Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
Matematika 30.11. - 4.12.
Aritmetika: děení mocnic + opakování - sčítání, odčítání a násobení
Geometrie: Kruh, kružnice
Sledujte a plňte úkoly v Google Classroom, v případě potřeby mi napište na meil (paskova@korunka.org)
Růženka :)
Přírodopis 26.-27.11.
ČT: prezentace ozubení kytovci zápis do sešitu (google classroom)
PÁ: sudokopytníci - zápis do sešitu prezentace (GC)
NĚMČINA (Melicharová) 23.11. - 26.11.

Milé, milí,
děkuji všem za dosud zaslané práce a také testy. Zítra na hodině si uděláme opravu, povíme si, co a jak. Na hodinu ve čtvrtek Vás poprosím o prostudování slovíček k 6. lekci a následující úkol k těmto slovíčkům: Od slovíčka: schauen po spojení: das geht si prosím de facto po vzoru v prac. sešitě, kde ke každému slovíčku máto po pravé straně kontext, jak lze slovíčko použít ve větě, vytvořte kontext vlastní . tzn. vymyslete si vlastní větu, do které slovíčko ze slovníčku zasadíte. Neopisujete danou větu/kontext z prac. sešitu, vymýšlíte vlastní. Do čtvrtka do 11.50 poslat prosím na Classroom.

Zdraví und viele liebe Grüsse von :)
Vanda
Matematika 23.11. - 27.11.
Aritmetika: opakování - sčítání a odčítání mocnin a odmocnin
Geometrie: opakování - Pythagorova věta
Sledujte a plňte úkoly v Google Classroom, v případě potřeby mi napište na meil (paskova@korunka.org)
Růženka :)
23. – 27. listopadu – ANGLICKÝ JAZYK – 8. AB – skupina 3 (Richtrová)
Tento týden máme hodiny klasicky podle online rozvrhu. Hlaste rovnou přes Google Meet.
Pondělí 23. 11. – procvičování to be going to + video (will for decisions).
Úterý 24. 11. – will for decisions (cvičení v učebnice 23 / 5), procvičování na umimeanglicky.
Středa 25. 11. – mini projekt – My future (in 20 years).
Pátek 27. 11. – will vs. to be going to – kdy použijeme který tvar?
Domácí úkol – procvičování gramatiky will vs. to be going to na umimeanglicky.cz
16. - 20.11. Český jazyk 
mluvnice:
slovesný vid
sloh: charakteristika
literatura: romaneto
DÚ v GC. 
Přírodopis 16.11.-20.11.
Čt: prezentace referátů,  ploutvonožci- zápis prezentace GC
Pá: zástupci ploutvonožců, kahoot šelmy, Kytovci - zápis prezentace GC 
Dějepis 9.- 13. 11. (práce pro děti, které se nepřipojují na online hodiny)
17. listopad
Rusko po Třicetileté válce a Kateřina Veliká
Matematika 16.11. - 20.11.
Aritmetika: usčítání a odčétání mocnin
Geometrie: Pythagorova věta
Sledujte a plňte úkoly v Google Classroom, v případě potřeby mi napište na meil (paskova@korunka.org)
Růženka :)
16. – 20. listopadu – ANGLICKÝ JAZYK – 8. AB – skupina 3 (Richtrová)
Kromě úterka 17. 11. se uvidíme běžně na online hodinách. Přihlašujte se v daný čas přes Google Kalendář nebo rovnou Google Meet. Ve středu si napíšeme jednoduchý test na vazbu going to.
Pondělí 16. 11. – procvičování tvarů s to be going to (otázky), krátký poslech.
Středa 18. 11. – test na tvary s to be going to, samostatná práce – Kahoot.
Pátek 20. 11. – učebnice, strana 20 – zopakování tvarů s will.
Domácí úkol na pondělí 23. 11. – učebnice, strana 21, cvičení 5 – tvary napište do sešitu.
NĚMČINA (Melicharová) 15.11. - 19.11.

Na 19.11. jen připomínám učení se na test, a sice následující oblasti: pracovat s PS (příp. samozřejmě i s učebnicí) v kapitole 5: sloveso - möchten, dále brauchen, finden, kaufen atd. Naučit se skloňovat pod. jm. 1. pád a 4. pád, urč. i neurč. čl. Dále také slovíčka a nejlépe zopakovat si gramatiku, slovíčka z předchozích 4 lekcí. Podívat se do sešitu, co jsme opakovali, co jsme si říkali i za slovíčka nového. Nezapomeňte na slovíčka z videí. Procvičovat si můžete pomocí internetu, např. na lincích uvedených níže pod odkazy.
Držím palce s učením a testíkem!
VLG :)
VM
Easy German: MÖGEN

https://www.youtube.com/watch?v=lZXGpjKHHo8&t=1s

Deutsch lernen A1.1/ PERSONAPRONOMEN atd.
https://www.youtube.com/watch?v=AZmdfmdn74Q
CHEMIE 12. 11. - 19. 11
Na Classroom zadán DÚ - laboratorní práce Kyselost  a zásaditost látek. Kód kurzu: ts5ihyt.
Přírodopis 12.11.-13.11.
ČT: Medvědovité šelmy- zápis z prezentace (GC) + DÚ minireferáty na vybrané zástupce (2-3min), které budete prezentovat v hodině
PÁ: Medvídkovité + psovité šelmy - zápis prezentace (GC) + prezentace referátů online (psovité, medvídkovité š.) 
Český jazyk 9.-13.11. 
mluvnice
 - slovesa - slovesný rod + vid
sloh - opakovací soutěž (mluvnice, literatura, sloh)
literatura - povídka 
Dějepis 9.- 13. 11. (práce pro děti, které se nepřipojují na online hodiny)
Opakujeme reformy Josefa II. - v classroomu je únikovka
Matematika 9.11 - 13.11.
Aritmetika: počítání mocninami
Učebnice str. 25
Počtářské chvilky str. 9-11
Geometrie: Výpočet přepony a odvěsny pomocí Pythagorovy věty
Sledujte Google Clasroom a prosím vkládejte úkoly!
Pokud máte nějaký problém nebo dotaz pište na e-mail (paskova@korunka.org)
Růženka :)
9. – 13. listopadu – ANGLICKÝ JAZYK – 8. AB – skupina 3 (Richtrová)
Meet události (online hodiny) máte uloženy ve svých Google Kalendářích a na Google Meet. Stačí si Kalendář nebo Meet otevřít a přihlásit se na ty, které jsou ten den naplánované.
Pondělí 9. 11. – word building – pracovní sešit, str. 29 / cv. 4; poslechové cvičení – učebnice, str. 42 / cv. 4a (audio nahrávka Page 42, Exercise 4a).
Úterý 10. 11. – opravný test na past simple a past continuous; samostatná práce (zadání na Google Classroom).
Středa 11. 11. – budoucí čas – to be going to – připomenutí, zápis, procvičení (materiály na Google Classroom).
Pátek 13. 11. – to be going to – procvičování (Baamboozle – going to) + hra Kahoot.
Domácí úkol na pondělí 16. 11. – tvoření vět s going to – zadání na Google Učebně.
Přírodopis 5.-6.11. 
ČT: kočkovité šelmy- prezentace GC zápis do sešitu 
PÁ: video gepard- zodpovědět otázky v GC, lasicovité šelmy zápis, osmisměrka 
Němčina 4.11. - 10.11. (Melicharová)

Milé, milí,

prosím na další týden o následující cvičení:
Podívejte se opět na video. Tentokrát z jiné řady - Deutschlandlabor. Bude o škole - viz téma ze 6. lekce (školní předměty atd.) Vyplňte si přiložená cvičení přímo na webové stránce, na kterou zde dostanete odkaz. A sice prosím o cvičení: Übung 1, 4, 5, 6. V online lekcích pak společně dopracujeme 2 a 3.
Viel Spaß und viel Erfolg!


https://www.dw.com/de/folge-1-schule/l-18722328

Zdraví
Melicharová
 
 
Český jazyk 2. - 6.11.
PO: Mluvnice - slovesa - slovesný rod
ST: Opakování ohebných slovních druhů (Riskuj)
ČT: Literatura - lit. žánry
PÁ: Mluvnice - slovesa - slovesný rod, vid
Matematika - 2.11. - 6.11.
Aritmetika: mocniny a odmocniny
Geometrie: Pythagorova věta
Sledujte Google Classroom
V případě potřeby mě kontaktujte na meil: paskova@korunka.org
Dějepis 2. - 6. 11. (úkoly pro děti, které nepřijdou na online hodiny - na onlinu děláme společně)
Marie Terezie a Josef II. - učebnice str. 26 - 28
2. – 6. listopadu – ANGLICKÝ JAZYK – 8. AB – skupina 3 (Richtrová)
Milí žáci, tento týden už se učíme v původním rozdělení skupin z loňska. Žáci z 8. A ode mě dostali pozvánky do Google Classroom a také na online angličtiny na Google Meet.
Pondělí 2. 11. – procvičování minulých časů; pracovní sešit, str. 27 / cv. 4 a 5, hra Baamboozle (lze dohledat na Učebně včetně dalších odkazů na procvičení) .
Úterý 3. 11. – čtení s porozuměním v PS, str. 29 / cv. 5, psaní vlastního kriminálního příběhu.
Středa 4. 11. – test na minulý čas prostý a průběhový. Domácí úkol na pondělí 9. 11. – pracovní sešit, str. 32 (cvičení 1 – 3).
Pátek 6. 11. – word building – pracovní sešit, str. 29 / cv. 4, poslech podle učebnice, str.  43 / cv. 4. (audio na Page 42, Exercise 4a).
30.10. Angličtina  8. ročníky - POZOR ZMĚNA !

Vzhledem k pokračování on-line výuky se budete učit  Aj od pondělí 2.11. 2020 ve skupinách, ve kterých jste pracovali v loňském roce. Přihlašujete se tedy na Meet/ případně do Classroomu/ ke svým původním / loňským/  učitelům. Pozvánky od nich dostanete na mail. Potvrďte přečtení této informace svým učitelům Aj na jejich mail:
​               pertlova@korunka.org    
               kucharcik@korunka.org
               richtrova@korunka.org
27.10. AJ, skupina Kucharčík, skupina B :
probíraná látka v posledním období -    předpřítomný čas , unit 5
opakování - minulý čas nepravidelný
HW workbook , page 46 - 47, exercise 1 - 4,
všechny úkoly posílejte / ofocený sešit / do Classroomu
27.10. AJ, skupina Kucharčík, skupina A :
probíraná látka v posledním období -    minulý čas průběhový,   unit 3, 
opakování - minulý čas nepravidelný
HW pracovní sešit , strana 28/cvičení 2+3 , strana 29/ 5 - přečti si článek a zatrhni , zda jsou věty pravdivé T , nebo nepravdivé F
všechny úkoly posílejte / ofocený sešit / do Classroomu
Německý jazyk 26.10. - 3.11.

Milé, milí,

děkuji Vám za dosud zaslaná vyplněná cvičení z PS. Bohužel mi stále neposlali všichni všechno. Ti, kteří neposlali dosud vůbec nic, byli mnou dnes osloveni v mailu,
ať co nejdříve cvičení dodají. Jinak skutečně nebude možné práce hodnotit, příp. bude následovat hodnocení jako nesplněno. Termín jste původně měli do 16/10!!!

Na další týden Vás poprosím o následující:
- podívejte se na video viz link níže
- zapiš si neznámá, nová slovíčka do sešitu
- shrň, co jsi se dozvěděl/a ve videu a o kom (cca 5 vět) 3)

- vyber si jednoho respondenta a rozveď podle vlastní úvahy, představivosti jeho medailonek dál, vymysli si jeho příběh ve smyslu: Co nám ještě neřekl? (cca 5 vět)


INTRODUCING YOURSELF IN GERMAN
https://classroom.google.com/w/MTkyODUyMTQzMjEy/t/all

Zadání si můžete přečíst již také na Classroomu, který jsem včera vytvořila. Měly Vám všem dojít poznámky. Když by cokoliv haprovalo,
dejte prosím vědět!

Zdravím Vás, mějte se a mějte pěkné Ferien!
Těším se na Vaši tvorbu a Auf Wiederhören
Vanda Melicharová


 
Matematika 8. A - 26.10. – 30.10.
Aritmetika:
Počtářské chvilky do str. 7 (podívejte se, co nemáte hotové a prosím dodělejte si to)
Geometrie:
Učebnice str. 15 / 1-6 - Rozvahy – Pythagorova věta
Kdyby cokoli, pište na můj e-mail (paskova@korunka.org) nebo mi napište na Google Classroom.
Krásné prázdniny :)
Růženka
 
Fyzika 26. - 30. 10. 2020
- stručnější informace máte na classroomu
- energie mechanické

- energie polohová, pohybová - teorie
Zeměpis 19.-23.10.- Rostliny a živ. Evropy- uč. str. 14-16
vypracuj pracovní list, který slouží zároveň jako výpisky-vyznač barevně.
odkaz prac. list: http://malotridka.lusa.cz/wp-content/uploads/2015/01/rostliny_zivocichove.pdf
Přírodopis 19.-23.10.
ČT: zápis z prezentace zajícovci + pexeso hlodavci a zajícovci (GC)
PÁ: zápis z prezentace letouni + otázky z videa (GC) 
CHEMIE  19.10. - 23.10.
Podívejte se na video na You tube pod názvem Kyseliny (úvod) https://www.youtube.com/watch?v=kFIa4DBul34&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=31 a do sešitu si vypište informace týkající se bezpečnosti. Až se uzdravím, prodiskutujeme při online výuce.
Matematika 19.10. - 23.10.
Aritmetika - Odmocnina - učebnice str. 12, Počtářské chvilky 5 - 6
Geometrie: - Pythagorova věta učebnice - str. 16
INFO K ONLINE VÝUCE:
8.A_ONLINE_VYUKA_ROZVRH.pdf  43.56kB
ROZVRH online výuky od 19.10.2020
8A1.pdf  16.48kB
SKUPINA 8A1
Fyzika prosím o sdílení classroomu. 
Co budeme dělat na online hodině (sami si prostudují jen ti, kteří na hodině nebudou)
Dějepis 19.  - 23. 10.  Budeme probírat online:

-vznik Pruska - podklady v classroomu nebo učebnice str. 12
-války Habsburků - podklady v classroomu nebo učebnice str. 15 - 17
-pozvánky do classroomu máte v mailu (kód dqulodo)
-materiály v classroomu zveřeňuji vždy ten den, kdy máme hodinu (pokud to potřebujete jinak, napište mi - kronovetrova@korunka.org)
Fyzika 13. - 16. 10. 2020
- přečíst : učebnice str. 14-15 účinnost
- zapsat do sešitu: zápis : důležité termíny: účinnost, příkon, výkon, vzorec
- vypočítej: str. 17, cv.: 1, 2, 4 nezapomeňte na náčrtek 
- po vytvoření zápisu a vypočtu mi udělejte scan sešitu a pošlete nejpozději do pondělí 19.10.2020 na email: carboch@korunka.org
8A2.pdf  17.3kB
SKUPINA 8A2
Zeměpis 12.-16.10.
Kdo ještě nemá- dopsat výpisky uč. str. 12-13.
Úkol- najdi veškeré informace o plánovaném kanálu Dunaj-Odra-Labe. Napiš do sešitu o co se jedná, aktuální info, ANO či NE, tvůj názor.
        - vyfoť a pošli mi na mail parak@korunka.org
        - krátký feedback dáme příští týden na meetu
15.10. AJ skupina A / loni u Zdeny a Terezy / , procvičujeme minulý čas průběhový- unit 3, 
           Homework 1- HW 1a :pracovní sešit / workbook / , strana 24 - 25 / cvičení 1, 2, 4 , vypracuj a pošli ofocené na kucharcik@korunka.org
                skupina B / moje loňská + Anička + Jonáš / , procvičujeme předpřítomný čas- unit 5
           Homework 1- HW 1b :pracovní sešit / workbook / , strana 44  / cvičení 1,2,3,4 , vypracuj a pošli ofocené na kucharcik@korunka.org
Online hodiny příští týden : skupina A : pondělí 8 - 8.30, úterý 10 - 10.30, středa 10 - 10.30, pátek 10.40- 11.10
                                            skupina B : pondělí 8.30 - 9, úterý 10.30- 11, středa ​ 10.30- 11.00, pátek  11.10- 11.40
Online hodiny jsou povinné, mějte po ruce : učebnici, workbook a dobrou náladu
CHEMIE 15. 10.
Pročíst si v učebnici str. 10, 11 a odpovědět do sešitu na otázky 1, 2, 3, 4 / 11
V e-mailech máte pozvánky do classroomu pro dějepis. Prosím přihlaste se.
Přírodopis 14.-16.10
Samostatná práce .
Vytvořila jsem novou google classroom, prosím, abyste se tam přidali.
1. Na google classroom je prezentace se zástupci hlodavců- přepsat do sešitu.
2. Dále je tam tabulka, zkuste každý vymyslet a napsat do řádku s Vaším jménem jednu informaci k jednomu zástupci v tabulce (dle vašeho výběru). Pokuste se informaci co nejvíce zjednodušit, aby nebyla přes dva řádky ;) nepoužívejte internet, zamyslete se, co již víte. Společně zkontrolujeme na online hodině. 
Matematika 14. 10. - 16. 10.
Domácí úkol z aritmetiky: učebnice str. 22/1,2,3,4
Geometrie:
Pythagorova věta: Připomeňte si její znění v učebnici na str. 13 a na str. 14 si udělejte cvičení 1 a 2
Mrkněte také na video:

Příští týden budeme mít online hodiny, kde si vše ještě povíme a zopakujeme.
Kdyby cokoli, tak se ozvěte na mail: paskova@korunka.org
Prosím, zkontrolujte, že jste na Google Classroom, odkaz je zde:
 
13. 10. FOTOSOUTĚŽ napříč ročníky pro kreativní čtenáře
Ohákni svou knihu! Jistě máš ve své sbírce knihu se zajímavým obalem. Obálku knihy přetvoř, můžeš fotit, kreslit, použít počítač. Fantazii se meze nekladou, ale cílem je, aby se tvůj výtvor co nejvíce podobal originálu. Výtvory budou umístěny na stránkách školy.
Posíljte do konce měsíce na horakova@korunka.org

(účast dobrovolná, povedené výtvory oceněny)
13.10. ČESKÝ JAZYK
Sledujte Google Classroom. Pokračujeme v loňské učebně. 
https://classroom.google.com/
Kód: mefuuq2

Nebo: 
https://classroom.google.com/c/MTI1Mzc5OTM3OTMx
Dějepis 12. - 16. 10.
Jan Sladký Kozina, čarodějnické procesy, osvícenství a osvícenský absolutismus 
Domácí příprava:
-učebnice str. 15:
          -probléhněte si schéma (diagram), které znázorňuje, s kým Habsburkové v tomto období válčili
          -přečtěte si o první z válek - válce s Turky (tzn. přečtěte si informace na str. 15)
          -zápis do sešitu uděláme spolu při online hodině - teď stačí si to jen přečíst
 
13.10. - 16.10.
Německý jazyk (Melicharová)
Hodina 13.10.:  Opakování: Výslovnost, časování (hlavně pravidelných sloves) např. kommen, ustálené slovní výrazy: nach Hause, zu Hause, 
stavba věty - syntax: přísudek - 2. místě ve větě; podmět: 1. nebo 3. místo ve větě. 
Nová látka: Skloňování podstatných jmen: der, die, das + ein, eine, ein (1. - 4. pád)!
DÚ na tento týden: 5. lekce strany: 42 - 46 do cv. 12 včetně mít vyplněno! Práci prosím pošlete mně na mail do konce týdne!
V dalším týdnu budeme online konzultovat.
21. 10. Občanská výchova - písemné opakování
- osobnost: vlastnosti, změny --- Čím je ovlivňeno to, jací jsme?
- vývojová období, puberta
- tradice a rituál

21.10. Občanská výchova - DÚ
- "Máte nějaké rodinné rituály?"
--- minimálně 10 vět
--- popis rituálu
--- popsat význam pro rodinu a význam pro vás
Dějepis 5. - 9. 10.
České země po třicetileté válce 
pojmy: robota, poddanství, nevolnoství, aboslutismus, vzpoura 1680, rekatolizace, exulanté, jezuité, Jan Nepomucký, čarodějnické procesy, manufaktura
12.10. - 15.10. Český jazyk 
12.10. mluvnice - DÚ PS 20/7-13 (shrnutí ohebných slovních druhů) 
                          - SLOVESA 
14.10. sloh - stylistická cvičení
15.10. literatura - lit. druhy a žánry + mluvnice, sloh
Zeměpis 5.-9.10.
Udělej výpisky uč. str. 12-13- vodstvo Evropy- najdi pojmy na mapě v učebnici + google earth. Zjisti info o aktuální kauze kanál Dunaj-Labe-Odra.
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one