Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
ANGLIČTINA 22. - 26. 6. (skupina 4) Richtrová 
Milí šesťáci, poslední týden školního roku 2019/2020 zakončíme četbou časopisu a hrami. Zadané úkoly jsou dobrovolné. Chci poděkovat těm žákům, kteří posílali zadané úkoly nebo chodili na online hodiny. Bylo to náročné, ale mnoho z vás to zvládlo výborně. Přeji vám krásné prázdniny a budu se těšit na shledání v příštím školním roce.
1) MAGAZINE R&R: Pod odkazem najdete časopis R&R včetně poslechů (Audio MP3). Přečtěte si některý ze zajímavých článků (např. o Keni, lvech, cestování, o létě, koncertech apod.) nebo si zahrajte jednu z her. K dispozici je také ukázka Cambridge testu. 
2) ONLINE GAMES: (Pro hry je potřeba v nastavení povolit flash.)
- FOOD - hra je zaměřena na použití počitatelnost a nepočitatelnost, tudíž použití a / some, skládání vět https://www.gamestolearnenglish.com/food/
- FOOD - zde vybírejte správné spojení slov pro označení potravin na obrázcích https://www.eslgamesplus.com/food-and-drinks-esl-vocabulary-game-catapult-game/ 
- COMPARATIVES (2. stupeň přídavných jmen) Vyberte vhodné přídavné jméno pro porovnání zvířat / lidí / míst / věcí / jídla / oblečení na obrázku a poté správnou formu 2. stupně https://www.gamestolearnenglish.com/comparatives/ 
- COMPARATIVES AND SUPERLATIVES (2. a 3. stupeň přídavných jmen) Hru lze hrát samostatně i ve vícero hráčích. Je zaměřena také na znalosti o vesmíru. Neznámá slovíčka si dohledejte. https://www.eslgamesplus.com/space-and-solar-system-esl-vocabulary-game-moonshot-game/
- PAST SIMPLE (minulý čas) - Hra Snakes & Ladders - vyberte správný tvar slovesa v minulém čase a klikněte na "submit", poté házíte kostkou. http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Past_simple_tense.html
ANGLIČTINA 15. - 19. 6. (skupina 4) Richtrová 
Dobrý den, šesťáci. Známky mám uzavřené. Úkoly na tento týden tedy zadávám jako dobrovolné. Ještě jednou opakuji - pracovní sešit Project 2 si ponechte na příští rok. Učebnici odevzdejte panu učiteli během třídnické hodiny.
1) READING: Two sisters and a cat Přečtěte si příběh a odpovězte na otázky k porozumění textu. 
2) LISTENING: Eating out Nejdříve si procvičte slovní zásobu food (Preparation) a prohlédněte si jídelní lístek. Poté si poslechněte rozhovor v restauraci a vypracujte cvičení pod poslechem. 
3) VIDEO: Adjectives / Comparatives / Superlatives - Sledujte video o štěněti Pipovi, které se chce stát slepeckým psem. Vybírejte správný tvar přídavných jmen, ta neznámá si vyhledejte ve slovníku. 
4) COMIC STORY: Pod zadáním je soubor s bajkou z knížky Aesop's Fables (Ezopovy bajky). Přečtěte si ji a podle příběhu utvořte komiks. Nezapomeňte obrázky doplnit také textem. Komiks vyfoťte a pošlete na richtrova@korunka.org. 
ANGLIČTINA 8. - 12. 6. (skupina 4) Richtrová 
Dobrý den, žáci, v tomto týdnu dokončíme stupňování přídavných jmen. Poté budeme opakovat. Na příští rok si necháme zbývající polovinu lekce 5 a lekci 6 v učebnici a pracovním sešitě. Prosím, ponechte si pracovní sešit do dalšího ročníku. Budeme s ním ještě pracovat. 
V tomto týdnu už začínají předmětové konzultace. Kdo bude ve škole, může se zeptat na věci, které mu dělaly potíže. Nakonec z důvodu konání konzultací už nebudou online hodiny. Tento týden vám uzavřu známky. 
1) UČEBNICE: Vypracujte kvíz na str. 60. Odpovědi mi vyfoťte nebo napište rovnou do mailu - richtrova@korunka.org. 
V kvízu si všimněte, jak vytváříme 3. stupeň přídavných jmen. Zapište si do sešitu - zápisky jsou v dokumentu pod zadáním včetně odkazů na online cvičení. 
2) PRACOVNÍ SEŠIT: Vypracujte cvičení 5 a 7 na straně 49. Vyfoťte a také pošlete na můj mail. 
3) KAHOOT: Kahoot - comparative and superlative adjectives Přes odkaz se přihlaste svým jménem + prvním písmenem příjmení a splňte Kahoot. Pokud budete chtít hrát vícekrát, napište i číslo pokusu. 
ANGLIČTINA 1. - 5. 6. (skupina 4) Richtrová 
Dobrý den, žáci. V tomto týdnu si zopakujeme fráze pro vyjádření, jaké je počasí. Zároveň se naučíme stupňovat přídavná jména. 
1) The weather = počasí: Podívejte se na video a poté do učebnice na stranu 58. Zde je slovní zásoba, která se hodí k hovoru o počasí. Jednotlivé fráze si poslechněte (Page 58, Exercise 1) a zapište do sešitu, český překlad najdete v pracovním sešitě na str. 78. 
2) Přečtěte si povídání (učebnice 58 / 3a; poslech Page 58, Exercise 3a): Jake a Laura mluví o počasí a místě, kde žijí. Všimněte si slov: nicer, warmer, drier, cooler, wetter, friendlier, flatter, more crowded, more expensive, more beautiful. Co asi znamenají? Od jakých slov a jak vznikla? Zkuste podle toho a cvičení 4a (str. 59) doplnit tabulku ve cvičení 5b. Zápis si zkontrolujte a doplňte podle souboru pod zadáním - Adjectives_comparatives. Tímto budete mít hotové zápisky ke stupňování přídavných jmen. 
3) Zkuste v několika (alespoň pěti) větách porovnat počasí u nás a ve Spojeném království (nebo jiném - Vámi vybraném státě). Používejte 2. stupeň přídavných jmen a spojku than. Můžete doplnit ilustracemi. 
4) Pracovní sešit: vypracujete cvičeni 46 / 1, 3 a 47 / 6. 
Zápisky, své věty o počasí + foto stránek v PS pošlete na mou adresu richtrova@korunka.org.
ANGLIČTINA (skupina 4) 25. 5. - 29. 5. Richtrová 
Dobrý den, žáci, v tomto týdnu se zaměříme na čtení a poslech. Tematicky se budou týkat Velké Británie a Londýna. 
1) VOCABULARY: Projděte si slovní zásobu k tématu Londýn na Quizlet.com - London flashcards. Když kliknete na kartu (mimo text a obrázek), ukáže se vám slovíčko a uslyšíte výslovnost (případně klikněte na ikonku reproduktoru vpravo nahoře). Výslovnost si opakujte. K procvičení si potom zvolte "shuffle", slovíčka se budou ukazovat v jiném pořadí. 
2) READING: V učebnici na straně 57 si přečtěte text o Velké Británii. Na vynechaná místa si doplňte slovíčka podle mapy a slovní zásoby ze strany 56. Pro kontrolu si celý text poslechněte - Page 57, Exercise 5b. Vypracujte cvičení 6 - dané věty napište správně do sešitu. Vyfoťte a pošlete na richtrova@korunka.org. Příklad: 1. Wales is part of the United Kingdom. 
3) LISTENING: Poslechněte si nahrávku o turistické prohlídce v Londýně - Tour of London. Nejdříve v části "Preparation" (příprava) spojte názvy známých míst s obrázky. Poté si poslechněte nahrávku minimálně dvakrát a vypracujte cvičení "reordering" (přeřazování - seřadíte místa podle toho, v jakém pořádku je měli navštívit) a "multiple choice" (výběr z více možností). Klikněte na "Finish", výsledek mi vyfoťte a také pošlete. 
Online hodiny proběhnou v úterý 11:30-12:15 a ve čtvrtek 10:15-11:00.
ANGLIČTINA 18. - 22. 5. (skupina 4) Richtrová 
Dobrý den, šesťáci. Začínáme lekci 5 - My world. Seznámíme se slovíčky a naučíme se, jak tvořit otázky s "how" = jak. Těmito otázkami zjišťujeme míry - jak je něco vysoké, dlouhé, hluboké. 
1) V učebnici na straně 56 jsou ve cvičení 1 slovíčka - poslechni si (Page 56. Exercise 1b) a zapiš do sešitu podle PS (str. 78 - My country + Places)
2) Poslechni si nahrávku ke cvičení 3a (Page 56, Exercise 3) a prohlédni si tabulku s otázkami (how questions). Pracovní sešit - vypracuj celou stranu 44. Cvičení jsou vzájemně propojena. Místa ze cvičení 1 spoj s místy na mapě ve cvičení 2 (podle obrázků) a poté informace z mapy použij v odpovědích ve cvičení 3. Stranu vyfoť a pošli na můj e-mail richtrova@korunka.org.
3) Pracovní list - how questions (otázky toho samého typu jako v PS) tvoř do pracovního listu. Na poslední napiš i odpověď. List je pod zadáním. Můžeš psát přímo do dokumentu a poslat, vytisknout nebo psát na papír, ten vyfotit a poslat na můj e-mail. 
Online hodina bude stejně jako minulý týden v úterý (11:30 - 12:15) a ve čtvrtek (10:15 - 11:00).
ANGLIČTINA 11. - 15. 5. (skupina 4) Richtrová 
Milí šesťáci, tento týden dokončíme 4. lekci a zopakujeme si minulý čas. 
1) V pracovním sešitě vypracuj na str. 41 cvičení 4, 5 a 6. Výrazy a little / a few znamenají malé množství - a little (trochu) se dává před nepočitatelná, a few (několik) před počitatelná podstatná jména. Vyfoť stranu a pošli na můj mail richtrova@korunka.org
2) Past Simple: video What did you do? + quiz: Podívej se na video, poté podle něj vypracuj kvíz https://forms.gle/YkQWjPwy4mTQSnf47. Je nutno zadat e-mailovou adresu a skóre se Ti zobrazí po odeslání odpovědí.
3) Past Simple: Kahoot (10 otázek) - procvič si kladné, záporné věty i otázky. Přihlas se přes odkaz vlastním jménem. Když budeš chtít další pokus, za jméno napiš číslo pokusu. https://kahoot.it/challenge/07378387?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1589049137447 
Online hodiny budou v úterý (11:30-12:15) a ve čtvrtek (10:15-11:00).
ANGLIČTINA (skupina 4) 4. - 7. 5. Richtrová 
Dobrý den, šesťáci. V tomto týdnu budeme číst článek v učebnici o britských jídlech dne a pracovat s interaktivním videem, které vám prozradí, jak si připravit horkou čokoládu a churros. Stále platí úkol z minulého týdne - napsat anglicky recept (ingedience a jednoduše postup). Dobrovolný bude Kahoot na porozumění receptu. 
Odkaz na slovíčka z poslední video hodiny "cooking verbs" - https://quizlet.com/450858450/cooking-verbs-flash-cards/
1) UČEBNICE, str. 52 - British meals and mealtimes. Přečte článek, můžete si ho také poslechnout (Page 52, Exercise 1) a vypracujte do školního sešitu cvičení 1 a 2. Ve cvičení 1 určíte, zda jsou daná tvrzení pravda (true), nebo lež (false). Ty nepravdivé věty opravíte. Ve cvičení 2 vytvoříte na základě textu tabulku, kde budou tři hlavní jídla dne, jejich časy a co Britové obvykle jedí. Prosím vyfotit a poslat na richtrova@korunka.org. 
2) RECEPT - vyberte si jednoduchý recept, napište anglicky suroviny (ingredients) a jednoduše postup (instructions). Také mi pošlete. 
3) INTERAKTIVNÍ VIDEO Professional Chef's Best Churros and Hot Chocolate Recipe! - pište odpovědi na otázky nebo vybírejte z nabídky - https://en.islcollective.com/video-lessons/3da246776e08ee70862c9e66aeba2a18
4) DOBROVOLNÉ - Kahoot na porozumění receptu Grandma's Chocolate Cookies (časově omezen pondělí 11. 5. 20:00) Obrázek s receptem vkládám sem pod zadání. https://kahoot.it/challenge/0719400?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1588527925395
Online hodiny budou v úterý od 9:00 a ve čtvrtek od 10:00. Pozvánky pošlu na Vaše maily. 
Angličtina 27. 4. – 1. 5. (skupina 4) Richtrová
Milí šesťáci, dále se věnujeme jídlu, tento týden budeme péct J Nejdříve je ale potřeba zjistit, jak jste pochopili gramatiku some / any.
 1. Pod zadáním najdete soubor s testem na some / any. Ten lze vypracovat buď přímo v dokumentu nebo napsat odpovědi do sešitu a vyfotit. Pošlete na richtrova@korunka.org do pondělí 4. 5.  
 2. V učebnici je recept na Apple Crumble (jablečný drobenkový koláč) na str. 50. Nejdříve odhadněte, jak za sebou půjdou jednotlivé obrázky. Potom si přečtěte a poslechněte (Page 50, Exercise 1b) postup receptu. Slovíčka najdete v pracovní sešitě na str. 83.
 3. Vyberte si recept a pokuste se ho podobným způsobem napsat anglicky – ingredience a postup (ve wordu / na papír a vyfoťte). Na vaše oblíbené jídlo nebo jakýkoliv jiný. Doplnit ho můžete obrázkem. Pošlete na richtrova@korunka.org.  
 4. Na tomto odkazu najdete recept na palačinky – přečtěte si postup, prohlédněte si ingredience (níže – „Fun pancake recipe for kids step-by-step; ingredience úplně dole). Doporučuji podívat se na video. Vyzkoušejte, jestli textu rozumíte a jestli byste podle něj dokázali palačinky připravit. Kdo by chtěl opravdu zkusit, budu ráda za fotky / video J
ANGLIČTINA (skupina 4) 20. - 24. 4. Richtrová 
Dobrý den, šesťáci, tento týden dáme odlehčený. Žáci, kteří ještě neposlali všechny úkoly, mají prostor pro dohánění. Přehled dosud zadaných úkolů přikládám v soboru pod zadání. 
1) POVINNÉ: Dvakrát Kahoot na procvičení gramatiky. Přihlašte se před odkaz vlastním jménem. Kdyby Kahoot spadl během hry nebo byste chtěli zkusit hrát znovu, napište opět vlastní jméno + číslo pokusu (Např. Tereza Richtrová 2). Podle jména si zkontroluji, kdo úkol splnil. 
Kahoot SOME / ANY: 
https://kahoot.it/challenge/0501060?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1587366585365 
Kahoot A / AN / SOME / ANY: 
https://kahoot.it/challenge/09468599?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1587366929835 
2) DOBROVOLNÉ: 
Volně ke stažení je (i s poslechy) dubnový výtisk časopisu R&R. Můžete si v něm přečíst o Billie Eilish, Dni Země, Velikonocích ve světě a dalších aktuálních tématech. 
Online angličtiny budou opět v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Pozvánky pošlu na Vaše e-mailové adresy. S pozdravem Richtrová 
15. 4. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Dobrý den, dnešní online hodina je opět od 9:00. Je dobrovolná. Kdo bude chtít přijít, přihlásí se přes následující odkaz: 
http://meet.google.com/yju-xfxp-oxz

Budu se těšit na viděnou, Richtrová 
ANGLIČTINA 14. - 17. 4. (skupina 4) Richtrová 
- Book Project 2 - Stone Soup: 46 / 1a poslechněte výslovnost (Page 46, Exercise 1a). 46 / 2 přečtěte si pohádku (slovíčka v PS na str. 83) a všímejte si použití SOME a ANY a potom si pusťte video s vysvětlením gramatiky.
Sešit na AJ - nadpis SOME / ANY + zápisky ze souboru pod příspěvkem. Odkazy k procvičení jsou taktéž v souboru. 
Workbook Project 2 - 36 / 1 - 3; 37 / 6. 
KONTROLA - vyfoťte zápisky v sešitě + strany 36, 37 v PS a pošlete vše do konce týdne na richtrova@korunka.org.
Online hodina v úterý 14. 4. od 9:00: http://meet.google.com/wzz-guhi-sui
7. 4. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Zítra (ve středu 8. dubna) se můžete v 9:00 připojit na online hodinu angličtiny přes odkaz: http://meet.google.com/kjo-pdgp-mqo.
ANGLIČTINA: TÝDEN 6. - 10. 4. (skupina 4) Richtrová 
Milí žáci, téma na tento týden je Easter (Velikonoce). V dokumentu pod příspěvkem máte rozepsané zadání s odkazy. Procvičíte si slovní zásobu a důležité je do konce týdne splnit Kahoot :) Happy Easter!  
PS: Pro dobrovolníky nabízím první online hodinu v ÚTERÝ 7. 4. od 9:00. Připojte se v daný den a čas přes odkaz: http://meet.google.com/ufu-ssok-soj
28. 3. Angličtina skupiny 3 a 4, Blažková, Richtrová 30. 3. - 3. 4.
Milé děti,
děkujeme za všechny úkoly, které jste nám poslaly. 
Tento týden si dáme odpočinkový - kdo potřebuje, dodělá si úkoly z minulých týdnů, stále můžete procvičovat pomocí interaktivních cvičení (https://agendaweb.org/ etc.).
Je na vás, které z následujících úkolů si vyberete ke splnění.
Odkazy k procvičovacím hrám (Některé hry obsahují Adobe flash, který nefunguje v Google Chrome):
Past simple:
Videa - Extra English - jedná se o seriál, který je přizpůsobený pro žáky/studenty, kteří se učí angličtinu jako cizí jazyk. Zkuste dávat pozor, čemu už rozumíte bez problémů, která slovíčka jsou nová a jaká slovní spojení vás zaujala - výhledově bychom se mohli sejít pomocí Google Hangouts Meet a použít to jako téma ke konverzační hodině.
Videa +  aktivity z British Council: 
Insect Extinction (Vymírání hmyzu) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/insect-extinction
How do firefighters put out fire? (Jak hasiši hasí oheň?) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/how-do-firefighters-put-out-fires
DIY pranks to fool your friends! https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/diy-pranks-fool-your-friends

Dále přikládáme tabulku s nepravidelnými slovesy, kterou si vytiskněte a postupně dohledávejte tvary sloves. Tato tabulka bude podkladem pro zkoušení/testování po návratu do školy. Takto zajistíme, že se všichni naučíte aspoň základní slovesa, která vychází z učebnice. Kdo nemá možnost tabulku vytisknout, můžete si ji vytvořit na papír, případně vyplnit na počítači (vytiskneme ve škole).
Třetí tvar sloves se používá u gramatických časů, které jsme ještě neprobírali, ale je dobré, naučit se všechny tyto tvary naráz. K hledání využijte slovník na seznam.cz viz
sloveso vidět "see" --> kliknete na "časování" --> "minulý čas" => prostý = "saw" - 2. tvar
=> předmin. prostý = "seen" - 3. tvar
V tabulce by tedy bylo:
 see - saw - seen - vidět

S pozdravem
Blažková a Richtrová
Angličtina - Nejpoužívanější nepravidelná slovesa - materiál pro všechny
http://i-lector.com/images/source/Gramatika/EN/EN%20tab%20neprav.%20slovesa%20I.svg
25. 3. Angličtina - odkaz k procvičování pro všechny
https://www.jazyky-online.info/
23. 3. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová - TÝDEN 23. - 27. března 
Zdravím, šesťáci! 
Předně žádám Ty, kteří ještě neposlali projekt MY HOLIDAY, ať tak učiní co nejdříve (na richtrova@korunka.org). Zatím jsem obdržela 7 prací ze 17, což není žádná sláva. Plánuji také jako paní učitelka Blažková založit Google Učebnu, abyste mi mohli vkládat vypracované úkoly přímo tam. Potřebuji Vaše e-mailové adresy, abych Vám poslala pozvánku do kurzu. 

Další téma: FOOD AND DRINKS 
1) Slovní zásoba:  2) Countable and uncountable = počitatelná a nepočitelná
S touto problematikou jsme už pracovali, když jsme se rozhodovali, jestli použít/nepoužít neurčitý člen: a pear, an apple, water. 
 • Učebnice: Mut vysvětluje na str. 45, cvičení 4a. Přečtěte si a udělejte 4b - do sešitu si nakreslete košíky countable, uncoutable a pod ně rozdělte daná slovíčka. Výzva!!! Něco podobného můžete vypracovat i doma se skutečnými potravinami. Udělejte si dvě větší karty COUNTABLE a UNCOUNTABLE. Poté vezměte třeba jablko, k němu vytvořte kartičku "an apple" a přiřaďte pod countable. Takto pokračujte s dalším jídlem či pitím. VYFOŤTE a foto pošlete, na oplátku pošlu svou práci :D 
 • Pracovní sešit: celá strana 34. 
 • Video: https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg 
 • Online cvičení: https://www.baamboozle.com/study/28030 (Klikněte vždy na "check", napíše se vám varianty countable/uncoutable, vyberete, jestli souhlasíte "okay", nebo nesouhlasíte "oops". Body se vám počítají vlevo nahoře. 
3) Projekt MY FOOD 
Budete potřebovat letáky ze supermarketu :) Vytvoříte koláž z výstřižků (případně nakreslených obrázků) a ÚPLNÝCH vět. 
Odpovězte na tyto otázky, věty doprovoďte obrázky. 
 1. What is your favourite food? 
 2. What is your favourite drink? 
 3. What food and drinks do you dislike? /nemáš rád(a)/ 
 4. Describe /popiš/ your favourite breakfast. 
 5. Describe your favourite lunch. 
 6. Describe your favourite dinner. 
 7. Do you like going to restaurants? What is your favourite restaurant and their meal? 
 8. Can you cook? What can you cook? 
 9. Write about your family. Choose 2 family members. What food and drinks do they like? What food and drinks do they not like? 
HOTOVOU práci vyfoť a pošli na můj e-mail richtrova@korunka.org nebo vlož do Google Učebny, pokud už budeš mít přístup. Děkuji, T. Richtrová  
16. 3. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Práce na týden 16. - 20. 3. 
1) Je možné, že ještě nemáte hotová cvičení z pracovního sešitu, můžete tedy dál pracovat na stranách 24 - 31. Pokud Vám chybí něco z předchozích lekcí (zejména cvičení, která byla zadána za domácí úkol), vypracujte také. 
3) Hra Jeopardy na nepravidelná slovesa. Je zábavnější hrát ve dvojici, ale i sami si můžete procvičit :) Pokud některá neznáte, podívejte se do pracovního sešitu. Přehlednou tabulku s nepravidelnými slovesy, která se objeví poté v testu, si společně připravíme v hodině. 
4) Video + cvičení na nepravidelná slovesa - Sophie povídá svým dětem o jejím zážitku z cesty do USA, ze které se zrovna vrátila. Nepravidelná slovesa jsou vždycky oranžová. Pod videem je také jejich přehled. Vy se zaměřte na 2. a 3. cvičení (multiple choice a gap fill), která si rozkliknete, vypracujete a necháte vyhodnotit. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-irregular-verbs 
5) Nyní to hlavní - projekt MY HOLIDAY 
- podle str. 43 v učebnici; vytvoříte buď prezentaci v počítači nebo použijete papír/čtvrtku. 
A) Vyberte si téma: My holiday in... (napište zemi)
B) Odpovězte na otázky: 1. Where and when did you go? 2. How did you get there? 3. Who did you go with? 4. Where did you stay? 4. What did you eat and drink? 5. What did you do? 6. What interesting places did you see? 
C) Vyberte fotky (vlastní nebo z internetu) a ilustrujte jimi vaše odpovědi. 
D) Pošlete prezentaci či vyfocený list s prací na mail richtrova@korunka.org - do předmětu dejte AJ6 + vaše jméno a příjmení. Děkuji. Práce pošlete do 22. března, budu je hodnotit. 
 
12. 3. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Online procvičování doma: 
Was / were https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?03
Past simple (regular verbs) https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple2.htm a https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_statements.htm
Past simple (irregular verbs) https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple3.htm Použijte vždy sloveso z první věty, musíte jej dát do minulého tvaru. 
Past simple (kladné i záporné věty) https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple.htm
Past simple (záporné věty) https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-negation.htm
Past simple (utvoř věty) https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?04
Učebnice - str. 38 - přečíst si komiks Mut's holiday. Odpovědět na otázky ve cvičení 1a a dokončit věty ve cvičení 2 (do sešitu). Potom sae zaměřit na gramatiku - hledej v promluvách otázky v minulém čase a uvědom si, jak je tvoříme. Dosaď si správná slova do tabulek ve cvičení 3a a zapiš si také do sešitu. 
Pracovní sešit - str. 29 (celá), 30 / 1, 3, 31 (celá) 
 
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one