Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
                       Aktuální úkoly hledejte v jednotlivých složkách předmětů
                           U Čj je opakovaně zdůrazňována Google Classroom
ANGLIČTINA /Z.PERTLOVÁ/ 26.5.-5.6. str. 52 BRITISH MEALS AND MEALTIMES - přečti a přelož si, následně cv.1, 2a tabulu do sešitu, s. 53 přečíst a přeložit, cv. 3, 4 - doplň věty NEZAPOMEŇ- blíží se konec školního roku a všechna práce dosud zadaná musí být vypracována!
25.5. AJ, skupina JK, v záložce najdete HW 14
18.5. AJ, skupina JK, v záložce najdete HW 13
ANGLIČTINA /Z.PERTLOVÁ/ 11.5.-22.5. s. 47/3a cvičení do sešitu cv.6a- tabulku do sešitu -která jídla z uvedených /food/ jíš ty a vůj kámoš/ka s. 48. - přečti si příběh Mut goes shopping - vypiš neznámá slovíčka př. shopping list - nakupní seznam /slovíčka jsou v PS s. 49/cv. 2 spoj 2 části do jedné věty / do sešitu/ s. 50/recept - recipe - přečti si, přelož cv. 2a- popiš jednotlivé obrázky /použij přítomný čas průběhový/ cv. 2.b -vypiš so slovíčka - přelož a najdi na jednotlivých obrázcích - Př. knife - nůž- g
14. 4. Třídnická hodina
K videohovoru byla všem žákům zaslána pozvánka na e-mail před Velikonocemi. Připojit se můžete přes: http://meet.google.com/hbp-wkeu-uck
Tereza Blažková
8. 4. Aktuální info:
Vážení rodiče, třídnická hodina bude opět probíhat formou videohovoru v úterý 14. 4. v 10:00. Účast povinná není, ale bylo hezké vidět 19 dětí z 21. Třeba se nám povede sejít se v komplet sestavě.
Videohovor pro skupinu Aj 3 bude následovat hned poté, tedy 14. 4. v 11:15.
V jednotlivých složkách předmětů jsou aktuální úkoly.
Během prázdnin budu offline, předem děkuji za pochopení.
Veselé Velikonoce!
Tereza Blažková
Videohovor 
Plánovaný videohovor, o kterém jsem dětem říkala prostřednictvím Google Classroom bude probíhat v úterý 7. 4. v 10 h.
Pošlu dětem pozvánky na jejich emailové adresy.

Prosím tedy ty, kteří dosud příliš nepoužívají emailové adresy, které mi byly nahlášeny, aby si vyzkoušeli přihlášení, čtení zpráv a případně pro zkoušku poslání emailu mohou napsat mně (např. "Dobrý den"). Účast není povinná.
S pozdravem
Tereza Blažková
30. 3. Pro zpřehlednění úkolů jsem vytvořila složku pro každý předmět zvlášť. Dříve nahrané dokumenty (literaturu, pracovní listy etc.) najdete u původních příspěvků.
S pozdravem

Tereza Blažková
Informatika 30.3. - 3.4.
Tento týden zopakujeme stavbu PC, periferie PC a psaní některých znaků na klávesnici. Udělejte si interaktivní cvičení na stránce: http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=82&index=1
Kdyby byl jakýkoli problém, pište, ráda vám poradím!

Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor!
Růženka :) paskova@korunka.org
Fyzika 30.3. - 3.4.
Tento týden zopakujeme magnety, magnetismus a magnetické pole. Prosím přečtěte si znovu všechny prezentace, listy z učebnice i vaše zápisky. Na základě toho vyplňte pracovní list a pošlete mi ho na meil do donce týdne.
https://jane111.chytrak.cz/F6/PL_17_magnety_2.pdf
Kdyby byl jakýkoli problém, ihned mi dejte vědět, vše určitě vyřešíme.

Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor!
Růženka :) paskova@korunka.org
30.3. Zeměpis - úkol týdne 
Podle videa https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ odpověz na otázky v připojeném dokumentu. List není potřeba tisknout, odpovědi můžeš psát do sešitu. Potom je vyfoť a opět pošli na valis@korunka.org do pátku. Do předmětu zprávy napiš HYDROSFÉRA. 
Matematika  30.3. - 3.4.
Aritmetika :Souhrnné opakování - Jako úkol mi na služební mail pošlete výsledky uč. str. 64/ZT XVI.
                   Budeme průběžně opakovat operace s čísly přirozenými a desetinnými, slovní úlohy ( s důrazem na úsudek, šikovné řešení a zkušenost z praktického života ).
                   Dokončili jsme str. 65.
                   Str. 65/3 - zkontrolujte si : balíček 250 g
                                                          do balíčků rozděleno 5,5 kg = 5 500 g       5 500 : 250 =          550 : 25 = 22
                                                          Paní Jahodová připravila 22 balíčků tvarohu.
Čeká nás poslední kapitola  III. DĚLITELNOST
Učebnice str. 66/Násobek 
Učivo je velmi snadné, je nutné umět násobilku ( násobky čísel ), dělení a trochu toho pamětního počítání, mít úsudek a soustředit se !
Na str. 66 si pohraj ( celá str. ).
Str. 67/ Dělitel : - uvědom si pojmy a názvy členů mat. operací sčítání, odčítání, násobení a dělení
                        - význam slova dělitel ( 21 : 7 = ... ano, 27 : 4 =  ... ne )
Str. 67/ cv. 1 - 3 : Najdi všechny dělitele ( přirozená čísla ) čísel 24, 45, 50, 53. Úkol pošli.

Geometrie: Do sešitu vypracuj: uč.str. 53/4. Rovnostranný trojúhelník
                                                   str. 53/5. navíc, můžeš si zkusit
                                                   str. 54/ Osa úsečky a její vlastnosti ( již umíme )
                                                   str. 54/1. Narýsuj a pošli na můj mail jako úkol. Pracuj pečlivě, rýsuj sytější čáry.
                                                   str. 55/ Ústní test a konstrukce 11 ( snadné )
                                                              - rýsuj do sešitu 1.a  2. ( využij samodružné body - leží na ose o a náleží vzoru i obrazu )   Odpovídající si přímky se protínají na ose 
                                                                souměrnosti o.
                                                   str. 56/ Osa úsečky - opakování 
                                                   Osy stran trojúhelníku, osy stran úseček
                                                   Dovedeš už přesně rýsovat?
                                                   1. Pracuj podle učebnice, poloměr kružnice k zvol 5 cm. Pošli jako úkol.
                                         
          str. 57/ Rozdělení trojúhelníků
                                                   Celé opakování ( pracuj podle pokynů )
                                                   Trojúhelníky : různostranné ( obecné ), rovnoramenné, rovnostranné
                                                                       ostroúhlé , pravoúhlé, tupoúhlé
                                                    Úkoly 1 - 3 ( narýsuj do ŠS ).
Pěkně si zapiš do sešitu, držím palce, ať jste všichni zdrávi ! Petr Paseka


                                      
 
                             
 
                             
28. 3. Angličtina skupiny 3 a 4, Blažková, Richtrová 30. 3. - 3. 4.
Milé děti,
děkujeme za všechny úkoly, které jste nám poslaly. 
Tento týden si dáme odpočinkový - kdo potřebuje, dodělá si úkoly z minulých týdnů, stále můžete procvičovat pomocí interaktivních cvičení (https://agendaweb.org/ etc.).
Je na vás, které z následujících úkolů si vyberete ke splnění.
Odkazy k procvičovacím hrám (Některé hry obsahují Adobe flash, který nefunguje v Google Chrome):
Past simple:
Videa - Extra English - jedná se o seriál, který je přizpůsobený pro žáky/studenty, kteří se učí angličtinu jako cizí jazyk. Zkuste dávat pozor, čemu už rozumíte bez problémů, která slovíčka jsou nová a jaká slovní spojení vás zaujala - výhledově bychom se mohli sejít pomocí Google Hangouts Meet a použít to jako téma ke konverzační hodině.
Videa +  aktivity z British Council: 
Insect Extinction (Vymírání hmyzu) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/insect-extinction
How do firefighters put out fire? (Jak hasiši hasí oheň?) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/how-do-firefighters-put-out-fires
DIY pranks to fool your friends! https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/diy-pranks-fool-your-friends

Dále přikládáme tabulku s nepravidelnými slovesy, kterou si vytiskněte a postupně dohledávejte tvary sloves. Tato tabulka bude podkladem pro zkoušení/testování po návratu do školy. Takto zajistíme, že se všichni naučíte aspoň základní slovesa, která vychází z učebnice. Kdo nemá možnost tabulku vytisknout, můžete si ji vytvořit na papír, případně vyplnit na počítači (vytiskneme ve škole).
Třetí tvar sloves se používá u gramatických časů, které jsme ještě neprobírali, ale je dobré, naučit se všechny tyto tvary naráz. K hledání využijte slovník na seznam.cz viz
sloveso vidět "see" --> kliknete na "časování" --> "minulý čas" => prostý = "saw" - 2. tvar
=> předmin. prostý = "seen" - 3. tvar
V tabulce by tedy bylo:
 see - saw - seen - vidět

S pozdravem
Blažková a Richtrová
27.3. Info TV- Cvičí celá Korunka
Ahoj všichni sportovci.
Jelikož je v poslední době obvzláště důležité si zachovat silnou imunitu a zdravý životní styl, připravil jsem si pro vás cvičení, které můžete cvičit kdekoliv a kdykoliv. Samozřejmě můžete zapojit i rodiče a cvičit celá rodina. Níže zasílám odkaz na video, podle kterého můžete cvičit. 

https://www.youtube.com/watch?v=UCEsqu_uW3k
Zpětnou vazbu jak se vám daří cvičit můžete napsat hned do komentářů pod video nebo mailem (parak@korunka.info).

Zdar a sílu přeje učitel TV Jan Parák

 
27.3. ANGLIČTINA, skupina JK

27.3., homework 4 :1/vymysli a napiš krátký příběh ( esej 120 - 150 slov) na téma : "To byla skvělá dovolená",užívej hojně minulý čas, ofocenou slohovou práci zašli do pondělí 30.3. na: kucharcik@korunka.org
                             
  2/ tento úkol je pouze ústní, záleží na tobě, jak poctivě k němu přistoupíš,
odpověz na prvních 33 otázek nadšenému učiteli Broňovi, po každé otázce nahrávku stopni a odpověz, podobnou aktivitu jsme několikrát dělali v hodinách ve dvojicích

https://www.youtube.com/watch?v=plkQI3Tlvdo&t=832s

- 24.3., homework 3 : časopis RR, přečti si článek na s. 13 a spoj otázky1 - 5 se správným řešením A-E, vylušti křížovku na s.18, 
ofocené řešení zašlete na známou adresu kucharcik@korunka.org do středy 25.3.Kdo nemá u sebe časopis, najde ho v přiloženém souboru, pod úkolem ze 13.3.


- 20.3. , homework 2 : projectonlinepractice.com,  unit 3 , ke každé lekci máte 3 vstupy, ti , co mají použitý první vstup, vypracují lekci  podruhé, výsledky tentokráte nikam neposíláte, vidím vaši aktivitu na online platformě, úkol je do pondělí 23.3.2020


-13.3.,  homework 1 , workbook , unit 3A, 3B
mobilem ofocecé stránky / vyplněné / mi laskavě zašlete do pátku na : kucharcik@korunka.org
26. 3. Dějepis - samostudium 1. 4. - 16. 4.
Po prostudování výše nahraných souborů s poznámkami - nebojte se množstí, soubory obsahují i mapy a obrázky :), přejděte na test, který jsem vytvořila na webové stránce kahoot.it:
https://kahoot.it/challenge/0742693?challenge-id=b6b9a49a-5d5d-4751-acc9-7056940ef34e_1585247448263
Nebo lze jít přímo na kahoot.it a zadat pin 
0742693
Před začátkem testu (kvízová forma - možnosti, true = pravda/false = lež) vyplňte své jméno a příjmení.
S pozdravem
Tereza Blažková

VV TÝDEN 23. března - 4. dubna

Minule jste kreslili město v jednoúběžníkové perspektivě.

Teď se naučíma dvouběžníkovou perspektivu.

Nastudujte si dvoúběžníkovou perspektivu:

https://www.vyukakresby.com/post/2016/04/19/perspektiva-se-2-%C3%BAb%C4%9B%C5%BEn%C3%ADky

 

Vytvořte Fantasy město, mohou tam být i stroje, zvířata, lidi.

Použijte tužku, pastelky, vodovky, tempery. To co máte doma k dispozici. Formát A4 nebo A3.

Fotografii obrazu mi pošlete na školní email: dybalova@korunka.org

Děkuji.

25. 3. Angličtina - odkaz k procvičování pro všechny
https://www.jazyky-online.info/
PŘÍRODOPIS 
25.3. poznámka k zadanému úkolu - prosím o ofocení obou laboratorních prací Medúzy a Ploštěnci a zaslání na moji emailovou adresu nejpozději do 31.3. Děkuji a těším se na vaše výtvory. 
Pracovní činnosti
Ahoj, zdravím Vás, všem, kteří jste mi  poslali mail děkuji, na další čekám…
Jak jsme se domluvili  ,  každý týden minimálně jedna kresba,malba na volné téma.
A dále začnete pracovat na modelu Vašeho pokoje,  zahrady  , bytu, domu, co si vyberete.
 Může to být reálný nebo pokoj,byt,….Vašich snů.
Můžete na tom pracovat několik týdnů, dejte si záležet. Vycházejte z  materiálů ,
které máte doma k dispozici. Velikost modelu je také na Vás, podle toho, jaké máte možnosti.
Finále vyfoťte,  pošlete ,jestli můžete, kdo může model schová a později přinese.
Mějte se hezky, Martina Pytlová
24.3. Hudební výchova
- ti, kteří v tomto školním roce ještě neměli referát ve škole, dostávají úkol:
- na své téma vytvoř do konce dubna PowerPointovou prezentaci (minimum 5 slidů) a odešli ji na valis@korunka.org
- pokud nevíš své téma, ozvi se učiteli
- pokud se už letos nestihneme prezentacím věnovat ve škole, bude stačit doručení mailem
Angličtina - Nejpoužívanější nepravidelná slovesa - materiál pro všechny
http://i-lector.com/images/source/Gramatika/EN/EN%20tab%20neprav.%20slovesa%20I.svg
RR březen 2020  11.97MB
23. 3. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová - TÝDEN 23. - 27. března 
Zdravím, šesťáci! 
Předně žádám Ty, kteří ještě neposlali projekt MY HOLIDAY, ať tak učiní co nejdříve (na richtrova@korunka.org). Zatím jsem obdržela 7 prací ze 17, což není žádná sláva. Plánuji také jako paní učitelka Blažková založit Google Učebnu, abyste mi mohli vkládat vypracované úkoly přímo tam. Potřebuji Vaše e-mailové adresy, abych Vám poslala pozvánku do kurzu. 

Další téma: FOOD AND DRINKS 
1) Slovní zásoba:  2) Countable and uncountable = počitatelná a nepočitelná
S touto problematikou jsme už pracovali, když jsme se rozhodovali, jestli použít/nepoužít neurčitý člen: a pear, an apple, water. 
 • Učebnice: Mut vysvětluje na str. 45, cvičení 4a. Přečtěte si a udělejte 4b - do sešitu si nakreslete košíky countable, uncoutable a pod ně rozdělte daná slovíčka. Výzva!!! Něco podobného můžete vypracovat i doma se skutečnými potravinami. Udělejte si dvě větší karty COUNTABLE a UNCOUNTABLE. Poté vezměte třeba jablko, k němu vytvořte kartičku "an apple" a přiřaďte pod countable. Takto pokračujte s dalším jídlem či pitím. VYFOŤTE a foto pošlete, na oplátku pošlu svou práci :D 
 • Pracovní sešit: celá strana 34. 
 • Video: https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg 
 • Online cvičení: https://www.baamboozle.com/study/28030 (Klikněte vždy na "check", napíše se vám varianty countable/uncoutable, vyberete, jestli souhlasíte "okay", nebo nesouhlasíte "oops". Body se vám počítají vlevo nahoře. 
3) Projekt MY FOOD 
Budete potřebovat letáky ze supermarketu :) Vytvoříte koláž z výstřižků (případně nakreslených obrázků) a ÚPLNÝCH vět. 
Odpovězte na tyto otázky, věty doprovoďte obrázky. 
 1. What is your favourite food? 
 2. What is your favourite drink? 
 3. What food and drinks do you dislike? /nemáš rád(a)/ 
 4. Describe /popiš/ your favourite breakfast. 
 5. Describe your favourite lunch. 
 6. Describe your favourite dinner. 
 7. Do you like going to restaurants? What is your favourite restaurant and their meal? 
 8. Can you cook? What can you cook? 
 9. Write about your family. Choose 2 family members. What food and drinks do they like? What food and drinks do they not like? 
HOTOVOU práci vyfoť a pošli na můj e-mail richtrova@korunka.org nebo vlož do Google Učebny, pokud už budeš mít přístup. Děkuji, T. Richtrová  
23.3. - 27.3.  Matematika
Aritmetika uč. - do ŠS vypracuj : str. 64/ Slovní úlohy 1.- 4. , paní Jednička ti radí
                                                str. 64/ opakování  - Počítej ještě 1. - 5.( pozor na závorky a na přednosti matem. operací )
                                                str. 64/ ZT  XVI.- opakuje základní učivo
                                                                       - počítej šikovně, chytře, s výhodou, ...
                                                                       - často můžeš dojít k výsledku zpaměti
                                                                       - výsledky dobře zapiš ( bude kontrolováno )
                                                 str. 65/ Slovní úlohy  - Čísla kolem nás
                                                             Jak je to s cenami zboží?
                                                             Vypracuj úkoly u "firma RADOJIM"
                                                 str. 65/ Jahodovi chovají krávy ...
                                                            Vypracuj 1.-3. ( snadné ), vždy stručnou odpověď


Geometrie uč. str. 51- Osově souměrné obrazce
                               - pracuj podle pokynů 1. a 2.
                               - napiš do ŠS vlastnosti osově souměrného útvaru
                      str. 51/3 - vyber si 3 útvary, zpracuj a nalep do sešitu, přidej jeden svůj originál
                      str. 51/4 - máme vypracovanou již celou abecedu v sešitě
                      str. 51/5 - stačí se zamyslet ( všichni umíme )
                      str. 52 - zopakuj si všechny vlastnosti čtverce a obdélníku    Ke kruhu a jeho rozdělení si povíme zajímavosti v červnu.

Doporučuji na ČT 2 odpolední program Odpoledka ( pro II. stupeň ZŠ ).
                 
                                                   

ANGLIČTINA Z.Pertl.

learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginnervocabulary/holidays My holiday /země, kde jste byli, co jste viděli - nakresli mapu libovolného místa a popiš jednotlivé objekty za pomoci předložek in, at, behind, infront of, between, next to - práce do 30.3. zašli, prosím, prosím mailem
23. 3. Pro zajištění přehlednosti - Aktuálně zadané úkoly a termíny splnění
Vážení rodiče, pro přehlednost jsem vytvořila tabulky k předmětům D, OV a Aj 3, kam budu postupně zapisovat aktuální úkoly s termínem splnění.
Aj 3 Blažková
D
S pozdravem
Tereza Blažková
Fyzika 23. 3. - 27. 3.

Pokračujeme v látce magnetismus. Dávám k dispozici poslední prezentaci na toto téma. Opět vás prosím, abyste si z učebnice doplnili zajímavosti k látce (moje učebnice st. 84, 85 a 88)
Témata: Země - velký magnet, Magnetická indukce, Skládání magnetických polí).
Koukněte také na krátká videa, můžete také doma vyzkoušet :)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS2vRqTLA5L7VCKV_KYerT_q03H4y5Ysy

Růženka :) paskova@korunka.org
Prezentace k fyzice
Informatika 23.3 - 27. 3.

Připomínám pracovní list z minulého týdne, termín odevzdání je v pátek 27. 3. Většina z vás už mi ho poslala, moc děkuji :) S tím také souvisí založení vlastní e-mailové adresy!
Přečti si a hlavně dodržujuj pravidla bezpečnosti na internetu. V této době se na internetu pohybujete často a bezpečnost je důležitá. Spoustu toho samožřejmě znáte a používáte, ale opakování není nikdy dost :)

https://www.internetembezpecne.cz/wp-content/uploads/2017/03/Roman-Kohout-Internetem-bezpecne-publikace-pro-deti.pdf

Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor!
Růženka :) paskova@korunka,org
ČJ 22.3
Z důvodu předpokládané delší doby trvání uzavření škol jsem se po vzoru kolegů rozhodl přistoupit k průběžné kontrole vypracovávání zadávaných úloh. Prosím, vyfoťte a pošlete mi všechno, co jste do této doby dělali (z předmětů, které Vás vyučuji). Do předmětu emailu prosím napište: třídu_předmět_jméno dítěte_týden (období)), ať máme ve společné práci  pořádek. Pokud by měl někdo problém s připojením na internet, nebo touto formou odevzdávání, ozvěte se prosím na palasthy@korunka.org

Mluvnice
- minimálně polovinu z daného cvičení (napr. 1/2 str. 74 cvič.5), jde o to, projít všechny typy cvičení
- str. 74, cvič. 5,6

- str. 75, cvič. 7,8
- str. 76, cvič. 3
- str. 78, cvič. 4
- str. 79, cvič. 6
 
Prosím, napsat do sešitu, ofotit a poslat všechny za celé období "domácí práce" na mail palasthy@korunka.org, do pátku 27.3 (Do předmětu emailu prosím napište: třídu_předmět_jméno dítěte_týden (období)) Jozef Palásthy
 
Literatura
- čítanka 105-112 přečíst
- str. 109 otázky 1,2,3,4
- str. 111 otázky 1,2,3
- str.112 otázky 1,2,3
 
Plus pracovní list vyplnit odpovědět do sešitu (viď. příloha),
 
Sloh
str. 170-171 cvič.1

Prosím, napsat, ofotit a poslat všechno za celé období "domácí práce" na mail do pátku 27.3 na palasthy@korunka.org (Do předmětu emailu prosím napište: třídu_předmět_jméno dítěte_týden (období))

S přáním úspěšného týdne

Jozef Palásthy
Zdroje ČJ
L107  3.2MB
L106  3.4MB
L108  3.26MB
L109  2.78MB
L110  3.17MB
L111  3.03MB
L112  2.89MB
L113  3.23MB
Mluv74  3.05MB
Mluv75  2.91MB
Mluv76  2.58MB
Mluv77  2.4MB
Mluv78  3.27MB
Sloh170  2.48MB
Sloh171  2.72MB
21.3. - Zeměpis - úkol týdne
- Vytiskni si a vyplň připojený dokument - pracovní list. Pomůže Ti učebnice.
- Fotku vyplněného pracovního listu pošli na valis@korunka.org do pátku 27.3.
PŔÍRODOPIS
20.3. Předpokládám, že LP Medúzy máte vypracovanou a můžete se věnovat dalšímu úkolu :-) :
- do sešitu si udělejte výpisky z Ploštěnců str. 50 - 52
- vypracujte otázky 1, 2, 3, 4 na str. 50 a 17, 22 na str. 52
- shlédněte video na Youtube Pozorování a regenerace ploštěnek - návod na laboratorní práci https://www.youtube.com/watch?v=3Qv5O2H695A
- do sešitu napište nadpis Laboratorní práce, Téma: Ploštěnci 
- podle videa odpovězte na otázky: 1. Kde v přírodě najdeme ploštěnky?, 2. Co ploštěnka udělá při podráždění přední části, středu a zadní části těla?, 3. Jak reaguje na světlo a tmu?, 4. Podrobně popiš regeneraci při příčném a podélném přeříznutí ploštěnky. , 5. Jak dlouho regenerace trvá?
- Závěr: Co tě na videu nejvíce zaujalo? 
Tereza Blažková - termíny odevzdání vypracovaných úkolů, projektu na Aj a opakování na dějepis jsou označeny touto barvou. Věnujte jim prosím pozornost.
Angličtina 3 - Blažková 23. 3. - 31. 3.
Projekt MY HOLIDAY:

Příprava:
Slovní zásoba Holiday
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/holidays
Video + cvičení na nepravidelná slovesa - Sophie povídá svým dětem o jejím zážitku z cesty do USA, ze které se zrovna vrátila. Nepravidelná slovesa jsou vždycky oranžová. Pod videem je také jejich přehled. Vy se zaměřte na 2. a 3. cvičení (multiple choice a gap fill), která si rozkliknete, vypracujete a necháte vyhodnotit. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-irregular-verbs 
Vypracování projektu:
podle str. 43 v učebnici; vytvoříte buď prezentaci v počítači nebo použijete papír/čtvrtku. 
A) Vyberte si téma: My holiday in... (napište zemi)
B) Odpovězte na otázky: 1. Where and when did you go? 2. How did you get there? 3. Who did you go with? 4. Where did you stay? 4. What did you eat and drink? 5. What did you do? 6. What interesting places did you see? 
C) Vyberte fotky (vlastní nebo z internetu)/nakreslete obrázky a ilustrujte jimi vaše odpovědi. 
D) Pošlete prezentaci či vyfocený list s prací na mail blazkova@korunka.org - do předmětu dejte AJ6 + vaše jméno a příjmení. 
Vzhledem ke kontrole předchozích cvičení stanovené do 25. 3. mi vypracovaný projekt pošlete do úterý 31. 3. Projekty budou hodnoceny.
S pozdravem
Tereza Blažková

 
20. 3. Angličtina 3 - skupina Blažková
Níže zadané úkoly, včetně písničky, byste měli mít hotové do pondělí 23. 3.

V příštím týdnu mi tedy pošlete fotky úkolů, které jste vypracovali během minulých dvou týdnů.
Přehled úkolů k poslání na blazkova@korunka.org:
1. Vpsané tvary sloves, které jste doplňovali do pohádky o Karkulce:

Dohledat a doplnit tvary do textu https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Little_Red_Riding_Hood_-_Past_Simple_je1685mz, tyto tvary následně vypsat do sešitu Aj - od začátku textu.
2. Seznam dohledaných slov k textu Holidays:
Str. 40 učebnice - přečíst text Holidays a dohledat si neznámá slova
3. Přepis cvičení ze str. 42 v učebnici:
Str. 42 učebnice: Do sešitu přepsat cvičení 1a se správnými tvary sloves v minulém čase prostém.
42/ 1b seřadit obrázky do správného pořadí a to zapsat do sešitu.
4. Písnička Mr. Norton - vyfotit doplněná slovíčka/ poslat doplněné přímo v dokumentu.
Termín odevzdání: středa 25. 3.
S pozdravem
Tereza Blažková

 
20. 3. Odevzdávání úkolů z OV
1. Vzhledem k vývoji situace prosím o zaslání úkolů k tématu Kulturně/historicky významné místo v Praze - rozsah min. 1 strana formátu A5, který byl zadán v úterý 10. 3. Úkoly je možné napsat v textovém editoru nebo vyfotit stránku ze sešitu a poslat na blazkova@korunka.org.
Termín odevzdání: úterý 24. 3.
2. Dále máte zadaná cvičení na pracovních listech k tématu Mezilidské vztahy a lidská práva, které jsem všem zaslala na mail/jsou ve skupině Google Classroom. Pošlete mi vyfocené rady Radimovi - lze vyplnit přímo do pracovního listu/do sešitu.
Termín odevzdání: pátek 27. 3.
3. 
Zamyslete se, jak byste v současné složité situaci mohli pomoci starším občanům, kteří jsou patrně ohroženi nejvíce. Jedná se o babičky a děděčky všech z nás a kromě materiálního zajištění je důležitá i psychická podpora. Napište tedy zamyšlení, jak by se dala zlepšit nálada seniorů, aniž byste je ohrozili přímým kontaktem. Rozsah min. 1 strana formátu A5.
Termín odevzdání: pátek 3. 4.
S pozdravem
Tereza Blažková
Poraď Radimovi.jpg
20.3. ANGLIČTINA, skupina JK

- 20.3. , homework 2 : projectonlinepractice.com,  unit 3 , ke každé lekci máte 3 vstupy, ti , co mají použitý první vstup, vypracují lekci  podruhé, výsledky tentokráte nikam neposíláte, vidím vaši aktivitu na online platformě, úkol je do pondělí 23.3.2020


-13.3.,  homework 1 , workbook , unit 3A, 3B
mobilem ofocecé stránky / vyplněné / mi laskavě zašlete do pátku na : kucharcik@korunka.org
19. 3. Dějepis - kontrola samostudia 11. 3. - 27. 3. 
Milé děti, připravila jsem opakování k tématům, které jsme probírali společně ve škole, než byla zrušena výuka a také k samostudiu, které je zadáno do 27. 3.
Instrukce jsou uvedeny v dokumentu. Máte dvě možnosti, jak úkol odevzdat:
a, vyplnit dokumet a poslat emailem na blazkova@korunka.info
b. napsat odpovědi do sešitu a fotografii poslat na blazkova@korunka.org
U obou forem uveďte své jméno!!!

Termín odevzdání: 1. 4. 2020
Níže uvedené odkazy jsou určené k dalšímu samostudiu. Pokud již máte vše hotové, můžete klidně poslat odpovědi hned :).
S pozdravem
Tereza Blažková
18. 3. Dějepis
Každý má své tempo práce, kdo již prošel téma Řecko-perské války, může si pustit seriál Byl jednou jeden člověk - 06 Periklova doba
https://www.youtube.com/watch?v=_VWTqeGXzic
Dalším tématem bude vzestup Makedonie, Alexandr Veliký https://www.youtube.com/watch?v=9iXZB2hFvjU
S pozdravem
Tereza Blažková
Angličina , skupina JK, zasílám slíbený soubor pro ty, kteří nemají pracovní sešit u sebe. Odpovědi napište na papír, fotokopii mi laskavě zašlete na :kucharcik@korunka.org
16 .3. - 27.3.2020 Vv

Nakreslete postavu a prostudujte si proporce:

https://www.pinterest.ca/pin/430586414346780537/

Nakreslete a namalujte město a město s lidmi
může být libovolné i podle fantazie, sci - fi, historické a prostudujte si perspektivu na tomto odkaze:

https://www.vyukakresby.com/post/2016/04/11/perspektiva-s-1-%C3%BAb%C4%9B%C5%BEn%C3%ADkem

Perspektiva je optický jev, jenž způsobuje to, že se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší než objekty blízké. Jev způsobuje také to, že u stejných objektů postavených za sebou do jedné řady se objekty vzdálenější od pozorovatele jeví blíže u sebe (perspektiva tedy způsobuje optické zkracování linií).

Mohou být i barevné, což by bylo fajn. Použít i tempery, vodovky, pastelky. Formát A4, A3 může být i A2, podle toho co máte doma k dispozici.
,
Tvořte jak budete mít čas a chuť, ale obrázky pošlete na školní email do 27.3.2020

Těším se na Vaše výtvory :)
Pracovní činnosti 16.3. - 20.3.2020

Zdravím, posílám Vám odkazy na výrobu roušky. Tak jak budete mít čas a náladu, tak si ji vyrobte. Zabere to asi 20 až 30 minut.

https://www.upcycling.cz/rousky-snizuji-sireni-koronaviru-jak-si-vyrobit-textilni-rousku-z-domaciho-textilu/?fbclid=IwAR0M4OSP4ARdg4VnlgI7oI6OKfGc_CmgYMiRREWM-Ddtvt5DFzGvUqJzlXg

https://www.upcycling.cz/videonavod-domaci-vyroba-ustni-rousky-krok-po-kroku-a-bez-siciho-stroje/

Fotografie prací zašlete na školní email. Děkuji.
17. 3. Google Clasroom - přihlášení
Založila jsem skupinu 6.ABC Aj Blažková a 6.B OV. Všem žákům, jejichž emailové adresy mi byly zaslány, jsem poslala pozvánku, přes kterou by se měli do třídy přihlásit. Pokud se přihlašujete z adresy s doménou gmail.com, stačí rozkliknout nabídku v pravém rohu po přihlášení do emailu (3x3 tečky vedle otazníku) a vybraz možnost Učebna.
S pozdravem
Tereza Blažková
Info TV 17.3.2020
Ahoj všichni,
V rámci tělesné výchovy jsem připravil menší challenge pro všechny žáky Korunky. Koukněte na následující odkaz na FB. Pevně věřím, že se nás zapojí co nejvíc.
 
https://www.facebook.com/groups/548351962764192/
 
Sportu zdar
 
Učitel TV Jan Parák
 
#KoronkaChallenge
17. 3. Dějepis - k samostudiu můžete využít i různé dokumenty z youtube.cz
16. 3. - 20. 3. Odkaz k videovýpiskům k tématu Sparta a Athény https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk
23. 3. - 27. 3. Odkaz k videovýpiskům Persie a řecko-perské války https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI
Odkazy k procvičování online:
https://www.dejepisne.cz/recko-1-15/
https://www.dejepisne.cz/zs-recti-bohove-10/
https://www.dejepisne.cz/zs-recko-12/
http://www.testpark.cz/testy/dejepis/dejepis-starovek-540
S pozdravem
Tereza Blažková
17. 3. Angličtina 3 Blažková
Úkol ještě na tento týden, případně začátek dalšího...je toho teď hodně :)

Doplnit chybějící slova do písničkyhttps://www.youtube.com/watch?v=AKaD2btS1A4
(Na Google Clasroom se můžete ptát v případě problémů, nejasností.)
Text lze otevřít zde https://docs.google.com/document/d/14Oo0GY-JTLxvLNtlnXydTvozXCiqcDuJVHJ34KKS4Ss/edit?usp=sharing
Nebo stáhnout ve verzi k tisku pro dva žáky. Tento úkol je třeba mít následně ve škole k dispozici, můžete si ho tedy vytisknout a doplnitt/zapsat chybějící slova do sešitu s nadpisemTHE TALE OF MISTER NORTON.
S pozdravem
Tereza Blažková
 
Informatika 16.3. - 27.3.
Ahoj :)
Ve škole máme rozdělané projekty v PowerPointu, dokončíme je, až se do školy vrátíme :)

Teď vám zadám spíše teoretickou práci a to, abyste si přečetli a uvědomili si, co vše patří do PERIFERIE počítače, nebojte se, vše to určitě znáte :) a na konec vypracujte pracovní list, všechny odpovědi najdete v prezentacích.

http://korunka.gns.cz/informatika_2016/5_pc_periferie_ucivo_1.pdf
http://korunka.gns.cz/informatika_2016/5_pc_periferie_ucivo_2.pdf
http://korunka.gns.cz/informatika_2016/5_pc_periferie_prac_list.pdf

Dále vás prosím, abyste si založili e-mailovou adresu, pokud ještě nemáte. Teď v době on-line výuky je to důležité.

Kdyby cokoli, pište na paskova@korunka.org
Růženka :)
Fyzika - 16.3. - 20.3.
Ahoj děti :)
Dávám k dispozici další prezentace z fyziky na téma magnetismus. Prosím udělejte si zápisky do sešitu. Případně si můžete prezentace vytisknout a označit to důležité.
Mrkněte také do učebnice název kapitoly je "O magnetech" já to mám v učebnici na str. 79  - 83 (Magnety, Magnetické pole), vím, že je více vydání učebnice, tak hledejte :) Z učebnice si prosím doplňte, to co v prezentacích není a co si myslíte, že je důležité nebo zajímavé.
Dávám k dispozici ještě jedno video na procvičení počítání hustoty (souvisí to také s matematikou)

https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI&t=1s

Dále je tu krátké video na "kouzla s magnety", všechna "kouzla" si pak ukážeme ve škole :)
https://www.youtube.com/watch?v=0eBsa6UVnXE&t=60s

A poslední odkaz už znáte :) je to procvičování převodů jednotek, pořád je co zlepšovat :)
http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/

V případě nejasností pište paskova@korunka.org

Růženka :)
 

Prezentace k fyzice 16.3. - 20.3.
Magnety.pptx  112.07kB
Angličtina, skupina JK
- homework 1 , workbook , unit 3A, 3B, , stránky 24 - 27,mobilem ofocecé stránky / vyplněné / mi laskavě zašlete do pátku na : kucharcik@korunka.org
- ti z vás, kteří prchli z Prahy a jsou bez pracovního sešitu, nechť vyčkají do zítra, kdy se na tomto webu objeví kopie pracovního sešitu, odpovědi vypracujte na papír, jehož fotokopii mi rovněž zašlete na emailovou adresu viz. výše
Matematika  16.3.- 20.3.
Milí žáci, během uzavření škol by bylo dobré pracovat jako podle rozvrhu hodin. Přibližně 4x za týden po 40 minutách( rozvrženo podle vašich potřeb a možností) a 1 "domácí úkol "
(cca 20 minut). Důležité je opakování. Nechceme hodně probrané látky zapomenout, měli bychom moc práce ke konci školního roku.
Aritmetika - učebnice - dokončili jsme str. 61. Do Š sešitu vypracuj : str. 62 - Opakování :1. opakování dělení
                                                                                                                                  2. přednosti početních výkonů
                                                                                                                                  Jednička ti radí:( M - F )  -  F - hustota látky
                                                                                                                                   1., 2., 3.                           -  objem tělesa
                                                                                                                                                                          - hmotnost tělesa ( správně jednotky)
str. 63 / cv. 1,2,3 - slovní úlohy, str. 63 - aritmetický průměr ( ze strany 59 nemusíte )
: str. 61/cv.2 pravý sloupec
Geometrie - v učebnici jsme došli na str. 49 - osová souměrnost a její vlastnosti. Do ŠS : Jak pracoval Emil, co Emil ví a co umí zapsat?
Napiš si Emilův zápis O ( o) : Narýsuj trojúhelník A´B´C´ souměrně sdružený s trojúhelníkem ABC ; a = 4cm, b = 5cm, c = 6cm. Osa o leží mimo trojúh. ABC ( vhodně umísti ).
Rada pomůže ( rýsuj přesně). Společně zhodnotíme a zkontrolujeme.
Připrav si na str. 50 / ústní test 10 Osová souměrnost.
Držím moc palce, ať jste zdrávi a v pohodě. Petr Paseka
 
16. 3. Vážení rodiče, milé děti,

doufám, že jste všichni v pořádku! I nadále sledujte tento web. Google Classroom byla zatím založena kvůli vkládání pracovních listů na předmět OV, Angličtina skupina Blažková. Bohužel nemám zkušenosti, jak v tomto prostředí fungují emailové adresy s jinou doménou než je gmail.com. V případě problémů se na mne neváhejte obrátit prostřednictvím blazkova@korunka.org.

S pozdravem
Mgr. Tereza Blažková
16. 3. Angličtina 3 - Blažková
Platí zadání viz níže, další pokyny dostanou děti v prostředí Google Classroom 6.ABC Aj Blažková:

Úkoly na příští týden (16. 3. - 20. 3.):
Str. 42 učebnice: Do sešitu přepsat cvičení 1 a se správnými tvary sloves v minulém čase prostém.
42/ 1b seřadit obrázky do správného pořadí ato zapsat do sešitu.
+ dodělat, kdo nestihl celý text ze str. 40 v učebnici - přečíst text Holidays a dohledat si neznámá slova
S pozdravem
​Tereza Blažková
16.3. Zeměpis
- cvičení 4 na straně 62 v učebnici - odpověz na otázky
- odpovědi piš na počítači a pošli je do pátku 20.3. na valis@korunka.org
16. 3. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Práce na týden 16. - 20. 3. 
1) Je možné, že ještě nemáte hotová cvičení z pracovního sešitu, můžete tedy dál pracovat na stranách 24 - 31. Pokud Vám chybí něco z předchozích lekcí (zejména cvičení, která byla zadána za domácí úkol), vypracujte také. 
3) Hra Jeopardy na nepravidelná slovesa. Je zábavnější hrát ve dvojici, ale i sami si můžete procvičit :) Pokud některá neznáte, podívejte se do pracovního sešitu. Přehlednou tabulku s nepravidelnými slovesy, která se objeví poté v testu, si společně připravíme v hodině. 
4) Video + cvičení na nepravidelná slovesa - Sophie povídá svým dětem o jejím zážitku z cesty do USA, ze které se zrovna vrátila. Nepravidelná slovesa jsou vždycky oranžová. Pod videem je také jejich přehled. Vy se zaměřte na 2. a 3. cvičení (multiple choice a gap fill), která si rozkliknete, vypracujete a necháte vyhodnotit. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-irregular-verbs 
5) Nyní to hlavní - projekt MY HOLIDAY 
- podle str. 43 v učebnici; vytvoříte buď prezentaci v počítači nebo použijete papír/čtvrtku. 
A) Vyberte si téma: My holiday in... (napište zemi)
B) Odpovězte na otázky: 1. Where and when did you go? 2. How did you get there? 3. Who did you go with? 4. Where did you stay? 4. What did you eat and drink? 5. What did you do? 6. What interesting places did you see? 
C) Vyberte fotky (vlastní nebo z internetu) a ilustrujte jimi vaše odpovědi. 
D) Pošlete prezentaci či vyfocený list s prací na mail richtrova@korunka.org - do předmětu dejte AJ6 + vaše jméno a příjmení. Děkuji. Práce pošlete do 22. března, budu je hodnotit. 
 
angličtina /Z.Pertlová/  práce do cca 23.3. - učebnice s.33/cv.7a, 4a,  s.35/cv.4, 6, 7,  s.37/cv.7, c v.9, s.39/cv.2, 3b, 4a  s.40- přečíst a vypsat neznámá slovíčka    Založte si,prosím, všichni zvláštní složku s vypracovanými úkoly. Po návratu do běžného režimu bude moci sloužit jako podpůrný doklad ke klasifikaci.
12. 3. Vážení rodiče,
 
v rámci zajištění zpětné vazby a zkvalitnění výuky na dálku máme možnost využít prostředí Google Classroom, kde budou mít děti zadání úkolů i s termínem, do kdy mají vložit řešení. Aby bylo možné výuku tímto způsobem realizovat, prosím o zaslání emailů Vašich dětí. Většina dětí určitě svůj vlastní gmail má kvůli zajištění běhu jejich smartphonu. V opačném případě prosím pomozte dětem se založením emailu s doménou gmail.
 
S pozdravem
Mgr. Tereza Blažková
PŘÍRODOPIS
12.3. Vypracovat laboratorní protokol Medúzy. Ze sešitu opsat Téma, Úkoly, Pomůcky (vypsat vše, s čím jsme pracovali), Postup práce, Vypracování (foto nové ještě mokré medúzy + vynechat si místo na nalepení suché medúzy, kterou dostanete po příchodu do školy), Závěr (co se stane s medúzou na souši? + různé obrázky medúz). 
12.3. AJ, skupina JK, homework 1 , workbook , unit 3A, 3B, , pages 24 - 27
Matematika
Procvičování násobení a dělení desetinných čísel - Počtářské chvilky str. 38/cv.1-6
Aritmetika - PS 6 - str.17 ,18 a 19
Geometrie - PS 6 - str.1 - 9
podívej se video: https://www.youtube.com/watch?v=RLsw2R6FR80
Zadávání úkolů na doma během zrušení výuky:

Vážení rodiče, 
struktura příspěvků s úkoly na doma byla na základě Vašich žádostí upravena. Nadále sledujte web kvůli aktualizaci úkolů.
S pozdravem
Tereza Blažková
12. 3. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Online procvičování doma: 
Was / were https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?03
Past simple (regular verbs) https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple2.htm a https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_statements.htm
Past simple (irregular verbs) https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple3.htm Použijte vždy sloveso z první věty, musíte jej dát do minulého tvaru. 
Past simple (kladné i záporné věty) https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple.htm
Past simple (záporné věty) https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-negation.htm
Past simple (utvoř věty) https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?04
Učebnice - str. 38 - přečíst si komiks Mut's holiday. Odpovědět na otázky ve cvičení 1a a dokončit věty ve cvičení 2 (do sešitu). Potom sae zaměřit na gramatiku - hledej v promluvách otázky v minulém čase a uvědom si, jak je tvoříme. Dosaď si správná slova do tabulek ve cvičení 3a a zapiš si také do sešitu. 
Pracovní sešit - str. 29 (celá), 30 / 1, 3, 31 (celá) 
11. 3. Zeměpis - úkol na doma
- prostudovat PEDOSFÉRU
- 56 - 62 v učebnici
- výpisky do sešitu 
11. 3.VV - úkol na doma
prostudujte si proporce postavy: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F296533956694473566%2F&psig=AOvVaw2POikmfb9XGLMT1kWetS2l&ust=1584019154310000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCPs6bBkugCFQAAAAAdAAAAABAN

Nakreslete tužkou vaši oblíbenou postavu a dodržte proporce na papír A4 nebo A3
11. 3. Český jazyk - úkoly na doma 

Materiály:
CJ - s.68  3.08MB
CJ - s.71  3.21MB
Alexandreida  678.17kB
CJ - s.69  2.76MB
CJ - s.70  3.52MB
CJ - s.72  3.3MB
CJ - s.73  3.08MB
CJ - sloh 168  3.12MB
CJ - sloh 169  3.48MB

Mluvnice:
Stř. 11.3 
- Opakování příd. jmen učebnice str.68-69, cvič. 1,2,3


Po 16.3 - učebnice str. 70-71,cvič. 1,2,3

Str 18.3 - učebnice str. 72-73, cvičení na obou stranách

"Opakování je matka moudrosti a skleróza matka turistiky :)" (Pokud nevíte co je skleróza, vyhledejte si to na googlu")Literatura

 
 

Čtvrtek 12.3. -  Slovanské báje


https://www.youtube.com/watch?v=bN1Y2k-gx3c&t=785s

https://www.youtube.com/watch?v=5zD9vwpPvGQ

Dobrovolný úkol pro aktivní žáky, nad rámec:
https://www.youtube.com/watch?v=f2ttseAPkCk&list=RDCMUCszq-z10-b8j5IdqzommK7g&index=2
Napsat poznámky z videa (myšlenkovou mapu, nebo v bodech)


Tímto uzavíráme báje a mýty
Historie v literatuře

ÚT 17.3 a Čtvr 19.3
•  Život Konstantinův a Metodějův (Moravskopanonské legendy)

100 letá historie

https://www.youtube.com/watch?v=9NPkwutR5H4

- vypsat poznámky (základní informace o jejich životě a působení)

•  Kosmova kronika - zakladatelské dílo českého dějepisectví, psané latinsky

https://www.youtube.com/watch?v=m4UDLM5goyU

- vypsat poznámky (základní informace o Kosmovi)

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/00/16/kosmuw_letopis_cesky.pdf

číst strany 10-15 O jakých událostech Kosmas mluví? Jaké české osobnosti zpomíná?

•  Alexandreis - výpravná báseň, psaná česky

https://www.hs-augsburg.de/~harsch/bohemica/Chronologicky/14stoleti/Alexandreida/Alexandreida.pdf

číst strany 1-8, Aristotelovy rady Alexandrovi – vypsat alespoň 3 rady, které dal Aristoteles Alexandrovi

•  Dalimilova kronika - první veršovaná kronika, vlastenecky zaměřená
https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/36/98/64/dalimilova_kronika.pdf

číst strany  4-12 O čem mluví? Jaké osobnosti uvádí?


Sloh:
Pá 13.3.
- Popis Učebnice str. 167 1b, 2a - první řádek, 3, pro aktivní i 4
 Pá  20.3. - Popis Místnosti - str. 168-169, cvič.1, 3a
11.3. Fyzika - úkoly na doma
1) Opakování hustota (viz prezentace)
2) Vyber si 7 různých kovů a ke každému napiš 5 vlastností do školního sešitu, informace vyhledej na internetu nebo v učebnici
3) Magnet a magnetismus (viz prezentace) - zápisky do školního sešitu
Materiály k úkolům z fyziky:
Hustota.pptx  260.95kB
Magnet.pptx  1.09MB
Magnetismus.pptx  388.52kB
10. 3. Aktuální info - Třídní schůzky původně plánované na 23. 3. budou vzhledem k současné situaci ohledně šíření koronaviru přesunuty na jiný termín.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10. 3. Angličtina 3
Aktuální seznam probraných nepravidelných sloves v minulém čase: have --> had, go --> went, read --> read (rozdíl pouze ve výslovnosti), make --> made, be --> was, were, do --> , speak --> spoke, eat --> ate, buy --> bought, lose (ztratit) --> lost, break (zlomit, rozbít) --> broke.
Ve čtvrtek 12. 3. si napíšeme pětiminutovku na nepravidelná slovesa viz výše (typu cvičení 5 na str. 37 v učebnici).
Právě čteme pohádku o Karkulcehttps://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Little_Red_Riding_Hood_-_Past_Simple_je1685mz, ve které jsou další nepravidelná slovesa, ta zatím v testíku nebudou.
!!!!Důležité!!!! Pořídit notýsky velikosti A6 na zapisování tvarů nepravidelných sloves do úterý 17. 3.
S pozdravem
Tereza Blažková
Fyzika - opakování hustota, výpočet hustoty a kovy
5. 3. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Procvičení tvarů pravidelných i nepravidelných sloves. Přehled tvarů těch nepravidelných mají žáci na úvodní straně pracovního sešitu. 
Křížovka https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/crossword_past_mix.htm 
Věty https://www.montsemorales.com/gramatica/PastSimAffirImag3-17.htm
4.3 ČJ - pracovní sešit strana 37 dodělat na dú
Připomínám vybírání 90 Kč na Workshop v NTM.
3. 3. OV - -  kdo nestihl/nevymyslel, dopíše si doma historické události důležité pro český národ. Záleží na názoru jedince.
21. 2. Občanská výchova - dokončili jsme téma Ekologie a ochrana životního prostředí, po prázdninách se začneme věnovat politickému systému v České republice a dále důležitým a zajímavým faktům z českých dějin, k čemuže se vztahuje i vycházka po Praze naplánovaná na pondělí 9. 3.
21. 2. Dějepis - učivo je probráno k řecké mytologii. V rámci tohoto tématu si po prázdninách pustíme film Souboj titánů (1981). K filmu budou zadány otázky, na které žáci postupně odpoví. 
 
21.2 ČJ - umět str.60-64 (žluté rámečky,cvičení)
L- pročíst Genesis 1-3. kapitola http://www.biblenet.cz/, Prométheus - Řecké báje
20. 2. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Probíráme minulý čas. Dnes byl test na pravidelná slovesa, po prázdninách se více zaměříme i na ta nepravidelná. 
Domácí úkol na úterý 3. 3. - PS, str. 28 / 1, 3. 
20. 2. Angličtina 3
V učebnici jsme aktuálně na straně 36, v PS na straně 27. Test na minulý čas pravidelných sloves je tedy nahlášen na 5. 3. + mají děti po prázdninách umět tvary v minulém čase u nepravidelných sloves:  have, go, read, make, be, do, speak, eat, buy - tvary těchto sloves jsou na vnitřní straně desek v PS + je máme zapsané.
Kdo nestihl dokončit cvičení v PS na str. 27, přinese na první hodinu po prázdninách.
S pozdravem
Tereza Blažková
Laboratorní práce z fyziky - meteorologie - datum odevzdání 4.3.
19.2. AJ, skupina JK , homework, fill the gaps page 42, exercise 1/ doplň chybějící slova /
18. 2. Angličtina 3
V učebnici 36/3a jsme se během čtení seznámili s nepravidelnými tvary sloves v minulém čase. Následně jsme tyto tvary zkoušeli poznávat pomocí interaktivních cvičení:
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-affirmative-exercises.html
I nadále budeme procvičovat tvary pravidelných sloves v minulém čase a po prázdninách si na ně napíšeme test - ve čt 5. 3. Test bude na překlad a tvorbu jednoduchých vět viz 
--> Did you play football? Yes, I did./No, I didn´t. He arrived in the evening. We watched DVDs. Peter visited Spain last summer. They practised the guitair. She didn´t practise the piano. etc.
Odkazy k procvičování:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/PETER_and_the_wolf_vm2694ny
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_simple_qj32168xz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_simple._Regular_verbs._ba5022ls
http://liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Little_Red_Riding_Hood_-_Past_Simple_je1685mz
S pozdravem
Tereza Blažková
14. 2. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová
Pracujeme s pravidelnými slovesy v minulém čase. 
Odkazy na procvičení: 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular-d-ed-ied.htm 
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.html 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/affirmative-regular-verbs-write 
DÚ: PS 26 / 1, 2. Poté budeme brzy psát test na pravidelná slovesa.
PŘÍRODOPIS
17.2. test Houby - kvasinky (stavba těla, výskyt, význam, pučení), plísně (hlavičková, štětičková, užitkové), vyšší houby (stavba těla, rozmnožování)
11. 2. Testy na příští týden:
D - v pondělí 17. 2. testík na téma starověká Kréta
OV - v úterý 18. 2. test z témat ekologie, ochrana životního prostředí, ohrožené druhy, endemiti, NP, CHKO (poznámky ze tří hodin)
11. 2. Angličtina 3
Past simple: https://agendaweb.org/verbs/past_simple-exercises.html

 
7. 2. Angličtina 3
Past simple - to be jsme zopakovali a dostali jsme se k pravidlům tvorby minulého času u dalších sloves (pravidelná slovesa). Must/have to/don´t have to/can´t/mustn´t je rozšiřující učivo, které procvičujeme, ale zatím se nezkouší.
S pozdravem
Tereza Blažková
Fyzika - kdo si myslí, že pokazil písemku, může ve středu! přinést pracovní list na sílu, který jsem dětem dnes rozdala
6. 2. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Domácí úkol: přečíst si text v učebnici ve cvičení 2b na straně 34. Podle tvarů sloves s minulém čase doplnit a přepsat do sešitu tabulku ze cvičení 3a. Na úterý 11. 2. 
7.2. Fyzika - test- měření teploty, meteorologie, roztažnost látek, síla
Odchod do divadla ve středu 5. 2. bude na začátku 2. vyučovací hodiny. Po první hodině se sejdeme v centrální šatně. Na fyziku už budou děti zpátky ve škole!
30. 1. Angličtina 3
V úterý 4. 2. si napíšeme testík na doplňování was/were, wasn´t/weren´t.
Dnes jsme probrali modální slovesa can, can´t, must, mustn´t, have to, don´t have to.
Odkazy k procvičování:
https://agendaweb.org/verbs/modals-must-have-to-exercises.html
https://agendaweb.org/verbs/modals-must-have-to-exercises-2.html
https://agendaweb.org/verbs/can-exercises.html
S pozdravem
​Tereza Blažková

 
30.1. AJ, homework, učebnice str.37/ cv. 7a doplň a přepiš pohled do školního sešitu
23. 1. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Začali jsme lekci 3. DÚ PS 24 / 1, 2 na úterý 28. 1. 
23.1. AJ, skupina JK ,úkoly : www.projectonlinepractice.com.vypracovat Unit 2
Angličtina 3
Cvičení k tématu Past simple: to be
https://agendaweb.org/verbs/to-be-past-exercises.html
https://agendaweb.org/verbs/to-be-past.html
Tereza Blažková
VV 4.2.2020
donést tempery, štetce, hadr, kelímky na vodu, podložku, paletu na míchání barev.
17.1 Dávám znovu do pozornosti čtenářské deníky

Historicky to již řešit nebudu, no chci, aby mi děti odevzdaly vyplněný čtenářský deník za leden 2020 koncem měsíce. Pokračuju ve filozofii předchozí paní učitelky Růžičkové. Zkráceně to znamená 1 knížka měsíčně, 5 knížek se seznamu (alespoň 1 z každé kategorie), pak podle vlastního výběru.

Původní zadání p. Růžičkové:
V příloze najdete základní informace ke čtenářskému deníku, který budu po dětech požadovat, a také doporučenou četbu. Bude veden formou volných listů, které si budou zakládat do desek (obdrží ode mne), Počínaje říjnem by děti měly přečíst alespoň jednu knihu měsíčně, seznam doporučené četby mají na nástěnce již od začátku roku. Alespoň jednu knihu z každé tematické oblasti by měly přečíst, samozřejmě počítám s tím, že další si vyberou dle svých zájmů. Vždy na konci měsíce si vyberu záznam o knize (viz vzorový formulář). Záznam nemusí být psán do tohoto formuláře, je to jen vodítko. Vše s dětmi podrobně probereme během tohoto týdne. Jen připomínám, že čtenářský deník není stručné shrnutí děje knihy doprovázené obrázkem, ale měl by vypovídat o úrovni čtenářské gramotnosti žáka.
Prosím, dohlédněte na to, aby děti opravdu četly !!!
Děkuji
Divadlo - dne 5. 2. jdeme do divadla na hru Cesta kolem světa za 80 minut, vstupné 50 Kč prosím nosit od pondělí 20. 1.
Tereza Blažková
17. 1. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Tento týden jsme psali opakovací test na lekci 2. Pokud někdo chyběl, dopíše si v úterý. Kdo už z něj má známku, řeknu mu výslednou za 1. pololetí. Domácí úkol žáci nedostali, ale doporučuji postupně vypracovávat zakroužkovaná cvičení v pracovním sešitu. Vracíme se tak k již probrané látce. Pokud by někdo něčemu nerozuměl, ať mě požádá, ráda vysvětlím. Za správně vypracovaná cvičení žáci dostávají malé jedničky (za pět malých je jedna velká).
17. 1. Angličtina 3
Tento týden jsme se věnovali opakování vět v přítomném čase prostém a průběhovém + použití v reálných situacích, dále jsme si zapsali Objective Pronouns (použití osobních zájmen v různých pádech viz I am looking for him/her/them. etc.).
V úterý 21. 1. budeme psát test na věty v přítomných časech viz I usually play tennis on Fridays. I am cooking dinner right now. Opakovat mohou žáci podle pracovního sešitu - 2. lekce.
Poté začneme probírat minulý čas.
S pozdravem
Tereza Blažková

 
Občanská výchova - DÚ na úterý 21. 1. - zamyslet se, co doma děláme pro životní prostředí a také jak je tato otázka řešena na Praze 7.
17. 1. Dějepis - včera byly zadány projekty na témata vztahující se ke starověkému Řecku.
DÚ - připravit si poznámky (Mohou být i vytištěné a podtrhané) k danému tématu. Příprava bude v pondělí oznámkovaná. Žáků, kteří chyběli, se příprava netýká, domluvíme se individuálně.
S pozdravem
Tereza Blažková


 
14.1 Literatura - Klasické pohádky
Dú: O 12ti měsíčkách mít v sešitě napsaný děj (pár vět) a poučení (co se z toho dá vzít pro dnešní dobu)
10.1. AJ , skupina JK

Plán výuky leden 2020

gramatika : minulý čas
opakování: řadové číslovky, datumy, příslovce.. jak často..
témata: prázdniny, historie dopravy, cestování
test : 2 x pětiminutovka / přítomné časy, číslovky /
projekt: My favourite holiday
časopis: Komiks - Gullivers travels 3+4
10. 1. V pondělí 13. 1. budu v době předmětových konzultací přítomna ve třídě 9. B (2. patro, ulice Korunovační). S pozdravem Richtrová 
10. 1. Dějepis
V pondělí 13. 1. budeme psát test na starověkou Indii, Čínu a Palestinu. Látku opakujeme od pondělí 6. 1. Poznámky dostaly děti vytištěné, případně je najdete níže.
S pozdravem
Tereza Blažková
13.1. Konzultace - Pašková od 14:30 do 17:00 ve 2. patře - kabinet "Na rozcestí"
Můžete mě také kontaktovat na e-mail: paskova@korunka.org
10.1. převody jednotek objemu a hmotnosti
7. 1. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Opakovací test na lekci 2 - ve středu 15. 1. - animals and young animals, present simple and present continuous, questions (slovosled!), verb must, object pronouns
Odkazy pro procvičování: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/?cc=cz&selLanguage=cs 
Present simple and continuous: http://www.engelsgemist.nl/present-simple-present-continuous/
 https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-present-continuous-1.html
https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_01_012e?cc=cz&selLanguage=cs
Křížovky (slovní zásoba): https://evasvob.webnode.cz/krizovky-project-2/
PŘÍRODOPIS
6.1. donést vypracovaný laboratorní protokol Mikroskopování
19.12. AJ, skupina JK ,úkoly na prázdniny : www.projectonlinepractice.com.vypracovat Unit 2
Workbook - Unit 2ab
Fyzika v lednu - písemka na převody jednotek objemu a převody jednotek hmotnosti
procvičování: http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/
můžete mít tabulku převodních vztahů
16.12. AJ, skupina JK, 18.12. čtvrtletní test Unit 2
12. 12. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Domácí úkol na úterý 17. 12. - dokončit plakát My favourite animal (mají napsat text, ve kterém zvíře popíší, napíší, kde žije, čím se živí, jak žije a jak se chová, je dobré uvést i zvláštní typické znaky). Inspirace na str. 25 v učebnici - Meerkats. Text doplní obrázkem (vytištěným či nakresleným). Bude známkován. 
12. 12. V pátek 20. 12. proběhne besídka, na které si děti předají dárky, zvolily styl "tajného Santy" s taháním jmen, kdy každý dá i dostane jeden dárek - dárky mohou být samozřejmě i vyrobené, ale byla bych ráda, kdyby byly dávány za účelem udělat radost. Jeden žák se dávání dárků zúčastnit nechce, jméno bylo tedy vyřazeno.
S pozdravem
Tereza Blažková
12. 12. Angličtina 3
Známky z průřezového testu ještě nemají všichni zapsané v žk, část hodin v tomto týdnu byla věnována nácvikům na akademii. Testy nedopadly právě nejlépe, ráda poskytnu termín opravy a materiály k procvičování na doma.
Příští týden budeme pokračovat v tématu Christmas - reading Christmas around the world (Rozečteno, většina dětí má list u mě, aby předešly ztrátě.)
 - připravit si slovní zásobu/ promyslet koncept k tvorbě hry/aktivity s vánoční tématikou. Příprava her a jiných aktivit v aj a následné provedení bude probíhat příští týden.
Inspirace k aktivitám typu křížovky, vědomostní hry - AZ kvíz (Pyramid), riskuj (Jeopardy), doplňovačky, say-draw-show,...
https://www.eltbase.com/get_quiz.php?id=51
https://www.learnenglishfeelgood.com/vocabulary/christmas-worksheet-vocabulary2.html
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7306
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Christmas/Christmas_-_definitions_bo12938fy
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/xmas/hgm1.htm
http://www.carmenlu.com/first/festivities/xmasquiz1_3.htm
S pozdravem
Tereza Blažková

 
 
 
12. 12. Kolega Palasthy organizuje pro děti diskotéku dne 13. 12., které se zúčastnit nemohu, na čtvrtek 19. 12. je plánované přespání ve škole, které zatím ještě není potvrzené. Stále se shání učitelé na dozor.
Tereza Blažková
Aj Z.P. na zvláštní papír My favourite Christmas do 15.12.
0. 12. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Ve čtvrtek 12. 12. bude každý vytvářet plakát o svém oblíbeném zvířeti po vzoru cvičení 6 na str. 25 v učebnici. Děti si zjistí důležitá fakta o zvířeti a přinesou si obrázek (vystřižený / vytištěný). Kdo nebude mít obrázek, zvíře bude muset nakreslit. Práce bude na známky. 
V úterý 10.12. odpadá odpolední výuka informatiky z důvodů konání vánočních trhů. Výuka končí ve 13:30
13.12. přinést na fyziku vánoční vykrajovátka (asi 5 kusů) budeme počítat jejich obsah + dlouhé pravítko
PŘÍRODOPIS
12.12. test Viry a Bakterie - stavba těla, rozmnožování, boj proti bakteriím, rozdíly mezi viry a bakteriemi (tabulka), příklady onemocnění, léčba, laboratorní práce.
5.12. AJ, skupina JK, na A4 papír vypracovat projekt ...My favourite animal....., namalovat, případně nalepit své oblíbené zvíře a popsat je , inspiruj se strankou 31 v učebnici a odpověz na otázky 1 - 7, úkol je na příští čtvrtek 12.12
Možnost opravy písemky na převody jednotek obsahu je v pátek 6.12.
3. 12. Angličtina 3 - ve čtvrtek 28. 11. dostali žáci pracovní list, kde měli několik vět doplnit za DÚ 1. rámeček/16. - 20. věta, 2. rámeček/2. - 10. věta, kontrolu úkolu přesouvám na zítra 4. 12.
Tereza Blažková
3. 12. Děkuji všem rodičům, kteří se podílejí na výrobě předmětů k prodeji na trzích!
Tereza Blažková
 
3. 12. Dějepis - aktuálně žáci pracují na skupinových projektech - starověká Indie, Čína, Palestina.
Ve čtvrtek se budeme během hodiny D věnovat drátovaným přívěškům k prodeji na trzích 10. 12., k projektům se vrátíme další týden. 
OV - možnost získání jedničky za pracovní list k památkám Unesco využily jen dvě žákyně. Dnes jsme se věnovali státním symbolům, ke kterým žáci opět dostali pracovní list na domácí vypracování (křížovka, kresba vlajky a trikolory, státní hymna) - tento již vyberu všem a oznámkuji dle úrovně vypracování.
S pozdravem
Tereza Blažková

 
Fyzika - překreslit rovnoramenné váhy do sešitu

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/%C5%A0koln%C3%AD_rovnoramenn%C3%A9_v%C3%A1hy.png
28. 11. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Domácí úkol na úterý 3. 12. - pracovní sešit 16 / 1, 17 / 5. 
Test na přítomný čas průběhový (present continuous) - středa 4. 12. 
27. 11. Angličtina 3
Ve čtvrtek 5. 12. budeme psát opakovací test na látku předchozích ročníků, ke které se stále vracíme - přítomný čas prostý a průběhový, časové předložky in, on, at. Dále se v testu objeví i řadové číslovky a v rámci vět v přítomném čase prostém i příslovce četnosti (always, usually/ normally, often, not often, sometimes, never). Brzy nás čeká minulý čas, je tedy nutné upevnit tuto látku.
Ke každému tématu ještě děti obdrží pracovní list a budeme je intenzivně opakovat.
Některé děti chodí pravidelně bez domácí přípravy.
Odkazy k procvičování:
1, Present simple
https://www.englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%204.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_statements.htm
https://www.englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%203.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_s.htm
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-simple.htm
2, Present continuous
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous.htm
https://agendaweb.org/verbs/present-continuous/index.html
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-progressive.htm
3, Present simple or contiuous
http://www.engelsgemist.nl/present-continuous-3/
http://www.engelsgemist.nl/present-simple-present-continuous/
4, in, on, at
https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/time-1
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/prepositions_at_in_on_time.htm
https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/time-3
5, Ordinal numbers
https://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/unit-3/ordinal-numbers-1-to-12/ordinal-numbers-1-12-picture-quiz.html
http://www.english-room.com/grammar/ordinal_numbers_2.htm
https://www.esolcourses.com/content/exercises/beginners/unit1/vocab/numbers/ordinal/11-20/wordmatch.html
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=37
6, Adverbs of frequency
https://agendaweb.org/exercises/grammar/adverbs/frequency-1
http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/howoften.htm
https://agendaweb.org/exercises/grammar/adverbs/frequency-2
https://agendaweb.org/exercises/grammar/adverbs/frequency-3
S pozdravem
Tereza Blažková
26. 11. OV - děti dnes dostaly pracovní list na téma památek UNESCO, který mají odevzdat příští hodinu (3. 12.) ke kontrole a oznámkování.
S pozdravem
Tereza Blažková
25. 11. Dějepis - testík na starověký Egypt budeme psát ve čtvrtek 28. 11. (Informace z projektů a poznámek z tabule).
29.11. převody jednotek obsahu - test
22.11. skupina Z.P. s. 25, cv.6b, přečti si tvrzení, přelož do čj a napiš zda jsou tvrzení pravdivá nebo nepravdivá
21.11. AJ, skupina JK , homework , www.projectonlinepractice.com, přihlásit se na svůj účet- registrace proběhla v hodině. Vypracovat Unit 1 bez záložky - Test yourself
21. 11. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Začali jsme 2. lekci - young animals, present continuous (přítomný čas průběhový) 
Domácí na úterý 26. 11. - PS 15 / 6 (Žáci, kteří byli ve škole, dostali list okopírovaný, ostatní si za mnou musí v pondělí dojít.)
19. 11. Ov - Dú - učebnice str. 60 - 61 - zkusit rozluštit přesmyčky a vyplnit křížovku do sešitu.
PŘÍRODOPIS
21.11. test Viry - stavba těla viru, napadení buňky virem, způsoby šíření nákazy, příklady virových onemocnění, prevence a léčba virových onemocnění
19. 11. Prosím o pravidelnou kontrolu žk, "jiná sdělení" často nejsou podepsána.
19. 11. Angličtina 3 
DÚ na zítra PS 11/7 (Kdo ještě nemá PS, dostal okopírovanou stránku minulý čtvrtek).
Znovu jsme zopakovali řadové číslovky, testík si napíšeme ve čtvrtek 21. 11.
Je nutné, aby si žáci doma opakovali probíraná příslovce četnosti (never, sometomes etc.).
S pozdravem
​Tereza Blažková
Laboratorní práce z fyziky - měření tloušťky 1 listu papíru v učebnici, jak má laboratorní práce vypadat mají žáci zapsáno v sešitě, stejně tak i to, jak mají postupovat
LP odevzdávají žáci ve formátu A4 do 20.11.

Dějepis - DÚ - dohledat si potřebné informace k dokončení projektů k tématu starověký Egypt na hodinu 21. 11.
​S pozdravem
Tereza Blažková
14. 11. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Opakovací test na lekci 1 jsme psali hodinu a část, protože většina dětí nestihla. Na příští týden není úkol, začneme poté lekci 2. 
14. 11. Pracovní sešity - hospodářka školy dnes ukončila přijímání plateb za pracovní sešity. Rodiče žáků, kteří nemají zaplaceno, byli informováni emailem.
14. 11. Angličtina 3
Opakujeme řadové číslovky a probíráme příslovce četnosti.
Odkazy k procvičování:
https://agendaweb.org/vocabulary/numbers-ordinal-exercises.html
https://agendaweb.org/grammar/adverbs-exercises.html
S pozdravem
Tereza Blažková
20.11. oprava - převody jednotek délky
Vánoční trhy: 10. 12. 14:30 - 16:30
Akademie 6.B: 11. 12. 18:00 - 19:00
V pondělí 18. 11. je den ředitele školy.
12.11. AJ, skupina JK - 1/4 letní test - Unit 1 ve středu !!!
Aj /skupina Z.P./ s.21/cv.4
5. 11. Angličtina 3 
Dnes jsme využili hodiny v počítačové místnosti k vyhledávání informací k tématu My favourite animal. Jedná se o projekt podle učebnice, který budeme dokončovat během další hodiny.
S pozdravem
Tereza Blažková
8.11. Fyzika - převody jednotek délky - test
5. 11. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
OPAKOVACÍ TEST Z LEKCE 1 - ve středu 13. 11. (změna, posunuto o den kvůli absenci jedné hodiny tento týden) 
Obsah: present simple (kladné, záporné věty, otázky), adverbs (příslovce), wh- words, ordinal numbers (řadové číslovky), house jobs 
Procvičování: PS 5 / 5, 6 (about me). - DÚ na úterý 12. 11. 
ODKAZY pro procvičování 
Present simple - kladné a záporné věty (dole na webu jsou odkazy ke cvičením): https://www.english-4u.de/en/grammar/present-simple.htm 
Present simple - otázky (do / does): https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/present-questions6.htm 
Present simple - otázky (wh): https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-6.html
Adverbs of frequency: https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adverbs_of_frequency.htm 
Adverbs of frequency: https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_02_012e?cc=cz&selLanguage=cs 
Adverbs of freqency (je třeba povolit plugin, potom odsouhlasit instrukce a řadit slova do vět a nakonec dát check): http://www.autoenglish.org/basic/frequencypal/frequency.html  
Wh- words: http://www.learnenglish-online.com/grammar/tests/whquestions.html 
Wh-words: https://www.grammarbank.com/wh-questions.html 
Ordinal numbers (hra - velmi jednoduchá): http://www.softschools.com/math/ordinal_numbers/games/ 
Ordinal numbers + days and months: http://www.focus.olsztyn.pl/en-ordinal-numbers-english.html#.XcJqFzNKjIU 
Ordinal numbers (rozdíl - základní a řadové): https://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabulary-exercise-numbers.php
Ordinal numbers: http://www.english-room.com/ordinal_02.htm
 
4. 11. Test z úvodu do starověku se přesouvá na čtvrtek 7. 11.
1. 11. ANGLIČTINA - Richtrová 
V pondělí 4. 11. mě v době předmětových konzultací najdete ve třídě 9. B (2. patro, ulice Korunovační). 
Laboratorní práce z fyziky - měření tloušťky 1 listu papíru v učebnici, jak má laboratorní práce vypadat mají žáci zapsáno v sešitě, stejně tak i to, jak mají postupovat
LP odevzdávají žáci ve formátu A4 do 15.11.
Procvičování geometrie
https://www.geogebra.org/classic
31. 10. Dějepis - v pondělí 4. 11. budeme psát testík na úvod do starověku (skončili jsme u Chammurapiho zákoníku).
24. 10. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Domácí úkol na čtvrtek 31. 10. - dokončit plakát A Year in my Life. Žáci si měli papír rozdělit na 4 části (případně na 12) a podle ročních období / měsíců měli napsat, co je pro danou dobu typické, jaké je počasí, co se slaví, co v daném období dělají, kdy mají narozeniny apod. Plakát budu známkovat. Měli by napsat alespoň 16 vět a doplnit je ilustracemi. 
25.10. Test - převody jednotek délky
1.11. Fyzika - přinést měřidlo (pravítko, metr, posuvné měřidlo...) + kalkulačka
Všichni žáci jsou zvaní na další setkání ZASTUPITELSTVA MLADÝCH, které proběhne příští čtvrtek 31.10. v 15 hodin ve Vodárenské věži na Letné. Zasedání se budou konat pravidelně, každých čtrnáct dní, jedna schůzka bude trvat vždy přibližně hodinu a půl.

Děti se na Zastupitelstvo mladých budou hlásit pomocí formuláře na webu DDM Prahy 7 (odkaz zde: https://ddmpraha7.iddm.cz/prihlaseni).
23. 10. Anglická hra k tématu halloween https://englishflashgames.blogspot.com/2010/10/halloween-game.html
S pozdravem
​Tereza Blažková

 
PŘÍRODOPIS
Termín odevzdání laboratorní práce Živá a neživá příroda se přesouvá na 23.10. 
22. 10. OV - příští týden nebude hodina kvůli podzimním prázdninám. Další hodinu (5. 11.) si napíšeme testík na příbuzenské vztahy viz str. 28 v učebnici.

22. 10. Angličtina 3
Kdo nestihl druhé cvičení ke čtení s porozuměním na téma Halloween, dodělá za DÚ. Test na slovíčka k tématu budeme psát ve čtvrtek 31. 10.
S pozdravem
Tereza Blažková
21.10. AJ, skupina JK

Plán výuky listopad 2019

gramatika : řadové číslovky, datumy, příslovce.. jak často.., minulý čas pravidelný
opakování: slovesa to be, to have, can, přítomné časy
témata: zvířata na farmě, divoká zvířata
test : souhrný test Unit 1
projekt: Mé oblíbené zvíře
časopis: Komiks - Gullivers travels 1+ 2
Aj /Z.P./ v týdnu od 21.10. opakování přít.čas prostý, tvoření otázky, test
17. 10. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová
Domácí úkol na úterý 22. 10. - učebnice 15 / 7 - napsat věty do sešitu. 
Test na adverbs of frequency (příslovce) ve středu 23. 10. 
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adverbs_of_frequency.htm 
 
Fyzika- procvičování převodů jednotek délky
http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/
17. 10. OV - do příští hodiny si mají děti přečíst kapitolu o rodině a zamyslet se, jestli znají nějaké zajímavé svatební tradice.
Úkol, na jehož vypracování byly tři týdny, nevzali bohužel všichni žáci úplně vážně. Známka se počítá do klasifikace, jak bylo celou dobu avizováno.
S pozdravem
Tereza Blažková
PŘÍRODOPIS
21.10. donést vypracovaný laboratorní protokol Živá a neživá příroda (podle sešitu na A4 na známky)
PŘÍRODOPIS
17.10. test Vznik a vývoj života na Zemi (obrázky nakreslit a popsat, látky anorganické a organické = laboratorní práce, komiks, vysvětlit fotosyntézu a ozonovou vrstvu)
10. 10. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Domácí úkol: učebnice 15 / 4 - napsat do sešitu; pracovní list s otázkami na úterý 15. 10. 
Test na otázky v přítomném čase prostém (yes / no questions, wh- questions) ve středu 16. 10. 
Online procvičování: 
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/present-simple 
Yes / no questions: https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/simple_present.htm
 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/simple_present2.htm
Wh- questions: https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-6.html
7. 10. Prevence - Změna!!!
Prevence bude probíhat zítra (út 8. 10.) 4. - 6. hodinu a ve středu 1. - 3. hodinu.
Odevzdání úkolu na OV zůstává na 15. 10.
Aktuality budou již na zítra, dětem to připomenu.
Tereza Blažková
3. 10. Angličtina 3
Procvičování na doma:
https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html
https://agendaweb.org/grammar/prepositions-exercises.html
S pozdravem
​Tereza Blažková
3. 10. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
V úterý hodina odpadla, ve středu jsme si napsali opakovací test. Obsah dnešní hodiny - měsíce, data, narozeniny. Doporučuji procvičit, protože to mnoha dělá problém. 
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/months-match-2 
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/months-write
http://www2.arnes.si/~oskksavokl2/dates1.htm
Písnička pro zopakování měsíců :)) https://www.youtube.com/watch?v=omkuE6Wa5kQ
2. 10.!!!!Důležité!!!!Na příští týden je naplánována prevence, která bude probíhat v úterý 8. 10. a ve středu 9. 10. během prvních tří hodin. Odpadá tedy další hodina občanské výchovy. Původní termín odevzdání úkolu na OV z 1. 10. se tedy přesouvá na úterý 15. 10. 
Zadání domácí práce: Každý žák si vybere jeden významný den a napíše k němu následující informace:
1. Datum konání dne.
2. Odůvodnění, proč si daný den vybral/a.
3. Oslavy dne - žák/žákyně se podívá se na internet/do encyklopedií/novin, jestli a jak bývá tento den oslavován v Čechách i v jiných státech. (Může se stát, že slaven není, ale chci, aby žáci tuto informaci ověřili.)
4. Návrh vlastních oslav - žák/žákyně napíše návrh oslavy daného dne, aby se dostal do povědomí spoluobčanů.
5. Zdroje - žák/žákyně uvede všechny použité zdroje (webové stránky, knihy, časopisy)

Tento úkol je zadán od 25. 9., vzhledem k tomu, že nakonec mají žáci na vypracování celé tři týdny, je nutné dodržet výše uvedenou strukturu. Od dodržení struktury se bude odvíjet i výsledná známka, která bude započítána do celkové klasifikace (hodnota známky = hodnota známky z průběžného testu).
Samostudium = podklad pro další výuku = přečíst kapitolu o rodině, manželství a příbuzenských vztazích. Těmto tématům se budeme věnovat během dalších hodin.
Kdo měl zadanou aktualitu na 2. 10., přinese ji 15. 10. (Zdrojem aktualit = společenských/ politických událostí z Čech nebo zahraničí, může být internet, rozhlas, noviny, televize, informační aplikace pro chytré telefony.)
S pozdravem
Tereza Blažková

 
2. 10. Angličtina 3
Níže avizovaný test se z organizačních důvodů přesouvá na čtvrtek 10. 10. (V úterý a ve středu probíhají prevence napříč 6. ročníkem)
Zítra (čt 3. 10.) budeme psát test výstupních znalostí z 5. ročníku - jedná se o látku probíranou během 3. - 5. třídy, která byla dostatečně procvičována od září do dnešní hodiny.
S pozdravem
Tereza Blažková
Prosím, aby žáci měli na zítřejší hodinu MLUVNICE všichni doplněný zápis z minulé hodiny, viz níže, a nezapomněli si doma učebnici, školní sešit na mluvnici a sešit na testy.
Děkuji

RR
Čestina - domácí úkol na 2.10. 2019 - přepsat do školního sešitu (mluvnice)
Čeština - Čtenářské deníky
V příloze najdete základní informace ke čtenářskému deníku, který budu po dětech požadovat a také seznam doporučené četby. Bude veden formou volných listů, které si budou zakládat do desek (obdrží ode mne), Počínaje říjnem by děti měly přečíst alespoň jednu knihu měsíčně, seznam doporučené četby mají na nástěnce již od začátku roku. Alespoň jednu knihu z každé tematické oblasti by měly přečíst, samozřejmě počítám s tím, že další si vyberou dle svých zájmů. Vždy na konci měsíce si vyberu záznam o knize (viz vzorový formulář). Záznam nemusí být psán do tohoto formuláře, je to jen vodítko. Vše s dětmi podrobně probereme během tohoto týdne. Jen připomínám, že čtenářský deník není stručné shrnutí děje knihy doprovázené obrázkem, ale měl by vypovídat o úrovni čtenářské gramotnosti žáka.
Prosím, dohlédněte na to, aby děti opravdu četly !!!
Děkuji

R. Růžičková
26. 9. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Domácí úkol: učebnice str. 9 / cv. 7b - žáci vytvoří záporné věty a poté napíší pravdivou o Henrym, Nadimovi a Alison. Do sešitu. 
Opakovací test (napíšeme si ho v průběhu příštího týdne) - přivlastňovací "zájmena" (my, your atd.), sloveso can (ve významu umět), tvary slovesa to be (být), otázky (wh-), přítomný čas prostý a průběhový. 
Dějepis - dne 3. 10. budeme psát opakovací test na pravěk. Rozsah látky v učebnici je str. 9 - 23, v pondělí budeme ještě opakovat.
Všichni si přinesou písemkový sešit (stačí tenký).
S pozdravem
Tereza Blažková
27.9. písemka - tělesa a látky
učebnice str 4-15 + zápisky v sešitě
přinést písemkový sešit (520 nebo 540)
Aj /skupina Z.P./ úterý 1.10. Project My daily programme
25. 9. Platba pracovních sešitů - souhlasy s nákupem jsou již vybrané. Žáci mají v žk číslo účtu a celkovou částku, která byla dodatečně upravována kvůli aktuální ceně sešitu Project 2 - 245 Kč. Cena za pracovní sešity je celkem 400 Kč a cena za předplatné časopisu R+R pro skupinu Aj 2 je 250 Kč.
Platbu prosím proveďte co nejdříve.
S pozdravem
Tereza Blažková
Aj /skupina Z.P./ 26.9. test řadové číslovky, dny v týdnu, měsíce, místní předložky
24. 9. Angličtina 3 
Ve čtvrtek 26. 9. budeme psát testík na využítí časových předložek in, on, at.
Tereza Blažková
24. 9. OV - probraná látka: čas, kalendář.
DÚ na příští hodinu - každý si vybere jeden významný den z https://kle.cz/vyznamne-dny/seznam.html a sepíše o něm min. jeden odstavec. Úkoly budu vybírat k oznámkování.
Tereza Blažková


 
20.9. Aj , skupina JK, příští středu budeme psát krátký test vstupních znalostí, test není na známky, pouze na body a shrnuje následující látku z 1. stupně :přítomné časy, číslovky+ množná čísla, předložky místa, slovesa - can, have, to be
19. 9. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Náplň hodin: Sports, sloveso can / can't, vazba there is, there are a předložky místa, school supplies, sloveso have got / has got. 
Domácí úkol na úterý 24. 9. - pracovní list In the park (žáci ho dostali na dnešní hodině, mají doplnit do textu slovesa v přítomném čase prostém a průběhovémú. 
Příští týden (nebo ten poté) budeme psát opakovací testík na látku z 5. ročníku, kterou teď v hodnách opakujeme. 
19. 9. Dějepis - projekty jsou oznámkované, dále máme zapsány pojmy hominizace a sapientace. V následujících hodinách se zaměříme na mladší dobu kamennou, dobu bronzovou, dobu železnou a následně domluvíme termín opakovacího testu od základního rozdělení po dobu Fe.
Tereza Blažková
PŘÍRODOPIS
25.9. test Vznik Země ( teorie rotujícího disku, jak vypadala Země, prvotní atmosféra, složení dnešního vzduchu, hydrosféra)
19. 9. Angličtina
Včera jsme se dostali k procvičování každodenního programu (Daily Routine) a následovně se zaměříme na časové předložky in, on, at.
Odkaz k procvičování:
https://agendaweb.org/grammar/prepositions-time-exercises.html
Tereza Blažková
19. 9. OV - Kritéria hodnocení:
Hodiny OV budou probíhat převážně formou otevřených diskuzí na daná témata. Známkovat se budou aktuality z domácího i světového dění, dále individuální úvahy v rozsahu na A5 (Témata budou zadávána žákům na míru.) a v neposlední řadě různé miniprojekty (např. rodokmen) vztahující se k probíranému učivu.
Na příští týden jsou již aktuality a písemné úkoly zadány.
S pozdravem
Tereza Blažková
Fyzika - opakování pojmů - tělesa, látky, atomy, molekuly, sloučeniny
Informatika - klávesnicové zkratky
Český jazyk
dokončit zápis do sešitu, na 17. 9. 2019
12. 9. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová
Prosím, aby si všichni žáci obalili učebnici Project 1. 
Domácí úkol na úterý 17. 9. - vyplnit kartu podle str. 5 / 2b informacemi o sobě (osobní údaje typu tel. číslo a adresu si mohou děti vymyslet / upravit). Zápis přímo na vlastní vyrobené kartičce / v sešitu. 
12. 9. Angličtina 3
V úterý 17. 9. budeme psát opakovací test na látku minulého ročníku - slovní zásoba z různých témat (My House, Animals, Food, School etc.), to be, to have, present simple vs. present continuous.
Zájemci si mohou procvičovat různou gramatiku a slovní zásobu prostřednictvím těchto odkazů:
https://agendaweb.org/verbs/to-have-exercises.html
https://www.eslgamesplus.com/ - Tyto hry už nefungují v google chrome, ale v exploreru ano.
S pozdravem
Tereza Blažková
12. 9. Dějepis - v sešitech zapsány stručné poznámky k periodizaci pravěku a přehled vývoje předchůdců člověka. Aktuálně pracují děti ve skupinách na informačních plakátech od Australopitéka po člověka dnešního typu. Plakáty mají obsahovat důležité informace a obrázky. Hotový plakát budou představovat zbytku třídy a bude oznámkován - jedna známka za hotový plakát, jedna za reálně odvedenou práci.
DÚ - sepsat si potřebné informace k zadanému tématu a přinést v pondělí 16. 9.
ČESKÝ JAZYK
Domácí úkol - na pondělí 16.9. Dokončit cvičení na určování mluvnických kategorií podstatných jmen, zahájené ve škole.
 
Zítra - 10. 9. je sraz před školou v ulici Korunovační v 8:00, poté odchod do Stromovky.
Tereza Blažková
PŘÍRODOPIS
5.9. kontrola sešitu - vyzdobit 1. stránku sešitu na téma Vesmír, nadpis Vznik života
4. 9. Vážení rodiče,

během prvních dní jsme se seznamovali a stanovovali určitá pravidla. Společně bylo dohodnuto, že různé energetické nápoje do školy nepatří a v naší třídě se to bude dodržovat.
Dále bych Vás chtěla upozornit, že škola je pro žáky 2. stupně otevřena od 7:40. Ranní družina pro žáky prvního stupně je sice v provozu od 6:30, ale starší děti se nemohou volně pohybovat po škole a bylo by dobré, aby do školy dříve nechodily.
V pondělí 9. 9. od 18:00 proběhnou první třídní schůzky, na které Vás srdečně zvu. Pokud se někdo nemůže dostavit, může se na mne obrátit na blazkova@korunka.org.


Dne 10. 9. je dopolední program zkrácen od 8:00 do 11:40, je nutné vzít si do školy dostatečné množství tekutin z důvodu silně sníženého tlaku vody - je možné, že voda bude zakalená apod. Máme v plánu stmelovací/ deskoherní dopoledne a uvidíme, jestli bude počasí natolik hezké, abychom jej mohli realizovat ve Stromovce. Doporučuji vzít si alespoň 2 litry vody.

S pozdravem
Mgr. Tereza Blažková
Vítejte v šesté třídě!
Aj /skupina Z.P./ 26.9. test na řadové číslovky, dny v týdnu, měsíce a místní předložky
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one