Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
ANGLIČTINA /ZDENA PERTLOVÁ/ 26.5.- 5.6. s. 52. BRITISH MEALS AND MEALTIMES - přečti a přelož, cv. 1, 2a do sešitu, s. 53 FOOD AROUND THE WORLD, násldně cv. 1, 3-spoj podle textu, cv. 4 spoj do věty NEZAPOMEŇ - Blíží se konec školního roku a všechna práce dosud zadaná musí být vypracována!
25.5. ANGLIČTINA, skupina JK

 homework  14/  do 31.5. / začínáme Unit 5
                                              1/ udělej si do sešitu výpisky z pracovního sešitu s.76 , odstavec 5.1 a 5.2, překresli a doplň obrázek 1b v učebnici s. 56, obojí ofocené pošli na kucharcik@korunka.org  
                                               2/ zopakuj gramatiku unitu 4 pomocí
 https://kahoot.it/challenge/03092998?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1590393093833
https://kahoot.it/challenge/05795113?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1590393352876
                                               3/ projectonlinepractice.com- 4. unit, ti, kterým se to nepodařilo minulý týden
                                               4/ zopakuj si nepravidelná slovesa pomocí : https://kahoot.it/challenge/07006899?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1590393556855
Seznam nepravidelných sloves najdeš na 2. stránce obalu pracovního sešitu
Videokonzultace : čtvrtek 9,30- 10.15, pozvánky najdete v mailu, náplň: opakování a procvičování gramatiky, kontrola úkolů, video
ANGLIČTINA (skupina 4) 25. 5. - 29. 5. Richtrová 
Dobrý den, žáci, v tomto týdnu se zaměříme na čtení a poslech. Tematicky se budou týkat Velké Británie a Londýna. 
1) VOCABULARY: Projděte si slovní zásobu k tématu Londýn na Quizlet.com - London flashcards. Když kliknete na kartu (mimo text a obrázek), ukáže se vám slovíčko a uslyšíte výslovnost (případně klikněte na ikonku reproduktoru vpravo nahoře). Výslovnost si opakujte. K procvičení si potom zvolte "shuffle", slovíčka se budou ukazovat v jiném pořadí. 
2) READING: V učebnici na straně 57 si přečtěte text o Velké Británii. Na vynechaná místa si doplňte slovíčka podle mapy a slovní zásoby ze strany 56. Pro kontrolu si celý text poslechněte - Page 57, Exercise 5b. Vypracujte cvičení 6 - dané věty napište správně do sešitu. Vyfoťte a pošlete na richtrova@korunka.org. Příklad: 1. Wales is part of the United Kingdom. 
3) LISTENING: Poslechněte si nahrávku o turistické prohlídce v Londýně - Tour of London. Nejdříve v části "Preparation" (příprava) spojte názvy známých míst s obrázky. Poté si poslechněte nahrávku minimálně dvakrát a vypracujte cvičení "reordering" (přeřazování - seřadíte místa podle toho, v jakém pořádku je měli navštívit) a "multiple choice" (výběr z více možností). Klikněte na "Finish", výsledek mi vyfoťte a také pošlete. 
Online hodiny proběhnou v úterý 11:30-12:15 a ve čtvrtek 10:15-11:00.
18.5. ANGLIČTINA, skupina JK

 homework  13/  do 24.5. /   1/ zopakuj gramatiku unitu 4 pomocí : 
https://kahoot.it/challenge/06122992?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1589792844490
https://kahoot.it/challenge/01411892?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1589793164978
                                               2/ překresli si do sešitu 4/ 54 a doplň výrazy k obrázkům                           
                                               3/ projectonlinepractice.com- 4. unit, ti tři z vás, co si ho již vypracovali, si jej zopakují, výsledky nikam neposíláte, vidím je online
                                               4/ workbook, cvičení 4 + 5 / 41
Videokonzultace : čtvrtek 9,30- 10, pozvánky najdete v mailu, náplň: opakování a procvičování gramatiky, kontrola úkolů, video, hra Jeopardy
ANGLIČTINA 18. - 22. 5. (skupina 4) Richtrová 
Dobrý den, šesťáci. Začínáme lekci 5 - My world. Seznámíme se slovíčky a naučíme se, jak tvořit otázky s "how" = jak. Těmito otázkami zjišťujeme míry - jak je něco vysoké, dlouhé, hluboké. 
1) V učebnici na straně 56 jsou ve cvičení 1 slovíčka - poslechni si (Page 56. Exercise 1b) a zapiš do sešitu podle PS (str. 78 - My country + Places)
2) Poslechni si nahrávku ke cvičení 3a (Page 56, Exercise 3) a prohlédni si tabulku s otázkami (how questions). Pracovní sešit - vypracuj celou stranu 44. Cvičení jsou vzájemně propojena. Místa ze cvičení 1 spoj s místy na mapě ve cvičení 2 (podle obrázků) a poté informace z mapy použij v odpovědích ve cvičení 3. Stranu vyfoť a pošli na můj e-mail richtrova@korunka.org.
3) Pracovní list - how questions (otázky toho samého typu jako v PS) tvoř do pracovního listu. Na poslední napiš i odpověď. List je pod zadáním. Můžeš psát přímo do dokumentu a poslat, vytisknout nebo psát na papír, ten vyfotit a poslat na můj e-mail. 
Online hodina bude stejně jako minulý týden v úterý (11:30 - 12:15) a ve čtvrtek (10:15 - 11:00).
ANGLIČTINA /Z.PERTLOVA/ 11.5.-22.5. - s. 47/3a cvičení do sešitu 6a - tabulku do sešitu . která jídla z uvedených /food/ jíš ty a tvůj kámoš/ka s. 48 - přečti si příběh Mut goes shopping - vypiš neznámá slovíčka př. shopping list - nákupní seznam - slovíčka jsou v PS s. 49/cv. 2 spoj 2 části do jedné věty - do sešitu s. 50/recept - recipe - přečti si, přelož cv. 2a - popiš jednotlivé obrázky /použij přítomný čas průběhový/ cv. 2b - vypiš slovíčka - přelož a najdi na jednotlivých obrázcích - př. a knife - nůž - g
11.5. ANGLIČTINA, skupina JK

 homework  12/  do 17.5. /   1/ zopakuj gramatiku unitu 4 pomocí :  https://kahoot.it/challenge/06516207?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1589179109628
https://kahoot.it/challenge/01800770?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1589198072829 
nickname : tvé jméno+ 1. písmeno příjmení
                                               2/ překresli si do sešitu 4/ 49 a doplň k obrázkům výrazy 1-8 , např. …Three loaves of bread …ofocené pošli na kucharcik@korunka.org 
                                               3/ cvičení 1+ 2  /54 učebnice do sešitu, ofocené pošli
                                               4/ vyšel nový R+R, poslechni si a přečti poslední část komiksu strana 14 – 15,  Gulliver´s Travels, nahrávku najdeš pod záložkou …Audio MP3 https://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-may-june-2020/
Videokonzultace : čtvrtek 9,30- 10, pozvánky najdete v mailu, náplň: opakování a procvičování gramatiky, video British meals 2. část, hra Jeopardy
ANGLIČTINA 11. - 15. 5. (skupina 4) Richtrová 
Milí šesťáci, tento týden dokončíme 4. lekci a zopakujeme si minulý čas. 
1) V pracovním sešitě vypracuj na str. 41 cvičení 4, 5 a 6. Výrazy a little / a few znamenají malé množství - a little (trochu) se dává před nepočitatelná, a few (několik) před počitatelná podstatná jména. Vyfoť stranu a pošli na můj mail richtrova@korunka.org
2) Past Simple: video What did you do? + quiz: Podívej se na video, poté podle něj vypracuj kvíz https://forms.gle/YkQWjPwy4mTQSnf47. Je nutno zadat e-mailovou adresu a skóre se Ti zobrazí po odeslání odpovědí.
3) Past Simple: Kahoot (10 otázek) - procvič si kladné, záporné věty i otázky. Přihlas se přes odkaz vlastním jménem. Když budeš chtít další pokus, za jméno napiš číslo pokusu. https://kahoot.it/challenge/07378387?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1589049137447 
Online hodiny budou v úterý (11:30-12:15) a ve čtvrtek (10:15-11:00).
Fyzika a informatika 4.5. - 7.5.
Informace k tomuto týdnu najdete v rubrikách.
Hezký týden :)
Růženka :) paskova@korunka.org
4.5. ANGLIČTINA, skupina JK
 homework  11/  do 10.5. /   1/ zopakuj gramatiku unitu 4 pomocí :   https://kahoot.it/challenge/04839218?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588578730339
https://kahoot.it/challenge/04385234?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588579026726
nickname : tvé jméno+ 1. písmeno příjmení
                                               2/ udělej si do sešitu výpisky z pracovního sešitu s. 76, odstavec 4.5 a 4.6 a vypracuj  do sešitu cvičení 3b+ 4b v učebnici s. 51, obojí ofocené pošli na kucharcik@korunka.org 
                                               3/ přečti si článek o původu různých jídel s. 53 a poslechni nahrávku: záložka page 53,exercise 2 https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs%20, pak spoj jídla a místa odkud pocházejí, učebnice- cvičení 3/53 do sešitu                                               
Videokonzultace : čtvrtek 9,30- 10, pozvánky najdete v mailu, náplň: Bingo, opak. gramatiky, video British meals, hra Jeopardy
ANGLIČTINA (skupina 4) 4. - 7. 5. Richtrová 
Dobrý den, šesťáci. V tomto týdnu budeme číst článek v učebnici o britských jídlech dne a pracovat s interaktivním videem, které vám prozradí, jak si připravit horkou čokoládu a churros. Stále platí úkol z minulého týdne - napsat anglicky recept (ingedience a jednoduše postup). Dobrovolný bude Kahoot na porozumění receptu. 
Odkaz na slovíčka z poslední video hodiny "cooking verbs" - https://quizlet.com/450858450/cooking-verbs-flash-cards/
1) UČEBNICE, str. 52 - British meals and mealtimes. Přečte článek, můžete si ho také poslechnout (Page 52, Exercise 1) a vypracujte do školního sešitu cvičení 1 a 2. Ve cvičení 1 určíte, zda jsou daná tvrzení pravda (true), nebo lež (false). Ty nepravdivé věty opravíte. Ve cvičení 2 vytvoříte na základě textu tabulku, kde budou tři hlavní jídla dne, jejich časy a co Britové obvykle jedí. Prosím vyfotit a poslat na richtrova@korunka.org. 
2) RECEPT - vyberte si jednoduchý recept, napište anglicky suroviny (ingredients) a jednoduše postup (instructions). Také mi pošlete. 
3) INTERAKTIVNÍ VIDEO Professional Chef's Best Churros and Hot Chocolate Recipe! - pište odpovědi na otázky nebo vybírejte z nabídky - https://en.islcollective.com/video-lessons/3da246776e08ee70862c9e66aeba2a18
4) DOBROVOLNÉ - Kahoot na porozumění receptu Grandma's Chocolate Cookies (časově omezen pondělí 11. 5. 20:00) Obrázek s receptem vkládám sem pod zadání. https://kahoot.it/challenge/0719400?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1588527925395
Online hodiny budou v úterý od 9:00 a ve čtvrtek od 10:00. Pozvánky pošlu na Vaše maily. 
ANGLIČTINA/.Z.PERTLOVÁ/ -27.4.-30.4, 4.5.-7.5. vzhledem k následujícím dvěma zkráceným týdnům zasílám práci najednou. Book Project 2- STONE SOUP, s. 46/1 poslechni si výslovnost, 46/2 přečti si pohádku /CD máš v PS stejně jako slovíčka na str. 83/. Všímej si použití SOMExANY/some v kladné větě, any v otázce a větě záporné/. Zápisky do sešitu pod příspěvkem. Dále WB s. 36/1, s.37/6. Book s. 44a- poslechni si jednotlivá nová slovíčka a odpověz na otázky 44/b do sešitu. Do sešitu udělej tabulku s. 44/cv. 2 podle poslechu a dle tvých preferencí.
28.4. ANGLIČTINA, skupina JK
 homework  10/ poslech + recept do 3.5. , kahoot do 30.4  1/ zopakuj si členy https://kahoot.it/challenge/09804381?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588016111844 
                                                2/ zopakuj si how much/ many
https://kahoot.it/challenge/07061230?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588016258415
nickname : tvé jméno+ 1. písmeno příjmení
 
                                                      3/ přečti si s. 50 a poslechni nahrávku: záložka page 50, exercise 1b https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs ,  poté vymysli a napiš do sešitu recept na libovolné jídlo, nejlépe tvé oblíbené. Na pomoc si vezmi slovíčka 4D na straně 83 v pracovním sešitě a stranu 50 v učebnici. Jako bonus můžeš jídlo uvařit a zaslat fotku společně s ofoceným textem v sešitě
 
                                                
Začneme s videokonzultacemi : čtvrtek 9,30- 10, pozvánky najdete v mailu
Třídnická hodina
-  online, zoom, viz google class nástěnka
Angličtina 27. 4. – 1. 5. (skupina 4) Richtrová
Milí šesťáci, dále se věnujeme jídlu, tento týden budeme péct J Nejdříve je ale potřeba zjistit, jak jste pochopili gramatiku some / any.
 1. Pod zadáním najdete soubor s testem na some / any. Ten lze vypracovat buď přímo v dokumentu nebo napsat odpovědi do sešitu a vyfotit. Pošlete na richtrova@korunka.org do pondělí 4. 5.  
 2. V učebnici je recept na Apple Crumble (jablečný drobenkový koláč) na str. 50. Nejdříve odhadněte, jak za sebou půjdou jednotlivé obrázky. Potom si přečtěte a poslechněte (Page 50, Exercise 1b) postup receptu. Slovíčka najdete v pracovní sešitě na str. 83.
 3. Vyberte si recept a pokuste se ho podobným způsobem napsat anglicky – ingredience a postup (ve wordu / na papír a vyfoťte). Na vaše oblíbené jídlo nebo jakýkoliv jiný. Doplnit ho můžete obrázkem. Pošlete na richtrova@korunka.org.  
 4. Na tomto odkazu najdete recept na palačinky – přečtěte si postup, prohlédněte si ingredience (níže – „Fun pancake recipe for kids step-by-step; ingredience úplně dole). Doporučuji podívat se na video. Vyzkoušejte, jestli textu rozumíte a jestli byste podle něj dokázali palačinky připravit. Kdo by chtěl opravdu zkusit, budu ráda za fotky / video J
21.4. ANGLIČTINA, skupina JK
homework 9: do 24.4. 1/ udělej si do sešitu výpisky z pracovního sešitu s. 76 , odstavec 4.4 a vypracuj cvičení1+2 v pracovním sešitě s. 38, obojí ofocené pošli na kucharcik@korunka.org
                                    2/ poslechni si alespoň 2x    page 49, exercise 3c a 3d, týkající se how much/many ?    https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs
                                    3/kdo nemá, ať si laskavě založí email končící na gmail.com/ na Googlu- většina z vás ho má/, od pátku rozšíříme naši spolupráci o krátké video hodiny, přesný čas hodin upřesním v průběhu týdne
                                    4/ doporučuji sledovat na You Tube seriál Peppa Pig, je výborný pro rozvoj slovní zásoby
ANGLIČTINA (skupina 4) 20. - 24. 4. Richtrová 
Dobrý den, šesťáci, tento týden dáme odlehčený. Žáci, kteří ještě neposlali všechny úkoly, mají prostor pro dohánění. Přehled dosud zadaných úkolů přikládám v soboru pod zadání. 
1) POVINNÉ: Dvakrát Kahoot na procvičení gramatiky. Přihlašte se před odkaz vlastním jménem. Kdyby Kahoot spadl během hry nebo byste chtěli zkusit hrát znovu, napište opět vlastní jméno + číslo pokusu (Např. Tereza Richtrová 2). Podle jména si zkontroluji, kdo úkol splnil. 
Kahoot SOME / ANY: 
https://kahoot.it/challenge/0501060?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1587366585365 
Kahoot A / AN / SOME / ANY: 
https://kahoot.it/challenge/09468599?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1587366929835 
2) DOBROVOLNÉ: 
Volně ke stažení je (i s poslechy) dubnový výtisk časopisu R&R. Můžete si v něm přečíst o Billie Eilish, Dni Země, Velikonocích ve světě a dalších aktuálních tématech. 
Online angličtiny budou opět v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Pozvánky pošlu na Vaše e-mailové adresy. S pozdravem Richtrová 
ANGLIČTINA /Z.PERTLOVÁ/ do 24.4. s. 41 TRAVEL, přečíst a přeložit, cv.2a,b cv.3 písemně do sešitu. Do mailu stačí napsat Vypracováno!
Dějepis 14-17.4
- inforamce jsou na google class :)
Čj - 14-17.4
- informace jsou v záložkách, ale hlavně na googleclass :)
14.4.. ANGLIČTINA, skupina JK
14.4.., homework 8 :/ do 17.4. /    1/ poslechni si nahrávku ke komiksu/ page 48, exercise 1/  učebnice s. 48, https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs
                                2/  vypracuj do sešitu cvičení 2/49 z učebnice,  ofocený sešit mi pošli na kucharcik@korunka.org
                                3/ procvič si some x any linkem :
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
                                4/ na webu je mimořádně volně k dispozici nejnovější vydání časopisu RR 4, včetně poslechů, pročti si a poslechni Guliver´s travels s. 14-15, nahrávka č.13 /mp3 /http://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-april-2020/
INFO TV 14.4.2020
Ahoj všichni,
Připravil jsem pro vás další inspirativní video na pohybovou aktivitu v karanténě. Cvičení je koncipované tak aby se dalo cvičit kdekoliv, avšak máme krásné jarní počasí, tak neváhejte a běžte si zacvičit ven do přírody.
Zpětnou vazbu můžete napsat do komentářů pod video nebo na mail: parak@korunka.org
 
Zde odkaz na video: https://youtu.be/Roe971svKmU
Zdar a sílu učitel TV Jan Parák
Informatika 14.4. - 30.4.
Informace do konce měsíce jsou v záložce Informatika :)
Fyzika 14.4. - 17. 4 . 
Informace k tomuto týdnu jsou v záložce Fyzika :)
Vážení kolegové, prosím pište svoje zadání na korunku.info jednak na zeď a jednak do rubrik. Děti pak budou vědět, že něco přibylo a najdou to hezky seřazené. Jinak se v tom ztrácejí. Děkuji. JP
 
7.4.. ANGLIČTINA, skupina JK
7.4.., 
homework 7 : nová látka / do 10.4. /
                                1/ pročti si v pracovním sešitě v gramatice  krátký odstavec 4.3  -some x any s. 76 nahoře, udělej si stručné výpisky do sešitu
                                2/  vypracuj / rovněž do sešitu/ cvičení 1b z učebnice, s. 46, doplň potraviny z obrázku do správného sloupce, - ofocený sešit mi pošli na kucharcik@korunka.org
                                3/ poslechni si / alespoň 2x /pohádku Stone soup .46 - učebnice, nahrávka je v příloze 
                                4/ koukni na krátké video :
https://www.youtube.com/watch?v=uT4Z0EVod5s
Vv Velikonoční přání, komiks - 6.4. - 14. 4. 2020 Dobrovolné
foto na email: dybalova@korunka.org
PČ 6.4. - 14.4.2020 Dobrovolné
Namalujte si velikonoční vajíčka voskem viz:https://ceskykutil.cz/clanek-13302-malovani-voskem
 foto na email: dybalova@korunka.org
Dějepis 6-8.4
Všechno je na google class :)

přečíst (nepoznámkovat) str. 81-85
Vypracovat pracovní list Periklova řeč
 
OV 6-17.4
úkol na nejbližší 2 týdny
- zkouknout film Jára Cimrman ležící spící
https://www.zkouknito.cz/video_131978_jara-cimrman-lezici-spici-1983
- napsat popis osoby Járy Cimrmana, kdo to byl, co dělal a co si o něm myslíte (jak na Vás působí) Rozsah cca 1/2 A4 ... v roce 2005 byl zvolen za jednoho z největších čechů (nakonec ho vyřadili ze soutěže, protože se jedná o fiktivní postavu :))
 
ČJ 6-8.4

Všechno je na google class
wgcwfea. Užíjte si Velikonoce. JP


mluvnice
minimálně polovinu z každého cvičení
Zájmena (v závorce druhý typ knížky)
 
Pondělí 6.4
str. 94/1a (86/1a)
str. 95/1a (87/1a)
str. 95/2a (87/2a)
str. 96/1a (88/1a)

Středa 8.4
str. 99/3 (91/3)
str.101/2a (93/2a)
str. 103/3 (95/3)
str. 104/1 (96/1)
 
L - Perseus prac. list vyplnit
Matematika 6.4. - 8.4.
A : Do 14.4. si doplňte nesplněné úkoly. Prostuduj a zapiš do ŠS uč. str.68/ Dělitelé daného čísla A i B (procvičování).
uč. str.69/Hledání všech dělitelů daného čísla (zvol způsob, který ti nejvíc vyhovuje,  D(24)= ...Zapiš a čti jako Jana, str. 69/ Hry větších ( opět snadné procvičování ).
G : Rovnoramenný trojúhelník má jednu osu souměrnosti, zopakuj a napiš stručně do ŠS uč.str. 58 / Trojúhelník, vnitř.úhly trojúh., součet vždy 180 º. Uč. str. 59/ Rovnostranný trojúh.
str. 59/ Hry větších - úkol: Narýsuj pravidelný šestiúhelník, kde r = 5 cm. Narýsuj a označ všechny jeho osy souměrnosti ( přesné rýsování kružítkem a přehled ).
Na můj mail pošli úkol: str. 68/ ZT XVII . Mail vždy nadepiš : jméno, příjmení, třída, A nebo G.
 
PŘÍRODOPIS  6. 4. - 14. 4.
Vypracuj laboratorní práci na téma Kroužkovci podle videa na You tube Pozorování bezobratlých - Žížala obecná https://www.youtube.com/watch?v=58jkAsF3pt8
Úkoly: 1. Pozorování vnější stavby a pohybu žížaly, 2. Pozorování reakcí žížaly na změnu podmínek, Pomůcky: vypiš podle videa
Vypracování a závěr: odpovědi na otázky: 1. Jak žížala vypadá a jak se pohybuje?, 2. Má radši sucho nebo vlhko?, 3. Jak reaguje na dráždění?, Má radši světlo nebo tmu?
LP mi pošli ofocenou nebo jako prezentaci v power pointu do 14.4. (můžeš vyzdobit obrázky).
5. 4. Angličtina 3 - ve složce Angličtina - skupina 3 máte online cvičení ke splnění do 14. 4. na Kahoot.it
Veselé velikonoce!
Tereza
Vážené děti a rodiče,

Děkuji, že jste se již v hojném počtě přihlásili do google class. Většina z Vás již zaslala úkoly po mailu. Jelikož u velké části dětí (z Vás) nebyly úkoly kompletní, prosím Vás ještě jednou o vložení všech úkolů, historicky všech úkolů do google class podle toho úkolů. Prosím neposílejte mi již úkoly mailami, ale vkládajte je do google class.

Vy i já pak budeme mít jasný přehled, jak na tom jsme a budu se moci rychleji vyjádřit a nasměrovat Vás.

Věřím, že si to sedne a najdeme spůsob,jak v této nevídané době fungovat 

S přáním hezkého dne

Jozef Palásthy
PŘÍRODOPIS 1.4. - 8.4.
V tomto týdnu začínáme téma kroužkovci. Najdeš ho v učebnici na str. 54 - 56.
Pozorně si pročti text na str. 54 a 55 a vyhledej odpovědi na otázky: 55 / 5, 7, 10 a 56 / 13, 17, 21
Odpovědi zapiš do sešitu pod nadpis Kroužkovci.
Na další období plánuji laboratorní práci ze žížaly. Pokyny dostaneš až v příštím týdnu.
Upozornění: Někteří z vás se mi ještě neozvali. Prosím o navázání kontaktu a zaslání vypracovaných laborek.
ANGLIČTINA ZDENA PERTLOVA - Easter - 1.4.-10.4. Napiš, popiš jak trávíš velikonoce běžně, jaké byly tvoje nejhezčí velikonoce. Použij jednoduché věty v minulém čase prostém a přítomném čase prostém. Cca 10 vět. Pokud mi nemůžeš poslat ke kontrole, nevadí, platí předcházející upozornění skladovat si všechny úkoly do desek ke klasifikaci.
ČJ 30.3 - 3.4
Z důvodu zefektivnění výuky (komunikaci se žáky, zadávání a vyhodnocování úkolů) jsem se rozhodl po doporučení ze strany vedení školy zavést google class. Prosím Vás, založte dětem (nebo děti založte si samy) google účet s tím, že ve formuláři google napište své jméno a příjmení. Bude se mi zobrazovat v google class (hodně z Vás používá jenom přezdívky, v tom se pak nedá orientovat). Věřím, že se nám společně povede najít způsob, jak fungovat v nestandardních podmínkách.
  

Prosím přihlašte se do kurzu s názvem: wgcwfea

Termín odevzdání do pátku 3.4. Skrz google class.

https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

S přáním úspěšného týdne

Jozef Palásthy


Pro jistotu píšu zadání i tady analogově

ČJ - mluvnice 30.3 – 4.4
Pondělí
Výklad zájmena (6minut opakování 3.třída)
https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU
Procvičování druhů zájmen (10 minut)
https://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA
 
3 krátké cvičení na procvičení, vypracovat minimálně ½ z každého cvičení (např. str. 90/1.2)
str. 90/ 1.2
str. 90/2.2
str. 90 / 3.2
 
Středa
4 krátké cvičení na procvičení, vypracovat minimálně ½ z každého cvičení (např. str. 91/5.2)
Vypracovat na základě žlutého rámečku, nebo principu u červeného vykřičníku
Str. 91/ 5.2
Str. 92 / 6.4
Str. 93 / 6.5
Str. 93/ 7.2
 
ČJ- Literatura a film
Úterý
str. 141 cvič. 1-5 Harry Potter
Co Tě vedlo k tomu, aby sis pročetl knížku Harryho Pottera i když si již viděl film? Jaké vnímáš rozdíly mezi knihou a filmem?
 
Čtvrtek
str.146 cvič. 1,2
str. 147 cvič. 1,2,3
Předpokládám, že si tento film ještě neviděl/a. Po pročtení ukázky bys raději chtěl/a dočíst knížku, nebo zkouknout film? Vysvětli proč 3-4 věty
 
Čj - Sloh
Popis osoby
 • Popiš sám sebe (cca ½ A4)
Výklad
https://www.slideserve.com/uta-jarvis/popis-osoby-a-charakteristika 
Dějepis 30.3 - 3.4

Prosím přihlašte se do google class :
k4zw7q4

Termín odevzdání do pátku 3.4. Skrz google class.
Pro jistotu píšu zadání i tady analogově

Vypsat poznámky str. 71-77
Výklad Řecko- Perské války
https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI&t=0s
Peloponéská válka (Sparta x Athény)
https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg&list=PLX4ytdUYqn4YG4jgDwkS12nOgtW-zJ7h3&index=4
Alexandr Veliký
https://www.youtube.com/watch?v=8XnOAAn8Rcw&list=PLX4ytdUYqn4YG4jgDwkS12nOgtW-zJ7h3&index=5
Doporučené videa
Byl jednou jeden objevitel – Alexandr Veliký (odlehčené cca 20 min., animované)
https://www.youtube.com/watch?v=9iXZB2hFvjU&list=PLnmUkSNje4huu-8-Z5FsgKChRzni3vjRP&index=2
Vojenské reformy, Filipa II, důvod proč Makedonci porazili Řeky (
https://www.youtube.com/watch?v=juH-ckrN-cQ&t=0s
Bitvy Issus (cca 10 min, Dareios III 1. biva, české titulky)
https://www.youtube.com/watch?v=5W6Zs2IOu70&list=PLOjUdznmpOjjg-z4rFgHKpRLMzlBaFHag&index=1
Bitva u Guargamel (cca 10 min., Dareios III, 2. bitva, české titulky)
https://www.youtube.com/watch?v=vY3z3yh7a24&list=PLOjUdznmpOjjg-z4rFgHKpRLMzlBaFHag&index=3
 
Bitva u Thermopilách (Sparta) – film ukázka
https://www.youtube.com/watch?v=HdNn5TZu6R8
Bitva Gaugamel (Alexandr Velký) – film ukázka
https://www.youtube.com/watch?v=u73M1iBwW8o
 
Unesco.pptx  199.48kB
OV
Prosím přihlašte se do google class :
4cwucdy

Termín odevzdání do pátku 3.4. Skrz google class.

Unesco památky v ČR
 • Odkazy a otázky v powerpoint prezentaci
 • Projít krátké videa a odpovědět na otázky
Informatika 30.3. - 3.4.
Tento týden zopakujeme stavbu PC, periferie PC a psaní některých znaků na klávesnici. Udělejte si interaktivní cvičení na stránce: http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=82&index=1
Kdyby byl jakýkoli problém, pište, ráda vám poradím!

Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor!
Růženka :) paskova@korunka.org
Fyzika 30.3. - 3.4.
Tento týden zopakujeme magnety, magnetismus a magnetické pole. Prosím přečtěte si znovu všechny prezentace, listy z učebnice i vaše zápisky. Na základě toho vyplňte pracovní list a pošlete mi ho na meil do donce týdne.
https://jane111.chytrak.cz/F6/PL_17_magnety_2.pdf
Kdyby byl jakýkoli problém, ihned mi dejte vědět, vše určitě vyřešíme.

Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor!
Růženka :) paskova@korunka.org
30.3. Zeměpis - úkol týdne 
Podle videa https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ odpověz na otázky v připojeném dokumentu. List není potřeba tisknout, odpovědi můžeš psát do sešitu. Potom je vyfoť a opět pošli na valis@korunka.org do pátku. Do předmětu zprávy napiš HYDROSFÉRA. 
Matematika  30.3. - 3.4.
Aritmetika :Souhrnné opakování - Jako úkol mi na služební mail pošlete výsledky uč. str. 64/ZT XVI.
                   Budeme průběžně opakovat operace s čísly přirozenými a desetinnými, slovní úlohy ( s důrazem na úsudek, šikovné řešení a zkušenost z praktického života ).
                   Dokončili jsme str. 65.
                   Str. 65/3 - zkontrolujte si : balíček 250 g
                                                          do balíčků rozděleno 5,5 kg = 5 500 g       5 500 : 250 =          550 : 25 = 22
                                                          Paní Jahodová připravila 22 balíčků tvarohu.
Čeká nás poslední kapitola  III. DĚLITELNOST
Učebnice str. 66/Násobek 
Učivo je velmi snadné, je nutné umět násobilku ( násobky čísel ), dělení a trochu toho pamětního počítání, mít úsudek a soustředit se !
Na str. 66 si pohraj ( celá str. ).
Str. 67/ Dělitel : - uvědom si pojmy a názvy členů mat. operací sčítání, odčítání, násobení a dělení
                        - význam slova dělitel ( 21 : 7 = ... ano, 27 : 4 =  ... ne )
Str. 67/ cv. 1 - 3 : Najdi všechny dělitele ( přirozená čísla ) čísel 24, 45, 50, 53. Úkol pošli.

Geometrie: Do sešitu vypracuj: uč.str. 53/4. Rovnostranný trojúhelník
                                                   str. 53/5. navíc, můžeš si zkusit
                                                   str. 54/ Osa úsečky a její vlastnosti ( již umíme )
                                                   str. 54/1. Narýsuj a pošli na můj mail jako úkol. Pracuj pečlivě, rýsuj sytější čáry.
                                                   str. 55/ Ústní test a konstrukce 11 ( snadné )
                                                              - rýsuj do sešitu 1.a  2. ( využij samodružné body - leží na ose o a náleží vzoru i obrazu )   Odpovídající si přímky se protínají na ose 
                                                                souměrnosti o.
                                                   str. 56/ Osa úsečky - opakování 
                                                   Osy stran trojúhelníku, osy stran úseček
                                                   Dovedeš už přesně rýsovat?
                                                   1. Pracuj podle učebnice, poloměr kružnice k zvol 5 cm. Pošli jako úkol.
                                         
          str. 57/ Rozdělení trojúhelníků
                                                   Celé opakování ( pracuj podle pokynů )
                                                   Trojúhelníky : různostranné ( obecné ), rovnoramenné, rovnostranné
                                                                       ostroúhlé , pravoúhlé, tupoúhlé
                                                    Úkoly 1 - 3 ( narýsuj do ŠS ).
Pěkně si zapiš do sešitu, držím palce, ať jste všichni zdrávi ! Petr Paseka


                                      
 
                             
 
                             
28. 3. Angličtina skupiny 3 a 4, Blažková, Richtrová 30. 3. - 3. 4.
Milé děti,
děkujeme za všechny úkoly, které jste nám poslaly. 
Tento týden si dáme odpočinkový - kdo potřebuje, dodělá si úkoly z minulých týdnů, stále můžete procvičovat pomocí interaktivních cvičení (https://agendaweb.org/ etc.).
Je na vás, které z následujících úkolů si vyberete ke splnění.
Odkazy k procvičovacím hrám (Některé hry obsahují Adobe flash, který nefunguje v Google Chrome):
Past simple:
Videa - Extra English - jedná se o seriál, který je přizpůsobený pro žáky/studenty, kteří se učí angličtinu jako cizí jazyk. Zkuste dávat pozor, čemu už rozumíte bez problémů, která slovíčka jsou nová a jaká slovní spojení vás zaujala - výhledově bychom se mohli sejít pomocí Google Hangouts Meet a použít to jako téma ke konverzační hodině.
Videa +  aktivity z British Council: 
Insect Extinction (Vymírání hmyzu) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/insect-extinction
How do firefighters put out fire? (Jak hasiši hasí oheň?) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/how-do-firefighters-put-out-fires
DIY pranks to fool your friends! https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/diy-pranks-fool-your-friends

Dále přikládáme tabulku s nepravidelnými slovesy, kterou si vytiskněte a postupně dohledávejte tvary sloves. Tato tabulka bude podkladem pro zkoušení/testování po návratu do školy. Takto zajistíme, že se všichni naučíte aspoň základní slovesa, která vychází z učebnice. Kdo nemá možnost tabulku vytisknout, můžete si ji vytvořit na papír, případně vyplnit na počítači (vytiskneme ve škole).
Třetí tvar sloves se používá u gramatických časů, které jsme ještě neprobírali, ale je dobré, naučit se všechny tyto tvary naráz. K hledání využijte slovník na seznam.cz viz
sloveso vidět "see" --> kliknete na "časování" --> "minulý čas" => prostý = "saw" - 2. tvar
=> předmin. prostý = "seen" - 3. tvar
V tabulce by tedy bylo:
 see - saw - seen - vidět

S pozdravem
Blažková a Richtrová
27.3. Info TV- Cvičí celá Korunka
Ahoj všichni sportovci.
Jelikož je v poslední době obvzláště důležité si zachovat silnou imunitu a zdravý životní styl, připravil jsem si pro vás cvičení, které můžete cvičit kdekoliv a kdykoliv. Samozřejmě můžete zapojit i rodiče a cvičit celá rodina. Níže zasílám odkaz na video, podle kterého můžete cvičit. 

https://www.youtube.com/watch?v=UCEsqu_uW3k
Zpětnou vazbu jak se vám daří cvičit můžete napsat hned do komentářů pod video nebo mailem (parak@korunka.info).

Zdar a sílu přeje učitel TV Jan Parák

 

VV TÝDEN 23. března - 4. dubna

Minule jste kreslili město v jednoúběžníkové perspektivě.

Teď se naučíma dvouběžníkovou perspektivu.

Nastudujte si dvoúběžníkovou perspektivu:

https://www.vyukakresby.com/post/2016/04/19/perspektiva-se-2-%C3%BAb%C4%9B%C5%BEn%C3%ADky

 

Vytvořte Fantasy město, mohou tam být i stroje, zvířata, lidi.

Použijte tužku, pastelky, vodovky, tempery. To co máte doma k dispozici. Formát A4 nebo A3.

Fotografii obrazu mi pošlete na školní email: dybalova@korunka.org

Děkuji.

PČ TÝDEN 23. března - 4. dubna

Výroba hyperaktivní pilulky

Pomůcky:

alobal cca 5 x 5 cm (může být i od čokolády...)

tužka

korálek

nůžky

krabička - ta není nutná

 

Alobal omotejte okolo tužky, následně z tužky sejměte a vlože do něj korálek.

Oba konce alobalu zadělejte. Když ho vložíte do krabičky, či jiného podobného předmětu

a zatřepete s ní, tak se pilulka vyrovná.

 

Výsledný pohyb hyperaktivní pilulky bude tento viz video:

https://youtu.be/fIGTlXbXKLY

 

Fotografii pilulky pošlete na školní email: dybalova@korunka.org

 

Děkuji.

 

25. 3. Angličtina - odkaz k procvičování pro všechny
https://www.jazyky-online.info/
PŘÍRODOPIS 
25.3. poznámka k zadanému úkolu - prosím o ofocení obou laboratorních prací Medúzy a Ploštěnci a zaslání na moji emailovou adresu nejpozději do 31.3. Děkuji a těším se na vaše výtvory. 
24.3. Hudební výchova
- ti, kteří v tomto školním roce ještě neměli referát ve škole, dostávají úkol:
- na své téma vytvoř do konce dubna PowerPointovou prezentaci (minimum 5 slidů) a odešli ji na valis@korunka.org
- pokud nevíš své téma, ozvi se učiteli
- pokud se už letos nestihneme prezentacím věnovat ve škole, bude stačit doručení mailem
Angličtina - Nejpoužívanější nepravidelná slovesa - materiál pro všechny
http://i-lector.com/images/source/Gramatika/EN/EN%20tab%20neprav.%20slovesa%20I.svg
23. 3. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová - TÝDEN 23. - 27. března 
Zdravím, šesťáci! 
Předně žádám Ty, kteří ještě neposlali projekt MY HOLIDAY, ať tak učiní co nejdříve (na richtrova@korunka.org). Zatím jsem obdržela 7 prací ze 17, což není žádná sláva. Plánuji také jako paní učitelka Blažková založit Google Učebnu, abyste mi mohli vkládat vypracované úkoly přímo tam. Potřebuji Vaše e-mailové adresy, abych Vám poslala pozvánku do kurzu. 

Další téma: FOOD AND DRINKS 
1) Slovní zásoba:  2) Countable and uncountable = počitatelná a nepočitelná
S touto problematikou jsme už pracovali, když jsme se rozhodovali, jestli použít/nepoužít neurčitý člen: a pear, an apple, water. 
 • Učebnice: Mut vysvětluje na str. 45, cvičení 4a. Přečtěte si a udělejte 4b - do sešitu si nakreslete košíky countable, uncoutable a pod ně rozdělte daná slovíčka. Výzva!!! Něco podobného můžete vypracovat i doma se skutečnými potravinami. Udělejte si dvě větší karty COUNTABLE a UNCOUNTABLE. Poté vezměte třeba jablko, k němu vytvořte kartičku "an apple" a přiřaďte pod countable. Takto pokračujte s dalším jídlem či pitím. VYFOŤTE a foto pošlete, na oplátku pošlu svou práci :D 
 • Pracovní sešit: celá strana 34. 
 • Video: https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg 
 • Online cvičení: https://www.baamboozle.com/study/28030 (Klikněte vždy na "check", napíše se vám varianty countable/uncoutable, vyberete, jestli souhlasíte "okay", nebo nesouhlasíte "oops". Body se vám počítají vlevo nahoře. 
3) Projekt MY FOOD 
Budete potřebovat letáky ze supermarketu :) Vytvoříte koláž z výstřižků (případně nakreslených obrázků) a ÚPLNÝCH vět. 
Odpovězte na tyto otázky, věty doprovoďte obrázky. 
 1. What is your favourite food? 
 2. What is your favourite drink? 
 3. What food and drinks do you dislike? /nemáš rád(a)/ 
 4. Describe /popiš/ your favourite breakfast. 
 5. Describe your favourite lunch. 
 6. Describe your favourite dinner. 
 7. Do you like going to restaurants? What is your favourite restaurant and their meal? 
 8. Can you cook? What can you cook? 
 9. Write about your family. Choose 2 family members. What food and drinks do they like? What food and drinks do they not like? 
HOTOVOU práci vyfoť a pošli na můj e-mail richtrova@korunka.org nebo vlož do Google Učebny, pokud už budeš mít přístup. Děkuji, T. Richtrová  
23.3. - 27.3.  Matematika
Aritmetika uč. - do ŠS vypracuj : str. 64/ Slovní úlohy 1.- 4. , paní Jednička ti radí
                                                str. 64/ opakování  - Počítej ještě 1. - 5.( pozor na závorky a na přednosti matem. operací )
                                                str. 64/ ZT  XVI.- opakuje základní učivo
                                                                       - počítej šikovně, chytře, s výhodou, ...
                                                                       - často můžeš dojít k výsledku zpaměti
                                                                       - výsledky dobře zapiš ( bude kontrolováno )
                                                 str. 65/ Slovní úlohy  - Čísla kolem nás
                                                             Jak je to s cenami zboží?
                                                             Vypracuj úkoly u "firma RADOJIM"
                                                 str. 65/ Jahodovi chovají krávy ...
                                                            Vypracuj 1.-3. ( snadné ), vždy stručnou odpověď


Geometrie uč. str. 51- Osově souměrné obrazce
                               - pracuj podle pokynů 1. a 2.
                               - napiš do ŠS vlastnosti osově souměrného útvaru
                      str. 51/3 - vyber si 3 útvary, zpracuj a nalep do sešitu, přidej jeden svůj originál
                      str. 51/4 - máme vypracovanou již celou abecedu v sešitě
                      str. 51/5 - stačí se zamyslet ( všichni umíme )
                      str. 52 - zopakuj si všechny vlastnosti čtverce a obdélníku    Ke kruhu a jeho rozdělení si povíme zajímavosti v červnu.

Doporučuji na ČT 2 odpolední program Odpoledka ( pro II. stupeň ZŠ ).
                 
                              
ANGLIČTINA Z. PERTL do cca 30.3. - learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginnervocabulary/holidays My holiday /země, kde jste byli co jste viděli - popiš za použití sloves v minulém čase prostém. Nakresli mapu libovolného místa za pomoci předložek in, at, behind, infront of, between, next to - vysledek mi, prosím, pošli do mailu
23. 3. Pro zajištění přehlednosti - Aktuálně zadané úkoly a termíny splnění
Vážení rodiče, pro přehlednost jsem vytvořila tabulky k předmětům D, OV a Aj 3, kam budu postupně zapisovat aktuální úkoly s termínem splnění.
Aj 3 Blažková
S pozdravem
Tereza Blažková
 
Fyzika 23. 3. - 27. 3.

Pokračujeme v látce magnetismus. Dávám k dispozici poslední prezentaci na toto téma. Opět vás prosím, abyste si z učebnice doplnili zajímavosti k látce (moje učebnice st. 84, 85 a 88)
Témata: Země - velký magnet, Magnetická indukce, Skládání magnetických polí).
Koukněte také na krátká videa, můžete také doma vyzkoušet :)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS2vRqTLA5L7VCKV_KYerT_q03H4y5Ysy

Růženka :) paskova@korunka.org
Prezentace k fyzice
Informatika 23.3 - 27. 3.

Připomínám pracovní list z minulého týdne, termín odevzdání je v pátek 27. 3. Většina z vás už mi ho poslala, moc děkuji :) S tím také souvisí založení vlastní e-mailové adresy!
Přečti si a hlavně dodržujuj pravidla bezpečnosti na internetu. V této době se na internetu pohybujete často a bezpečnost je důležitá. Spoustu toho samožřejmě znáte a používáte, ale opakování není nikdy dost :)

https://www.internetembezpecne.cz/wp-content/uploads/2017/03/Roman-Kohout-Internetem-bezpecne-publikace-pro-deti.pdf

Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor!
Růženka :) paskova@korunka,org
ČJ 22.3
Z důvodu předpokládané delší doby trvání uzavření škol jsem se po vzoru kolegů rozhodl přistoupit k průběžné kontrole vypracovávání zadávaných úloh. Prosím, vyfoťte a pošlete mi všechno, co jste do této doby dělali (z předmětů, které Vás vyučuji). Do předmětu emailu prosím napište: třídu_předmět_jméno dítěte_týden (období)), ať máme ve společné práci  pořádek. Pokud by měl někdo problém s připojením na internet, nebo touto formou odevzdávání, ozvěte se prosím na palasthy@korunka.org

Mluvnice
minimálně polovinu z daného cvičení napr. 1/2 str. 74 cvič.5, jde o to, projít všechny typy cvičení
- str. 74, cvič. 5,6

- str. 75, cvič. 7,8
- str. 76, cvič. 3
- str. 78, cvič. 4
- str. 79, cvič. 6
 
Prosím, napsat do sešitu, ofotit a poslat všechny za celé období "domácí práce" na mail palasthy@korunka.org, do pátku 27.3 (Do předmětu emailu prosím napište: třídu_předmět_jméno dítěte_týden (období)) Jozef Palásthy
 
Literatura
- čítanka 105-112 přečíst
- str. 109 otázky 1,2,3,4
- str. 111 otázky 1,2,3
- str.112 otázky 1,2,3
 
Plus pracovní list vyplnit odpovědět do sešitu (viď. příloha),
 
Sloh
str. 170-171 cvič.1

Prosím, napsat, ofotit a poslat všechno za celé období "domácí práce" na mail do pátku 27.3 na palasthy@korunka.org (Do předmětu emailu prosím napište: třídu_předmět_jméno dítěte_týden (období))

S přáním úspěšného týdne

Jozef Palásthy
Zdroje ČJ
L107  3.2MB
L106  3.4MB
L108  3.26MB
L109  2.78MB
L110  3.17MB
L111  3.03MB
L112  2.89MB
L113  3.23MB
Mluv74  3.05MB
Mluv75  2.91MB
Mluv76  2.58MB
Mluv77  2.4MB
Mluv78  3.27MB
Sloh170  2.48MB
Sloh171  2.72MB
D 22.3
- napsat poznámky str. 61-70

Výklad (Řecko, Athény, Sparta)

https://www.youtube.com/watch?v=Bwy2Q3e4rNA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk
Dobrovolně doporučuji také: (odlehčené vtipné video)
https://www.youtube.com/watch?v=_VWTqeGXzic&t=
 
Prosím napsat poznámky, ofotit a poslat všechny za celé období "domácí práce" na mail palasthy@korunka.org, do pátku 27.3. (Do předmětu emailu prosím napište: třídu_předmět_jméno dítěte_týden (období)) Jozef Palásthy
 
OV 22.3
- přečíst strany s.60-68 (viď. foto přílohy)
- vyplnit s. 61 - tajenka
- odpovědět na otázky:
1, Kdo nebo co je "hlídací pes demokracie" a proč
2, Co znamená "státní suverenita"
3, Pravda vítězí (prezidentská standarta), Kdo tento citát využíval? Kdo jej dal na prezidentskou standardu? Která česká osobnost (v kterém století) řekla původní citát?
4, "Kolik řečí víš, tolikrát jsi člověkem", Souhlasíš s tím? Stojí za to učit se cizí jazyky? Odůvodni 3-5 vět.
 
Prosím, napsat do sešitu, ofotit a poslat všechny za celé období "domácí práce" na mail palasthy@korunka.org, do pátku 27.3 (Do předmětu emailu prosím napište: třídu_předmět_jméno dítěte_týden (období))
 
Zdroje OV
ov60  3.11MB
ov61  2.53MB
ov62  3.22MB
ov63  2.97MB
ov64  2.96MB
ov65  2.67MB
ov66  2.74MB
ov67  2.79MB
ov68  2.99MB
21.3. - Zeměpis - úkol týdne
- Vytiskni si a vyplň připojený dokument - pracovní list. Pomůže Ti učebnice.
- Fotku vyplněného pracovního listu pošli na valis@korunka.org do pátku 27.3.
Angličtina 3 - Blažková 23. 3. - 31. 3.
Projekt MY HOLIDAY:

Příprava:
Slovní zásoba Holiday
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/holidays
Video + cvičení na nepravidelná slovesa - Sophie povídá svým dětem o jejím zážitku z cesty do USA, ze které se zrovna vrátila. Nepravidelná slovesa jsou vždycky oranžová. Pod videem je také jejich přehled. Vy se zaměřte na 2. a 3. cvičení (multiple choice a gap fill), která si rozkliknete, vypracujete a necháte vyhodnotit. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-irregular-verbs 
Vypracování projektu:
podle str. 43 v učebnici; vytvoříte buď prezentaci v počítači nebo použijete papír/čtvrtku. 
A) Vyberte si téma: My holiday in... (napište zemi)
B) Odpovězte na otázky: 1. Where and when did you go? 2. How did you get there? 3. Who did you go with? 4. Where did you stay? 4. What did you eat and drink? 5. What did you do? 6. What interesting places did you see? 
C) Vyberte fotky (vlastní nebo z internetu)/nakreslete obrázky a ilustrujte jimi vaše odpovědi. 
D) Pošlete prezentaci či vyfocený list s prací na mail blazkova@korunka.org - do předmětu dejte AJ6 + vaše jméno a příjmení. 
Vzhledem ke kontrole předchozích cvičení stanovené do 25. 3. mi vypracovaný projekt pošlete do úterý 31. 3. Projekty budou hodnoceny.
S pozdravem
Tereza Blažková
PŘÍRODOPIS
20.3. Předpokládám, že LP Medúzy máte vypracovanou a můžete se věnovat dalšímu úkolu :-) :
- do sešitu si udělejte výpisky z Ploštěnců str. 50 - 52
- vypracujte otázky 1, 2, 3, 4 na str. 50 a 17, 22 na str. 52
- shlédněte video na Youtube Pozorování a regenerace ploštěnek - návod na laboratorní práci https://www.youtube.com/watch?v=3Qv5O2H695A
- do sešitu napište nadpis Laboratorní práce, Téma: Ploštěnci 
- podle videa odpovězte na otázky: 1. Kde v přírodě najdeme ploštěnky?, 2. Co ploštěnka udělá při podráždění přední části, středu a zadní části těla?, 3. Jak reaguje na světlo a tmu?, 4. Podrobně popiš regeneraci při příčném a podélném přeříznutí ploštěnky. , 5. Jak dlouho regenerace trvá?
Závěr: Co tě na videu nejvíce zaujalo? 
Zadávání úkolů na doma během zrušení výuky:

Vážení rodiče, 
struktura příspěvků s úkoly na doma byla na základě Vašich žádostí upravena. Nadále sledujte web kvůli aktualizaci úkolů.
S pozdravem
Jozef Palásthy
20. 3. Angličtina 3 - skupina Blažková
Níže zadané úkoly, včetně písničky, byste měli mít hotové do pondělí 23. 3.

V příštím týdnu mi tedy pošlete fotky úkolů, které jste vypracovali během minulých dvou týdnů.
Přehled úkolů k poslání na blazkova@korunka.org:
1. Vpsané tvary sloves, které jste doplňovali do pohádky o Karkulce:

Dohledat a doplnit tvary do textu https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Little_Red_Riding_Hood_-_Past_Simple_je1685mz, tyto tvary následně vypsat do sešitu Aj - od začátku textu.
2. Seznam dohledaných slov k textu Holidays:
Str. 40 učebnice - přečíst text Holidays a dohledat si neznámá slova
3. Přepis cvičení ze str. 42 v učebnici:
Str. 42 učebnice: Do sešitu přepsat cvičení 1a se správnými tvary sloves v minulém čase prostém.
42/ 1b seřadit obrázky do správného pořadí a to zapsat do sešitu.
4. Písnička Mr. Norton - vyfotit doplněná slovíčka/ poslat doplněné přímo v dokumentu.
Termín odevzdání: středa 25. 3.
S pozdravem
Tereza Blažková
Angličina , skupina JK, zasílám slíbený soubor pro ty, kteří nemají pracovní sešit u sebe. Odpovědi napište na papír, fotokopii mi laskavě zašlete na :kucharcik@korunka.org
16 .3. - 27.3.2020 Vv

Nakreslete postavu a prostudujte si proporce:

https://www.pinterest.ca/pin/430586414346780537/

Nakreslete a namalujte město a město s lidmi
může být libovolné i podle fantazie, sci - fi, historické a prostudujte si perspektivu na tomto odkaze:

https://www.vyukakresby.com/post/2016/04/11/perspektiva-s-1-%C3%BAb%C4%9B%C5%BEn%C3%ADkem

Perspektiva je optický jev, jenž způsobuje to, že se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší než objekty blízké. Jev způsobuje také to, že u stejných objektů postavených za sebou do jedné řady se objekty vzdálenější od pozorovatele jeví blíže u sebe (perspektiva tedy způsobuje optické zkracování linií).

Mohou být i barevné, což by bylo fajn. Použít i tempery, vodovky, pastelky. Formát A4, A3 může být i A2, podle toho co máte doma k dispozici.
 ,
Tvořte jak budete mít čas a chuť, ale obrázky pošlete na školní email do 27.3.2020

Těším se na Vaše výtvory :)
Pracovní činnosti 16.3. - 20.3.2020

Zdravím, posílám Vám odkazy na výrobu roušky. Tak jak budete mít čas a náladu, tak si ji vyrobte. Zabere to asi 20 až 30 minut.

https://www.upcycling.cz/rousky-snizuji-sireni-koronaviru-jak-si-vyrobit-textilni-rousku-z-domaciho-textilu/?fbclid=IwAR0M4OSP4ARdg4VnlgI7oI6OKfGc_CmgYMiRREWM-Ddtvt5DFzGvUqJzlXg

https://www.upcycling.cz/videonavod-domaci-vyroba-ustni-rousky-krok-po-kroku-a-bez-siciho-stroje/

Fotografie prací zašlete na školní email. Děkuji.
17. 3. Google Clasroom - přihlášení
Založila jsem skupinu 6.ABC Aj Blažková a 6.B OV. Všem žákům, jejichž emailové adresy mi byly zaslány, jsem poslala pozvánku, přes kterou by se měli do třídy přihlásit. Pokud se přihlašujete z adresy s doménou gmail.com, stačí rozkliknout nabídku v pravém rohu po přihlášení do emailu (3x3 tečky vedle otazníku) a vybraz možnost Učebna.
S pozdravem
Tereza Blažková
Info TV 17.3.2020
Ahoj všichni,
V rámci tělesné výchovy jsem připravil menší challenge pro všechny žáky Korunky. Koukněte na následující odkaz na FB. Pevně věřím, že se nás zapojí co nejvíc.
 
https://www.facebook.com/groups/548351962764192/
 
Sportu zdar
 
Učitel TV Jan Parák
 
#KoronkaChallenge
17. 3. Angličtina 3 Blažková
Úkol ještě na tento týden, případně začátek dalšího...je toho teď hodně :)

Doplnit chybějící slova do písničkyhttps://www.youtube.com/watch?v=AKaD2btS1A4
(Na Google Clasroom se můžete ptát v případě problémů, nejasností.)
Text lze otevřít zde https://docs.google.com/document/d/14Oo0GY-JTLxvLNtlnXydTvozXCiqcDuJVHJ34KKS4Ss/edit?usp=sharing
Nebo stáhnout ve verzi k tisku pro dva žáky. Tento úkol je třeba mít následně ve škole k dispozici, můžete si ho tedy vytisknout a doplnitt/zapsat chybějící slova do sešitu s nadpisemTHE TALE OF MISTER NORTON.
S pozdravem
Tereza Blažková

Informatika 16.3 - 27.3


Ahoj :)
Ve škole máme rozdělané projekty v PowerPointu, dokončíme je, až se do školy vrátíme :)

Teď vám zadám spíše teoretickou práci a to, abyste si přečetli a uvědomili si, co vše patří do PERIFERIE počítače, nebojte se, vše to určitě znáte :) a na konec vypracujte pracovní list, všechny odpovědi najdete v prezentacích.

http://korunka.gns.cz/informatika_2016/5_pc_periferie_ucivo_1.pdf
http://korunka.gns.cz/informatika_2016/5_pc_periferie_ucivo_2.pdf
http://korunka.gns.cz/informatika_2016/5_pc_periferie_prac_list.pdf

Dále vám prosím, abyste si založili e-mailovou adresu, pokud ještě nemáte. Teď v době on-line výuky je to důležité.

Kdyby cokoli, pište na paskova@korunka.org
Růženka :)
Fyzika - 16.3. - 20.3.
Ahoj děti :)
Dávám k dispozici další prezentace z fyziky na téma magnetismus. Prosím udělejte si zápisky do sešitu. Případně si můžete prezentace vytisknout a označit to důležité.
Mrkněte také do učebnice název kapitoly je "O magnetech" já to mám v učebnici na str. 79  - 83 (Magnety, Magnetické pole), vím, že je více vydání učebnice, tak hledejte :) Z učebnici si prosím doplňte, to co v prezentacích není a co si myslíte, že je důležité nebo zajímavé.
Dávám k dispozici ještě jedno video na procvičení počítání hustoty (souvisí to také s matematikou)

https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI&t=1s

Dále je tu krátké video na "kouzla s magnety", všechna "kouzla" si pak ukážeme ve škole :)
https://www.youtube.com/watch?v=0eBsa6UVnXE&t=60s

A poslední odkaz už znáte :) je to procvičování převodů jednotek, pořád je co zlepšovat :)
http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/

V případě nejasností pište paskova@korunka.org

Růženka :)

Prezntace k fyzice 16.3. - 20.3.
Magnety.pptx  112.07kB
Angličtina, skupina JK
- homework 1 , workbook , unit 3A, 3B, , stránky 24 - 27,mobilem ofocecé stránky / vyplněné / mi laskavě zašlete do pátku na : kucharcik@korunka.org

- ti z vás, kteří prchli z Prahy a jsou bez pracovního sešitu, nechť vyčkají do zítra, kdy se na tomto webu objeví kopie pracovního sešitu, odpovědi vypracujte na papír, jehož fotokopii mi rovněž zašlete na emailovou adresu viz. výše
Matematika  16.3.- 20.3.
Milí žáci, během uzavření škol by bylo dobré pracovat jako podle rozvrhu hodin. Přibližně 4x za týden po 40 minutách( rozvrženo podle vašich potřeb a možností) a 1 "domácí úkol "
(cca 20 minut). Důležité je opakování. Nechceme hodně probrané látky zapomenout, měli bychom moc práce ke konci školního roku.

Aritmetika
- učebnice - dokončili jsme str. 61. Do Š sešitu vypracuj : str. 62 - Opakování :1. opakování dělení
                                                                                                                                  2. přednosti početních výkonů
                                                                                                                                  Jednička ti radí:( M - F )  -  F - hustota látky
                                                                                                                                   1., 2., 3.                           -  objem tělesa
                                                                                                                                                                          - hmotnost tělesa ( správně jednotky)
str. 63 / cv. 1,2,3 - slovní úlohy, str. 63 - aritmetický průměr ( ze strany 59 nemusíte )

:
-
str. 61/cv.2 pravý sloupec

Geometrie
- v učebnici jsme došli na str. 49 - osová souměrnost a její vlastnosti. Do ŠS : Jak pracoval Emil, co Emil ví a co umí zapsat?
Napiš si Emilův zápis O ( o) : Narýsuj trojúhelník A´B´C´ souměrně sdružený s trojúhelníkem ABC ; a = 4cm, b = 5cm, c = 6cm. Osa o leží mimo trojúh. ABC ( vhodně umísti ).
Rada pomůže ( rýsuj přesně). Společně zhodnotíme a zkontrolujeme.
Připrav si na str. 50 / ústní test 10 Osová souměrnost.

Držím moc palce, ať jste zdrávi a v pohodě. Petr Paseka
 
16. 3. Angličtina 3 - Blažková
Platí zadání viz níže, další pokyny dostanou děti v prostředí Google Classroom 6.ABC Aj Blažková:

Úkoly na příští týden (16. 3. - 20. 3.):
Str. 42 učebnice: Do sešitu přepsat cvičení 1 a se správnými tvary sloves v minulém čase prostém.
42/ 1b seřadit obrázky do správného pořadí ato zapsat do sešitu.
+ dodělat, kdo nestihl celý text ze str. 40 v učebnici - přečíst text Holidays a dohledat si neznámá slova
S pozdravem Tereza Blažková
16.3. Zeměpis

- cvičení 4 na straně 62 v učebnici - odpověz na otázky
- odpovědi piš na počítači a pošli je do pátku 20.3. na valis@korunka.org
16. 3. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Práce na týden 16. - 20. 3. 
1) Je možné, že ještě nemáte hotová cvičení z pracovního sešitu, můžete tedy dál pracovat na stranách 24 - 31. Pokud Vám chybí něco z předchozích lekcí (zejména cvičení, která byla zadána za domácí úkol), vypracujte také. 
3) Hra Jeopardy na nepravidelná slovesa. Je zábavnější hrát ve dvojici, ale i sami si můžete procvičit :) Pokud některá neznáte, podívejte se do pracovního sešitu. Přehlednou tabulku s nepravidelnými slovesy, která se objeví poté v testu, si společně připravíme v hodině. 
4) Video + cvičení na nepravidelná slovesa - Sophie povídá svým dětem o jejím zážitku z cesty do USA, ze které se zrovna vrátila. Nepravidelná slovesa jsou vždycky oranžová. Pod videem je také jejich přehled. Vy se zaměřte na 2. a 3. cvičení (multiple choice a gap fill), která si rozkliknete, vypracujete a necháte vyhodnotit. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-irregular-verbs 
5) Nyní to hlavní - projekt MY HOLIDAY 
- podle str. 43 v učebnici; vytvoříte buď prezentaci v počítači nebo použijete papír/čtvrtku. 
A) Vyberte si téma: My holiday in... (napište zemi)
B) Odpovězte na otázky: 1. Where and when did you go? 2. How did you get there? 3. Who did you go with? 4. Where did you stay? 4. What did you eat and drink? 5. What did you do? 6. What interesting places did you see? 
C) Vyberte fotky (vlastní nebo z internetu) a ilustrujte jimi vaše odpovědi. 
D) Pošlete prezentaci či vyfocený list s prací na mail richtrova@korunka.org - do předmětu dejte AJ6 + vaše jméno a příjmení. Děkuji. Práce pošlete do 22. března, budu je hodnotit. 
 
angličtina /Z.Pertlová/  práce do cca 23.3.
- učebnice s.33/cv.7a, 4a,  s.35/cv.4, 6, 7,  s.37/cv.7, c v.9, s.39/cv.2, 3b, 4a  s.40- přečíst a vypsat neznámá slovíčka    Založte si,prosím, všichni zvláštní složku s vypracovanými úkoly. Po návratu do běžného režimu bude moci sloužit jako podpůrný doklad ke klasifikaci.

12.3 OV 11.3 a 18.3


Zkouknout film Obecná škola
https://www.sledujfilmy.online/web/film/11002/obecna-skola

- do sešitu napsat krátkou úvahu cca 1 stránka na tento film
- odpovědět v ní na tyto otázky :
1, Měli děti učitele rádi? Proč?
2, Jak se mění vztah učitele k dětem v souladu s jejích chováním?
3, Jak si představujete ideálního učitele ve srovnáním s Igorem Hnízdem?
12.3 D - Řecko
Program na Pá 13.3, Út. 17.3 a Pá 20.3

Kompas času Řecko 1-2
https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s
 • Napsat myšlenkové mapy z obou dílů (dopsat pokud nemáte v sešite)
Starověké řecko
https://www.youtube.com/watch?v=S0p6p4mThzQ
 • Napsat myšlenkovou mapu, body
Zkouknout film Souboj titanů 1981
https://www.freefilm.to/film/suboj-titanov-l1
nebo stáhnout z uložto.cz

- napsat myšlenkovou mapu, hlavní postavy, pár poznámek k ději
 
PŘÍRODOPIS
12.3. Vypracovat laboratorní protokol Medúzy.
Ze sešitu opsat Téma, Úkoly, Pomůcky (vypsat vše, s čím jsme pracovali), Postup práce, Vypracování (foto nové ještě mokré medúzy + vynechat si místo na nalepení suché medúzy, kterou dostanete po příchodu do školy), Závěr (co se stane s medúzou na souši? + různé obrázky medúz).
12. 3. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Online procvičování doma: 
Was / were https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?03
Past simple (regular verbs) https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple2.htm a https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_statements.htm
Past simple (irregular verbs) https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple3.htm Použijte vždy sloveso z první věty, musíte jej dát do minulého tvaru. 
Past simple (kladné i záporné věty) https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple.htm
Past simple (záporné věty) https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-negation.htm
Past simple (utvoř věty) https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?04
Učebnice - str. 38 - přečíst si komiks Mut's holiday. Odpovědět na otázky ve cvičení 1a a dokončit věty ve cvičení 2 (do sešitu). Potom sae zaměřit na gramatiku - hledej v promluvách otázky v minulém čase a uvědom si, jak je tvoříme. Dosaď si správná slova do tabulek ve cvičení 3a a zapiš si také do sešitu. 
Pracovní sešit - str. 29 (celá), 30 / 1, 3, 31 (celá) 
12.3. AJ, skupina JK
- homework 1 , workbook , unit 3A, 3B, , pages 24 - 27
Matematika
Procvičování násobení a dělení desetinných čísel - Počtářské chvilky str. 38/cv.1-6
Aritmetika
- PS 6 - str.17 ,18 a 19
Geometrie
- PS 6 - str.1 - 9

podívej se video dělení des. čísel: https://www.youtube.com/watch?v=RLsw2R6FR80
Zeměpis
- prostudovat PEDOSFÉRU
- 56 - 62 v učebnici
- výpisky do sešitu 

11.3 ČJ

 

Mluvnice:
Stř. 11.3 
- Opakování příd. jmen učebnice str.68-69, cvič. 1,2,3


Po 16.3 - učebnice str. 70-71,cvič. 1,2,3

Str 18.3 - učebnice str. 72-73, cvičení na obou stranách

"Opakování je matka moudrosti a skleróza matka turistiky :)" (Pokud nevíte co je skleróza, vyhledejte si to na googlu")Literatura

 
 

Čtvrtek 12.3. -  Slovanské báje


https://www.youtube.com/watch?v=bN1Y2k-gx3c&t=785s

https://www.youtube.com/watch?v=5zD9vwpPvGQ

Dobrovolný úkol pro aktivní žáky, nad rámec:
https://www.youtube.com/watch?v=f2ttseAPkCk&list=RDCMUCszq-z10-b8j5IdqzommK7g&index=2
Napsat poznámky z videa (myšlenkovou mapu, nebo v bodech)


Tímto uzavíráme báje a mýty
Historie v literatuře

ÚT 17.3 a Čtvr 19.3
•  Život Konstantinův a Metodějův (Moravskopanonské legendy)

100 letá historie

https://www.youtube.com/watch?v=9NPkwutR5H4

- vypsat poznámky (základní informace o jejich životě a působení)

•  Kosmova kronika - zakladatelské dílo českého dějepisectví, psané latinsky

https://www.youtube.com/watch?v=m4UDLM5goyU

- vypsat poznámky (základní informace o Kosmovi)

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/00/16/kosmuw_letopis_cesky.pdf

číst strany 10-15 O jakých událostech Kosmas mluví? Jaké české osobnosti zpomíná?

•  Alexandreis - výpravná báseň, psaná česky

https://www.hs-augsburg.de/~harsch/bohemica/Chronologicky/14stoleti/Alexandreida/Alexandreida.pdf

číst strany 1-8, Aristotelovy rady Alexandrovi – vypsat alespoň 3 rady, které dal Aristoteles Alexandrovi

•  Dalimilova kronika - první veršovaná kronika, vlastenecky zaměřená
https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/36/98/64/dalimilova_kronika.pdf

číst strany  4-12 O čem mluví? Jaké osobnosti uvádí?


Sloh:
Pá 13.3.
- Popis Učebnice str. 167 1b, 2a - první řádek, 3, pro aktivní i 4
 Pá  20.3. - Popis Místnosti - str. 168-169, cvič.1, 3a
Zdroje Čeština
PČ 12.3.2020
Vytvořte lištičku dle návodu : https://www.youtube.com/watch?v=72LDjqcCVgk
Poskládejte si také mistra Jodu ze Star Wars : http://origami.alyss.cz/index.php?p=detail&id=233
CJ - s.68  3.08MB
CJ - s.69  2.76MB
CJ - s.70  3.52MB
CJ - s.71  3.21MB
CJ - s.72  3.3MB
CJ - s.73  3.08MB
CJ - sloh 167  2.92MB
CJ - sloh 168  3.12MB
 11.3. Fyzika
1) Opakování hustota (viz prezentace)
2) Vyber si 7 různých kovů a ke každému napiš 5 vlastností do školního sešitu, informace vyhledej na internetu nebo v učebnici
3) Magnet a magnetismus (viz prezentace) - zápisky do školního sešitu

 
Magnetismus.pptx  388.52kB
Hustota.pptx  260.95kB
Magnet.pptx  1.09MB
Prezentace k fyzice do 13. 3. 
10. 3. Angličtina 3 
Pětiminutovka se odkládá na neurčito.
Úkoly do konce tohoto týdne:
Dohledat a doplnit tvary do textu 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Little_Red_Riding_Hood_-_Past_Simple_je1685mz,
tyto tvary následně vypsat do sešitu Aj - od začátku textu.
Str. 40 učebnice - přečíst text Holidays a dohledat si neznámá slova
Úkoly na příští týden (16. 3. - 20. 3.):
Str. 42 učebnice: Do sešitu přepsat cvičení 1 a se správnými tvary sloves v minulém čase prostém.
42/ 1b seřadit obrázky do správného pořadí ato zapsat do sešitu.
S pozdravem
​Tereza Blažková
10. 3. Angličtina 3
Aktuální seznam probraných nepravidelných sloves v minulém čase: have --> had, go --> went, read --> read (rozdíl pouze ve výslovnosti), make --> made, be --> was, were, do --> , speak --> spoke, eat --> ate, buy --> bought, lose (ztratit) --> lost, break (zlomit, rozbít) --> broke.
Ve čtvrtek 12. 3. si napíšeme pětiminutovku na nepravidelná slovesa viz výše (typu cvičení 5 na str. 37 v učebnici).
Právě čteme pohádku o Karkulcehttps://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Little_Red_Riding_Hood_-_Past_Simple_je1685mz, ve které jsou další nepravidelná slovesa, ta zatím v testíku nebudou.
!!!!Důležité!!!! Pořídit notýsky velikosti A6 na zapisování tvarů nepravidelných sloves do úterý 17. 3.
S pozdravem
Tereza Blažková
Fyzika
- opakování hustota, výpočet hustoty a kovy
5. 3. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Procvičení tvarů pravidelných i nepravidelných sloves. Přehled tvarů těch nepravidelných mají žáci na úvodní straně pracovního sešitu. 
Křížovka https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/crossword_past_mix.htm 
Věty https://www.montsemorales.com/gramatica/PastSimAffirImag3-17.htm
4.3 ČJ - pracovní sešit strana 37 dodělat na dú
4.3 Odpadá výuka občanské výchovy z důvodu mé účasti na celoškolním školení. Děti končí výuku o hodinu, tedy ve 12:35
21.2. D- Úvod Řecko, Kompas času řecko 01,02, https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ,https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s&t=2s,
- referáty ve skupinách
21.2 ČJ - umět str.60-64 (žluté rámečky,cvičení)
L- pročíst Genesis 1-3. kapitola http://www.biblenet.cz/, Prométheus - Řecké báje
20. 2. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Probíráme minulý čas. Dnes byl test na pravidelná slovesa, po prázdninách se více zaměříme i na ta nepravidelná. 
Domácí úkol na úterý 3. 3. - PS, str. 28 / 1, 3. 
20. 2. Angličtina 3
V učebnici jsme aktuálně na straně 36, v PS na straně 27. Test na minulý čas pravidelných sloves je tedy nahlášen na 5. 3. + mají děti po prázdninách umět tvary v minulém čase u nepravidelných sloves:  have, go, read, make, be, do, speak, eat, buy - tvary těchto sloves jsou na vnitřní straně desek v PS + je máme zapsané.
Kdo nestihl dokončit cvičení v PS na str. 27, přinese na první hodinu po prázdninách.
S pozdravem
Tereza Blažková
19.2. AJ, skupina JK , homework, fill the gaps page 42, exercise 1/ doplň chybějící slova /
LP - fyzika - meteorologie - datum odevzdání je 3.3.
18. 2. Angličtina 3
V učebnici 36/3a jsme se během čtení seznámili s nepravidelnými tvary sloves v minulém čase. Následně jsme tyto tvary zkoušeli poznávat pomocí interaktivních cvičení:
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-affirmative-exercises.html
I nadále budeme procvičovat tvary pravidelných sloves v minulém čase a po prázdninách si na ně napíšeme test - ve čt 5. 3. Test bude na překlad a tvorbu jednoduchých vět viz 
--> Did you play football? Yes, I did./No, I didn´t. He arrived in the evening. We watched DVDs. Peter visited Spain last summer. They practised the guitair. She didn´t practise the piano. etc.
Odkazy k procvičování:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/PETER_and_the_wolf_vm2694ny
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_simple_qj32168xz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_simple._Regular_verbs._ba5022ls
http://liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Little_Red_Riding_Hood_-_Past_Simple_je1685mz
S pozdravem
Tereza Blažková
PŘÍRODOPIS
19.2. test Houby - kvasinky (stavba těla, výskyt, využití, pučení), plísně (hlavičková, štětičková, užitkové), stavba těla a rozmnožování vyšších hub
14. 2. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová
Pracujeme s pravidelnými slovesy v minulém čase. 
Odkazy na procvičení: 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular-d-ed-ied.htm 
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.html 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/affirmative-regular-verbs-write 
DÚ: PS 26 / 1, 2. Poté budeme brzy psát test na pravidelná slovesa.
Kdo nepsal písemku z fyziky, napíše si ji z pátek 14.2.
11. 2. Angličtina 3
Past simple: https://agendaweb.org/verbs/past_simple-exercises.html

 
7. 2. Angličtina 3
Past simple - to be jsme zopakovali a dostali jsme se k pravidlům tvorby minulého času u dalších sloves (pravidelná slovesa). Must/have to/don´t have to/can´t/mustn´t je rozšiřující učivo, které procvičujeme, ale zatím se nezkouší.
S pozdravem
Tereza Blažková
Fyzika - kdo si myslí, že pokazil písemku, může v úterý! přinést pracovní list na sílu, který jsem dětem dnes rozdala
6. 2. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Domácí úkol: přečíst si text v učebnici ve cvičení 2b na straně 34. Podle tvarů sloves s minulém čase doplnit a přepsat do sešitu tabulku ze cvičení 3a. Na úterý 11. 2. 
7.2. Fyzika - test- měření teploty, meteorologie, roztažnost látek, síla
30. 1. Angličtina 3
V úterý 4. 2. si napíšeme testík na doplňování was/were, wasn´t/weren´t.
Dnes jsme probrali modální slovesa can, can´t, must, mustn´t, have to, don´t have to.
Odkazy k procvičování:
https://agendaweb.org/verbs/modals-must-have-to-exercises.html
https://agendaweb.org/verbs/modals-must-have-to-exercises-2.html
https://agendaweb.org/verbs/can-exercises.html
S pozdravem
​Tereza Blažková

 
30.1. AJ, homework, učebnice str.37/ cv. 7a doplň a přepiš pohled do školního sešitu
23. 1. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Začali jsme lekci 3. DÚ PS 24 / 1, 2 na úterý 28. 1. 
23.1. AJ, skupina JK ,úkoly : www.projectonlinepractice.com.vypracovat Unit 2
Angličtina 3
Cvičení k tématu Past simple: to be
https://agendaweb.org/verbs/to-be-past-exercises.html
https://agendaweb.org/verbs/to-be-past.html
Tereza Blažková
PŘÍRODOPIS
24.1. odevzdat laboratorní protokol Jednobuněčné organismy
17.1 Dávám znovu do pozornosti čtenářské deníky

Historicky to již řešit nebudu, no chci, aby mi děti odevzdaly vyplněný čtenářský deník za leden 2020 koncem měsíce. Pokračuju ve filozofii předchozí paní učitelky Růžičkové. Zkráceně to znamená 1 knížka měsíčně, 5 knížek se seznamu (alespoň 1 z každé kategorie), pak podle vlastního výběru.

Původní zadání p. Růžičkové
V příloze najdete základní informace ke čtenářskému deníku, který budu po dětech požadovat, a také doporučenou četbu. Bude veden formou volných listů, které si budou zakládat do desek (obdrží ode mne), Počínaje říjnem by děti měly přečíst alespoň jednu knihu měsíčně, seznam doporučené četby mají na nástěnce již od začátku roku. Alespoň jednu knihu z každé tematické oblasti by měly přečíst, samozřejmě počítám s tím, že další si vyberou dle svých zájmů. Vždy na konci měsíce si vyberu záznam o knize (viz vzorový formulář). Záznam nemusí být psán do tohoto formuláře, je to jen vodítko. Vše s dětmi podrobně probereme během tohoto týdne. Jen připomínám, že čtenářský deník není stručné shrnutí děje knihy doprovázené obrázkem, ale měl by vypovídat o úrovni čtenářské gramotnosti žáka.
Prosím, dohlédněte na to, aby děti opravdu četly !!!
Děkuji
17. 1. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Tento týden jsme psali opakovací test na lekci 2. Pokud někdo chyběl, dopíše si v úterý. Kdo už z něj má známku, řeknu mu výslednou za 1. pololetí. Domácí úkol žáci nedostali, ale doporučuji postupně vypracovávat zakroužkovaná cvičení v pracovním sešitu. Vracíme se tak k již probrané látce. Pokud by někdo něčemu nerozuměl, ať mě požádá, ráda vysvětlím. Za správně vypracovaná cvičení žáci dostávají malé jedničky (za pět malých je jedna velká).
17. 1. Angličtina 3
Tento týden jsme se věnovali opakování vět v přítomném čase prostém a průběhovém + použití v reálných situacích, dále jsme si zapsali Objective Pronouns (použití osobních zájmen v různých pádech viz I am looking for him/her/them. etc.).
V úterý 21. 1. budeme psát test na věty v přítomných časech viz I usually play tennis on Fridays. I am cooking dinner right now. Opakovat mohou žáci podle pracovního sešitu - 2. lekce.
Poté začneme probírat minulý čas.
S pozdravem
Tereza Blažková

 
14.1 Literatura - Klasické pohádky
Dú: O 12ti měsíčkách mít v sešitě napsaný děj (pár vět) a poučení (co se z toho dá vzít pro dnešní dobu)
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one