Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
Přírodopis 
středa 14.4. test svalová soustava
Přírodopis
Středa 17.3. opakovací test: Kosterní soustava
18.2.   AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období - minulý čas prostý x průběhový                                                     
opakování -předpřítomný čas
úkol : workbook- Intro + 1A
téma : Australia , Charity
komiks/ reading :  časopis Gate - January
Všechny úkoly jsou i nadále zadávány v  Classroomu
25.1.   AJ, skupina Kucharčík :   
probíraná látka v posledním období - modální slovesa  should , shouldn´t, have to , don´t have to,
                                                            must, mustn´t                                                                                              opakování -   minulý čas průběhový                                                 
úkol : Workbook, 6/61 doplň slova z příběhu Kids a seřaď odstavce do správného pořadí , 7/61

obojí pošli ofocené do GC
téma -  Health : eyes, ears
komiks/ reading : The Hound of the Baskervilles 5. díl, 
Všechny úkoly jsou i nadále zadávány v  Classroomu.
12.1.   AJ, skupina Kucharčík :   středa test unit 5+6
probíraná látka v posledním období - modální slovesa  should , shouldn´t, have to , don´t have to
                                                            must, mustn´t                                                                                                opakování -   předpřítomný čas                                                            

téma -  Rules, Signs
komiks/ reading : The Hound of Baskerville, A. Christie-  Five Little Pigs
Všechny úkoly jsou i nadále zadávány v  Classroomu.
4. – 8. ledna – ANGLICKÝ JAZYK – 8. AB – skupina 3 (Richtrová)
Pondělí 4. 1. – procvičování should a shouldn’t (učebnice na str. 69).
Úterý 5. 1. – zopakování slovní zásoby (quizlet), procvičování should a shouldn’t (pracovní sešit, str. 55).
Středa 6. 1. - úkol – napsat odpověď na mail od Emily a poslat – zadáno na Google Classroom, případně samostatná práce – online pracovní list.
Pátek 8. 1. – test na slovní zásobu (What’s the matter?) + should / shouldn’t, čtení (Signs – učebnice, str. 76).
Domácí úkol: přečtěte si příběh v učebnici na str. 72 + 73 a seřaďte jeho části do správného pořádku (do úterý 12. 1.)
11.1. - 15.1. Český jazyk 
ÚT: neohebné slovní druhy
ST: souhrnný test - neohebné slovní druhy
ČT: literatura - lit. žánr sonet 
PÁ: oprava testu, shrnutí slovních druhů
22.12.  AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období -   modální slovesa  should , shouldn´t, have to , don´t have to
                                                              must, mustn´t                                                                                                                                     opakování -   předpřítomný čas 

Všechny úkoly i nadále odesíláte do Classroomu.
Dobrovolný úkol na prázdniny : znovu si přečti  a poslechni Reading 5 + 6 , učebnice - strana 86 - 87, 
Reading 5 , page 86 :https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Reading 6 , page 87 :https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Český jazyk 
- do classroomu přidány úkoly: neohebné slovní druhy (opakování) 
příslovce - PS 32/1 a, b, c
předložky - PS 33/1 a, b, c, d + PS 33/4
spojky - PS 34/1 a (nahoře na stránce)
částice - PS 34/1
citoslovce: PS 35/1
 
CHEMIE
7. 1. popř. 14. 1. test Směsi - co je směs, stejnorodé, různorodé, druhy různorodých směsí (suspenze, emulze, pěna, mlha, dým)

 
14.11. - 18.11. Český jazyk 
Tento týden doděláváme slovní druhy neohebné - příslovce, předložky, částice, citoslovce. Úkoly jsou zadávány v Google Classroom. 
11. 12. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 3) Richtrová 
Dokončili jsme procvičování will a going to. Napsali jsme test. Kdo ještě nesplnil úkol na umimeanglicky.cz, prosím splňte. Je potřeba procvičovat minimálně do štítu 3, aby byl úkol považován za splněný.
Už jsme také pracovali s časopisy Gate. Noste si je také do hodin (alespoň to poslední číslo). Když budeme potřebovat nějaké dřívější, upozorním.
V následujících hodinách se více zaměříme na čtení. 
Český jazyk 7.12. - 11.12.
- mluvnice: příslovce, příslovečné spřežky 
- pracujeme v GC, DÚ učebnice 46/6 a)
4. 12. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 3) Richtrová 
V tomto týdnu jsme procvičovali gramatiku pro vyjádření budoucího času - will a going to. 
Na Google Classroom máte domácí úkol - procvičení přes umimeanglicky.cz. Kdo by měl problém domácí úlohu najít, ozve se mi. Váš pokrok ve cvičení (počet štítů) rovnou vidím. 
Příští týden si v úterý nebo ve středu napíšeme test na will vs. going to. 
CHEMIE 7. 12.  - 11. 12.
Naučit se chemické značky 20 prvků (viz tabulka vzadu v sešitě). 
O, Zn, S, H, Cl, Cu, Na, C, F, Br, I, He, Se, N, P, As, Sb, Si, Sn, P
17. 12. test
3.12. Český jazyk 
- test SLOVESA: vid, rod, mluvnické kategorie 
 
3.12. Německý jazyk 
- test: Slovesa
Občanská výchova
Kdo se dosud nepřidal do classroomu, učiňte tak. ;)
Adresa: https://classroom.google.com/c/MjA5NzUxMTA4Mzcw 
Kód: cht6k6q
Přírodopis 23.11.-27.11.
Po: Sudokopytníci: nepřežvýkavci (prezentace se zápisem GC)
St: Sudokopytníci: přežvýkavci (prezentace se zápisem GC), lichokopytníci (prezentace GC)
23. – 27. listopadu – ANGLICKÝ JAZYK – 8. AB – skupina 3 (Richtrová) 
Tento týden máme hodiny klasicky podle online rozvrhu. Hlaste rovnou přes Google Meet.
Pondělí 23. 11. – procvičování to be going to + video (will for decisions).
Úterý 24. 11. – will for decisions (cvičení v učebnice 23 / 5), procvičování na umimeanglicky.
Středa 25. 11. – mini projekt – My future (in 20 years).
Pátek 27. 11. – will vs. to be going to – kdy použijeme který tvar?
Domácí úkol – procvičování gramatiky will vs. to be going to na umimeanglicky.cz
16. - 20.11. Český jazyk 
mluvnice:
 slovesný vid
sloh: charakteristika
literatura: romaneto
DÚ v GC. 
Přírodopis 16.11.-20.11.
Po: ploutvonožci- zápis prezentace GC + kahoot šelmy
St: Kytovci - zápis prezentace GC 
16. – 20. listopadu – ANGLICKÝ JAZYK – 8. AB – skupina 3 (Richtrová)
Kromě úterka 17. 11. se uvidíme běžně na online hodinách. Přihlašujte se v daný čas přes Google Kalendář nebo rovnou Google Meet. Ve středu si napíšeme jednoduchý test na vazbu going to.
Pondělí 16. 11. – procvičování tvarů s to be going to (otázky), krátký poslech.
Středa 18. 11. – test na tvary s to be going to, samostatná práce – Kahoot.
Pátek 20. 11. – učebnice, strana 20 – zopakování tvarů s will.
Domácí úkol na pondělí 23. 11. – učebnice, strana 21, cvičení 5 – tvary napište do sešitu.
CHEMIE  9. 11. - 16. 11.
Na Classroom zadán DÚ - laboratorní práce Kyselost a zásaditost látek. Kód kurzu: hf7ekat.
Přírodopis 9.-13.11.
Po: zápis do sešitu: Medvědovité šelmy (prezentace GC) + úkol na středu (minireferáty)
St: minireferáty (max 2 min) prezentování před třídou, zápis (prezentace GC): medvídkovití, psovití 
Český jazyk 9.-13.11. 
mluvnice
- slovesa - slovesný rod + vid
sloh - opakovací soutěž (mluvnice, literatura, sloh)
literatura - povídka 
9. – 13. listopadu – ANGLICKÝ JAZYK – 8. AB – skupina 3 (Richtrová)
Meet události (online hodiny) máte uloženy ve svých Google Kalendářích a na Google Meet. Stačí si Kalendář nebo Meet otevřít a přihlásit se na ty, které jsou ten den naplánované.
Pondělí 9. 11. – word building – pracovní sešit, str. 29 / cv. 4; poslechové cvičení – učebnice, str. 42 / cv. 4a (audio nahrávka Page 42, Exercise 4a).
Úterý 10. 11. – opravný test na past simple a past continuous; samostatná práce (zadání na Google Classroom).
Středa 11. 11. – budoucí čas – to be going to – připomenutí, zápis, procvičení (materiály na Google Classroom).
Pátek 13. 11. – to be going to – procvičování (Baamboozle – going to) + hra Kahoot.
Domácí úkol na pondělí 16. 11. – tvoření vět s going to – zadání na Google Učebně.
Přírodopis 2.-6.11.
PO: Google classroom - prezentace + zápis ŠELMY kočkovité
ST: Google classroom- video gepard štíhlý- otázky k videu, GC zápis lasicovité šelmy
2.-6.11. matematika
číselné výrazy algebra 23/1,2,3, 24/1-8 - probíráno ve škole
PV - geometrie - 22/1,2
Český jazyk 2. - 6.11.
PO: Mluvnice - slovesa - slovesný rod
ST: Opakování ohebných slovních druhů (Riskuj)
ČT: Literatura - lit. žánry
PÁ: Mluvnice - slovesa - slovesný rod, vid
2. – 6. listopadu – ANGLICKÝ JAZYK – 8. AB – skupina 3 (Richtrová)
Milí žáci, tento týden už se učíme v původním rozdělení skupin z loňska. Na online hodiny se hlašte přes Google Kalendář nebo rovnou Meet, jsou uloženy jako opakující se události.
Pondělí 2. 11. – procvičování minulých časů; pracovní sešit, str. 27 / cv. 4 a 5, hra Baamboozle (lze dohledat na Učebně včetně dalších odkazů na procvičení) .
Úterý 3. 11. – čtení s porozuměním v PS, str. 29 / cv. 5, psaní vlastního kriminálního příběhu.
Středa 4. 11. – test na minulý čas prostý a průběhový. Domácí úkol na pondělí 9. 11. – pracovní sešit, str. 32 (cvičení 1 – 3).
Pátek 6. 11. – word building – pracovní sešit, str. 29 / cv. 4, poslech podle učebnice, str.  43 / cv. 4. (audio na Page 42, Exercise 4a).
30.10. Angličtina  8. ročníky - POZOR ZMĚNA !

Vzhledem k pokračování on-line výuky se budete učit  Aj od pondělí 2.11. 2020 ve skupinách, ve kterých jste pracovali v loňském roce. Přihlašujete se tedy na Meet/ případně do Classroomu/ ke svým původním / loňským/  učitelům. Pozvánky od nich dostanete na mail. Potvrďte přečtení této informace svým učitelům Aj na jejich mail:
​               pertlova@korunka.org    
               kucharcik@korunka.org
               richtrova@korunka.org
26.-30.10. MATEMATIKA
učebnice ALGEBRY  21/1,2,3 + celá stránka informací -mocnina dvou - znaménka
PCH - 11/A,B,C
učebnice GEOMETRIE  21/1-5
Fyzika 26. - 30. 10. 2020
- stručnější informace máte na classroomu
- energie mechanické

- energie polohová, pohybová - teorie
Zeměpis 19.-23.10.- Rostliny a živ. Evropy- uč. str. 14-16
vypracuj pracovní list, který slouží zároveň jako výpisky-vyznač barevně.
odkaz prac. list: http://malotridka.lusa.cz/wp-content/uploads/2015/01/rostliny_zivocichove.pdf
CHEMIE  19.10. - 23.10.
Podívejte se na video na You tube pod názvem Kyseliny (úvod) https://www.youtube.com/watch?v=kFIa4DBul34&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=31 a do sešitu si vypište informace týkající se bezpečnosti. Až se uzdravím, prodiskutujeme při online výuce.
Přírodopis 19.10.-23.10.
PO: prezentace na google classroom- zápis do sešitu zajícovci + opakovací pexeso (hlodavci+zajícovci) 
ST: prezentace na google classroom- zápis do sešitu letouni+ video, otázky k videu- upír obecný 
19. - 23. 10. ANGLICKÝ JAZYK 8. B (polovina Richtrová)
Dobrý den, žáci, přihlaste se do Google Učebny - odkaz pro připojení jsem posílala na vaše školní maily.
Pondělí 19. 10. – procvičování minulého času průběhového + zápis (prezentace na Google Učebna), učebnice, str. 33 / cvičení 7a – napiš věty podle obrázku – co kdo zrovna dělal.
Úterý 20. 10. – někdo píše test na minulý čas prostý, ostatní samostatná práce – zadáno přes Google Učebnu.
Středa 21. 10. – Pracovní sešit, str. 24 / cvičení 1, 2; str. 25 / cvičení 4.
Pátek 23. 10. – učebnice, str. 34 – slovní zásoba (cvičení 1a – poslech Page 34, Exercise 1), poslechni a přečti si rozhovor (Page 34, Exercise 2), seřaď obrázky – str. 35 / 3 – napiš do sešitu. Zápis Past simple and continuous podle cvičení 4 a na 35.
Domácí úkol zadán přes Google Učebnu + test na minulý čas průběhový (odkazy k procvičení budou také na Učebně).
Fyzika prosím o sdílení classroomu. Děkuji
19.-23.10 matematika pro offline a případně, když vyučující není
algebra úterý + čtvrtek -
učivo ze str. 19 (velká čísla, mocniny 10) - 20(procvičovací cvičení)- 21(Nové učivo =mocniny s př. mocnitelem)
cvičení 20/1,2,3 - vypracovat
cvičení ze strany 21 - vypracovat

geometrie - Pythagorova věta - užití
pravoúhlý trojúhelník v obrazcích

učebnice - str. 17 - 22
str.17 - projít řešené příklady s řešením
str. 18 - vypočítat s nákresem slovní úlohy 1-6
Fyzika 13. - 16. 10. 2020
přečíst : učebnice str. 14-15 účinnost
zapsat do sešitu: zápis : důležité termíny: účinnost, příkon, výkon, vzorec
vypočítej: str. 17, cv.: 1, 2, 4 nezapomeňte na náčrtek 
- po vytvoření zápisu a vypočtu mi udělejte scan sešitu a pošlete nejpozději do pondělí 19.10.2020 na email: carboch@korunka.org
13. 10. FOTOSOUTĚŽ napříč ročníky pro kreativní čtenáře
Ohákni svou knihu! Jistě máš ve své sbírce knihu se zajímavým obalem. Obálku knihy přetvoř, můžeš fotit, kreslit, použít počítač. Fantazii se meze nekladou, ale cílem je, aby se tvůj výtvor co nejvíce podobal originálu. Výtvory budou umístěny na stránkách školy.
Posíljte do konce měsíce na horakova@korunka.org

(účast dobrovolná, povedené výtvory oceněny)
ANGLIČTINA /Z.PERTLOVÁ/ do 18.10. - s. 49/cv.5, 7, s.48/přečíst , popsat obrázky, s. 49/cv..2 odpovědi, 4a tabulku doplnit do sešitu, 4b doplnit výrazy z tabulky - zkontrolujeme při online hodině
Přírodopis 12.-16.10.
Středa: online hodina - hmyzožravci meet+google classroom (GC) - prezentace zápis 
Čtvrtek: online hodina- prezentace GC hlodavci + společná tabulka hlodavci 
13.10. ČESKÝ JAZYK
Sledujte Google Classroom. Pokračujeme v loňské učebně. 
https://classroom.google.com/
Kód: mefuuq2

Nebohttps://classroom.google.com/c/MTI1Mzc5OTM3OTMx
12.10. Český jazyk DÚ
-do sešitu na mluvnici udělat výpisky (2-3 řádky) ze strany 30 - tabulka SLOVESA
12. - 16. 10. ANGLICKÝ JAZYK (polovina třídy - Richtrová) 
Tento týden si ještě procvičíme minulý čas a napíšeme si online test (vyzkoušíme, jak to půjde :-) - oznámen byl na úterý 13. 10. Potom připomene minulý čas průběhový.
Pondělí - Učebnice: str. 18 / cvičení 2 - Emma Watson: napište otázky (např. When was she born?) a potom spojit s daty (logicky odvoďte) a napište i odpovědi. 
Úterý - Procvičení - online cvičení na Past simple (minulý čas) - Fill and send = vyplň a pošli. Budeme dělat i na hodině, můžete ale zkusit už doma a poslat na můj mail richtrova@korunka.org. 
- Pracovní sešit - str. 12 a 13 (Progress check) 
Středa - učebnice - Collocations na str. 33 / cvičení 3a - spojit slovesa s vhodným pokračováním.
- Učebnice, str. 32 - přečíst text (cvičení 2a, b) - vyhledat tvary v minulém čas průběhovém + zápis podle tabulek na str. 33 ve cvičení 4.
Domácí úkol na pondělí 19. 10. LIVEWORKSHEETS Past Continuous - vyplnit (name = jméno, class = třída, subject = AJ a poslat na můj mail richtrova@korunka.org. 
Další možnosti procvičení (dobrovolné): https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-simple-past.php
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_mix.htm
https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_02_012e?cc=cz&selLanguage=cs 
12.-16.10. matematika
Geometrie
- tento týden procvičujeme Pythagorovu větu 
Poslechněte si 5 minutové video a vypracujte příklady z  pracovního listu - odkaz viz níže.
 
https://www.youtube.com/watch?v=pyM_RBWwsfg&t=9s
Algebra
- učebnice str.12  - prohlédni okrový obdélník vpravo dole, pozoruj výpočty
- PCH str. 6+7 - vypracuj příklady z celé stránky - stránku 6 by většina z vás měla již  mít
Vše budeme počítat i v online hodinách
MRKNĚTE DO CLASSROOMU - ZKOUŠÍME
 
Pythagorova věta  210.43kB
Vypracuj příklady z daného pracovního listu.
12.10. - 15.10. Český jazyk 
12.10. mluvnice - DÚ PS 20/7-13  
                          - SLOVESA 
14.10. sloh - stylistická cvičení
15.10. literatura - lit. druhy a žánry + mluvnice, sloh

13.10. Německý jazyk 
- koncovky sloves při časování + společné online procvičování 

 
Zeměpis 5.-9.10.
Udělej výpisky uč. str. 12-13- vodstvo Evropy- najdi pojmy na mapě v učebnici + google earth. Zjisti info o aktuální kauze kanál Dunaj-Labe-Odra.
Dějepis DÚ
-Učebnice strany 19,20,21 - přečíst a napsat do sešitu stručné výpisky
-Kdo nemá učebnici, napište paní učitelce na e-mail jahelkova@korunka.org. Bude zakládat Google Classroom, tak aby měla váš e-mail.
9. 10. ANGLICKÝ JAZYK (Richtrová)
Procvičovali jsme minulý čas prostý (nepravidelná slovesa, otázky). 
Domácí úkol na pondělí 12. 10. - učebnice Project 3 - str. 18 / cv. 1 - napsat správné tvary do sešitu. 
Původně byl v plánu také test, ale necháme ho až na pondělí 19. 10., kdy žáci budou ve škole. Test bude na kladné, záporné věty a otázky v minulém čase (past simple). 
Po dobu online výuky nadále zůstává současné rozdělení skupin a vyučujících. 
9.10. Český jazyk - mluvnice
- DÚ na pondělí: PS 20/7 až 13 + začneme SLOVESA
7.10. Český jazyk 
- v pátek 9.10. krátký test na číslovky - doplnění tečky v případě řadové číslovky, skloňování základních číslovek (pouze jednociferné)
- zítra (ČT): literatura 
MATEMATIKA - DÚ na 8.10.
-algebra učebnice str. 16/ZT 3cv.
5.10. Český jazyk 
- DÚ na středu PS 19/2 
- ve středu mluvnice + sloh
5.10. PRACOVNÍ ČINNOSTI (kluci)
-Prosím, v pondělí si na pracovní činnosti s sebou přineste kleštičky. Budeme pracovat s drátky.
2.10. Český jazyk 
- na víkend bez DÚ :-) 
- v příštím týdnu mluvnice (doděláme číslovky, načneme slovesa), sloh (funkční styly), literatura (práce s textem)
- v pondělí 5.10. test na zájmena - doplňovačka na rozdíly mezi: 
mě/mně
sebou/s sebou 
můj x svůj 
krátké i x dlouhé i (ji, moji, tvoji, svoji, naši, vaši vs. dlouhé varianty) 
FYZIKA (DÚ na 7.10.)
-Učebnice str. 11/Ú2 - do školního sešitu, má dvě řešení (prázdná kabina, plná kabina)
CHEMIE
8.10. test - Co je chemie, metody zkoumání látek, chemická reakce ano/ne.
Zeměpis 28.9.-2.10.
-uč. str. 8-11- povrch, pohoří, podnebí Evropy- stručné výpisky + překreslit mapku ze strany 10+ legenda.
1.10. MATEMATIKA - DÚ (na 6.10.)
-Geometrie učebnice str. 8/5
Fyzika
DÚ na 2.10.
-Převody jednotek výkonu: Vztah mezi W [wattem] a kW [kilowattem] atd...
-Zopakovat mechanickou práci W=F.s
 
30. 9. ANGLICKÝ JAZYK (skupina Richtrová) 
Procvičujeme minulý čas. V pondělí 5. 10. si napíšeme test na tvary nepravidelných sloves. Žáci mají tabulku, kde mají ta základní, další jsou v přehledu v pracovním sešitě. Test bude vycházet zejména z tabulky. 
Domácí úkol na pondělí - napsat 10 vět v minulém čase na téma My wonderful day (něco podobného, jak jsme psali na My terrible day). 
CHEMIE
1.10. donést vypracovaný laboratorní protokol Vlastnosti a přeměny látek (na známky). 
25.-29.9. matematika - pro nepřítomné
ALGEBRA
učebnice algebry: str. 5,str.6, str.7. , Zlatý test I, II/str. 8, 16
Rozděl číslo 200 v poměru 2:3, 3:7, 4:6
Spotřeba energie (210 KWh) vzrostla v poměru 4:3. Jaká je spotřeba nyní?
 
GEOMETRIE
geometrie:
učebnice str. 5-7
sestroj lichoběžník ABCD: A=8cm, AC = 7cm, CD = 3cm, v = 4cm
sestroj rovnoběžník ABCD: a= 8 cm, b = 5 cm   v = 4 cm
- náčrt, konstrukce
 
Kolik kg váží trám tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu: a = 8cm, v=2,5 m  hustota dřeva je 500 kg/m3
Kolik kd váží železní sloupek tvaru kvádru a = 3cm, b = 5cm, c = 2m
 
PCH -str. 1,2,3 - celé stránky
 
Mocniny čísel od 1-20 zpaměti
 
Fyzika
Zopakovat: 
1. Mechanická práce. dle vzorce W=F.s
2. Soustava SI
Nové učivo:
1. Výkon, dle vzorce P=W/t
21. - 24.9. Český jazyk 
mluvnice:
zájmena - rozdíly mezi mě/mně, ji/jí, naši/naší, vaši/vaší apod., přísloví obsahující zájmena 
sloh: funkční styly - přiřazování textů k funkčním stylům
literatura: seznam povinné četby: 
- 3 knihy na 1. pololetí                                      
- 3 knihy na 2. pololetí
- zápis do ČD
Struktura:
a)        o autorovi
b)       příběh
c)        názor na knihu
Zdeněk Jirotka - Saturnin  
Karel Poláček - Bylo nás pět
Eduard Bass - Klapzubova jedenáctka
Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ
J. K. Rowling - Bajky barda Beedleho 
J. K. Rowling - Fantastická zvířata (původní scénář)
Vojtěch Matocha - Prašina
Ransom Riggs - Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Jules Verne - Dva roky prázdnin 
Jules Verne - Dvacet tisíc mil pod mořem 
24.9. MATEMATIKA (DÚ na 29.9.)
- Učebnice geometrie str. 7/3,4 cv.
24. 9. Francouzský jazyk - písemné opakování
- Saluer et se présenter
- Couleurs
- Nombres 0-20
22. 9. Francouzský jazyk - Google Classroom
- DÚ: pošli email na jahelkova@korunka.org (předmět emailu: FJ, v textu uveď své jméno, příjmení a třídu)
- na příští hodině kontrola sešitů
22. 9. ANGLICKÝ JAZYK (polovina Richtrová) 
Minulý týden jsme procvičovali přítomné časy, psali jsme i test. Komu se nepovedl, může si zkusit ještě jednu variantu. 
Nyní se věnujeme minulému času. Dvě následující hodiny budou suplované a zaměřené na past simple. 
Online procvičení: 
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-simple-past.php
https://www.english-4u.de/en/grammar/past-simple.htm (vyvětlení + cvičení níže) 
https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_02_012e?cc=cz&selLanguage=cs
21.9. Český jazyk - mluvnice
- DÚ na středu 23.9.: učebnice 23/6 a, b 
 
21.9. Matematika 
1. V sadě se ujalo 168 nově zasazených stromů, což je 96% ze všech zasazených stromů. Kolik stromů původně zasadili?
2. Na táboře je 136 dětí, chlapců je 102. Kolik procent dívek je na táboře?
3. Zájezd do Španělska stojí 7500 Kč. Kolik stojí po 15% slevě?  

Opakujeme v algebře  úměrnost, měřítko a procenta
16.9. FYZIKA DÚ (na 18.9.)
Převody jednotek - vztah mezi J [joulem] a kJ [kilojoulem], MJ [megajoulem], GJ [gigajoulem] a mJ [milijoulem].
CHEMIE
17.9. test Laboratorní sklo
7. 9. Anglický jazyk (všechny skupiny) Kucharčík, Pertlová, Richtrová 
V hodinách budeme pracovat s časopisy Gate https://www.bridge-online.cz/gate/. Zařizujeme objednávku pro každého žáka, budou poté dostávat nový výtisk každý měsíc. Prosíme poslat částku 250,- na účet školy 51-2510070227/0100 do 14. 9. Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno / třída / Gate. Děkujeme.
11. 9. ANGLICKÝ JAZYK (polovina - Richtrová)
Pracovní sešit Project 3 - str. 3 / cv. 6 na pondělí 14. 9.
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one