Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
4. – 8. 1. ANGLICKÝ JAZYK (SKUPINA 2) Frková
Dobrý den, milé děti, 
přeji Vám všechno dobré do nového roku, hlavně zdraví :). 
Tenhle týden se opět vracíme k online výuce. Online hodina nám zůstává v úterý 10:10h. Moc se na Vás těším. 

Přeji hezký týden.
Romana Frková
Práce z 17. 12. 
ČJ - procvičování přídavných jmen odvozených příponou ský/cký
ČJ PS str. 28/1 - 3
M PS str. 36
15/12 M geo - vánoční geometrický obrázek M pří - mírný pás - pročíst v učebnici + do sešitu napsat typy krajiny. Opakovací testik do Čj vložím do Google Classroom 14/12
ČJ - opakování nn/n - ČJ PS str, 26/3,4 + dú str. 27/přečíst cv. 5 + 6
M - procházka
Vla - jihočeský kraj. Pročíst učebnici 12 + PS str.10
ČJ čtení - řízené čtení z knihy Kdo zabil Snížka
11.12. Čj - čtení vlastní knihy Vla - Marie Terezie. Video Dějiny udatneho národa, díl 73-75 Pří - tropický pás, pročíst a do sešitu napsat typy krajiny 1) ČJ - opakování ě/je, kahoot
2) přípona ný - , ní - pročíst učebnici str. 50
DÚ - ČJ PS str. 26/1,2
3) M - str. 32

https://kahoot.it/challenge/08798507?challenge-id=f3d40cc9-1791-472a-b9d9-c778129f80a5_1607606710185
10. 12. Angličtina Kottová
Tento týden jsme probírali témata Wh- questions a Friends and family (zahrnuje názvy cizích zemí).
Online cvičení k probíraným otázkám:
https://agendaweb.org/grammar/questions-exercises.html
S pozdravem
Tereza 
9.12. ČJ rozbor věty: Ačkoliv jsme byli celý rok hodní, Ježíšek nám nic nenadělil. 
1) slovní druhy, 2) podmět a přísudek, 3) MK u sloves, 4) vzorec souvětí

ČJ PS str. 24/3,4 + str. 25/9

M pracovní list
VV malba anděla
7.12.-11.12. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2) Frková
V minulém týdnu jsme procvičovali otázky se slovesem být (to be questions). Zopakovali jsme si wh- words (who, what, where, when, why, how, whose). Dělali jsme poslechy z pracovního sešitu i z učebnice. Tenhle týden si napíšeme test.
S pozdravem
Frková
8/12 M geo - PS str. 52,53 + vymýšlení slovní úlohy
Pří - podnebné pásy - skupinová práce - pročíst v učebnici
Čj sloh - Náš spolužák s ními šel na vycházku, ale už se nevrátil. Co se s ním stalo? Co měl na sobě a jak vypadal? Napiš jeho jeho popis pro policii ( jméno, oči, vlasy, speciální znamení apod., nezapomeň na portrét)
 
7/12
1) ČJdiktát - čj PS str. 74/2
Čj PS str. 25/ 5
DÚ ČJ PS str. 25/6
2) VLA - opakování, PS str. 8,9
3) Čj čtení - čítanka str. 47 - Deník malého poseroutky + úkoly k textu
 

2. 12.

ČJ PS str. 23 /1 - 3 
+ práce s textem https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fc79d857265b
M PS str 7/ pětiminutovky

+ DÚ ČJ PS str. 22/3
1. 12. Angličtina Kottová 
Ve čtvrtek 3. 12. budeme psát test na téma My family.
S pozdravem

Kottová
16. 11. Angličtina Kottová - způsob informování žáků a rodičů
Zítra (17.11.) online hodiny nejsou, náhradní úkoly budou umístěny v Classroom během dne, zatím ještě všichni neodevzdali ty dříve zadané.

Všechny materiály pro žáky jsou nyní vkládány do Google Classroom. V případě jakýchkoliv problémů budu rodiče informovat emailem. Pokud předem víte o absenci Vašeho dítěte na online hodině, pošlete omluvenku na email kottova@korunka.org. V opačném případě ji pošlete až po hodině.
S pozdravem
Tereza Kottová
INFORMATIKA (týden od 16. 11.)
Informatika probíhá v prosředí Google Classroom (nejpozději v pondělí večer se vždy objeví nový úkol).
Práci (Vyhledávače) pro tento týden již najdete na úvodní straně Clasroomu (Stream) a nebo pod záložkou Práce v kurzu.


INFORMATIKA (týden od 9. 11.)
Informatika probíhá v prosředí Google Classroom (nejpozději v pondělí večer se vždy objeví úkol).
Práci (Digitální svět) pro tento týden již najdete na úvodní straně Clasroomu (Stream) a nebo pod záložkou Práce v kurzu.

Prosím, dodělejte i předchozí úkoly.


 
2. 11. Angličtina Kottová - Meet bude zítra ve stejných časech jako byl v týdnu před prázdninami. Pozvánky máte uložené v kalendáři, do kterého se dostanete ze školního emailu.
U první skupiny se vymazalo propojení s Meet konferencí, založila jsem tedy novou pozvánku. Pro jistotu jsem je znovu poslala oběma skupinám.

Tereza
INFORMATIKA (týden od 2. 11.)
Informatika probíhá v prosředí Google Classroom (nejpozději v pondělí večer se vždy objeví úkol).
Práci (Halloween obrázek + Logické hádanky I.) pro tento i minulý týden najdete na úvodní straně Clasroomu (Stream) a nebo pod záložkou Práce v kurzu.

Prosím, dodělejte i předchozí úkoly.
 
26. 10. Angličtina Kottová - v Google Classroom najdete úkoly k procvičování.
Hezké prázdniny!
Tereza
20. 10. Angličtina Kottová
Kopie zprávy z Google Classroom a bingo k vytisknutí:
Ahoj všichni, jsem ráda, že jsme dnes byli téměř v plném počtu.
Připomínám pro příště, že stačí otevřít školní email a poté kalendář, kde máte danou hodinu zobrazenou. Do materiálů (Zábavné procvičování) vkládám hru bingo Telling_Time - kdo chce, může si ji vytisknout a hrát s rodiči nebo sourozenci. Také zde najdete online procvičování na dané téma.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What's_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What-s_the_time$_ed51998qh
Dále zde bude vytvořený dobrovolný úkol k odevzdání - kvíz na téma Animals, kdo už poslal na email, nebude vkládat sem :)
Hezké prázdniny! Tereza
INFORMATIKA (týden od 19. 10.)
Informatika bude probíhat v prostředí Google Classroom. Děti již dostaly pozvánky na svůj školní e-mail. Stačí tedy jen kliknout v e-mailu na odkaz a zapsat se do třídy (pokud má někdo problém s přihlášením do svého školního e-mailu, piště prosím mně - inovotna@korunka.org).

Práci (Historie a vývoj počítačů) pro tento týden již najdete na úvodní straně Clasroomu (Stream) a nebo pod záložkou Práce v kurzu.


 
Týden od 19.10 . 
Pondělí - ČJ- slovesa, věta jednoduchá, souvětí, shoda podmětu s přísudkem, práce je zadaná v Google classroom
Úterý M - dokončení zlomky, slovní úlohy + AJ
Středa -  Vla - Jan Amos Komenský dodělání, doba pobělohorská, vesmír 
Čtvrtek - ČJ - stavba slova, předpony, předložky, M - písemné dělení
Pátek - M - písemné dělení a slovní úlohy
16. 10. Angličtina Kottová - distanční výuka
Všichni už máte ma školních emailech pozvánku na Aj - jste rozděleni na dvě skupiny.
1. skupina je v úterý 10:10 - 10:30
2. skupina je v úterý 10:30 - 10:50
Během hodin bude zadávána i samostatná práce, která bude následně kontrolována.
Pro celou moji skupinu jsem zaožila Google Classroom.
Hezký víkend!
Tereza
Pin na kahoot MA 04597347
15. 10. DÚ na čtvrtek
ČJ - do čj šk si napiš tyto přísudky:
běhaly:
postávala:
šli:
Ke každému přísudku doplň 3 podměty tak, aby platila pravidla pro shodu podmětu s přísudkem. 
Kahoot (podepiš se, abych tě poznala :) https://kahoot.it/challenge/01529174?challenge-id=f3d40cc9-1791-472a-b9d9-c778129f80a5_1602683341914
M - vymysli slovní úlohu, kde využiješ učivo o zlomcích (výpočet zlomku z čísla)

v 10 hodin meet :)
 
ÚKOLY NA STŘEDU 14.10. 

ČJ - 2 hodiny - uč. str 14 / 5a) do čj šk + další práce v google classroom - slovesa
+ online procvičení https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/1411
M - M uč. str. 17/ slovní úlohy 1 - 6 do M šk

Do úterý dodělaný sloh - Jak se vaří krombloch?
Do konce měsíce nepovinná soutěž Ohákni svou knihu!


FOTOSOUTĚŽ napříč ročníky pro kreativní čtenáře
Ohákni svou knihu! Jistě máš ve své sbírce knihu se zajímavým obalem. Obálku knihy přetvoř, můžeš fotit, kreslit, použít počítač. Fantazii se meze nekladou, ale cílem je, aby se tvůj výtvor co nejvíce podobal originálu. Výtvory budou umístěny na stránkách školy.
ANGLICKÝ JAZYK 14.10.-16.10. (2. skupina) Frková
Vážení rodiče a milé děti,
na úterní hodině jsme opakovali předložky času on, in, at.  
Připomenout si je ještě můžete ve videu Prepositions of Time Song (některé tam jsou navíc, zaměřit se na in, on, at).
Vypracovat  online cvičení: 1) Liveworksheet - Prepostions of Time - vybrat vhodné předložky a zkontrolovat odpovědi (Finish → check my answers).
2) Prepositions of Time - vybrat správné předložky a zkontrolovat odpovědi (Done!). 
Vašim úkolem do konce týdne je vypracovat pracovní list (kdo může) a přeposlat na můj email: frkova@korunka.org. Naleznete ho pod příspěvkem.
Přeji hezký týden.
Frková
12. 10. Angličtina Kottová - nemoc
Milé děti, tyto úkoly jsou k využití do suplovaných hodin, ale také jsou přípravou na případnou online výuku.
Online procvičování k látce z učebnice a PS z minulého týdne - neurčitý člen a/an:
1. https://agendaweb.org/exercises/grammar/articles-a-an
2. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Indefinite_articles/a-an_cv43265cc
3. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Indefinite_articles/The_Indefinite_Article*_A_or_AN_og5685gt
Nové téma k procvičování (v hodině už jsme na ně narazili) - What time is it?
Prosím všechny, aby se podívali na video a udělali obě cvičení na PC/mobilním telefonu.

1. https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8
2. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/Match_the_times_qz55lb
3. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/Hours_o'clock_and_half_past_gm157902sn
Pozor -  slova, u kterých se počáteční písmeno vyslovuje /ju/ viz university mají neurčitý člen a, to je bohužel v jednom pracovním listu špatně.
Hádanky pro zábavu na téma Animals - v souboru pod textem.

S pozdravem
Tereza
12/10 Dú ČJ uč. str 13/4 a) +c) do domácího sešitu
7.10. Dú pracovní list - Zlomky - slovní úlohy (Maminka koupila..)
8.10. Pro nemocné
ČJ - Projdi si ppt Podmět a přísudek + úkoly k textu
M  - Zopakuj si zlomky - výpočet čísla ze zlomku + dodělej pracovní list na Zlomky
VLA - Jan A. Komenský
https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc
PŘÍ - planeta země
5. 10. Angličtina Kottová
DÚ na středu 7. 10. PS 3/3
Procvičujeme konverzaci ve dvojicích s využitím následujících otázek a odpovědí.
1.What´s your name? --> My name is ...
2. Where are you from? --> I am from the Czech Republic.
3. How old are you? --> I am .... years old.
4. What are your hobbies?
--> My hobbies are ........... and ..............
I have only one hobby and it is .....
I like .......
5. What ............do you like? --> I like .........
6. What are you interested in? --> I am interested in ......
7. What do you dislike? --> I dislike/ don´t like ............
S pozdravem
Tereza
ANGLICKÝ JAZYK 5.10.-9.10. Frková
Vážení rodiče,
minulý týden jsme ukončili Unit 1 a napsali jsme si test. Děti by měly mít i dodělaný pracovní sešit z první lekce. Kdo nemá, klidně si to může dodělat doma. Tenhle celý  týden budeme probírat předložky času on, in, at a procvičovat je. Tady naleznete online cvičení na dané téma: https://agendaweb.org/grammar/prepositions-time-exercises.html
Pro nemocné 1.10.
1) Dodělej si  pracovní list Podstatná jména (dělali jsme na ŠVP)
2) M testík dělení 10, 100, 1000
 
Pro nemocné 30.9. :
1) Ma - zopakuj si řády čísel + násobení, dělení 10,100,1000 (50000: 100 apod.) + pracovní list jízdní řád
2) ČJ - pracovní list + učebnice str. 11/6 do čj šk
Pro nemocné:
M. str. 9/1, 2 + rovnice https://www.umimematiku.cz/cviceni-reseni-linearni-rovnice
Geo - zopakovat druhy trojúhelníků a narýsuj - ABC, a=5cm, b=6cm, c= 7cm. Příští týden geo testík
Pří - vesmír - nadpis + vypsat pět informací  + dokument
Sloh - na papír A4 - ZÁŘÍ aneb Co mě v září nejvíce překvapilo? DO ÚTERÝ!
29-9. Dú do pátku
Opdověz na otázky z dokumentu (dívali jsme se ve škole) https://www.youtube.com/watch?v=vPI6jEJQX6Q
1) Jak dlouho bychom jeli vlakem ze Země na Slunce?
2) Jaký je rodzíl mezi planetou a hvězdou
3) Na které planetě mimo Zemis se procházeli lidé?
4) Na které planetě byla v minulosti voda?
5) Slunce váží jako kolik Zemí?
6) Která planeta je nevětší planetou sluneční soustavy?
7) Která planeta má prstence?
8) Jakou jednotkou měříme vzdálenosti hvězd?
 
Angličtina 29.9.-2.10. Frková
Vážení rodiče,
doufám, že si to děti užily a my můžeme pokračovat :). Před odchodem do školy v přírodě  jsme si opakovali číslice od 1-100, there is/are, a/an, spelling, k tomu jste dostaly i pracovní listy na procvičování ve škole v přírodě. Tenhle týden zopakujeme množní číslo a naučíme se co je to nickname a jak se řekne v angličtině křestní jméno i příjmení. Tím ukončíme první lekci. Z minulého školního roku nám zůstalo jedno téma, které začneme probírat  až tenhle týden, nebo až příští a to jsou "předložky času on, in, at. Tohle téma nenaleznete v učebnici, děti dostanou materiály i pracovní listy na procvičování.
S přáním hezkého týdne
Frková
Pracovní list Podstatná jména cv. 1-5, dílna čtení - dárek pro postavu a zdůvodnit 23. 9. Angličtina Kottová (dříve Blažková) - děti, které nejely na ŠvP
Pod tímto textem se nachází pracovní list, který plní žáci na ŠvP. Kdo nejel, vytiskne a vyplní/vyplní na počítači a pošle na email kottova@korunka.org do pondělí 28. 9.
S pozdravem
Tereza
Práce ŠVP : PRACOVNÍ LIST STAVBA SLOVA + VESMÍR ŠVP 18.-25.9.
děti dojely v pořádku, je krásné počasí, všichni zdraví a těší se na společný pobyt a zážitky :o).
17. 9. Angličtina - Blažková
Dnes jsme procvičovali látku in, on, at. Děti budou tuto látku i na ŠvP s kolegyní Gošovou a po návratu si napíšeme test.
Procvičování na doma:
Hra:
https://www.eslgamesplus.com/prepositions-of-time-esl-grammar-interactive-game/
Interaktivní pracovní list:
ttps://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_in,_on,_at_sa210948nj
Termín testu - 1. 10.
S pozdravem
Tereza Blažková
Vlak v 05.docx  16.25kB
16/9 - M PL dělení - ze cv. 2 si vyber 4 příklady a spočítej. Kdo má cv. 2, vybere si ze cv. 1
16/9 M - dodělej si pracovní list ze včera
Čj - pracovní list Vlaky v 05 + prezentace (ČJ spisovná x nespisovná češtinaprojdi si a vypracuj úkoly)
 
15.9. 1) Geo - zopakovat druhy trojúhelníků + narýsovat ABC, a= 7, b=6, c=5
 
2) M - násobení s rozkladem (5*32 =, 6*24= , 3*35= , dva příklady si vymysli a vypočítej do sešitu). + pracovní list písemné násobení - vyber si jeden úkol a vyřeš ho. 
3) Pří - podmínky života na zemi- vypsat do sešitu
14. 9. Angličtina - Blažková
Od začátku školního roku procvičujeme dříve probranou slovní zásobu a konverzační fráze.
Dnes jsme se vrátili k látce, která byla probrána pouze distančně - časové předložky in, on, at.
https://www.youtube.com/watch?v=KySfIeH5ZmI
Procvičování na doma:
https://agendaweb.org/grammar/prepositions-time-exercises.html
S pozdravem
Tereza Blažková
Pro nemocné: Opakovací test z čj, naleznete výše. 
M - oprava písemné práce z úterý
3. 9. Anglický jazyk (Frková, Blažková) 
Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce. Letos budeme používat učebnici Project 1. K ní na základě Vašeho souhlasu zakoupíte žákům pracovní sešit Project 1 (Fourth Edition) (pozor, je to 4. vydání). Pro orientaci vkládáme odkaz na knihkupectví Luxor https://www.luxor.cz/product/project-fourth-edition-1-pracovni-sesit-s-poslechovym-cd-a-project-online-practi-zbo000065771
Co se týče sešitu, doporučujeme např. 444. Děti však můžou dopsat sešit, který měly v minulém školním roce.
Děkujeme, Romana Frková a Tereza Blažková
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one