Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
ANGLIČTINA (Melicharová) 23.11. - 27.11.

Milé, milí,
děkuji všem za zaslané práce! Vytvořila jsem pro Vás a Vaše rodiče hodnocení z naší Aj, vycházela jsem při něm hodně právě z Vaší práce během online výuky. Bohužel zdaleka ne všichni mi práce poslali. Věřím, že se tyto rezervy upraví. Na hodinu v tomto týdnu si prosím nachystejte: - Vaše ´komiksy´ k denním činnostem s časy a obrázky činností, k nimž jsme se pořádně v pátek nedostali, probereme tedy následující hodinu + kdo neposlal, pošlete na Classroom - poslechněte si a podívejte se opět na video s odkazem níže k tématu: Time:
https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo a zkuste si přičinit zápis (viz také informace z minulé hodiny) k tomu, jak se vyjadřuje v AJ čas; sepište si do sešitu, udělejte poznámky, jak jste gramatickým pravidlům ohledně určování času porozuměli a pošlete mi je do pátku do Classroomu a na hodině si společně zkontrolujeme - vytvořte si (opět do sešitu) myšlenkovou mapu (mindmap) slovíček, příp. frází, které se týkají tématu: Food+drink/shopping a pošlete prosím ofocené na Classroom.

Zdraví
Vanda


 
16. 11. Angličtina Kottová - způsob informování žáků a rodičů
Prosím všechny o odevzdávání dříve zadaných úkolů do Classroom nebo prostřednictvím emailu.
Všechny materiály pro žáky jsou nyní vkládány do Google Classroom. V případě jakýchkoliv problémů budu rodiče informaovat emailem. Pokud předem víte o absenci Vašeho dítěte na online hodině, pošlete omluvenku na email kottova@korunka.org. V opačném případě ji pošlete až po hodině.
S pozdravem
Tereza Kottová
ANGLIČTINA (Melicharová) 4.C 16.11. - 20.11.

V hodině 13.11. jsme stihli projít slovíčka a otázky k videu Our planet. Se zadaným obrázkem jsme ještě nepracovali. Zůstává proto na další hodinu. 
Připomenu ještě ostatní úkoly, které bych od Vás ráda získala do pátku 20.11. a byly zadány již na minulé týdny, bohužel ale ještě zdaleka od všech 
nebyly dodány.

Proto znovu pobízím všechny: 

do pátku do 8.00 mi prosím odevzdejte následující úkoly z podzimního období v karanténě do vytvořené složky Classroom:
- foto Classroom (obrázek a popis obj., situací)
- sloku k písničce: Autumn (inspirace na korunka.info) 
- do sešitu zapsaná slovíčka k tématu: Halloween (viz korunka.info)
- z videa: Our planet (koruka.info) - vypsat si zajímavá slovíčka
- z Our planet - shrnutí, o čem video bylo

+ mít hotové/vypracované stránky v PS od 2 - 15, fotit nemusíte, budeme kontrolovat postupně během hodin i pak ve škole

Na hodinu 20.11.:
si nachystejte obrázek - komiks s 5 různými činnostmi, které děláte v nějakou konkrétní dobu a vepište k činnostem nějaký časový údaj, 
např. At 9 o´clock....
Více rozvádět nemusíte, doplníme si v hodině.

Podívejte se na toto video k určování timu :)
https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo

A zkuste mi v pátek zodpovědět, jak se vyjadřuje čas v angličtině!

See you on Friday!
BR
Vanda
Angličtina (Melicharová) 8.11. - 13.11.

V minulé hodině 6.11. jsme hodně opakovali. Zaměřili jsme se na slovní zásobu k podzimu. Mnoho z Vás neodevzdalo ještě úkoly. 
Prosím pošlete mi foto Classroom, kdo ještě nedodal, a také sloku k písničce AutumnOfocená zapsaná slovíčka k tématu: Halloween.
Pracovní sešit fotit nemusíte, budeme kontrolovat postupně během hodin. 


Přímo na hodinu 13.11. si prosím připravte shrnutí, co jste viděli v následujícím videu - viz otázky u bodů 1 a 2:

https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE

1) zapsat zajímavá slovíčka
2) co jste se dozvěděli o naší planetě (stručně, v bodech)


+

3) Namalujte si obrázek (komiks) - kde bude pět různých činností, které děláte v nějakou konkrétní (různou) dobu. Stačí jen obrázek. 

Tyto úkoly - cv. k videu a obrázek nemusíte posílat. Jen si připravit na hodinu.

Ať vše jde lehce, v pátek se těším na viděnou
Vanda Melicharová
Angličtina (Melicharová) 26.10. - 3.11.
Nejdříve jen připomenu úkoly na minulou hodinu 23.10.
Děti, měly jste si připravit, dohotovit obrázky třídy a pojmenovat dané objekty ve třídě, příp. namalovat a popsat situace,
které se dějí ve třídě - viz fráze v PS (workbook) z kontextu škola. Poprosím všechny, pošlete mi Vaše obrázky ofocené na mail (co nejdříve), do teď mám pouze cca od 3 z Vás. 
Dále jste si měly vyplnit cvičení v PS (workbook) ze strany 2-11. Tyto stránky ofocené nemusíte posílat. Zkontrolujeme si společně na hodině.
V pátek jsme si povídaly také o tématu Halloween. Kilián si připravil moc pěknou prezentaci, z níž Vám sem vypisuji zajímavá slovíčka. Ta si prosím 
přepište do sešitu
. Ukážeme si je v sešitech pak v další hodině.

candy
witch
zombie
trick or treat
scary
orange and black color 
costume
cat
bat

carve a pumpkin
Jack-o-Lantern
wear a costume
funny


Na 3.11. se tedy prosím připravte:
- ofocené obrázky Classroomu a pošlete mně na mail
- přepište si slovíčka k tématu Halloween do sešitu
- vyplňte cvičení v PS (workbook) od stránky 12-15
- pusťte si následující písničku k tématu Autumn a zkuste si sami sepsat jednu sloku o podzimu (zkuste tak, aby se hodila k dané melodii)


https://www.youtube.com/watch?v=8xXvVvAFEQQ

Doporučuji Vám zhlédnout také video ještě k tématu Classroom, které najdete pod odkazem níže:
https://www.youtube.com/watch?v=KCMvUQSM1Qs

Všechny Vás zdravím, mějte se a mějte pěkné prázdniny!
Těším se na Vaši tvorbu a na viděnou (nejspíš) 3.11. opět online,
Vanda Melicharová

 
26. 10. Angličtina Kottová - prázdniny
Milé děti, připomínám úkol do příštího Meetu - vytořit dvě hádanky o zvířátkách viz interaktivní pracovní listy:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/Animal_riddles_oe53608pd
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/Riddles_bo166158gt
Brzy dostanete pozvánku do Google učebny, kde bude kvíz na Halloween.
S pozdravem
Tereza
Informace k distanční výuce - 14.10.2020
Milí rodiče, 
zítra začínáme s distanční online výukou. Ze zákona je povinné se distanční výuky účastnit. Pokud se Vaše dítě nebude online výuky účastnit, napište mi, domluvíme se na jiné formě. Pokud mi nenapíšete, považuji to za Váš souhlas s účastí na online výuce. V tom případě je nutné dítě omluvit, pokud by se některé online hodiny neúčastnilo. 
Rozpis jednotlivých skupin s časy připojení najdete v příloze. 
Děti mají založené školní e-maily (v příloze), prosím, zeptejte se jich, zda mají změněné heslo (původní bylo: zmensime). Pokud ne, prosím, změňte ho s nimi. Ze svého školního mailu se budou hlásit na google meet, dostaly na něj pozvánku. Ze stejného odkazu se budou hlásit každý den. 
Témata online výuky: 
ČT 15.10. - opakovací prezentace - předpona, kořen, přípona (TP ČJ 4). Na tuto prezentaci navazuje v TP ČJ 5,6.
PÁ 16.10. - opakovací prezentace - přímá řeč (TP ČJ 7). Na tuto prezentaci navazuje v TP ČJ 8,9,
PO 19.10. (s Luckou) - vlastivěda 
ÚT 20.10. - TP ČJ 2 (cizí slova s ki, ri apod.) + M - zhodnocení ověřování sčít. a odčít. bez přechodu/s přechodem
ST 21.10. (s Luckou) - přírodověda
ČT 22.10. - TP ČJ 10A a 10B - přísloví 
PÁ 23.10. - AJ 8-8.45 (přijde samostatný odkaz), Halloweenská hra - 1., 2. a 3. skupina - 9-10, 4. a 5.skupina - 10.30-11.30
 
Ukládejte prosím hotovou práci na disk PO KONTROLE DÍTĚTEM (je na google disku) PRŮBĚŽNĚ, jinak nemáme vidět šanci, na čem děti pracují a co jim jde/nejde. 
 
Kromě práce z TP mohou děti procvičovat:
- pravopis u,ú,ů - PS Procvičování pravopisu str. 2
- pravopis tvrdé, měkké souhl. - PS Procvičování pravopisu, str. 3
 
V současné době mám na opravu PS Hravý početník (ověřování zvládnutí sčítání a odčítání bez přechodu a s přechodem). Jakmile ho opravím, napíšu vám, bude možné si ho vyzvednout na vrátnici a procvičovat v něm (str. 1, str. 3-6). 
 
Informace k angličtině naleznete na www.korunka.info
Informace k možnosti stravování v době distanční výuky naleznete na www.korunka.org, jídelna. 
 
Termín prázdnin: 26.-30.10.
 
Těšíme se na děti zítra i v další dny!
Iva, Lenka a Lucka
 
 
 
 
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one