Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
Matematika 31.5. - 4.6.
Aritmetika: opakování rovnice, nerovnice
Geometrie: goniometrické funkce
Matematika 24.5.-28.5.
Aritmetika:Nerovnice - test
Geometrie: goniometrické funkce
Matematika 17.5. - 21.5.
Aritmetika: Nerovnice
Geometrie: sinus, kosinus
Matematika 10.5. - 14.5.
Aritmetika: Nerovnice
Geometrie: Goniometrické funkce
Matematika 3.5. - 7.5.
Přijímací zkoušky
Matematika 26.4. - 30.4.
Aritmetika i geometire: opakování na přijímací zkoušky
Matematika 19.4. - 23.4.
Aritmetika: Mnohočleny
Geometrie: Pythagorova věta
Matematika 12.4. - 16.4.
Aritmetika: slovní úlohy řešené pomocí rovnic
Geometrie: množina bodů dané vlastnosti
Matematika 6.4.- 9.4.
Aritmetika: rovnice
Geometrie: úlohy z přijímacích zkoušek
Matematika 29.3.-31.3.
Aritmetika: rovnice a lomené výrazy
Geometrie: osová a středová souměrnost
Veselé Velikonoce :)
Matematika 22.3. - 26.3.
Aritmetika - logické úlohy
Geometrie - osová a středová souměrnost
Matematika 15.3.-19.3.
Aritmetika - desetinná čísla
Geometrie - logické úlohy
17.3. - písemka - desetinná čísla
Matematika 8.3. - 12.3.
Aritmetika - logické úlohy z přijímacích zkoušek
Geometrie - kružnice opsaná a vepsaná
Matematika 22.2. - 26.2.
Aritmetika: číslené výrazy
Geometrie: přehled vzorců pro obvod, obsah, povrch, objem
18.2.   AJ, skupina Kucharčík :   
probíraná látka v posledním období -   trpný rod v různých časech
                                        opakování -   předpřítomný čas                                    
téma -  Ecology , South Africa
komiks/ reading : Save Our Planet
Všechny úkoly jsou i nadále zadávány v  Classroomu.
Matematika 15.2. - 19.2.
Aritmetika - počítání směsí
Geometrie - kužel koule - opakování (ve středu 17.2. - písemka)
Matematika 8.2. - 12.2.
Aritmetika: opakování soustava rovnic (ve středu 10.2. - písemná práce)
Geometrie: opakování trojúhelníky
Matematika 1.2 - 5.2.
Aritmetika - slovní úlohy o pohybu
Geometrie - koule
25.1.   AJ, skupina Kucharčík :   
probíraná látka v posledním období -   trpný rod 1
                                        opakování -   předpřítomný čas, slovesné vzory                                     
téma -  Our environment
komiks/ reading : The Hound of the Baskervilles 3 - 5  díl, Famous houses- The White House, 10 Downing street
Všechny úkoly jsou i nadále zadávány v  Classroomu.
Matematika 25.1 - 28.1.
Aritmetika: slovní úlohy - pohyb
Geometrie: kužel - objem, povrch
Matematika 18.1. - 22.1.
Aritmetika - určení neznámé ze vzorce, soustava 2 rovnic o dvou neznámých
Geometrie - kužel
Sledujte Google Classroom a případě potřeby mě kontaktujte na e-mail: paskova@korunka.org
Přeji krásný týden a uslyšíme se online :)
Růženka
12.1.   AJ, skupina Kucharčík :   středa test unit 4
probíraná látka v posledním období -   slovesné vzory : sloveso + infinitiv , sloveso + sloveso + ing    
                                        opakování -   vztažné věty - who, which, that                                     
téma -  KIng Arthur, Imagination
komiks/ reading : The Hound of Baskerville, A. Christie-  Five Little Pigs
Všechny úkoly jsou i nadále zadávány v  Classroomu.
Matematika 11.1.- 15.1.
Aritmetika: rovnice s lomenými výrazy, soustava 2 rovnic o 2 neznámých
Geometrie: jehlan, kužel
Blíží se pololetí, prosím zkontrolujte si odevzdané úkoly v Google Classroom.
Růženka
Matematika 4.1 - 8.1.
Aritmetika - dělení lomených výrazů, rovnice s lomenými výrazy
Geometrie - kužěl - povrch, objem
22.12.  AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období -   slovesné vzory : sloveso + infinitiv , sloveso + sloveso + ing    
                                        opakování -   vztažné věty - who, which, that

Všechny úkoly i nadále odesíláte do Classroomu.
Dobrovolný úkol na prázdniny : znovu si přečti  a poslechni Reading 2 + 3 , učebnice - strana 83,  84 
Reading 2 , page 83 :https://elt.oup.com/student/project/level4/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Reading 3 , page 84 :https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
CHEMIE
Naučit se zpaměti homologickou řadu nejpozději do 7. 1.
(Methan, ethan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan)
PŘÍRODOPIS
7. 1. test Močová soustava - funkce, stavba, ledviny, orgány močové s.
Matematika
Ahojky :) Přes prázdniny si prosím zopakujte z aritmetiky: sčítání, odčítání a násobení lomených výrazů z geometrie: podobnost a objem a povrch jehlanů. Příklady na procvičení najdete v učebnici, v pracovním sešitě nebo na internetu. A určitě procvičujte na přijímací zkoušky.
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika Kdyby cokoli pište na e-mail (paskova@korunka.org) Krásné Vánoce :) Růženka
Matematika 14.12. - 18. 12.
Aritmetika: sčítání a odčítání LV - učebnice str. 25/1,2,3
Geometrie: učebnice str.61/odvození vzorců + str. 62/příklady řešené i neřešené
15.12. Německý jazyk 
- test na slovíčka: Körperteile (části těla)
+ kdo nepsal, napíše si: rozkazovací způsob, předložka in + 4.pád
9. 12. český jazyk
- domácí úkol do 14. 12. - zaměřeno na pravopis
Zadání najdete na classroom. 
7.12. - 11.2. Matematika
Aritmetika - sčítání LV - Chvilky s algebrou str.23-24
Geometrie - objem jehlanu - učebnice str. 59/a,b (sloupeček vpravo)
7. 12. český jazyk
- domácí úkol do středy: učebnice str. 119/cv. 1 A (ústně), B (vyber dvě slovesa, dvě podstatná jména, jedno přídavné jméno), D, E. Pište do školního sešitu. 
Matematika
8.12. a 10.12. (na půlených hodinách) si napíšeme test
Aritmetika: Krácení a rozšiřování lomených výrazů + podmínky
Geometrie: Podobnost
PŘÍRODOPIS
10. 12. test Cévní soustava - krevní oběh, srdce, cévy (tepny, žíly, vlásečnice), krev (složení, funkce, skupiny)
2. 12. český jazyk
8. a 10. 12. si napíšeme písemnou práci na probrané učivo.
- diktát
- významy slov (synonyma, antonyma, homonyma, souřadná a podřadná)
- nadsázka, ironie
- sousloví, rčení, přísloví, pranistiky, přirovnání,.. 
- skládání, zkracování, odvozování, přejímání
- slova příbuzná (kořen, přípona, předpona, koncovka)
Matematika 23.11. - 27.11.
Aritmetika: opakování - krácení lomených výrazů, vzorce (a+b)2, (a-b)2, a2-b2
Geometrie: opakování - Podobnost
Sledujte a plňte úkoly v Google Classroom, v případě potřeby mi napište na meil (paskova@korunka.org)
Růženka :)
Matematika 16.11. - 20.11.
Aritmetika: sčítání a odčítání lomených výrazů se stejným jmenovatelem
Geometrie: podobnost
Sledujte a plňte úkoly v Google Classroom, v případě potřeby mi napište na meil (paskova@korunka.org)
Růženka :)
Matematika 9.11 - 13.11.
Aritmetika: pkrácení lomených výrazů
učebnice str. 18
Chvilky s algebrou str 8-9
Geometrie: Podobnost - praktické příklady
Sledujte Google Clasroom a prosím vkládejte úkoly!
Pokud máte nějaký problém nebo dotaz pište na e-mail (paskova@korunka.org)
Růženka :)
CHEMIE  5.11. - 12.11.
DÚ - Úprava chemických rovnic zadán na classroom. Někteří z vás se ještě nepřihlásili na chemii ani na přírodopis. Pozvánku jsem posílala během prázdnin. Prosím, přihlašte se. Kód kurzu na chemii: 5bxazb4. Kód kurzu na přírodopis: powifwa.

 
Matematika - 2.11. - 6.11.
Aritmetika: krácení lomených výrazů
Geometrie: Redukční úhel, podobnost trojúhelníků
Sledujte Google Classroom
V případě potřeby mě kontaktujte na meil: paskova@korunka.org
27.10. AJ, skupina Kucharčík,
probíraná látka v posledním období - vztažné věty, zdravá strava, unit 3
opakování - minulý čas nepravidelný
HW 3 na podzimní prázdniny , workbook, page 28, exercise 1+2
všechny úkoly posílejte / ofocený sešit / do Classroomu
Matematika 9. A - 26.10. – 30.10.
Zkuste si udělat přijímačkový test:
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/IT_2020/M9PID20C0T01_ilustracni_test_2020_9_testovy_sesit.pdf
Klidně si odměřte čas, na matematiku je 70 minut.
Můžete pak kouknout na řešení (je to ilustrační test 2020)
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika
Když nebudete vědět, poznamenejte si příklad, uděláme ho příští týden na doučování.
Kdyby cokoli, pište na můj e-mail (paskova@korunka.org) nebo mi napište na Google Classroom.
Krásné prázdniny :)
Růženka
 
 
Fyzika 26. - 30. 10. 2020
- stručnější informace v classroomu
- střídavý proud
- vznik a měření
ZEMĚPIS 
- veškeré online dění v zeměpisu, studijní materiály i úkoly jsou v našem classroomu
PŘÍRODOPIS   19. 10. - 23. 10.
Podívejte se na video na You tube pod názvem Oběhová soustava https://www.youtube.com/watch?v=wiA-
O_Z5dVY&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=5. 
19. 10. český jazyk
Se všemi se daří pracovat v online prostředí. Pokud má některý z žáků problém v Classroom, může mně nebo Elišce kdykoliv napsat a vyřešíme individuálně. Můžeme zasílat materiály e-mailem. Online hodiny dnes proběhly a dovolím si říct, že byly moc příjemné. Děkuji dětem za spolupráci. 
CHEMIE   19. 10. - 23. 10.
Podle videa na You tube pod názvem Zdroje uhlovodíků https://www.youtube.com/watch?v=aEziSNDW1Sk&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=5 a podle učebnice na str. 22 si udělejte výpisky do sešitu jako úvod do nové kapitoly. 
Až se uzdravím, prodiskutujeme na online hodině.
Matematika 19.10. - 23.10.
Aritmetika - Lomené výrazy - učebnice str. 16
Geometrie: - Podobnost trojúhelníků  učebnice - str. 13
16.10. ZEMĚPIS
- na první hodinu (pondělí skupina 2 a ve středu skupina 1) si všichni zopakujte SÍDLA a STÁT

Deváťáci, kteří máte nový gmail, přihlašte se do Google Classroom: md5addc
Něměcký jazyk - 16.10. 
1) DÚ v PS 8/9,10
2) Přidejte se prosím do Google Classroom, kam budu od příštího týdne zadávat úkoly. Na školní e-mail vám přišly pozvánky (kód učebny sitvedl).
fyzika 
prosím všichni se přihlašte a sdílejte classroom.
Fyzika 13. - 16. 10. 2020
přečíst : učebnice str. 8-9 elektromagnetická indukce
zapsat do sešitu: zápis : důležité termíny: najdete na str. 8/P2
- vyhledat na internetu nebo v encyklopedii: zapis 2 -3 věty zajímavosti : M. Faraday r. 1831, POZOR!!!nepoužívat wikipedii!!!
- po vytvoření zápisu mi udělejte scan sešitu a pošlete nejpozději do pondělí 19.10.2020 na email: carboch@korunka.org
ANGLIČTINA /Zdena Pertlová/ do 18.10. What¨s up s. 68/1a, 1c, s. 66/4 /předpřítomný čas/ zkontrolujeme při online hodině
15.10. AJ skupina JK , procvičujeme vztažné věty s who, which, that- unit 3, 
           Homework 1- HW 1 : strana 35 / cvičení 7 , vypracuj a pošli ofocené na kucharcik@korunka.org
                
Online hodiny příští týden :  úterý 11.100 - 11.40, středa 8- 8.30, pátek  8- 8.30,
Online hodiny jsou povinné, mějte po ruce : učebnici, workbook a dobrou náladu
Odkaz na staré přijímací zkoušky z matematiky
Matematika 14. 10. - 16. 10.
Lomené výrazy: učebnice str. 15 - jsou zde řešené příklady, některé jsme dělali ještě ve škole
Na základě toho si udělejte na str. 15/sloupeček vpravo (šifra je vzadu v učebnici, jde o to zjistit, kdy se jmenovatel rovná nule)
Komu to ještě není jasné, mrkněte na video.
Geometrie: učebnice str. 12/věty o podobnosti trojúhelníků
Mrkněnte také na video. Je to nová látka, vše si vysvětlíme příští týden na online hodinách.
Zkontrolujte prosím, že jste přihlášeni do Google Classroom a rovnou mi tam odepište kvůli zítřejšímu doučování z matematiky. 
PŘÍRODOPIS 14. - 16. 10.
Výpisky z učebnice na str. 36 - překreslit tabulku Činnost oběhové soustavy
14.10. ZEMĚPIS
- než se sejdeme na Google Meet, nachystejte si odpovědi na otázky ze strany 32 v učebnici 
- všechny odpovědi vyhledejte v učebnici
13. 10. český jazyk - úkoly do konce týdne
- vše zadáno na classroom
ST: sloh - výklad
Čtvrtek: mluvnice - práce s textem - zaměřeno na slovní zásobu a význam slov
Pátek: literatura - pracujte na portfoliích (otázky ke čtení na classroom)
+ pro rychlíky a dobrovolníky úkol k literární výchově - na malou jedničku
Vážení rodiče,
cena doučování je mírně navýšena o 5 Kč u 6.- 8.r. na 35 Kč a u  9.A na 45 Kč za hodinu.
Toto navýšení je z důvodu nekonání jarního bazaru, který je hlavním zdrojem pro dotaci doučování  a zvýšení zájmu o doučování. Spolek Korunka bude spolufinancovat doučování už jen z dotace MČP 7. Děkujeme za pochopení.
5. 10. FOTOSOUTĚŽ napříč ročníky pro kreativní čtenáře
Ohákni svou knihu! Jistě máš ve své sbírce knihu se zajímavým obalem. Obálku knihy přetvoř, můžeš fotit, kreslit, použít počítač. Fantazii se meze nekladou, ale cílem je, aby se tvůj výtvor co nejvíce podobal originálu. Výtvory budou umístěny na stránkách školy.
Posíljte do konce měsíce na horakova@korunka.org

Popis není dostupný.
Práce žákyně z 5. ročníku
(účast dobrovolná, povedené výtvory oceněny)
6. 10. český jazyk
Pro chybějící: opakování vyjmen. slov, způsoby obohacování slovní zásoby (uč. str. 112), práce s textem (starý PS str. 4/3, 4a)
CHEMIE
12.10. Závěrečný test z chemického názvosloví (oxidy, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, kyseliny)
2.10. Německý jazyk 
- v úterý 6.10. si napíšeme test na nepravidelná slovesa (doplňování správných tvarů dle určující osoby)
- slovesa lesen, laufen, treffen, fahren, fernsehen

Prosím o pořízení pracovního sešitu Beste Freunde: Arbeitsbuch A1.2 mit CD
2. 10. český jazyk a literatura
- tento týden jsme se věnovali funkčním stylům a slohovým útvarům (zakončeno písemnou prací)
- v příštím týdnu si napíšeme opět desetiminutovku na hláskosloví a vyjmenovaná slova (oprava)
- začneme opakovat nauku o slově (str. 112) 
- literatura: velká část třídy nenosí knížky (nedá se pracovat), rozdělení literatury dle funkce, formy a druhu
- Začínáme tvořit čtenářské portfolio - Úkol 1 zadán
- Dú na classroom
2.10. AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období -  předpřítomný čas, tázací dovětky
opakování - minulý čas
Homework-workbook , strana 21 ,  cvičení 5
2. 10. Český jazyk 
S doučováním na přijímací zkoušky začneme od příštího týdne.
1. skupina - Pondělí 15:10
2. skupina - Středa 14:00
S sebou sešit k přijímacím zkouškám ČJ, psací potřeby
Spoluúčast cca 30 Kč za 1 hodinu - podklady k platbě budou na přihlášce. Přihlášky se připravují, vyřídíme v průběhu října. 
V případě distanční výuky bude výuka probíhat online.
Děkuji, Horáková (horakova@korunka.org)
8. 10. Dějepis - písemné opakování (První světová válka)
 
1. 10. Dějepis - Google Classroom
- na emailu by na vás měla čekat pozvánka do GC
- pokud tomu tak není, napište mi na jahelkova@korunka.org
PŘÍRODOPIS
7.10. test Dýchací soustava
CHEMIE
5.10. test - Vzorce oxidů, halogenidů, hydroxidů
Matematika
2.10. písemka - množina bodů dané vlastnosti
5.10. písemka - rovnice
30. 9. Matematika

Vážení rodiče,
Nabízím možnost doučování z matematiky na přijímací zkoušky, každý čtvrtek po vyučování a to ve dvou termínech. První od 13:45 do 14:30 a druhý od 14:30 do 15:15.
Začínáme už zítra 1.10.
S dětmi jsem o tom dnes mluvila a předběžně jsme se rozdělili do dvou skupin.
Podmínky: spoluúčast cca 30 Kč na 1 hodině za týden

Počet odučených hodin do přijímacích zkoušek (23 hodin do poloviny dubna)
V případě distanční výuky bude výuka online
Smluvní podmínky pošlu během měsíce října

V případě dotazů mi prosím napište na e-mail: paskova@korunka.org
Moc Vám děkuji za spolupráci :)
Růženka Pašková
29.9. Německý jazyk 
- v pátek 2.10. si napíšeme test na slovesa: basteln, sammeln (doplňování příslušných tvarů)
29. 9. pracovní činnosti
Info pro dívky:
Zítra máme pracovní činnosti. Pokud doma najdete, doneste prosím drátek, kousky látky, stužky. Venku utrhněte pár větviček. 
Abyste měly lepší představu, co budeme dělat, mrkněte na Classroom. Vložím tam fotky. 
Děkuji, Horáková
PŘÍRODOPIS
1.10. donést vypracovaný laboratorní protokol Dýchací soustava
29. 9. český jazyk a literatura
- 1. 10. test na funkční styly a slohové útvary
- Vkládám první čtenářský list zaměřený na porozumění textu a porovnání prózy a poezie. Najdete ho také v Classroom. Kdo nebude ve škole, může odeslat elektronicky. Odevzdání do 9. 10. 
Čtenářský list č. 1  78.56kB
Odevzdání do 9. 10.
Český jazyk 21. 9.
- Nyní se věnujeme slohové a komunikační výchově. Zopakovali jsme slohové útvary (popis, vypravování, dopis, líčení, charakteristika), najdete v učebnici 132- 141. Dnes jsme pracovali ve skupinkách a zjišťovali jsme si informace o jednotlivých funkčních stylech (str.146 - 159). Práci doděláte ve středu při suplované hodině. Těším se na výsledek a prezentaci.
Sledujte CLASSROOM. 
Online učebna matematiky :)
 
CHEMIE
21.9. test Názvosloví oxidů a sulfidů
ČESKÝ JAZYK 
Po vzoru Růženky přikládám odkaz na přijímací zkoušky z českého jazyka. Pokud vám přijdou tyto těžké, začněte těmi pro 7. ročník (jsou tam kratší texty, ale otázky jsou podobné).
Napište si na desky sešitu, které verze jste udělali. Určitě doporučuji postupně udělat všechny testy. 
Jsou tam i výsledky a průvodce řešení. Pokud narazíte na něco, co není jasné, zapište si a probereme. 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

 
AKTUÁLNÍ LÁTKA PRO TY, CO VE ŠKOLE CHYBÍ:
MATEMATIKA: opakování z minulého roku, rovnice, množiny bodů, příprava na příjímačky
ČESKÝ JAZYK: větné členy, fonetika, opakování, slohové útvary
ANGLICKÝ JAZYK: opakování, test z první 1. lekce-slovíčka
FRANCOUZSKÝ JAZYK: opakování, 1.-7. lekce 
NĚMECKÝ JAZYK: opakování
OBČANSKÁ VÝCHOVA: zásady slušného chování - pozdrav
CHEMIE: značky, oxidy
PŘÍRODOPIS: dýchací soustava
ZEMĚPIS: obyvatelstvo, migrace, světová náboženství
DĚJEPIS: opakování, 19. století, 1. světová válka
FYZIKA: soustava SI, opakování práce, skupenství, vzorce 
INFORMATIKA: Word, Powerpoint, storyboard-příběh
VÝTVARNÁ VÝCHOVA: přinést minimálně 2 obrázky
11. 9. český jazyk
Dnes jsme dělali práci v učebnici str. 108/1 a, b, c, d, e
Všichni by měli mít v sešitě systém hlásek, rozdíl mezi hláskou a písmenem - žluté rámečky v učebnici
- rozlišení slov, kde se nachází dvojhláska (použitý) a kde ne (pousmál se)
Přikládám odkaz na video, pokud si potřebujete zopakovat. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=026-dmxZZdU&ab_channel=33.Z%C5%A0Plze%C5%88
Po dohododě sem dávám odkaz na pracovní sešit k přijímacím zkouškám.
Doučování bude probíhat nejspíše ve čtvrtek (na 90%) po vyučování. Přesný čas, místnost, začátek doučování a další informace ještě oznámím.
Růženka
V případě potřeby mě kontaktujte na e-mail: paskova@korunka.org
 
9. 9. český jazyk
Dú: Všichni se zaregistrujte do Google Classroom. Po domluvě jsem založila novou třídu. Nejpozději do konce týdne 13. 9.  
Kód:abc5gcl
https://classroom.google.com/ - zapsat se do kurzu
8. 9. český jazyk
- Přikládám kritéria hodnocení. 
 
kritéria hodnocení  8.42kB
kritéria hodnocení
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one