Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
16.2.  AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období -   minulý čas - nepravidelný- Unit 3                 
opakování - minulý čas pravidelný
úkoly- workbook 3a - 3 c,
téma-  Problems on holiday, Travelling , Australia
reading - časopis Ready- The Hound of the Baskerville 5. díl
Všechny úkoly jsou i nadále zadávány v  Classroomu.
25.1.  AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období -   minulý čas - to be , to have , minulý čas pravidelný- Unit 3                 
opakování - osobní zájmena  2. - 7. pád / I- me, he - him .../,  průběhový x prostý čas
úkol- 7/ 33, opiš, doplň a ofocené pošli do GC
téma- Holiday, Travelling
Všechny úkoly jsou i nadále zadávány v  Classroomu.
12.1,  AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období -   minulý čas - to be , to have - Unit 3
                                                              průběhový x prostý čas,
opakování - osobní zájmena  2. - 7. pád / I- me, he - him .../
Všechny úkoly jsou i nadále zadávány v  Classroomu.
 
22.12.  AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období -   průběhový x prostý čas,
                                                              osobní zájmena  2. - 7. pád / I- me, he - him .../
                                                              sloveso must
opakování - měsíce v roce, prostý čas, řadové číslovky, datumy
Všechny úkoly i nadále odesíláte do Classroomu.
Dobrovolný úkol na prázdniny : přečti si a poslechni Reading 1 + 2 , učebnice - strana 82 - 83, 
Reading 1 , page 82 :https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Reading 2 , page 83 :https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/audio?cc=cz&selLanguage=cs


 
PŘÍRODOPIS
Do 3. 1. pošli na classroom vypracovanou laboratorní práci Bakterie a viry.
14. 12. Angličtina Kottová
Vzhledem k výpadku Google zadávám úkoly místo dnešní online hodiny:
PS 22/1,2,4
PS 23/5,7
Některé děti již mají část cvičení hotových z konce minulé hodiny.
Příští hodinu bude online varianta opravy testu z minulé hodiny.
Cvičení k přípravě na opravu jsou zde: https://agendaweb.org/grammar/pronouns-objects.html
Pomalu již začneme probírat minulý čas slovesa to be.
S pozdravem
Tereza Kottová
10. 12. Angličtina Kottová
Tento týden jsme prezentovali projekty z online výuky a procvičovali téma Object pronouns - dnešní test dopadl ve většině případů skvěle. Komu se nedařilo, může si známku opravit příští týden během online výuky prostřednictvím online testu v Google Classroom.
Procvičovací cvičení najdete zde:
https://agendaweb.org/grammar/pronouns-objects.html
S pozdravem
Tereza Kottová
8. 12. český jazyk 
Domácí úkol do pátku: PS str. 8/1 - někteří stihli ve škole
Na umíme česky - procvičování pádů- Úkol se vám objeví po přihlášení. Pokud máte s přihlášením a naleznutím úkolu problém, dejte vědět. 
7. 12. český jazyk 
Zítra 8. 12. si napíšeme krátký ověřovací testík na učivo, které jsme probírali během distanční výuky. Dnes jsme látku zopakovali. 
2.12.. AJ , skupina JK, všechny úkoly jsou zadávány v Classroomu, kam jej taky žáci odevzdávají.
Poslední látka - Unit 2 Animals, prohlubování dvou základních přítomných časů.
Project - My favourite animal, podrobné zadání strana 31 - učebnice + Classroom
1. 12. Angličtina Kottová - online hodina ve st 2. 12.
Jak již byly děti včera informovány, musím zítra lékaři a je možné, že nestihnu online hodinu.
Samostatná práce bude zadána v Google Classroom.

S pozdravem
Tereza
16. 11. Angličtina Kottová - způsob informování žáků a rodičů
Všechny materiály pro žáky jsou nyní vkládány do Google Classroom. V případě jakýchkoliv problémů budu rodiče informaovat emailem. Pokud předem víte o absenci Vašeho dítěte na online hodině, pošlete omluvenku na email kottova@korunka.org. V opačném případě ji pošlete až po hodině.
S pozdravem
Tereza Kottová
2.-6.11. matematika
desetinná čísla - učebnice aritmetiky - 19-20
povrch krychle - 24/1
27.10. AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období -   průběhový čas, příslovce " jak často ", unit 1
opakování - měsíce v roce, prostý čas, řadové číslovky, datumy

HW - homework 4/18 poslechni si nahrávku:
Page 18, Exercise 4
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs
napiš datumy číslicí a poté, jak je říkáme / včetně správných předložek/
příklad: .......2 October.......on the second of October
všechny úkoly posílejte / ofocený sešit / do Classroomu 
26. 10. Angličtina Kottová - prázdniny
V tomto týdnu si zopakujte řadové číslovky - učili jsme se přůběžně pomocí psaní dat na tabuli (26th October).
Příští týden budu zkoušet.
K procvičení využijte přehled v učebnici nebo online cvičení:
https://www.primarygames.com/squigly/question3.htm
https://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/unit-3/ordinal-numbers-1-to-12/ordinal-numbers-1-12-picture-quiz.html
http://www.english-room.com/grammar/ordinalnumbers_mc.htm
http://www.english-room.com/grammar/ordinal_numbers_2.htm
Kdo ještě neudělal testíky v Google Classroom, má čas do soboty 31. 10. Poté už nebudou přístupné.
S pozdravem
Tereza
26.-30.10. MATEMATIKA
PCH 13/I,II,III
PS  modrý celá str. 8
G - POKOJ
Vyber doma jednu místnost. Změř přibližně délku a šířku. Vypočti obsah (plochu) místnosti. 
1. Obsah místnosti vyjádři v m2, cm2 , dm2, mm2. 
2. Zamysli se jakou podlahovou krytinu bys dala/dal na podlahu (např. lino, koberec, parkety, marmoleum,...). Podívej se na internet a vyhledej korun stojí 1 m2 vybrané krytiny. 
3. Vypočti, kolik korun bys za krytinu do celé místnosti zaplatil.
 
4. Vše vypracuj na list A4. Nezapomeň na náčrt a zanesení změřených rozměrů do náčrtu. Přidáš-li obrázek , budu jen ráda.
5.Vypracovaný projekt schovej a odevzdáš ho mi ve škole až se potkáme.
Fyzika 26. - 30. 10. 2020
- podrobějní informace máte v classroomu
- převody jednotek délky
- zadaný domácí cvičení z pátku
- převody jednotek hmotnosti
ZEMĚPIS 
- veškeré online dění v zeměpisu, studijní materiály i úkoly jsou v našem classroomu
22. 10. Angličtina Kottová
Shrnutí týdne:

V tomto týdnu jsme zopakovali použití vazby There is/are, předložky místa a slovíčka na téma Halloween. Dostali jsme se také k novému tématu - Ordinal numbers (řadové číslovky) viz učebnice 8/1.
V PS máme hotové 4/1, 6/1,2.

Pozvánky na Meet jsem zasílala na emaily.
V týdnu po prázdninách rozešlu pozvánky na Meet znovu - zřejmě se někomu nepropsali do kalendáře tak, jak by měly. Jeden odkaz funguje na pondělí a další odkaz funguje na středu i čtvrtek. V kalendáři se dětem mělo zobrazit vše, ale ne vždy se tak stalo.
Kdo dnes chyběl na online výuce: v classroom "Angličtina 6.A Kottová" jsou dva krátké testíky ke splnění. Odpovědi se mi odešlou.
Hezké prázdniny!
Tereza
20.10. Dějepis
-Bohužel dnešní hodina odpadá, protože jsem nemocná.
-V Google Classroom na vás čeká úkol k opakování.
-Kdo ještě není v naší GC, ať si nalezne odkaz níže (16.10.)
Kateřina Jahelková
19. 10. český jazyk
Dnes proběhly první online hodiny. Prosím žáky o dochvilnost. Hodiny jsou krátké a pro nikoho není příjemné, když se žáci připojují v průběhu a já musím vše opakovat. 
Všem žákům se podařilo přihlásit do Classroom. Všechny úkoly zadávám tam. Aktivita některých žák na této online platformě je však zatím velmi nízká. Pokud mají žáci s něčím problém, vždy můžeme vyřešit přes e-mail. Nevěšte hlavu. :-) 
Pokud by se přece jen někomu vůbec nedařilo pracovat přes Classroom. Zadávám zde úkoly, které je však nutné také zaslat e-mailem (např. vyfotit)
Informace pro off-line žáky:
Z minulého týdne: e-mail, literatura a její dělení
Pondělí: učebnice str. 14 nebo 20/ cv. 2, 3a, 4a, 5a, 6a
Středa: uč. přečti si žlutý rámeček na straně 15 nebo 21 - odvozování (krátce si napiš zápis do sešitu), uč. str. 15 nebo 23/ cv. 8a, b - do ŠS, zde v odkazu si zopakuj vyjmenovaná slova
- https://www.pravopisne.cz/2016/05/vsechna-vyjmenovana-slova-2-pravocviko-10/?restart=1
- https://www.pravopisne.cz/2015/08/procvicovani-vyjmenovanych-slov-vsechna-pravokviz-15/
 
PŘÍRODOPIS  19. 10. - 23. 10.
Do sešitu si do 3. rámečku dokreslete fotosyntézu podle učebnice na str. 8.
4. rámeček si nadepište Vznik kyslíku, 5. rámeček Vznik ozonové vrstvy a 6. rámeček Přechod rostlin na souš.
Podívejte se na video na You tube Přechod rostlin na souš https://www.youtube.com/watch?v=6-3tJu-ydr8&t=294s. Až se uzdravím, prodiskutujeme při online výuce.
19. 10. Angličtina Kottová
Zůstávají zadané úkoly z 12. 10. Pracovní list prosím poslat vyplněný do čtvrtka 22. 10. během dopoledne. Není nutné list tisknout, stačí zapsat správné odpovědi do samostatného souboru.

1. Pracovní list - There is/are
Tento pracovní list se nachází v souboru pod textem. Prosím všechny, aby jej vyplnili na PC nebo vytištěný. Je potřeba zkontrolovat pochopení látky u celé skupiny.
2. Online cvičení/hry na předložky místa
a) http://s.mound.free.fr/skyblues67/prepositions/preposqcm.htm
b) https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-2
c) https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4601
d) http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/where/where.htm
Fyzika prosím o sdílení classroomu. 
19.-23.10. matematika pro offline
aritmetika - desetinná čísla - sčítání, odčítání a porovnávání - PCH str. 10, učebnice aritmetiky str. 17/1,2,3,zaokrouhlování vpravo dole, str 18/1-5
geometrie - obdélník, čtverec - strana 20, zelené příklady 21/1-4

procvičuj si matematiku
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid
 
16. 10. Dějepis
- Skrze svůj školní email se přihlašte do Google Classrom: 
7o45j7s
16.10. Zeměpis
Přihlašte se prosím do nového Google Classroom pod ŠKOLNÍM GMAILEM: uupw4oc
16. 10. Angličtina Kottová
Založila jsem online učebnu v prostředí Google Classroom - první příspěvek kopíruji i sem:

Milé děti, postupně se naučíme využívat toto prostředí a budou zde zadávány úkoly s časovým limitem ke splnění.
Výuka příští týden - všichni jste dostali pozvánky do emailů - máme tři hodiny, ale pozvánka středu a čtvrtek je totožná.
Po: meet.google.com/pcj-exrs-mhb
St, Čt: meet.google.com/qqj-kvvs-uyc

Těším se na pondělí! Hezký víkend!
Tereza
fyzika 13. - 16. 10. 2020
- přečíst: učebnice str. 18-19 fyzikální veličiny, délka, str. 22 délkové měřidlo
- zapsat do sešitu:  str. 24 jednotky délky pouze vztahy mezi jednotkami
- namalovat obrázek : čím můžeme měřit délku (pastelkami)
sešit mi po splnění úkolů pošlete ke kontrole do pondělí 19. 10. 2020 na email : carboch@korunka.org 
- pro radost: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm
14.10. matematika
prosím o vypracování
PCH str 7
učebnice geometrie str. 19/1,2    22/1,5,6

zítra pošlu přihlášení do Classroomu, zkuste se přihlásit
14.10. Aj , skupina JK,
homework cvičení 7/ strana 15, napiš 6 vět o sobě v přítomném čase prostém, ofocený sešit pošli na kucharcik@korunka.org

Od příštího pondělí zahájíme online výuku, naše hodiny jsou : pondělí 12,40, středa 10,40, čtvrtek 10,40.Pozvánky dostanete na školní emaily.
14.10. ZEMĚPIS
- než se sejdeme na Google Meetu, napiště do sešitu doplňovačku ze strany 19 v učebnici (3 řádky s čísly 1-8) 
- v online hodině společně projdeme
13. 10. český jazyk
Založila jsem Classroom, poslala jsem vám pozvánky na školní mail. V pátek bychom udělali zkušební videohovor (cca v 9:00), také vám přijde pozvánka do mailu. 

Čt: SLOH - V učebnici si přečtěte na str. 158/166 o elektronické komunikaci (e-mailu) dva žluté rámečky. V PS na str. 54 vypracuj cvičení 6 a 7. Napište mi z vašeho školního g-mailu o tom, co děláte a jak Vás ovlivňuje to, že nemůžete chodit do školy. Nezapomeňte na správné náležitosti.
Pá: LITERATURA - pracujte na čtenářském listě č. 2 (viz níže), pracovní list na dělení literatury zadán v classroom.
12. 10. Angličtina Kottová - nemoc
Milé děti, tyto úkoly jsou k využití do suplovaných hodin, ale také jsou přípravou na online výuku příští týden.
1. Pracovní list - There is/are
Tento pracovní list se nachází v souboru pod textem. Prosím všechny, aby jej vyplnili na PC nebo vytištěný. Je potřeba zkontrolovat pochopení látky u celé skupiny.
2. Online cvičení/hry na předložky místa
a) http://s.mound.free.fr/skyblues67/prepositions/preposqcm.htm
b) https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-2
c) https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4601
d) http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/where/where.htm
3. Hádanky pro zábavu - Halloween - v souboru pod textem
S pozdravem
Tereza
12.10. MATEMATIKA
1. POŠLETE MI Z VAŠEHO ŠKOLNÍHO MAILU POZDRAV :O) - dnes jsme první hodinu zkoušeli
2. PS modrý - jedna řádka stavebního počítání - 6/2
Zkus nejříve obyč tužkou a pak ověř na Kalkuliho přístroji.
13. 10. Dějepis - připomínám písemné opakování
- v sešitu kapitoly: Pravěk, Doba kamenná, Lovci a sběrači v paleolitu
- v učebnici tomu odpovídají str. 9-17
- Při přípravě vycházej ze sešitu a našeho společného bádání v hodinách.
- Při nejasnostech mi napiš na jahelkova@korunka.org.
9. 10. český jazyk
DÚ do pondělí: PS str. 5/5, 6. Všichni žáci by měli mít vyplněny předchozí strany. 
8. 10. český jazyk (sloh)
uč. str. 145/153/cv. 2 a, b, c, d, e
Téma: Mluvený projev
Do sešitu rozhovor (rozhovor mezi přáteli po 20 letech, rozhovor rybiček v akváriu, rozhovor lavice a židle na konci šk. roku) - vybrat jedno téma
Literatura:
Hodnocení a klasifikování literatury bude vycházet z práce v hodině, čtenářských listů (dosavadní - Bylo nás pět, Saré řecké báje a pověsti) a čtenářského portfolia (dlouhodobá práce), V hodinách žáci čtou a pracují na úkolech do čten. portfolia. Je nutné nosit si knihu. 
7. 10. ČTENÁŘSKÝ LIST Č. 2

- do 23. října
čten. list  9.86kB
6. 10. český jazyk
Pro chybějící: Zjišťujte si prosím informace od svých spolužáků. Doporučuji poslat vyfocený sešit. 
Dnes:
- video: (https://edu.ceskatelevize.cz/nespisovna-cestina-a-jeji-utvary-5f5bb7c52464c1502c5890ba), prvních 10 minut
- rozřažování spisovného a nespisovného jazyka (zařadit slova jako mlíko, sejra, řidičák,... napsat k němu opačnou variantu)
- zopakování dělení jazyka - učebnice str. 5 nebo 11
- PS str. 4/2, 3, 4, 
V pondělí testík na spisovný a nespisovný jazyk!
5. 10. FOTOSOUTĚŽ napříč ročníky pro kreativní čtenáře
Ohákni svou knihu! Jistě máš ve své sbírce knihu se zajímavým obalem. Obálku knihy přetvoř, můžeš fotit, kreslit, použít počítač. Fantazii se meze nekladou, ale cílem je, aby se tvůj výtvor co nejvíce podobal originálu. Výtvory budou umístěny na stránkách školy.
Posílejte na horakova@korunka.org do konce měsíce.

Popis není dostupný.
Práce žákyně z 5. ročníku
(účast dobrovolná, povedené výtvory oceněny)

 
5. 10. český jazyk
Spisovný a nespisovný jazyk - kdy a kde se používá, dělení (učebnice 5, 6) 
5.10. matematika
PS modrý str.10/1+3
5. 10. Angličtina Kottová
V rámci učebnice jsme se dostali k popisu obrázku. Budeme tedy procvičovat vazbu there is/are a předložky místa.
Procvičování pro chybějící/ pro dobrovolníky na doma:
https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html
https://agendaweb.org/grammar/prepositions-exercises.html
S pozdravem
Tereza
2. 10. český jazyk
- DÚ do úterý: PS str. 3/9, 10, zopakujte si světové strany PS str. 4/1 + příklad
- Kdo si bude chtít opravit vyjmenovaná slova, oznámí mi před hodinou. 
- psali jsme text na téma: Co mě v září překvapilo (žáci si texty hodnotili navzájem)
- čtenářská dílna (velká část třídy stále nenosí knihu - je těžké pracovat) 
V průběhu čtenářské dílny bude vznikat čtenářské portfolio (odevzdání do 20. 12.): Každou čtenářskou dílnu žáci dostanou jeden úkol.
2.10. AJ, skupina Kucharčík :
probíraná látka v posledním období -  řadové číslovky, datumy , průběhový čas
opakování - měsíce v roce, prostý čas

Homework- workbook , strana 4, dokončit cvičení 1 + 2
2.10. zeměpis
video k doplnění Sluneční soustavy: 
https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU
30. 9. český jazyk a literatura
- zítra test - hláskosloví a vyjmenovaná slova
- zítra budu kontrolovat desky na pracovní listy a další materiály, které sami vytvoříte (desky na euroobaly/desky s gumičkou/desky - obálka,..). Bude sloužit jako vaše portfolio. 
30. 9. Angličtina Kottová
Vzhledem ke skutečnosti, že většina žáků neudělala domácí úkol (někteří daný list ztratili), proběhl test na přítomný čas prostý a průběhový již dnes. Věty byly velice jednoduché.
Pokud žáci nedělají DÚ, budí to dojem, že už vše umí a procvičovat nepotřebují.
V případě dalších nesplněných úkolů bude opět následovat test nebo zkoušení na danou látku.
S pozdravem
Tereza Kottová
PŘÍRODOPIS
8.10. test Vznik Země (vznik Sluneční soustavy, Země na počátku, prvotní atmosféra, složení dnešní atmosféry, hydrosféra, praoceán)
29. 9. český jazyk 
- pro chybějící žáky - práce s textem (pro kontrolu můžete zaslat na můj e-mail: horakova@korunka.org) + PS 46/3, 4, 47/5, uč. str. 12 nebo 18 (větná melodie) - cv. 1 a str 13 nebo 19/cv. 6 - seřadit text K. Čapka
- ve čtvrtek písemná práce - hláskosloví + pravopis zaměřený na vyjmenovaná slova
- zítra 30. 9. odevzdat plakát na knihu (práce ze ŠvP) -  použijte základní info (autor, název), zajímavá fakta (např. o hlavním hrdinovi, kde se příběh odehrává, o překvapivých momentech atd.). Nevypisujte děj knihy ani anotaci! Připište také Váš oblíbený úryvek z textu, vtipnou větu, zásadní zvrat. Nezapomeňte knihu ohodnotit – napište vlastní názor – co se Vám líbí, co nelíbí, proč a komu byste knihu doporučili. Reklama musí zaujmout také graficky – typ a velikost písma, nakreslené či nalepené obrázky, barevnost a podobně. 
(Např: Máte rádi legraci a rádi se bojíte? Tato kniha je přesně pro Vás. Hlavní hrdina Jack Vás provede tajmeným ostrovem, kde ho čekají překvapenivé zvraty.)
- do pátku čtenářský list
Práce s textem (úterý)  7.54kB
- pro chybějící žáky
23. 9. Angličtina Kottová (dříve Blažková)
Připomínám zadání práce na ŠvP - dokončit pracovní list na přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový.
Tento úkol budeme kontrolovat ve středu 30. 9. a test na stejnou látku bude ve čtvrtek 1. 10. Tyto časy probíráme už od třetí třídy, nebudeme tedy test odkládat.
S pozdravem
Tereza
 
16. 9. Zadání domácí práce pro žáky, kteří nejedou na ŠvP
V přiloženém souboru najdete úkoly, kterým se budete věnovat v období 18. - 25. 9. 
Práci si hezky rozložte, ať můžete každý den udělat část.  
ČJ  8.33kB
Matematika  11.75kB
15.9. matematika
dnes není dú
14.9. matematika
uč. aritmetika 4/5,6 zlatý test
prosím o podpis DÚ
opakujeme řády, zaokrouhlování, počítáme s přirozenými čísly - +,-, . , :
14. 9. český jazyk
 - dnes jsme opakovali pravopis (vyjmen. slova, měkké a tvrdé souhlásky)
- žáci dostali domů opakovací testy, které jsme psali v minulém týdnu. Věnovali jsme čas kontrole. Projděte si doma.
Pro chybějící žáky: vytvořit kartičky I/Y (rozcvička na začátku hodiny), učebnice str. 5/5, PS str. 2/2, 3, 4
Dú: PS str. 3/7, 45/3, 4 (Kdo nemá pracovní sešit, přijde za mnou mimo vyučovací hodinu. Nakopíruji) 
- odevzdat do čtvrtka
Ve čtvrtek budou mít všichni knížku, kterou právě čtete nebo se na ni chystáte (Může být dle vlastního výběru nebo z doporučené literatury)
14. 9. Angličtina - Blažková 
Vážení rodiče, 
od dnešního dne fungujeme ve skupinách v rámci starovacího režimu.
Dnes žáci pracovali na "projektíku" k tématu MY SUMMER HOLIDAY.
Odkazy na online procvičování dříve probrané slovní zásoby a gramatiky:
1. Present continuous:https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html
2. a/an: https://agendaweb.org/grammar/articles-exercises.html
S pozdravem
Tereza Blažková
11. 9. český jazyk
V pondělí kontrola samostatné práce. Kdo nestihl, dodělá doma. Dostali jste nakopírováno. Jestli máš pracovní sešit, jedná se o stranu 2 cv. 2, 3, 4.

 
10. 9. český jazyk
Tento týden: orientační test a jeho oprava, ČJ jako systém, dílna čtení a psaní 
Do pátku 11. 9. odevzdat úkol z dílny psaní (Gorila a já) - Komise na inspekci nebo dopis Aronovi
Pracovní sešity do 18. 9. - mít s sebou na ŠvP
9.9. matematika
magický čtverec - zadání ve školním sešitu
8. 9. český jazyk a literatura
 1) Přikládám kritéria hodnocení a seznam doporučené literatury
2) První čtenářský list - odevzdat do 2. 10.
- můžeš psát i na PC.
- dbej na úpravu.
 
čtenářský list 1  34.82kB
čtenářský list 1
Doporučená četba 6. ročník  78.41kB
Doporučená četba 6. ročník
kritéria hodnocení  8.42kB
kritéria hodnocení
Pro žáky s SVP  23.3kB
čtenářský list 1
7.9. matematika aritmetika
opakujeme početní operace s přirozenými čísly, porovnáváme je, zaokrouhlujeme
úkol na úterý učebnice aritmetiky 6/6a
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one