Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
1.12. M PS ZP str.28,29 (zlomky úvod)
        ČJ PS Opakujeme str. 17
        ČJ opakování - synonyma, opozita, citově zabarvená, mnohoznačná, jednoznačná. příbuzná + vyjmenovaná slova
        čtení Staré pověsti české 
        zítra písemná práce z ČJ
        Zítra geometrie - sešit, kružítko, pravítka, tužky!!!

 
27.11. ČJ PS Opakuj. str.17/2,3 a str.17/1 do škol. sešitu - do úterý
                opakování vyjmenovaných slov -příprava na písemku
             Čítanka str. 62,63
             M PS ZP str. 39, 47 
             PŔ opakování  str. 5- 22, příprava na test
             VL PS str.15
             VL - ČT - Dějiny udatného národa českého 14, 15
V PONDĚLÍ ČJ,M, VL. PŘINÉST I SEŠIT NA GEOMETRII.

       
26.11.-30.11. ANGLICKÝ JAZYK (2.skupina) Frková
Ahoj děti,
dnes na naši online hodině jsme pokračovali v tématu FOOD. Přečetli jsme si příběh, mluvili o tom, co mají rády kočky a psy.
Za domácí úkol do příští hodiny, která už bude ve škole :) máte:
1. Poslechněte si ještě jednou příběh, který je v učebnici na str. 25:https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_04?cc=cz&selLanguage=cs
2. Říkanka (v učebnici na straně 26):https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04chant1?cc=cz&selLanguage=cs
3. Písemný úkol: Odpište Gregovi na jeho list, který je na straně 29
4. Novou slovní zásobu naleznete pod příspěvkem. Přepište si ji do sešitu.
Úkoly mi nemusíte zasílat, dopisy si přečteme ve škole :).
Přeji Vám hezký víkend.
​Romana
26.11. VL učebnice str.25,26
           VL PS 14
            Odevzdat M PS Chci... a odnést ČJ PS Opak... krabice ve škole
25.11. ČJ učebnice opakování str. 62 - 66, 49
           ČJ PL str.17
           M PS ZP str.38 (bez sloupečku), str.46 (bez sloupečku)
           M PS CHCI str.36 
           PŘ PS str.13/21,23
           VL učebnice str. 24,25
24.11. ČJ učebnice str.66 a tabulku do škol. sešitu
           ČJ PL Tvarosloví - dodělat
           M učebnice slov. úlohy str. 43/4,5 do škol.sešitu
           M PS Chci str.34,35
           VL  - ČT - Dějiny udatného národa českého 12
 
23.11. ČJ učebnice str.63, 64
           ČJ PL Tvarosloví/1,2,3 - klobouk
           Čítanka str.50,51 na středu
           M učebnice str.43/1,2 do škol. sešitu
           M PS Chci...str.32,33
           VL učebnice str.22,23
           PŘ učebnice opakování str.5 -22 - na příští týden
           PŘ PS str.11/ 13, 15 a 12/17
 
20.11. ČJ PL - kolo štěstí,str.15
           ČJ učebnice str.62 
           Čítanka str. 48,49
           M učebnice str, 38
           M PS Zaj. str.36
           M Chci. str. 31 + pod obrázkem do š. sešitu
           VL učebnice str. 22

          Čítanka str. 60,61 (z 18.11.)
 
19.11.- 25.11. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
dnes na online hodině jsme začali nové téma FOOD.
1. Novou slovní zásobu, kterou jsi opíšete, nebo přilepíte, naleznete pod příspěvkem. 
2. Na domácí úkol jste dostali i v pracovním sešitě udělat jednu stranu 29. Tento pracovní list už máte nazdílený v minulém týdnu. Poslech naleznete pod příspěvkem.
3 Říkanka k učebnici na straně 24: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04chant?cc=cz&selLanguage=cs 
Pro zábavu:
4. Video Stevie and Maggie: https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc&t=99s
5. Písničky (můžete si vybrat): https://www.youtube.com/results?search_query=do+you+like+song
Posílat mi nemusíte tentokrát nic. Pracovní list mi ukážete na online hodině :).
Přeji hezký týden.
Frková
Track 04.mp3  2.42MB
19.11. odevzdat do krabice: PL z matematiky
                                             školní sešit z ČJ
                                             PS ČJ Opakujeme ...
         a v pondělí si vyzvednout - oprav-PONECHÁM SI U SEBE !

DÚ - PŘ učebnice str.21,22 - naučit se
        PŘ PS str.11 ( ne pokusy)
18.11. ČJ PS velký str.35
           ČJ PS Opak. str.12/1,2
           ČJ opakování pádových otázek - odevzdat do krabice ve škole
           Čítanka str.61,62- OPRAVA STRANA 60,61
           M PL str.5 - odevzdat  všechny PL do krabice, ve škole (podepsané)
           M PS Chci... str.30 pod obrázkem do škol. sešitu
           M PS Zajím.počítáni str.33,34 - bez postranního sloupečku
           PŘ učebnice opak str. 18,19,20,
           
16.11. ČJ učebnice str. 49 
               na str. 49/3a,b - napsat do školního sešitu
           Čj PS Opak... str. 11/6
           ČJ zopakovat pádové otázky
            M PL str.40 - dopočítat celou stranu
            Př učebnice str. 19, 20
Anglický jazyk 13.11. (Kloučková) - procvičování času: 
- k opakování/procvičování do 19.11.:
- Steve and Maggie: http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/daily-routines-ipl/153-what-time-is-it-kolik-je-hodin/
- true or false: https://www.liveworksheets.com/gm157902sn
- další procvičování např.: https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/audio/time/time-1
the time.docx  12.13kB
The time
the time - completed.docx  12.49kB
The time_completed
13.11. ČJ Opa.. str.9/5 a str.11/4,5
           M PL str.40 - první tři řádky
           M učebnice str.36 do škol. sešitu - bez Knihomola
           Př učebnice str.18
12.11.- 19.11. ANGLICKÝ JAZYK (2. skupina) Frková
Ahoj děti,
na naši online hodině jsme si zopakovali z čeho jsou vyrobené věci,  přečetli jsme si příběh a tvořili jsme otázky slovesa to be.
Tady naleznete zadání úkolů do příštího týdne:
1. Příběh (poslechnete jsi ho a ještě jednou doma přečtěte) - poslech: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_03?cc=cz&selLanguage=cs
2. Pracovní sešit str. 19-24 naleznete pod příspěvkem i s poslechem ke cvičení. Po vyplnění zašlete na můj email.
3. Kdo nedokončil popis hraček, zaslat do zítřka na můj email: frkova@korunka.org
4. Pracovní list (kdo chce): https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Toys/Toys_ca335538dr
Přeji hezký týden.
Frková
Track 33.mp3  920.56kB
Track 35.mp3  752.11kB
Track 37.mp3  665.58kB
12.11. Čítanka str.58,59
           M PS Chci .. str. 30 pod obrázkem do škol. sešitu
11.11. ČJ PS Opakujeme .. str.9/4 a str. 6/3 - dopsat a str.10/3 b,c
           M učebnice str. 34
           M PS Chci..str.29 pod obrázkem do školního sešitu
           M PL str.41 v tabulce vynásobit čísla, cvičení pod tabulkou čísla vynásobit a porovnat (větší, menší)
           VL učebnice opakování str.16 - 21
           VL PS str.13
           

 
10.11. ČJ PS Opa. str. 8/P,S, str. 3a, str. 6/3 - první 4 řádky
           Čítanka str. 56,57  - na čtvrtek
           M PS  CHci str.30 nad obrázkem
           M PL str.15,16
           VL PS str.12
9.11. ČJ PS Opakujeme str.8/ L,M a str. 6/1,2,4 a str.10/1,2
         M PS Chci...str.17 a str. 29 - příklady nad obrázkem
         VL učebnice opakování str. 18,19 a přečíst str. 20
         ČJ PS vyzvednout ve škole
Anglický jazyk 6.11. (Kloučková)
- k opakování/procvičování do 12.11.:
- digitální čas: v příloze + písničky:
https://www.youtube.com/watch?v=8w1MgXz_uZg
https://www.youtube.com/watch?v=SvSGe1GUzR0 
- analogový čas: prezentace v příloze níže + DÚ
DÚ můžete zasílat na klouckova@korunka.org, děkuji. 
DÚ 1  123.14kB
DÚ 2  160.91kB
6.11. ČJ učebnice str. 47- opakování vyjmenovaných slov (hbitě)
                              str. 60 - opakování slovních druhů
              do sešitu na sloh napsat pranostiku o sv. Martinovi a krátkou legendu  - na středu
           Čítanka str.52,53,54, 55 na úterý
         M učebnice str. 31 do školního sešitu ( ne skřítka Knihomola)
            ústně str.32,33
         M PS Chci str. 14, 15
         VL učebnice str.19
         ČJ PS Opakujeme str. 8/B
         
 
5.11.- 11.11.ANGLICKÝ JAZYK (2. skupina) Frková
Ahoj milé děti,
na online hodině jsme si prošli slovní zásobu hraček. Rozšíříme si ji o několik dalších, které pak naleznete níže. Pak jsme se naučili z jakých materiálů jsou vyrobené různé věci : What are things made of? Jsou to materiály: wood ( dřevo), glass (sklo), paper (papír), fabric (látka), metal (kov), plastic (plast), rubber (guma).
Tady naleznete všechno, co budete potřebovat a máte udělat:
1. Slovní zásoba hraček ( Stevie and Maggie): https://www.youtube.com/watch?v=ZEk4vTc6VtU
2. Video - Materials song: https://www.youtube.com/watch?v=lK6C-XjD_dQ
3. Pracovní list na oapkování : https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Materials/What_are_things_made_of$_ix662481xc

4. Úkol: Do sešitu si nakreslíte dve vaše nejoblíbenejší hračky. Pak je několika větami opíšete. Nebo můžete natočit video, kde vaši hračku opíšete ústně. 
Např. : 
This is my favourite toy. It´s  a bike. It´s pink and blue. It´s made of metal and plastic. It´s got 2 wheels (kolesa). 
             My favourite toys is a doll. Her name is Jane. She´s got long hair ( Ona má dlouhé vlasy). It´s made of plastic. She´s got a pink dress. She can talk                                   and walk ( Ona dokáže mluvit i chodit).
5. Slovní zásoba hraček: https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8
Vaše úkol mi pak ofoťte a zašlite na moji emailovú adresu: frkova@korunka.org

Přeji hezký týden.
Romana Frková
 
5.11. ČJ učebnice str.46
         ČJ PS odevzdat do boxu
         M PS  Chci str. 13
         PŘ učebnice zopakovat !!
         VL Dějiny udatného národa českého 10,11 - na ČT
4.11. ČJ učebnice str.43,44, 45
         do sešitu 44/23 a,b
         ČJ PS doplnit vše do str.34 a do pátku odevzdat do krabice ve škole
         M PS Chci str.26, 27, 28
         PŘ učebnice str.16,17
         PŘ PS str.10
3.11. ČJ učebnice str.40, 42
         ČJ PS do str.34
         M učebnice str.26
            a str.26/7 do škol. sešitu
         M PS Chci str.25
         VL učebnice str. 18
         VL PS str.10,11
2.11.ČJ učebnice str. 35,37,38, 39 zopakovat žl. rámečky
                             str. 38/5 najít dle zadání
                             str. 48 přečíst a 48/3 napsat do slohového sešitu do středy
        ČJ PS str. 33
        M učebnice str. 23,24
            str.24/2 do škol.sešitu
        PŘ učebnice str.15, 16 - Vlastnosti živočichů
23.10. ANGLICKÝ JAZYK (2. skupina) Frková
Ahoj děti,
prvú online hodinu máme za sebou :). Zopakovali jsme si "telling the time". Domluvili jsme se, že ještě uděláte jeden pracovní list z času, tak tady je:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/Hours_o'clock_and_half_past_gm157902sn
Slíbila jsem vám nějaké písničky, videa na téma " Halloween". Je tam toho víc, můžete si vybrat.
Tady jsou:
1. Wow english TV (Stevie and Maggie): https://www.youtube.com/results?search_query=stevie+and+maggie+halloween
2. The singing walrus (písničky):https://www.youtube.com/watch?v=gRaLPr2_UqEPLt7Se3SAnZY6AQ7Dx1SR94CSoa32jonQO&list=
3. English exercises:https://agendaweb.org/
Přeji Vám hezké prázdniny.
Romana
Anglický jazyk (skupina 1, Kloučková)
Procvičovací Kahoot
na téma ČAS, který jsme dělali online, dávám k dispozici ještě tady. :-)
https://kahoot.it/?deviceId=3ab93ff2-22f7-438c-b1d2-bdcd130bd62eR&sessionId=1603529568035
PIN: 03897274
Hezké prázdniny! 
23.10. ČJ učebnice str.34
           ČJ PS str.28
            M PL str.13, 14
            M PS Chci str.23, 24
            Př opakování
            VL učebnice str.16,17 
            YOU TUBE - Dějiny udatného národa českého 08- Praotec Čech
                                                                                       O9 - Sámo
                                              
22.10. ČJ učebnice str. 34
          ČJ PS str.27
          ČJ PS SD str.22
          Čítanka str.46,47
          M PS str. 27
          M PS Chci str. 21,22
          VL učebnice str.16
 
21.10. ČJ učebnice str. 33
            ČJ PS str. 26
            ČJ PS SD str.20
            Čítanka str. 46,47
             M PS str.24,26
             M  učeb. str. 21,22
             M PS Chci záv. str. 21,22
             Př učebnice str.13,14
       
20.10. ČJ učebnice str.31,32 - str. 32/4 do škol. sešitu
           ČJ PS str. 25
           Čítanka str. 44, 45
            M učebnice
            ČJ SD str.18,19
            M PS str.21, (str. 22 - postupně po prázdninách), 23
            M PL str.11/36
            VL opakování pravěk Dějiny udatného národa českého 06, 07

         
           
19.10. ČJ učebnice str.29, 30 a str.31 - naučit se žlutý rámeček
           ČJ PS str.24 
           Čítanka str. 22,23
           M učebnice str. 19
           M PS str. 19
           M PL str. 11/35
           Př učebnice str. 10, 11, 12
           Přírodověda - nakreslit na A4 tři rostliny dle typu stonků (lodyha, stvol, stéblo)
                                   ( např. smetanka lékařská - stvol - kresba)
           
     
16.10. ČJ učebnice str.28 ústně 
           ČJ PS str.23/2,3,4
           ČJ SD str.17
           Naučit se druhy číslovek str.15!
           M PS str. 17, 18
           M PL str.11/34
           VL učebnice zopakovat a umět vše do str.15
           VL PS str.7/12,13
           
14.10. ČJ učebnice str. 27 dodělat ústně
           ČJ PS str. 22
           ČJ SD str. 15 zopakovat,  napsat str. 16/2,3,4
           M PS Chci závodit str. 20
           M PL str.10 (bez cv.33)
           Př učebnice zopakovat str. 4,5
           Př PS str. 9/7,9
ANGLICKÝ JAZYK 19.10.-23.10. (2. skupina) Frková
Dobrý den, děti. Na online hodině se uvidíme se čtvrtek postupně od 10:00, pozvánky jsem poslala na vaše školní maily. Budeme se věnovat krátce času a poté Halloweenu! Ten už se nám pomalu blíží :-)
Frková
ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1) Kloučková
Dobrý den, vážení rodiče, milé děti, 

s dětmi probíráme ČAS. K tématu jsme zatím opakovali číslovky (jednotky, desítky, poslední hodinu hodinu i čísla do 100 (pro použití digitálního času)).
Zatím jsme se učili jednoduchou otázku "What time is it?" a k ní odpověď "It is __ o' clock"
Písnička "What time is it?"https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo&t=149s&ab_channel=FunKidsEnglish
Děti dostaly ještě list s "Daily routine", do kterého měly k dané činnosti připsat čas, tentokrát s předložkou at, př. I wake up at 6 o'clock. (= v 6 hodin).
Příští týden ve čtvrtek 22.10. bude online hodina (od 12:15, na 2 skupinky). Zkontrolujeme si DÚ (Daily routine) a zkusíme základy týkající se času. 

S pozdravem
Jana Kloučková
Daily Routines and Time 1  513.9kB
Daily Routines and Time 1
Daily Routines and Time 2  446.64kB
Daily Routines and Time 2
ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2) Frková
Dobrý den, vážení rodiče a milé děti,
tenhle týden  jsme procvičili čísla a procvičovali jsme určování hodin. Dětem to už moc hezky jde :). Do konce týdne budeme jenom procvičovat čas. Když bude mít někdo ještě problém, procvičíme na online hodině, která bude příští týden.
1) Můžete se podívat ještě na video: How to Tell the Time
2) Zkuste si online cvičení (vždy hned kontroluje - rámeček vpravo) - What's the time?
3) Time Match - spojte digitální časy se slovním vyjádřením (přetáhněte myší nahoru na kolečko). 
Domácí úkol do konce týdne nedávám. Na příští hodině, která bude online, si znalost určování času ještě ověříme:).
Přeji hezký týden.
Frková
13.10.  PRÁCE NA ZÍTRA:
           M učebnice do str. 16 (ne str. 14,15)
           M PL str.9,2 - dělení se zbytkem, zaokrouhlování
           ČJ učebnice str. 27/7 do škol. sešitu
           ČJ PS str.21
           Čítanka str . str. 18-21
           VL PS str. 6/8,9,10 
           Opakování ohebných slovních druhů - definice + příklady. 
    
12.10. DÚ M PS str. 16
          DÚ ČJ PS str. 32
         zopakovat druhy číslovek
         přinést podepsaný testik z VL a PŘ
         PŘ učebnice umět str. 36-40
         ČJ přinést čtenářský deník do středy, kdo ještě neodevzdal

 
9.10. DÚ M PS str. 10,19 - geometrie
        DÚ ČJ PS Slov. druhy str. 15 naučit se, kdo neumí
        DÚ ČJ PS Slov. druhy 16/2,3
        VL učebnice str. 10 - 12, naučit se
        prosím opravit diktáty a pětiminutovky
8.10. ČJ učebnice str. 25
         opakování slovních druhů, zejména sloves
        ZÍTRA GEOMETRIE.
7.10. DÚ M učebnice str. 13/3   do škol. sešitu
        ČJ učebnice do str. 24
        DÚ ČJ učebnice str. 36/5 do sešitu na sloh - na pondělí
        ČJ PS do str. 20
        Čtenářský deník 1. knížka za 4.ročník do úterý (kdo ještě nečetl)
      
7.10. Anglický jazyk (Kloučková)
Děti dostaly dva listy se "school subjects"/školní předměty (názvy a obrázky), který někdo nestihl z důvodu psaní testu. Prosím dodělat za DÚ (nastříhat, přiřadit, nalepit do sešitu). V PÁ zkontroluji a začneme již s tématem "What time is it?". Děkuji. JK 
6.10. ČJ učebnice vše do str.23
         DÚ ČJ PS 19/3 - vše do str. 19 máme
         ČJ PS Slov. druhy do str. 14/5
         oprava diktátu
        M PS do str. 15
        VL učebnice do str. 6-9 - v pátek testík
        VL PS str. 4 a str. 5 cv. 4,5
        PŘ učebnice str. 4 - 8 a str. 27 - 37 - v pátek testík
6.10. Anglický jazyk (Kloučková)
Dobrý den, vážení rodiče, dosud jsme s dětmi opakovali barvy, číslovky atd., z témat se jednalo o "School objects"(školní potřeby, pomůcky).
Zítra 7.10. si napíšeme test na téma školních potřeb (slovíčka, spojování s barvami, vazba there is.../are...). 
Na konci dnešní hodiny bylo uvedeno téma příštích hodin: What time is it?: https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo 
ANGLICKÝ JAZYK 5.10.-9.10. Frková
Vážení rodiče,
tenhle týden probíráme to be a školní pomůcky. Školní pomůcky je téma,  které děti znají. Na sloveso to be  si napíšeme krátké cvičení na známku, děti ho budou mít v sešitě. Už tenhle týden (když nestihneme, příští týden) začneme nové téma "What time is it". Budeme se muset s tím trochu poprat :), času máme dost. Nejdřív si látku vyvodíme,  budeme neustále procvičovat. Tady naleznete online cvičení a video: https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html  
https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo
5.10. ČJ učebnice do str. 22
         ČJ PS do str.17
         DÚ ČJ PS Slov. druhy zájmena
         M učebnice do str.10
         M PS do str.14 (ne str. 12)
         oprava diktátu
2.10. ČJ učebnice do str. 21 (ne str.20)
         DÚ ČJ PS str. 31
         opakovat vyjm. slova, slovní druhy - zájmena
         opravit a rodiči podepsat diktáty
         DÚ M PS str.13 (ne str. 12)
         M PS Chci .. do str.12
         opravit pětiminutovky a podepsat rodiči
         PRV učebnice str. 27-37 umět

 
30.9. ČJ učebnice str. 18,19
         DÚ ČJ PS str.16
         Čtenářský deník.
         oprava diktátu a doučení zájmen, kdo neuměl
        DÚ M PS str. 11 celá
        oprava petiminutovky
  V pátek budeme mít pravidelně po pětiminutovce geometrii.

  ZÍTRA JDEME NA PLAVÁNÍ, SRAZ PŘED ŠKOLOU 7:45.


 
29.9. ČJ učebnice do str.17
         DÚ - ČJ  PS str.15
         PS Slov. druhy str. 12 - umět zájmena 
         Kdo neumí slov. druhy, vyjm. slova, dělení hlásek - urychleně doučit.
         Napsat opravu diktátu a nechat podepsat rodiči.
        DÚ Čítanka str. 15,16,17
        M učebnice str.8
        DÚ - M učebnice str.8/1 žlutý a modrý sloupeček do sesitu na matematiku    
        VL učebnice str. 6 - 9, naučit se


 
28.9. ANGLIČTINA 29.9.-2.10. Frková
Vážení rodiče,
doufám, že ve škole v přírodě bylo dětem super a těším se, že můžeme pokračovat :).
V září jsme zopakovali tyhle témata: představování, čísla, there is/are, dni v týdnu, a/an.
Tenhle týden budeme opakovat sloveso to be ve všech osobách. 
Přeji hezký týden.
Frková

 
26.9. M PS do str. 9
        M PS Chci do str. 12 (ne str. 10 a 11)
        ČJ PS do str.15 a str. 30
        PRV PS do str. 8 a pak 16/2, 17, 18, 19, 20
23.9. Pěkný pozdrav ze ŠVP!!

         ČJ PS  vše do str.14 a pak str. 29
                     opakování vyjm. slov a slovních druhů
         M PS do str.8
         Př PS do str.8
ŠVP 18.-25.9.
děti dojely v pořádku, je krásné počasí, všichni zdraví a těší se na společný pobyt a zážitky :o).
17.9. ŠVP S SEBOU: ofocenou kartičku pojišťovny

                                  ČJ  velky PS
                                  ČJ PS Slovní druhy
                                  M PS Zajímavé počítání
                                  M PS Chci závodit s....
                                  Př PS
                                  ČJ sešit diktátů
                                  vlastní knížku na čtení

               
15.9. ČJ učebnice do str.15 
         ČJ PS do str.11/3 do 't/ď
         ČJ opakování psaní velkých písmen, vyjmenovaná slova
         M  učebnice do str. 7
         M PS Chci ... do str.8 + DÚ str.9
         M opakování násobilka, sčítání a odčítání pod sebou
         VL učebnice str. 4
         VL PS str.3/1,2
         Př učebnice do str.9 + umět
PROSÍM, KDO JEDE NA ŠVP, PŘINÉST OFOCENÉ KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY. DĚKUJI.
  
10.10. ČJ učebnice str.10
           ČJ PS vše do  str. 9/ 4,5,6  
9.9. Přehled : M učebnice do str.6 (ne geo)
                      M PS do str. 4/1
                      M PS CHci do str.5
                      opakování malé násobilky, sčítání a odčítání pod sebou
                      ČJ učebnice do str.9
                      ČJ PS do str.7
                      opakování - druhy hlásek, vyjmenovaná slova
                       PŘ úvod - opakování
                       VL úvod - čas
       DÚ - opravy diktátu a pětiminutovek


ZÍTRA JDEME NA PLAVÁNÍ, SRAZ 7:40 PŘED ŠKOLOU, S SEBOU POTVRZENÍ OD LÉKAŘE, PLAVKY, RUČNÍK, VELKOU SVAČINU, ČJ A M.
ZÍTRA TŘÍDNÍ SCHŮZKA V 17:00 PLATÍ. POZVÁNKU POŠLU DO 15:00 HOD.
8.9. DÚ ČJ - oprava diktátu
              M - oprava pětiminutovky
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one