Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.

11.3. Český jazyk - sloh/mluvnice
SLOH: téma Charakteristika (opak.)
- v učebnici str. 147
úkol do sešitu na sloh: 147/1 a, b - pozitivní/negativní vlastnosti 

MLUVNICE: téma VV přívlastková 
- posledně jsme začali VV přívlastkovou, děti by měly mít minimálně zápisky v sešitu na mluvnici
- důležité: umět poznat přívlastek, umět se na něj ptát příslušnými otázkami, stejně tak u vedlejší věty, znát spojovací výrazy a rozdíl mezi VH a VV
- úkoly: 121/2, 3, 122/5 - napsat do sešitu na mluvnici, popř. slabě tužkou do učebnice, aby se po čase dalo vygumovat
- PS 71/1 a 71/3 (převod přívlastku na VV přívlastkovou) 

 

13.3. Český jazyk - literatura
téma: Bajky
- PL ke stáhnutí, radím spíše vytisknout a doplnit, než aby děti vyplňovaly na počítači (text se rozhází)
- z PL si udělat výpisky do sešitu na literaturu 
- případně čítanka str. 64

 

- úkol: Přísloví v bajkách - obsahuje názvy vybraných bajek a k nim odpovídající česká přísloví. Přísloví vysvětli. 
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. (Havran, sýr a liška)
Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. (Vlk a beránek) 
Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. (Vlk a jeřáb) 
Jaká půjčka, taková oplátka. (Lev a myš) 
Pýcha předchází pád. (Havran a páv, Žába a vůl, Vítr a džbán, Tygr a liška)
omu se nelení, tomu se zelení. (Mravenec a kobylka, Želva a zajíc) 
V ústech med, v srdci jed. (Kočka a myš) 
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. (Pes a kohout)
Kdo chce víc, nemá nic. (Zlatonosná slepice)

Připomínám záznam titulu Bajky od J. de La Fontaina do čtenářského deníku. Termín 20.3. 

13.3. Český jazyk - literatura   13.55kB
Bajka


Bajka – pracovní list

 
  1. Doplň:

 

Bajka je vymyšlený literární          ,  zvířata v ní jednají jako ____________ a jsou nositeli lidských         . Úkolem bajek je kritizovat společenské nešvary (chamtivost, závist) a             . Původně byly určeny pro                  . Bajka je krátké alegorické vyprávění ve       nebo v     . V bajce nejčastěji   vystupují     nebo     a             s lidskými            .
Bajka má obyčejně        charakter, někdy žertovný, často          .

Je to jeden z nejstarších     .


  1. Uveď jméno nejznámějšího autora bajek:                                    .

 

Ve kterém století žil?                                    .


  1. K tvrzením přiřaď správnou odpověď:

 

Bajka je    zvířata, květiny a věci.

Bajka je vyprávěna ve    lidské vlastnosti.

V bajce vystupují    verších či v próze.

Zvířata, květiny a věci v bajce mají    Ezop.

V bajce zvířata jednají jako    poučení.

Bajky byli původně určeny    vymyšlený příběh.

Z bajek vždy vyplývá    dospělým.

Nejznámější tvůrce bajek je    lidé.
19.3. Český jazyk - mluvnice
- procvičovací Kahoot měl úspěch, brzy bude nový
- zůstáváme ještě u přívlastku (opak.) a VV přívlastkové
připomeňte si rozdíl mezi PkS a PkN 
- proč se mu říká shodný, proč neshodný, jak Pk poznáte, jak se na něj ptáte - máte v učebnici, měli byste mít v sešitu na mluvnici 
- procvičte zde: https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny (56 úloh, kde ve větách hledáte i určujete druh přívlastku)

VV přívlastková
- pokud zvládáte přívlastek, budete umět VV přívlastkovou 
- 122/6 do sešitu: převeďte ze souvětí (obsahující VV přívlastkovou) do věty jednoduché (obsahující přívlastek) 

Př. Radou, kterou jsem dostal od otce, se budu řídit.
Tučně vyznačená věta je VV přívlastková (vložená mezi dvě části VH = Radou se budu řídit).
Pakliže operujeme s vedlejšími větami, jedná se o souvětí. My ho však chceme převést do věty jednoduché, která má pouze jeden přísudek
Musíme tedy vytvořit obdobnou větu (se zachováním sdělení), tzn. s jedním slovesem v určitém tvaru
Zajímá nás, JAKOU radou se bude dotyčný řídit.
Víme, že přívlastek (PkS) bývá nejčastěji vyádřen přídavným jménem a stojí před podstatným jménem. 

Výsledek: Radou, kterou jsem dostal od otce, ... -> Otcovou radou se budu řídit. 
- výsledná věta je věta jednoduchá, protože má jeden přísudek (sloveso v určitém tvaru: se budu řídit), přívlastkem shodným je slovo otcovou, které je vyjádřeno přivlastňovacím přídavným jménem 

 

23.3. - 26.3. Český jazyk - mluvnice
téma: VV přívlastková x VV přísudková; VV doplňková 

VV přísudková 
VV přísudkovou zařazuji, protože se lehce zamění za VV přívlastkovou. VV přísudková není až tak frekventovaná (jako je VV přívlastková) a u přijímacích zkoušek se vyskytuje zřídka, zhruba stejně jako VV doplňková. U přísudkové VV je zapotřebí zopakovat přísudek jmenný se sponou. K němu se VV totiž vztahuje. 
- výpisky do sešitu na mluvnici: tabulka na str. 99 
- udělejte toto cvičení: https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty-vetny-rozbor/veta-vedlejsi-prisudkova.php 

VV doplňková 
- je třeba si zopakovat, jak poznám doplněk (učebnice str. 124, zápis v sešitu) 
- dvojí závislost, často slova jako rád, sám, bosi apod., lze očekávat po slovesech označujcíích vnímání (viděl, slyšel,...)  
- výpisky do sešitu na mluvnici: tabulka na str. 126
- procvičte zde: https://www.pravopisne.cz/2014/10/poznej-ve-vete-doplnek/ (doplněk) + PS 73/2

K vedlejším větám je toto vše, co se mělo během 7.ročníku probrat. Této látky se však nezbavíme ani v následujících ročnících. Jsem si vědoma toho, jak náročné to musí být, přesto dbejte na opakování. Neznalost skladby věty se následně promítá na chybování v interpunkci (= nejčastější nešvar), možné dvojznačnosti vět ad. 
Po zbytek školního roku bylo plánováno opakování a rozšiřování slovních druhů, např. mluvnické kategorie sloves. Od toho bych takto na dálku raději upustila a zařadila bych místo toho spíše opakování již probraného. Pokud by potřebovali pomoci např. potenciální zájemci o šestileté gymnázium (nejen), budu k dispozici. 

20.3. / 27.3. Český jazyk - literatura 
Připomínám čtenářský deník: Jean de la Fontaine - Bajky (5 vybraných), měl být splněn do pátku 20.3. Vzhledem k aktuální situaci udělejme kompromis. Žáci či rodiče, pořiďte scan/foto záznamu ČD a zašlete mi jej na klouckova@korunka.org do pátku 27.3. Zápis požaduji ručně.
Příští položkou je Kytice, někteří již odevzdali, ostatní se mohou připravovat. Děkuji a opatrujte se. JK  

26.3. Český jazyk 
- kontrola prostřednictvím Kahoot :o) PIN: 0107389
- mluvnice, sloh, literatura 
- ať mám přehled, nalogujte se prosím zadáním vašich křestních jmen / příjmení, od přezdívek upusťte

Doporučuji ještě pořad Škola doma, který vysílá ČT. Např. tento díl https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610003/ obsahuje učební látku přímá řeč, rozdíl mezi větným členem a slovním druhem, doplněk. 


30.3. - 3.4. Český jazyk 
MLUVNICE 30.3., 31.3.
- procvičujte vedlejší věty
- v úterý 31.3. si dáme testový Kahoot na VV příslovečné (8 druhů), měli jsme psát už ve škole
- očekávejte podobný Kahoot jako posledně, vyvěsím ho sem v 9:00 
- procvičování: https://www.umimecesky.cz/rozbory-vv-prislovecne-podm-pric-ucel-2-uroven/2626
- v pátek 3.4. si takto napíšeme ještě VV přívlastkovou, přísudkovou a doplňkovou

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety-1
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety-2
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety-3
https://www.umimecesky.cz/cviceni-typy-vedlejsich-vet
https://www.pravopisne.cz/2014/07/test-urcovani-druhu-vedlejsich-vet-4-10/

SLOH 1.4.
- téma: Líčení 
- zápis do slohové sešitu z učebnice s. 144
- přečtěte si text 144/1 a uvědomte si rozdíly
- na základě toho se podívejte na 146/3 a sepište úlohu d), kterou zašlete na můj e-mail do do 5.4.

LITERATURA 3.4.
- čítanka 64: Ezop - Havran, sýr a liška 
- odpovězte na otázky a zašlete též na e-mail do konce týdne
- pracujte na ČD


31.3. Český jazyk - VV příslovečné (Kahoot) 
PIN: 0324817 platí 24 hodin, pak už bude pozdě 
- přihlaste se pod jménem / příjmením, ne přezdívkou 
- nebuďte zbrklí, buďte (k sobě) poctiví, hodně štěstí! :o)
- v pátek 3.4. očekávejte test na VV přísudkovou, přívlastkovou, doplňkovou


3.4. Český jazyk - VV přísudková, přívlastková, doplňková (Kahoot)
- PIN: 0239567, platí do sobotních 20:00
- přihlaste se pod jménem či příjmením, nikoliv pod přezdívkou  

6.4. - 8.4. Český jazyk 
Mluvnice: Najděte si svůj oblíbený komiks, knihu, video, popř. vytvořte volné vyprávění. K vybranému útvaru sestavte 2 různá souvětí s min. 5 vedlejšími větami a následně určete jejich druh. Zkoušejte použít různé druhy, je jich přece jen nepřeberné množství. :) 

Příklad s tučně zvýrazněnými VV: Jakmile naši fotbalistékteří byli zvyklí vyhrávatdostali gól, pustili se do dobývání soupeřovy branky, i když bylo jasnéže zbrklým útočením mohou způsobit situacekteré budou jejich obránci s brankářem těžko řešit. 
Pozn. „Jakmile naši fotbalisté dostali gól.“ je jedna VV, do které je vložena další VV „kteří byli zvyklí vyhrávat.“ 


Sloh: Zahrajte si na pracovníky turistické kanceláře. :) Vaším úkolem bude vylíčit nějaké město (krajinu, zemi) jako místo ideální dovolené. Rozepište se alespoň na jednu A5 stranu slohového sešitu. 
Zasílejte nejlépe vše najednou do konce velikonočních prázdnin. JK, klouckova@korunka.org

 

16. - 17.4. Český jazyk 
Mluvnice: SLOVNÍ DRUHY (opak.). Udělejte si zápis k podstatným jménům ze žlutých tabulek v učebnici na s. 5 - 7:
- tabulka Postatná jména (obecně)
konkrétní x abstraktní + cv. 5/1 a, b
+ obecná x vlastní + cv. 5/2 
pomnožná hromadná látková + cv. 6/6

Literatura: Pracujte na čtenářském deníku (Kytice), někteří již odevzdali, děkuji. 
Cvičení vypracujte do sešitu na mluvnici, vyfoťte a pošlete do konce týdne na klouckova@korunka.org. Obratem zasílám správné výsledky. Příští týden procvičovací Kahoot k této látce. 

 

20. - 24.4. Český jazyk 
Mluvnice Druhy podstatných jmen/Mluvnické kategorie podst. jmen - PS 3/celá strana + 4/5 a, b, c - správnost si ověříte sami podle klíče, posílat nemusíte.
Sloh: Nahraďte sloveso být jiným slovesem v těchto větách: Jsem v lese. Je tu hodně stromů. Některé jsou staré, jiné jsou mladé. Jsou na nich ptáci. V mechu jsou houby a také je tu jehličí. Je tu stín. Všude je tu ticho, proto je tu zvěř. Přepište do slohovoé sešitu. 
Lit.: Poslechněte si baladu Vodník ze sbírky Kytice v podání Jana Hauberta, zpěváka punkové skupiny Visací zámek: https://www.mujrozhlas.cz/nepovinna-cetba/jan-haubert-cte-baladu-vodnik. :) Pomůže vám to s ČD. 

 

23.4. ČJ - druhy podstatných jmen (Kahoot)
- obecná, vlastní; abstraktní, konkrétní; hromadná, látková, pomnožná: 04798870
- vstupujte pod jménem či příjmením 


27. - 30.4. Český jazyk 
- procvičování druhů podst. jmen: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-podstatna-jmena-pomnozna-hromadna-latkova-2-uroven/1233 a https://www.umimecesky.cz/cviceni-podst-jmena-pomnozna-hromadna-latkova
- text Robinson Crusoe: učebnice 7/11 a, b, c, d - pošlete na klouckova@korunka.org
- do sešitu na mluvnici opište tabulku ze str. 8 (nebo z PS 6): Skloňování podst. jmen označujících části lidského těla - důležité, často se chybuje
- poté vypracujte v PS 6/1 a, b a ověřte si podle klíče, ve čtvrtek chystám na tuto látku Kahoot
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one