Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
Dějepis 21. - 25. 9.
-Písemné opakování - úvaha nad pravěkem a starověkem na jedno ze 7 témat (život v pravěku a starověku, pokrok v pravěku, náboženství, písmo, zakládání státu, významné osobnosti, zákony)
29. 9. Francouzský jazyk - písemné opakování
- Saluer et se présenter
- Couleurs
- Nombres 0-10
22. 9. Francouzský jazyk - Google Classroom
- DÚ: pošli email na jahelkova@korunka.org (předmět emailu: FJ, v textu uveď své jméno, příjmení a třídu)
21.9.2020 matematika bez DÚ
Český jazyk 21. 9. - 25. 9.
mluvnice
-cv. 15/14 (napsat, aby byly všechny hlásky správně)
-cv. 16/15 (vysvětlení ve žlutém boxu na začátku stránky)
-cv. 16/16 (vysvětlení ve žlutém boxu na začátku stránky)
-jmenné tvary přídavných jmen - stačí vědět o jejich existenci (prohlédnout si poslední sloupec tabulky ve žlutém boxu)
        -cv. 17/3
-shrnutí přídavných jmen v testu na str. 19
-zájmena - žlutý box str. 20 pro připomenutí
        -cv. 21/2, 21/7 (DÚ: Kdo nestihl, dokončí doma.)
  
sloh (dokončíme příště, zatím stihli jen ti nejrychlejší)
-vypravování - pro připomenutí shrnutí v pracovní sešitě (str. 16 - jde o vnitřní část sešitu - musíte nejprve nalistovat prostředek, pak budete ve správné části)
-hra ve stylu story cubes - vyberte si 6 věcí, které zařadíte do příběhu (měl by obsahovat přímou řeč a mít pointu)
Dějepis 14. - 18.9.
opakujeme formou kvízu(odpovědi stačí jednou větou): Chammurapi, Semiramis, babylonské zajetí Židů, hebrejština, judaismus, tóra, desatero přikázání, král Šalamoun, Nil, faraon, mumifikace, hieroglyfy, papyrus, Tutanchamon, Kleopatra, vynálezy Číny, jin a jang, hedvábná stezka, kasty v Indii, hinduismus, buddhismus, Konfucius, Minotaurus, kyklopové a kyklopské hradby, Homér, Hellénové, Athény, Sparta, věštírna v Delfách, řecká kolonizace, řecko-perské války, peloponézská válka, bitva u Thermopyl, pověst k založení Říma, patriciové, plebejové, únos Sabinek, tribun lidu, zákony 12 desek, kapitolské husy, Pyrrhovo vítězství, punské války, gladiátor, Spartakus, populárové a optimáti, Gracchus, Sulla, triumvirát, Caesar.
Český jazyk 14. - 18. 9.
mluvnice 
- učebnice: přečíst si žluté boxy na str. 12, 15 a 16
- učebnice: cvičení 13/6a, 14/8, 14/11
 
ČJ sloh
- učebnice 130/1, 131/2
 
ČJ literatura
- čítanka str. 3
- děje Homérových eposů (ve zkratce vědět, o čem jsou)
21. 9. ANGLICKÝ JAZYK (týden 21. - 25. 9.) Richtrová 
Minulý týden jsme psali ten na přítomný čas prostý a průběhový. Nyní se věnujeme minulému času. Středeční hodina bude suplovaná, žáci se budou věnovat pravidelným slovesům.
Online procvičení: 
- was / were https://agendaweb.org/verbs/tobe-past-simple/index.html 
- was / were 2 https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-test-1
- was / were otázky https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-questions-write
- regular verbs (video + cvičení) https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-regular-verbs
- regular verbs https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_06_022e?cc=cz&selLanguage=cs 
Fyzika 21.9. - 25.9.
Shrnutí látky: 
pohyb, půměrná rychlost - učebnice str. 8-11
Fyzika 3.9. - 16.9.
Shrnutí látky
Opakování látky 6. třídy - tělesa a látky, převody jednotek, hustota, magnety, elektřina
Látka 7. třídy - Pohyb (uřčebnice str. 4-8)
V případě potřeby mě kontaktujte na e-mail: paskova@korunka.org
Online učebna fyziky :)
PŘÍRODOPIS
18.9. test Systém rostlin - zařazení rostlin do systému (N, V, nekvetoucí, kvetoucí, naho, krytosemenné, mecho, kapraďorosty)
14.9. Občanská výchova 
- DÚ na příští hodinu 21.9.: vytvoření RODOKMENU (do prarodičů)
- možno uvést různé zajímavosti (povolání, zájmy, ...) 
- vytvořit na papír, budeme prezentovat (na známky)
Německý jazyk (21.- 25.9.) Melicharová
Shrnutí z minulých týdnů: seznámení žáků s nj na základě informací o jazyce i zpřehlednění jejich dosavadních znalostí němčiny; formulování základních seznamovacích, představovacích frází, 
základních otázek v nj, gramatických a výslovnostních odlišností ve vztahu čeština - němčina
Aktuálně: výslovnostní pravidla 2, abeceda - hláskování, tvorba W-Fragen (možné je i testování)
11. 9. ANGLICKÝ JAZYK (polovina - Richtrová)
Napsat do sešitu 6 vět v present simple a present continuous (3 + 3), použít v nich časové výrazy typu now, usually... (viz sešit). Na pondělí 14. 9.
1
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one