Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
ŠVP 18.-25.9.
děti dojely v pořádku, je krásné počasí, všichni zdraví a těší se na společný pobyt a zážitky :o).
17. 9. ANGLICKÝ JAZYK V DOBĚ ŠVP
V přiloženém souboru je domácí práce z anglického jazyka. Pokud ještě nemáte PS, procvičujte online a pracujte s učebnicí, školním sešitem.
16. 9. ČESKÝ JAZYK V DOBĚ ŠVP
V přiloženém souboru máte úkoly na doma, kterým se budete věnovat v období 18. - 25. 9. 
Práci si hezky rozložte, ať můžete každý den udělat část. Po návratu do školy mi ji odevzdáte. 
Matematika v době ŠVP
 
Z aritmetiky: učebnice str. str. 12 (připomenout dělení a udělat zlatý test), str. 13/slovní úlohy - zápis výpočet, odpověď + Sloupeček vlevo/uvažuj
Pracovní sešit Počtářské chvilky str. 1,2 (3 - rychlejší počtáři), Pracovní sešit Aritmetika 6/ strana 1
 
Z geometrie:učebnice stre. 9 celá, pozoruj zadání a odpovídej na otázky, str. 10/celá, str. 11/koly 1-4 (zelené kolečko) navíc, pokud stihnete str. 11/1,2 úkoly - žluté kolečko

Fotografie pracovních sešitů naleztete zde
Matematika od 3.9. do 16.9.
V matematice opakujeme sčítání a odčítání přirozených čísel a zaokohlování.
Učebnice str. 7/2,3, str. 81,2, str. 9/počítej výhodně a přepiš, doplň čísla
 
V geometrii opakujeme rovinné obrazce a jejich vlastnosti (čtverec, obdélník, trojúhelník)
Učebnice str. 3, 4, 5 a dále probíráme co je úsečka, přímka, polopřímka a jejich vlastnosti. Učebnice str.6 a7.

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mail: paskova@korunka.org
16. 9. POMŮCKY NA VV a PČ
Vážení rodiče, přikládáme seznam pomůcek na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. 
Děkujeme, Dybalová a Pytlová 
 
15. 9. ANGLICKÝ JAZYK (Richtrová) 
Pro chybějící žáky: 
1) Procvičit použití there is / there are - popište svůj pokoj v 6 - 10 větách. 
2) Učebnice - str. 6 - cvičení 1a (ústně pojmenovat co nejvíce věcí na obrázku), cvičení 1b (napsat do sešitu, kde jsou dané věci: např. The boxes are in front of the café.), cvičení 4 (napsat 8 vět o to, co se děje na obrázku = v přítomném čas průběhovém - např. A boy is carrying a blue bag.) 
3) Procvičit sloveso have got - učebnice, str. 7 / cv. 1 - napsat, co Jake má a nemá na stole. 
4) Procvičit použití slovesa can - učebnice, str. 5 / cv. 6 a - zeptat se sám sebe, případně členů rodiny na otázky, napsat věty - např. I can play the guitar. My sister can't speak French.
15. 9. ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Pro chybějící žáky:
1) Procvičte si vyjmenovaná slova - https://www.mojecestina.cz/article/2010031502-velky-test-na-vyjmenovana-slova a https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/8310
2) Přečtěte si a udělejte si výpisky (definice + příklad) Jazyk a jeho útvary (str. 11 a 12, nebo 5 a 6 - záleží na učebnici) - spisovná čeština, nespisovná čeština (obecná čeština, nářečí, profesní mluva, slang, argot). 
Cvičení 2 a 5 ústně (převeďte text ve slezském nářečí do spisovného jazyka). 
Cvičení 3 a 4 písemně do sešitu. 
10. 9. ANGLICKÝ JAZYK 
Žáci si na pondělí 14. 9. vytvořít členkou kartičku s osobními informacemi (na papír nebo čtvrtku) podle kartičky Emmy Grifinnové (učebnice, str. 5 / 1). Informace rovnou vyplní, ale musí psát pravdivé telefonní číslo, e-mailovou adresu a další citlivé informace - mohou si vymyslet. 
 
10. 9. ČESKÝ JAZYK - JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 
Do úterý 15. 9. si mají žáci opravit a dokončit cvičný test na opakování z 5. ročníku. Opravu mohou psát na druhou stranu listu. V úterý si vyberu a zkontroluji. 
ČESKÝ JAZYK - kritéria hodnocení (Richtrová)
Vážení rodiče, vkládám sem slíbená kritéria hodnocení z českého jazyka, kde máte rozepsáno, podle čeho budu děti klasifikovat. Na závěr tam najdete také seznam doporučené četby. 
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one