Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
Fyzika 31.5. - 4.6.
Čočky, optické přístroje
Informatika do 13.6.
PowerPoint - libovolné téma - tvoříme ve škole
Fyzika 24.5.-28.5.
Rovinná zrcadla
Fyzika 17.5. - 21.5.
Opakování plyny + test
Fyzika 10.5. - 14.5.
Šíření světla
Inforamtika do 14.5.
tvorba avatara v programu www.pixton.com, následně: tvorba třídní fotky
informace v google classroom a více informací na online hodinách
Fyzika 3.5. - 7.5.
Proudění vzduchu
Fyzika 26.4. - 30.4.
Archimédův zákon pro plyny
Fyzika 19.4. - 23.4.
Atmosférický tlak, atmosféta
Informatika do 25.4.
úprava fotek online - všechny informace jsou v Google Classroom
Fyzika 12.4. - 16.4.
Opakování - kapaliny
13.4. - test (prezentace kapaliny 1-6)
Fyzika 6.4.- 9.4.
Pascalův zákon
13.4. - test kapaliny (prezentace 1-6)
Fyzika 29.3.-31.3.
Opakování prezentací na kapaliny (1-5)
Veselé Velikonoce :)
Fyzika 22.3. - 26.3.
Plavání těles
Fyzika - 15.3.-19.3.
Archimédův zákon
Fyzika 8.3. - 12.3.
Spojené nádoby
Fyzika do 7.3.
Referát - kladka, páka
Fyzika 22.2. - 26.2.
Hydrostarický tlak
Informatika do 28.2.
Projekt v www.tinkercad.com - 3D projekt
Pokyny a zadání v Google Classroom
18.2.   AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období - budoucí čas - s " will"                                                            
opakování - going to, 
úkol : workbook- pracovní sešit 1c - 1d
téma : Australia
komiks/ reading : Sci-fi - Sigma 3
Všechny úkoly jsou i nadále zadávány v  Classroomu
Fyzika 15.2. - 19.2.
Písemná práce - síla
Fyzika 8.2. - 12.2.
Síla - opakování - příprava na test
Kapaliny - úvodní prezentace
Fyzika 1.2 - 5.2.
Síla - opakování
Kapaliny - vlastnosti
25.1.   AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období - minulý čas 3 irregular verbs                                                            
opakování - going to, modální slovesa
úkol : workbook- pracovní sešit 1B , strana 6 - 7 ,vyplň a ofocené pošli do GC
téma - Family members, Family tree
komiks/ reading : The Hound of the Baskervilles 5. díl, The famous houses- The White House, 10 Downing street
Všechny úkoly jsou i nadále zadávány v  Classroomu.
Fyzika 25.1 - 28.1.
Zopakujte si látku síla (10 prezentací)
Prezentace najdete zde i na Google Classroom.
Informatika do 31.1.
Prezentace v PowerPointu nebo referát ve Wordu.
Témata a pokyny najdete v GoogleClassroom.
Fyzika 18.1.- 22.1.
Síla - záveřečné prezentace
Sledujte Google Classroom a případě potřeby mě kontaktujte na e-mail: paskova@korunka.org
Přeji krásný týden a uslyšíme se online :)
Růženka
12.1.   AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období - minulý čas  2                                                              
opakování - going to, modální slovesa
téma - Moving
komiks/ reading : The Hound of Baskerville
Všechny úkoly jsou i nadále zadávány v  Classroomu.
Fyzika 11.1.- 15.1.
Síla - záveřečné prezentace
Blíží se pololetí, prosím zkontrolujte si odevzdané úkoly v Google Classroom.
Růženka
Fyzika 4.1. - 8.1.
Pokračujeme v látce síla. 
Vkládám sem prezentace, které budeme probírat online.
Matematika 4.1.-8.1.
G:Výšky, těžnice trojúhelníku
A:Opakování sčítání a odečítání celých čísel, nově násobení a dělení + kombinované příklady.
Nové dú v CR: 1) Dú 05 - výšky, těžnice 2) Dú 06 - násobení/dělení celých čísel, kombinace s +,-.
22.12.  AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období -   návrhy,
                                                              to be going to,
                                                              have to / has to , příslovce                                                              
                                          opakování - stupńování přídavných jmen, vazba ....as...as

Všechny úkoly i nadále odesíláte do Classroomu.
Dobrovolný úkol na prázdniny : znovu si přečti  a poslechni Reading 5 + 6 , učebnice - strana 86 - 87, 
Reading 5 , page 86 : https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Reading 6 , page 87 : https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 
PŘÍRODOPIS
Do 3. 1. odevzdat na classroom vypracovaný DÚ - učebnice str. 14, otázky 1 - 5
Fyzika
Ahojky :) Přes prázdniny si prosím zopakujte látku síla (5 prezentací). Všechny prezentace najdete zde i na korunka.info. Dále připomínám dobrovolný referát, témata jsou zde v Classroom. Kdyby cokoli pište na e-mail (
paskova@korunka.org) Krásné Vánoce :) Růženka
18. 12. Aj, D, Nj, Ov - úkoly na Vánoce a testy v novém roce
Ov: V Google Classroom byl zadán dobrovolný úkol na prázdniny + kdo mi dluží úkol, který bude zahrnut do hodnocení 1. pololetí, musí poslat během prázdnin.
V případě potřeby budou žáci během první lednové hodiny vyzkoušeni z tématu sociálních skupin.
D: V Google Classroom je zadaný úkol na prázdniny - přečíst si v učebnici kapitolu Velká Morava + dobrovolný úkol: udělat si cvičení v PS.
První týden v lednu bude testík na Sámovu říši (Bude vycházet z PS.).
Aj: Po dnešní hodině bude v Google Classroom zadán úkol k procvičování minulého času.
Zkoušení/testík na tvorbu min. času u probraných sloves může přijít kdykoliv.
Nj: Úkol z PS k odevzdání v Google Classroom byl zadán již v úterý 15. 12. Tento úkol musí všichni odevzdat.
V novém roce proběhne testík na dříve probrané učivo - slovíčka (měsíce, číslovky, barvy,...) a časování probraných sloves (učebnice str. 26).
S pozdravem
Tereza Kottová
Fyzika 14.12. - 18. 12.
Těžiště síly, setrvačnost
Prezntace jsou vloženy zde i na Google Classroom. Obě prezentace si spolu projdeme online
Fyzika
Ahojky :) Přes prázdniny si prosím zopakujte látku síla (5 prezentací). Všechny prezentace najdete zde i na korunka.info. Dále připomínám dobrovolný referát, témata jsou zde v Classroom. Kdyby cokoli pište na e-mail (
paskova@korunka.org) Krásné Vánoce :) Růženka
Fyzika
8.12. test - pohyb - příklady
1. 12. Středa 2. 12. - samostatná práce místo online hodin Aj a D.
Samostatná práce je zadána v Google Classroom.
S pozdravem

Tereza Kottová
PŘÍRODOPIS
9. 12. test - Úvod do vyšších rostlin (rozdělení rostlin, rozdíly mezi nižšími a vyššími rostlinami, vývojová křivka, přizpůsobení nižších r. životu na souši - tabulka, vnější stavba rostlin - funkce rostl. orgánů, vnitřní stavba rostlin - pletiva)
Fyzika 30.11. - 4.12.
Nová látka - síla - 2 prezentace zde a na Google Classroom
Sledujte a plňte úkoly v Google Classroom, v případě potřeby mi napište na meil (paskova@korunka.org)
Růženka :)
2 Sila.pptx  353.17kB
Fyzika 23.11. - 27.11.
Opakování - pohyb
Nová látka - síla - prezentace zde a na Google Classroom
Sledujte a plňte úkoly v Google Classroom, v případě potřeby mi napište na meil (paskova@korunka.org)
Růženka :)
Informatika do 30.11.
Plakát na bezpečnost na internetu
Sledujte a plňte úkoly v Google Classroom, v případě potřeby mi napište na meil (paskova@korunka.org)
Růženka :)
Český jazyk 16.- 20. 11. (práce pro děti, které se nepřipojují na online hodiny)
příslovce (učebnice, pracovní sešit)
román jako žánr v literatuře
 
16. 11. Dějepis/Angličtina (Kottová)/ Ov - způsob informování žáků a rodičů
Všechny materiály pro žáky jsou nyní vkládány do Google Classroom. V případě jakýchkoliv problémů budu rodiče informovat emailem.
Pokud předem víte o absenci Vašeho dítěte na online hodině, pošlete omluvenku konkrétním vyučujícím. V opačném případě ji pošlete až po hodině.
Zítra (17.11.) není online výuka. Prosím všechny o odevzdávání dříve zadaných úkolů ve všech předmětech, blíží se hodnocení k prvnímu čtvrtletí.
Dnes byly zadány tři jednoduché úkoly z Ov a pro tento předmět byla založena samostatná Google Classroom.

S pozdravem
Tereza Kottová
Fyzika 16.11. -  20.11.
Opakování - pohyb
Sledujte a plňte úkoly v Google Classroom, v případě potřeby mi napište na meil (paskova@korunka.org)
Růženka :)
PŘÍRODOPIS  9. 11. - 16. 11.
Domácí úkol: odpovědi na otázky 1 - 5 na str. 76. Pošlete mi, prosím na Classroom do 16.11. Kód kurzu: rwuiy2z.
Český jazyk 9.- 13. 11. (práce pro děti, které se nepřipojují na online hodiny)
kvíz na slovesa v classroomu
příslovce (učebnice, pracovní sešit)
novely jako žánr v literatuře
Fyzika 9.11. - 13.11.
Příklady na výpočet pohybu.
Prezentace je zde i na Google Classroom.
Vše probereme i online

Sledujte Google Clasroom a prosím vkládejte úkoly!
Pokud máte nějaký problém nebo dotaz pište na e-mail (paskova@korunka.org)
Růženka :)
Fyzika - 2.11. - 6.11.
Výpočet doby pohybu, prezentaci najdete zde i na Google Classroom
Sledujte Google Classroom
V případě potřeby mě kontaktujte na meil: paskova@korunka.org
Český jazyk 2. - 6. 11. (úkoly pro děti, které nepřijdou na online hodiny - na onlinu děláme společně)
mluvnice - učebnice str. 39 (test na slovesa - opakování na písemnou práci příští pondělí)
literatura - práce s Klapzubovou jednáckou - úkoly v classroomu
sloh - napište 5 vět o své třídě - podrobnosti viz. classroom
26. 10. Kottová - předměty: D, Nj, Aj - prázdniny
D - projít si zápisky k Franské říši, zkoušení nebo test už může přijít kdykoliv.
Nj - zůstává úkol v PS 12/7 abc - povinně, 12/8a - dobrovolně.
Aj - kdo ještě nezapsal všechna nepravidelná slovesa (se všemi tvary) do notýsku, zapíše a naučí se je.
S pozdravem
Tereza
Český jazyk - prázdniny
1) Přes prázdniny si dodělejte úkoly, které jste nestihli - test, povídky, cvičení z hodin, na kterých jste nebyli. Mnoho z vás má již splněno.
2) Projděte si materiály v classroomu, které tam máte a o kterých jsme si povídali při hodinách. Pokud jste to ještě neudělali :-)
3) Podívejte se v classroomu do zajímavostí. Můžete zkusit knižní bingo nebo hledání slov. - To je dobrovolné.
Fyzika 26.10. – 30.10.
Zopakujte si prosím vše o pohybu, co jsme zatím dělali.
Zápisky v sešitě, prezentace a učebnice od začátku po str. 17.
Kdyby bylo cokoli nejasné, ozvěte se na e-mail (paskova@korunka.org) nebo napište na Google Classroom.
Krásné prázdniny :)
Růženka
Matematika 26. - 30. 10. 2020
- podrobnější informace v classroomu
- zlomek převod na smíšené číslo a zpět
- zlomek (+.-) se stejnými a s různými jmenovateli
Zeměpis 19.-23.10.- opakování na test uč str. 22- kontrola dle klíče v učebnici
- test obyvatelstvo (chybí známka Kndertová, Mráček)- vypracují kompletní stranu 22 vyfotí a pošlou mailem: parak@korunka.org

 
21. 10 Dějepis - do Google Classroom byl vložen pdf dokumet se zápisem k Franské říši. Dokument vkládám i sem.
 
20. 10. Němčina
DÚ na pátek PS 11/3,6
PŘÍRODOPIS
Podle následujícího videa na You tube pod názvem Plavuně a přesličky https://www.youtube.com/watch?v=5LOQnxkpYDU&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=9 a podle učebnice na str. 73, 74 si udělejte do sešitu výpisky. Až se uzdravím, prodiskutujeme při online výuce.
Fyzika 19.10. - 23.10.
Pohyb - Kreslíme grafy pohybu, výpočet dráhy u rovnoměrného pohybu
Vkládám sem dvě prezentace, které spolu uděláme online
19. 10. Dějepis
Probrali jsme Franskou říši až k jejímu rozdělení mezi vnuky Karla Velikého podle učebnice a níže uvedené prezentace.
DÚ PS 3/6.
Dobrovolný úkol: PS 4/1
Stručný zápis bude umístěn během týdne.

 
19. 10. Angličtina
Zopakovali jsme stupňování přídavných jmen, v plánu je nějaký menší testík.
DÚ - založit si notýsek na nepravidelná slovesa - rozdělit na sloupečky podle tabulky v příloze a také nadepsat + dohledat tvary k prvním osmi slovesům do středy 21. 10.
Spojená hodina dějepisu bude probíhat v rámci této pozvánky: 
meet.google.com/hhc-swea-usb
18. 10. Online výuka od zítra!
Připomínám, že zítra bude probíhat výuka již podle nového rozvrhu (pod textem) a žáci jsou rozděleni do dvou skupin.
S pozdravem

Tereza
Matematika prosím sdíleje classroom děkuji. 
Co budeme dělat na online hodině (sami si prostudují jen ti, kteří na hodině nebudou)
Český jazyk 19. - 23. 10.

-pondělí: test z podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek
-středa: slovesa procvičování z pracovního sešitu (podrobnosti v classroomu)
-čtvrtek: povídka (podklady a úkoly v classroomu)
-zveřejňováno v classroomu vždy v době online hodin (pokud to potřebujete jinak, napište mi na kronovetrova@korunka.org)
-pozvánky do classroomu máte ve školním mailu (zde je popř. kód - i7nyjot) 
16. 10. Přihlaste se prosím do jednotlivých Google Classsroom.
Pozvánky na Meet - na Aj je jedna pozvánka, která se opakuje po, st, pá. Nj má dvě pozvánky, protože hodiny jsou v jiných časech.
Ostatní předměty budou probíhat přes opakovanou pozvánku zaslanou administrátorkou.
Orientujte se podle Google kalendáře.

Hezký víkend!
Tereza
V e-mailech máte pozvánky do classroomu pro český jazyk. Prosím přihlaste se.
Matematika 13. - 16. 10. 2020

- přečíst : učebnice aritmetika 7: str. 13, 14, ( začátek jsme probírali), str. 22 sčítání a odčítání zlomků se stejnými jmenovateli. 
- zápis do sešitu: pravidla zlomků (viz sešit), učebnice: str. 22, cv. 2, 3 vypočítejte, počtářské chvilky (PCH) dobrovolně cvičení na (+,-) zlomky se stejnými jmenovateli
kontrola: vypočítané příklady udělejte scan a pošlete na emaIL: carboch@korunka.org
 
13. 10. FOTOSOUTĚŽ napříč ročníky pro kreativní čtenáře
Ohákni svou knihu! Jistě máš ve své sbírce knihu se zajímavým obalem. Obálku knihy přetvoř, můžeš fotit, kreslit, použít počítač. Fantazii se meze nekladou, ale cílem je, aby se tvůj výtvor co nejvíce podobal originálu. Výtvory budou umístěny na stránkách školy.
Posíljte do konce měsíce na horakova@korunka.org

(účast dobrovolná, povedené výtvory oceněny)
13. 10. Angličtina
Minule jsme probírali pravidla pro stupňování přídavných jmen (Comparative and Superlative). Tato látka není nijak náročná.
Úkol: vyplnění 4 stránek z PS (vytištěné nebo na PC), které se nacházejí pod tímto textem. Pod testem je i poslech ke cvičení 47/4.
Na příští hodině budeme kontrolovat a domluvíme se na vedení notýsků na nepravidelná slovesa - kdo ještě nepořídil notýdek, prosím o koupení.

Vzor ke stupňování:
Jednoslabičná a dvouslabičná končící na -y:
big (velký) --> bigger (větší) --> the biggest (největší)
(Pro zdvojování souhlásek platí pořád stejná pravidla jako u stop --> stopped)

Víceslabičná:
beautiful (krásný) --> more beautiful (krásnější) the most beautiful (nejkrásnější)
!!! pozor na nepravidelné tvary!!!
good --> better --> the best
bad --> worse --> the worst

S pozdravem
Tereza

 
13. 10. Německý jazyk
Připomínám, že podstatná jména se v němčině píší s velkým počátečním písmenem a vždy se pojí s nějakým členem (der, die, das). To se budeme muset postupně naučit nazpaměť (Říkali jsme si, že nějaká pravidla na určování jsou, ale neplatí vždy)
Označování členů v učebnici (barva podstatného jména = člen) - modrá = der, červená = die, zelená = das.
Na některá pravidla ke správnému určení členu se podíváme společně další hodinu viz https://www.youtube.com/watch?v=edL6tY5OmDY (určování podle koncovek a témat)
Úkoly na tento týden (příprava na další hodinu):
1. Procvičujte slovíčka, na která jsme měli psát test viz online cvičení níže - budou se zkoušet na kameru.
- dny v týdnu, měsíce, roční období, číslovky 1 -20, barvy
2. Učebnice 13/5 d poslechni si výslovnost slovíček ze cvičení 5a a opakuj (poslech 26 - pod textem)
3. Učebnice 13/6 dohledej si význam slovíček, která neznáš - např. toll, ...
4. Učebnice 14/8a - podívej se na obrázek, poslechni si rozhovor (poslech 28 pod textem) a odpověz na otázky:
Wer ist der Junge? Kdo je ten kluk?
Wer spielt Gitarre? Kdo hraje na kytaru?
--> dále se budeme rozhovorem zabývat na nejbližší hodině a také se podíváme na cvičení v PS str. 12 - kdo si chce udělat něco napřed, může, ale je nutné dohledat si některé fráze.
Pokud by někdo stál o aplikaci pro Android, kde se může učit německy - Němčina Fun Easy Learn
S pozdravem
Tereza
26-026 _ 026.mp3  440.32kB
28-028 _ 028.mp3  675.84kB
12. 10. Dějepis
Prosím všechny, aby se podívali na tato dvě krátká videa. První se netýká jen Frnaské říše, ale také stěhování národů a fungování středověké společenosti a je to tedy hezkým shrnutím probírané látky. Ve druhém se mimo jiné dozvídáme informace o vládě Karla Velikého.
1.https://www.youtube.com/watch?v=Dc3KLstfQ9c
2. https://www.youtube.com/watch?v=fVq_7bT14Hs
Příští týden se budu ptát na Vaše postřehy a dáme dohromady zápis do sešitu (skončili jsme u majordomů).
S pozdravem
Tereza
Fyzika 7.B – 12. 10. – 16. 10.
Ahojky,
V první řadě prosím přehlaste se přes školní e-maily do Google classroom. Odkaz je zde:
https://classroom.google.com/c/MTU4NDQ4MzA1OTUw?cjc=cpt3xau
Online hodina fyziky je v úterý od 8:55
Kdo by měl zájem o referát, o kterém jsme mluvili minulý týden, tak tady jsou na výběr 4 slavní fyzikové. Vyberte si jednoho a zpracujte referát ideálně na 1 stránku i s obrázkem.
Referát je dobrovolný a slouží jako oprava testu na pohyb. Známku z testu Vám sdělím na online hodině nebo mi napište e-mail.
Referát mi buď zašlete na e-mail: paskova@korunka.org a nebo mi ho odevzdáte příští týden ve škole
Témata referátů:
Isaac Newton (životopis)
Blaise Pascal (životopis)
Archimédes (životopis)
Anders Celsius (životopis)

Tento týden bude dál pokračovat v pohybu. Vložím se dvě prezentace a prosím udělejte si z nich výpisky.
Mrkněte i do učebnice str. 10-13
Kdyby cokoli ozvěte se na můj e-mail: paskova@korunka.org
Růženka
 
 
11. 10. Info pro všechny žáky 7.B:
Prosím všechny, kteří se ještě nepřihlásili na svůj školní email viz instrukce zaslané rodičům, aby tak učinili a přijali pozvání do Google Classroom Třídní skupina 7.B.
Průběh distanční výuky - na školních emailech máte odkaz na Meet, přes který se budete celý týden připojovat (pozvánka je jen jedna a bude využita opakovaně). Čas připojení je vždy dán níže uvedeným rozvrhem (i když je pozvánka od 8:00, nepřipojíte se v 8:00, ale podle rozvrhu).

S pozdravem
Tereza Kottová
Příprava na test - podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky  16.24kB
Dobrovolné vypracování (test bude až ve škole)
Rozvrh 7.B od 12.10..jpg
Rozvrh hodin pro distanční výuku 12. 10. - 16. 10.
Pro zobrazení klikněte na zvětšený náhled.
Zeměpis 12.10.- distanční výuka- uděláme spolu prac.list a opakování na test, probereme co by se mohlo objevit v testu, ujasníme si pojmy. Test si pak napíšeme jak budete ve škole 19.10.2020
zde dávám odkaz na souhrnou prezentaci, ke které si ještě něco řekneme: 
https://prezi.com/jpubemwtk4h6/2-hospodarska-cinnost-clovek/
pracovní list: připrav si na hodinu, nemusíš tisknout, stačí si napsat odpovědi, v hodině zkontrolujeme. 

Zeměpis 5.-9.10.
Výpisky uč. str. 19-22- průmysl, nerostné suroviny, služby, doprava, opakování na test.
7. 10. Německý jazyk - pro chybějící
Minulou hodinu jsme se seznamovali s německými členy der, die, das na cvičení v PS 10/2b a procvičovali jsme slovíčka na páteční test.
Nová online cvičení:
http://lehrerlenz.de/tage_und_monate.html
https://www.lehrerlenz.de/farben.html
S pozdravem
Tereza
7. 10. Dějepis
Dostali jsme se k tématu Franská říše - v prezentaci, kterou jsem si vypůjčila, je krásně zobrazen rozvoj území v jednotlivých letech.
Poznámky máme k vzestupu moci majordomů.
https://old.zsmysl.cz/web/file/4_-_fransk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_a_zrod_francie.pdf
S pozdravem
Tereza
7. 10. Angličtina
Nepravidelná slovesa budeme od pondělí průběžně zapisovat do notýsku A6, který si všichni pořídí. Tabulku viz příspěvěk z 5. 10. budu od pondělí zkoušet.
Dnes jsme se dostali k další látce, která byla probrána v rámci jarní distanční výuky - stupňování přídavných jmen.
Online procvičování:https://agendaweb.org/grammar/comparative-superlative-exercises.html
S pozdravem
Tereza
Český jazyk 12. - 16.10.
mluvnice: 
     -pondělí: kontrola testu na str. 27, test na číslovky str. 33
     -úterý: písemný test na známky (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky) - odloženo
     -slovesa - box str. 34
     -DÚ: učebnice 35/7, 37/2a
5. 10. Angličtina
Dnes jsme psali pětiminutovku na tvoření minulého času pravidelných sloves. Na příští hodinu by děti měly umět 10 nepravidelných sloves z tabulky, která byla rozdávána, a do konce týdne celý seznam (celkem 19 sloves). Tabulku ještě přikládám pod text.
S dalšími nepravidelnými slovesy se zatím seznamujeme prostřednictvím online cvičení:
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-affirmative-exercises.html
Brzy přejdeme k průběžnému zapisování sloves ve všech třech tvarech - prosím o pořízení linkovaného notýsku A6 na pondělí 12. 10. Z vlastní zkušenosti vím, že se dětem bude hodit ještě i na střední škole :).
S pozdravem
Tereza
Český jazyk 5. - 9. 10
-mluvnice: zájmena 
      -mi x my
      -jenž, jež (uč. 25/4a,b - podle tabulky na str. 24) - jen vědět, že se liší podle rodu podst. jm., synonymum ke slovu který, přečíst si           skloňování
      -test str. 27 (DÚ: kdo nestihl v hodině)
-mluvnice: číslovky
      -vlastnosti číslovek jako slovního druhu (žlutý box, str. 28 v učebnici)
      -druhy (uč. 29/2a)
      -skloňování dvě, obě, tři, čtyři (uč. 29/5a)
      -tečky za řadovými číslovkami (pravidla uč. str. 30 žlutý box, 30/7a, 31/8a)
      -psaní složený číslovek (uč. box str. 31)
-sloh
      -přísloví
      -vymýšlíme vypravování k vybranému přísloví - skupinová práce
-literatura
      -kontrola myšlenkové mapy podle Illiady
      -jak se tvoří myšlenkové mapy
      -jak vybrat nejdůležitější a méně významné informace z textu
      -myšlenková mapa podle Odyssey
5. 10. Dějepis - práce pro chybějící žáky: PS2/1 (pokud ještě nemá), 2,3
6.10.Fyzika - písemka- pohyb
2. 10. Francouzský jazyk - nové učebnice
- Prosím, nezapomeňte si zařídit obal pro svojí učebnici, ať lépe snaší váš zápal pro FJ ;)
- Naposlouchejte si výslovnost "Matériel scolaire" (nahrávku naleznete v Google Classroom).
- Nemáš-li přístup do Google Classroom, napiš mi na jahelkova@korunka.org
2. 10. Německý jazyk
Online procvičování probrané slovní zásoby:
1.http://www.lehrerlenz.de/zahlen_1_bis_20.html
2.https://www.liveworksheets.com/et210432rf
3.https://www.liveworksheets.com/nl268348ml
4.http://lehrerlenz.de/die_monate.html
5. https://www.liveworksheets.com/dd628441zo
DÚ PS 10/2b - vypsat podstatná jména z učebnice str. 13 do rámečků podle členů
Další test na slovíčka budeme psát příští pátek - tentokrát i čísla a barvy.
Nové pravidlo - Pokud budou více než dvěma žákům chybět pomůcky na Nj, píšeme testík na libovolnou látku probranou do předchozí hodiny.
S pozdravem
Tereza
Zeměpis 28.9.-2.10.- výpisky uč. str. 15-18- hospodářství- rostliny, zvířata, rybolov + doplňovačka na str. 18- zkontroluj dle klíče.
Zeměpis 21.-25.9.- zápis uč str. 11-14 sídla + hospodářství, HDP?
Fyzika 29.9 - 2.10.
Výpočet rychlosti
Český jazyk 29.9. - 2. 10.
-mluvnice
     -uzavření přídavných jmen (kontrola testu na str. 19 v učebnici)
     -zájmena:
         -druhy (uč. 21/2) - vysvětlení v boxu
         -s sebou x sebou (uč. 22/8)
-sloh
      -pracovní sešit 66/1, 67/4, dobrovolně 67/4
-literatura
      -myšlenkové mapy k Illiadě a Odyssee
PŘÍRODOPIS
7.10. donést vypracovaný laboratorní protokol Životní pochody v těle rostlin
Český jazyk - podklady k referátům o knihách  15.26kB
Během tohoto pololetí byste měli přečíst minimálně dvě knihy. Jednu podle vlastního výběru (prosím nahlaste, abych vám potvrdila, že s ní počítám - nesmí to být komiksy, vtipy atd.) a jednu z přiloženého seznamu. Podrobnosti o referátu jsou v příloze. Odevzdávejte kdykoli během pololetí, ideálně do Vánoc.
Dne 25. 9. je den ředitele školy.
23. 9. Anglický jazyk
Aktuálně probíráme tvorbu minulého času u pravidelných sloves, pomalu se dostáváme i ke slovesům nepravidelným a pracujeme na mini projektu My Summer Holiday.
S pozdravem
Tereza
29. 9. Francouzský jazyk - písemné opakování
- Saluer et se présenter
- Couleurs
- Nombres 0-10
22. 9. Francouzský jazyk - Google Classroom
- DÚ: pošli email na jahelkova@korunka.org (předmět emailu: FJ, v textu uveď své jméno, příjmení a třídu)
Český jazyk 21. 9. - 25. 9.
mluvnice
-cv. 15/14 (napsat, aby byly všechny hlásky správně)
-cv. 16/15 (vysvětlení ve žlutém boxu na začátku stránky)
-cv. 16/16 (vysvětlení ve žlutém boxu na začátku stránky)
-jmenné tvary přídavných jmen - stačí vědět o jejich existenci (prohlédnout si poslední sloupec tabulky ve žlutém boxu)
        -cv. 17/3
-shrnutí přídavných jmen v testu na str. 19 (DÚ: Kdo nestihl, dokončí doma i s kontrolou podle klíče.)
  
sloh
-vypravování - pro připomenutí shrnutí v pracovní sešitě (str. 16 - jde o vnitřní část sešitu - musíte nejprve nalistovat prostředek, pak budete ve správné části)
-hra ve stylu story cubes - vyberte si 6 věcí, které zařadíte do příběhu (měl by obsahovat přímou řeč a mít pointu)
​-DÚ: Kdo nestihl dopíše doma. Příště kontrola i s inzerátem a pozvánkou z minulé hodiny (kdo neměl na dnešek).
Fyzika 21.9. - 25.9.
Shrnutí látky: 
pohyb, půměrná rychlost - učebnice str. 8-11
Český jazyk 14. - 18. 9.
mluvnice 
- učebnice: přečíst si žluté boxy na str. 12, 15 a 16
- učebnice: cvičení 13/6a, 14/8, 14/11
 
ČJ sloh
- učebnice 130/1, 131/2
 
ČJ literatura
- čítanka str. 3
- děje Homérových eposů (ve zkratce vědět o čem jsou)
17. 9. Německý jazyk
Probraná látka - pozdravy, rozloučení, dny v týdnu, měsíce, roční období.
V úterý 22. 9. si napíšeme první testík.
S pozdravem
Tereza
V pátek 18. 9. píšeme test z Aj - How much?/How many? SOME/ANY
Fyzika 3.9. - 16.9.
Shrnutí látky
Opakování látky 6. třídy - tělesa a látky, převody jednotek, hustota, magnety, elektřina
Látka 7. třídy - Pohyb (uřčebnice str. 4-8)
V případě potřeby mě kontaktujte na e-mail: paskova@korunka.org
Odkaz na online učebnu fyziky :)
PŘÍRODOPIS
18.9. test Systém rostlin - zařazení rostlin do systému (N, V, nekvetoucí, kvetoucí, naho, krytosemenné, mechorosty, kapraďorosty)
9. 9. Angličtina - celá třída
V pátek 11. 9. budeme psát testík na SOME/ANY.
Online procvičování na doma: https://agendaweb.org/grammar/any_some-exercises.html
Poznámky k učivu jsou v přiloženém souboru pod textem.
Tereza Blažková
 
AJ6_SOME_ANY.pdf  169.25kB
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one