Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
1. 12. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1) Richtrová 
Kdo bude chtít, může si na pátek 4. 12. přinést hračku / výrobek / dopis, který si žáci vytvořili během distanční výuky. Budou jej moci prezentovat spolužákům. 
Dnes děti začaly tvořit plakát "My meals" - na papír si měly podle textu v učebnici na str. 31 napsat, co mají rádi k snídani, co ke svačině, co k obědu a co k večeři. 
Např. BREAKFAST - I like cereal and milk for breakfast. / My favourite breakfast is cereal and milk.
Ke každé větě si mají nakreslit nebo nalepit obrázek s dotyčným pokrmem. 
Kdo práci nedokončil, má za domácí úkol do pondělí 7. 12. Budu známkovat. 
1.12. DÚ M uč. str.43/7 (zápis, výpočty, odpověďi)
        - zítra koláč (M-  zlomky) a také diktát -vyjm. slova
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 11. TAK ZASE VE ŠKOLE!!  
             DÚ ČJ PS str.38/dole 1,2,   +str. 20 dodělat, co namáme (slouží jako opakovačka na pondělní testík z ČJ (7.12.)
              donést desky s úkoly, kdo nedonesl dnes a sešity corona 1 sešit, kdo nedonesl, přinést si do školy Pravidla
             -testík z M píšeme ve čtvrtek- bude tam jen to, co jsme už cvičili- pís. sčítání a odčítání, zaokrouhlování, násobení rozkladem a dělení( se zb. i beze zb.), slov. úloha, rýsování (různoběžky,průsečík,přímky)
              - ve středu na M koláč (více v notýskách)
              - zítra čekám kapradinu v classroomu (komu se nepodaří, tak alespoň  jako přílohu v emailu) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              
27.11. Dnes jsne na online probírali GOTIKU z listu a opakovali LUCEMBURKY,  z ČJ na dobrovolném bloku trénovali vyhledávání přídavných jmen a zájmen
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
26. 11. Dnes jsme na online řešili správný postup u slovní úlohy 38/1 v učebnici z M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
26.11.-29.11. ANGLICKÝ JAZYK (2. skupina) Frková
Ahoj děti,
dnes na naši online hodině jsme pokračovali v tématu FOOD. Přečetli jsme si příběh, mluvili o tom, co mají rády kočky a psy.
Za domácí úkol do příští hodiny, která už bude ve škole :) máte:
1. Poslechněte si ještě jednou příběh, který je v učebnici na str. 25:https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_04?cc=cz&selLanguage=cs
2. Říkanka (v učebnici na straně 26):https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04chant1?cc=cz&selLanguage=cs
3. Písemný úkol: Odpište Gregovi na jeho list, který je na straně 29
4. Novou slovní zásobu naleznete pod příspěvkem. Přepište si ji do sešitu.
Úkoly mi nemusíte zasílat, dopisy si přečteme ve škole :).
Přeji Vám hezký víkend.
Romana
25.11. Dnes jsme online pilovali sčítání a odčítání pod sebe a v ČJ hledali přídavná jména a zájmena a také jsme skloňovali ve všech 7 pádech VLKA,a SMRK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
23.11. Dnes jsme na online z PŘ psali rychlotestík na lesní patra a v ČJ udělali 47/3 + hledali v pravidlech slova výloha  a vitrína
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
ANGLICKÝ JAZYK - TÝDEN 23. - 27. 11. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, čtvrťáci, tento týden se opět uvidíme online ve čtvrtek od 9:00 (odkaz pro připojení na hodinu). Budeme spolu poslouchat a číst příběh z učebnice na straně 25 a potom se zaměříme na to, co má rád Otto a co má ráda Flossy.
Samostatná práce:
1) VIDEO: Podívej se na video Steve and Maggie – Magic Food.
2) ÚKOL: Přečti si dopis od Grega na straně 29 v učebnici. Greg říká jaké jídlo má a nemá rád. Odepiš mu, co máš / nemáš rád(a) Ty. Dopis napiš do sešitu. Nezapomeň, že musí obsahovat na začátku pozdrav a na konci informaci, od koho je. Můžeš tam také přikreslit obrázky. Stačí odevzdat v pondělí 30. 11. ve škole.
3) DOBROVOLNÉ: Kahoot – Food and drinks – klikni na odkaz, napiš své jméno a dej "ok, go!". Potom vybírej správná slovíčka k obrázkům. Je to na čas, ale když se nepovede, můžeš klidně zkusit znovu. 
S pozdravem T. Richtrová
 
Týdenní plán č. 5          23. – 27. 11.                                          4.A
 
PŘ -   v učebnici pročíst str. 32 – 37, do PŘ sešitu odpovědět na otázky str. 35/spodní (odlišnosti dubu  a buku), 37/dole 1 – 3.
 
ČJ -   uč. Str. 47/ do paměti nastálo ulož všechna  vyjmenovaná slova, ústně – str. 49, 50, 51.
         Do sešitu C1: 47/1, 49/3b, 50/2b, 51/3.   PS – str. 35,36,37/jen zájmena.
 
M -   projít si str. 37 a 39.  Do C1 sešitu: 37/1,3,  38/2 – 4  slov. úlohy (stačí výpočty a odpovědi),+ vpravo sloupeček III., IV., 39/5.
          PS – 33,34, 36,37.
VL -   str. 30 – 32 pročíst, do VL sešitu odpovědět na otázky 31/1 – 5, 32/1 -3 (krátce, ale celými
          větami).
          V pátek (27.11.) budeme na online společném bloku pracovat s listem, který jsem poslal jako přílohu, prosím proto  rodiče, jestli je to jen trochu možné, aby dětem list vytislky. Děkuji.
 
Vyučování online bude ve stejném čase:
PO-   PŘ
ÚT-   ČJ
ST-   M
ČT-   AJ
PÁ-   VL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
20.11. Dnes jsme na online oba bloky rýsovali a kroužili kružnice (práce nám šla pěkně od ruky). Uč. str. 35/2, 3.- poloměr, průměr už umíme!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
19.11.- 25.11. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
dnes na online hodině jsme začali nové téma FOOD.
1. Novou slovní zásobu, kterou jsi opíšete, nebo přilepíte, naleznete pod příspěvkem. 
2. Na domácí úkol jste dostali i v pracovním sešitě udělat jednu stranu 29. Tento pracovní list už máte nazdílený v minulém týdnu. Poslech naleznete pod příspěvkem.
3 Říkanka k učebnici na straně 24: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04chant?cc=cz&selLanguage=cs 
Pro zábavu:
4. Video Stevie and Maggie: https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc&t=99s
5. Písničky (můžete si vybrat): https://www.youtube.com/results?search_query=do+you+like+song
Posílat mi nemusíte tentokrát nic. Pracovní list mi ukážete na online hodině :).
Přeji hezký týden.
Frková
Track 04.mp3  2.42MB
19.11. Dnes jsme na online z ČJ udělali 44/22, 45/27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
           
18.11. Dnes jsme online zase cvičili předpony ob- a v- s kořenem slova začínajícím na j (problém s cvičením v učebnici 32/3 - oběžnice a obíhat (předpona jen o-), z M zaokrouhlování, dělení 10,100.Čtení rýsování.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
 16.11. Chtějí li děti v Google classroomu správnou odpověď od učitele ohodnotit body, musí u zobrazeného úkolu kliknout na  OZNAČIT JAKO DOKONČENÉ.  BD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.11. Dnes jsme na online přeskočili v učebnici PŘ na str. 23 a udělali Ekosystém.(Jednou větou zapsat do sešitu PŘ, co je ekosystém. Pak jsme hledali v Pravidlech slova: rozzářit, objednávka, oběd, vědma, tip, typ, oddělení.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
ANGLICKÝ JAZYK - TÝDEN 16. - 20. 11. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, čtvrťáci,
v tomto týdnu začneme nové téma, ale bude více oddechový. Domácí úkol nezadávám. Nechávám prostor, abyste případně mohli pracovat na něčem, co vám chybí. V další lekci procvičíme slovní zásobu FOOD AND DRINKS (jídlo a pití). Budeme procvičovat také na čtvrteční online hodině od 9:00. Těším se na viděnou, Richtrová (richtrova@korunka.org)
1) PODÍVEJTE SE NA VIDEA: a) Steve and Maggie – Healthy food (zdravé jídlo) – Maggie nás učí, jak zdravě svačit :-) Zvládne to i sama?
b) Snack Time – ještě jednou o zdravé stravě – tentokrát s písničkou (v aktivitě si rozdělte jídlo na zdravé = healthy a nezdravé = unhealthy).
c) Steve and Maggie – Food Stories – zopakujme si dny v týdnu a jídla dne (breakfast, lunch, dinner).
2) ONLINE CVIČENÍ: a) Food 1 – poslechni si výslovnost, poté si zkus aktivity (match up = spojování, fill in = doplňování, dictation = diktování).
b) Food – stejný typ cvičení, jen jiná slovíčka.
c) Liveworksheets - Read and drag the food – přečti si, co mají děti rády k danému jídlu a přetáhni jim na talíř správné obrázky. Pro kontrolu klikni na Finish a Check my answers.
Týdenní plán  č. 4         16. – 20. 11.                                        4.A
 
PŘ -   učeb. str. 24 Podzim, pročíst str. 24, 25, 28 – 31,  do sešitu PŘ Lesní patra (nakresli a popiš)
 
ČJ -   Vyjmenovaná slova  -procvičit a ujasnit si , učeb. str. 37 – 46 (kromě str. 41)
  Do corona sešitu : 38/3a, 39/7, 43/15, 44/23a.  PS – str. 29 – 33, dobrovolně str. 34.
 
M -   Geo- natrénovat techniku rýsování kružnic – na volný list nejdříve vždy vyznačit křížkem  středový bod,  úkol: na volný nelinkovaný  list papíru narýsovat alespoň 10 - 15 kružnic různých poloměrů,(i přes sebe), zkoušet to do té doby, než budou  kružnice k světu a děti získají alespoň počáteční zručnost.
          Do corona sešitu: odpověz na otázky: Co je poloměr a co průměr? Pročíst si k tomu  uč. str. 25.
          Ústně si udělat str. 30
          Na volný list PS  str. 25, str. 32 (výpočty na okraje)
 
VL -     Tento týden jen domácí práce -  řádně  pročíst str. 27 a28, pak si udělat test na str. 29 a  děti mi ze svého  emailu pošlou počet získaných bodů – nešvindlovat!!!
 
Vzhledem k úternímu státnímu svátku přeci jen trochu změníme tento týden  předměty vyučované online (čas stále stejný) :
PO -   PŘ
ÚT -   VOLNO
ST -   ČJ
ČT -  AJ
PÁ -   M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
         
 
         
 
         
         
13.11. Dnes jsme v online bloku z VL otestovali svoje vědomosti podle str. 26 v učebnici, v učbnici ČJ jsme společně vyzkoušeli odpovědět na str.35/1 a zkontrolovali jsme si .
 V pondělí 16.11. bude normální online výuka, ale v úterý 17. bude VOLNO.  BD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.Dnes nám zase vypadávalo spojení online, ale přesto jsme stříhali kruh na polovinu, čtvrtinu, osminu a šestnáctinu- učili jsme se psát zlomky.   BD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.- 19.11. ANGLICKÝ JAZYK (2. skupina) Frková
Ahoj děti,
na naši online hodině jsme si zopakovali z čeho jsou vyrobené věci, s jednou skupinkou jsme si stihli přečíst příběh a tvořili jsme otázky slovesa to be.
Tady naleznete zadání úkolů do příštího týdne:
1. Příběh (poslechnete jsi ho a ještě jednou doma přečtěte) - poslech: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_03?cc=cz&selLanguage=cs
2. Pracovní sešit str. 19-24 naleznete pod příspěvkem i s poslechem ke cvičení. Po vyplnění zašlete na můj email.
3. Kdo nedokončil popis hraček, zaslat do zítřka na můj email: frkova@korunka.org
4. Pracovní list (kdo chce): https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Toys/Toys_ca335538dr
Přeji hezký týden.
Frková
Track 33.mp3  920.56kB
Track 35.mp3  752.11kB
Track 37.mp3  665.58kB
 11.11. Dnes jsme online začínali pojem zlomek, psaní zlomků(čitatel, jmenovatel, zlomková  čára),stříhali jsme části sloupečkového diagramu na plovinu, čtvrtinu,osminu a šestnáctinu a lepili na papír s popisem, v ČJ jsme hledali v Pravidlech slova  měkký, citron a pyžamo. (Snažíme se naučit v Pravidlech samostatně hbitě hledat)   BD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.11. Dnes jsme si online  vysvětlili psaní  -j- v kořeni slova a + předpony ob-, v-. V M jsme kombinovali trojice číslic a nerovnice typu  20< x < 25.  BD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.11. Dnes jsme online probírali společné znaky živočichů (PŘ str. 15, 16), z ČJ - kořen slova  začíjající na  j- , jev-) a seznámení s Pravidly českého pravopisu. BD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANGLICKÝ JAZYK - TÝDEN 9. - 13. 11. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, žáci ze 4. A,
jsem ráda, že test na čas dopadl pěkně :-) Opravu a hodnocení jsem poslala na e-maily.
Tento týden se ještě budeme věnovat hračkám, tentokrát hlavně materiálům, ze kterých mohou být vyrobené.
Ve čtvrtek 12. 11. si na online hodině od 9:00 (odkaz je opět v pdf) po rozcvičce projedeme slovní zásobu a přečteme si příběh v učebnici. Také si budeme popisovat hračky či jiné předměty.
Zadání pro samostatnou práci a domácí úkol máte v pdf souboru. Budete potřebovat také dvě mp3 nahrávky, které vkládám vedle souboru.
Co je potřeba do neděle 15. 11. poslat? 1) Foto slovíček Materials v sešitě, 2) vaši vyrobenou / nakreslenou hračku s popisem, z ČEHO je vyrobena. Na mail richtrova@korunka.org.
S pozdravem T. Richtrová

 
Týdenní plán č. 3         9. – 13. 11.                                   4.A
 
PŘ -   Zopakovat dělení rostlin ze str. 14 – pročíst.
          Živočichové - vlastnosti živočichů, str. 15, 16 nahoře, vypsat do PŘ sešitu 7 společných znaků, ze str. 16  Dělení živočichů – pročíst a překreslit diagram (+nakreslit nebo nalepit 1 obratlovce a 1 bezobratlého živočicha a popsat).
 
ČJ -   V učeb. na str. 32 a 33 nejdříve řádně pročíst žluté chytré tabulky, ústně: 32/1a,b, 33/7, 35/1
         Do corona sešitu: 32/2,3, 33/6a, 9, dobrovolně 35/2,    Sloh- 36/5 na samostatný list papíru 6- 10 vět (+ilustrace) – založit do desek, k odevzdání ve škole
        PS – str. 26, 28 Opakování
 
M -   Ústně – učeb. str.30 jen dole, 32, 33
         Do corona sešitu: 34/1,3,4  36/1,2,3 a dole skřítkovy otázky, zbytek str. 36 ústně
          PS – str. 20 a 31,( zlomky na str. 28 a 29 probereme ve ST na online hodině, doporučuji vyplnit až po 11.11.)
          PŘIPRAVIT SI na středeční online -  kruh vystřižený u papíru , průměr asi 8 cm  a proužek, asi 3 krát 15 , možno z barevného papíru, nůžky, lepidlo, volný list papíru, penál, pravítko
 
VL -   Učebnice str. 22- 25 pročíst, do VL sešitu odpovědět na otázky 23/ 1- 5 a  25/4,5 (odpovídat
          krátce, ale celými větami).    V příloze, tentokrát už poslanou na gmailovou školní adresu dětí, zasílám list 
          k doplnění (románský sloh) a založení do desek.
 
Online výuka se osvědčila a bude ve stejných časech i skupinách jako minulý týden, tedy i procvičování navíc od 11.30 do 12.00. Ačkoliv není povinné, doporučuji ho, obě strany si ujasňujeme, co nám jde a co ne a troufnu si říci, že děti baví. (V google CLASSROOMU mají děti i logické hádanky).
Tedy   PO -   PŘ
            ÚT -   ČJ
            ST -   M
            ČT – AJ
            PÁ - VL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
 
6.11. Dnes jsme v PŘ  online udělali společně test uč. str. 21, zkoltrolovali a ohodnotili si ho a porovnali s ostatními. V ČJ jsme procvičovali předpony  vy-, vý-.
      Domluvili jsme se na tom,že my všechny děti odpovědi ze svého školního emailu (za dnešek již 10 dětí, někteří i s přiloženou fotkou) a že se děti budou snažit prokousat se do classroomu,aby si přečetly otázku).  BD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.11. Dnes jsme na online  (dobrovolný blok) dělili se zbytkem, zaokrouhlovali na 10, 100 a 1000,  a doplňovali do nerovnic (př. 13 > a < 8).   BD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.11.- 11.11.ANGLICKÝ JAZYK (2. skupina) Frková
Ahoj milé děti,
na online hodině jsme si prošli slovní zásobu hraček. Rozšíříme si ji o několik dalších, které pak naleznete níže. Pak jsme se naučili z jakých materiálů jsou vyrobené různé věci : What are things made of? Jsou to materiály: wood ( dřevo), glass (sklo), paper (papír), fabric (látka), metal (kov), plastic (plast), rubber (guma).
Tady naleznete všechno, co budete potřebovat a máte udělat:
1. Slovní zásoba hraček ( Stevie and Maggie): https://www.youtube.com/watch?v=ZEk4vTc6VtU
2. Video - Materials song: https://www.youtube.com/watch?v=lK6C-XjD_dQ
3. Pracovní list na oapkování : https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Materials/What_are_things_made_of$_ix662481xc

4. Úkol: Do sešitu si nakreslíte dve vaše nejoblíbenejší hračky. Pak je několika větami opíšete. Nebo můžete natočit video, kde vaši hračku opíšete ústně. 
Např. : 
This is my favourite toy. It´s  a bike. It´s pink and blue. It´s made of metal and plastic. It´s got 2 wheels (kolesa). 
             My favourite toys is a doll. Her name is Jane. She´s got long hair ( Ona má dlouhé vlasy). It´s made of plastic. She´s got a pink dress. She can talk                                   and walk ( Ona dokáže mluvit i chodit).
5. Slovní zásoba hraček: https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8
Vaše úkol mi pak ofoťte a zašlite na moji emailovú adresu: frkova@korunka.org

Přeji hezký týden.
Romana Frková
 
4.11. Dnes jsme v online bloku z M zopakovali pojmy dělence, dělitele a podíl , v učeb. str.24/2 rozkladem a 24/4 dělení s nulami, v dobrovolném bloku ČJ - PS společně str.23/4 a 35/2 a-d          
    (Na Google classroom zadaný úkol z PŘ  "splatný" do 30.11.)     BD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11. Dnes jsme na online hodině z ČJ společně udělali  z učebnice 31/7, 31/9b, opakovali jsme ,co jsou slovesa, co podat. jména.Z M jsme zkontrolovali příklady se závorkou na nakopírovaném listě str.19, zopakovali jsme jednoduché nerovnice  typu 76< x.....  BD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11. Dnešní online blok byl věnován přírodovědě - str. 12 a 13, probrali jsme zevrubně části květu (obr. str. 12 překreslen do PŘ sešitů).  BD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANGLICKÝ JAZYK - TÝDEN 2. - 6. 11. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, žáci ze 4. A,
doufám, že jste si užili podzimní prázdniny. Online hodina bude opět ve čtvrtek od 9:00 – máte ji uloženou jako opakující se událost v Google Kalendáři. Přihlaste se tedy přes Google Kalendář nebo rovnou přes Meet. Kdo by nevěděl, jak na to, dávám odkaz ještě do souboru pdf se samostatnou prací.
Na online hodině si ještě krátce zopakujeme, jak se řekne, kolik je hodin. Po hodině pošlu na vaše školní e-maily krátký test na určování času, který samostatně vypracujete. Dále se budeme věnovat tématu Toys (hračky). Samostatnou práci a domácí úkol na tento týden najdete v pdf souboru níže.
Co je potřeba poslat? Na richtrova@korunka.org pošlete 1) foto sešitu se slovní zásobou Toys, 2) domácí úkol My favourite toy, a to do neděle 8. 11. Děkuji, T. R. 
PŘÍPRAVA  č.2    na týden   2. -6. 11.
 
PŘ -   pročíst v učebnici str. 13 a 14, ze str. 13 překreslit do sešitu diagram TYPY PLODU a pod každý
            typ připsat příklady.
           Úkol: Mezi 2 listy bílého papíru A4 vlož list kapradiny, založ do velké knihy a zatěž .Nech odpočívat. Až se sejdeme ve škole, budeme s ním pracovat.
 
ČJ -   učeb. pročíst žluté tabulky na str. 30 a 31,  ústně : 30/1b, 2
          Do corona sešitu: 30/3, 4b, 31/5, 31/ 8 pouze slova,31/ 9a, 34/2a,c, 34/3,  ústně34/4
          PS – str. 25 a 27
          Úkol: V příštím týdnu začneme pracovat s Pravidly českého pravopisu- najít v domácí knihovně nebo zakoupit (školní vydání), prosím.
 
M -   učeb. ústně: str. 24, 26, 28/3,4 zbytek 28 dobrovolně – z toho do corona sešitu: 24/7, 26/2, 4, 7 a IV. (dělení se zbytkem)
          PS – str. 23 -27,  str. 22 dobrovolně
 
VL -  učebnice str. 18 – 20 pročíst, do VL sešitu odpovědět (jednoduše, ale celými větami) na otázky 1-7 na str. 20 dole

  V příloze emailu zasílám 1 list dětem k vyplnění (založit do desek,vyberu v lepších časech ve škole).

    Tento týden bude online výuka ve stejném čase i skupinách jako minulý týden s tímto rozvrhem:
     PO – PŘ
     ÚT – ČJ
      ST – M
      ČT – AJ
      PÁ – VL
Navíc přidávám pro dobrovolníky denně online procvičování češtiny a matematiky od 11.30 do 12.00 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.10. ANGLICKÝ JAZYK (2. skupina) Frková
Ahoj děti,
prvú online hodinu máme za sebou :). Zopakovali jsme si "telling the time". Domluvili jsme se, že uděláte ještě jeden pracovní list z času, tak tady je: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/Hours_o'clock_and_half_past_gm157902sn
Nezapomeňte mi ho zaslat na email : frkova@korunka.org.
Slíbila jsem vám taky nějaké písničky, videa na téma " Halloween". Je tam toho víc, můžete si vybrat.
Tady jsou:
1. Wow english TV (Stevie and Maggie): https://www.youtube.com/results?search_query=stevie+and+maggie+halloween
2. The singing walrus (písničky):https://www.youtube.com/watch?v=gRaLPr2_UqEPLt7Se3SAnZY6AQ7Dx1SR94CSoa32jonQO&list=
3. English exercises:https://agendaweb.org/
Přeji Vám hezké prázdniny.
Romana
ANGLICKÝ JAZYK 19.10.-23.10. (2. skupina) Frková
Dobrý den, děti. Na online hodině se uvidíme se čtvrtek postupně od 9:00, pozvánky jsem poslala na vaše školní maily. Budeme se věnovat krátce času a poté Halloweenu! Ten už se nám pomalu blíží :-)
Frková
ANGLICKÝ JAZYK - TÝDEN 19. - 23. 10. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, děti. Na online hodině se uvidíme se čtvrtek od 9:00, pozvánky jsem poslala na vaše školní maily. Budeme se věnovat krátce času a poté Halloweenu! Ten už se nám pomalu blíží :-)
Samostatnou práci na ostatní dva dny angličtiny + úkol vkládám níže. V případě dotazů pište na richtrova@korunka.org. 
1) WHAT TIME IS IT? Kolik je hodin? 
a) Game: TIME - poslouchej, kolik je hodin, a vyber správný ciferník.
2) HALLOWEEN 
a) Podívej se na video se Stevem a Maggie - Halloween for kids
b) Zopakuj si slovní zásobu - spoj slovíčka s obrázky (kliknutím na malý reproduktor si pusť výslovnost) - Halloween vocabulary 1 a Halloween vocabulary 2  - po kontrole (Finish) si můžeš zahrát hru Balloon Burst! (Práskej balónky se správnými písmeny, aby dala postupně dohromady slovo na obrázku.)
c) MY HALLOWEEN PARTY: Nakresli svou Halloweenskou party. Na obrázku bys měl/měla být ty v kostýmu a další kamarádi nebo zvířátka - také v kostýmech! Všechny popiš, např. This is my brother. He is a zombie. Popiš slovíčky také prostředí, které je kolem vás - např. cobwebs (pavučiny), graves (hroby), a cave (jeskyně) apod. Obrázek vyfoť a pošli na richtrova@korunka.org
d) K tvoření si můžeš pustit nějakou Halloweenskou písničku - Halloween Night, The Scary Skeleton, It's Halloween Tonight a Halloween Stomp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.10.  Domácí práce na  týden 19. - 23.10.

      ČJ-  prostudovat znovu žluté tabulky, do Corona sešitu 28/4, 29/2 - vypsat jen slova s předponou a vyznačit ji svislými čárkami,    jen ústně  29/1, 29/3 a),   PS- str.20 zatím NEVYPLŃOVAT, vyplnit 21/2, 22/4,5,6 a str. 23 a 24. Jiná cvičení prosím nevyplňujte,budeme na nich pracovat společně online.

       VL-  v učebnici dočíst do str.14 (většina je opakování) a zkusit si opakovací test  na str. 14 a 15 (nepsat do knížky),  do VL sešitu odpovědět na otázky ze str. 16 a 17 (těchto 5 odpovědí zkontrolujeme na online vlastivědě ve středu).

       M-  z učebnice: str. 19 propočítat ústně, do Corona sešitu:  19/3+ zkoušky, 21/3, 22/dole tabulka (tabulku si můžete buď překreslit ručně, nebo procvičit rýsování obdélníku podle pravítka  s pravými úhly), str. 23/1,2,5- nemusí být zápis,stačí výpočet (příklad) a odpověď. PS- str. 21 a 19(zaokrouhlená čísla z úkolu č.1 napiš třeba pro přehlednost úplně nahoru na stránku).
   Do Corona sešitu prosím psát ke každému cvičení stranu a příklad pro snažší kontrolu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
16.10. DÚ z našeho společného online vyučování:   nakresli do PŘ sešitu všechny 3 druhy bylinných stonků,popiš a uveď ke každému alespoň 3 příklady (uč. str. 11).
V Po bude matematika -budeme pracovat s nakopírovaným  listem a do  "corona"  sešitu procvičovat písemné odčítání se zkouškou.  BD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.10. DÚ na zítřejší online hodinu z PŘ: PŘ- ještě jednou se podívej na str. 10 a 11.Odpověz do sešitu PŘ na otázky: 1. Vyjmenuj, co nejvíce zeleniny, která má jedlý kořen (kořenová), 2.K čemu všemu slouží rostlinám kořen? 3.Jak nazýváme rostliny,které mají knen apodle čeho je rozdělujeme? (Můžeš připojit drobné obrázky, zítra se na ně podíváme společně.)
Přes víkend připraví děti,které mi ještě nedevzdaly,své čtenářské deníky- hned,jak se uvidíme,tak je vyberu.
Práci na příští týden pošlu souhrnně,nejspíš v neděli (sem,na korunka.info).
Chválím téměř všechny děti,které úžasně zvládly naše 1. online vyučování na svém novém pracovním emailu!!! Zítra pokračujeme ve stejných časech a skupinách. PODĚKOVÁNÍ i rodičům za pomoc a trpělivost.   BD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.10. DÚ na čtvrtek 15.10.- zkusit se přihlásit na svou novou Gmailovou adresu (viz.email dnes), z nakopírovaného listu doplnit cvič. a) a b) na str. 18 a připravit si ho na naše 1. třídní online setkání. ve čtvrtek dopoledne. Děti budou rozděleny po skupinách s různými začátkem. Konkrétní skupiny a časy zahájení individuálně pošlu.  BD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. - 16. 10. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2 - Frková) 
Dobrý den, vážení rodiče a milé děti,
tenhle týden  jsme procvičili čísla a procvičovali jsme určování hodin. Dětem to už moc hezky jde :). Do konce týdne budeme jenom procvičovat čas.
1) Můžete se podívat ještě na video: How to Tell the Time
2) Zkuste si online cvičení (vždy hned kontroluje - rámeček vpravo) - What's the time?
3) Time Match - spojte digitální časy se slovním vyjádřením (přetáhněte myší nahoru na kolečko). 
Domácí úkol do konce týdne nedávám. Na příští hodině, která bude online, si znalost určování času ještě ověříme:).
Přeji hezký týden.
Frková
14. - 16. 10. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1 - Richtrová) 
V pondělí jsme procvičili čísla, krátce určování hodin a četli jse dopis od Grega (učebnice, str. 13). Na úterní hodině jsme si napsali test na školní pomůcky, barvy a čísla. Zadávám práci na pátek - procvičujte hodiny. 
1) Podívejte se na video How to Tell the Time
2) Zkuste si online cvičení (vždy hned kontroluje - rámeček vpravo) - What's the time?
3) Time Match - spojte digitální časy se slovním vyjádřením (přetáhněte myší nahoru na kolečko). 
Domácí úkol na pondělí 19. 10. - Děti dostaly na lístečku digitální časy - napíší písemně anglicky (např. 14:15 - quarter past two). Poprosím poslat foto napsaných časů na e-mail richtrova@korunka.org.
13.10. DÚ M uč. str.16/3  -2 poslední sloupečky +17/4   - poslední sloupeček (do dom. sešitu  M)
- trénovat zaokrouhlování na 10   a  100
 Samostatná práce na středu 14.10.  -  ČJ- PS str. 20,   M- do nově založených sešitů CORONA  (Bella si nějaký doma také založí)-  uč. str. 18/4 (zápis, výpočet,odpověď) a 19/3 a ještě ústně 19/nahoře +cvič. 1, 2,   VL-  pročíst z učebnice Kelty a Germány na str. 12 a 13 a do sešitu na vlastivědu si udělat časovou osu ze str. 13, za časovou osu si nalepit a pročíst dnes rozdané obrázky z textem
Děti,které s sebou mají domů nějaké domácí sešity, potřebují dodělat nějaké opravy- prosím,dohlédněte na to. Děkuji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.10 DÚ ČJ uč. str. 24/1 a-d
--------------------------------------------------
9. 10. ANGLICKÝ JAZYK (Richtrová) 
V pátek 16. 10 bude test na barvy, čísla a školní pomůcky. 
Domácí úkol na úterý 13. 10. - nakreslete si obrys penálu (vašeho nebo nějakého, který se vám líbí) a napište do něj, jaké pomůcky a v jakém počtu v něm máte (např. three pens). 
9.10. Čtenářský deník přinést do 16.10.
         Ve třídě se zase objevily vši. Prosím o důkladnou průběžnou kontrolu.
          Tento týden jsme trénovali dělení se zbytkem a určování pádů z vět.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          
 
8.10. DÚ M PS str. 23 vpravo sloupec
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ANGLICKÝ JAZYK 5.10.-9.10. Frková
Vážení rodiče,
tenhle týden probíráme školní pomůcky. Je to téma, které děti znají. Na sloveso to be jsme si napsali krátké cvičení na známku, děti to mají v sešitě. Už tenhle týden začneme nové téma "What time is it". Budeme se muset s tím trochu poprat :), času máme dost. Nejdřív si látku vyvodíme, pak příští týden budeme neustále procvičovat. Tady naleznete online cvičení: https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html  
https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo
29. 9. - 2. 10. Anglický jazyk (skupina 1) Richtrová 
Tento týden procvičujeme barvy a sloveso to be. Na tvary slovesa být (am, is, are) si v pondělí 5. 10. napíšeme krátký testík. Měl být v pátek, ale to budeme spojeni s druhou polovinou třídy. 
Domácí úkol na pondělí 5. 10. -  děti dostaly pracovní list na téma school (škola) - mají ke slovům napsat čísla obrázků.
1.10. DÚ M uč. slovní úloha 18/1 (zápis,výpočet,odpověď)
 - tento týden jsme začali počítat  jednoduché rovnice,zatím jen s ústní zkouškou (viz. školní sešit z M) -většinu dětí zaujaly a baví je ,  z ČJ opakovat pádové otázky a jednoduché určování pádů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.9. DÚ M uč. str. 12/5
  -zítra si zkusíme první pětiminutovku
  -dohlédněte na oblečení dětí na plavání (podle počasí)
---------------------------------------------------------------------------------
29.9. DÚ SV. Václav - na listě (vyhledávání informací)   + nedodělané úkoly z prodlouženého víkendu!!! (5 dětí)
 -zítra diktát (str. 15/6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.9. ANGLIČTINA 29.9.-2.10. Frková
Vážení rodiče,
v září jsme zopakovali tyhle témata: představování, čísla, there is/are, dni v týdnu, a/an.
Minulý týden jsme opakovali sloveso to be, máme to zapsaný v sešitě, vypracovali jsme i pracovní list (všechno by děti měly mít). Dalším tématem byli měsíce v roce. 
Tenhle týden už  naběhneme na téma školní pomůcky, zopakujeme barvy a naučíme se jak se řekne, když si chceme něco půjčit ( Can I borrow.....?)
Tady naleznete online procvičování na to be:
https://agendaweb.org/verbs/to-be-exercises.html
Tady naleznete písničky na dny v týdnu a měsíce:
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
Přeji hezký týden.
Frková
24.9. Z nedostatku času nemají dnes děti výjimečně zapsané úkoly na prodloužené volno ve svých notýscích,píši je tedy sem:
        VL- doplnit rozdaný list (nápověda v učebnici), 
        M- Ps dokončit do str. 9 + str. 13 (zopakovali jsme už číselné řády,násob. a děl. v oboru násobilky,sčítání a odčítání pamětné i písemné pod sebou,nyní rozkládáme dvojciferné číslo při násobení jednociferným, z GEO rýsování přímky,úsečky a bodů v prostoru).
        ČJ- PS str. 12, 13 ( zopakovali jsme už tvrdé a měkké souhlásky,řazení podle abecedy,spodobu znělosti,tvrdé a měkké souhlásky,psaní vlastních jmen,nyní opakujeme vyjm. slova a slova příbuzná- viz. učebnice). 
  Sešity ČJ školní a M školní mají děti u sebe, můžete nahlédnout do jejich úspěchů i neúspěchů.
  Dnešní prodloužené  plavání si děti opravdu užily,rychle jim uteklo i počasí nám přálo...BD
 V pátek 25.9. je ředitelské volno.(viz. email)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.9. DÚ M PS str.. 12/2,3
- na pátek 2.10. budou děti potřebovat na VV kámen,dřevo (topůrko) a provaz- budeme vyrábět sekyrku z doby kamenné
- zítra máme 2 lekce plavání za sebou (bude jen ČJ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. 9. ANGLICKÝ JAZYK 21. - 25. 9. (skupina 1) Richtrová 
Procvičujeme sloveso být, používali jsme ho ve větách o tom, jak se kdo má - nálady. Opakujeme školní pomůcky. Učebnice, str. 8 a 9. 
Páteční hodina bude suplovaná, tak si děti procvičí barvy a školní pomůcky. 
Online procvičení: 
- Hra Crocodile https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-esl-interactive-vocabulary-crocodile-board-game/ - označ slovíčko na základě výslovnosti (an eraser = guma) 
- Pexeso s výslovností https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-stationery-vocabulary-esl-memory-game-easy/
- Příběh + hra https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/our-colourful-world

 
19. 9. ANGLIČTINA 14. - 18. 9. Richtrová 
Učebnice, str. 2 - 5: představování (jméno, věk), tvary slovesa být (zapsány v sešitě, možno procvičit ZDE a ZDE). 
Domácí úkol na úterý 22. 9. - doplnit správné tvary slovesa být do vět na lístečku v sešitě. 
17.9. DÚ M PS dokončit str. 4 (trénovat pís. sčítání a odčítání,komu nejde)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.9. DÚ ČJ učeb. str.13/6 podle vzoru
- na PO 21.9. úkol z VL- doplň údaje do nalepeného domečku v sešitě 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.9. DÚ M učeb. str.6/2 obě tabulky
   -zítra diktátová středa- (uč. str. 8/4)
   - na Př na 29.9. naučit se popis těla houby
----------------------------------------------------------------------------
14.9. DÚ ČJ PS str. 7/2,3
- VL- na středu zopakovat str. 5 učeb
-  všechny děti potřebují umět hodiny- čtvrt, půl, třičtvrtě, celá (dotrénévat)
- zítra houby- kdo má (domluva s dětmi)
-založit Čtenářské deníky(vždy 1 přečtená knížka za čtvrtletí.Zápis obsahu,vlastního názoru,popř. ilustrace  1. knížky do 15.10.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.9. DÚ ČJ učeb. str.8/3a)
 - roušky děte do školy!
---------------------------------------------
9.9. DÚ M PS str.3/ 2-5
- zítra opět plavání, sraz 7.40 před školou
- dnes v 18 hodin zkouška on line spojení přes Gmail.
---------------------------------------------------------------------------
8.9.  DÚ ČJ PS str.5/3 a)b), 5,6.
---------------------------------------------------------------------------------
7.9. DÚ M - předpřipraveno v dom. sešitě  (Dána čísla  12, 24 a 36. Vymysli.všechny příklady na násobení,jejichž součin je 1. 12, 2. 24, 3. 36).
     -  Dne 6.9. zaslán email ohledně třídního setkání v pondělí 14.9. Prosím rodiče,kteří ho neodrželi,aby se mi ozvali. 
     -  Stále některé děti ještě nedonesly všechny sešity na nadepsání + obaly.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.9.    Od pondělí se učíme podle rozvrhu.Některé děti nemají všechny sešity k nadepsání- prosím v pondělí donést do školy (+ obaly).Také obalit všechny učebnice a pracovní sešity. Doplnit údaje na 1. stránce v ŽK.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 9.    DÚ ČJ -křestní jména dětí ve třídě seřazená podle abecedy (do dom. sešitu)- trénujeme paměť a řazení slov podle abecedy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one