a přepiš do sešitu. Průběžně opakuj slovní zásobu L1-10
ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ (30. 3. - 2. 4.) Richtrová
1) Zájmena - pracovní sešit - str. 25 (celá) 
2) Číslovky - úvod (učebnice - str. 50 + odkazy na youtube a učírna.cz na Google Classroom)
3) Číslovky - druhy - odkazy přes Google Classroom na umimecesky.cz a pravopisne.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2. 4. - 6. 4.) 
4) Číslovky - skloňování - https://www.skolasnadhledem.cz/game/18 + https://www.skolasnadhledem.cz/game/643 
5) Číslovky - PRACOVNÍ SEŠIT na str. 26 
6) Kahoot - do pondělí 6. března: https://kahoot.it/challenge/0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1585869868410 
30.3. / 2.4. Německý jazyk 
Milí deváťáci, děkuji většině za vyplnění Kahootu! Výsledky si zaznamenávám k sobě. 
1) Do sešitu udělejte zápis z tohoto listu - vazba „es gibt“ a „man včetně příkladů: https://www.sos-souhtyn.cz/esf/files/vazba_es_gibt_a_neurcity_podmet_man.pdf
2) Do neděle 5.4.: Podle vzorových vět u vazby es gibt sestavte věty v rámečku (a - g). Pozor na slovosled. 
3) Učebnice 32/5 a, b, c
4) V pondělí 6.4. vám sem dám cvičný Kahoot se zaměřením na rozdíl mezi es gibt a man.  
5) Vaši práci zašlete na klouckova@korunka.org. Kdyby cokoliv, ozvěte se. Jinak buďte zdrávi! :) JK
Fyzika 30.3. - 3.4.
Souhrnné opakování : úkol 1.Napiš 10 oborů činnosti člověka, kdy se neobejde bez vědomostí a dovedností z fyziky( přidej i nejméně 3 ilustrační fotografie). Odpovědi mohou být i vtipné.
                                        2.Vyhledej a napiš z fyziky 6. a 7. ročníku všechny probrané veličiny, jednotky a měřidla.
                                        Napiš ve formě: fyz. veličina    fyz. veličina     fyz. jednotka   fyz.jednotka    měřidlo
                                                                  název            značka            název             značka           název ( někdy zjistit výpočtem )
                                        3. Opakování energie : 1. Jakou polohovou energii Ep má 800 m3 vody za přehradní hrází vodní elektrárny, je-li voda 50 m nad turbínou?
                                                                          2. Jakou pohybovou energii Ek má jedoucí auto o hmotnosti 1,5 t, je-li jeho rychlost 72 km/h? ( BESIP )
V příkladech vždy napiš řešení ( vypiš zadané veličiny ),  vzorec, výpočet, odpověď .
Pozor na základní jednotky ( správně převeď ).
Úkoly pošli na můj mail, bude hodnoceno.
Držím palce, ať jste všichni zdrávi, opatrujte se. Petr Paseka
 
CHEMIE 30.3. - 3.4.
Vypracuj laboratorní práci na téma Aromatické uhlovodíky (areny). Tvým úkolem bude seznámit se s vlastnostmi arenů, konkrétně s naftalenem a kyselinou benzoovou.
Nejdříve si prostuduj kapitolu Areny v uč. str. 34 nebo pozorně zhlédni video https://slideplayer.cz/slide/2943633/ na YouTube.
Do laboratorního protokolu:
Téma: Aromatické uhlovodíky
Úkoly: 1. sublimace naftalenu https://www.youtube.com/watch?v=Zp_yqr6DdXE
           2. izolace kyseliny benzoové z DEKA https://www.youtube.com/watch?v=jhSba1BiOjI
Pomůcky: (vypiš všechny ve videu)
Postup práce a vypracování: popiš podle videa a doplň nákresem nebo fotkou aparaturu obou pokusů
Závěr: Vlastnosti obou látek a jejich využití v praxi (u kys. benzoové je použití na konci videa)
Pošlete mi, prosím, ofocenou laborku nebo prezentaci v Power pointu nejpozději do 6.4.
Matematika 30.3 - 3.4.
Aritmetika
Tento týden budeme počítat příklady o společné práci.
Projděte si řešené příklady v učebnici na str. 62, 63 a 64  (příklady dopočítej podle nápovědy) a koukněte na videa, kde je látka také vysvětlena.
https://www.youtube.com/watch?v=evINBmcK_s0
https://www.youtube.com/watch?v=lm4f72JA4NM
https://www.youtube.com/watch?v=3oOn4a8BC4o

Geometrie
Opakujeme jehlan, kužel a kouli a jejich objem a povrch
V učebnici udělejte test na str. 79 a výsledky mi pošlete na meil
Prosím celkově si zoopakujte jehlan, kužel a koule v učebnici od str. 57 (nemusíte komolé jehlany a kužely, to je látka už spíš SŠ)

Kdyby byl s jakýmkoli příkladem problém, pište na meil.
Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor!
Růženka :) paskova@korunka.org
 
PŘÍRODOPIS 30.3. - 3.4.
V dubnu nás čeká kapitola Historie Země. Je to průřez přírodopisem celého druhého stupně s přidáním poznatků z neživé přírody. Většina látky pro vás bude jen opakováním a oživením znalostí. V učebnici je na str. 66 - 99. Na závěr kapitoly je vše shrnuto v přehledné tabulce (str. 98, 99).
Plán na tento týden: Prahory a starohory 
- prostudování str. 70, 71
- stručné výpisky do sešitu pomocí slidu na YouTube Prahory a starohory 
https://slideplayer.cz/slide/2761968/
Poznámka: pošlete mi, prosím, urychleně úkol z minulého týdne - termín do 1.4. (je třeba mít nějaké známky, abychom se vyhnuli odložené klasifikaci)


 
30.3. Zeměpis
- Podle počtu odevzdaných úkolů vidím, že máte plné ruce práce. Proto tento týden neposílám pracovní list. Nezapomeňte ale, že odevzdané úkoly budou součástí hodnocení a potřebuji je od všech. Tento týden mi pošlete, co jste zatím nestihli udělat. (pouze 3 lidi mají k dnešnímu dni odevzdané oba úkoly) 
- Úkoly byly dva: 16.3. (str. 97 v učebnici) a pracovní list 23.3. (pro přehlednost znovu přikládám) 

Miniúkol týdne: Pro zopakování zemětřesení si udělejte 8 minut na příjemnou formou naučné video: https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg
27.3. Info TV- Cvičí celá Korunka
Ahoj všichni sportovci.
Jelikož je v poslední době obvzláště důležité si zachovat silnou imunitu a zdravý životní styl, připravil jsem si pro vás cvičení, které můžete cvičit kdekoliv a kdykoliv. Samozřejmě můžete zapojit i rodiče a cvičit celá rodina. Níže zasílám odkaz na video, podle kterého můžete cvičit. 

https://www.youtube.com/watch?v=UCEsqu_uW3k
Zpětnou vazbu jak se vám daří cvičit můžete napsat hned do komentářů pod video nebo mailem (parak@korunka.info).

Zdar a sílu přeje učitel TV Jan Parák

 
PŘÍRODOPIS 
Prosím o ofocení vypracovaných odpovědí na zadané otázky z minula a zaslání na moji mailovou adresu. 
Pro jistotu připomínám a doplňuji:
1. Jak bude vypadat zeměkoule za 50 miliónů let? (zpracovat z učebnice)
2. Jak bude vypadat člověl za 50 miliońů roků? https://www.national-geographic.cz/clanky/takhle-bude-vypadat-clovek-za-50-milionu-roku.html?photo=1
- máš stejný názor jako paleontolog Dixon?
- popiš popř. nakresli člověka budoucnosti podle tvých představ
Vaše odpovědi vyhodnotím a známky pošlu obratem zpátky.
26.3. Německý jazyk 
- téma: Kleidung

- procvičování sl. zásoby: 
https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-obleceni-moda/1217?source=dashboardTopicPreviewBox 
- kontrola prostřednictvím Kahoot (10 jednoduchých otázek) - PIN: 0892457
- ať mám přehled, nalogujte se prosím jménem / příjmením, ne přezdívkou 
- čas na splnění do pondělí 30.3. 12:00, jinak beru jako nesplněné a podle toho i hodnotím :-)
 

 
23.3. Německý jazyk

Zdravím němčináře z 9.B! Instruovat vás na dálku je nezvyk, nicméne zkusme to. Tento týden jsme měli brát OBLEČENÍ = (DIE) KLEIDUNG

1) Zde https://www.youtube.com/watch?v=WCiRvSS8BHw máte základní slovní zásobu k tématu Kleidung, v závorkách jsou množná čísla.
Procvičit ve větším můžete i tady: https://www.umimenemecky.cz/slovicka-obleceni-moda/1199?source=dashboardTopicPreviewBox.
2) Do sešitu si nadepište Kleidung, nakreslete postavu, oblečte ji a popište oblečení (člen + podstatné jméno). 
3) V učebnici se podívejte na strany 30 a 31, udělejte cvičení 30/1 b (stačí Was ist in Katis Koffer?) a 30/2 a, b. 
Pozn. k cvičením: sloveso finden znamená obvykle něco najít, v tomto smyslu však shledávat/hodnotit (Ich finde es super.).
Sloveso gefallen = líbit se (Das gefällt mir.).
4) Ve čtvrtek si vše ověřím prostřednictvím Kahoot. 
5) Viel Spaß! :-) JK

 

PČ TÝDEN 23. března - 4. dubna

Výroba hyperaktivní pilulky

Pomůcky:

alobal cca 5 x 5 cm (může být i od čokolády...)

tužka

korálek

nůžky

krabička - ta není nutná

 

Alobal omotejte okolo tužky, následně z tužky sejměte a vlože do něj korálek.

Oba konce alobalu zadělejte. Když ho vložíte do krabičky, či jiného podobného předmětu

a zatřepete s ní, tak se pilulka vyrovná.

 

Výsledný pohyb hyperaktivní pilulky bude tento viz video:

https://youtu.be/fIGTlXbXKLY

 

Fotografii pilulky pošlete na školní email: dybalova@korunka.org

 

Děkuji.

 

VV
 
Ahoj , moc Vás zdravím,
Jsem ráda, že jste něco udělali, jen čekám na ty maily….
Podívejte se na referáty , pro jistotu všech píšu
Neoplasticismus- Bára 
Orfismus – Martin S.
Suprematismus – Matěj R.
Akční malba – Matěj F.
To už máte, teď připomenutí těm,kteří na tom stále pracují.
Abstraktní expresionismus – Mína  18.3.
Lyrická abstrakce – Martin Š  25.3.
Tachismus  -Jonas  1.4.
Op-art- Mario  8.4.
Konkrétní umění-Maruška  15.4.
Pop-art – Radek  22.4.
Kinetické umění-Dan  29.4.
Těším se a díky
A teď k práci.
V daném stylu každý týden všichni udělejte kresbu, malbu, sochu, objekt, model-
Technikou ,  co Vám bude nejbližší  a  s čím můžete doma pracovat.
Formát A3 ideálně
Kdo můžete, pošlete mi referáty,kresby,malby,…..pytlova.martina@seznam.cz
Nebo školní mail,množství- minimálně 1kresba týdně. Vše, co uděláte  si schovejte,
podíváme se na to později.Když se Mario s Jonasem vyhecují na společné téma,bude to fajn.Když tak dejte vědět,vymyslíme témata.
Myslím na Vás , mail, číslo máte, ozvěte se kdykoli.
Ahoj, Martina Pytlová
23.3. a 30.3. - OBČANSKÁ VÝCHOVA - práce na 2 týdny.
V Google Classroom jsem vám přidala úkoly k novému tématu - GLOBÁLNÍ SVĚT (učebnice str. 86-94)
1. vyplnit na Google Classroom pomocí učebnice (str.86-94), internetu - 2 výukové kvízy. - soužící k prostudování tématu a jeho pochopení - termín odevzdání ÚT 7.4.
2. máte tam také dvě videa k tématu GLOBALIZACE a její výhody a nevýhoy - video není povinné, slouží jako rozšíření tématu a také jako případná pomoc při vyplnění výukových kvízů.
Po celou dobu vám jsem k dispozici, kdyby jste potřebovali s něčím pomoct, nebo by jste chtěli něco prodiskutovat. Popřípadě pište na: valentova@korunka.org
Angličtina


24.3.  homework 3, přečti si v časopise Gate - březen s. 12 - 13 The Great Wall of China,
poslechni si nahrávku, najdeš ji  na této stránce nad úkoly, stejně jako scan časopisu pod úkoly , 
vypracuj obě cvičení ( Task ) na straně 13, ofocený časopis s řešením ( nebo úkol na papíře- pokud nemáš u sebe časopis ) pošli na známou adresu: kucharcik@korunka.org do středy 25.3.

20.3.  homework 2 : projectonlinepractice.com, skupina A- unit 1 , skupina B - unit 4, ke každé lekci máte 3 vstupy, ti , co mají použitý první vstup, vypracují lekci  podruhé, výsledky tentokráte nikam neposíláte, vidím vaši aktivitu na online platformě, úkol je do pondělí 23.3.2020

12.3. homework 1 , workbook , skupina A unit 1A, 1B, skupina B: 4A , 4B
mobilem ofocecé stránky / vyplněné / mi laskavě zašlete do pátku na : kucharcik@korunka.org
 
23.3. Fyzika
Sledujte odpolední program Odpoledka ( pro II. stupeň ZŠ ) - Rande s fyzikou.
Velmi pěkně zpracováno, názorné a prakrické ukázky, pokusy a příklady ( někdy s přesahem na SŠ ). Pořad určitě stojí za zhlédnutí.
23. 3. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ (Richtrová)

ZÁJMENA - úvod. Úkol do čtvrtka 26. 3. 
Otevíráme další slovní druh - zájmena.
1) V první řadě si k ruce vezměte učebnici - str. 46 a 47. Na str. 46 máte přehled s druhy zájmen. Přečtěte si text "Pes a kočka" na str. 47, kde jsou zájmena červeně zvýrazněna.
2) Do sešitu si udělejte nadpis "Zájmena", jednotlivé druhy si napište pod sebe a vynechte mezi každým 2 - 3 řádky. K jednotlivým druhům potom červeně zvýrazněná zájmena (JEN Z PRVNÍHO ODSTAVCE) napište + do závorky k zájmenu připište PÁD. Pokud se to zájmeno opakuje (ve stejném pádu), podruhé už ten samý tvar psát nemusíte. Celkem byste jich měli mít 22.
3) Pracovní sešit - strana 24 / 1 - sami najděte zájmena a přiřaďte ke druhům - tabulka. V textu je jich 24.
KONTROLA - vyfoťte mi, prosím, zápis v sešitu a vyplněnou tabulku v pracovním sešitu. Foto vložte do online učebny nebo pošlete na 
richtrova@korunka.org, děkuji.

Matematika

dávám vám k dispozici ještě pár odkazů na procvičování. Určitě si tam najdete něco, co potřebujete procvičit, ať už z matematiky nebo i z jiných předmětů.

scio test zdarma https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Online procvičování pro žáky základních škol nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

Matematika 23. 3. - 27. 3.
 Na začátek: Pokud jste neviděli, koukněte se na video. Ministr školství se zde vyjadřuje k přijímacím zkouškám, v návratu do škol...Otázky, které vás teď určitě zajímají.
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/jak-to-bude-se-zaky-a-studenty-brifink-ministra-skolstvi-roberta-plagy-40317673?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

Takže se dál připravujte na přijímací zkoušky, věřím, že je to pro vás náročné.

Aritmetika
učebnice str. 58, 59 - řešené příklady si projděte na základě toho si vypočítejte na str. 59/1-5 modrá
slovní úlohy o pohybu jsou také vysvětlena zde: 
toto video je obsáhlejší, proto si z toho vemte jen to, co potřebujete https://www.youtube.com/watch?v=5Zd8THfW0ZU
https://www.youtube.com/watch?v=3hsN2qWV4No

Geometrie
učebnice str. 76/ 1-7 zelená
učebnice str. 77/1, 2 modrá

Kdyby jste v matematice čemukoli nerozuměli nebo jste našli příklad, který je nad vaše síly (například z přímaček) ozvěte se! 
To samé platí v případě, že byste chtěli procvičit z matematiky něco jiného než zrovna děláme (hlavně kvůli přijímačkám)
Růženka :) paskova@korunka.org
 
23.3. Zeměpis - úkol týdne
- vytiskni a vyplň přiložený pracovní list
- pomůže Ti učebnice i strýček Google 
- do pátku 27.3. pošli fotku vyplněného pracovního listu (celkem 3 listy) na valis@korunka.org - do předmětu napiš SOPKY A ZEMETŘESENÍ 
22.3. INFORMATIKA (Tomáš Komrska)
Zdravím deváťáky a deváťačky, prosím stáhněte si soubor se zadáním úkolů:
http://korunka.org/2020_informatika/plan_info_9_vzor.xlsx


20. 3. ČESKÝ JAZYK LITERATURA 
Na naší poslední hodině literatury jsme si tvorbou myšlenkové mapy připomněli, co víme o poezii. Navážeme tedy prací s básní od Guillauma Apollinaira.
V Čítance si nalistujete stranu 10. Přečtěte si báseň a odpovězte na mé otázky, které přikládám v souboru. K otázkám přidám také tvůrčí úkol :) Soubor s doplněnými odpověďmi a foto ilustrace vkládejte do učebny, případně posílejte na 
richtrova@korunka.org.
20.3. Fyzika
Úkol: Z libovolného zdroje najdi krátké informace o jaderných elektrárnách v ČR.
         Napiš do ŠS stručně výhody a nevýhody jaderných a tepelných ( uhelných) elektráren.
Prostudovat a udělat výpisky: str. 94 - 95 - Bezpečnost a radioaktivní záření.
                                                                  Nakresli obě značení radioaktivity.
Úkol:  Vyhledej několik podrobností o havárii JE v Černobylu a JE Fukušima.
Úkoly budou hodnoceny.
Angličtina


20.3.  homework 2 : projectonlinepractice.com, skupina A- unit 1 , skupina B - unit 4, ke každé lekci máte 3 vstupy, ti , co mají použitý první vstup, vypracují lekci  podruhé, výsledky tentokráte nikam neposíláte, vidím vaši aktivitu na online platformě, úkol je do pondělí 23.3.2020


12.3. homework 1 , workbook , skupina A unit 1A, 1B, skupina B: 4A , 4B
mobilem ofocecé stránky / vyplněné / mi laskavě zašlete do pátku na : kucharcik@korunka.org
 
- ti z vás, kteří prchli z Prahy a jsou bez pracovního sešitu, nechť vyčkají do zítra, kdy se na tomto webu objeví kopie pracovního sešitu, odpovědi vypracujte na papír, jehož fotokopii mi rovněž zašlete na emailovou adresu viz. výše
19. 3. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Online učebna: 1) online cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen. Odkaz: https://www.slovnidruh.cz/mluvnicke-kategorie-pridavnych-jmen/
2) Kvíz na druhy a vzory přídavných jmen.  Odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFC67oM9cDdvWGK_qLXtDmS70PeIEe6Sg0jwvjXf4pAjRd8g/viewform

 
DĚJEPIS - 17. a 20. 3. (1. týden samostudia)
- Žáci dostali zpětnou vazbu ke svým odevzdaným úkolům (Jsou šikovní!) - Jeden rebel, co práci neodevzdal, tu je - ale doufám, že vše dožene.
- úkol „Shrnutí útoku na SSSR“ - termín odevzdání: PO 23. 3.
- úkol „Časová osa #1“ - ti, co poctivě pracovali v hodině, toho mají mnohem méně na vypracování - termín odevzdání: ČT 26. 3.

DĚJEPIS - 13. 3. (0. týden samostudia)
- přihlášení a seznámení se s prostředím Google Classroom (Učebna)
- vypracování 2 úkolů k tématu „Útok na SSSR“ (1. Kapitulace maršála Pauluse 2. Bitva u Stalingradu a její prezentace v Německu) - termín odevzdání: PO 16. 3.
- opsat/vytisknout si zápis do sešitu "Útok na SSSR" - termín odevzdání: až se uvidíme (na zodpovědnost samotných žáků)
 

 
Angličina ,
skupina JK, zasílám slíbený soubor pro ty, kteří nemají pracovní sešit u sebe. Odpovědi napište na papír,  fotokopii mi laskavě zašlete na  :kucharcik@korunka.org
Matematika - další odkazy
Online učebnice matiky i fyziky :) je tu vysvětlena látka i příklady http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=2
https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/ Když si vyberete jakýkoliv druh členství a zadáte kód Matika20 máte vstup zdarma do konce školního roku, musíte se ale zaregistrovat. Najdete tam různá témata, je tam toho hodně, ale určitě si mezi tím něco najdete.
od čtvrtka, 19. 03. (v 18 hodin) každodenní stream k přijímacím zkouškám na SŠ YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCM_zudhTi5AxpbZDM46Dajw
https://drmatika.cz/statni-prijimacky-na-stredni-skoly-z-matematiky/ (odkaz od stejného člověka jako odkaz na stream k přijímačkám)

 
17. 3. ČESKÝ JAZYK SLOH (úkol na 24. března)
Vytvořte STRUKTUROVANÝ životopis.
V přiloženém dokumentu je jeho kostra, kterou máte doplnit. Po vyplnění ho vložte do učebny (jste zapsáni online), případně pošlete na můj e-mail richtrova@korunka.org. Mé rady (psané kurzívou a menším písmem) smažte!
Hodnotit budu kompletnost informací, úpravu, samozřejmě pravopisné chyby a propracovanost životopisu.

Máte dvě možnosti vypracování:
MOŽNOST 1: Váš vlastní životopis, ale za 10 let. Představte si, jak na tom budete, až vám bude 25 let. Budete jistě už mít zkušenosti z dalších škol a možná i zaměstnání. Vymyslete si, ale konkrétně hledejte reálné školy a reálné firmy! Můžete popustit uzdu fantazii v tom, kam až se dostanete, ale nevymýšlejte úplné hlouposti.

MOŽNOST 2: Životopis vymyšlené postavy. Můžete se inspirovat i v knihách, filmech či seriálech, postavu si "vytunit" nebo si vymyslet úplně novou, ale bude žít v Praze. U této možnosti musí fantazie pracovat opravdu na plné obrátky, zároveň je nutno opět hledat reálné školy i pracoviště.
Pracovní činnosti 16.3. - 20.3.2020

Zdravím, posílám Vám odkazy na výrobu roušky. Tak jak budete mít čas a náladu, tak si ji vyrobte. Zabere to asi 20 až 30 minut.

https://www.upcycling.cz/rousky-snizuji-sireni-koronaviru-jak-si-vyrobit-textilni-rousku-z-domaciho-textilu/?fbclid=IwAR0M4OSP4ARdg4VnlgI7oI6OKfGc_CmgYMiRREWM-Ddtvt5DFzGvUqJzlXg

https://www.upcycling.cz/videonavod-domaci-vyroba-ustni-rousky-krok-po-kroku-a-bez-siciho-stroje/

Fotografie prací zašlete na školní email. Děkuji.
Info TV 17.3.2020
Ahoj všichni,
V rámci tělesné výchovy jsem připravil menší challenge pro všechny žáky Korunky. Koukněte na následující odkaz na FB. Pevně věřím, že se nás zapojí co nejvíc.
 
https://www.facebook.com/groups/548351962764192/
 
Sportu zdar
 
Učitel TV Jan Parák
 
#KoronkaChallenge
Soubor k matematice
Matematika 16. 3. - 20.3
Ahojky :)
Založila jsem pro vás také Google Classroom. Internetová stránka je 
https://classroom.google.com/ a heslo k naší matematice je ob6glyp. Prosím přihlašte se.
Všechny úkoly a práce budou samozřejmě zveřejněny i tady. Pro mě je prostředí Google Clasroom také novinka, tak se s tím společně popereme :)
Aritmetika

Slovní úlohy o pohybu - učebnice str. 55-57 - pročtěte si řešené příklady
Video k tématu: https://www.youtube.com/watch?v=T2OEq1bOwQY
Ze stejného kanálu můžete kouknout na cokoli k přijímačkám. Je to přehledně vysvětleno i s příklady :)
https://www.youtube.com/channel/UCaf4qbeO5bouuQpQI_hILSQ
Ještě vkládám dokument s různými úlohami. Budeme počítat postupně, jen ať ho máte k dispozici. Zatím spočítejte 1 a 2.

Geometrie
Udělej si přehled se vzorečky na objem a povrch jehlanu, kužele a koule - z učebnice nebo na internetu a vypočítej, učebnice str- 64/1 modrá, 69/1 a,b žlutá, 75/1 černá

Hlavně procvičujte na přijímací zkoušky!
V televizi říkali, že na ČT1 budou pořady pro přijímačky - úterý a čtvrtek 14 - 14,45
Odkaz na všechny přijímací zkoušky i s řešením 

https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory
https://zpravy.idnes.cz/Soutez_test.aspx?id=122

Kdyby cokoli pište na paskova@korunka.org
Růženka :)
Angličtina
- homework 1 , workbook , skupina A unit 1A, 1B, skupina B: 4A , 4B
mobilem ofocecé stránky / vyplněné / mi laskavě zašlete do pátku na : kucharcik@korunka.org
 
- ti z vás, kteří prchli z Prahy a jsou bez pracovního sešitu, nechť vyčkají do zítra, kdy se na tomto webu objeví kopie pracovního sešitu, odpovědi vypracujte na papír, jehož fotokopii mi rovněž zašlete na emailovou adresu viz. výše
16. 3. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Úkol do 18. 3.
Online přes Google Classroom - cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen. Vypracovat nejpozději do středy 18. 3. 
Varianta pro žáky bez pohodlného online přístupu - učebnice na str. 43 - přečti si text, vyber si 10 přídavných jmen, k nim napiš jejich řídící podstatné jméno a urči pád, číslo a rod. Do sešitu.  
16.3. Zeměpis - úkol týdne
- cvičení 3 a 4 na straně 97 v učebnici
- odpovídej v elektronické formě a výsledek pošli do pátku 20.3. na valis@korunka.org 
Dodatek OBČANSKÁ VÝCHOVA -16.3.2020 - 
Na google classroom - Prostudujte si prosím tyto kapitoly v učebnici. Také jsem vám do kurzu nahrála prezentaci sloužící jako výpis důležitých informací z těchto kapitol. Kapitoly jsou krátké a plné obrázků, takže se nebojte, že by to bylo na dlouho :-)
Trestní právo - trestné činy - str. 40-42 (již jsme probírali v hodině, takže jen pro zopakování)
Trestní právo - mladiství a děti mladší 15 let - str. 43
Trestní právo - trestní řízení str. 44 - 45
Občanské soudní řízení - str. 46
!!!Pro ty, co nemají lehký přístup do kurzu Google Classroom, tak si můžete vypracovat následující úkoly do školního sešitu - budu kontrolovat až se uvidíme/ nebo do počítače a můžete mi to poslat na email: valentova@korunka.org
úkol1 - UČ. str.41 - ? K níže popsaným skutkům správně přiřaď vývovjové stádium:
úkol2 - UČ. str.42 - ? Kníže uvedeným situacím správně přiřaď formu účastenství:
úkol3 - Na internetu vyhledej, jaké úkoly plní probační a mediační služba. 
 
OBČANSKÁ VÝCHOVA - 16.3.2020- Na google classroom jsem nám pro naše hodiny vytvořila online kurz, kam budu zadávat práci po dobu, kdy se společně neuvidíme ve škole. Emailem jsem vám poslala pozvánky do toho kurzu, tak vás prosím, aby jste se tam všichni zapsali, abychom mohli začít pracovat. Práci se budu snažit zadávat vždy v pondělí, kdy máme společnou hodinu.
Práci, kterou vám zadám budu ve zkrácené formě zapisovat i sem, aby i vaši rodiče měli přehled, na čem společně pracujeme. 
Pokud někomu pozvánka do kurzu na email nedorazila, napište mi zprávu na email: valentova@korunka.org a domluvíme se individuálně. 
13. 3. ČESKÝ JAZYK - pro žáky jsem po vzoru paní učitelky Jahelkové otevřela Google učebnu, ve které budu na příští týden zadávat úkoly a práci. Prosím tedy žáky, aby se přihlásili na svůj e-mail a zapsali do kurzu. Pokud by měl někdo problém, kontaktujte mě přes richtrova@korunka.org. 
12.3. Německý jazyk 
- do sešitu zapsat předložku zu, která se pojí se 3. pádem - podle toho se pak skloňují i příslušné členy, zájmena apod. 
- v učebnici na str. 26 je v dolním pravém rohu tzv. tahák
- s tím sepojí cvičení 26/1 b, c a 26/2 
PŘÍRODOPIS
12.3. - 20.3. samostudium
Výpisky z učebnice str. 96 - 97 Geologická budoucnost Země.
Odpovědi na otázky: 1. Jak bude vypadat zeměkoule za 50 miliónů let? Podrobně popiš podle obrázků na str. 96 a 97 dole.
                                  2. Jak bude vypadat člověk za 50 miliónů roků - National Geographic (Paleontolog Dougal Dixon).
CHEMIE
12.3. - 20.3 samostudium
Výpisky z učebnice str. 33 - Ethen a ethyn, str. 48 Plasty
Odpovědi na otázky str. 36 / 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12
 
12.3. Aj,
homework group A: workbook 1A- 1B , group B : workbook 4A - 4B
Fyzika
Prostudovat a udělat výpisky: str. 89 - Poločas přeměny ( rozpadu)
                                               str. 90 - Radioaktivní záření v denním životě
                                               str. 91 - Jaderné reakce
                                               str. 92 a 93 - Jaderná energetika
11. 3. DĚJEPIS - samostudium
- Na emailu by na vás už měla čekat pozvánka do dlouho slibované učebny, kde máte za úkol se seznámit s prostředím a vyplnit cvičný dotazník.
- Úkoly budou přibývat vždy během úterý a pátku (jak máme společné hodiny dějepisu podle rozvrhu).
- Komu nepišel email - ozvat se mi na jahelkova@korunka.org - však to znáte ;)
Zeměpis 
- v učebnici důkladně přečíst PŘÍRODNÍ KATASTROFY
PČ kluci 11.3.2020
složte vlaštovku dle odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=d-XRUnnwtyE
PČ holky 19.3.2020
složit květinu z papíru : https://www.youtube.com/watch?v=O_EtlhYVjgw
výzdoba na Velikonoce
11. 3. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Projděte si v učebnici přehled k přídavným jménům (str. 40). Připoměňte si druhy a vzory pro skloňování. Potom se věnujte str. 41 - přečtěte si text a vypracujte úkoly 1. - 3. U úkolu č. 1 pracujte pouze s prvním odstavcem. 
Pracovní sešit - vypracujte celou str, 23.
11.3. Matematika 
Geometrie - učebnice str. 62/1,2 modrá - jehlan a učebnice str. 68/1,2,3 modrá - kužel
Aritmetika - učebnice str. 54/1-6 modrá + matematické rébusy a-d
11.3. Matematika
Geometrie - učebnice str. 62/1,2 modrá - jehlan a učebnice str. 68/1,2,3 modrá - kužel
Aritmetika - učebnice str. 54/1-6 modrá + matematické rébusy a-d
9. 3. ČJJV - řešení samostatné práce (velká písmena)
Asie, televizní seriál Přátelé, Štorchovi Lovci mamutů, mys Dobré naděje, spolužák Fiala, Eritrejec, oběžná dráha Měsíce, měsíc březen, ulice Milady Horákové, ulice Na Výšinách, náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích, řeka Svatého Vavřince, Frankfurt nad Mohanem, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Hluboká nad Vltavou, Základní škola Praha 7, Korunovační 8, zubní pasta Elmex, Štědrý den, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, modrá mikina Nike, časopis Reflex
https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory
procvičování - matematika
5. 3. ČJJV 
Úkol na pondělí 9. 3. - PS 22 / 6. 
Test ve čtvrtek 12. 3. - skloňování cizích jmen vlastních a pravopis velkých písmen
Procvičování velká písmena: https://www.umimecesky.cz/diktat-velka-pismena-mesta-casti-mest-ulice-2-uroven/162
https://www.umimecesky.cz/diktat-velka-pismena-mesta-casti-mest-ulice-2-uroven/164 
 
3. 3. ČESKÝ JAZYK SLOH 
Do úterý 10. 3. vybrat známou osobnost, které zpracují ve skupině strukturovaný životopis. Pozor, musí být možno najít o ní dost informací. Například Martin Luther King, Václav Havel, J. K. Rowling, Steve Jobs. Žáci si mohou vybrat i jinou. 
PŘÍRODOPIS
6.3. test Vesmír (velký třesk, stavba vesmíru, teorie rotujícího disku, Slunce, Měsíc)
2.3. AJ , zítra čtvrtletní test / byl hlášen již před jarními prázdninami / , skupina A - Unit 1, skupina B - Unit 4
Homework: www.projectonlinepractice.com, skupina A - Unit 1, skupina B - Unit 4
20. 2. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Domácí úkol na pondělí 2. 3. - pracovní sešit 20 / 13, 14 a 22 / 5. 
Napíšeme si test na skloňování přejazých obecných a vlastních jmen. 
Procvičování: https://www.umimecesky.cz/cviceni-prejata-slova
CHEMIE
18.2. závěrečný test z názvosloví uhlovodíků přeložen z 11.2.
14. 2. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Domácí úkol na pondělí 17. 2. - PS 18 / 4, 18 / 15, dokončit opravu testu na podstatná jména, kdo nestihl ve škole. 
V pondělí je POSLEDNÍ ŠANCE odevzdat čtenářský list na Odcházení od Václava Havla. 
17.2. Německý jazyk - referáty s prezentací Powerpointu:
Jídlo - Marie, Petr
Památky Mnichova - Radek
Značky - Mína
Filmy - Mário
Lindemann - Matěj
Herci - Bára
Švýcarské hodinky - Martin
Obchody - Dan
6. 2. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Domácí úkol na pondělí 10. 2. - PS 15 / 2 
Test podstatná jména (pravopis podle vzorů, mluvnické kategorie, hromadná, pomnožná a látková).
11.2. písemka - nerovnice
CHEMIE
11.2. závěrečný test z názvosloví uhlovodíků (alkany, alkeny, alkyny, alkydieny)
OBČANSKÁ VÝCHOVA - pondělí 10.2.2020 - budeme psát test z kapitoly OBČAN A PRÁVO. Níže máte ke stažení podklady k danému testu. 
CHEMIE
6.2. test Názvosloví alkanů a alkenů
PŘÍRODOPIS
13.2. prezentace referátů na téma Vesmír (na známky) 
PŘÍRODOPIS
7.2. Štefánikova hvězdárna na Petříně - program Geologie planet. Vstup 45,- Kč. Sraz v 8:00 na Letenském nám., návrat do 12:35 (na 6. vyuč. hodinu).
3. 2. ČESKÝ JAZYK LITERATURA - čtenářský list č. 3 - Václav Havel - Odcházení (Čítanka, str. 90 - 92) 
Přečtěte se ukázku v Čítance a odpovězte na otázky, které jste dostali vytištěné na listu. Kdyby někdo ztratil (známe své lidi :), přikládám i zde pod příspěvek. 
Odpovědi na otázky (na papíře nebo v sešitě na literaturu) mi odevzdejte do pátku 14. 2. 
 
30. 1. ČESKÝ JAZYK SLOH - do příštího úterý 4. 2. odevzdat slohovou práci - charakteristika literární postavy (připadně komiksové, filmové z filmu s knižní předlohou).
29.1. AJ, homework , group A - write 12 sentences with " used to ", group B - write 12 sentences , use verb patterns , unit 4
27.1. Německý jazyk - Speisekarte
- vytvoření jídelního lístku na A4; budeme prezentovat; na známky; inspirujte se na internetu
- zkuste použít nějakou grafiku/ilustraci, abyste se co nejvíce přiblížili regulérnímu vzhledu jídelního lístku, nezapomeňte na název vaší restaurace
- nebude chybět: Suppen (polévky), Vorspeise (předkrmy), Trinken (pití)
- hlavní jídlo můžete rozdělit, např. Nudeln, Pizza apod.
- der Preis (cena) €/Kč
23. 1. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Domácí úkol na pondělí 27. 1. - PS 14 / 1a, 1b. 
CHEMIE
30.1. donést laboratorní protokol Alkany - v úkolu č. 1 u každého alkanu musí být uveden název, vzorec a model. Doplnění textu v 2. úkolu najdete v učebnici na str. 32, 33 ve žlutých rámečkách.
21. 1. ČESKÝ JAZYK SLOH 
Na úterý 28. 1. dokončit psaní slohové práce "nanečisto". Jedná se o charakteristiku literární postavy (případně komiksové, filmová může být pouze u snímku s knižní předlohou, lze použít také typizovanou postavu - z příkladů v učebnici 121/a).
Obecná osnova pro inspiraci: 
I. Úvod: Představení postavy
II. Stať: a) Vnější charakteristika - vzhled, oblečení, typické rysy a typická gesta
b) Vnitřní charakteristika - vlastnosti a chování
c) Vnitřní - schopnosti, záliby, čemu se postava věnuje apod. 
III. Závěr: Zhodnocení postavy, vlastní názor, důvod, proč jsem si ji vybral(a), proč ji mám/nemám rád(a)
20. 1. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Dokončit opravu chyb z pololetní práce. Někdo už odevzdal, ostatní dodají do čtvrtka 23. 1. 
14. 1. ČESKÝ JAZYK SLOH
Žáci si doma vyberou postavu z knihy (případně z filmu, který má i knižní předlohu) a vyhledají si o ní co nejvíce informací. Připraví si podklady pro charakteristiku (vnější i vnitřní), kterou budou nanečisto psát příští úterý. Tam dojde ke vzájemnému předčítání ve dvojicích či menších skupinách, žáci si poradí a doporučí, co by šlo vylepšit. 
16.1. Německý jazyk
- test pro: Radek, Anna, Mário, Jonas, Bára
- náplň testu: Text na určování richtig x falsch, části těla a bolesti (vazba "tut weh"/ Ich habe ...-schmerzen), směrování od místa k místu, nepravidelná slovesa sammeln, lesen, fernsehen, laufen, treffen
CHEMIE
21.1. test Typy vzorců org. sloučenin (strukturní, racionální, molekulový)
23.1. umět homologickou řadu alkanů
13.1. - KONZULTACE - Občanská výchova - v době dnešních konzultací mě naleznete od 15-16 ve ŠD se třídou 2.B, od 16 hod. budu ve třídě 7.B. Pokud budete chtít je možnost se zeptat na prospěch Vašeho dítěte prostřednictvím emailu: valentova@korunka.org, nebo si můžeme domluvit individuální schůzku. 
14. 1. a 17. 1. DĚJEPIS
- ti, co nepsali písemku z "Totalitních režimů" (znaky, fašismus, nacismus) si ji napíší
- ústní zkoušení těch, co ještě zkoušení nebyli
10. 1. V pondělí 13. 1. se konají předmětové konzultace od 15 do 18 hodin. 
Z tohoto důvodu odpadá dětem odpolední výuka. Končit budou ve 13:30. 
13.1. Konzultace - Pašková od 14:30 do 17:00 ve 2. patře - kabinet "Na rozcestí"
Můžete mě také kontaktovat na e-mail: paskova@korunka.org
9. 1. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Pracovní list (procvičování pravopisu na pololetku) na pondělí 13. 1. Žáci dnes dostali kopii. 
7. 1. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Pololetní test příští čtvrtek 16. 1. - význam slov a slovních spojení (synonyma, antonyma, homonyma, slova jednoznačná a mnohoznačná, termíny, sousloví, rčení), obohacování slovní zásoby (odvozování, sklábdání, zkracování, přejímání), tvoření slov a stavba slova a pravopis (ě/je, ú/ů. zdvojené hlásky, mně/mě, i / y ve všech částech slova, přídavná jména).
14.1. pololetní práce z matematiky
operace s lomenými výrazy, rovnice s lomenými výrazy
goniometrické funkce
27. 12. ČESKÝ JAZYK LITERATURA - čtenářský list na známky.
Žáci, v dokumentu máte 1. kapitolu z knihy Hrdý Budžes. Obsahuje také odkaz na audio zpracování a divadelní inscenaci. Vypracujte odpovědi na 15 otázek - odevzdat můžete vytištěné nebo napsané ručně, nechám na vás, ale požaduji úpravu (žádné otrhané a proškrtané práce neřijímám). Odevzdávejte v týdnu 13. - 17. ledna. 
7.12. AJ, skupina A ,úkoly na prázdniny : www.projectonlinepractice.com. Project 3 , vypracovat unit 4,5,6

skupina B:www.projectonlinepractice.com. Project 4, unit 1,2,3
16.12.Německý jazyk
- HA: 20/2 b
- doplnit tabulku
-vztahuje se k textu, se kterým jsme pracovali v hodině
CHEMIE
Test Úvod do organické chemie je přeložen z 12.12. na úterý 17.12.
11.12. AJ, v pátek čtvrtletní test, skupina A: Unit 6 , Project 3, skupina B : Unit 2, Project 4
8.12. AJ, homework . www.projectonlinepractice.com - Unit 6
CHEMIE
12.12. test Úvod do organiky - vznik org. látek, fotosyntéza, rozdíly mezi anor. a org. (tabulka), rozlišení vzorců anor. a org. sloučenin, typy uhlíkatých řetězců)
3. 12. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Domácí úkol na pondělí 9. 12. - pracovní sešit str. 9 / 3. 
10.12. Lomené výrazy - písemka
9.12. Německý jazyk
Trasy:
ZŠ Korunovační - Hlavní nádraží
Anděl - ZŠ Korunovační
2.12. Německý jazyk
- DÚ 17/6 c (richtig/falsch)
Zítra 28. listopadu se ráno sejdeme v 8:00 před vchodem do školy v ulici Korunovační. Od 4. hodiny probíhá výuka dle rozvrhu. 
26. 11. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ: 
Domácí úkol na pondělí 2. prosince: žáci dostali text, ve kterém mají vyhledat a zvýraznit chyby. Výrazy poté napíší správně pod text a odůvodní (nemusí u chybné interpunkce, řekneme si ústně).  
Matematika - učebnice aritmetika str. 40/1
PŘÍRODOPIS
26.11. test Nervová soustava - funkce a stavba NS, reflexy, neuron, části mozku, hemisféry, uložení mozku a míchy
Blížící se akce: 
Pátek 22. 11. - Ústřední knihovna - Za ostnatým drátem 8:55 - 12:35 (1. a 6. hodina proběhnou podle rozvrhu) 
Čtvrtek 28. 11. - Komunika 89 na Letenské pláni 8:00 - 10:45 https://komunikace89.bubny.org/
Pátek 29. 11. - Schola Pragensis v Kongresovém centru 8:00 - 12:35 (6. hodina proběhne podle rozvrhu) http://www.scholapragensis.cz/jnp/ 
21. 11. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Domácí úkol na pondělí 25. 11. - učebnice - str. 25 / úkol 4 - žáci pouze napíší synonyma, jejich zabarvení řešit nemusí. 
25.11. Německý jazyk
- test na reálie: Wien, Berlin, Salzburg, Frankfurt am Main, Műnchen
CHEMIE
21.11. donést laboratorní protokol Rozdíly mezi anorg. a org. látkami

29.11. SCHOLA PRAGENSIS - Veletrh pražských středních škol
21.11. Německý jazyk
- budeme pokračovat v prezentacích na reálie německy mluvících zemí
- München, Frankfurt am Main, Wien, Salzburg
13.11. AJ , homework, skupina A - workbook , pages 56 - 58, skupina B - pages 12 - 15
Matematika - učebnice Aritmetika str. 23/ sloupec A, B, C
11. 11. ČESKÝ JAZYK - ZMĚNA 
Protože se mi dnes stalo, že jsem vytiskla pouze polovinu čtvrtletní práce, budeme druhou polovinu psát zítra. Vyměníme tedy zítřejší sloh s jazykovým vyučování. 
ÚTERÝ - ČJJV - dopíšeme čtvrtletní test.
ČTVRTEK -ČJS - píšeme slohovou práci na téma "Těžký život deváťáka". 
14.11. Německý jazyk
- ppt prezentace:
a) Berlin
b) München
c) Frankfurt am Main
d) Wien
e) Salzburg
Matematika na úterý 12.11. příklady ve školním sešitu + chvilky s algebrou do str. 16
5. 11. ČESKÝ JAZYK SLOH 
Rozmyslet si, případně si připravit body jako podklad pro slohovou práci na téma "Těžký život deváťáka". Podmínkou je použít minimálně 5 slangových výrazů, jinak bude ale jazyk spisovný. Práci budou psát žáci v úterý 12. listopadu. 
5. 11. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Čtvrtletní práce z českého jazyka - v pondělí 11. listopadu 
Obsah: pravopis (s-, z-, vz-, souhláskové skupiny - zdvojené hlásky -n-, -nn-, slova cizího původu, ě / je, mix jevů), útvary českého jazyka (spisovný a nespisovné), hlásky, spodoba znělosti. 
DÚ z PS - 6 / 1, 33 / 9
Matematika - kdo nepsal KP, napíše si ji ve čtvrtek 7.11.
4.11. - KONZULTACE - OBČANSKÁ VÝCHOVA  (Valentová Kristýna) - V době předmětových konzultací mě naleznete od 15.00 do cca 16.30 ve družině třídy 2.B a poté do 17.30 v třídě 7.B (2.patro). Pokud Vám tento čas nevyhovuje, můžeme se domluvit na individuální konzultaci, nebo mě můžete kontaktovat na email: valentova@korunka.org. 
V pondělí 4. 11. se konají předmětové konzultace od 15:00 do 18:00. Těšíme se na viděnou. 
V pondělí 4. 11. 2019 odpadá odpolední výuka matematiky z důvodu předmětových konzultací
1. 11. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Domácí úkol na čtvrtek měli pouze TŘI žáci. Ostuda. Ostatní mají povinnost doplnit, co jim chybí. Nový DÚ na příští týden nebyl zadán. 
5.11. Kontrolní práce - rovnice, lomené výrazy, redukční úhel, podobnost trojúhelníků
7.11. Německý jazyk
- test: části těla, nemoci, bolesti
Přinést písemkový sešit na matematiku (520 nebo 540)
31.10. krátký test na krácení lomených výrazů + určování podmínek
24. 10. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Domácí úkol na čtvrtek 31. 10. - učebnice (str. 25) - přečíst si text a vypracovat odpovědi na otázky 1 - 3 do sešitu. 
Po prázdninách budeme psát diktát na s-, z-, vz. 
Matematika - chvilky s algebrou str. 17/celá, str. 18/1, 2 obě
Všichni žáci jsou zvaní na další setkání ZASTUPITELSTVA MLADÝCH, které proběhne příští čtvrtek 31.10. v 15 hodin ve Vodárenské věži na Letné. Zasedání se budou konat pravidelně, každých čtrnáct dní, jedna schůzka bude trvat vždy přibližně hodinu a půl.

Děti se na Zastupitelstvo mladých budou hlásit pomocí formuláře na webu DDM Prahy 7 (odkaz zde: https://ddmpraha7.iddm.cz/prihlaseni).
25.10. Jarmark řemesel a služeb - odchod ze školy v 9:00, návrat na 6. vyuč. hodinu. Vstup zdarma.
CHEMIE
31.10. test Úprava chemických rovnic
21.10. AJ, zítra čtvrtletní test , skupina A : Unit 5 , Project 3 , skupina B : Unit 1 , Project 4
22.10. Test - lomené výrazy

18. 10. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ
Domácí úkol na pondělí 21. 10. - PS str. 6 / Psaní souhláskových skupin - cv. 2. 
Připomínám čtenářský list (Charles Baudelaire) odevzdat do konce příštího týdne. 
Matematika - Chvilky s algebrou do str. 16
PŘÍRODOPIS
18.10. test Soustava močová (funkce, stavba, orgány)
CHEMIE
17.10. Závěrečný test z anorganického názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, kyseliny)
12. 10. ČESKÝ JAZYK LITERATURA: čtenářský list číslo 1 - Charles Baudelaire - básně Zdechlina a Zpěv podzimu. Žáci si list mohou vytisknout či vypracovat odpovědi na papír (úhledný a neotrhaný list!). Prosím odevzdat do pátku 25. října
 
10. 10. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ
Domácí úkol na pondělí 14. 10. - udělat do sešitu opravdu doplňovacího cvičení č. 1 - žáci jej dostali na papírku, ten si poté zpět vyberu. 
Zopakovat si útvary národního jazyka - s pomocí sešitu a pracovního listu, učebnice. V pondělí bude krátký test. 
Domácí úkol na čtvrtek 17. 10. - pracovní sešit 5 / 1 (s-, z-, vz-) a 6 / 2.
15.10. test zeměpis
- sídla, stát, hranice
9.10. AJ Homework : Group A- 2a/ 63
Group B - write 6 sentences , use .....BUT.......HOWEVER.....ALTHOUGH
8.10. Aj, zopakovat nepravidelná slovesa - workbook, strana 2 , pouze první sloupec, v pátek pětiminutovka
CHEMIE
termín testu přeložen z 8.10. na čtvrtek 10.10.
10.10. Německý jazyk
- zkoušení časových údajů (dny, měsíce, roční období)
- DÚ 10/7 inzerát
8. 10. ČESKÝ JAZYK LITERATURA - SEZNAM DOPORUČENÉ ČETBY 
Výše vkládám soubor s knižními tituly z české i světové literatury. Obsahuje i krátké popisy, případně žánrové zařazení děl pro snadnější orientaci a výběr. Je možné, že postupem času seznam ještě doplním. 
8. 10. DĚJEPIS - pís. opakování
- v úterý 8. 10. proběhne písemné opakování „Svět po 1. světové válce“
- v příloze dokument PDF obsahující zápis + pojmy + otázky k dobrovolnému procvičování
- doporučuji pracovat s učebnicí při přípravách na opakování
 
CHEMIE
8.10. test Anorganické názvosloví (halogenidy, hydroxidy. oxidy, sulfidy)
3. 10. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Domácí úkol na pondělí 7. 10. - vypracovat opravu cvičného diktátu. 
Pracovní sešit - str. 5 / cvičení 1a, b
Ještě všichni neodevzdali pracovní list z přípravy na přijímací zkoušky - Pravopis + práci s úryvkem básně Motýl (od Petra Bezruče), kde měli hledat a vysvětlovat význam nářečních slov. 
3.10. Německý jazyk
DÚ 10/6
https://docs.google.com/viewer?url=http://gzw.cz/files/prijimaci_zkousky/testovy_sesit_m9_a_dt.pdf
1.10. test - rovnice
procvičování
https://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice/linearni-rovnice-a-nerovnice
19. 9. DIVADELTA v PO 23. 9.
Příští pondělí proběhne divadelní představení Tichá noc od 11:00 do 12:30 v naší třídě. Představení bude interaktivní formou - žáci budou ovlivňovat průběh. Tematicky se vztahuje k mezigeneračním vztahům a stáří. Program je zdarma, výuka před a po něm probíhá podle rozvrhu. 
19. 9. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Domácí úkol na čtvrtek 26. 9. - pracovní list s otázkami týkajícími se pravopisu. Kdo ztratí, musí si okopírovat sám. 
PŘÍRODOPIS
26.9. test Krevní oběh a srdce + cévy
18. 9. ČESKÝ JAZYK 
V jazykovém vyučování se v současné době věnujeme teoretickému úvodu o jazykovědě. Žáci jednotlivá témata zpracovávají ve skupinách a potom je budou prezentovat ostatním. Jejich výstup bude hodnocen známkou. Pod příspěvek vkládám zadání, aby si mohli práci dokončit. Výstupy budou probíhat od zítřka v zapsaném pořadí (1. - 6.). 
Dále přikládám slíbené POŽADAVKY pro jednotlivé složky předmětu ČJ. 
CHEMIE
17.9. test Oxidy a sulfidy - opakování názvosloví
Aritmetika učebnice str. 10/1-5
Změna odpoledního vyučování!
V pondělí začíná odpolední hodina matematiky již ve 14:00 a končí ve 14:45 ve třídě 9.B.
5. 9. V úterý 10. 9. bude odstávka vody. Program mimo školu od 8:00 do 11:40. 
Workshop na Smíchovské střední průmyslové škole - 3D modelování. Sraz v 7:35 na zastávce Letenském náměstí u Billy. 
5. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY se budou konat v pondělí 9. 9. od 18:00 v 9. B.
2. 9. ÚTERÝ 3. 9. 
Na zítra poprosím vyplnit přihlášky do školní jídelny a souhlasy s nákupen PS (musela jsem je aktualizovat) - žáci mi přinesou vratky s podpisy. Dále prosím o kontrolu a případné doplnění evidenčních listů. Dole napište datum a také podepište (i když všechny informace zůstaly stejné). 
S sebou: batoh/tašku na učebnice, psací potřeby, lepidlo a případně i průhlednou izolepu. Žáci mohou mít rovnou také obaly na učebnice a ŽK.  
Výuka na 2. stupni do 13:30.
Vážení rodiče a milí žáci, 
zdravím Vás před začátkem školního roku 2019/2020.
Níže přikládám seznam sešitů, které budou žáci potřebovat. U českého jazyka pouze dodávám, že tvrdými deskami formátu A4 jsou myšleny ty obyčejné, do kterých si budou děti vkládat vytištěné pracovní listy, aby je měly všechny na jednom místě. 
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one