Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
VV skupina 2   2.11.-6.11.2020

Ahoj,téma tohoto týdne-kresba tužkou ,nakreslete svoji KARIKATURU.

KARIKATURA  -je zjednodušené,komické,někdy kritické a úmyslně zesměšňující výtvarné dílo,které značně zvýrazńuje,přehání některé rysy obličeje,lidské postavy 
nebo nějaké osobní vlastnosti,povahové rysy u kreslené osoby-u karikovaného člověka.
Vhodný formát A3,.A4
Pošlete na email  pytlova@korunka.org
 
Změna zadávání prací
od 23.11.jen v GOOGLE CLASSROOM
NA GOOGLE MEET

Pozvánku máte v mailu.Těším se na Vaše práce.M.Pytlová
Týden 9.11.

Hrajte si s čárou a tvarem,opakujte čáry- okamžitá,přímá kresba.
materiál tužky,pastelky,3-5 listů papíru.
"NULA ZNAMENÁ NIC" napsal japonský umělec Saburo Murakami v roce 1953.
"Začněte s ničím,zcela originálním,bez uměleckého významu."

Kresby zašlete na pytlova@korunka.org
Týden  16.11.-20.11.

PROSÍM VÁS VŠECHNY O ZASLÁNÍ VŠECH  ÚKOLŮ.

Téma tohoto týdne- PODZIMNÍ KRAJINA-AKVAREL/VODOVKY/.Zkuste si zapamatovat krajinu z procházky,pohled z okna....fantazie

Akvarel-je z malířských technik nejtěžší.Vyžaduje jistou a rychlou práci.Papír pro akvarel má být hrubý,velmi světlý,drsný.Papír je třeba nejdřív připevnit na kreslící desku,navlhčí se na opačné straně,aby se papír při malování nekroutil.Malířský efekt -vzniká překrýváním krátkých tahů štětce.Používáme měkký,vlasový štětec,kulatý,který je dobře nasycený barvou. Používejte vždy čistou vodu.Nemíchá se s bělobou-tato technika 
se jmenuje kvaš.To je pro Vaši informaci- pracujte ,jak Vám to Vaše podmínky dovolí.Zvolte tvrdý papír A3,A4.
Malby pošlete
.Děkuji, s pozdravem, Martina Pytlová

 
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one