Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
ANGLICKÝ JAZYK – TÝDEN 23. – 27. 11. (SKUPINA 1) Richtrová
Dobrý den, páťáci,
tentokrát se uvidíme klasicky v úterý od 9:00. Pozvánky nebudu posílat, přihlaste se rovnou přes Google Meet (událost je tam uložena).
Dále se budeme soustředit na otázky se slovesem být a připomene si také dny v týdnu a vyjádření, kolik je hodin.
Samostatná práce je na Google Učebně.
Domácí úkol je z pracovního sešitu – str. 16 / cvičení 1 – 3. PS mi můžete odevzdat až v úterý 1. 12.
S pozdravem T. Richtrová 
INFORMATIKA (týden od 16. 11.)
Informatika probíhá v prosředí Google Classroom (nejpozději v pondělí večer se vždy objeví nový úkol).
Práci (Vyhledávače) pro tento týden již najdete na úvodní straně Clasroomu (Stream) a nebo pod záložkou Práce v kurzu. 
ANGLICKÝ JAZYK – TÝDEN 16. – 20. 11. (SKUPINA 1) Richtrová
Dobrý den, tento týden je změna. V úterý máme státní svátek, takže online angličtina bude v pátek 20. 11. od 10:00. Na školní e-mail jsem dětem poslala pozvánky. Na online hodině si vysvětlíme a procvičíme tvoření otázek se slovesem být.
Samostatná práce je zadána na Google Classroom.
Tentokrát nemusíte nic posílat, stačí do konce týdne splnit Kahoot na tvary slovesa být. Komu nějaké úkoly chybí, má prostor na dodělávání a odevzdání.
S pozdravem Richtrová
INFORMATIKA (týden od 9. 11.)
Informatika probíhá v prosředí Google Classroom (nejpozději v pondělí večer se vždy objeví úkol).
Práci (Digitální svět) pro tento týden již najdete na úvodní straně Clasroomu (Stream) a nebo pod záložkou Práce v kurzu.

Prosím, dodělejte i předchozí úkoly. 
ANGLICKÝ JAZYK – TÝDEN 9. – 13. 11. (SKUPINA 1) Richtrová
Online angličtina bude opět v úterý od 9:00. Děti si ji otevřou v Google kalendáři nebo v Google Meet. Navážeme na slovíčka „my family“ a potom procvičíme přivlastňovací přídavná jména. Potřebovat budeme učebnici a sešit.
Na Google Učebně najdete zadání + odkazy k procvičení a domácí úkol. Děti budou procvičovat přivlastňovací přídavná jména a přivlastňovací tvary jmen. V domácím úkolu si ještě zopakují slovní zásobu rodina.
Co je tento týden potřeba odevzdat?  
1) Foto sešitu se zapsanými přivlastňovacími přídavnými jmény.
2) Foto pracovního sešitu – strana 15 / cvičení 5 a 6.
3) Foto rodokmenu – My family tree (může být i vymyšlený).  
INFORMATIKA (týden od 2. 11.)
Informatika probíhá v prosředí Google Classroom (nejpozději v pondělí večer se vždy objeví úkol).
Práci (Halloween obrázek + Logické hádanky I.) pro tento i minulý týden najdete na úvodní straně Clasroomu (Stream) a nebo pod záložkou Práce v kurzu.

Prosím, dodělejte i předchozí úkoly. 
ANGLICKÝ JAZYK – TÝDEN 2. – 6. 11. (SKUPINA 1) Richtrová
Online angličtina na bude opět v úterý od 9:00. Děti mají událost uloženou jako opakující se v Google kalendáři – přihlásí se přes něj nebo si otevřou Google Meet, kde se jim také zobrazí.
V pátek v 8:00 děti dostanou přes Učebnu odkaz na online test, který samostatně vypracují a pošlou zpět. Test bude na tvary slovesa být (pouze kladné – am, is, are).
Na Google Učebně najdete veškerá zadání a také program online hodiny. Co je nutno odevzdat?
1) Procvičování záporu slovesa být (to be negative) – cvičení v učebnici (zápis do sešitu) a pracovním sešitě – do pátku 6. 11.
2) Plakát / prezentace My favourite personality – do úterý 10. 11.
3) Test na tvary slovesa to be (být) v pátek 6. 11.
INFORMATIKA (týden od 19. 10.)
Informatika bude probíhat v prostředí Google Classroom. Děti již dostaly pozvánky na svůj školní e-mail. Stačí tedy jen kliknout v e-mailu na odkaz a zapsat se do třídy (pokud má někdo problém s přihlášením do svého školního e-mailu, piště prosím mně - inovotna@korunka.org).

Práci (Historie a vývoj počítačů) pro tento týden již najdete na úvodní straně Clasroomu (Stream) a nebo pod záložkou Práce v kurzu.


 
ANGLICKÝ JAZYK - týden 19. - 23. 10. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, páťáci, pro skupinu 1 jsem založila Google Classroom = Google Učebnu. Přidejte se přes e-mail, který jsem poslala na vaše školní maily. Stejně tak tam máte pozvánku na naši úterní online hodinu. Začneme 20. 10. v 9:00
Zaměříme se na začátek 2. lekce v učebnici a také si připomeneme Halloween :-) Plán s prací na tento týden vkládám pod zadání v dokumentu pdf. Je v něm zahrnuto i to, co uděláme společně. Tak prosím vyčkejte do úterka. Co nestihneme, doděláte potom samostatně. 
 
 ANGLICKÝ JAZYK  14.10.-16.10. (2. skupina) Frková
Vážení rodiče a milé děti,
na úterní hodině jsme psali test na předložky času on, in, at.  Pro zbytek týdne zadávám teda samostatnou práci. Děti, které mají s tím ještě trochu problém, mají teda ještě prostor na doučení. Příští týden budeme mít online hodinu, kde si ještě naposledy ověřím znalost předložek. 
Připomenout si je můžete ve videu Prepositions of Time Song (některé tam jsou navíc, zaměřit se na in, on, at).
Vypracovat  online cvičení: 1) Liveworksheet - Prepostions of Time - vybrat vhodné předložky a zkontrolovat odpovědi (Finish → check my answers).
2) Prepositions of Time - vybrat správné předložky a zkontrolovat odpovědi (Done!). 
Přeji hezký týden.
Frková
14. 10. - 16. 10. ANGLICKÝ JAZYK (Richtrová) 
Na úterní hodině jsme psali test na hláskování. Pro zbytek týdne zadávám samostatnou práci. Dokončujeme 1. lekci, příští týden jsem chtěla napsat opakovací test, ale odsouváme ho. Online hodinu plánuji od příštího týdne. 
ČTVRTEK: Names = jména - učebnice, str. 12 - přečtetě a poslechněte si (Page 12, Exercise 1a) text o jménech. Do sešitu si napište slovní zásobu (v pdf souboru pod příspěvkem), poté vypracujte cvičení 12 / 3 - přečtěte si příklad (Bradley) a podívejte se na tabulku. Podle tohoto vzoru vytvořte podobnou do sešitu a vyplňte podle jednoho dalšího (vámi vybraného) dítěte (Abigail, Tim nebo Jojo). Pošlete foto na richtrova@korunka.org
PÁTEK: Prepositions of time = časové předložky: in, on, at
Připomenout si je ve videu Prepositions of Time Song (některé tam jsou navíc, zaměřit se na in, on, at).
Vypracovat  online cvičení: 1) Liveworksheet - Prepostions of Time - vybrat vhodné předložky a zkontrolovat odpovědi (Finish → check my answers).
2) Prepositions of Time - vybrat správné předložky a zkontrolovat odpovědi (Done!). 

 
5. - 9. 10. ANGLICKÝ JAZYK (Richtrová) 
Dokončujeme 1. lekci. Děti psaly menší test na dílčí témata z této lekce. Dále jsme procvičovali abecedu. Krátký test na hláskování bude příští týden v úterý 13. 10. Zároveň procvičujeme předložky času - in, on, at. 
Domácí úkol na úterý - vytvořit si tabulku podle cvičení 4a na str. 10 v učebnici. Jednotlivá písmena abecedy děti rozdělí podle toho, jaká se v nich vyslovuje hláska. Začátek jsme udělali ve škole. 
 
Shrnutí týdne 5.10. - 9.10.

ČJ - Zájmena, skloňování osobních zájmen, přivlastňovacích zájmen, pracovní listy (mě, mně, ji, jí), PL doplňovačka shoda podmětu s přísudkem + vyjmenovaná slova + práce s textem, číslovky - skloňování dva, tři, čtyři

MA - Práce s jízdním řádem + slovní úlohy, dělení dvojciferným číslem, násobení z paměti, pracovní listy (přednosti početních operací)

MA geo - Trojúhelník, čtverec, obdélník, obvod a obsah

VLA D - Marie Terezie a Josef II

VLA Z - Plzeňský kraj

Pří - počasí, podnebí, podnebné pásy (tropický)
ANGLICKÝ JAZYK 5.10.-9.10. Frková
Vážení rodiče,
minulý týden jsme ukončili Unit 1 a napsali jsme si test. Děti by měly mít i dodělaný pracovní sešit z první lekce. Kdo nemá, klidně si to může dodělat doma. Tenhle celý  týden budeme probírat předložky času on, in, at a procvičovat je. Tady naleznete online cvičení na dané téma: https://agendaweb.org/grammar/prepositions-time-exercises.html

 
Shrnutí týdne:

ČJ - opakování vyjm. slova + shoda podmětu s přísudkem, zájmena - druhy zájmen, skloňování osobních zájmen, já, ona + zájmeno se (sebou x s sebou), ve středu opakovací test (zájmena já, ona, vzory podst. jmen, shoda podmětu s přísudkem), (práce s učebnicí v hodinách str. 114/5, str. 115/8)
DÚ na podnělí, učebnice str. 115/7

MA - slovní úlohy se zlomky (vypočítání slevy a ceny po slevě), odhadování výsledku, počítání zpaměti (+, -, .), dělení dvojciferným číslem - postup a procvičování

MA geo - Trojúhelníky (obvod), mnohoúhelník

Pří - Vesmír - opakování, vodstvo

Vla D - Habsburkové

Vla Z - Jihočeský kraj
29. 9. - 2. 10. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1) Richtrová 
Tento týden procvičujeme látku lekce 1 - pokyny, členy, čísla a vazbu there is / there are. 
V pátek budeme spojeí s druhou polovinou třídy, zaměříme se na časové předložky in, at, on.
Test v pondělí 5. 10. - pokyny ve třídě (classroom instructions - str. 7 v učebnici), čísla a diktování telefonních čísel, členy neurčité (a, an). 
Domácí úkol na 5. 10. - pracovní list (děti dostávaly ve čtvrtek) - 1. sloupec - doplnění členů neurčitých a / an.
Angličtina 29.9.-2.10. Frková
Vážení rodiče,
tenhle týden jsme si zopakovali číslice od 1-100, množní číslo a naučili jsme se co je to nickname a jak se řekne v angličtině křestní jméno a příjmení. Tím jsme ukončili první lekci. Už nám zůstává jenom úplné shrnutí (review) v učebnici i v pracovním sešitě. Z minulého školního roku nám zůstalo jedno téma, které začneme probírat  tenhle týden a to jsou "předložky času on, in, at. Tohle téma nenaleznete v učebnici, děti dostanou materiály i pracovní listy na procvičování.
S přáním hezkého týdne
Frková
 
22. 9. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1) Richtrová 
Dále se věnujeme číslicím, vyjádření množného čísla. Následující dvě hodiny budou suplované, děti budou dělat cvičení v pracovním sešitě Project 1. Dva žáci jej ještě nemají, těm jsem listy nakopírovala. Jedná o strany 2 - 7.
Každý bude pracovat svým tempem. Vypracovaná cvičení si poté zkontroluji. Jde o opakováná všech dosavadních témat (představování, pokyny, členy, čísla a množné číslo). 
19. 9. ANGLICKÝ JAZYK 14. - 18. 9. (skupina 1) Richtrová 
Pokyny ve třídě (učebnice, str. 7), neurčité členy a / an (učebnice, str. 6), čísla 1 - 100 + poslech Jaké je tvé telefonní číslo? (učebnice, str. 8)
Domácí úkol na úterý 22. 9.: napsat do sešitu čísla ze cvičení 5 na str. 8 v učebnici (vždy číslici + anglicky slovně).
Procvičení online: hra Monster Numbers a napiš čísla Find the numbers 
Písnička: DJ COUNT - Count to 100
11. 9. ANGLICKÝ JAZYK (Frková, Richtrová) 
Domácí úkol na úterý 15. 9. Děti o hodině kreslily svou vysněnou třídu. Zatím mají obrázek a popisky jednotlivých kusů nábytku a předmětů. Doma mají dokončit a napsat 6 vět s použitím there is / there are, kterými třídu popíší. 
Např. There is an armchair. There is a table. There are six books on the table.
3. 6. Anglický jazyk (Frková, Richtrová) 
Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce. Letos budeme používat učebnici Project 1. K ní na základě Vašeho souhlasu zakoupíte žákům pracovní sešit Project 1 (Fourth Edition) (pozor, je to 4. vydání). Pro orientaci vkládáme odkaz na knihkupectví Luxor https://www.luxor.cz/product/project-fourth-edition-1-pracovni-sesit-s-poslechovym-cd-a-project-online-practi-zbo000065771
Co se týče sešitu, daly jsme dětem volnost ve formátu (A5 nebo A4), takže doporučujeme např. 544 nebo 444. Někdo chtěl pokračovat v 523, také může být, jen počet listů bude menší. Budeme potřebovat jeden sešit. 
Děkujeme, Romana Frková a Tereza Richtrová
PRO NEMOCNÉ:

PŘÍ: planety sluneční soustavy
VLA: Habsburkové
VLA Z: Kraje ČR (Praha a Středočeský kraj)

ČJ: Diktát - příloha do mailu, uč: str. 30, cvičení 8 do sešitu
MA: Slovní úlohy - příloha do mailu
PRO NEMOCNÉ

PŘÍ: Sluneční soustava - planety, pokračování, Hvězdy
MA: str. 29 - slovní úlohy, dělení dvojciferným dělitelem zakončeným nulou, pětiminutovka na násobení (malá násobilka)
ČJ: pracovní listy v mailu
VLA Z: Středočeský kraj
Geometrie: Pracovní listy v mailu
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one