Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
ANGLIČTINA 22. - 26. 6. (všechny skupiny) Blažková, Richtrová 
Milí páťáci, poslední týden školního roku 2019/2020 zakončíme četbou časopisu a hrami. Zadané úkoly jsou dobrovolné. Chceme poděkovat všem dětem a rodičům za práci, kterou posílali, a vstřícnou komunikaci. Bylo to náročné, ale většina to zvládla výborně. Přejeme vám krásné prázdniny a budeme se těšit na shledání v příštím školním roce.   
- Časopis R&R: Pod odkazem najdete časopis R&R včetně poslechů (Audio MP3). Přečtěte si některý ze zajímavých článků (např. o Keni, lvech, cestování, o létě, koncertech apod.) nebo si zahrajte jednu z her. K dispozici je také ukázka Cambridge testu. 
- Opakování formou her
1. Hry do třídy:
Můžete využít hry, které dobře znáte:
A) Simon Says 
B) Pictionary (jeden kreslí obrázek a zbytek třídy hádá)
C) Hangman (šibenice) - lze hrát klasicky na tabuli nebo online https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/
D) Miming = pantomima (jeden předvádí nějakou činnost a ostatní tvoří větu o tom, co dělá)
Témata - činnosti (I am cooking.), roční období, zvířata, členové rodiny, školní potřeby,...
2. Online hry - je nutné mít povolený flash (Otevírejte v jiném prohlížeči než Google Chrome)
A) Adjectives (přídavná jména) https://www.eslgamesplus.com/adjectives-antonyms-esl-vocabulary-grammar-interactive-pirate-waters-board-game/ (Házejte kostkou a vybírejte správnou odpověď.)
B) Food and Drinks https://www.eslgamesplus.com/food-drinks-esl-interactive-vocabulary-board-game/ (Házejte kostkou a vybírejte správnou odpověď.)
C) Body parts https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-game-sea-battle-volley-game/ (Poslouchejte a vyberte správnou odpověď, poté klikněte na "submit".)
D) Countries (Státy) https://www.eslgamesplus.com/countries-capitals-english-vocabulary-quiz-show-jeopardy-game/ (Poslechněte a přečtěte si otázku, poté vyberte správnou odpověď/správné odpovědi a klikněte na "submit".) 
E) Body parts, Zoo animals, Action verbs, school supplies, family (Části těla, zvířata, činnostní slovesa, školní pomůcky, rodina) - hra může být pro jednotlivce i pro týmy, zatočíte kolem (spin), vyberete správnou odpověď a potom dáte "další" (next). Pozor, může vám vypršet čas. https://www.eslgamesplus.com/body-parts-zoo-animals-action-verbs-school-supplies-and-family-vocabulary-game/
ANGLIČTINA 15. - 19. 6. (všechny skupiny) Blažková, Richtrová 
Téma: Culture and nationalities around the world (Kultura a národnosti světa)
1. Project - My Culture and Traditions
Na čistý papír (bez linek) si napiš nadpis a zakresli okénka podle obrázku. Do okének napiš popisky a vyplň podle sebe a své rodiny. Do okének můžeš nakreslit i obrázky.
Žáci ve škole odevzdají projekt třídním učitelkám, ostatní vyfotí a pošlou na email blazkova@korunka.org nebo richtrova@korunka.org - podle skupiny.
(Vysvětlivky: languages = jazyky, tradition = tradice, holidays = svátky, other interesting facts = další zajímavá fakta)
2. Hra AROUND THE WORLD (v pdf pod zadáním)
Nejdříve se podívej na plánek hry a zjisti, jestli poznáš všechny vlajky/země. 
K dohledání využij tyto odkazy:
Poté si hru zahrajte ve dvojicích a odpovídejte na otázky: Where are they from? What nationality are they? Where is he / she from? Pokud doma nemáte šanci hru vytisknout, můžete ji vynechat. 
Příklad - figurku mám na vlajce Německa, odpovím tedy takto: They are from Germany. Their (jejich) nationality is German.
3. CROSSWORD = KŘÍŽOVKA (na interaktivní tabuli/počítač)
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Countries_and_nationalities/Around_the_world_-_crossword_aj10395ss Doplňte jednotlivé názvy národností podle obrázků, názvy států jsou vypsané vpravo, upravte je na národnoti a doplňte do políček. 
4. Dobrovolné: 
- Video One moment around the world - Nejdříve vypracujte přípravu (preparation) - slovesa přiřaďte ke správným obrázkům. Podívejte se na video o dětech z různých částí světa - co dělají a kolik je u nich hodin? Vypracujte cvičení pod videem.
- Hra Sushi Spell - Snažte se poskládat co nejvíce slovíček z projíždějících písmen v časovém limitu. Slova mohou být jakákoliv, ale musí být správně napsaná. Vždy kliknete na písmena ve správném pořadí a dáte "Submit". Pokud se spletete, použijte k vymazání písmenka "Clear". Varianta do třídy - můžete si napsat třeba 10 - 12 různých písmen na tabuli. Potom v časovém limitu zkuste vytvořit co nejvíce slovíček z daných písmen.  
- Video Penguins and their adventures - sledujte video a skládejte nebo tvořte věty v přítomném čase průběhovém (např. They are swimming.). 
PČ Vaření 15. 6. -19.6.2020 dobrovolné
Udělejte doma zeleninový salát nebo oblíbenou pomazánku dle chuti.

PČ Komiks 22.6.- 26.6.2020
Nakreslete vtipný obrázkový komiks. Inspirujte se komiksy na internetu. 
PČ  8.6. - 12.6.2020 Plakát proti rasismu 
Plakátek můžete vytvořit i jako koláž z obrázků a dokreslovat. 
Hlavní je, aby na něm byla vyjádřena myšlenka jednoty a rovnosti každého lidského života bez ohledu na barvu pleti a rasovou příslušnost. 
Inspirovat se můžete tady: https://www.google.com/search?q=plak%C3%A1ty+proti+rasismu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjinKuxhvPpAhVHT8AKHQRLB3kQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=625
ANGLIČTINA 8. - 12. 6 (všechny skupiny) Blažková, Richtrová 
Milé děti, téma k opakování na tento týdem je Present continuous (přítomný čas průběhový).
1. Video k zopakování látky:
Video, kde je spousta příkladů na přítomný čas průběhový: What are they doing?
2. Pantomima
Jeden žák vždy před třídou předvede nějakou činnost a ostatní budou hádat, co právě dělá.
Odpovědi formulujte ve tvaru He/She is .....ing.
Je možné vymyslet si vlastní aktivity, nebo použít seznam s činnostmi, který bude mít k dispozici třídní učitelka. 
ODKAZY PRO TŘÍDNÍ UČITELKY - LZE PŘEDAT I VYTIŠTĚNÉ/VYTISKNOUT Z PŘÍLOHY
Pro žáky, kteří nechodí do školy - využijte k předvádění aktivity z pracovního listu pod textem.
3. Online pracovní list
Ve třídě si promítněte pracovní list na tabuli a do sešitu zapište správné tvary. 
A) Vytvořte si tabulku dle předlohy a samostatně doplňte. Poté doplňte do tabulky a proveďte kontrolu pomocí tlačítka "finish".
B) Po doplnění tabulky zapište do sešitu správné tvary, které patří do vět z cvičení pod tabulkou (Není nutné opisovat celé věty.).
Poté opět doplňte tvary na interaktivní tabuli a pomocí tlačítka "finish" proveďte kontrolu.
SKUPINY 5AJ1 a 5AJ3 - buď využijte pracovní list, nebo cvičení v pracovním sešite - 54 / 1, 54 / 2, 55 / 3 (můžete napsat na papír / do sešitu, protože na věty je tam málo místa). Vyfoťte a pošlete na richtrova@korunka.org. Dobrovolné: čtení v učebnici na stranách 68 (Are we going to the shop?) a 71 (The King's New Clothes). 
4. Kahoot - lze hrát ve třídě na tabuli nebo jednotlivě na mobilních telefonech. 
ANGLIČTINA 1. - 5. 6. (všechny skupiny) Blažková, Richtrová 
Milí žáci, v tomto týdnu si zopakujeme popisování osob a oblečení. 
1) Podívejte se na dvě videa a všímejte si slovní zásoby (jak pro popis, tak oblečení): VIDEO 1 a VIDEO 2
2) V učebnici na straně 64 a 65 (v pdf pod zadáním) je slovní zásoba a také užitečné věty (v tabulce), které používáme, když chceme někoho popsat. Jsou také v souboru pod zadáním. Zapište si je do sešitu. Zde si můžete poslechnout slovíčka ze cvičení 1a - Page 64, Exercise 1a
3) Zopakujte si slovní zásobu Clothes = oblečení. Projděte si Clothes flashcards na Quizlet - když kliknete na kartičku vedle obrázku, ukáže se vám slovíčko, výslovnost si přehrajete vpravo nahoře. Slovíčka si nahlas opakujte. 
4) Přečtěte si popis spisovatele - Neila Gaimana. Je v dokumentu pod zadáním. Vyberte si svou oblíbenou osobnost nebo někoho z rodiny. Nalepte / nakreslete obrázek a danou osobu se snažte popsat - postavu, oči, vlasy, co má na sobě a co právě dělá. Můžete připsat, co ten člověk umí a co má rád. Můžete pracovat na papír / do sešitu nebo na počítači (word / powerpoint). 
FOTO SLOVÍČEK + POPIS vámi vybrané osoby nám pošlete na adresu blazkova@korunka.org a richtrova@korunka.org
5) DOBROVOLNÉ ÚKOLY: 
- poslechněte si popis rodiny Frank N. Steina (učebnice, str. 65, cvičení 6) a pokuste se jednotlivé členy rodiny (his brother Fing, his cousin Drusilla and his grandfather Bigboy) nakreslit. Nahrávku si podle potřeby stopujte a pusťte opakovaně: Page 65, Exercise 6a.
- nakreslete a popište obludu. Poté popis můžete přečíst kamarádovi, který podle něj bude kreslit. Obrázky porovnejte. 
PČ 25.5. - 29.5.2020 Obálka na knihu
Navrhněte a nakreslete si vaší obálku na knihu. 
Můžete si vytvořit i vlastí obal na knihu. Využijte malby, kresby, fotografie, nebo koláže. 
Můžete použít barevné papíry, balící papíry..
ANGLIČTINA (všechny skupiny) 25. - 29. 5. Blažková, Richtrová
Milé děti,
toto zadání slouží jak pro výuku ve škole (po opětovném zadání), tak pro samostatnou práci doma.

1. Podívejte se na videa k tématu navigace, nakreslete si do sešitů kompas a napište názvy světových stran. Slovíčka s překladem jsou v dokumentu pod zadáním.
)image.png

2. Poslechněte si dvě písničky. Jsou v nich fráze, kterými udáváme směry - kudy máme jít. Potom si zapište slovíčka (jsou v souboru pod zadáním). 
Poté se můžete podívat na video o rodině na dovolené. Tam se také musí ptát, kde co je: video ASKING FOR AND GIVING DIRECTIONS
3. Nakreslete mapku města s různými budovami, jejichž anglické názvy už známe (library, school, hospital, bank,...) a popište cestu z jednoho konce na druhý. Začátek označte slovem START a cíl slovem END. Popište slovně, jak se dostanete z jednoho bodu do druhého.
Obrázek níže slouží jako příklad, není určený k opisování.
4. Pracujte na dodělávání úkolů zadaných od půlky března, ne všichni z Vás mají všechno hotovo.
PČ 18.5. -  22.5.2020 Zápich do květináče
Vyrobtesi svůj vlastní zápich do květináče: 
Tady Vám posílám inspirace a návod :  https://primanapady.cz/clanek-2251-velikonocni-zapichy-do-kvetinace-z-kuchynskych-uterek-0
Samozřejmě nemusí to být jen z utěrek, můžete použít látky, kartony, barevné papíry atd. 
Angličtina 2 a 4 - videohovor 20. 5. 10:00
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93955409228?pwd=QTZzclkvLytGWUd5bnBETHlnWnA4dz09
Meeting ID: 939 5540 9228
Password: 1bszMw
Angličtina 2 a 4 Blažková 18. 5. - 22. 5.
Milé děti, stále mi ještě od mnohých z Vás chybí úkoly z předchozích týdnů a protože vím, že toho máte hodně, nechám tento týden prostor k doplnění úkolů bez zadávání nového tématu.
Ve středu v 10:00 proběhne společná online hodina, na kterou se můžete přihlásit dobrovolně.
Přihlašovací údaje budou zde a pošlu je i emailem.

Od dalšího týdne budu online hodiny pravděpodobně rušit v souvislosti s opětovným otevřením školy.
S pozdravem
Tereza Blažková
ANGLIČTINA 18. - 22. 5. (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Milí páťáci, tento týden se budeme věnovat tématu Our town = naše město. Dále budeme používat vazbu there is / there are, tentokrát i v otázce.
1) Učebnice: str. 56 - poslechni (Page 56, Exercise 1a) zapiš a procvičuj slovíčka. S překladem jsou v pracovním sešitě na str. 78.
Quizlet (Flashcards) - když kliknete vpravo na obrázek, uslyšíte výslovnost. Procvičte si i na přeskáčku (Shuffle). Poté (po kliknutí na "Back") si můžete zkusit i psaní, hláskování, test a hry (např. Match, Gravity).
2) Ravi and his town (uč. 56 / 2): Poslechněte si (Page 56, Exercise 2) a přečtěte si krátké rozhovory ve cvičení 56 / 2. Všímejte si použití there is / there are. Poté si udělejte zápisky a gramatiku procvičte online - stáhněte si soubor pod zadáním. 
3) Pracovní sešit - vypracuj, vyfoť a pošli následující cvičení: 46 / 1, 46 / 2 (zde tvoř otázky a poté odpovídej podle obrázku na str. 46) a 47 / 3 (předložky si můžete připomenout u sebe v sešitě či na str. 52 v učebnici).
Online hodina bude opět ve středu - skupina 1 (11:30 - 12:15) a skupina 3 (12:30 - 13:15). Pozvánky pošlu, tentokrát použiju Google Meet. Pro přihlášení stačí opět jen kliknout na odkaz, nemusíte nic stahovat. 
11.5.-15.5.2020 PČ Výroba pouzdra na mobil
Pokud se Vám bude chtít, tak si můžete vyrobit toto nebo i jiné pouzdro na mobil. 
Tady máte inspiraci na rychlou výrobu pouzdra z ponožky: https://www.youtube.com/watch?v=Vg3L0oO9ewo
Vhodné na běhání nebo jiné sporty. 

18.5.-22,5,2020 PČ Výsadba sazenic rajčat do květináče... dobrovolné

Rajčata jsou vcelku jednoduchá na pěstování, můžete si pro inspiraci a získání znalostí přečíst tento článek: https://www.zahradkarem.cz/pestovani-zeleniny-rajcata/ 
Angličtina 2 a 4 Blažková 11. 5. - 15. 5.
Milé děti, tento týden opět nebude společná hodina. Žáky, u kterých potřebuji doplnit podklady, sama oslovím.
1. Platí pracovní list z minulého týdne, zatím jich zpět došlo jen velmi málo.
2. Kahoot - předložky místa: https://kahoot.it/challenge/02323336?challenge-id=b6b9a49a-5d5d-4751-acc9-7056940ef34e_1589180976840
3. Kahoot - vazba there is/there are
a) https://kahoot.it/challenge/05197861?challenge-id=b6b9a49a-5d5d-4751-acc9-7056940ef34e_1589180591069
b) https://kahoot.it/challenge/09958782?challenge-id=b6b9a49a-5d5d-4751-acc9-7056940ef34e_1589180699765
S pozdravem
Tereza Blažková
ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) 11. - 15. 5. Richtrová 
Milí páťáci, tento týden ještě zůstaneme u tématu My house. 
1) Podívej se na videa, kde si opět připomeneš slovní zásobu a také vazbu there is / there are: Video My house (Anna vás provede svým domem), video Welcome to my house (kreslený dialog kamarádů), a písnička My house Song
2) Pracovní sešit: vypracuj celou stranu 44. (Cvičení 1 - poznámka: č. 9 = nahoře, 10 = dole; cvičení 2 - piš věty, v jakém pokoji děláš dané činnosti.) Vyfoť a pošli na richtrova@korunka.org.
3) Kahoot My House + there is/are: přihlas se přes odkaz svým jménem; pokud budeš chtít zkusit znovu, napiš za jméno číslo pokusu - https://kahoot.it/challenge/05116233?challenge-id=0c1361ea-f049-4889-a0a5-913dc6d180f7_1589062970156.
4) Dobrovolný úkol: proveď nás svým domem nebo bytem jako Anna ve videu My House. Můžeš nafotit fotky a k těm namluvit / napsat popis, nebo rovnou natočit video. Výtvor mi pošli na mail. 
Změna času online hodin! Ve středu bude skupina 1 od 11:30 do 12:15 a skupina 3 od 12:30 do 13:15. Pozvánky pošlu. 

ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) 4. - 7. 5. Richtrová 

Dobrý den, žáci. Dále pokračujeme s tématem My House. Budeme pracovat s učebnicí a číst text s popisem bytu. Poté si sami vytvoříte nákres nebo model domu / bytu a popíšete jej. Pod zadání přiložím opět soubor s odkazy na dobrovolné online procvičování. Když si nejste jisti, že slovíčka či gramatiku (there is, there are) umíte, využijte je a také se mě ptejte. 
1) UČEBNICE, str. 55 / cv. 7a: FLAT TO LET - přečti si popis domu. Všímej si využití vazby there is / there are, kterou používáme, když chceme říci, že někde něco je. K písmenům A - E přiřaď jednotlivé pokoje. Nákres si můžeš načrtnout do sešitu nebo jen napiš písmeno a daný pokoj anglicky. Slovíčka jsou v PS na str. 84.
2) PROJEKT My house / flat - A) vyber si jednu z nabízených variant: 
1. Nakresli obrázek domu / bytu s jednotlivými místnostmi a nábytkem.
2. Vytvoř koláž na dané téma - použij výstřižky z časopisů apod.
3. Vyrob model domu / bytu s místnostmi a nábytkem.
4. Vytvoř tento obrázek v nějakém grafickém programu.
B) Popiš jednotlivé části (a window, a wall, a chimney...), místnosti (kitchen, bedroom...) a nábytek (a table, a wardrobe, a sink...) odpovídajícími anglickými slovíčky. Napiš 5 - 10 vět s vazbou there is / there are.
(Forma popisků může být různá. Obrázky můžete označit čísly a slovníček vytvořit zvlášť)
C) Foto / nákres domu pošli na richtrova@korunka.org. 
Tento týden by online angličtina měla být klasicky ve středu - 3. skupina od 10:00 a 1. skupina od 11:00. Pozvánky pošlu na e-maily. 
4. 5. - 8. 5. Angličtina skupiny 2 a 4 - Blažková
Společný videohovor tento týden nebude, potřebuji mluvit s konkrétními žáky, kteří již byli osloveni e-mailem.
Téma: Prepositions of place
A) Online cvičení:
https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-1

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=597
http://s.mound.free.fr/skyblues67/prepositions/prepos1.htm
B)Pracovní list pod textem:
Podívejte se dobře na mapku města a podle té doplňte následující cvičení. Vyplněný pracovní list nebo jeho fotografii pošlete na email blazkova@korunka.org.

1. cvičení - doplnění předložek:

next to = vedle
opposite = naproti
between = mezi
behind = za
near = blízko
on = na
2. cvičení - rozhodni, zda je věta pravdivá nebo nepravdivá
true = pravda
false = lež
3. cvičení - navigace na určitá místa - !!!! vycházej z pozice "you live here" !!!!
left = vlevo/doleva, right = vpravo/doprava, along = podél, past = kolem, corner = roh, between = mezi
Pod pracovním listem je umístěn obrázek s anglickými pokyny při navigaci z jednoho místa na druhé.
S pozdravem
Tereza Blažková
Ukázka navigace z jednoho místa na druhé:
Navigation.png
PČ Robot: 4.5. - 8.5.2020 - dobrovolné
Vytvořte si svého robotka - může být udělán v 2 D na papíře.
​inspirace zde: https://www.vesela-chaloupka.cz/kreativni-inspirace/roboti-z-ruznych-materialu-306/
nebo ve 3D z použitím krabic a roliček od papíru. 
Fantazii se meze nekladou. Můžete mu vymyslet i jméno :)
Případné fotografie pošlete na email. 
PČ - 27.4. - 1.5.2020 - dobrovolné, Květy z papíru
Pokud si budete chtít vyzdobit pokoj nebo byt: 
https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8
Angličtina 27. 4. – 1. 5. (skupiny 1 a 3) Richtrová
Milí páťáci, online angličtina bude tento týden v pondělí 27. 4. od 10:00.
Naší dalším tématem je My House – zopakujeme si nábytek a také místní předložky.
 1. UČEBNICE PROJECT 1, strana 52: Poslechněte si slovíčka (Page 52, Exercise 1a) a zapište do sešitu (překlad je v pracovním sešitě na str. 77). Přečtěte si text o Raviho pokoji (52/2a). 
 2. Zopakujte si PŘEDLOŽKY MÍSTA a také je zapište do sešitu – in (v), on (na), under (pod), over (nad), in front of (před), behind (za), opposite (naproti), next to (vedle), between (mezi). Poté dobrovolně procvičte online – odkazy jsou v souboru pod zadáním.
 3. Podobným způsobem jako Ravi popište svůj vlastní nebo vysněný pokoj, k popisu vytvořte nákres a pošlete na e-mail richtrova@korunka.org. Využívejte sloveso have got, vazbu there is / are a předložky.
 4. Pracovní sešit - 42 / 1 - 3; 43 / 5, 6. 
 5. Dobrovolné: 1) Učebnice, str. 53 / 3b – Where is Robby? Řekni si / napiš. 2) Učebnice 53 / 4 – popiš Raviho pokoj. 3) Poslech 53 / 5 Where are the things? – přiřaď věci z rámečku k číslům a poté napiš věty (nahrávka Page 53, Exercise 5a).
ZPĚTNÁ VAZBA – zašlete foto zápisu slovíček, popis pokoje a strany 42, 43 z PS na richtrova@korunka.org
27. 4. - 30. 4. Angličtina Blažková (skupiny 2 a 4)
Online hodina se koná v pondělí 27. 4. v 10:00. Jak jsem již psala v e-mailu, od některých se mi vrátilo potvrzení času, na který není nic naplánováno, asi selhává technika.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92156453228?pwd=Ry96dG82V0JjaUxzRkxESmtnTTM5Zz09

Meeting ID: 921 5645 3228
Password: 1nwgtQ
Úkoly na tento týden:
1. Čtení s porozuměním - Odpovědi zapiš přímo do listu/do sešitu a pošli fotografii na blazkova@korunka.org
2. Kvíz k tématu My house and furniture - Vyber si jeden z kvízů (možno i dva nebo všechny tři), odpovědi zapiš do sešitu a fotografii pošli na blazkova@korunka.org
S pozdravem
Tereza Blažková
PČ 20.4. - 24.4. 2020 - dobrovolné
Uvař rodičům nebo sourozenci své oblíbené jídlo nebo desert. 
Fotografii pošli na email: dybalova@korunka.org
Děkuji a dobrou chuť :)
20 - 24. 4. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Milí žáci, tento týden si dáme oddechový. Žáci, kteří ještě neposlali všechny úkoly, mají prostor pro dohánění. Pod zadání přikládám soubor se všemi dosud zadanými úkoly, abyste nemuseli ty starší dohledávat. 
1) POVINNÉ: Dvakrát Kahoot. Přihlaste se přes odkaz vlastním jménem. Pokud by Kahoot během hry spadl (nebo byste chtěli hrát vícekrát), zapište se opět jménem a číslem pokusu (např. Tereza Richtrová 2). Podle jmen si zkotroluji, kdo úkol udělal. 
2) DOBROVOLNÉ: Volně ke stažení je (i s poslechy) dubnový výtisk časopisu R&R. Můžete si v něm přečíst o Billie Eilish, Dni Země, Velikonocích ve světě a dalších aktuálních tématech. 
Online angličtina budou opět ve středu. Tentokrát se rozdělíme po skupinách. Skupina 3 od 10:00 a skupina 1 od 11:00. Pozvánky pošlu na Vaše e-mailové adresy. S pozdravem Richtrová 
19. 4. Angličtina (2 a 4) Blažková
Milé děti, tento týden pracujte na dokončování dříve zadaných úkolů + si zahrajte Kahoot.
Po kliknutí na odkaz zadej: JMÉNO PŘÍJMENÍ 1 (jiné číslo pokusu). Možno hrát několikrát.
1, Parts of the house, furniture: https://kahoot.it/challenge/06119238?challenge-id=b6b9a49a-5d5d-4751-acc9-7056940ef34e_1587296459048
2, Furniture - jednodušší varianta: https://kahoot.it/challenge/03742749?challenge-id=b6b9a49a-5d5d-4751-acc9-7056940ef34e_1587296613677
3, Furniture - obtížnější varianta: https://kahoot.it/challenge/02363895?challenge-id=b6b9a49a-5d5d-4751-acc9-7056940ef34e_1587296700591

Tento týden společná hodina online nebude, ale nabízím individuální konzultace přes WhatsApp/Zoom/Google Meet, lépe tak zopakujeme látku a vyřešíme případné problémy. V případě zájmu o konzultaci mne prosím kontaktujte emailem a domluvíme podrobnosti. Pokud by byl zájem příliš velký (4.B, 4.C, 5.ABC, 6.ABC), pokusím se to nějak vyřešit, případně vyhodnotím potřebu konzultace dle dosavadní práce žáků.
S pozdravem
Tereza

 
15. 4. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Dobré ráno, žáci. Odkaz k dnešní online hodině angličtiny jsem vám poslala e-mailem, ale raději vkládám i sem. Je to dobrovolné.
Budu se těšit na viděnou v 10:00. Přijďte přes tento odkaz: http://meet.google.com/sbe-xcij-waj 
Meeting ID: 563 174 547
Password: 022062
14. 4. ANGLIČTINA (skupina 2 a 4) Blažková
Dobrý den, žáci, zítra (ve středu 15. 4.) Vás od 10:00 opět zvu na online hodinu angličtiny. Je to dobrovolné, takže kdo bude mít zájem, připojte se přes pozvánku poslanou e-mailem nebo využijte tento odkaz: https://zoom.us/j/251109863?pwd=QnpaZnNrUDZQMnBBVzJGVEgrNGxKdz09
Meeting ID: 251 109 863 Password: 029637
Budu se těšit na viděnou :) Tereza Blažková  
ANGLIČTINA 14. - 17. 4 (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Pozvánku na středeční online hodinu od 10:00 pošlu zítra na vaše e-maily.
- Učebnice Project 1: str. 44 - poslechněte si slovíčka (Free Time) ve cvičení 1a (Page 44, Exercise 1a, překlad je v PS na str. 83)  
- Reading (čtení): přečtěte si texty v učebnici 44 / 2 (Jaké obrázky k nim patří?) a soustřeďte se na tvary sloves.
- Gramatika: present simple (podívejte se na video a udělejte si zápisky do sešitu - podle souboru pod příspěvkem, v něm jsou také další odkazy a videa k dobrovolnému procvičení)
- Pracovní sešit - str. 36 (celá) a 37 / 6
KONTROLA - vyfoťte mi zápisky v sešitě a strany 36, 37 v PS a vše pošlete do konce týdne na richtrova@korunka.org. 
13. 4. Angličtina Blažková 
Pozvánku na videohovor ve ST 15. 4. obdrží děti (rodiče - pokud nemám email dítěte) během zítřka.
Úkol k poslání do 20. 4. (Pokud nestíháte, pošlete později.)

V minulém videohovoru jste si řekli o projekt na téma MY HOUSE, takže tady je zadání:

1. Slovní zásoba k zopakování:
https://7esl.com/parts-of-the-house/
2. Zadání projektu:
A) Vyber si jednu z nabízených variant:
1. Nakresli obrázek domu s jednotlivými místnostmi a nábytkem
2. Vytvoř koláž na dané téma - použij výstřižky z časopisů apod.
3. Vyrob model domu s místnostmi a nábytkem.
4. Vytvoř tento obrázek v nějakém grafickém programu.
B) Popiš jednotlivé části domu (okno, střecha, zeď,...), místnosti (kuchyň, obývák, ložnice, jídelna, sklep, půda,...) a nábytek (stůl, křeslo, židle, skříń, dřez, trouba,...) odpovídajícími anglickými slovíčky.
(Forma popisků může být různá. Obrázky můžete označit čísly a slovníček vytvořit zvlášť)
C) Výsledek tvé práce pošli  vyfocený na blazkova@korunka.org
S Pozdravem
Tereza Blažková
8. 4. Angličtina Blažková - děkuji všem, kteří se zúčastnili videohovoru. Někteří měli problémy s připojením, snad to bude příští lepší. Další "telefonát" je naplánován na středu 15. 4. od 10:00, pozvánky budu posílat. 
Během prázdnin budu offline.
Předem děkuji za pochopení.
Tereza Blažková
7. 4. ANGLIČTINA (skupina 2 a 4) Blažková
Dobrý den, žáci, zítra (ve středu 8. 4.) Vás od 10:00 zvu na online hodinu angličtiny. Je to dobrovolné, takže kdo bude mít zájem, připojte se přes tento odkaz: http://https://zoom.us/j/644909017?pwd=dEpJSTJwOG00STVCWjlnRnFKZG1rZz09 (Většina ho má i v mailu.) Budu se těšit na viděnou :) Tereza Blažková
7. 4. ANGLIČTINA (skupina 1 a 3) Richtrová 
Dobrý den, žáci, zítra (ve středu 8. 4.) Vás od 10:00 zvu na online hodinu angličtiny. Je to dobrovolné, takže kdo bude mít zájem, připojte se přes tento odkaz: https://zoom.us/j/641399168. Budu se těšit na viděnou :) Tereza Richtrová 
PČ 6.4. - 14.4.2020 Dobrovolné
Namalujte si velikonoční vajíčka voskem viz:https://ceskykutil.cz/clanek-13302-malovani-voskem
 foto na email: dybalova@korunka.org
ANGLIČTINA: TÝDEN 6. - 10. 4. (všechny skupiny) Blažková, Richtrová
Milí žáci, v tomto týdnu nás čekají Velikonoce a velikonoční prázdniny, takže budou i tématem v angličtině. Happy Easter!
1) VIDEO + kvíz - podívejte se na video EASTER IN BRITAIN a vypracujte k němu online kvíz: https://forms.gle/S12BpmVPjUAPzs1j6 Budete muset zadat e-mailovou adresu (vaší vlastní nebo vašich rodičů).
2) GAME KAHOOT - Easter quiz - přes odkaz se zapište = zadejte své pravé JMÉNO a PŘÍJMENÍ, podle toho uvidíme, kdo úkol splnil. Poté vybírejte správné odpovědi z nabídky. 
Seznam úkolů na týden 30.3.-3.4.
 
Milé děti,
posílám vám úkoly na tento týden. Posílejte mi je prosím, pravidelně v termínu.
Pro větší zpětnost a motivaci vám je budu hodnotit a vy si hodnocení zapíšete do ŽK.
Věřím, že vše zvládnete a budete se radovat z úspěchu.
Hodnotím jak správnost, tak úpravu a včasnost. Také vše bude opakováním látky, která byla zadána.

Pondělá 30.3.
M Učebnice str. 24- zapsat si do sešitu jednotky délky, jiné hodnoty než jsou v učebnici
+ z učebnice Bystrost 6 / 30.3. odpoledne e-mailem poslat
Inf  Posíláme samostatně své úkoly (bez rodičovské pomoci)
PČ, Vv vyfouknout 4 vajíčka + ozdobte kraslici ,
protáhněte mašličkou a pošlete ukázku emailem 30.3. odpoledne
 
 
Úterý 31.3.
M Geo   učebnice str. 25/ 1,2,3,4,5 – rýsujeme podle zadání v učebnici , uděláme do sešitu ukázku vašeho rýsování přepošleme emailem do 31.3. odpoledne
ČJ –vlastní knížku čteme a vyhledáme  v knížce  20 přídavných jmen s podst.jm  a vypíšeme do sešitu pošleme ukázku emailem  31.3. odpoledne
ČJ Čítanka str.85-86 přečíst a odpovědět na otázky + poslat e-mailem 31.3.odpoledne
VL Ještě jsem od někoho nedostala slepé mapy z minulého týdne, takže posílejte ( zadání bylo klima, řeky…) + udělat další slepou mapu s kraji a městy pošlete do 2.4. dopoledne
 
Středa 1.4. J Apríl                         Hugo gratulujeme k svátkuJ
Aprílová škola
Navštívíme dneska spolu
aprílovou školu,
kde žáci - s poškoláky v čele -
zkoušejí pana učitele.

Když domů pětku přinese si,
syn vykráká ho za pačesy
(jestliže ovšem nemá pleš)...

Všecko je pravda - žádná lež!
ČJ Sloh - Výroba plakátu na téma Apríl (návod co má mít plakát učebnice ČJ str. 105 )
M Těžké počítání: přepsat , vypočítat poslat 12+12, 21 -3, 50-25, 17-17, 222-202, 1000 + 1000+1000,
                                                                        350 : 50, 1200 : 6, 15 +15+15+15+15+15+15+15+15+15,
                                                                        2000 – 1500 - 20- 3- 5,  7200 : 20,  220 . 220,  600 : 300.
PŘ  Pošlete jak jste se výtvarně vyřádili na malbě kostry + popis, svalové soustavy člověka + popis . Nově kůže + popis. Vše pošlete, ať se pokochám do odpoledne 1.4.
 
 
Čtvrtek 2.4. – tak zase do práce, žádné ulejvání, chceme být nejlepší
M Učebnice str. 26/ 1,2,4, příklady opsat a vypočítat a poslat do 2.4
ČJ Učebnice str. 102/ 6, b, c, d -  opsat text (bez chyb) a napsat slovní druhy poslat e-mailem 2.4.
TV cvičíme s Uči Telkou ČT 2 –televize
Př  Opsat otázky a odpovědět na ně do sešitu.
 1. Kostra hlavy ( lebka) nám chrání: _________________
 2. V kterých potravinách nalezneme vápník: _____________________
 3. Mají všichni živočichové svalovou soustavu: ______________________
 4. Ktárá část kostry umožňuje vzpřímenou chůzi:______________________
 5. Který sval ovládáme svou vůlí:___________________________________
 6. Co nemáme nosit na kole:______________________________
 7. Správný vývoj kostry potřebuje:  doplň _________________________________
 8. Srdce, plíce, nám chrání kostra doplň _______________
 9. Povinná výbava kola: ________________________________________________
 10.  Úkol -nakreslt z hlavy dopravní značky, které znáš:
 
 
 
 
Pátek 3.4.
M PS Užitečné počítání str. 22,   doma si pohrajte na obchod
ČJ Ps str. 50 ( kontrola na zadní straně)
VL Každý si vybere kraj ČR a udělá referát, pošlete emailem do úterý 7.4.


 
Na těchto webových stránkách můžete procvičovat ČJ a M.
https.// www.mojecestina.cz
                www.umimcesky.cz
                www.pravopisne.cz
                www.pravopicesky.cz
 M            www.onlinecviceni.cz
                www.umimmatematiku.cz
                www.diktatyapriklady.cz  

Hezký víkend J
 
 
ANGLIČTINA (všechny skupiny) Blažková, Richtrová - TÝDEN 30. 3. - 3. 4. 
Milí žáci, 
děkujeme za úkoly, které jste nám poslali. 
Tento týden jsme se rozhodly udělat odpočinkový. Kdo ještě nějaký předchozí úkol nestihl, může na něm pracovat.
Následující aktivity jsou dobrovolné. Připravily jsme pro vás hry a videa (u těch samozřejmě nejde o to, že musíte rozumět všemu, ale snažte se zachytit, co už znáte). 
 
GAMES - hry: 
1) https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/  U této hry můžete vybírat z více možností (jsou tam cvičení na přítomný čas průběhový (Verbs 1 - 10), použití slovesa like, have, can, na oblečení, státy, předložky místa apod.). Vyzkoušejte, co budete chtít. 
2) WORDSHAKE https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake Z písmenek se snažíte utvořit co nejvíce anglických slovíček. 
3) STORY MAKER https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1 Výběrem z možností vytvoříte vlastní příběh (může to být pohádka, sci-fi nebo horor). 
4) STORY MAKER 2 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-2 Zde můžete tvořit detektivní, fantasy nebo dobrodružný příběh. 
5) PRESENT SIMPLE GAME https://www.eslgamesplus.com/present-simple-verbs-game/ (přítomný čas prostý; můžete vybírat ze tří herních módů)
6) PRESENT CONTINUOUS GAME https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-present-progressive-grammar-game-rally-game/ (přítomný čas průběhový; dáte si verzi pro 1 hráče, budete soupeřit s DR. CHAOSem a vybírat správnou odpověď)
7) FARM ANIMALS https://www.eslgamesplus.com/learn-to-spell-names-of-farm-animals-esl-interactive-spelling-exercise-online/ Vyměňujte žlutá písmenka a tvořte slovíčka - zvířata na farmě. 
 
VIDEOS + ACTIVITIES - video + cvičení: 
2) Internet safety = Bezpečnost na internetu https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/internet-safety Co musíte? MUST /mast/. Co nesmíte? MUSTN'T /maznt/. 
Následující jsou obtížnější: 
4) How do firefighters put out fires? Jak hasiči hasí oheň? https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/how-do-firefighters-put-out-fires (slovní zásoba: a fire engine = hasičské auto, a firefighter = hasič,  smoke = kouř, a training exercise = cvičení, nácvik, a siren = siréna, to put out a fire = uhasit oheň, a hose = hadice, ladder = žebřík)
5) Follow the digital trail. Sledujte digitální stopu. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/follow-the-digital-trail (slovní zásoba: a trail = stopa, to erase = smazat, to pause = pozastavit, přestat, safe = bezpečný, responsible = zodpovědný, a trusted adult = dospělý, kterému věříme, a footprint = stopa, otisk nohy, respectful = zdvořilý)
6) How to make chocolate mud pies with Tilly Ramsay. Jak udělat čokoládové "blátivé" koláčky s Tilly Ramsay. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/how-make-chocolate-mud-pies-with-tilly-ramsay (slovní zásoba: a pie = koláč, weird = divný, messy = špinavý, soil = půda, wellies = holinky, mud = bláto, a slug = slimák, a worm = červ)
7) How to make slime safely. Jak vyrobit sliz bezpečně. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/how-make-slime-safely-doctors-advice (slovní zásoba: skin = kůže, slime = sliz, liquid = tekutina, a dose = dávka, sore = bolavý, to splash = postříkat, solid = pevný, itchy = svědivý) 
8) Make a flick footbal game. Vyrob si fotbálek. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/make-flick-football-game (Můžete si podle návodu opravdu zkusit vyrovit :))

V případě dotazů se na nás obraťte přes e-mail: blazkova@korunka.org a richtrova@korunka.org 

 

PČ TÝDEN 23. března - 4. dubna

Výroba hyperaktivní pilulky

Pomůcky:

alobal cca 5 x 5 cm (může být i od čokolády...)

tužka

korálek

nůžky

krabička - ta není nutná

 

Alobal omotejte okolo tužky, následně z tužky sejměte a vlože do něj korálek.

Oba konce alobalu zadělejte. Když ho vložíte do krabičky, či jiného podobného předmětu

a zatřepete s ní, tak se pilulka vyrovná.

 

Výsledný pohyb hyperaktivní pilulky bude tento viz video:

https://youtu.be/fIGTlXbXKLY

 

Fotografii pilulky pošlete na školní email: dybalova@korunka.org

 

Děkuji.

 

25. 3. Angličtina - odkaz k procvičování pro všechny
https://www.jazyky-online.info/
Dobrý den děti,
posílám úkoly na tento týden, který nás čeká.
Doufám, že vše bude jasné, pokud ne, zavolejte nebo napište.
Úkoly si pravidelně rozložte podle rozpisu a včas mi je posílejte.
Průběžně vám úkoly hodnotím a  pokud někdo nepošle je to špatně.
Připomínám svůj e-mail: hanicka 168@seznam.cz, tel. 604115251
Přeji hodně úspěchů, moc se na vás těším, už aby to skončilo.
 
23.3   PONDĚLÍ
Učebnice  2.díl str. 19/ narýsujte  rovnostranný  a rovnoramenný trojúhelník do sešitu podle zadání v učebnici na geometrii.
1) Úkol narýsuj rovnostranný trojúhelník ( všechny strany jsou stejně dlouhé ABC, |BC | = 6cm (rozhodni lze-li trojúhelník narýsovat?)  Pošli e-mailem do odpoledne 23.3. - nezapomeň
                                                                         Pracovní postup:       1) narýsuj úsečku |AB|=6cm
                                                                                                               2)k ( A, 6cm)
                                                                                                               3) m(B, 6cm)
                                                                                                               4) bod C
                                                                                                                5) AC,BC
                                                                                                                6) ABC
2) Narýsuj rovnoramenný trojúhelník OPQ s rameny OP, PQ,
 |OP| = 5cm ,| QO|= 6cm (pošli emailem do odpoledne 23.3. )
                                                                               Pracovní postup : 1) |OQ|=6cm
                                                                                                                2)k (O,5cm)
                                                                                                                 3) l(Q,5cm)
                                                                                                                 4)P
                                                                                                                 5)OP,PQ, OPQ
                                          
        PČ Udělej závěsný věnec velikonoční ( foto poslat e-mailem do 27.3.)
        VV  dokonči věnec ( podklad čtvrtka, karton, vyfouklá vajíčka obarvená, sláma, mašle aj…….
        Informatika - poprat se s úkoly a posílat je včas paní učitelce ze svého emailu bez pomoci rodičů    (podle termínu )
 

24.3.   ÚTERÝ
 M Učebnice str. 20/ 1-5 , + Bystrotest vypracovat zadané úkoly z učebnice a poslat emailem do odpoledne 24.3. + pokračovat v pracovním sešitě  Užitečné počítání 2 stránky
         ČJ Učebnice str. 101 zopakovat ,, Co víme o př.jm.prostudovat  + Pracovní sešit str.46 ( vyplnit a potom kontrola a oprava ze zadních stran)
                                    101/ 1, 2 napsat a poslat e-mailem do 24.3.                                   
          ČJ Čítanka str. 83- 84( naučit se básničku ,, Detektiv blesk „ + odpovědět na otázky u všech článků písemně a poslat e-mailem do 24.3.
 

          VL Dějepis DOPRACOVAT PROJEKT ( každý k svému tématu)
          VL Zeměpis učebnice str. 6-7 prostudovat ( udělat výpisky + PS str. 8-10
VLASTIVĚDA  DÚ  1) vytvořte do vašeho školního sešitu mapu ČR a označte modře nejstudenější místa , červeně nejteplejší, žlutě a oranžově střední teplotní pásmo ČR+ do této mapy zakreslete místa zemědělství ČR.
                                  2) vytvořte do vašeho školního sešitu  druhou mapu ČR  zakreslete všechny                   důležité řeky ČR
                                  3)Odpovězte na otázky a přepište do vašeho sešitu: a) Doprava  v ČR, letecká,       říční ,  ……..dopiš  !   
                                                                                                                       b)Služby doplň ano , ne
                                                                                                                                 Kadeřnické
                                                                                                                                 Opravy bot
                                                                                                                                  Restaurace
                                                                                                                                   Lesnictví
                                                                                                                                    Obchody
                                                                                                                                    Chov zvířat 
                                                                                                                                     Zemědělství
                                                                                                                                      Banky
                                                                                                                                       Zdravotnictví                                                
 
 
25.3.   STŘEDA
  Učebnice  str. 21/ prostudovat + písemně  vypracovat a poslat do odpoledne e-mailem
 str.20/ 1-8 do 25.3. odpoledne ) + Užitečné počítání 1 stránku
 

         ČJ Učebnice str. 102/  3, 4, napsat (  e-mail do 25.3. ) + Pracovní sešit str. 47 ( vyplnit a potom kontrola a oprava ze zadních stran)
          ČJ SLOH- str. 104-105 přečíst odpovědět na otázky a poslat e-mailem vlastní plakát – poslat e-mailem do 25.3.
 
 

         PŘ Učebnice  str. 52-55 prostudovat + zápisky- nakresli do sešitu kostru lidského těla a popiš
Odpověz na otázky a zapiš celou větou do svého sešitu + pošli e-mailem do 25.3.
 1. Kolik má obratlů páteř?
 2. Kolik má člověk v těle kostí?
 3. Kolik máme v těle svalů?
 4. Čím je spojena kostra?
 5. Který kloub v těle je nejvíce namáhán?
 6. Který sval neovládáme svojí vůlí?
 7. Čím podporujeme zdraví vývoj svalové soustavy?
 8. Co je mimický sval?
 9. Co je anabolický steroid?
 10. Potřebujeme minerály a jaké znáš?
 1. Doplň Kde jsou obsaženy tyto vitamíny: A____________, B________________,  C__________________________________________, D________________,  Znáš další? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

26.3.   ČTVRTEK
 M Učebnice str. 22/ 1, 2,3  písemně ( poslat e-mailem do 26.3.) , zbytek ústně + 1stránka PS  Užitečné počítání

  ČJ Učebnice str. 102/ 5, přrpsat do sešitu (písemně poslat e-mailem do 26.3.)
         Pracovní sešit str.48 (vyplnit a potom kontrola a oprava ze zadních stran)
 
______________________________________________________________________________
 

27.3.   PÁTEK
    M Učebnice str. 23/ 1, 8 + počítejte zpaměti  vypočítat , prostudovat,
                                       23/ 2, 3,4,5,6,7-poslat e-mailem  PS Užitečné počítání 1 stránku ( str.20)
         
     ČJ Učebnice str. 103  vyzkoušet si opakování, co už víme ….poslat e-mailem do  27.3.
     ČJ  PS str. 49 ( vyplnit a potom kontrola a oprava ze zadních stran)
 

ANGLIČTINA (všechny skupiny) Blažková, Richtrová  (TÝDEN 23. - 27. března)

Vážení rodiče,

chápeme, že kromě starostí o Vaše děti máte i další povinnosti, ale prosíme o dokončení projektu na téma Travelling. Pro ty, kteří již mají vše hotové, zadáváme další opakování.

Jedná se o téma Daily routines, které již bylo probíráno v nižších ročnících. K tomuto tématu také patří hodiny (I wake up at 8 o´clock am. etc.), které opakujeme pravidelně.

1. Slovní zásoba

https://www.woodwardenglish.com/lesson/daily-routines-in-english/ 

2. Písnička k tématu

https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw

Písnička Days of the week: https://www.youtube.com/watch?v=NscOFmaWSz0 (rapující děda)

3. Online procvičování - lze otevřít i na chytrých telefonech (:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routine_py8698vv

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routines_%5E_telling_the_time_kp19356sr 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_Routines/Daily_Routines_nh18772on 

 https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routine_sm8519hb

https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html  

Pro skupiny 1 a 3 - Richtrová:

Pojďme si otevřít také učebnici - str. 42 - přečtěte si a poslechněte si (Page 42, Exercise 2), jak vypadá Molly's day. Do sešitu si zapište slovní zásobu (kterou procvičíte právě těmi online odkazy výše).

Pracovní sešit - vypracujte cvičení na str. 34.

4. Projekt MY DAILY ROUTINE (pro všechny skupiny)

Napiš do sešitu / na papír program tvého běžného dne od rána do večera, viz příklady:

I wake up at 6 o´clock am.

I get up at 10 past 6 am.

I comb my hair at quarter past 6 am and then (potom) I brush my teeth.

I have breakfast at 20 past 6 am. I usually (obvykle) have bread with butter and a cup of tea.

Pokračuj s dalšími aktivitami - get dressed, go to school, ....... až do go to bed. Budeme rády, když jednotlivé aktivity doplníš obrázky - nakreslenými nebo vystřiženými. Další variantou je zpracovat svůj den formou prezentace v Powerpointu. Vyber si, co máš raději.

POZOR, tentokrát prosíme hotové práce (vyfocené nebo v Powerpointu / ve Wordu) poslat na naše e-mailové adresy. V případě dotazů nás na nich také můžete kontaktovat: blazkova@korunka.org a richtrova@korunka.org.

!!!!!!!!!Dobrovolné!!!!!!!!!!!!

Pokud již máš vše hotové, zopakuj si téma MY HOUSE

1. Slovní zásoba

https://www.youtube.com/watch?v=EKLD4Arn_bs  

2. Písničky

https://www.youtube.com/watch?v=DR5qPNPGCmY  

https://www.youtube.com/watch?v=Uww1QXZNC2Y 

3. Online procvičování - lze otevřít i na chytrých telefonech (:  

https://agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_house/Lexis_and_grammar_-_the_house_eg5563ax  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_house/House_objects_and_rooms_og2118lk  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_house/The_house_and_furniture_hl5512pt
 


 

Informatika 16.3. - 20.3.2020

Níže Vám zasílám odkaz na úkol z informatiky, je tam stručně popsáno, jak malovat ve wordu.

Namalujte obrázky dle vzoru:

https://www.inf4zscheb.cz/files/Malovani5.pdf.

Pošlete na školní email.
Pracovní činnosti 16.3. - 20.3.2020

Zdravím, posílám Vám odkazy na výrobu roušky. Tak jak budete mít čas a náladu, tak si ji vyrobte. Zabere to asi 20 až 30 minut.

https://www.upcycling.cz/rousky-snizuji-sireni-koronaviru-jak-si-vyrobit-textilni-rousku-z-domaciho-textilu/?fbclid=IwAR0M4OSP4ARdg4VnlgI7oI6OKfGc_CmgYMiRREWM-Ddtvt5DFzGvUqJzlXg

https://www.upcycling.cz/videonavod-domaci-vyroba-ustni-rousky-krok-po-kroku-a-bez-siciho-stroje/

Fotografie prací zašlete na školní email. Děkuji.
16. 3. ANGLIČTINA (všechny skupiny) Blažková, Richtrová 
Milí žáci, na týden 16. - 20. března vám zadáváme jednotný projekt: TRAVELLING (Cestování) 
 • Online příprava: 
- Zopakujeme si slovní zásobu z 2. lekce - Countries. Najdete ji na straně 16 v učebnici. Zde jsou slovíčka k poslechu podle strany a cvičení: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs
- Pro připomenutí - otázka Where are you from? https://www.youtube.com/watch?v=YRGdxe9lhnY
- Hra Jeopardy - státy a vlajky - je lepší hrát s někým, ale můžete zkusit i samostatně (pozn. všechny státy jsme se neučili, ale co nevíte, můžete otipovat) https://www.eslgamesplus.com/countries-vocabulary-game-1-countries-jeopardy-quiz-show-game/
Když cestujeme, je potřeba vyznat se prostředcích hromadné dopravy. Poradíte si úkoly k této jízdence? Slovíčka: a single ticket = jednosměrná jízdenka, a return ticket = zpáteční jízdenka, an adult's ticket = pro dospělé, a child's ticket = pro děti, leave = odjíždět, cost = stát (peněz)
- Postup - nejdříve si vypracujte Preparation (přípravu), poté pracujte s jízdenkou a cvičeními True/false (pravda/lež) a Matching (spojování) - https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/beginner-a1-reading/train-station
 • Projekt - My favourite country
Vyberte si oblíbený stát a najděte o něm informace a obrázky a vytvořte plakát, který bude obsahovat věty (MINIMÁLNĚ 10 VĚT) - jaký je váš oblíbený stát, na jakém kontinentu se nachází, jaké je jeho hlavní město, jaká je vlajka, jaká tam jsou zajímavá místa. Další možnosti - známé osobnosti, typické činnosti, události, sportovní aktivity, jídlo, tamní zvířata apod. 
Vkládáme příklad, jak může plakát vypadat. Pokud nebudete chtít tvořit na počítači, můžete použít i běžný papír, obrázky nakreslíte či vystřihnete a nalepíte. 
Plakát budete prezentovat spolužákům a dostanete za něj i prezentaci známku. 
Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás přes e-maily blazkova@korunka.org a richtrova@korunka.org
Milé děti,
doufám, že jste  všichni v pořádku a pevně věřím, že zvládnete plnit zadané úkoly. Každý z vás má svůj e-mail a tak mi z něj budete posílat úkoly, které vám označím. Můj e-mail: hanicka168@seznam.cz. Úkoly budu průběžně kontrolovat a hodnotit a je nutné posílat je vždy v zadaný termín. Tak,  jako bychom se domlouvali ve škole.
Pokud budete něco potřebovat, můžete se ozvat buď přes e-mail  nebo telefonicky (SMS, MMS, hovor). Také budu ráda, když dobře zvládnete samostatnost( sám si naplánuji práci, sám se zhodnotím.....). Já vás po této události celkově zhodnotím. 
Prosím rodiče, kontrolujte průběžně vypracované úkoly. 
Také můžete hledat nezávazně stránky na procvičování učiva.Každý den udělejte zadané úkoly a některé budete posílat na e-mail, jiné máte na domácí procvičení a také něco přinesete do školy.
Pokud vám napíši do školy přinést , tak to přinesete, pokud e-mail, tak poslat.
16.3 M  Učebnice  2.díl str. 14/ 1,2,3- ústně , 4 písemně ( poslat e-mailem do 16.3. večer )
        PČ vyrobit velikonočního zajíčka z libovolného materiálu ( foto poslat e-mailem do 20.3.)
        VV  dokončit zajíčka 
        Informatika - poprat se s úkoly a posílat je včas paní učitelce (podle termínu )
17.3. M Učebnice str. 15/ prostudovat + vypracovat zadaný úkol z učebnice , do sešitu narýsovat podobné geometrické útvary
         ČJ Učebnice str. 88-100 prostudovat 
                                    94/ 5 napsat do sešitu ,,Chytráček", 6,7,8 ústně
          ČJ Čítanka str. 76-82 postupně číst a z každého článku odpovědět na otázky na papír, přinést po události  do školy ( zhodnotíme) 
          VL Dějepis DOPRACOVAT PROJEKT ( každý k svému tématu)
           VL Zeměpis prostudovat + PS str. 4-7 
18.3. M  Učebnice  str. 16/ 1,4,5 ústně , 2 3 písemně ( poslat e-mailem  do 18.3. večer)
         ČJ Učebnice str. 96/ prostudovat, 97/ 1, 2 (  e-mail do 18.3. večer), 3,4 prostudovat
         PŘ Učebnice  str. 48-50 prostudovat + zápisky 
19.3. M Učebnice str. 17/ 2 písemně ( poslat e-mailem do 19.3.) , zbytek ústně
         ČJ Učebnice str. 98/ přrpsat do sešitu ,,Chytráček", 99/ 3,( písemně poslat e-mailem do 19.3.) , 2,4, 5 ústně 

20.3. M Učebnice str. 18/ 1-5 ústně ,PS Užitečné počítání   DOPRACOVAT str. 9-15 ( kontrola ve škole, vypracovávej průběžně během týdne )         
         ČJ Učebnice str. 100 přepsat do sešitu ,,Chytráček",  100/7 písemně (e-mailem do 20.3).
         ČJ  PS str. 44-45 bude tento týden dopracovaná + předešlé stránky  

Veškeré učivo ze všech předmětů bude ve škole prověřené písemným testem. Věci, které máte mít vypracované v pracovním sešitě budou kontrolovány a vše co máte poslat e-mailem bude hodnoceno a připočítáno ke klasifikaci.  

 

13.3.   Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz

11. 3. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Doma procvičujte a opakujte gramatiku a slovní zásobu ze 3. lekce. 
Znovu vkládám odkaz přímo na web OUP - Project (gramatika, poslech, slovíčka, test) https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/?cc=cz&selLanguage=cs
Have got, has got https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_got.htm
https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/have-got.htm (i zápor)
Otázky https://agendaweb.org/exercises/verbs/have-got-questions
Short answers https://www.montsemorales.com/gramatica/havegot6short.htm
School subjects https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2080
PČ 16.3.2020
Poskládej z papíru Darth Vadera ze Star Wars : viz: http://origami.alyss.cz/index.php?p=detail&id=310
 
PČ 2 skupina 13.3.2020
poskládejte Mistra Jodu z papíru viz: http://origami.alyss.cz/index.php?p=detail&id=233
10. 3. Angličtina 2 a 4
Tento týden jsme měli opakovat lidské tělo. Základní slovíčka, která už by dětli měly znát, obsahuje následující pracovní list: 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Parts_of_the_body/PARTS_OF_THE_BODY_yl1445cy
Práce na tento týden:
Do sešitu si zapiš nová slovíčka:
https://www.youtube.com/watch?v=jkMtgLBtoFI - výslovnost
tváře = cheeks
oční víčko = an eyelid
obočí = an eyebrow
brada = a chin
čelo = a forehead
řasy = lashes
hruď = breast
Odkazy k procvičování Human body:
http://histgeodaudet.free.fr/banque/didapages/voc2body/
https://englishflashgames.blogspot.com/2011/08/face-maker-game.html
https://learningapps.org/487475
Pokud by i příští týden trvalo zrušení výuky - 16. 3. Níže uvedený úkol byl po dohodě s kolegyní Richtrovou upraven pro obě skupiny.
Děti mají za úkol dát dohromady informace v aj o místě, kam rádi cestují, nebo kam by si přály jet.
Do sešitu nadpis My freetime and travelling --> doplň informace podle vzoru.
Vzor:
My favourite travel destination (Má oblíbená destinace): Paris - It is a capital city of France.
Sightseeing (památky): Eiffel Tower, Louvre Museum, Notre-Dame.
Typical food (typické jídlo): snails, onion soup
+ přepiš věty a doplň svou vlatní oblíbenou destinaci.:
I like to go to .............. (Rád/a bych jel/a do..........) It is very nice city/country (město/země). I like to visit ............... and .................(Rád/a bych navštívil/a............ a ............např. Eiffel Tover and a typical french restaurant). I like to try ............... (Chtěl/a bych vyzkoušet............např. snails).
Na závěr můžeš nakreslit obrázek.
Tento malý projekt bude následně použit ke konverzaci.
Dalším tématem, které je opět spíše opakováním, je Daily routine.
S pozdravem
Tereza Blažková 
11.3. ZADÁNÍ PRÁCE NA TENTO TÝDEN
ČJ -Učebnice  12.3. 88 prostudovat, 89/2,5 písemně ,   89/ 3,4, ústně
                        13.3. 91/ 3 písemně ,  91/2 ústně
                        14.3. 93/ 4 písemně,  93/1,2,3 ústně
Pracovní sešit str. 44-45 
Čítanka 76-82
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
M  Učebnice str.10 celou stránku - Geometrie, 
                          11/ 2
                          12/2,4 + Bystrost
                           13/5 , prostudovat 1,2,3,4
Pracovní sešit  9 - 15
----------------------------------------------------------------------------------------------
Přírodopis  str.48-50 prostudovat, krátký zápis + naučit na písemné opakování
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastivěda str.4 - 7 učebnice + pracovní sešit , 
INFORMATIKA 11.3.
Nakresli v programu gimp, nebo jiném programu na kreslení tvoji oblíbenou postavu z animovaného filmu a vybarvi ji. 
Vítejte v páté třídě!
7. 3. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Příští pátek 13. 3. budeme psát opakovací test na 3. lekci, kterou jsme dokončili tento týden. Děti vytvářely plakáty My school, které také budou mít ohodnocené známkou. 
Obsah testu - sloveso have got (kladné, záporné věty i otázky), pets (domácí zvířata), škola a školní předměty, věci, které vlastníme (str. 28), přídavná jména (str. 31), doporučuji stručně zopakovat části těla a výrazy týkající se jmen (full name, nickname).
Odkaz k procvičení: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/?cc=cz&selLanguage=cs (je tam gramatika, slovní zásoba i krátký test)
6.3. Angličtina 2 a 4
Vážení rodiče,
v příštím tdnu si zopakujeme téma lidské tělo. V pondělí budu se svou třídou mimo školu, děti ví, že budou kreslit lidskou postavu a popisovat anglicky její části. V dalších hodinách ještě doplníme nová slovíčka.
Písnička Body Parts https://www.youtube.com/watch?v=7y_TUJy2TY8
S pozdravem
Tereza Blažková
2.3. Pč skupina č.4 – na hodinu Pč (Po 9.3.) – přinést manikúrní nůžky a lepidlo herkules, případně 1-2 Kč na zakoupení chlupatého drátku, děkuji I. Šmídová
2.3. Pč skupina č.3 – na hodinu Pč (Pá 6.3.) – přinést manikúrní nůžky, případně 1-2 Kč na zakoupení chlupatého drátku, děkuji I. Šmídová
21. 2. ANGLIČTINA (skupina 4) Richtrová 
Domácí úkol na pondělí 2. 3. - PS 28/3. 
V týdnu po prázdninách si napíšeme test na školní předměty, žáci v něm budou pracovat s rozvrhem hodin (ne v pondělí). 
19.2. Čt skupina č.4 – na hodinu Čt (St 4.3.) si přines knihu, kterou právě čteš (beletrie), budeme mít čtenářskou dílnu. I. Šmídová
14. 2. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Domácí úkol z PS - 27 / 3, 28 / 1 na pondělí 17. 2. Napíšeme si ještě jeden test, tentokrát na sloveso have got a zvířata (mazlíčky). 
Butter cookies (Tescoma):
350 g plain flour
150 g icing sugar
130 g butter
2 eggs
vanilla sugar (half of a package)
lemon zest

You can add chocolate chips.
12.2. Čt skupina č.4 – na hodinu Čt (St 19.2.) – naučit se báseň Jiřího Žáčka, čítanka str. 137, I. Šmídová
7. 2. Angličtina 2 a 4
Máme probranou slovní zásobu k předmětům ve škole. V rámci tohoto tématu se vrátíme i k určování času (What time is it?). Budeme se ptát a odpovídat, kdy mají děti jednotlivé hodiny v rámci rozvrhu.
Dnešní hodina byla opakovací - hra Geopardy, poté měly děti za úkol vymyslet vlastní hádanky na téma dle výběru.
Jazykolamy jsou zatím dobrovolné.
S pozdravem
Tereza Blažková
4. 2. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
V pondělí 10. 1. si napíšeme test na tvary slovesa HAVE GOT. 
Cvičení k procvičení: pracovní sešit 25 / 6. 
Online: https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_got.htm 
Games - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got
Short forms - https://first-english.org/english_learning/english_beginners/have_got_exercises/09_ve_got_s_got_exercises.htm
Kladné, záporné - https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/have-got.htm
4. 2. Angličtina 2 a 4
Trénujeme výslovnost pomocí jazykolamů.
Tongue twisters:
https://www.youtube.com/watch?v=4BPaOChXn6g
https://www.youtube.com/watch?v=JzgsWWdSFcs
Tereza Blažková
29. 1. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Domácí úkol na pondělí 3. 2. - pracovní sešit 24 / 1, 4. 
29.1. Čt skupina č.4 – na hodinu Čt (St 5.2.) – pokud máš možnost, přines do školy knihu Kytice od K.J.Erbena nebo jakoukoliv lyrickou či epickou báseň, I. Šmídová
29. 1. Angličtina 2 a 4
V pondělí 3. 2. si napíšeme testík na přídavná jména viz pracovní list níže.
S pozdravem
Tereza Blažková
24. 1. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Domácí úkol na pondělí 27. 1. - pracovní sešit 23 / 4, 5. 
24. 1. Angličtina 2 a 4
Aktuálně se věnujeme přídavným jménům viz pracovní list https://englishwsheets.com/Opposite%20Adjectives%201.pdf
S pozdravem
Tereza Blažková

 
17. 1. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
V pondělí 20. ledna uzavřeme zbytek známek. Kdo by měl nerozhodně, bude písemně zkoušen, kdo ještě nepsal nějaký test, doplní. Domácí úkol tento týden není. 
17. 1. Angličtina 2 a 4
V pondělí budeme psát testík na rozšířenou slovní zásobu k tématu Family viz aktivita, kterou jsme dělali v úterý/ve středu.
S pozdravem
Tereza Blažková
Angličtina 2 a 4
Konzultace budou probíhat ve třídě 6.B od 16:00 do 18:00, můžete mne kontaktovat také na blazkova@korunka.org.
Cvičení k procvičování:
https://www.usingenglish.com/quizzes/408.html
http://www.adelescorner.org/vocab/family/family7.html
https://www.montsemorales.com/vocabulario/myfamily2Imag3-12.htm
https://www.eltbase.com/quiz/356_01.htm 
10. 1. V pondělí 13. 1. budu v době předmětových konzultací přítomna ve třídě 9. B (2. patro, ulice Korunovační). S pozdravem Richtrová 
10. 1. Angličtina 2 a 4
Aktuálně opakujeme a rožšiřujeme slovní zásobu k tématu Family.
Nová slovíčka: brother-in-law, sister-in-law, moher-in-law, father-in-law, daughter-in-law, son-in-law, stepfather, stepmother, granddaughter, grandson, grandchildren, niece, nephew.
Šibenice k tématu: https://learningapps.org/246711

Toto téma budeme procvičovat ve větách v přítomném čase prostém a průběhovém.
S pozdravem
Tereza Blažková
8.1. Čt skupina č.4 – na hodinu Čt (St 15.1.) – přečíst článek v čítance str. 115-117, I. Šmídová
7. 1. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
V pátek 10. 1. si obě skupiny napíší krátký test na tvorbu otázek se slovesem být (to be - am, is are). 
V úterý 14. 1. (skupina 3) a ve středu 15. 1. (skupina 1) budeme psát opakovací test na 2. lekci, to zároveň pokládám za pololetní test z angličtiny. 
Obsah: sloveso to be (kladné a záporné věty, otázky), otázky a odpovědi na jméno, věk a odkud pocházíme, přivlastňovací přídavná jména (my, your, her...), otázky s wh- words (who, what, where, when, how), slovní zásoba - family, dny v týdnu. 
Odkazy pro procvičování: 
Online cvičení z Project 1: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/?cc=cz&selLanguage=cs 
Cvičení k procvičování: https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/communication-unit-2-/ 
To be: https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/be.htm 
To be (piš zkrácené tvary): https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/contracted-forms 
To be otázky: https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/questions-1 + https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/questions-write-1
Wh- otázky: https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/wh-questions
To be zápor: https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/present-negative-write
To be (mix): https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/affirmative-negative-questions-write
To be a osobní zájmena: http://elovivo.com/introenglish/en/intro_english/lessons_wordlist/basic_english_lesson_01/lesson01a_ex.html
To be (složitější, obsahuje i věty s přítomným časem průběhovým): http://www.english-room.com/grammar/isare_1.htm
13. 2. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Procvičování otázek - PS 19 / 5 - stačí zapsat otázky, nemusí odpovídat. 
6. 12. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Procvičování na doma: pracovní sešit 16 / 1, 2 a 19 / 4. 
6. 12. Angličtina 2 a 4
Známky z otázek mají všichni, oprava je možná, pokud se žák sám přihlásí. V lednu budou na opravu známek pouze dva týdny.
Aktuálně se věnujeme slovní zásobě k tématu Christmas - slovíčka jsou dobře známá už z minulých let. Dnes proběhla práce ve skupinách, kdy děti připravovaly aktivity se slovíčky pro zbytek třídy. V pondělí budou ještě některé z vytvořených aktivit/her probíhat. Dále se budeme věnovat tradicím v různých zemích, Vánoční koledě od Ch. Dickense a čtení s porozuměním. Pokud stihneme, proběhne taky tvorba vánočních přání dle instrukcí v aj.
S pozdravem
Tereza Blažková
27. 11. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Procvičování na doma: učebnice 23 / 5ab - napsat do sešitu. A) seřadit slova tak, aby tvořila otázku + B) přiřadit k otázkám odpovědi. 
25. 11. Angličtina 2 a 4
V rámci probíraných otázek (některé už mají děti umět od 2./3. ročníku) jsme narazili na předložky in, on, at, které je potřeba zopakovat.
Příští pondělí - 2. 12. si napíšeme opakovací testík - reakce na otázky, oprava pořadí slov ve větě, doplňování tázacích zájmen + časové předložky in, on, at. Otázky se dále budou zkoušet u tabule.
Odkazy k procvičování:
https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/time-1
https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/time-2
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2573
http://elovivo.com/introenglish/en/intro_english/lessons_wordlist/basic_english_lesson_20/lesson20a_ex.html
http://digitalcampus.free.fr/Level1/Unit12/SubUnit122/WhQuestAnsw02.jmt.htm
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-4438.php
S pozdravem
Tereza Blažková
20. 11. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
V pátek 22. 11. budu přítomna 1. hodinu, 2. hodina bude suplovaná. Hodinu s RM máme až příští pátek - tentokrát hudební výchovu. 
Úkol na tento týden zůstává na příští týden - PS 14 / 1-3, 15 / 6. 
Příští týden žáci dostanou opravené test na státy a množné číslo. Kdo něco nepsal, doplní si. 
19. 11. Angličtina 2 a 4
Cvičení na otázky probírané tento týden:https://agendaweb.org/grammar/questions-exercises.html


 
14. 11. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Test na množné číslo se přesouvá na příští týden. Nejbližší možný termín. 
Procvičování současné gramatiky v PS: 14 / 1 - 3 (kdo ještě nemá hotovo) a 15 / 6. 
13. 11. Tento týden již Aj nebude, příští týden začneme probírat otázky (What? When? Why? Where? How? How many/much?)
S pozdravem
Tereza Blažková
13.11. Pč skupina č.4 – na hodinu Pč (Po 2.12.) – přinést papírový pytlík, děkuji I. Šmídová
13.11. Pč skupina č.3 – na hodinu Pč (Pá 6.12.) – přinést papírový pytlík, děkuji I. Šmídová
12. 11. Angličtina - všechny skupiny
Text vánoční písničky
Go, tell it on the mountain
Ch:
Go, tell it on the mountain

Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born

 
1. While shepherds kept their watching
Over silent flocks by night
Behold throughout the heavens
There shone a holy light
Ch:
 
2. The shepherds feared and trembled
When lo! above the earth
Rang out the angels chorus
That hailed our savior's birth
Ch:

 
8. 11. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Test na státy a města (doporučuji zopakovat s pomocí učebnice) v pondělí 11. 11. 
Domácí úkol z pracovního sešitu na pondělí: str. 8 / 4, str. 9 /5 - procvičování na množné číslo.
Test na množné číslo v pátek 15. 11. 
8. 11. Angličtina 2
Dnes jsme zopakovali přivlastňovací zájmena a přídavná jména, v nejbližší možné hodině budeme psát opakovací testík.
Odkazy k přípravě:https://agendaweb.org/grammar/possessive-pronouns-exercises.html
S pozdravem
Tereza Blažková
6. 11. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
V pátek 8. 11. si napíšeme krátký test na města a státy - doporučuji procvičit s pomocí učebnice - začátek 2. lekce. 
5.11. skupina č. 2 (B.Dvořákové) na čtení-2 libovolné krátké básničky z čítanky na str. 21 nazpaměť do týdne (do 12.11.)
5. 11. Angličtina 4
Dnes jsme zopakovali přivlastňovací zájmena a přídavná jména, v nejbližší možné hodině budeme psát opakovací testík.
Odkazy k přípravě:https://agendaweb.org/grammar/possessive-pronouns-exercises.html
S pozdravem
Tereza Blažková
1. 11. ANGLIČTINA - Richtrová 
V pondělí 4. 11. mě v době předmětových konzultací najdete ve třídě 9. B (2. patro, ulice Korunovační). 
23. 10. Anglická hra k tématu halloween https://englishflashgames.blogspot.com/2010/10/halloween-game.html
S pozdravem
​Tereza Blažková

 
21. 10. Angličtina 2 a 4
Tento pátek (25. 10.) budu vybírat sešity ke kontrole. Někteří žáci pravidelně nemají sešit. Poznámiky si musí do pátku doplnit od spolužáků, upozorňováni jsou neustále.
S pozdravem
Tereza Blažková
18. 10. ANGLIČTINA (skupiny 1, 3) Richtrová - Úkol na příští týden není :)
18. 10. Angličtina 2 a 4
V pondělí 21. 10. budeme psát test na téma rodina - děti budou psát krátké věty k rodokmenu viz domácí úkol.
DÚ: 
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/family/family-3
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/family/family-4
S pozdravem
Tereza Blažková

 
16.10. Pč skupina č.4 – na další hodinu Pč (Po 21.10.) – přinést černý fix slabý i silnější, děkuji I. Šmídová
16.10. Pč skupina č.3 – na další hodinu Pč (Pá 25.10.) – přinést černý fix slabý i silnější, děkuji I. Šmídová
12. 10. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Dokončili jsme lekci 1, takže nás čeká procvičení gramatiky a slovní zásoby a opakovací test. Žáci vytvářeli plakát "My Life", ve kterém psali věty o sobě. Budu jej známkovat.
Domácí úkol na pondělí 14. 10. - učebnice, str. 14 / 6a - ve cvičení jsou dva příklady, děti napíší dalších 7 vět a popíší obrázek místnosti pod cvičením. 
Test lekce 1 v pátek 18. 10. - čísla 1 - 100 + diktování telefonních čísel, pokyny ve třídě, neurčitý člen a / an, množné číslo, slovní zásoba k names (surname, nickname apod.)  
Odkazy k procvičování: 
Cvičení ke gramatice 1. lekce - https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/?cc=cn&selLanguage=zh
Neurčitý člen a / an - https://learningapps.org/59761 
Neurčitý člen a / an - http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/an.htm 
Čísla - https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/numbers/numbers-1-100 
Čísla (poslech) - https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/numbers/numbers-teen-ty 
Množné číslo - http://www.english-room.com/grammar/plural_1.htm
 
11. 10. Angličtina 2 a 4
Pracovní listy The Simpsons Family si vyberu ke kontrole v pondělí 14. 10. Děti mají dokončit cvičení 3.
S pozdravem
Tereza Blažková
4. 10. ANGLIČTINA (skupina 1 a 3) Richtrová 
Procvičili jsme abecedu - hláskování, čísla 1 - 100, jména (učebnice, str. 12). 
Příští týden - test na hláskování (spelling) v pondělí 7. 10. 
4. 10. Angličtina 2 a 4
DÚ - doplnit tabulku v sešitě.
Online procvičování: https://agendaweb.org/grammar/comparative-superlative-adjectives-exercises.html
Hezký víkend!
Tereza Blažková

 
30.9. Pč skupina č.4 – na další hodinu Pč (Po 7.10.) – přinést modelínu, děkuji I. Šmídová
30.9. Pč skupina č.3 – na hodinu Pč (Pá 18.10.) – přinést modelínu, děkuji I. Šmídová
25. 9. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Procvičujeme čísla a také tvary podstatných jmen v množném čísle. 
Domácí úkol na pondělí 30. 9. - přepsat do sešitu čísla 11 - 100 podle učebnice str. 8 / cv. 5. 
V pondělí si napíšeme test na neurčitý člen, pokyny (str. 7 v učebnici) a čísla. 
25. 9. Angličtina 2 a 4
Stupňování přídavných jmen - odkazy k procvičování:
https://agendaweb.org/grammar/comparative-adjectives-exercises.html
https://agendaweb.org/grammar/comparison-superlative-exercises.html
Tereza Blažková
23. 9. Angličtina 2 a 4 - tento pátek (27. 9.) budeme psát test na časové předložky in, on, at.
Tereza Blažková
20. 9. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová
Náplň: pokyny ve třídě, neurčitý člen (a, an), popis místnosti, vazba there is, there are. 
Domácí úkol na pondělí 23. 9. - popsat pokoj 8 větami s vazbou there is/are (pokoj vlastní / vymyšlený / jakoukoliv místnost v bytě).
20.9, Na pátek 27.9. skupina č. 4 na PČ si přinese jakýkoli časopis
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18.9. Čt skupina č.4 – na další hodinu Čt (St 25.9.) – naučit se recitovat báseň, čítanka str.15 (možno samostatně nebo ve dvojici) I.Šmídová
17. 9. Angličtina 2 a 4
Aktuálně procvičujeme předložky in, on, at:
https://agendaweb.org/grammar/prepositions-time-exercises.html
Tereza Blažková


 
13. 9. ANGLIČTINA (skupina 1 a 3 - Richtrová): Prosím, aby děti z mé skupiny přinesly příští týden hotovost 245,- na nákup pracovního sešitu Project 1. Předem děkuji, Tereza Richtrová (richtrova@korunka.org)
9. 9. ANGLIČTINA (skupiny 1 a 3) Richtrová 
Prosím, aby všichni žáci měli obalené učebnice na angličtinu. Sešity jsem nechala na nich, ale měly by být linkované (případně s linkovanou podložkou) - doporučuji 544. 
V prvním týdnu jsme si popovídali o prázdninách. V učebnici už jsme zvládli Introduction, zopakovali jsme si představování a popis lidí. V tomto týdnu probereme ještě pozdravy a neurčitý člen (a, an).
Domácí úkol na pondělí 16. 9. - učebnice str. 81, cvičení 1 - 3a (vypracovat do sešitu). 
6. 9. Angličtina 2 a 4
Zopakovali jsme následující látku: to be, to have, adjectives (tall, short, happy, sad, clever, stupid, long, fast, slow, old, young, misbehaving, lazy, hardworking, sweet, salty, big, small), popis osoby - He/She is wearing ..., slovíčka k tématu oblečení.
První testík bude v pátek 13. 9.
S pozdravem
Tereza Blažková
Angličtina 2 a 4
První hodiny jsou opakovací, v pátek už by děti měly mít sešity dle vlastního uvážení, aby se jim do nich dobře psalo. Nepožaduji žádný konkrétní formát.
Tento rok nebudeme používat učebnice, vše potřebné budou mít žáci zapsáno v sešitech. V případě nepřítomnosti z jakéhokoliv důvodu je nutné, aby bylo vše dopsáno hned po návratu do školy.
S pozdravem
Tereza Blažková
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one