Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
Přírodopis 24.-27.11.
Út: Sinice - prezentace ( zápis GC) 
Pá: Využití sinic, společné opakování (GC)
Matematika 23.11. - 27.11.
Aritmetika: opakování - sčítání a odčítání desetinných čísel
Geometrie: povrch krychle a kvádru
Sledujte a plňte úkoly v Google Classroom, v případě potřeby mi napište na meil (paskova@korunka.org)
Růženka :)
23. – 27. 11. ANGLICKÝ JAZYK Richtrová
Opravené a ohodnocené testy dostali žáci e-mailem. Kdo by si chtěl ještě jednou napsat, bude mít příležitost v tomto týdnu.
Pondělí a středa – zápis + procvičování otázek v přítomném čase průběhovém (present continuous questions).
Samostatná práce zadaná na Google Classroom – online cvičení + PS str. 16 / 1, str. 17 / 3 – odevzdat.
Čtvrtek – registrace a procvičování gramatiky na umimeanglicky.cz
23. – 27. 11. ČESKÝ JAZYK Richtrová
Pondělí 23. 11. ČJ sloh – strana 59 v PS (samostatná práce + společná kontrola).
Středa 25. 11. ČJ jazykové vyučování – tvoření slov – odvozování; prezentace (praktické úkoly) a rámeček na str. 21 (nebo 15) a zápis do sešitu. 
Čtvrtek 26. 11. ČJ jazykové vyučování – slovo základové x odvozené ústně; pracovní list k odvozování (zadán na Google Učebně).
Pátek 27. 11. ČJ literatura – čtení s předvídáním (E. Haslerová – Květinové městečko).
Matematika 16.11. - 20.11.
Aritmetika: učebnice str. 30-31 - zaohrouhlování desetinných čísel
Geometrie: učebnice str. 24 - povrch kvádru
Sledujte a plňte úkoly v Google Classroom, v případě potřeby mi napište na meil (paskova@korunka.org)
Růženka :)
16. – 20. 11. ANGLICKÝ JAZYK Richtrová
Online hodiny jsou uloženy v Google Kalendářích a na Google Meet jako opakující se události. Testy ještě nejsou opravené, jakmile budu mít všechny, dětem pošlu. 
Pondělí 16. 11. a středa 18. 11 – present continuous = přítomný čas průběhový – příběh s Mickeym a Millie v učebnici (str. 22), otázky v pčp. Samostatná práce – zopakování času – video + online pracovní list, pracovní sešit – strana 14 (cvičení 1  - 3).
Pátek 20. 11. – video a obrázek + otázka What are they doing? Kahoot – zahrajeme si společně.
Co je třeba odevzdat? Online pracovní list „What time is it?“ + foto strany 14 v pracovním sešitě. 
16. – 20. 11. ČESKÝ JAZYK Richtrová
Pondělí 16. 11. ČJ SLOH – Sametová revoluce – video + kvíz a psaní vzkazu / poděkování.
Středa 18. 11. ČJ JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ – test na spodobu znělosti.
Čtvrtek 19. 11. ČJ JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ – slova motivovaná a nemotivovaná, tvoření slov pomocí předpon a přípon = odvozování (zadání na Google Učebně).
Pátek 20. 11. ČJ LITERATURA – procvičování druhů rýmů (prezentace + odkazy na Učebně).
Přírodopis 9.-.13.11.
Ut: opakovací test bakterie a viry (formuláře GC) + práce na referátu na vybraná bakteriální onemocnění
PÁ: prezentace referátů bakteri
Matematika 9.11 - 13.11.
Aritmetika: počítání s desetinnými čísly
Pracovní sešit Aritmetika 6 (modrý) str. 4
Počtářské chvilky str. 12
Geometrie: čtverec, obdélník, kruh, kružnice
Sledujte Google Clasroom a prosím vkládejte úkoly!
Pokud máte nějaký problém nebo dotaz pište na e-mail (paskova@korunka.org)
Růženka :)
 
9. – 13. 11. ANGLICKÝ JAZYK Richtrová
Meet události (online hodiny) máte uloženy ve svých Google Kalendářích a na Google Meet. Stačí si Kalendář nebo Meet otevřít a přihlásit se na ty, které jsou ten den naplánované.
Pondělí 9. 11. – test na present simple, samostatná práce (slovní rébus / čtení o čase – zadání na Classroom).
Středa 11. 11. a čtvrtek 12. 11. – young animals (učebnice, str. 20 / cv. 1), přítomný čas průběhový = present continuous (učebnice, str. 20 / cv. 3 + zápis tvarů) – video + odkazy na dobrovolné procvičení jsou na Google Classroom; samostatná práce: procvičování slovní zásoby Animals (Animals Quizlet); Kahoot Animals (zadání a odkazy na Classroom).
9. - 13. 11. ČESKÝ JAZYK Richtrová 
Pondělí 9. 11. ČJ SLOH – výtah – rozšíření výpisků ve výtah; zadání + pracovní list na Google Učebně.
Středa 11. 11. ČJ JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ spodoba znělosti – pravopis (online cvičení – Souhlásky souhrn), diktování slovních spojení podle učebnice (str. 16 / 10 – cvičení 4).
Čtvrtek 12. 11. ČJ JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ – pravopis – párové hlásky (1. – 4. doplňovací cvičení)  řazení textu (učebnice, str. 19 / 13 – cvičení 6a), domácí úkol – Kahoot – cvičení na párové hlásky (Google Učebna). Příští týden bude krátký test na spodobu znělosti.
Pátek 13. 11. ČJ LITERATURA – druhy rýmu – práce s prezentací a ukázkami + čtenářský list č. 2 jako domácí úkol do pátku 20. 11.
 
Matemtika 2.11. - 6.11.
Aritmetika - desetinná čísla a zlomky
Geometrie - rovinné obrazce - čtverec, obdélník
Sledujte Google Classroom
V případě potřeby mě kontaktujte na meil: paskova@korunka.org
Přírodopis 2.-6.11.
Út: GC zápis slidy prezentace bakterie (co jsou to bakterie, obrázek uč. str. 26, stavba bakterie)
Pá: GC prezentace slidy: druhy bakterií, bakteriální onemocnění, vytvořit referát (wordovský dokument/prezentaci) na zvolené bakteriální onemocnění

Dobrovolný DÚ: vyrobit domácí jogurt 
2. - 6. 11. ANGLICKÝ JAZYK Richtrová
Ve čtvrtek budeme psát online test na přítomný čas prostý (present simple). Na Google Classroom budou mít děti odkazy na dobrovolné procvičování.
Pondělí a středa: Procvičování present simple – Baamboozle + poslechové cvičení (učebnice, str. 18 / cv. 1a + c – otázky poté dopsat samostatně; audio - Page 18, Exercise 1a).
  • Pracovní sešit – str. 12 a 13 (zadání bude na Google Classroom).
Čtvrtek: kontrola otázek ze cvičení 18/1c, procvičování na test present simple - PS 9 / 6. Domácí úkol na pondělí 9. 11. je na Google Classroom.
2. - 6. 11. ČESKÝ JAZYK Richtrová
Pondělí 2. 11. ČJ SLOH – tvorba výpisků z textu „Václav Laurin a Václav Klement“ v učebnici, str. 155 nebo 149 – do sešitu na ČJS a odevzdat.
Středa 4. 11. ČJ JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ – kontrola úkolu na spodobu znělosti (PS - str. 46 / 7), procvičování na test z hláskosloví (prezentace na Učebně).
Čtvrtek 5. 11. ČJ LITERATURA – povídání o knihách, práce s úryvky z knih (čtenářská výzva z prázdnin)
Pátek 6. 11. ČJ JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ – test z hláskosloví (Google formulář), domácí úkol na středu 11. 11. – učebnice, str. 15 nebo 9 / cvičení 1 -zadání + příklad na Učebně.
 
1. 11. OPRAVENÝ ONLINE ROZVRH 6. B
OPRAVENÝ ROZVRH

OPRAVENÝ ROZVRH

Matematika 6. B - 26.10. – 30.10.
Aritmetika:
Počtářské chvilky do str. 10 (podívejte se, co nemáte hotové a prosím dodělejte si to)
Pracovní sešit Aritmetika 6 (modrý) – str.1, 2 (dodělejte, co nemáte hotové)
Geometrie:
Procvičujte převody jednotek délky a obsahu, např. zde:
http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/ (označte si, co chcete procvičovat – délka, obsah, pokud označíte 1. stupeň, bude vám to nabízet příklady bez desetinné čárky)
Kdyby cokoli, pište na můj e-mail (paskova@korunka.org) nebo mi napište na Google Classroom.
Krásné prázdniny :)
Růženka
Fyzika 26. - 30. 10. 2020
- podrobějní informace máte v classroomu
- převody jednotek délky
- zadaný domácí cvičení z pátku
- převody jednotek hmotnosti
ZEMĚPIS 
- veškeré online dění v zeměpisu, studijní materiály i úkoly jsou v našem classroomu
Přírodopis 20.-24.10.
Po: Kontrola tabulky s infekčním onemocněním (GC) + co je to bakteriofág (video)
Pá: samostatná práce- pracovní list: opakování viry 
20.10. Dějepis
-Bohužel dnešní hodina odpadá, protože jsem nemocná.
-V Google Classroom na vás čeká úkol k opakování.
-Kdo ještě není v naší GC, ať si nalezne odkaz níže (16.10.)
Kateřina Jahelková
Matematika 19.10. - 23.10.
Aritmetika - Desetinná čísla - pracovní sešit modrý str. 2 + počtářské chvilky str.9
Geometrie: - Převody jednotek obsahu - učebnice str. 19
19. - 23. 10. ANGLICKÝ JAZYK Richtrová 
Žákům přijde odkaz pro připojení do Google Učebny na angličtinu.
Plán na tento týden je následovný:
Budeme mít hodiny společně, ale občas bude zadána jedné ze skupin samostatná práce, aby nás nebylo při společné práci a konverzacích tolik. 
Pondělí a středa: Poslech zaměřený na adverbs of frequency (příslovce četnosti) a přítomný čas prostý (učebnice, str. 15 / 6a) – How often does Henry do these things? – vyplnění tabulky podle nahrávky a tvoření vět.
Pracovní sešit – str. 10 a 11 (zadání bude na Google Classroom).
Čtvrtek: Projekt A Year In My Life (zadání bude na Google Classroom).
 
19. - 23. 10. ČESKÝ JAZYK Richtrová 
Prosím, aby se všichni žáci připojili do Google Učebny přes e-mail, který jsem posílala v pátek 16. 10. na školní adresy. 
V pdf souboru je plán na tento týden pro případ, že by někdo chyběl / vypadával během online výuky. Prosím, nedělejte nic napřed. Budeme vypracovávat společně a samostatné úkoly budu zadávat postupně. 
Těším se na viděnou na online hodinách - řiďte se podle rozvrhu na skupiny. 
16. 10. Dějepis
- Skrze svůj školní email se přihlašte do Google Classrom: 
kekw5v3
16.10. Zeměpis
Přihlašte se prosím do nového Google Classroom pod ŠKOLNÍM GMAILEM: uupw4oc
ONLINE ROZVRH 6. B OD PONDĚLÍ 19. 10. 
Pozor, žáci jsou na většinu předmětů děleni na dvě skupiny. Rozdělení skupin máte v e-mailu. 
Online_rozvrh_6B.jpg
fyzika 
prosím o sdílení informací na classroomu. 
fyzika 13. - 16. 10. 2020
přečíst: učebnice str. 18-19 fyzikální veličiny, délka, str. 22 délkové měřidlo
zapsat do sešitu:  str. 24 jednotky délky pouze vztahy mezi jednotkami
- namalovat obrázek : čím můžeme měřit délku (pastelkami)
sešit mi po splnění úkolů pošlete ke kontrole do pondělí 19. 10. 2020 na email : carboch@korunka.org 
pro radost: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm
13. 10. FOTOSOUTĚŽ napříč ročníky pro kreativní čtenáře
Ohákni svou knihu! Jistě máš ve své sbírce knihu se zajímavým obalem. Obálku knihy přetvoř, můžeš fotit, kreslit, použít počítač. Fantazii se meze nekladou, ale cílem je, aby se tvůj výtvor co nejvíce podobal originálu. Výtvory budou umístěny na stránkách školy.
Posíljte do konce měsíce na horakova@korunka.org

(účast dobrovolná, povedené výtvory oceněny)
PŘÍRODOPIS 13.10.-14.10 
Úvod do nového tématu: VIRY 
Úterý: přihlásit se do google classroom, prezentace na google classroom, přepsat do sešitu slide: Co jsou to viry?
Středa: video, namalovat obrázek viru do sešitu (nebo vytisknout a vlepit), virová onemocnění: jaké  známe, jaké jsou projevy, jak se přenáší, jaká je léčba? Společná tabulka na google classroom - vyplnit do příští hodiny 
12. 10. - 16. 10. ANGLICKÝ JAZYK (Richtrová) 
Plán online výuky na tento týden: 
Pondělí: When is your birthday? - procvičení řadových číslovek a měsíců. 
- Slovní zásoba - AT HOME - HOUSEWORK - učebnice, str. 14 / cvičení 1a. 
- QUASAR - učebnice, str. 14 / cvičení 2 - četba, doma můžete poslechnout (Page 14, Exercise 2a), odpovědět na otázky 2a. 
Středa: práce s příslovci - učebnice, str. 15 / cvičení 3c + cvičení 4. 
- Pracovní sešit, str. 11 / cvičení 6, 7. 
Domácí úkol na pondělí 19. 10. - učebnice, str. 15 / cvičení 5 - napsat do sešitu věty kladné / záporné podle sebe + vymyslet další 4 vlastní - jak často něco děláme / neděláme. 
12. 10. - 16. 10. ČESKÝ JAZYK (Richtrová) 
Plán online výuky na tento týden:
ČJ SLOH - přiřazování ukázek ke slohovým postupům a útvarům.
ČJJV - Hláskosloví - rozdělení hlásek (učebnice, str. 14 nebo 8).
- PS, str. 45 / 1, 45 / 3.
- Učebnice, str. 14 nebo 8 / cvičení 2 - vypsat do sešitu slova se slabikotvornou souhláskou + cvičení 1a - pravopis + úkoly k textu. 
Domácí úkol na úterý 20. 10. - pracovní sešit, str. 45 / cvičení 4, 5. 
ČJL - vypracujte čtenářský list - viz níže (Vojtěch Steklač)
Fotografie - matematika
Matematika 6.B – 12. 10. – 16. 10.
Ahojky,
V první řadě jsem založila Google classroom, prosím přihlaste se tam přes váš školní email.
Potom stačí kliknout na tento odkaz:
https://classroom.google.com/c/MTUwNTkxNDg5MDQx?cjc=nrrziec
Pokud by byl nějaký problém, ozvěte se na můj e-mail: paskova@korunka.org
Online hodiny matematiky máme:
Pondělí: od 10:55
Středa: od 8:55
Pátek: od 10:55
Aritmetika:
Jako procvičování si prosím udělejte v počtářských chvilkách str. 8.
Začali jsme desetinná čísla, nyní je budeme porovnávat: učebnice str. 17/ celá, a začneme desetinná čísla sčítat a odčítat učebnice str. 18/3,4.
Geometrie:
Jako procvičování si prosím dodělejte v učebnici na str. 15/ převody jednotek délky.
A pokračujeme v rýsování: učebnice str. 16/4,5,6 + žlutý mini test
Všechno si ještě povíme online :)
Kdyby byl jakýkoli problém, ozvěte se na můj e-mail: paskova@korunka.org

Růženka
 
Dějepis - shrnutí dosavadního poznání
- Úvod do studia dějepisu: Dokážeme vyjmenovat druhy pramenů a uvést konkrétní příklady. Umíme vysvětlit, co je to časová osa a jak se dělí období lidských dějin. Dokážeme vysvětlit rozdíl "před naším leteopočtem" a "našeho letopočtu".
- Pravěk: Umíme uvést, kterou událostí pravěk začíná a končí. Známe, na které "doby" se pravěk dělí a podle čeho se jmenují. Dokážeme vysvětlit pojem prehistorie. Umíme chronologicky vyjmenovat předchůdce člověka současného typu.
- Doba kamenná - Lovci a sběrači: Zvládneme popsat, jak lidé v paleolitu získávali potravu. Umíme vyjmenovat příklady obydlí a nástrojů pravěkých lidí. Dokážeme uvést alespoň jednu teroii o vzniku sošek tzv. venuší a vysvětlíme, proč si dodnes historici nejsou jistí tím, "jak to bylo doopravdy". Umíme porovnat evropské podnebí dnes a v době kamenné a vysvětlit, jak se lišila tehdejší evropská fauna a flóra od té dnešní. Umíme si vysvětlit, jak se vyvíjela zkušenost člověka s ohněm.
- V učebnici naše znalosti odpovídají str. 6-17.
Níže je vložen rozvrh online výuky pro týden 12. - 16. 10.
Žáci obdrží na svůj školní e-mail pozvánky přes Google Meet. Připojí se podle začátku první hodiny v daný den. Poté už výuka pojede v bloku s přestávkami, během niž se žáci nebudou odpojovat, pouze se vymění vyučující. 
Kdyby měl někdo problém s přihlášením ke školnímu e-mailu (zapomenutí adresy, zapomenutí hesla apod.), napište mi na richtrova@korunka.org. 
Rozvrh_6b.jpg
9. 10. ČESKÝ JAZYK literatura
Dnes jsme se věnovali úkolům k próze. Žáci pracovali s čítankou a hledali příklady. Přikládám pracovní list. 
ČTENÁŘSKÝ LIST - Vojtěch Steklač - přečíst, vypracovat otázky a odevzdat do pátku 21. 10. 
Možnosti - odpovědi mohou psát žáci do sešitu nebo na zvláštní papír / čtvrtku. Nabádala jsem je k pěkné úpravě a hezkému zpracování. Mohou odpovědi doplnit kresbou, důležité pasáže barvně zvýraznit a podobně. 
 
9.10. ZEMĚPIS
- příští hodinu test na úvod do Vesmíru a Sluneční soustavu
8. 10. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Domácí úkol na úterý 13. 10. - učebnice, str. 43 nebo 37 / cvičení 9 (cvičení na pravopis vyjmenovaných slov, příští týden bude doplňovací cvičení). 
Ve čtvrtek 15. 10. si také žáci, kterým se nepovedl test na útvary českého jazyka, napíší ještě jednu variantu. Mají za úkol prostudovat si látku ještě jednou (zápisky v sešitě - dostali vytištěné; strany a cvičení v učebnici a pracovním sešitě, se kterými jsme pracovali). Kdyby neznali význam některých příkladů, ať se mě přijdou VČAS zeptat. 
Týden 5. - 9. 10. Anglický jazyk 
Po - přítomný čas - zápis tvarů - kladné a záporné věty, otázky (jsou také v PS na str. 72); pracovní sešit - str. 5 / cv. 6.
St - test + procvičování otázek v PS - str. 8 / cv. 1, 2, 4 
Čt - zopakování, jak se píšou data (učebnice, str. 10, 11) + přečíst text o slavení narozenin v Británii - str. 11 / 8a - odpovědět na otázky; PS str. 6 / cv. 3
DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 12. 10. - pracovní sešit: 6 / 4 a 7 / 5. 
Týden 5. - 9. 10. ČESKÝ JAZYK
ČJS (pondělí): Slohové postupy (vyprávěcí, popisný, výkladový a informačí) - přiřazování ukázek
ČJJV (úterý): Test na útvary českého jazyka
ČJL (středa): Práce s textem - legenda o svatováclavské koruně
ČJJV (čtvrtek): Jazykové příručky - učebnice - str. 13 nebo 7 - stručný zápis do sešitu a cvičení (nad 4 se stačí zamyslet, co jednotlivé informace znamenají), pracovní sešit - str. 6 / 1, 2, 5; str. 7 / 9
Možnost využít internetovou příručku (Slovníková část - zadá se slovo, vyjedou i hesla ze slovníků) https://prirucka.ujc.cas.cz/.
5. 10. občanská výchova
Téma: ČAS
- časová přímka tvého života (zaznamenej důležité události)
- kalendář, zimní a letní čas
Práce ve dvojici: Jsou zadány měsíce leden - říjen, ke každému měsíci najdi pranostiku a vytvoř na čtvrtku A4 plakát (pranostika, vysvětlení vlastními slovy, datum, ke kterému se vztahuje + obrázek)
5.10. Matematika - dú - počtářské chvilky str.7 na čtvrtek 8.10.
8.10. test - +, -, ., : přirozená čísla
Matemtaka 5.10. - 9.10.
Aritmetika: Poočtářské chvilky str. 6, 7, učebnice str. 15 a 17 (úvod do desetinných čísel)
Geometrie: Převody jednotek délky - učebnice str. 15 + śtni test str. 15/1-6 žlutá
2.10. zeměpis
video k doplnění Sluneční soustavy: 
https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU
1. 10. ANGLICKÝ JAZYK 
Procvičujeme otázky v přítomném čase prostém. 
Online cvičení: https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/do-does-1
https://agendaweb.org/exercises/verbs/do-does-exercises/present-simple.htm
-  https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/simple_present2.htm
Domácí úkol na pondělí 5. 10. - pracovní sešit 2 / 1 - 4, 3 / 5, 6.
Ve středu 7. 10. bude test na přivlastňovací zájmena (my, your, his...), can, sloveso to be, wh- questions. 
----
Pro chybějící žáky: 
Učebnice Project 1
- str. 12 / 1a, 2 - poslechnout (Page 12, Exercise 1a) a přečíst si komiks Mickey, Millie and Mut - ve cvičení 1a si ústně říct, jaké věci zmiňuje Millie v otázkách; zaměřit se na otázky a na to, jaký mají slovosled, jak se asi tvoří. 
- Prostudovat tabulky na str. 13 - 3a a 4a, udělat do sešitu cvičení 3b a 4b
- Cvičení 13 / 5a - napsat otázky 1 - 8 o Monice - např. Where does Monica live? Poslechnout (Page 13, Exercise 5a) a napsat odpovědi na otázky. 
Poté udělat cvičení v PS, která jsou za DÚ. 
1. 10. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Test na útvary českého jazyka (spisovná a nespisovná čeština) v úterý 6. 10. 
Domácí úkol na úterý - pracovní sešit str. 5 / cv. 6. 
Matmatika 29.9. - 2.10.
Aritmetika: násobení a dělení přirozených čísel, počtářské chvilky str. 4,5
Geometrie: převody jednotek: učebnice str. 12

7.10. písemka - geometrie - rýsování - přímka, úsečka, polopřímka, kolmice, rovnoběžky,čtverec, obdélník a výpočet obvodu
29. 9. - 2. 10. ČESKÝ JAZYK - info pro chybějící žáky 
ÚT ČJJV - útvary národního jazyka - PS str. 4 / 3, 4
ST ČJL - porovnání prózy a poezie - přečíst si text v Čítance - str. 4 báseň Zvoní (plus text o poezii v oranžovém rámečku) a Dobrý den, těší mě, já jsem září na str. 14 (plus text o próze na str. 12), přečíst a udělat si zápisky do sešitu o rozdílech.
ČT ČJJV - vyjmenovaná slova B - V (dva soubory se cvičeními vkládám pod příspěvek v pdf)
PÁ ČJS - mluvní cvičení na vybrané téma (Moje ráno, Ráno mého domácího mazlíčka, Ráno mé oblíbené knižní / filmové postavy) - zkusit si plynule povídat na téma cca 3 - 5 minut. Dbát na souvislost a návaznost, spisovnou mluvu, správné vyslovování, příměřenou hlasitost a délku. 
ŠVP 18.-25.9.
děti dojely v pořádku, je krásné počasí, všichni zdraví a těší se na společný pobyt a zážitky :o).
17. 9. ANGLICKÝ JAZYK V DOBĚ ŠVP
V přiloženém souboru je domácí práce z anglického jazyka. Pokud ještě nemáte PS, procvičujte online a pracujte s učebnicí, školním sešitem.
16. 9. ČESKÝ JAZYK V DOBĚ ŠVP
V přiloženém souboru máte úkoly na doma, kterým se budete věnovat v období 18. - 25. 9. 
Práci si hezky rozložte, ať můžete každý den udělat část. Po návratu do školy mi ji odevzdáte. 
Matematika v době ŠVP
 
Z aritmetiky: učebnice str. str. 12 (připomenout dělení a udělat zlatý test), str. 13/slovní úlohy - zápis výpočet, odpověď + Sloupeček vlevo/uvažuj
Pracovní sešit Počtářské chvilky str. 1,2 (3 - rychlejší počtáři), Pracovní sešit Aritmetika 6/ strana 1
 
Z geometrie:učebnice stre. 9 celá, pozoruj zadání a odpovídej na otázky, str. 10/celá, str. 11/koly 1-4 (zelené kolečko) navíc, pokud stihnete str. 11/1,2 úkoly - žluté kolečko

Fotografie pracovních sešitů naleztete zde
Matematika od 3.9. do 16.9.
V matematice opakujeme sčítání a odčítání přirozených čísel a zaokohlování.
Učebnice str. 7/2,3, str. 81,2, str. 9/počítej výhodně a přepiš, doplň čísla
 
V geometrii opakujeme rovinné obrazce a jejich vlastnosti (čtverec, obdélník, trojúhelník)
Učebnice str. 3, 4, 5 a dále probíráme co je úsečka, přímka, polopřímka a jejich vlastnosti. Učebnice str.6 a7.

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mail: paskova@korunka.org
16. 9. POMŮCKY NA VV a PČ
Vážení rodiče, přikládáme seznam pomůcek na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. 
Děkujeme, Dybalová a Pytlová 
 
15. 9. ANGLICKÝ JAZYK (Richtrová) 
Pro chybějící žáky: 
1) Procvičit použití there is / there are - popište svůj pokoj v 6 - 10 větách. 
2) Učebnice - str. 6 - cvičení 1a (ústně pojmenovat co nejvíce věcí na obrázku), cvičení 1b (napsat do sešitu, kde jsou dané věci: např. The boxes are in front of the café.), cvičení 4 (napsat 8 vět o to, co se děje na obrázku = v přítomném čas průběhovém - např. A boy is carrying a blue bag.) 
3) Procvičit sloveso have got - učebnice, str. 7 / cv. 1 - napsat, co Jake má a nemá na stole. 
4) Procvičit použití slovesa can - učebnice, str. 5 / cv. 6 a - zeptat se sám sebe, případně členů rodiny na otázky, napsat věty - např. I can play the guitar. My sister can't speak French.
15. 9. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Pro chybějící žáky:
1) Procvičte si vyjmenovaná slova - https://www.mojecestina.cz/article/2010031502-velky-test-na-vyjmenovana-slova a https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/8310
2) Přečtěte si a udělejte si výpisky (definice + příklad) Jazyk a jeho útvary (str. 11 a 12, nebo 5 a 6 - záleží na učebnici) - spisovná čeština, nespisovná čeština (obecná čeština, nářečí, profesní mluva, slang, argot). 
Cvičení 2 a 5 ústně (převeďte text ve slezském nářečí do spisovného jazyka). 
Cvičení 3 a 4 písemně do sešitu. 
10. 9. ANGLICKÝ JAZYK 
Žáci si na pondělí 14. 9. vytvořít členkou kartičku s osobními informacemi (na papír nebo čtvrtku) podle kartičky Emmy Grifinnové (učebnice, str. 5 / 1). Informace rovnou vyplní, ale musí psát pravdivé telefonní číslo, e-mailovou adresu a další citlivé informace - mohou si vymyslet. 
 
10. 9. ČESKÝ JAZYK - JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Do úterý 15. 9. si mají žáci opravit a dokončit cvičný test na opakování z 5. ročníku. Opravu mohou psát na druhou stranu listu. V úterý si vyberu a zkontroluji. 
ČESKÝ JAZYK - kritéria hodnocení (Richtrová)
Vážení rodiče, vkládám sem slíbená kritéria hodnocení z českého jazyka, kde máte rozepsáno, podle čeho budu děti klasifikovat. Na závěr tam najdete také seznam doporučené četby. 
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one