Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
ANGLIČTINA 22. - 26. 6. (skupina 4) Richtrová 
Milí šesťáci, poslední týden školního roku 2019/2020 zakončíme četbou časopisu a hrami. Zadané úkoly jsou dobrovolné. Chci poděkovat těm žákům, kteří posílali zadané úkoly nebo chodili na online hodiny. Bylo to náročné, ale mnoho z vás to zvládlo výborně. Přeji vám krásné prázdniny a budu se těšit na shledání v příštím školním roce.
1) MAGAZINE R&R: Pod odkazem najdete časopis R&R včetně poslechů (Audio MP3). Přečtěte si některý ze zajímavých článků (např. o Keni, lvech, cestování, o létě, koncertech apod.) nebo si zahrajte jednu z her. K dispozici je také ukázka Cambridge testu. 
2) ONLINE GAMES: (Pro hry je potřeba v nastavení povolit flash.)
- FOOD - hra je zaměřena na použití počitatelnost a nepočitatelnost, tudíž použití a / some, skládání vět https://www.gamestolearnenglish.com/food/
- FOOD - zde vybírejte správné spojení slov pro označení potravin na obrázcích https://www.eslgamesplus.com/food-and-drinks-esl-vocabulary-game-catapult-game/ 
- COMPARATIVES (2. stupeň přídavných jmen) Vyberte vhodné přídavné jméno pro porovnání zvířat / lidí / míst / věcí / jídla / oblečení na obrázku a poté správnou formu 2. stupně https://www.gamestolearnenglish.com/comparatives/ 
- COMPARATIVES AND SUPERLATIVES (2. a 3. stupeň přídavných jmen) Hru lze hrát samostatně i ve vícero hráčích. Je zaměřena také na znalosti o vesmíru. Neznámá slovíčka si dohledejte. https://www.eslgamesplus.com/space-and-solar-system-esl-vocabulary-game-moonshot-game/
- PAST SIMPLE (minulý čas) - Hra Snakes & Ladders - vyberte správný tvar slovesa v minulém čase a klikněte na "submit", poté házíte kostkou. http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Past_simple_tense.html
16.6. ANGLIČTINA, skupina JK

 homework  17 / do 22 .6. /   tento týden slouží hlavně k opakování a doplnění chybějících úkolů !!!
                                            1/ poslechni si povídku o pavoukovi ,  page 85, exercise 1       https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs a odpověz do sešitu na 2 otázky: 1/ What animals does Ananse meet?    2/ What is each one cooking ?
K tomuto úkolu nepotřebuješ učebnici.
                                             2/ zopakuj si gramatiku stupňování přídavných jmen pomocí „ Kahootu“ : https://kahoot.it/challenge/02675731?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1592289645430
V několika  větách se vyskytuje vazba  as….as, kterou používáme pro srovnávání a překládáme…tak….jako
ANGLIČTINA 15. - 19. 6. (skupina 4) Richtrová 
Dobrý den, šesťáci. Známky mám uzavřené. Úkoly na tento týden tedy zadávám jako dobrovolné. Ještě jednou opakuji - pracovní sešit Project 2 si ponechte na příští rok. Učebnici odevzdejte paní učitelce během třídnické hodiny.
1) READING: Two sisters and a cat Přečtěte si příběh a odpovězte na otázky k porozumění textu. 
2) LISTENING: Eating out Nejdříve si procvičte slovní zásobu food (Preparation) a prohlédněte si jídelní lístek. Poté si poslechněte rozhovor v restauraci a vypracujte cvičení pod poslechem. 
3) VIDEO: Adjectives / Comparatives / Superlatives - Sledujte video o štěněti Pipovi, které se chce stát slepeckým psem. Vybírejte správný tvar přídavných jmen, ta neznámá si vyhledejte ve slovníku. 
4) COMIC STORY: Pod zadáním je soubor s bajkou z knížky Aesop's Fables (Ezopovy bajky). Přečtěte si ji a podle příběhu utvořte komiks. Nezapomeňte obrázky doplnit také textem. Komiks vyfoťte a pošlete na richtrova@korunka.org. 
8.6. ANGLIČTINA, skupina JK

 homework  16 / do 14 .6. /   tento týden slouží hlavně k doplnění chybějících úkolů !!!
                                            1/ poslechni si a odpověz do sešitu na zeměpisný quiz, page 60, exercise :1a+ 1c
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
                                             2/ zopakuj stupňování přídavných jmen pomocí: https://kahoot.it/challenge/03116033?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1591601090592
 
Videokonzultace : upřesním v průběhu týdne
ANGLIČTINA 8. - 12. 6. (skupina 4) Richtrová 
Dobrý den, žáci, v tomto týdnu dokončíme stupňování přídavných jmen. Poté budeme opakovat. Na příští rok si necháme zbývající polovinu lekce 5 a lekci 6 v učebnici a pracovním sešitě. Prosím, ponechte si pracovní sešit do dalšího ročníku. Budeme s ním ještě pracovat. 
V tomto týdnu už začínají předmětové konzultace. Kdo bude ve škole, může se zeptat na věci, které mu dělaly potíže. Nakonec z důvodu konání konzultací už nebudou online hodiny. Tento týden vám uzavřu známky. 
1) UČEBNICE: Vypracujte kvíz na str. 60. Odpovědi mi vyfoťte nebo napište rovnou do mailu - richtrova@korunka.org. 
V kvízu si všimněte, jak vytváříme 3. stupeň přídavných jmen. Zapište si do sešitu - zápisky jsou v dokumentu pod zadáním včetně odkazů na online cvičení. 
2) PRACOVNÍ SEŠIT: Vypracujte cvičení 5 a 7 na straně 49. Vyfoťte a také pošlete na můj mail. 
3) KAHOOT: Kahoot - comparative and superlative adjectives Přes odkaz se přihlaste svým jménem + prvním písmenem příjmení a splňte Kahoot. Pokud budete chtít hrát vícekrát, napište i číslo pokusu. 
1.6. ANGLIČTINA, skupina JK

 homework  15 / do 7.6. / 
                                               1/ poslechni si článek o Velké Británii v učebnici s.57/ 5, page 57, exercise 5b:
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs písemně odpověz na cvičení 7/57   
                                               2/ zopakuj stupňování přídavných jmen pomocí: https://kahoot.it/challenge/05080556?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1591034143461
Pozor : u některých odpovědí je více správných možností 
                                               3/ překresli si do sešitu slovní zásobu k počasí z učebnice 1/ 58
                                               4/  libovolná četba https://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-may-june-2020/
ANGLIČTINA 1. - 5. 6. (skupina 4) Richtrová 
Dobrý den, žáci. V tomto týdnu si zopakujeme fráze pro vyjádření, jaké je počasí. Zároveň se naučíme stupňovat přídavná jména. 
1) The weather = počasí: Podívejte se na video a poté do učebnice na stranu 58. Zde je slovní zásoba, která se hodí k hovoru o počasí. Jednotlivé fráze si poslechněte (Page 58, Exercise 1) a zapište do sešitu, český překlad najdete v pracovním sešitě na str. 78. 
2) Přečtěte si povídání (učebnice 58 / 3a; poslech Page 58, Exercise 3a): Jake a Laura mluví o počasí a místě, kde žijí. Všimněte si slov: nicer, warmer, drier, cooler, wetter, friendlier, flatter, more crowded, more expensive, more beautiful. Co asi znamenají? Od jakých slov a jak vznikla? Zkuste podle toho a cvičení 4a (str. 59) doplnit tabulku ve cvičení 5b. Zápis si zkontrolujte a doplňte podle souboru pod zadáním - Adjectives_comparatives. Tímto budete mít hotové zápisky ke stupňování přídavných jmen. 
3) Zkuste v několika (alespoň pěti) větách porovnat počasí u nás a ve Spojeném království (nebo jiném - Vámi vybraném státě). Používejte 2. stupeň přídavných jmen a spojku than. Můžete doplnit ilustracemi. 
4) Pracovní sešit: vypracujete cvičeni 46 / 1, 3 a 47 / 6. 
Zápisky, své věty o počasí + foto stránek v PS pošlete na mou adresu richtrova@korunka.org
ANGLIČTINA /Z.PERTLOVA/ 26.5.-5.6. -s.52 BRITISH MEALS and MEALTIMES - přečti si článek, přelož, následně cvičení 1, tabulku 2a do sešitu, s. 53 FOOD FROM AROUND THE WORLD přečti přelož, cv. spoj obrázky s výrazy, cv. 3 pospojuj dvojice dle info v článku, cv. 4 doplň věty NEZAPOMEŇ!!!!!! blíží se konec školního roku a všechna práce dosud zadaná musí být vypracována!
25.5. ANGLIČTINA, skupina JK

 homework  14/  do 31.5. / začínáme Unit 5
                                              1/ udělej si do sešitu výpisky z pracovního sešitu s.76 , odstavec 5.1 a 5.2, překresli a doplň obrázek 1b v učebnici s. 56, obojí ofocené pošli na kucharcik@korunka.org  
                                               2/ zopakuj gramatiku unitu 4 pomocí
 https://kahoot.it/challenge/03092998?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1590393093833
https://kahoot.it/challenge/05795113?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1590393352876
                                               3/ projectonlinepractice.com- 4. unit, ti, kterým se to nepodařilo minulý týden
                                               4/ zopakuj si nepravidelná slovesa pomocí : https://kahoot.it/challenge/07006899?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1590393556855
Seznam nepravidelných sloves najdeš na 2. stránce obalu pracovního sešitu
Videokonzultace : čtvrtek 9,30- 10.15, pozvánky najdete v mailu, náplň: opakování a procvičování gramatiky, kontrola úkolů, video
ANGLIČTINA (skupina 4) 25. 5. - 29. 5. Richtrová 
Dobrý den, žáci, v tomto týdnu se zaměříme na čtení a poslech. Tematicky se budou týkat Velké Británie a Londýna. 
1) VOCABULARY: Projděte si slovní zásobu k tématu Londýn na Quizlet.com - London flashcards. Když kliknete na kartu (mimo text a obrázek), ukáže se vám slovíčko a uslyšíte výslovnost (případně klikněte na ikonku reproduktoru vpravo nahoře). Výslovnost si opakujte. K procvičení si potom zvolte "shuffle", slovíčka se budou ukazovat v jiném pořadí. 
2) READING: V učebnici na straně 57 si přečtěte text o Velké Británii. Na vynechaná místa si doplňte slovíčka podle mapy a slovní zásoby ze strany 56. Pro kontrolu si celý text poslechněte - Page 57, Exercise 5b. Vypracujte cvičení 6 - dané věty napište správně do sešitu. Vyfoťte a pošlete na richtrova@korunka.org. Příklad: 1. Wales is part of the United Kingdom. 
3) LISTENING: Poslechněte si nahrávku o turistické prohlídce v Londýně - Tour of London. Nejdříve v části "Preparation" (příprava) spojte názvy známých míst s obrázky. Poté si poslechněte nahrávku minimálně dvakrát a vypracujte cvičení "reordering" (přeřazování - seřadíte místa podle toho, v jakém pořádku je měli navštívit) a "multiple choice" (výběr z více možností). Klikněte na "Finish", výsledek mi vyfoťte a také pošlete. 
Online hodiny proběhnou v úterý 11:30-12:15 a ve čtvrtek 10:15-11:00.
18.5. ANGLIČTINA, skupina JK

 homework  13/  do 24.5. /   1/ zopakuj gramatiku unitu 4 pomocí : 
https://kahoot.it/challenge/06122992?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1589792844490
https://kahoot.it/challenge/01411892?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1589793164978
                                               2/ překresli si do sešitu 4/ 54 a doplň výrazy k obrázkům                           
                                               3/ projectonlinepractice.com- 4. unit, ti tři z vás, co si ho již vypracovali, si jej zopakují, výsledky nikam neposíláte, vidím je online
                                               4/ workbook, cvičení 4 + 5 / 41
Videokonzultace : čtvrtek 9,30- 10, pozvánky najdete v mailu, náplň: opakování a procvičování gramatiky, kontrola úkolů, video, hra Jeopardy
ANGLIČTINA 18. - 22. 5. (skupina 4) Richtrová 
Dobrý den, šesťáci. Začínáme lekci 5 - My world. Seznámíme se slovíčky a naučíme se, jak tvořit otázky s "how" = jak. Těmito otázkami zjišťujeme míry - jak je něco vysoké, dlouhé, hluboké. 
1) V učebnici na straně 56 jsou ve cvičení 1 slovíčka - poslechni si (Page 56. Exercise 1b) a zapiš do sešitu podle PS (str. 78 - My country + Places)
2) Poslechni si nahrávku ke cvičení 3a (Page 56, Exercise 3) a prohlédni si tabulku s otázkami (how questions). Pracovní sešit - vypracuj celou stranu 44. Cvičení jsou vzájemně propojena. Místa ze cvičení 1 spoj s místy na mapě ve cvičení 2 (podle obrázků) a poté informace z mapy použij v odpovědích ve cvičení 3. Stranu vyfoť a pošli na můj e-mail richtrova@korunka.org.
3) Pracovní list - how questions (otázky toho samého typu jako v PS) tvoř do pracovního listu. Na poslední napiš i odpověď. List je pod zadáním. Můžeš psát přímo do dokumentu a poslat, vytisknout nebo psát na papír, ten vyfotit a poslat na můj e-mail. 
Online hodina bude stejně jako minulý týden v úterý (11:30 - 12:15) a ve čtvrtek (10:15 - 11:00).
OBČANSKÁ VÝCHOVA - už jsme si v minulosti říkali o významných místech v Praze i jiných místech v ČR. Přečti si v učebnici o nářečích v jednotlivých částech republiky a do sešitu zapiš příklady. Dále v učebnici najdi termíny demokracie, justice, poslanecká sněmovna, senát a zapiš stručně do sešitu
ANGLIČTINA /Z.PERTLOVÁ/ 11.5.-22.5./ s. 47/3a cvičení do sešitu s.47/6a - tabulku do sešitu . která jídla z uvedených /food/ jíš ty a kámoš/ka s. 48 - přečti si příběh Mut goes shopping - vypiš neznámá slovíčka - shopping list - nákupní seznam, need -potřebovat, trolley - nákupní vozík....slovíčka jsou v PS s. 49/cv.2 spoj 2 části do jedné věty do sešitu s.50/recept - recipe - přečti si, přelož cv. 2a - popiš jednotlivé obrázky /použij přítomný čas průběhový/ 2b - vypiš slovíčka - přelož a najdi na jednotlivých obrázcích - př. a knife - nůž-g
11.5. ANGLIČTINA, skupina JK

 homework  12/  do 17.5. /   1/ zopakuj gramatiku unitu 4 pomocí :  https://kahoot.it/challenge/06516207?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1589179109628
https://kahoot.it/challenge/01800770?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1589198072829
nickname : tvé jméno+ 1. písmeno příjmení
                                               2/ překresli si do sešitu 4/ 49 a doplň k obrázkům výrazy 1-8 , např. …Three loaves of bread …ofocené pošli na kucharcik@korunka.org 
                                               3/ cvičení 1+ 2  /54 učebnice do sešitu, ofocené pošli
                                               4/ vyšel nový R+R, poslechni si a přečti poslední část komiksu strana 14 – 15,  Gulliver´s Travels, nahrávku najdeš pod záložkou …Audio MP3 https://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-may-june-2020/
Videokonzultace : čtvrtek 9,30- 10, pozvánky najdete v mailu, náplň: opakování a procvičování gramatiky, video British meals 2. část, hra Jeopardy
ANGLIČTINA 11. - 15. 5. (skupina 4) Richtrová 
Milí šesťáci, tento týden dokončíme 4. lekci a zopakujeme si minulý čas. 
1) V pracovním sešitě vypracuj na str. 41 cvičení 4, 5 a 6. Výrazy a little / a few znamenají malé množství - a little (trochu) se dává před nepočitatelná, a few (několik) před počitatelná podstatná jména. Vyfoť stranu a pošli na můj mail richtrova@korunka.org
2) Past Simple: video What did you do? + quiz: Podívej se na video, poté podle něj vypracuj kvíz https://forms.gle/YkQWjPwy4mTQSnf47. Je nutno zadat e-mailovou adresu a skóre se Ti zobrazí po odeslání odpovědí.
3) Past Simple: Kahoot (10 otázek) - procvič si kladné, záporné věty i otázky. Přihlas se přes odkaz vlastním jménem. Když budeš chtít další pokus, za jméno napiš číslo pokusu. https://kahoot.it/challenge/07378387?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1589049137447 
Online hodiny budou v úterý (11:30-12:15) a ve čtvrtek (10:15-11:00).
4.5. ANGLIČTINA, skupina JK
 homework  11/  do 10.5. /   1/ zopakuj gramatiku unitu 4 pomocí :   https://kahoot.it/challenge/04839218?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588578730339
https://kahoot.it/challenge/04385234?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588579026726
nickname : tvé jméno+ 1. písmeno příjmení
                                               2/ udělej si do sešitu výpisky z pracovního sešitu s. 76, odstavec 4.5 a 4.6 a vypracuj  do sešitu cvičení 3b+ 4b v učebnici s. 51, obojí ofocené pošli na kucharcik@korunka.org 
                                               3/ přečti si článek o původu různých jídel s. 53 a poslechni nahrávku: záložka page 53,exercise 2 https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs%20, pak spoj jídla a místa odkud pocházejí, učebnice- cvičení 3/53 do sešitu                                               
Videokonzultace : čtvrtek 9,30- 10, pozvánky najdete v mailu, náplň: Bingo, opak. gramatiky, video British meals, hra Jeopardy
ANGLIČTINA (skupina 4) 4. - 7. 5. Richtrová 
Dobrý den, šesťáci. V tomto týdnu budeme číst článek v učebnici o britských jídlech dne a pracovat s interaktivním videem, které vám prozradí, jak si připravit horkou čokoládu a churros. Stále platí úkol z minulého týdne - napsat anglicky recept (ingedience a jednoduše postup). Dobrovolný bude Kahoot na porozumění receptu. 
Odkaz na slovíčka z poslední video hodiny "cooking verbs" - https://quizlet.com/450858450/cooking-verbs-flash-cards/
1) UČEBNICE, str. 52 - British meals and mealtimes. Přečte článek, můžete si ho také poslechnout (Page 52, Exercise 1) a vypracujte do školního sešitu cvičení 1 a 2. Ve cvičení 1 určíte, zda jsou daná tvrzení pravda (true), nebo lež (false). Ty nepravdivé věty opravíte. Ve cvičení 2 vytvoříte na základě textu tabulku, kde budou tři hlavní jídla dne, jejich časy a co Britové obvykle jedí. Prosím vyfotit a poslat na richtrova@korunka.org. 
2) RECEPT - vyberte si jednoduchý recept, napište anglicky suroviny (ingredients) a jednoduše postup (instructions). Také mi pošlete. 
3) INTERAKTIVNÍ VIDEO Professional Chef's Best Churros and Hot Chocolate Recipe! - pište odpovědi na otázky nebo vybírejte z nabídky - https://en.islcollective.com/video-lessons/3da246776e08ee70862c9e66aeba2a18
4) DOBROVOLNÉ - Kahoot na porozumění receptu Grandma's Chocolate Cookies (časově omezen pondělí 11. 5. 20:00) Obrázek s receptem vkládám sem pod zadání. https://kahoot.it/challenge/0719400?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1588527925395
Online hodiny budou v úterý od 9:00 a ve čtvrtek od 10:00. Pozvánky pošlu na Vaše maily. 
OBČANSKÁ VÝCHOVA /Z.PERTLOVÁ/ - v souvislosti se 75. výročím ukončení II. světové války 5.5.1945, 8.5.1945, vyber si některý ze symbolů" II.sv.v. /př. atentát na Heydricha, A. Hitler, koncentrační tábory, židovská otázka, vypálení Lidic apod........./ a vypracuj referá na dané téma. do 8.5.
ANGLIČTINA/Z.PERTLOVÁ/ - 28.4.-30.4., 4.5.-7.5. - vzhledem ke dvěma zkráceným týdnům zasílám práci dohromady. BOOK Project 2- s. 46/1a poslechni si výslovnost, 46/2 přečti si pohádku /CD máš v PS , stejně jako slovíčka na s. 83. Všímej si použití SOMExANY, obojí znamená nějaké /some v kladných větách, any v otázce a záporné větě/. Do WB s. 36/1, s.37/6 Následně book s.44a - poslechni si nová slovíčka a odpověz na otázky 44/b do sešitu. Do sešitu udělej též tabulku s.44/cv. 2 podle poslechu a dle tvých preferencí
28.4. ANGLIČTINA, skupina JK
 homework  10/ poslech + recept do 3.5. , kahoot do 30.4  1/ zopakuj si členy https://kahoot.it/challenge/09804381?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588016111844 
                                                2/ zopakuj si how much/ many
https://kahoot.it/challenge/07061230?challenge-id=622e6efe-8e46-4e73-9722-6f4581baad76_1588016258415
nickname : tvé jméno+ 1. písmeno příjmení
 
                                                      3/ přečti si s. 50 a poslechni nahrávku: záložka page 50, exercise 1b https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs ,  poté vymysli a napiš do sešitu recept na libovolné jídlo, nejlépe tvé oblíbené. Na pomoc si vezmi slovíčka 4D na straně 83 v pracovním sešitě a stranu 50 v učebnici. Jako bonus můžeš jídlo uvařit a zaslat fotku společně s ofoceným textem v sešitě
 
                                                
Začneme s videokonzultacemi : čtvrtek 9,30- 10, pozvánky najdete v mailu
ČJ
Mluvnice
Po – str 120/1 (str. 112/1)
 • 121/2a (str. 113/2a)
 • 122/5 (str. 114/5)
Str – opakovací kvíz číslovky, slovesa
Literatura
Út
str. 26/2
str. 27/3
str. 30/1,2,3,4,5
Čtvrtek 30.4 a út 5.5
 • Pracovní list Sci-fi
Sci-Fi.pdf  335.66kB
Angličtina 27. 4. – 1. 5. (skupina 4) Richtrová
Milí šesťáci, dále se věnujeme jídlu, tento týden budeme péct J Nejdříve je ale potřeba zjistit, jak jste pochopili gramatiku some / any.
 1. Pod zadáním najdete soubor s testem na some / any. Ten lze vypracovat buď přímo v dokumentu nebo napsat odpovědi do sešitu a vyfotit. Pošlete na richtrova@korunka.org do pondělí 4. 5.  
 2. V učebnici je recept na Apple Crumble (jablečný drobenkový koláč) na str. 50. Nejdříve odhadněte, jak za sebou půjdou jednotlivé obrázky. Potom si přečtěte a poslechněte (Page 50, Exercise 1b) postup receptu. Slovíčka najdete v pracovní sešitě na str. 83.
 3. Vyberte si recept a pokuste se ho podobným způsobem napsat anglicky – ingredience a postup (ve wordu / na papír a vyfoťte). Na vaše oblíbené jídlo nebo jakýkoliv jiný. Doplnit ho můžete obrázkem. Pošlete na richtrova@korunka.org.  
 4. Na tomto odkazu najdete recept na palačinky – přečtěte si postup, prohlédněte si ingredience (níže – „Fun pancake recipe for kids step-by-step; ingredience úplně dole). Doporučuji podívat se na video. Vyzkoušejte, jestli textu rozumíte a jestli byste podle něj dokázali palačinky připravit. Kdo by chtěl opravdu zkusit, budu ráda za fotky / video J
21.4. ANGLIČTINA, skupina JK
homework 9:do 24.4. 1/ udělej si do sešitu výpisky z pracovního sešitu s. 76 , odstavec 4.4 a vypracuj cvičení1+2 v pracovním sešitě s. 38, obojí ofocené pošli na kucharcik@korunka.org
                                    2/ poslechni si alespoň 2x    page 49, exercise 3c a 3d, týkající se how much/many ?    https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs
                                    3/kdo nemá, ať si laskavě založí email končící na gmail.com/ na Googlu- většina z vás ho má/, od pátku rozšíříme naši spolupráci o krátké video hodiny, přesný čas hodin upřesním v průběhu týdne
                                    4/ doporučuji sledovat na You Tube seriál Peppa Pig, je výborný pro rozvoj slovní zásoby
ANGLIČTINA (skupina 4) 20. - 24. 4. Richtrová 
Dobrý den, šesťáci, tento týden dáme odlehčený. Žáci, kteří ještě neposlali všechny úkoly, mají prostor pro dohánění. Přehled dosud zadaných úkolů přikládám v soboru pod zadání. 
1) POVINNÉ: Dvakrát Kahoot na procvičení gramatiky. Přihlašte se před odkaz vlastním jménem. Kdyby Kahoot spadl během hry nebo byste chtěli zkusit hrát znovu, napište opět vlastní jméno + číslo pokusu (Např. Tereza Richtrová 2). Podle jména si zkontroluji, kdo úkol splnil. 
Kahoot SOME / ANY: 
https://kahoot.it/challenge/0501060?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1587366585365 
Kahoot A / AN / SOME / ANY: 
https://kahoot.it/challenge/09468599?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1587366929835 
2) DOBROVOLNÉ:
Volně ke stažení je (i s poslechy) dubnový výtisk časopisu R&R. Můžete si v něm přečíst o Billie Eilish, Dni Země, Velikonocích ve světě a dalších aktuálních tématech. 
Online angličtiny budou opět v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Pozvánky pošlu na Vaše e-mailové adresy. S pozdravem Richtrová 
15. 4. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Dobrý den, dnešní online hodina je opět od 9:00. Je dobrovolná. Kdo bude chtít přijít, přihlásí se přes následující odkaz: 
http://meet.google.com/yju-xfxp-oxz

Budu se těšit na viděnou, Richtrová 
ČJ Mluvnice
Po 20.4
Vypracovat alespoň ½ z každého cvičení, pročíst všechny žluté rámečky
s. 115/1a (s.107/1a)
s. 115/2a (s. 107/2a)
s. 116/2a (s.108/2a)
Výklad
https://www.youtube.com/watch?v=nGxxpczHViA
 
Str 22.4
s. 117/1 (s. 109/1)
s. 118/1 (s. 110/1)
s. 119/4 (s. 111/4)
 
Literatura 20-24.4
- vypracovat prac. list Sofiin svět
Sloh 24.4
 • Inspirace s. 172-173 (s. 164-165)
 • Napiš recept na své oblíbené jídlo, cca 1/2 A4
ČJ 14-17.4

Mluv.
Str 15.4s. 107/4 (s. 99/4)
s. 108/1,3 (s.100/1,3)
s. 109/1 (s.101/1)
Číslovky
Vypracovat alespoň ½ z každého cvičení, pročíst všechny žluté rámečky
Literatura
Út 14.4
- vypracovat pracovní list Babička
Čtvr 16.4
- vypracovat pracovní list - Bílý tesák
Sloh 17.4
s. 172 (s.164) pročíst žlutý rámeček
- vyslechnout
Platon o Atlantidě (17minut)
https://www.youtube.com/watch?v=y111YcyuThY
 • Pasáž 6:05 – 6:20 postup budování Atlantidy
 • Napište postup přestavby části Atlantidy (alespoň 5 kroků)
 • Nakreslete půdorys Atlantidy podle popisu
Vyplněné vložit do google class do pátku.
 
ANGLIČTINA /Z.PERTLOVÁ/ do 24.4. s. 41 TRAVEL, přečíst, přeložit, vypsat slovíčka. Cv. 2a,b, cv.3 do sešitu. Do mailu stačí informace - vypracováno!
14.4.. ANGLIČTINA, skupina JK
14.4.., homework 8 :/ do 17.4. /    1/ poslechni si nahrávku ke komiksu/ page 48, exercise 1/  učebnice s. 48, https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs
                                2/ vypracuj do sešitu cvičení 2/49 z učebnice,  ofocený sešit mi pošli na kucharcik@korunka.org
                                3/ procvič si some x any linkem :
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
                                4/ na webu je mimořádně volně k dispozici nejnovější vydání časopisu RR 4, včetně poslechů, pročti si a poslechni Gulliver´s  travel s. 14-15, nahrávka č.13 /mp3 /http://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-april-2020/
INFO TV 14.4.2020
Ahoj všichni,
Připravil jsem pro vás další inspirativní video na pohybovou aktivitu v karanténě. Cvičení je koncipované tak aby se dalo cvičit kdekoliv, avšak máme krásné jarní počasí, tak neváhejte a běžte si zacvičit ven do přírody.
Zpětnou vazbu můžete napsat do komentářů pod video nebo na mail: parak@korunka.org
 
Zde odkaz na video: https://youtu.be/Roe971svKmU
Zdar a sílu učitel TV Jan Parák
Informatika 14.4. - 30.4.
Informace do konce měsíce jsou v záložce Informatika :)
Fyzika 14.4. - 17. 4 . 
Informace k tomuto týdnu jsou v záložce Fyzika :)
ANGLIČTINA 14. - 17. 4. (skupina 4) Richtrová 
- Book Project 2 - Stone Soup: 46 / 1a poslechněte výslovnost (Page 46, Exercise 1a). 46 / 2 přečtěte si pohádku (slovíčka v PS na str. 83) a všímejte si použití SOME a ANY a potom si pusťte video s vysvětlením gramatiky.
- Sešit na AJ - nadpis SOME / ANY + zápisky ze souboru pod příspěvkem. Odkazy k procvičení jsou taktéž v souboru. 
- Workbook Project 2 - 36 / 1 - 3; 37 / 6. 
KONTROLA - vyfoťte zápisky v sešitě + strany 36, 37 v PS a pošlete vše do konce týdne na richtrova@korunka.org.
Online hodina v úterý 14. 4. od 9:00: http://meet.google.com/wzz-guhi-sui
7. 4. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Zítra (ve středu 8. dubna) se můžete v 9:00 připojit na online hodinu angličtiny přes odkaz: http://meet.google.com/kjo-pdgp-mqo.
7.4.. ANGLIČTINA, skupina JK
7.4.., 
homework 7 : nová látka / do 10.4. /
                                1/ pročti si v pracovním sešitě v gramatice  krátký odstavec 4.3  -some x any s. 76 nahoře, udělej si stručné výpisky do sešitu
                                2/  vypracuj / rovněž do sešitu/ cvičení 1b z učebnice, s. 46, doplň potraviny z obrázku do správného sloupce, - ofocený sešit mi pošli na kucharcik@korunka.org
                                3/ poslechni si / alespoň 2x /pohádku Stone soup .46 - učebnice, nahrávka je v příloze 
                                4/ koukni na krátké video :
https://www.youtube.com/watch?v=uT4Z0EVod5s
Vv Velikonoční přání, komiks - 6.4. - 14. 4. 2020 Dobrovolné
foto na email: dybalova@korunka.org
PČ 6.4. - 14.4.2020 Dobrovolné
Namalujte si velikonoční vajíčka voskem viz:https://ceskykutil.cz/clanek-13302-malovani-voskem
 foto na email: dybalova@korunka.org
ČJ 6-8.4

Všechno je na google class 267jgyz. Užíjte si velikonoce :)


mluvnice
 
minimálně polovinu z každého cvičení
Zájmena (v závorce druhý typ knížky)
 
Pondělí 6.4
str. 94/1a (86/1a)
str. 95/1a (87/1a)
str. 95/2a (87/2a)
str. 96/1a (88/1a)

Středa 8.4
str. 99/3 (91/3)
str.101/2a (93/2a)
str. 103/3 (95/3)
str. 104/1 (96/1)
 
L - Perseus prac. list vyplnit
Matematika 6.4. - 8.4.
A : Do 14.4. si doplňte nesplněné úkoly. Prostuduj a zapiš do ŠS uč. str.68/ Dělitelé daného čísla A i B (procvičování).
uč. str.69/Hledání všech dělitelů daného čísla (zvol způsob, který ti nejvíc vyhovuje,  D(24)= ...Zapiš a čti jako Jana, str. 69/ Hry větších ( opět snadné procvičování ).
G : Rovnoramenný trojúhelník má jednu osu souměrnosti, zopakuj a napiš stručně do ŠS uč.str. 58 / Trojúhelník, vnitř.úhly trojúh., součet vždy 180 º. Uč. str. 59/ Rovnostranný trojúh.
str. 59/ Hry větších - úkol: Narýsuj pravidelný šestiúhelník, kde r = 5 cm. Narýsuj a označ všechny jeho osy souměrnosti ( přesné rýsování kružítkem a přehled ).
Na můj mail pošli úkol: str. 68/ ZT XVII . Mail vždy nadepiš : jméno, příjmení, třída, A nebo G.

 
PŘÍRODOPIS  6. 4. - 14. 4.
Vypracuj laboratorní práci na téma Kroužkovci podle videa na You tube Pozorování bezobratlých - Žížala obecná https://www.youtube.com/watch?v=58jkAsF3pt8
Úkoly: 1. Pozorování vnější stavby a pohybu žížaly, 2. Pozorování reakcí žížaly na změnu podmínek, Pomůcky: vypiš podle videa
Vypracování a závěr: odpovědi na otázky: 1. Jak žížala vypadá a jak se pohybuje?, 2. Má radši sucho nebo vlhko?, 3. Jak reaguje na dráždění?, Má radši světlo nebo tmu?
LP mi pošli ofocenou nebo jako prezentaci v power pointu do 14.4. (můžeš vyzdobit obrázky).
 
ANGLIČTINA: TÝDEN 6. - 10. 4. (skupina 4) Richtrová 
Milí žáci, téma na tento týden je Easter (Velikonoce). V dokumentu pod příspěvkem máte rozepsané zadání s odkazy. Procvičíte si slovní zásobu a důležité je do konce týdne splnit Kahoot :) Happy Easter!  
PS: Pro dobrovolníky nabízím první online hodinu v ÚTERÝ 7. 4. od 9:00. Připojte se v daný den a čas přes odkaz: http://meet.google.com/ufu-ssok-soj
Fyzika 6. 4. - 14. 4.
Magnety - opakování
Info k úkolům v přiloženém souboru!

Pokud jste mi ještě odevzdali pracovní list na magnety, prosím pošlete mi ho do 8. 4. na meil! Děkuji!
Růženka :) paskova@korunka.org
Informatika 6. 4 - 14. 4.
Bezpečnost na internetu
Info k úkolu v přiloženém souboru!
Růženka :) paskova@korunka.org
5. 4. Angličtina 3 - ve složce Angličtina - skupina 3 máte online cvičení ke splnění do 14. 4. na Kahoot.it
Veselé velikonoce!
Tereza
5. 4. Dějepis - Stále platí samostudium viz samostatná složka Dějepis 6.A + kontrolní opakování přes Kahoot.
pokud chcete opravný pokus napište Jméno Příjmení 2 (nebo další čísla pokusů).
Stále mi nedošlo vyplněné opakování ve Wordu, které bylo do 1. 4. Prosím o dodatečné poslání.
Veselé Velikonoce!
​Tereza Blažková
Vážené děti a rodiče,

Děkuji, že jste se již v hojném počtě přihlásili do google class. Většina z Vás již zaslala úkoly po mailu. Jelikož u velké části dětí (z Vás) nebyly úkoly kompletní, prosím Vás ještě jednou o vložení všech úkolů, historicky všech úkolů do google class podle toho úkolů. Prosím neposílejte mi již úkoly mailami, ale vkládajte je do google class.

Vy i já pak budeme mít jasný přehled, jak na tom jsme a budu se moci rychleji vyjádřit a nasměrovat Vás.

Věřím, že si to sedne a najdeme spůsob,jak v této nevídané době fungovat 

S přáním hezkého dne

Jozef Palásthy


 
ČJ 30.3 - 3.4
Z důvodu zefektivnění výuky (komunikaci se žáky, zadávání a vyhodnocování úkolů) jsem se rozhodl po doporučení ze strany vedení školy zavést google class. Prosím Vás, založte dětem (nebo děti založte si samy) google účet s tím, že ve formuláři google napište své jméno a příjmení. Bude se mi zobrazovat v google class (hodně z Vás používá jenom přezdívky, v tom se pak nedá orientovat). Věřím, že se nám společně povede najít způsob, jak fungovat v nestandardních podmínkách.
  

Prosím přihlašte se do kurzu s názvem: 267jgyz

Termín odevzdání do pátku 3.4. Skrz google class.

https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

S přáním úspěšného týdne

Jozef Palásthy


Pro jistotu píšu zadání i tady analogově

ČJ - mluvnice 30.3 – 4.4
Pondělí
Výklad zájmena (6minut opakování 3.třída)
https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU
Procvičování druhů zájmen (10 minut)
https://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA
 
3 krátké cvičení na procvičení, vypracovat minimálně ½ z každého cvičení (např. str. 90/1.2)
str. 90/ 1.2
str. 90/2.2
str. 90 / 3.2
 
Středa
4 krátké cvičení na procvičení, vypracovat minimálně ½ z každého cvičení (např. str. 91/5.2)
Vypracovat na základě žlutého rámečku, nebo principu u červeného vykřičníku
Str. 91/ 5.2
Str. 92 / 6.4
Str. 93 / 6.5
Str. 93/ 7.2
 
ČJ- Literatura a film
Úterý
str. 141 cvič. 1-5 Harry Potter
Co Tě vedlo k tomu, aby sis pročetl knížku Harryho Pottera i když si již viděl film? Jaké vnímáš rozdíly mezi knihou a filmem?
 
Čtvrtek
str.146 cvič. 1,2
str. 147 cvič. 1,2,3
Předpokládám, že si tento film ještě neviděl/a. Po pročtení ukázky bys raději chtěl/a dočíst knížku, nebo zkouknout film? Vysvětli proč 3-4 věty
 
Čj - Sloh
Popis osoby
 • Popiš sám sebe (cca ½ A4)
Výklad
https://www.slideserve.com/uta-jarvis/popis-osoby-a-charakteristika

 
MATEMATIKA  30.3. - 3.4.
Aritmetika :Souhrnné opakování - Jako úkol mi na služební mail pošlete výsledky uč. str. 64/ZT XVI.
                   Budeme průběžně opakovat operace s čísly přirozenými a desetinnými, slovní úlohy ( s důrazem na úsudek, šikovné řešení a zkušenost z praktického života ).
                   Dokončili jsme str. 65.
                   Str. 65/3 - zkontrolujte si : balíček 250 g
                                                          do balíčků rozděleno 5,5 kg = 5 500 g       5 500 : 250 =          550 : 25 = 22
                                                          Paní Jahodová připravila 22 balíčků tvarohu.
Čeká nás poslední kapitola  III. DĚLITELNOST
Učebnice str. 66/Násobek 
Učivo je velmi snadné, je nutné umět násobilku ( násobky čísel ), dělení a trochu toho pamětního počítání, mít úsudek a soustředit se !
Na str. 66 si pohraj ( celá str. ).
Str. 67/ Dělitel : - uvědom si pojmy a názvy členů mat. operací sčítání, odčítání, násobení a dělení
                        - význam slova dělitel ( 21 : 7 = ... ano, 27 : 4 =  ... ne )
Str. 67/ cv. 1 - 3 : Najdi všechny dělitele ( přirozená čísla ) čísel 24, 45, 50, 53. Úkol pošli.

Geometrie: Do sešitu vypracuj: uč.str. 53/4. Rovnostranný trojúhelník
                                                   str. 53/5. navíc, můžeš si zkusit
                                                   str. 54/ Osa úsečky a její vlastnosti ( již umíme )
                                                   str. 54/1. Narýsuj a pošli na můj mail jako úkol. Pracuj pečlivě, rýsuj sytější čáry.
                                                   str. 55/ Ústní test a konstrukce 11 ( snadné )
                                                              - rýsuj do sešitu 1.a  2. ( využij samodružné body - leží na ose o a náleží vzoru i obrazu )   Odpovídající si přímky se protínají na ose 
                                                                souměrnosti o.
                                                   str. 56/ Osa úsečky - opakování 
                                                   Osy stran trojúhelníku, osy stran úseček
                                                   Dovedeš už přesně rýsovat?
                                                   1. Pracuj podle učebnice, poloměr kružnice k zvol 5 cm. Pošli jako úkol.
                                         
          str. 57/ Rozdělení trojúhelníků
                                                   Celé opakování ( pracuj podle pokynů )
                                                   Trojúhelníky : různostranné ( obecné ), rovnoramenné, rovnostranné
                                                                       ostroúhlé , pravoúhlé, tupoúhlé
                                                    Úkoly 1 - 3 ( narýsuj do ŠS ).
Pěkně si zapiš do sešitu, držím palce, ať jste všichni zdrávi ! Petr Paseka


                                      
 
                             
 
         
ANGLIČTINA Z.PERTL. 1.4.-10.4. EASTER - napiš, popiš jak trávíš velikonoce bežně, jaké byly tvé nejhezčí velikonoční svátky. Použij jednoduché věty s minulým časem prostým a přítomným časem prostým. Cca 10 vět. Pokud mi nemůžeš odeslat ke kontrole, nevadí, platí předcházející upozornění skladovat si všechny úkoly do desek ke klasifikaci
PŘÍRODOPIS 1.4. - 8.4.
V tomto týdnu začínáme téma kroužkovci. Najdeš ho v učebnici na str. 54 - 56.
Pozorně si pročti text na str. 54 a 55 a vyhledej odpovědi na otázky: 55 / 5, 7, 10 a 56 / 13, 17, 21
Odpovědi zapiš do sešitu pod nadpis Kroužkovci.
Na další období plánuji laboratorní práci ze žížaly. Pokyny dostaneš až v příštím týdnu.
Upozornění: Někteří z vás se mi ještě neozvali. Prosím o navázání kontaktu a zaslání vypracovaných laborek.

PČ TÝDEN 23. března - 4. dubna - úkol je dobrovolný

Výroba hyperaktivní pilulky

Pomůcky:

alobal cca 5 x 5 cm (může být i od čokolády...)

tužka

korálek

nůžky

krabička - ta není nutná

 

Alobal omotejte okolo tužky, následně z tužky sejměte a vlože do něj korálek.

Oba konce alobalu zadělejte. Když ho vložíte do krabičky, či jiného podobného předmětu

a zatřepete s ní, tak se pilulka vyrovná.

 

Výsledný pohyb hyperaktivní pilulky bude tento viz video:

https://youtu.be/fIGTlXbXKLY

 

Fotografii pilulky pošlete na školní email: dybalova@korunka.org

 

Děkuji.

VV TÝDEN 23. března - 4. dubna - dobrovolné

Minule jste kreslili město v jednoúběžníkové perspektivě.

Teď se naučíma dvouběžníkovou perspektivu.

Nastudujte si dvoúběžníkovou perspektivu:

https://www.vyukakresby.com/post/2016/04/19/perspektiva-se-2-%C3%BAb%C4%9B%C5%BEn%C3%ADky

 

Vytvořte Fantasy město, mohou tam být i stroje, zvířata, lidi.

Použijte tužku, pastelky, vodovky, tempery. To co máte doma k dispozici. Formát A4 nebo A3.

Fotografii obrazu mi pošlete na školní email: dybalova@korunka.org

Děkuji.

Bohužel opět někdo smazal informace :( vkládám ještě jednou ty za poslední týden. Na starší odkazy je můžete kouknout k 6. B nebo k 6. C nebo mi napište
Růženka :) paskova@korunka.org
Informatika 30.3. - 3.4.
Tento týden zopakujeme stavbu PC, periferie PC a psaní některých znaků na klávesnici. Udělejte si interaktivní cvičení na stránce: http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=82&index=1
Kdyby byl jakýkoli problém, pište, ráda vám poradím!

Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor!
Růženka :) paskova@korunka.org
 
Fyzika 30.3. - 3.4.
Tento týden zopakujeme magnety, magnetismus a magnetické pole. Prosím přečtěte si znovu všechny prezentace, listy z učebnice i vaše zápisky. Na základě toho vyplňte pracovní list a pošlete mi ho na meil do donce týdne.
https://jane111.chytrak.cz/F6/PL_17_magnety_2.pdf
Kdyby byl jakýkoli problém, ihned mi dejte vědět, vše určitě vyřešíme.

Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor!
Růženka :) paskova@korunka.org
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one