Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
Český jazyk 21. 9.
- Nyní se věnujeme slohové a komunikační výchově. Zopakovali jsme slohové útvary (popis, vypravování, dopis, líčení, charakteristika), najdete v učebnici 132- 141. Dnes jsme pracovali ve skupinkách a zjišťovali jsme si informace o jednotlivých funkčních stylech (str.146 - 159). Práci doděláte ve středu při suplované hodině. Těším se na výsledek a prezentaci.
Sledujte CLASSROOM. 
Online učebna matematiky :)
 
CHEMIE
21.9. test Názvosloví oxidů a sulfidů
ČESKÝ JAZYK 
Po vzoru Růženky přikládám odkaz na přijímací zkoušky z českého jazyka. Pokud vám přijdou tyto těžké, začněte těmi pro 7. ročník (jsou tam kratší texty, ale otázky jsou podobné).
Napište si na desky sešitu, které verze jste udělali. Určitě doporučuji postupně udělat všechny testy. 
Jsou tam i výsledky a průvodce řešení. Pokud narazíte na něco, co není jasné, zapište si a probereme. 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

 
Odkaz na staré přijímací zkoušky z matematiky
AKTUÁLNÍ LÁTKA PRO TY, CO VE ŠKOLE CHYBÍ:
MATEMATIKA: opakování z minulého roku, rovnice, množiny bodů, příprava na příjímačky
ČESKÝ JAZYK: větné členy, fonetika, opakování, slohové útvary
ANGLICKÝ JAZYK: opakování, test z první 1. lekce-slovíčka
FRANCOUZSKÝ JAZYK: opakování, 1.-7. lekce 
NĚMECKÝ JAZYK: opakování
OBČANSKÁ VÝCHOVA: zásady slušného chování - pozdrav
CHEMIE: značky, oxidy
PŘÍRODOPIS: dýchací soustava
ZEMĚPIS: obyvatelstvo, migrace, světová náboženství
DĚJEPIS: opakování, 19. století, 1. světová válka
FYZIKA: soustava SI, opakování práce, skupenství, vzorce 
INFORMATIKA: Word, Powerpoint, storyboard-příběh
VÝTVARNÁ VÝCHOVA: přinést minimálně 2 obrázky
11. 9. český jazyk
Dnes jsme dělali práci v učebnici str. 108/1 a, b, c, d, e
Všichni by měli mít v sešitě systém hlásek, rozdíl mezi hláskou a písmenem - žluté rámečky v učebnici
- rozlišení slov, kde se nachází dvojhláska (použitý) a kde ne (pousmál se)
Přikládám odkaz na video, pokud si potřebujete zopakovat. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=026-dmxZZdU&ab_channel=33.Z%C5%A0Plze%C5%88
Po dohododě sem dávám odkaz na pracovní sešit k přijímacím zkouškám.
Doučování bude probíhat nejspíše ve čtvrtek (na 90%) po vyučování. Přesný čas, místnost, začátek doučování a další informace ještě oznámím.
Růženka
V případě potřeby mě kontaktujte na e-mail: paskova@korunka.org
 
9. 9. český jazyk
Dú: Všichni se zaregistrujte do Google Classroom. Po domluvě jsem založila novou třídu. Nejpozději do konce týdne 13. 9.  
Kód:abc5gcl
https://classroom.google.com/ - zapsat se do kurzu
8. 9. český jazyk
- Přikládám kritéria hodnocení. 
 
kritéria hodnocení  8.42kB
kritéria hodnocení
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one