Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
ANGLICKÝ JAZYK – týden 15. – 18. 2. (SKUPINA 1) Richtrová
Dobrý den, žáci,
tento týden se opět uvidíme v úterý od 9:00 a v pátek od 8:00. Oba odkazy jsou na Google Classroom.  
Dokončujeme 3. lekci, takže ještě budeme pracovat se slovesem have got a znovu se zaměříme na téma škola. Čeká nás poslech i čtení. Samostatnou práci najdete na Google Classroom, skládá se ze cvičení v pracovním sešitě a z online cvičení. Odevzdávat máte: 1) cvičení 1 a 3 na straně 28 a cvičení 1 na straně 30 v pracovním sešitě. Posílejte do Google Classroom nebo na můj e-mail richtrova@korunka.org.
Předem děkuji a těším se na viděnou. S pozdravem T. Richtrová
ANGLICKÝ JAZYK – týden 8. – 12. 2. (SKUPINA 1) Richtrová
Dobrý den, žáci,
tento týden budeme mít dvě online hodiny angličtiny (v úterý od 9:00 a v pátek od 8:00). Oba odkazy vložím na Google Classroom. Pozvánku na tu páteční už jste dostali.
Budeme procvičovat hlavně otázky se slovesem have got. Samostatnou práci (také procvičení tvarů slovesa have got) najdete na Google Classroom. Odevzdávat máte: 1) cvičení 3, 4 na straně 27 v pracovním sešitě, 2) online pracovní list. Posílejte do Google Classroom nebo na můj e-mail richtrova@korunka.org.
Předem děkuji a přeji hezký týden. S pozdravem T. R.
ANGLICKÝ JAZYK – týden 1. – 5. 2. (SKUPINA 1) Richtrová
Dobrý den, páťáci,
v úterý se uvidíme na online hodině od 9:00 https://meet.google.com/esj-wpbd-brz
Zadání samostatné práce najdete na Google Classroom. Naučíme se školní předměty, podíváte se na video o britské škole a sami se pokusíte vytvořit projekt o svojí třídě a škole.
Odevzdávat tentokrát máte: 1) vyfocená slovíčka v sešitě, 2) projekt My school.
Opět můžete nahrát do Classroom nebo poslat na richtrova@korunka.org.
Předem děkuji. S pozdravem T. R.
ANGLICKÝ JAZYK – týden 25. – 28. 1. (SKUPINA 1) Richtrová
Dobrý den, páťáci,
v úterý se uvidíme na online hodině: https://meet.google.com/esj-wpbd-brz
Zadání samostatné práce najdete na Google Classroom. Tentokrát budete hodnotit 1. pololetí (Google Formulář) a vytvářet plakát / prezentaci na téma My pet (Můj mazlíček).
Vyfotit a odevzdat tentokrát máte: Google Formulář s hodnocením + projekt My pet.  
Nahrajte rovnou do Classroom nebo pošlete na richtrova@korunka.org. S pozdravem T. Richtrová
ANGLICKÝ JAZYK – týden 18. – 22. 1. (SKUPINA 1) Richtrová
Dobrý den, páťáci,
v úterý se těším na viděnou na online hodině: https://meet.google.com/esj-wpbd-brz
Zadání samostatné práce zaměřené na pets (domácí mazlíčky) a sloveso have got (mít) najdete na Google Classroom.
Vyfotit a odevzdat tentokrát máte: pracovní sešit, str. 26 / cvičení 1, 2 a zápis v sešitě. Výsledky Kahootu si zobrazím sama.
Stále platí, že můžete nahrávat rovnou do Classroom nebo posílat na richtrova@korunka.org. S pozdravem T. R.
ANGLICKÝ JAZYK – týden 11. – 15. 1. (SKUPINA 1) Richtrová
Dobrý den, páťáci,
v úterý se opět uvidíme na online hodině, odkaz je zde: https://meet.google.com/esj-wpbd-brz
Zadání samostatné práce najdete na Google Učebně. Opět budete procvičovat sloveso have got a také přídavná jména. Jsou tam úkoly povinné a potom ještě dobrovolné.
Odevzdávat máte: 1) foto slovíček (přídavných jmen) v sešitě, 2) napsat mi počet bodů z videa Snack Attack a 3) cvičení z pracovního sešitu str. 23 / 6, 7 a str. 24 / 4.
Děkuji a těším se na viděnou na online hodině, T. Richtrová
4. – 8. 1. ANGLICKÝ JAZYK (SKUPINA 2) Frková
Dobrý den, milé děti, 
přeji Vám všechno dobré do nového roku, hlavně zdraví :).
Tenhle týden se opět vracíme k online výuce. Online hodina nám zůstává v pátek 9:00h. Moc se na Vás těším. 
Je to ještě několik dnů, tak jsem Vám zadala samostatné práce na tento týden. Najdete je na Google Classroom.
Odevzdávejte do Classroom, případně posílejte na frkova@korunka.org.
Přeji hezký týden.
Romana Frková
4. – 8. 1. ANGLICKÝ JAZYK (SKUPINA 1) Richtrová
Dobrý den, žáci, pozvánky na úterní online hodinu jsme vám poslala na školní e-maily. Odkaz je pro jistotu ještě zde: https://meet.google.com/esj-wpbd-brz
Zadání samostatné práce na tento týden najdete na Google Classroom.
Odevzdávat máte: 1) zápis slovíček, 2) zápis tvarů slovesa have got, 3) vypracovaná cvičení 4, 5 v pracovním sešitě na straně 23. Odevzdávejte do Classroom, případně posílejte na richtrova@korunka.org.
Děkuji a v úterý se těším na viděnou, T. Richtrová.
20. 12. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1) Richtrová 
V poslední týdnu přes vánočními prázdninami jsme si napsali opakovací test ze 2. lekce, známky děti dostanou po prázdninách. Potom jsme se věnovali tématu Christmas. Hráli jsme vánoční kvíz a pracovali s dopisem pro Santu. 
V pondělí se na Classroom objeví dobrovolný domácí úkol. 
MERRY CHRISTMAS! 
11. 12. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1) Richtrová 
Na začátku týdne jsme psali test na otázky se slovesem být, dopadl u všech výborně. Potom jsme pracovali s textem o slavných místech v Británii (Culture - Address). Procvičovali jsme látku z lekce 2. Příští úterý si napíšeme test na opakování lekce 2. Bude tam poslech i čtení a cvičení z gramatiky. Co se v testu objeví? Sloveso být (to be), otázky a odpovědi (na jméno, věk, odkud jsme...), přivlastňovací přídavná jména (my, your, his...), wh- words + otázky, slovíčka family.
Domácí úkol z PS - strana 21 / cvičení 5 na úterý 15. 12.

 
Týden 7.12. - 11.12.

ČJ - Procvičování: Vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, přídavná jména, zájmena (ji, jí, mě, mně...)
MA - Slovní úlohy, desetinná čísla (+, -. *)
Pří - Člověk - vývoj
Vla Z - Kraje ČR, skupinová práce
7.12.-11.12. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2) Frková
V minulém týdnu jsme procvičovali otázky se slovesem být (to be questions). Zopakovali jsme si wh- words (who, what, where, when, why, how, whose). Dělali jsme poslechy z pracovního sešitu i z učebnice. Tenhle týden si napíšeme test.
S pozdravem
Frková
4. 12. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1) Richtrová 
V tomto týdnu jsme procvičovali otázky se slovesem být (to be questions). Zopakovali jsme si wh- words (who, what, where, when, why, how, whose). Dělali jsme poslechy z pracovního sešitu i z učebnice. 
Úkol na příští týden je na Google Classroom - z pracovního sešitu - strana 19 / cvičení 6 - odevzdání v úterý 8. 12.
Příští týden si na otázky napíšeme test.
ANGLICKÝ JAZYK – TÝDEN 23. – 27. 11. (SKUPINA 1) Richtrová
Dobrý den, páťáci,
tentokrát se uvidíme klasicky v úterý od 9:00. Pozvánky nebudu posílat, přihlaste se rovnou přes Google Meet (událost je tam uložena).
Dále se budeme soustředit na otázky se slovesem být a připomene si také dny v týdnu a vyjádření, kolik je hodin.
Samostatná práce je na Google Učebně.
Domácí úkol je z pracovního sešitu – str. 16 / cvičení 1 – 3. PS mi můžete odevzdat až v úterý 1. 12.
S pozdravem T. Richtrová 
INFORMATIKA (týden od 16. 11.)
Informatika probíhá v prosředí Google Classroom (nejpozději v pondělí večer se vždy objeví nový úkol).
Práci (Vyhledávače) pro tento týden již najdete na úvodní straně Clasroomu (Stream) a nebo pod záložkou Práce v kurzu. 
ANGLICKÝ JAZYK – TÝDEN 16. – 20. 11. (SKUPINA 1) Richtrová
Dobrý den, tento týden je změna. V úterý máme státní svátek, takže online angličtina bude v pátek 20. 11. od 10:00. Na školní e-mail jsem dětem poslala pozvánky. Na online hodině si vysvětlíme a procvičíme tvoření otázek se slovesem být.
Samostatná práce je zadána na Google Classroom.
Tentokrát nemusíte nic posílat, stačí do konce týdne splnit Kahoot na tvary slovesa být. Komu nějaké úkoly chybí, má prostor na dodělávání a odevzdání.
S pozdravem Richtrová
INFORMATIKA (týden od 9. 11.)
Informatika probíhá v prosředí Google Classroom (nejpozději v pondělí večer se vždy objeví úkol).
Práci (Digitální svět) pro tento týden již najdete na úvodní straně Clasroomu (Stream) a nebo pod záložkou Práce v kurzu.

Prosím, dodělejte i předchozí úkoly. 
ANGLICKÝ JAZYK – TÝDEN 9. – 13. 11. (SKUPINA 1) Richtrová
Online angličtina bude opět v úterý od 9:00. Děti si ji otevřou v Google kalendáři nebo v Google Meet. Navážeme na slovíčka „my family“ a potom procvičíme přivlastňovací přídavná jména. Potřebovat budeme učebnici a sešit.
Na Google Učebně najdete zadání + odkazy k procvičení a domácí úkol. Děti budou procvičovat přivlastňovací přídavná jména a přivlastňovací tvary jmen. V domácím úkolu si ještě zopakují slovní zásobu rodina.
Co je tento týden potřeba odevzdat?  
1) Foto sešitu se zapsanými přivlastňovacími přídavnými jmény.
2) Foto pracovního sešitu – strana 15 / cvičení 5 a 6.
3) Foto rodokmenu – My family tree (může být i vymyšlený).  
INFORMATIKA (týden od 2. 11.)
Informatika probíhá v prosředí Google Classroom (nejpozději v pondělí večer se vždy objeví úkol).
Práci (Halloween obrázek + Logické hádanky I.) pro tento i minulý týden najdete na úvodní straně Clasroomu (Stream) a nebo pod záložkou Práce v kurzu.

Prosím, dodělejte i předchozí úkoly. 
ANGLICKÝ JAZYK – TÝDEN 2. – 6. 11. (SKUPINA 1) Richtrová
Online angličtina na bude opět v úterý od 9:00. Děti mají událost uloženou jako opakující se v Google kalendáři – přihlásí se přes něj nebo si otevřou Google Meet, kde se jim také zobrazí.
V pátek v 8:00 děti dostanou přes Učebnu odkaz na online test, který samostatně vypracují a pošlou zpět. Test bude na tvary slovesa být (pouze kladné – am, is, are).
Na Google Učebně najdete veškerá zadání a také program online hodiny. Co je nutno odevzdat?
1) Procvičování záporu slovesa být (to be negative) – cvičení v učebnici (zápis do sešitu) a pracovním sešitě – do pátku 6. 11.
2) Plakát / prezentace My favourite personality – do úterý 10. 11.
3) Test na tvary slovesa to be (být) v pátek 6. 11.
INFORMATIKA (týden od 19. 10.)
Informatika bude probíhat v prostředí Google Classroom. Děti již dostaly pozvánky na svůj školní e-mail. Stačí tedy jen kliknout v e-mailu na odkaz a zapsat se do třídy (pokud má někdo problém s přihlášením do svého školního e-mailu, piště prosím mně - inovotna@korunka.org).

Práci (Historie a vývoj počítačů) pro tento týden již najdete na úvodní straně Clasroomu (Stream) a nebo pod záložkou Práce v kurzu.


 
ANGLICKÝ JAZYK - týden 19. - 23. 10. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, páťáci, pro skupinu 1 jsem založila Google Classroom = Google Učebnu. Přidejte se přes e-mail, který jsem poslala na vaše školní maily. Stejně tak tam máte pozvánku na naši úterní online hodinu. Začneme 20. 10. v 9:00
Zaměříme se na začátek 2. lekce v učebnici a také si připomeneme Halloween :-) Plán s prací na tento týden vkládám pod zadání v dokumentu pdf. Je v něm zahrnuto i to, co uděláme společně. Tak prosím vyčkejte do úterka. Co nestihneme, doděláte potom samostatně. 
 
 ANGLICKÝ JAZYK  14.10.-16.10. (2. skupina) Frková
Vážení rodiče a milé děti,
na úterní hodině jsme psali test na předložky času on, in, at.  Pro zbytek týdne zadávám teda samostatnou práci. Děti, které mají s tím ještě trochu problém, mají teda ještě prostor na doučení. Příští týden budeme mít online hodinu, kde si ještě naposledy ověřím znalost předložek. 
Připomenout si je můžete ve videu Prepositions of Time Song (některé tam jsou navíc, zaměřit se na in, on, at).
Vypracovat  online cvičení: 1) Liveworksheet - Prepostions of Time - vybrat vhodné předložky a zkontrolovat odpovědi (Finish → check my answers).
2) Prepositions of Time - vybrat správné předložky a zkontrolovat odpovědi (Done!). 
Přeji hezký týden.
Frková
14. 10. - 16. 10. ANGLICKÝ JAZYK (Richtrová) 
Na úterní hodině jsme psali test na hláskování. Pro zbytek týdne zadávám samostatnou práci. Dokončujeme 1. lekci, příští týden jsem chtěla napsat opakovací test, ale odsouváme ho. Online hodinu plánuji od příštího týdne. 
ČTVRTEK: Names = jména - učebnice, str. 12 - přečtetě a poslechněte si (Page 12, Exercise 1a) text o jménech. Do sešitu si napište slovní zásobu (v pdf souboru pod příspěvkem), poté vypracujte cvičení 12 / 3 - přečtěte si příklad (Bradley) a podívejte se na tabulku. Podle tohoto vzoru vytvořte podobnou do sešitu a vyplňte podle jednoho dalšího (vámi vybraného) dítěte (Abigail, Tim nebo Jojo). Pošlete foto na richtrova@korunka.org
PÁTEK: Prepositions of time = časové předložky: in, on, at
Připomenout si je ve videu Prepositions of Time Song (některé tam jsou navíc, zaměřit se na in, on, at).
Vypracovat  online cvičení: 1) Liveworksheet - Prepostions of Time - vybrat vhodné předložky a zkontrolovat odpovědi (Finish → check my answers).
2) Prepositions of Time - vybrat správné předložky a zkontrolovat odpovědi (Done!). 

 
5. - 9. 10. ANGLICKÝ JAZYK (Richtrová) 
Dokončujeme 1. lekci. Děti psaly menší test na dílčí témata z této lekce. Dále jsme procvičovali abecedu. Krátký test na hláskování bude příští týden v úterý 13. 10. Zároveň procvičujeme předložky času - in, on, at. 
Domácí úkol na úterý - vytvořit si tabulku podle cvičení 4a na str. 10 v učebnici. Jednotlivá písmena abecedy děti rozdělí podle toho, jaká se v nich vyslovuje hláska. Začátek jsme udělali ve škole. 
 
Shrnutí týdne 5.10. - 9.10.

ČJ - Zájmena, skloňování osobních zájmen, přivlastňovacích zájmen, pracovní listy (mě, mně, ji, jí), PL doplňovačka shoda podmětu s přísudkem + vyjmenovaná slova + práce s textem, číslovky - skloňování dva, tři, čtyři

MA - Práce s jízdním řádem + slovní úlohy, dělení dvojciferným číslem, násobení z paměti, pracovní listy (přednosti početních operací)

MA geo - Trojúhelník, čtverec, obdélník, obvod a obsah

VLA D - Marie Terezie a Josef II

VLA Z - Plzeňský kraj

Pří - počasí, podnebí, podnebné pásy (tropický)
ANGLICKÝ JAZYK 5.10.-9.10. Frková
Vážení rodiče,
minulý týden jsme ukončili Unit 1 a napsali jsme si test. Děti by měly mít i dodělaný pracovní sešit z první lekce. Kdo nemá, klidně si to může dodělat doma. Tenhle celý  týden budeme probírat předložky času on, in, at a procvičovat je. Tady naleznete online cvičení na dané téma: https://agendaweb.org/grammar/prepositions-time-exercises.html

 
Shrnutí týdne:

ČJ - opakování vyjm. slova + shoda podmětu s přísudkem, zájmena - druhy zájmen, skloňování osobních zájmen, já, ona + zájmeno se (sebou x s sebou), ve středu opakovací test (zájmena já, ona, vzory podst. jmen, shoda podmětu s přísudkem), (práce s učebnicí v hodinách str. 114/5, str. 115/8)
DÚ na podnělí, učebnice str. 115/7

MA - slovní úlohy se zlomky (vypočítání slevy a ceny po slevě), odhadování výsledku, počítání zpaměti (+, -, .), dělení dvojciferným číslem - postup a procvičování

MA geo - Trojúhelníky (obvod), mnohoúhelník

Pří - Vesmír - opakování, vodstvo

Vla D - Habsburkové

Vla Z - Jihočeský kraj
29. 9. - 2. 10. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1) Richtrová 
Tento týden procvičujeme látku lekce 1 - pokyny, členy, čísla a vazbu there is / there are. 
V pátek budeme spojeí s druhou polovinou třídy, zaměříme se na časové předložky in, at, on.
Test v pondělí 5. 10. - pokyny ve třídě (classroom instructions - str. 7 v učebnici), čísla a diktování telefonních čísel, členy neurčité (a, an). 
Domácí úkol na 5. 10. - pracovní list (děti dostávaly ve čtvrtek) - 1. sloupec - doplnění členů neurčitých a / an.
Angličtina 29.9.-2.10. Frková
Vážení rodiče,
tenhle týden jsme si zopakovali číslice od 1-100, množní číslo a naučili jsme se co je to nickname a jak se řekne v angličtině křestní jméno a příjmení. Tím jsme ukončili první lekci. Už nám zůstává jenom úplné shrnutí (review) v učebnici i v pracovním sešitě. Z minulého školního roku nám zůstalo jedno téma, které začneme probírat  tenhle týden a to jsou "předložky času on, in, at. Tohle téma nenaleznete v učebnici, děti dostanou materiály i pracovní listy na procvičování.
S přáním hezkého týdne
Frková
 
22. 9. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1) Richtrová 
Dále se věnujeme číslicím, vyjádření množného čísla. Následující dvě hodiny budou suplované, děti budou dělat cvičení v pracovním sešitě Project 1. Dva žáci jej ještě nemají, těm jsem listy nakopírovala. Jedná o strany 2 - 7.
Každý bude pracovat svým tempem. Vypracovaná cvičení si poté zkontroluji. Jde o opakováná všech dosavadních témat (představování, pokyny, členy, čísla a množné číslo). 
19. 9. ANGLICKÝ JAZYK 14. - 18. 9. (skupina 1) Richtrová 
Pokyny ve třídě (učebnice, str. 7), neurčité členy a / an (učebnice, str. 6), čísla 1 - 100 + poslech Jaké je tvé telefonní číslo? (učebnice, str. 8)
Domácí úkol na úterý 22. 9.: napsat do sešitu čísla ze cvičení 5 na str. 8 v učebnici (vždy číslici + anglicky slovně).
Procvičení online: hra Monster Numbers a napiš čísla Find the numbers 
Písnička: DJ COUNT - Count to 100
11. 9. ANGLICKÝ JAZYK (Frková, Richtrová) 
Domácí úkol na úterý 15. 9. Děti o hodině kreslily svou vysněnou třídu. Zatím mají obrázek a popisky jednotlivých kusů nábytku a předmětů. Doma mají dokončit a napsat 6 vět s použitím there is / there are, kterými třídu popíší. 
Např. There is an armchair. There is a table. There are six books on the table.
3. 6. Anglický jazyk (Frková, Richtrová) 
Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce. Letos budeme používat učebnici Project 1. K ní na základě Vašeho souhlasu zakoupíte žákům pracovní sešit Project 1 (Fourth Edition) (pozor, je to 4. vydání). Pro orientaci vkládáme odkaz na knihkupectví Luxor https://www.luxor.cz/product/project-fourth-edition-1-pracovni-sesit-s-poslechovym-cd-a-project-online-practi-zbo000065771
Co se týče sešitu, daly jsme dětem volnost ve formátu (A5 nebo A4), takže doporučujeme např. 544 nebo 444. Někdo chtěl pokračovat v 523, také může být, jen počet listů bude menší. Budeme potřebovat jeden sešit. 
Děkujeme, Romana Frková a Tereza Richtrová
PRO NEMOCNÉ:

PŘÍ: planety sluneční soustavy
VLA: Habsburkové
VLA Z: Kraje ČR (Praha a Středočeský kraj)

ČJ: Diktát - příloha do mailu, uč: str. 30, cvičení 8 do sešitu
MA: Slovní úlohy - příloha do mailu
PRO NEMOCNÉ

PŘÍ: Sluneční soustava - planety, pokračování, Hvězdy
MA: str. 29 - slovní úlohy, dělení dvojciferným dělitelem zakončeným nulou, pětiminutovka na násobení (malá násobilka)
ČJ: pracovní listy v mailu
VLA Z: Středočeský kraj
Geometrie: Pracovní listy v mailu
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one