Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
25. - 29. 5.
Aritmetika : uč.str. 80/ Společný násobek - uvědom si, Jednička ti radí : úkol - Napiš vždy tři společné násobky čísel 4 a 5 ; 2 a 9 ; 6 a 8
Opakování - dělitelnost -  PS str.37 celá; úkol str. 80 / ZT XX. - pošli na můj mail
Geometrie : Opakování - uč.str.70/ Ústní test 14  I. , II.
uč.str.71 Trojúhelník - výšky, těžnice, ....
uč.str.71/ Cvičení - procvič 1. - 7. (jak bys řešil )
uč.str.72 / Opakování - úkol str. 72 Trojúhelníky cv. 1 ( podle str. 66 ) - pošli na můj mail
18.5. - 22. 5.
Aritmetika : uč.str.78/ Největší společný dělitel - projdi a zhodnoť zápisy 1. - 5.
DÚ: str. 78/Cvičení - pošli na můj mail
uč.str.79/ Čísla soudělná a nesoudělná - řeš modrý sloupec a zapiš si poznatky, do ŠS tvoř dvojice soudělných a nesoudělných čísel z čísel 14, 16, 20, 27, 55 a 30
Geometrie : uč.str.68/ Těžnice trojúhelníků - co je těžnice trojúhelníku ? T....těžiště trojúhelníku ( Kde leží? )
DÚ: Sestroj trojúhelník  ABC : a = 8 cm, b = 6 cm, c = 10 cm . Sestroj a označ těžnice a těžiště. Jaký je trojúhelník  ABC? Pošli na můj mail.
11. - 15. 5.
Aritmetika : uč.str.77/ Společný dělitel - projdi celou stranu, úkol str.77 /cv.2
Napiš si všechny dělitele čísel 42, 56. Procvič PS Aritmetika 6 str.32 ( celá zábavná ).
DÚ: PS Aritm.6 str. 33 celá, pošli na můj mail.
Geometrie : uč.str.66 / Osy vnitřních úhlů trojúhelníků, osa úhlu kružítkem a pravítkem, uč.str.67 Výšky trojúhelníku, PS Geometrie str.34
DÚ: Sestroj trojúhelník ABC, a = 8 cm, b = 9 cm, c = 11 cm. Sestroj výšky va, vb, vc ( protnou se přesně v bodě V). Pošli na mail.
 
4. - 7. 5.
Aritmetika : uč. str 75/ Prvočísla a čísla složená - Hry větších ( vlevo )
                  uč. str. 76/ Rozklad čísel na prvočinitele - Uvědom si. Vyber si způsob rozkladu, který ti bude lépe vyhovovat.
DÚ: uč.str.76/ ZT XIX. ( pošli na můj mail ) PS Aritmetika 6 str. 31/ 1.- 6. - procvič
Geometrie: uč. str. 65/ ústní test s náčrty 13
                        str. 65/ určuj velikosti úhlů, zapiš do ŠS a zkontroluj si výsledky ( str. 85 )
 
27.4. - 30.4.
Aritmetika : uč.str. 73/ Prvočísla a čísla složená
Uvědom a napiš si, která čísla jsou prvočísla a která čísla složená. PS Aritm. 6 str.34 celá ( procvič ).
uč. str.74/ Dělitelnost - opakování , úkol str. 74/cv. 1. - 6. ( pošli na můj mail )
Geometrie : uč.str. 64/ Kružnice opsaná trojúhelníku, str. 64/ cv. 1. - 2. ( uvědom si ), úkol PS Geom. str. 32/ 1., 2. ( pošli na můj mail )

 
20.4.- 24.4.
Aritmetika : uč. str.72/ Znaky dělitelnosti číslem 3, ciferný součet čísla
- projdi celou stránku, napiš si znak dělitelnosti č.3, str. 72/ Hry větších
- úkol: str. 72/ ZT XVIII. ( pošli )
- PS: Aritmetika 6 , str. 22 - procvič celou.
Geometrie: uč. str. 62/ Trojúhelník, úhly, jednoduché konstrukce
- úkol: str. 62/cv. 4. - 6.,
- uč. str. 63/ Vnitřní a vnější úhly trojúhelníků - uč. str.63/ Trojúhelníky - zopakuj pravidla, narýsuj pouze trojúh. EFG a ABC
- úkol: PS Geometrie str. 27 celá ( neposíláme )
 
14.4. - 17.4.
Aritmetika : uč. str. 70/ Znaky dělitelnosti čísly 5, 10, 2, procvič str. 70/1.,2. a str. 71/ 3.  Str. 71/ Napiš si znaky dělitelnosti 10, 5 a 2.
                  Rozeznávej čísla sudá a lichá. Str. 71/ Hry větších, číselný čtverec č.2, procvič celý jako Alena ( snadno zvládneš ).
Geometrie : uč. str. 70/Ústní test 12 ( 1. - 5. zapiš velikosti úhlů do ŠS ). Učebnice str. 61/ Rovnoramenný trojúhelník - vlastnosti, rozdělení.
Úkol: str. 61/ 2. a 3.
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one