Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
15. - 19. 6.
uč. str. 105/ Orbitální stanice
Souhrnné opakování - zopakuj si podle ŠS i učebnice základní poznatky, veličiny, jednotky, zákony a vzorce ( příprava na 8. třídu )
Př: Raketoplán letí rychlostí 2 880 km/h. Jakou rychlostí v m/s právě letí?
8. - 12. 6.
uč. str. 103/ Zatmění Měsíce a Slunce - narýsuj obrázky ( světlo se šíří přímočaře ) do ŠS
uč. str. 104/ Dobývání kosmu, Vesmírné sondy, Prvenství kosmonautů
DÚ: Jak velká vztlaková síla Fvz působí na loď, je-li ponořená část trupu o objemu 340 m3 a hustota vody je 1 005 kg/ m3? ( vzorec, výpočet, odpověď )
Doplň dosavadní úkoly!!
1. 6. - 5. 6.
uč.str.101 Opakování - Vyzkoušejte se 12.-19.
uč.str.102 / Sluneční soustava - prostuduj ( mnoho dalších info na internetu, krásné fotografie, ... )
Doporučuji ke str.104/ Dobývání kosmu : středa 3. 6. ČT 2 Odpoledka 13:40 Zlatý hřeb misí Apollo - raketa Saturn
25. - 29. 5.
uč.str.99/ Vidíme v barvách  - uvědom si význam barev v našem životě ( semafor, výstražná světla, příroda, ... )
uč.str.100/ Opakování - Vyzkoušejte se - optika 1. - 11.
úkol: str. 100/ 4. a 11. - pošli na můj mail
18. - 22.5.
uč.str.98/ Optický hranol - rozklad světla - prostuduj a prohlédni si vhodně osvětlené CD
DÚ: 1. Nakresli dostatečně široké spektrum barev ( duhu ).
       2. Souhrnné opakování : Motorka jede rychlostí 108/km/h. Za kolik sekund ujede 60m ? ( převod jednotek, vzorec, výsledek, odpověď ) Pošli na můj mail .
11.5. - 15.5.
uč.str.94 - 95/ Lom světla - prostuduj a zkus si str. 95/ P3 ( nakresli si do sešitu )
Napiš si do sešitu lom světla: a) ke kolmici , b) od kolmice .
uč.str.96/ Lom světla - čočky, napiš a nakresli si rozdělení čoček
DÚ: Napiš 5 př. praktického využití čoček. Popiš, jak rozděláme oheň pomocí lupy. Pošli na můj mail.
Fyzika  4.5. - 7.5.
uč. str. 92/ Rovinná zrcadla - zobrazení
uč. str. 93 / Zakřivená zrcadla - zobrazení
DÚ: Nakresli zobrazení písmena F v rovinném zrcadle ( zákon odrazu ).
      Nakresli zobrazení svého křestního jména ( tiskací písmena ) v rovinném zrcadle ( na řádku ) . Pošli na můj mail .
Doporučuji: ČT 2 , čtvrtek 7.5. - 13:15 - Brány ( tlak a tlaková síla, ...)
 

Fyzika

Fyzika 11.3.

Podle učebnice F 7 str.74 - Atmosféra - probráno
Prostudovat str. 75 - Měření atmosférického tlaku - Torricelliho pokus    
                  str. 76 - Přístroje na měření tlaku vzduchu
                  str. 78 - Archimedův zákon platí i pro plyny
                  str. 80 - Tlak plynu v uzavřeném prostoru
                  str. 81 - Přetlak a podtlak
                  str. 82 a 83 - Vyzkoušejte se - Tlak plynu
Vždy si udělejte stručné výpisky.
podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=Co233gnd2JE


20.3. Fyzika
V týdnu od 23.3. - 27.3. dojdeme postupně na str. 83.
Fyzice byste se měli věnovat přibližně 2x týdně po 45 min, tak jako ve škole podle rozvrhu. Práci si můžete rozdělit podle možností a času. Doporučuji podívat se i na
youtube na příslušné kapitoly.
Opravil jem LP Ověření Archim. zákona, ti, kteří odevzdali, mají převážně 1, jen málokdy 2. Zasluhují pochvalu!
Nyní pouze jednoduchý úkol:

Napiš stručně do ŠS:

  1. 5 praktických příkladů přetlaku plynu v nádobě 

  2. 5 prakt. příkladů podtlaku plynu v nádobě

  3. Jak a čím měříme tlak vzduchu v pneumatikách automobilů, motocyklů, jízdních kol ? Můžeš přidat i foto.

  4. Co se stane, když prudce vydechneš do roušky nebo respirátoru?
    Mnoho zdraví a trpělivosti.


23.3. Fyzika
 Sledujte odpolední program Odpoledka ( pro II. stupeň ZŠ ) - Rande s fyzikou. Dnes bylo opakování : -hmotnost

- tíha, gravitační síla

- gravitační pole

- stav beztíže

- těžiště, těžnice,

- rovnovážná poloha tělesa

- další
Velmi pěkně zpracováno, názorné a prakrické ukázky, pokusy a příklady ( někdy s přesahem na SŠ ). Pořad určitě stojí za zhlédnutí.

 

 

 

Fyzika 30.3. - 3.4.
Prostuduj a zapiš si do sešitu:str. 84/ O P T I K A
Nauka o světle ( světelných jevech )
O světle
Význam zraku - F-Př
Zdroje světla - přírodní a umělé ( vytvořil člověk )
  Přidej 2 fotografie zdrojů světla ( nalep do sešitu ) 

 Tělesa osvětlená ( např. Měsíc, pracovní plocha stolu, plátno v kině, ...)
str. 85/Č  Optická prostředí - látky, kterými se šíří světlo
str. 85/ P1 Látky - optická prostředí
                látky: průhledné
                          průsvitné
                          neprůhledné
Na čem závisí optické vlastnosti látek - papír ( průsvitka ), skla stínidel lamp a lustrů, různé plasty, tenká vrstva ledu ( námraza ) na oknech aut ( bezpečnost ), ...
Čistota atmosféry
Potapěči mají problémy s kalnou vodou.


DÚ: Archimédův zákon platí i pro plyny ( str. 78 )
Balon má objem 2 000 m3, vzduch má hustotu 1,25 kg/m3. Vypočítej velikost vztlakové síly Fvz působící na balon. Nezapomeň na gravirační konstantu g.
( řešení, vzorec, výpočet, výsledek, odpověď )


Napiš 10 praktických příkladů nutného svícení nebo osvětlení v denním životě.
Úkol pošli na můj mail (bude hodnoceno ).
Buďte všichni zdrávi a v pohodě. Petr Paseka


Fyzika 6.4. - 8.4.
Mnozí jste ještě nesplnili zadaný úkol z minulého týdne, doplňte. Hodnotím průběžně. Mail vždy označte: jméno, příjmení, třída, F.
Prostuduj a stručně si zapiš: uč. str. 86/ Přímočaré šíření světla . 

Trochu zábavy: a) není vidět za roh .

..                        b) oko, hledí, muška, cíl - vše v jedné přímce (míření )
str. 86/ Č světelné paprsky: rozbíhavé, rovnoběžné, sbíhavé 

 

 Úkol: Napiš 3 praktické příklady užití přímočarého šíření světla, pošli na můj mail.
Hezké Velikonoce, hodně zdraví a opatrujte se. Petr Paseka

 

 

Fyzika 14.4. - 17.4
Učebnice str. 87/Světlo a stín - zdroje světla, plný stín, vržený stín, polostín.
Do ŠS odpověz" ? " a Č dole.
Uč. str. 88/ Fáze Měsíce ( umíme i z Př, Z , F ).
DÚ: Nakresli si fáze Měsíce s popisem.

 

Fyzika  20.4. - 24.4.
str. 89/ Rychlost světla - výpisky, prostuduj Př 1, Ú 1, Př 2, Č
úkol: Jak daleko je od nás bouřka, jestliže jsme zaslechli zahřmění za 12 s po zahlédnutí blesku? Výpočet, odpověď, výsledek v km i m ( pošli) .

Fyzika 27.4. - 30. 4.
str. 90 /Odraz světla - napiš si zákon o odrazu světla, odraz světla rozptýlený ( na sněhu, omítce, plátnu kina, písku, ..)
str. 91/ Zrcadla - rovinná a zakřivená, jejich užití, Č Jak funguje periskop, Č Pouštíme "prasátka" ( 2x ), požadovaný směr světelného paprsku
Úkol: Napiš 5 příkladů praktického využití rovinných zrcadel.

Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one