Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
26.5. VZHLEDEM K INTENZIVNĚ PROBÍHAJÍCÍ PŘIPRAVĚ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NEZADÁVÁM ŽÁDNÉ ÚKOLY Z ANGLIČTINY, FRANCOUZŠTINY ANI OBČANSKÉ VÝCHOVY!!!!!! NAOPAK DRŽÍM PALCE!!!!
Fyzika 25. - 29. 5.
uč.str.104 - 105/ Měření mezi hvězdami ( orientačně )
- v rámci přípravy k přijímacím zkouškám - využití podobnosti trojúhelníků ( dírková komora - výpočet velikosti obrazu ), měřítko, poměr, ...
Souhrnné opakování - doplňte si předchozí  úkoly ( úkol nezadávám )
VV 25.5.-29.5.
Ahoj ,tento týden téma FUNKCIONALISMUS V ARCHITEKTUŘE,
referát má Filip.Hezký týden,ahoj Martina Pytlová
21.5. - 25.5. - NĚMECKÝ JAZYK
1. Výuková prezentace a video - minulý čas (Perfektum) - prostudovat a udělat zápisek do sešitu - do PA 29.5.
2. Online doplňovací cvičení na Google Classroom - tvorba tvarů minulého času - s pomocí prezentace a videa zkuste tvoři tvary minulého času - vypracujte do PA 29.5.
V případě potřeby pište na email: valentova@korunka.org nebo prostřednictvím Google Classroom.
Vzhledem k tomu, že již budu muset v odpoledních hodinách docházet do školy k malým dětem a vy jste některá dopoledne ve škole, tak se budeme muset v průběhu času opět domluvit na jiném termínu videokonzultace. Není ale problém, když mi napíšete, domluvit se na individuálním termínu. 
18.5. Zeměpis - Dobrovolný úkol týdne
Na papír A4 nebo A3 nakresli mapu libovolného místa, které máš rád. Může to být Tvůj pokoj, 
okolí domova, zahrada kolem chaty, Tvé oblíbené hřiště, park, atd. Nezapomeň na kompoziční prvky, které musí mít každá mapa: 

1) NÁZEV
2) MAPOVÉ POLE - samotná mapa
3) MĚŘÍTKO - grafické nebo číselné
4) LEGENDA - vysvětlí význam použitých mapových značek
5) TIRÁŽ - jméno, rok a místo vydání (v tomto případě nakreslení) mapy

Výsledek vyfoť a pošli mi na mail. Ty nejhezčí mapy umístíme na webové stránky školy. Pokud nechceš, aby ta Tvá mapa zveřejněna, napiš to do mailu. 
Fyzika 18. - 22. 5.
uč.str.102 -103 / Hvězdy a souhvězdí
Prostuduj ( orientačně ) zajímavosti, aktuality.
Co je to vlastně souhvězdí? Objev Polárku, Velký a Malý vůz, ...
Souhrnné opakování : Jakým tlakem působí noha lavice na podlahu, má-li styčná plocha obsah 8 cm2 a noha je zatížena silou 320 N ? Pošli na můj mail.
Fyzika 11. 5. - 15. 5.
Souhrnné opakování - úkoly :1. Napiš Ohmův zákon ( znění vzorce i jednotky ).
                                          2. Rezistory R1 = 40 ohmů a R2 = 10 ohmů jsou zapojeny a) sériově , b) paralelně - vypočti vždy výsledný odpor, nakresli schéma zapojení.
                                          3. Jaký el. proud protéká rezistorem při napětí 12 V, má -li rezistor odpor 300 ohmů?
Napiš mi, jaké téma projektu z astronomie a astrofyziky jsi měl(a) do přírodopisu. Pošli na můj mail.
ANGLIČTINA - Vzhledem k intezivní přípravě na přijímačky zadávám z Aj a Fj postupn é opakování gramatiky. V následujícím období si tedy zopakujte přítomné časy /oba/ ve větách kladných, záporných i otázce /cca 15 vět/, věty dej do souvislého vypravování pod názvem My life in CORONAtime.
FRANCOUZŠTINA - zopakuj si časování sloves, záporné věty včetně různých forem otázek /cca 15 vět/
OBČANSKÁ VÝCHOVA - sociální vztahy, sociální cítění - popiš své pocity /pozitivní, negativní/ z prožívání současné situace. Co si myslíš, že ti stávajíc doba dala, vzala, v čem event. obohatila. /rekapitulace sociálních vztahů. sociálního cítění, komunikace....../
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one