Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
25.2. Dnes online: ČJ- vzor muž  uč. 88/2, 89/3, 89/4. 89/5b tajenka
       Zítra VL- Opakování č. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------BD
24.2. Dnes online: M - Zaokrouhlování uč. str. 17/sloupečky nahoře, dělení s nulami uč. str.14 zevrubně,   ČJ -   Vyhledávání slov v Pravidlech
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
Týdenní plán č. 7   22.2. - 26.2.
 
PO-   PŘ-  1. převody jednotek z přílohy (do PŘ sešitu)  2.  Práce v classroomu- zodpovědět otázky č. 1 
          a 2 ( otázku č. 3 vynechat)   ČJ PS str. 51/6b
 
ÚT-   ČJ-   Zopakovat žluté tabulky z učebnice na str. 84 a 86,  do Corona sešitu 1:  uč. 85/7 a PS/52/1
 
STŘ-   M- PS str. 14 a 16/1,2    ČJ- učeb. 86/2
 
ČT-     ČJ -do Corona 1  sešitu:   uč. 85/6a,   PS  51/4,5       M- učeb. 16/1 a 16/zaokrouhlování vpravo dole
 
PÁ-   VL- Pročíst učeb. str.9 a odpovědět do VL sešitu na 3 zadané otázky: Z kolika krajů se skládá
          Česká republika?  Kdo je to hejtman?  Které kraje zasahují do historického území Slezska ?
         M-   PS str. 13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         
 
 
 
 
23.2 DNES ONLINE: čj UČ. STR. 85/8 VYHLEDÁVÁNÍ VŠECH POST. JMEN A PŘIŘAZOVÁNÍ KE VZORŮM, PS str. 52/3,  4/a,b
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
22.2.-25.2. ANGLICKÝ JAZYK (2. skupina) Frková
Ahoj milé děti,
tento týden procvičujeme vazbu There is.... There are....
Zadání z naší online hodiny naleznete pod příspěvkem. 
Uvidíme se opět ve čtvrtek. Nezapomínejte posílat úkoly na můj email :).
Přeji hezký týden.
Romana
There is-are.pdf  259.55kB
ANGLICKÝ JAZYK - týden 22. - 26. 2. (skupina 1) Richtrová

Dobrý den, žáci,
online se setkáme dnes v 11:00 https://meet.google.com/pes-ynko-rzv a uvidíme se ještě ve čtvrtek 18. 2. od 9:00 https://meet.google.com/hhs-ocag-bbn.
Zadání úkolu na tento týden vkládám v pdf souboru níže. Pokračujeme s tématem My house (můj dům), zaměříme se na nábytek. V hodině si zopakujeme také předložky místa. 
Prosím o odevzdání popisu pokojíčku podle zadání na e-mailovou adresu: richtrova@korunka.org
Předem děkuji a těším se znovu na viděnou.
S pozdravem Tereza Richtrová  

22.2. Dnes online: PŘ- Délka, jednotky. Hravé uvažování a odhady.  M-  písemné násobení, slovní úloha PS 16/3
  O:  TENTO TÝDEN PÍŠEME DO SEŠITU C 2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.2. Dnes online: VL- Národopisné oblasti ČR, příprava na test (str. 12)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
18.2. Dnes online: ČJ - 85/3,4, (hry s chatem), 86/1 vzor hrad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
17.2. Dnes online : M- hry se řády šesticiferného čísla - činnostní učení, ČJ-   vzor pán- PS str. 51/5 část + určení slovních druhů v 1. řádku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
16.2. Dnes na online: ČJ - vzor pán, Skloňování slov (pes,vlk,medvěd) v č.j. a č.mn. Pomocný vzor hoch
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
18.2.-23.2. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
tady je doplnění úkolů z naši online hodiny. Naleznete je v souboru pod příspěvkem.
Uvidíme se příští úterý :).
Romana
ANGLICKÝ JAZYK - týden 15. - 19. 2. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, žáci,
online jsme se setkali dnes a uvidíme se ještě ve čtvrtek 18. 2. (od 9:00) https://meet.google.com/hhs-ocag-bbn.
Zadání úkolu na tento týden vkládám v pdf souboru níže. Začínáme nové téma: My house (můj dům).  Prosím o odevzdání: 1) foto slovíček v sešitě, 2) dvou online pracovních listů. Je tam návod na odeslání. Kdybyste si nevěděli rady, je možno i vyfotit a poslat na e-mail.  Adresa: richtrova@korunka.org. Další úkoly online cvičení jsou dobrovolná.
Předem děkuji a těším se znovu na viděnou.
S pozdravem Tereza Richtrová  
 
15.2.-19.2. ANGLICKÝ JAZYK (2. skupina) Frková
Ahoj milé děti,
tento týden se vrhneme na předložky místa a věty s There is....There are..... 
Pod příspěvkem naleznete soubor, ve kterým máte zadání úkolů do příští hodiny i to, co jsme už na online hodině v úterý dělali.
Uvidíme se opět ve čtvrtek.
Romana
15.. Dnes online -  PŘ- objem, zajímavosti.  M- násobení písemné, uč. 13/1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
11.2. Dnes online:  M - geo rýsovali jsme kružnici, kterou jsmerozdělovali na osminy postupem na poloviny, kolmicí na čtvrtiny, pak čtverec a rodělením jeho stran na poloviny máme osminy.. Prosím, aby děti měly doma k dispozici funkční kružítko a pravítko s ryskou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
10.2. dnes online: M- krychle, kvádr (strany, hrany, vrcholy), rozpoznat    ČJ -  umět nazpaměť vzory muž, rodu + životnost a neživotnost, PS str. 50/1 (vzor pán)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
9.2. Dnes online: ČJ- Úvod od mužských vzoů životnost a neživotnost,  uč. str.82/tabulka + cvič. 1,  83/3, M uč. str. í a 11/5 orientace na číselné ose
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
11.2. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
jenom připomínám úkol z dnešní hodiny. Je to hádanka na zvířátko. Jenom se trochu víc rozepište :) a nezapomeňte mi to poslat na můj email: frkova@korunka.org.
Pro inspiraci je tady link:https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Describing_animals/Animals_-_reading_comprehension_jz203655yz

Uvidíme se v úterý:).
Romana
8.2.-11.2. ANGLICKÝ JAZYK (2. skupina) Frková
Ahoj milé děti, jenom připomínám zadání domácího úkolu a doplňuji ho ještě o jeden :). Uvidíme se opět ve čtvrtek.
1. Učebnice str. 35 - popište co kdo má na obrázku (Např. Stevie has got a small red ball and a big green boat.)
2.Učebnice str. 37 - přečtěte si dopis od Grega a odepište mu :). Napište mu, jaké hračky máte vy, jakého mazlíčka máte, nebo bys chtěl/a.
3. Procvičování - Mr. Bean a jeho věty se slovesem have got :): https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-wedding-have-got-has-got
4. Něco na procvičování (video a úkoly): https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-6e8ce656-c887-464d-903d-bcb2c22e8be5/play?userResourceContext=false
Přeji hezký týden.
Romana
ANGLICKÝ JAZYK - týden 8. - 12. 2. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, žáci,
ve čtvrtek 11. 2. se uvidíme na online hodině angličtiny: https://meet.google.com/hhs-ocag-bbn
Zadání úkolů na tento týden vkládám v pdf souboru níže. Ještě se budeme věnovat slovesu have got (mít). Prosím o odevzdání: 1) online pracovního listu (návod k odevzdání je pod odkazem), 2) dopisu Gregovi v sešitě. Posílejte na e-mail richtrova@korunka.org. Další úkoly (video, ještě jeden pracovní list a Kahoot) jsou dobrovolné.
Předem děkuji a těším se ve čtvrtek na viděnou.
S pozdravem Tereza Richtrová  
8.2. Dnes na onine. PŘ- ačkoliv jsme měli dělat objem, zůstali jsme u teploty (mnoho zajímavostí),  ČJ- konečné opakování koncovek ženských podstatných jmen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
  4.A Týdenní plán č. 6    8.- 12.2.    2021                  
 
M-      do Corona 2 sešitu z  učeb. str. 11/1 – 3, DOBROVOLNĚ str. 12                                 
PS  str.9/1,2,4, str. 11/kromě cvič. 2, str. 12    DOBROVOLNĚ Počt. chvilky str. 25,28
     Prosím, aby děti donesly v PO  ke kontrole do boxu PS 1. díl.  
 
PŘ-    ( V návaznosti na PO  8.2. online přírodovědu)  pročíst uč. str. 45  Objem. Znáš ještě jiné jednotky objemu než mililitr, decilitr, litr a hektolitr?
1. Vypiš je do sešitu PŘ a připiš k nim, jaký mají asi objem.
2. Udělej doma průzkum, jaký objem mají nádoby doma nalezené . Zapiš do sešitu 6 z nich a připiš, jaký mají objem (např. džbán na pivo- 5 dcl).
 
VL-   Pročíst uč. str. 8, města  na mapě v učebnici porovnat s mapou příruční, orientovat se, (na online budeme s mapou pracovat), do VL sešitu odpovědět na otázky Co je magistrát? Kdo je primátor? Jak se jmenuje pražský primátor?
PS str. 7,  DOBROVOLNĚ  6/9
 
ČJ-   Pročíst úvod do mužských vzorů na str. 82 (v ÚT se začneme společně na online orientovat ve vzorech), do Corona 2 sešitu 84/1, 84/2(nechat až ke konci týdne),   
PS- 50/2 a-c, 50/3,4,  51/1,2,3
DOBROVOLNĚ-  okopírovaná procvičovací cvičení z přílohy (založit- příští týden budu vybírat ke kontrole).
 V PO kontrola zlomků v classroomu (M)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.2.  BD
           
5.2.  Dnes online:  VL- světové strany (směrová růžice),, ČJ- opak. slovních druhů + koncovky žen. postat. jmen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
4.2. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti, doplňuji zadání úkolů z naší online hodiny :).
1. Učebnice str. 35 - popište co kdo má na obrázku (Např. Stevie has got a small red ball and a big green boat.)
2. Procvičování - Mr. Bean a jeho věty se slovesem have got :): https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-wedding-have-got-has-got
Přeji hezký víkend.
Romana
3.2. Dnes online: M- krychle, kvádr (strany, hrany, vrcholy), násobení pod sebou,  ČJ- opakování slovních druhů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.. Dnes jsme online z M dělali pětiminutovku, a ůsudek (učebnice 6/vpravo), z ČJ - vzor kost a žena podrobně (kostmi, ženy, žemami)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
1.2.-5.2. ANGLICKÝ JAZYK (2. skupina) Frková
Dobrý den milé děti a vážení rodiče,
vhupli jsme do druhého pololetí a my se opět uvidíme ve čtvrtek na online hodině. Budeme procvičovat tvary slovesa mít = have got. Všechny pokyny naleznete v souboru pod příspěvkem.
Přeji hezký týden.
Frková
 
ANGLICKÝ JAZYK - týden 1. - 5. 2. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, žáci,
ve čtvrtek 4. 2. se uvidíme na online hodině angličtiny: https://meet.google.com/hhs-ocag-bbn
Zadání úkolů na tento týden najdete v pdf souboru níže. Budeme procvičovat tvary slovesa mít = have got. Odevzdejte mi, prosím: 1) zápis tvarů slovesa have got v sešitě, 2) věty s have got / has got, které sami vytvoříte. Posílejte na e-mail richtrova@korunka.org.
Děkuji a přeji pohodový týden. S pozdravem T. R.
1.2.  Dnes na online: PŘ- Co do krmítka nepatří ("Kimova" paměťová hádanka),  ČJ - procvičování i/y u podst. jmen rodu ženského, řazení ke vzorům
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
Týdenní plán č. 5       1.2.- 5.2.  2021                                           4.A   
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------  
 
PŘ-   Teplota – uč. str. 46 pročíst a do PŘ sešitu si udělat jen heslovitě krátký zápis důležitých
         poznatků z textu . (V návaznosti na to, doporučuji udělat Počtářské chvilky str. 22).
 
 
VL-   V učebnici pročíst str. 6 a 7, do sešitu VL nadpis Česká republika- demokratický stát, odpovědět
         na otázku 7/2 dole     PS str. 5 celá a 6/7,8 
 
M-   Geo- kvádr a krychle- uč. str. 5 prostudovat + k tomu  PS str. 5 (včetně cvič.4),  učebnice str. 6 vlevo ústně, str. 7  také ústně (cvič. 5 uděláme společně online) , do Corona 1 sešitu: 8/1-6     PS str. 6,7,8    Počtářské chvilky str. 18 a 19/1 vpravo sloupec,  dobrovolně str.19 dokončit a str. 20 a 24.
 
ČJ-   procvičujeme i/y u podst. jmen ženského a středního rodu, do Corona 1 sešitu: uč. str. 80/4 a 81/3 (včetně pádů a vzorů podle pokynu),  PS str. 49/5 + nadepiš nad slova čísla slovních druhů
+v příloze 1 doplňovačka (založit do školy).
 V PO kontrola v classroomu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.1. BD
       
                                                         
26.1. Dnes na online : ČJ- stále procvičujeme i/y u středního a ženského rodu, M- Počt. chvilky str. 21/ K2,3,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
25.1. Dnes na online: PŘ- Velký ptač zábavný í kvíz,    ČJ- uč. str. 81/2 + procvičování i/y v podstat. jménech ženského rodu -vzory
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
Týdenní plán č. 4             25. – 28.1. 2021                                         4.A
 
Tento týden je škola jen do čtvrtka, v pátek  29. jsou pololetní prázdniny, nebude tedy ani online výuka.
V boxu  bude od PO od 14 hod. – M uč. II. Díl, M PS II. Díl, VL uč. II. Díl, VL PS a sešit Corona 2
 
VL -   učebnice II. Díl  str. 4-5 pročíst, na str. 4 odpovědět  do VL sešitu , na otázku u černého kompasu dole (Na příruční mapě ČR vyhledejte…..),  PS str. 4
 
 
M-   učebnice II. díl str. 3/2 obě tabulky doplnit do Corona 2 sešitu (třeba okopírované a doplněné),  str. 3,4 projít ústně (poctivě si zkusit všechna cvičení), 4/3 do Corona sešitu 2 napsat pod sebe a sečíst),  PS II. díl  str. 2,3,4    Počtářské chvilky dobrovolně  str. 9,15, 16.
 
ČJ-    Do Corona 2 sešitu: učeb. str. 81/1 a,b,d ,  81/4. Sloh- Popiš svého oblíbeného plyšáka (na volný list-  úvod, popis, závěr)-založit do školy + v příloze k procvičení 1 stránka (po vyplnění založit do školy).
 
PŘ-   Uč. str. 56 Domácí mazlíčci- pročíst a do PŘ sešitu odpovědět krátce na úvahu (nahoře na stránce): Řekněte, co vše musíme zvážit….. Kdo má doma domácího mazlíčka, může přidat i osobní zkušenosti (stačí krátce).
 V PO  kontrola práce v classroomu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANGLICKÝ JAZYK - týden 25. - 28. 1. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, žáci,
ve čtvrtek 28. 1. se setkáme na online hodině: https://meet.google.com/hhs-ocag-bbn
Na tento týden dávám pouze dobrovolné úkoly – zadání najdete v pdf souboru níže. Pokud ještě někomu nějaký předchozí úkol chybí, můžete si ho dokončit. Prosím vždy o zaslání na e-mail richtrova@korunka.org.
Ve čtvrtek dostanete vysvědčení. Doufám, že z něj budete moci mít radost J Užijte si páteční pololetní prázdniny. S pozdravem T. Richtrová
22.1. Dnes na online. PŘ- kontrola listu čvič. 5 (stopy zvířat) + ukazovali jsmesi ještě další stopy ve sněhu,  ČJ- PS str. 49/5 podtrhávali jsme chyby , ale cvičení jsme na řádky ještě nepsali
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
21. 1. Dnes jsme na online:  Počtářské chvilky str. 2/ vpravo a str. 5 (KDO NEBYL PŘIPOJEN, TAK PROSÍM? DODĚLAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
21.1.-28.1. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti, 
tady je zadání domácího úkolu na celý týden.
Přeji hezký týden.
Romana
20. 1. Pro děti, které se dnes z jakéhokoli důvodu nepřipojily na online:  ČJ- PS str. 48/5  nad všechny výrazy jsme nadepsali pády (pracujte zatím s tabulkou pádů, měli byste to zvládnout brzy už i bez ní),, M - uč. str.54 tělesa, poznat je ,dnes jsme se zejména zajímali o kvádr a krychli (počet  a tvary stěn), PS str. 53 vysvětlení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
19.1. Dnes online: M- Uč. str.52/3 ,  ČJ- PS str.48/5 (nad doplněné výrazy jsme si psali vzory ve stejném pádě)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
18.1. Dnes na online  od 11.30 :  ČJ PS str. 48/5 (ani jsme to celé cvičení ještě nedodělali), dopoledne jsme zkoušeli otázky na str.46 a47 v učebnici VL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
Týdenní plán č. 3            18.1. – 22.1. 2021                                             4.A
 
 
PŘ-  tentokrát posílám v přílohách na doplnění  zajímavé úkoly. Na jednom listu je i pokus, jestli je to možné, zkuste ho doma, ve škole si povíme, co vám vzniklo. Listy založte, odevzdáme je ve škole.
 
VL-   I z vlastivědy jsem připravila 2  pracovní listy na opakování (v příloze). Taktéž vyplnit a založit. (Použijte učebnici VL, bude li potřeba).
 
ČJ-   Ujasnit si, jak přiřazujeme podstatná jména ženského rodu ke vzorům (tabulky uč. str. 76), prostudovat žluté tabulky na str.77 – 80, do Corona 1 sešitu: 77/2,3   78/3,  79/3  80/1,2    PS  48/1-4 a 49/1-4.
 
M-   Ústně- procvičit dělení se zbytkem vzadu na posl. listu(obalu) učebnice- velká žlutá tabulka,vymysli si a napiš do Corona 1 sešitu 2 sloupečky po 10 příkladech na dělení se zbytkem.  53/1 odpovědi do Corona 1    PS-  dokončit do str. 54   Počtářské chvilky- všichni str. 14 a 12, 13 dobrovolně  str. 7,8, 17
Nezapomeňte na Čtenářské deníky( do 25.1.)
 V PO  kontrola práce v classroomu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.1.  BD
ANGLICKÝ JAZYK - týden 18. - 22. 1. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, žáci,
ve čtvrtek 21. ledna se setkáme online, odkaz máte tady: https://meet.google.com/hhs-ocag-bbn
V dokumentu níže máte opět zadání samostatné práce. Budeme se věnovat koníčkům = volnočasovým aktivitám a zase budete vytvářet věty v přítomném čase prostém. Chválím vás, že se ho postupně učíte používat, jde vám to dobře. 
Co máte do konce týdne poslat na richtrova@korunka.org? Zápis slovíček Hobbies + projekt Our free time = náš volný čas.
Budu se těšit na viděnou ve čtvrtek, Tereza Richtrová
15.1. Na online (11.30) -   ČT 14.1. uč. M- str. 52/vpravo sloupec (dělení se zbytkem + tabulka),  PÁ 15.1.  ČJ PS str. 47/1,2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
12.1. Kdo se dnes nepřipojil na dobrévolný meet (od  11.30), tak posílám rekapitulaci: M - uč. str. 48/2,3 -násobení s nulami a  47/6 písemné sčítání a odčítání.
          Čtenářský deník  2. zápis  do PO 25.1.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
 
14.1.-20.1. Anglický jazyk- Frková - domácí úkol
Ahoj milé děti,
tady je zadání domácího úkolu z naši online hodiny :).
1. Vašim úkolem je si vybrat jedného člena rodiny a popsat jeho den. K tomu Vám pomůže video se slovní zásobou:
https://www.youtube.com/watch?v=EHxVzjjrvMY
- nejdřív si věty napište v českém jazyce, pak si zkouknete video a věty si podle videa přeložte. Pozor, popisujete člena rodiny ve 3. osobě :)
-můžete přidat i čas, v kolik hodin danou činnost dělá
- můžete si den rozdělit: in the morning (ráno), at noon (v poledne), in the afternoon ( odpoledne), in the evening (večer)
Držím palce, úkol je na známku. Úkol, prosím, zasílejte na můj email: frkova@korunka.org.
2. Na procvičení máte tady i liweworksheet:https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_affirmative/Present_simple_affirmative_ik624339lt
Přeji hezký víkend.
Romana
ANGLICKÝ JAZYK - týden 11. - 15. 1. (skupina 2) Frková
Dobrý den, milé děti, 
ve čtvrtek 14. ledna se setkáme opět na online hodině. Budeme se dále věnovat přítomnému času prostému. 
V dokumentu níže naleznete zadání pro samostatnou práci do příští online hodiny. Šikovné děti si můžou pomalu studovat tvoření 3. osoby, jelikož to co zatím víme, není všechno :)
Do čtvrtku máte za úkol všichni vyplnit kahoot, který je věnovaný present simple a slovesům, které jsme už měli. 
Tady je link:https://kahoot.it/challenge/0104681?challenge-id=07be892f-ea2e-4bd5-819c-0b2a5921bce7_1610375184232

Napište si tam svoje celé jméno a quiz udělejte jenom jednou.

Mějte se hezky a těším se na viděnou ve čtvrtek. 
Romana Frková 
ANGLICKÝ JAZYK - týden 11. - 15. 1. (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, žáci,
ve čtvrtek 14. ledna se setkáme na online hodině – https://meet.google.com/hhs-ocag-bbn
Budeme se dále věnovat přítomnému času prostému.
V dokumentu níže najdete zadání pro samostatnou práci. Neděste se, není toho moc, jen jsem chtěla pořádně vysvětlit, co máte dělat.
Co máte odevzdávat do konce týdne? Průzkum „Do you like…?“ (za ten můžete dostat jedničku, pokud bude zdařilý a podle zadání) + napsat počet bodů, kolik jste získali za úkoly ve videu Já, padouch 2.
V dokumentu jsou opět také dobrovolné úkoly. Ty udělají pouze ti žáci, kteří chtějí.
Mějte se hezky a těším se na viděnou ve čtvrtek.
S pozdravem T. Richtrová
 
10.1.   Připomínám, že do dneška  má být v Google classroomu hotové cvičení v práce v kurzu- český jazyk.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Týdenní plán č. 2          11.1. – 15.1. 2021                                             4.A
 
M-   uč. Str. 49/ nastudovat plánek sedadel v divadle,  do Corona 2 sešitu:  49/1 a) b), 49/2,4,  51/1,2,3 a dole zelený magický čtverec (1860),   ústně 49/3 a  uč. str. 50 prostudovat, pak PS str. 50 a ještě  PS str. 48,49,51.  Dobrovolně Počtářské chvilky str. 3, 6/2,3 a 11. 
 
PŘ-   Pročíst učeb. str. 41 – 43,  do sešitu PŘ pod nadpis Příroda v zimě odpověz na otázky:
  1. Jak prožívají rostliny v zimě období vegetačního klidu?
  2. Jaký je základní rozdíl mezi teplokrevnými a studenokrevnými živočichy?
  3. Jak přečkávají obě skupiny zimu? Uveď ke každé skupině alespoň 3 příklady zvířat.
  4. Vymysli, z čeho všeho můžeš vyrobit krmítko pro ptáky.
  5. Co do krmítka pro ptáčky nepatří?
Pod odpovědi přidej obrázek alespoň jednoho z ptáků, který navštěvuje v zimě krmítka.
 
ČJ-   Opakujeme učeb. str. 75 psaní   i/y  u podstatných jmen rodu středního (podle vzorů) 75/1a  ústně, dále písemně do Corona 2 sešitu: 75/2,3,4    PS str. 46
Ze zaslané přílohy opravit chyby nepozorného žáka tím, že cvičení bez chyb opíšete do Corona 2 sešitu.
(V úterý v online vyučování začneme vzory podstatných jmen ženského rodu).
 
VL-   Z učebnice pročíst str. 45,  připravit se na závěrečné opakování na str. 46 a 47 (na PO 18.11.)
       V úterý zadám na Google classroom malý úkol do vlastivědy.
 V PO  kontrola práce v classroomu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD
     
4. - 8. 1. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2) Frková
Dobrý den, milé děti a vážení rodiče, 
doufám, že o prázdninách jste si odpočinuli. Přeji Vám všechno dobré v novém roce, hlavně zdraví :).
Opět nám začala online výuka, uvidíme se teda na online hodině ve čtvrtek 7. 1. Moc se na Vás těším a jsem moc zvědavá na to, jak jste strávili Vánoce a co jste dostali pod stromeček. A to je i první, ale nepovinný úkol (za který samozřejmě můžete dostat 1:) a nejhezčí vyberu a nasdílím na online hodině). Napište mi list o dárečku, který Vás nejvíc potěšil a popište mi ho (popis hračky jsme už dělali a dopis taky). Návod naleznete v souboru pod příspěvkem.

Pak budeme procvičovat přítomný čas prostý, tu nejdůležitější věc už jsme si o něm zjistili – že ve 3. osobě jednotného čísla přidáváme ke slovesu s . Procvičovali jsme si to ještě před Vánocemi a teď se k tomu ještě vrátíme.
Tady naleznete úkoly na tento týden:
1. List o dárečku pro mně (nepovinný úkol, ale za odměnu)
2. V přiloženém souboru naleznete slovní zásobu sloves, které budeme procvičovat + jedno cvičení do sešitu (povinný úkol, poslat na můj email)
3. Online cvičení ( dělali jsme to už na hodině, jenom na procvičení):

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-forms-pronouns

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-forms-2
https://agendaweb.org/verbs/present-simple/index.html
4. Něco pro zábavu (video Mr. Bean), vypište aspoň 10 vět s přítomným časem prostým (povinný úkol, poslat na můj email)
https://www.youtube.com/watch?v=7LVmCH6pzEs
Všechny úkoly jsou na celý týden :). Můj email: frkova@korunka.org
Přeji hezký týden.
Romana Frková
 
4.1. PŘ - V PO 11.1. píšeme krátké opakování ze str. 20- 22.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. - 8. 1. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1) Richtrová
Dobrý den, žáci,
doufám, že o prázdninách jste si odpočinuli. Uvidíme se na online hodině ve čtvrtek 7. 1. od 9:00. Pozvánku jsem poslala na školní e-maily. Odkaz je ještě zde: https://meet.google.com/hhs-ocag-bbn
Budeme procvičovat přítomný čas prostý, tu nejdůležitější věc už jsme si o něm zjistili – že ve 3. osobě jednotného čísla přidáváme ke slovesu -s = I like milk. He likes milk.
V přiloženém souboru níže najdete: a) zápisky do sešitu, b) dvě online cvičení a c) jedno písemné do sešitu (plus video a řazení vět jako dobrovolný úkol).
Vypracujte, vyfoťte a pošlete mi zápisky a věty v sešitě do konce týdne na mail richtrova@korunka.org.
Děkuji a zdravím, T. Richtrová
Týdenní plán č. 1       4.1. – 8.1. 2021                                      4.A
 
PŘ-   Připomeň si ještě jednou str. 20 a 21 v učebnici. Najdi si na internetu, kde jsou u nás významná naleziště žuly, vápence a mramoru. Podívej se i na  mapu ČR, kde tato místa jsou. Zapiš si to sešitu PŘ.
 
ČJ-   V učeb. prostudovat str. 71, 73, 74 (zejména žluté tabulky). Do Corona 1 sešitu: 71/2, 73/3,4,
         74/4.  PS str.45/4,5.   Sloh: Můj Štědrý den (Na volný list popiš podstatné události z vašeho Štědrého dne, dodržuj osnovu- úvod, děj, závěr. Piš  srozumitelné věty, nepouštěj se do dlouhých souvětí, pokud si nejsi jistý, jak je oddělovat čárkami.) Termín odevzdání- až se uvidíme ve škole.
 
M-   Učeb. str. 47, 48 prostudovat, do Corona 1 sešitu: 44/3,  5, na volný list  geo 45/4,  PS str. 46, 47.
       Zavádíme nový pracovní sešit Počtářské chvilky! Čeká na  každého z vás v boxu ve škole.  Na tento týden dobrovolně pro ty, co nebudou mít, co dělat a budou mít chuť na další příklady čeká strana 1, 4, 10.
 
VL-   Str. 42, 43 pročíst v učebnici Habsburky. Do sešitu VL pod nadpis Habsburkové odpovědět na otázky  1,3,5 na str. 43 (dole Zopakujte si).Také do sešitu překresli spodní časovou osu.

Od 4.1. 2021 denní online výukové bloky podle zaslaného plánu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BD 3.1.
20. 12. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1) Richtrová 
Během posledního týdne před prázdninami jsme ještě stihli napsat testík - odpověď na dopis, který se týkal hlavně oblíbeného jídla a pití. Všechny děti ho zvládly napsat pěkně, dostaly jedničky. 
Poté už jsme se zaměřili na téma Christmas (Vánoce). Slovíčka si žáci lepili do sešitů. Hráli jsme deskovou hru a vytvářeli komiksové příběhy. Za ty děti také dostanou známku. 
Dobrovolný úkol na prázdniny: 
1) Steve and Maggie - Best Christmas - video s písničkami a slovní zásobou týkající se Vánoc. 
2) Santa, Santa, high in the sky - online pracovní list - v přípravě (Preparation) žáci spojí slovíčka s obrázky, poté si poslechnou písničku a doplní správná slova do vět. (chimney = komín, mince pie = masový koláček, reindeer = sob, stocking = punčocha).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merry Christmas and a happy New Year! 
17.12. Dnes není domácí úkol. Zítra se učíme 1. tři hodiny (ČJ, M a AJ), pak budeme slavit Vánoce.
           DÚ na PO a ÚT (nebo přes svátky):  ČJ uč. str.66/1 do dom. seš., natrénovat psaní i/y u podst. jmen středního rodu,  M- procvičovat převody jednotek délky (v seš. M škol. mají děti převodovou tabulku- naučit se)
    Dnes ve škole: VL test str. 40,opak. str. 41,  M-převody jednotek délky: mm, cm, dm, m, km, (děti dnes (18.12.) dostaly papír s příklady na převody jednotek)   ČJ- uč. str. 70, do škol. seš. 70/3
   -18.12. ve škole : ČJ PS str.44 dokončit, kdo nemá, 45/1-3,  M převody jednotek online
   - po svátcích píšeme PŘ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.12.  DÚ M uč. str. 46/2, 4  (opakujeme převody jednotek délky mm,cm, dm,m,km - trénovat)

       -Dnes: M- PS str. 42, 43, ČJ- začali jsme vzory středního. rodu, uč. str. 68 (zapsat do škol. sešitu) , INF- stále máme děti, které se nedostanou do svého školního  emailu
    -zítra opak. VL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.12.DÚ ČJ uč. str. 63/3 vypsat prvních 10 podstatných jmen a určit u nich rod, číslo a pád
           -Dnes: ČJ- uč. 65/5 jsme psali o škol. sešitu samostatně,, 65/6 společná práce,stále cvičíme určování pádů z textu,  M- rovnice typu 
            35 + x = 5.8 , PS str. 41,32, PŘ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.12. DÚ M PS str. 44
     - ve ČT testík z VL str. 40
   
     - dnes:  ČJ- určujeme u podstatných jmen z vět rod, číslo a páduč. str. 64 a 65),  M- uč. 42 a 43,   VL- str. 38 A 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
11.12. Dnes: Geo- uč. str. 40 cvič. 1 jsme rýsovali, ČJ str. 62 + 64
----------------------------------------------------------------------------------------------
11. 12. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 1) Richtrová 
V pondělí proběhly prezentace některých prací, které děti dělaly při distanční výuce. Měly z hlavy popsat hračku nebo výrobek. Všichni dostali jedničku. Stále se ještě věnujeme jídlu a nakupování. Vytváříme věty o tom, co má / nemá kdo rád v různých osobách. 
Příští týden si hned v pondělí napíšeme na známky odpověď na dopis. Objeví se v něm téma jídlo a pití. Tím toto téma uzavřeme a potom se budeme věnovat Vánocům.
10.12. DÚ ČJ PS str. 43/3, 42/2
            -zítra KORÁLKUJEME ! (misky)
            - dnes jsme v ČJ  ( ZASE řešili chování o přestávkách a také  nepořádek v hračkách ve třídě), a PS 41/1,3 (zopakovat doma pádové otázky), z M- PS str. 39 + nerovnice typu 39 je menší než x a to je menší než 45, VL- udělali jsme si testík ze str. 35 (otázky na přezkáčku)-udělejte si taky a udělali jsme si krátký zápis do sešitu ze str. 36 a 37.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
9.12. DÚ M na .lístečcích dostaly děti úlohu na přemýšlení. (nalepit do dom. sešitu a vyřešit).+ kdo nestačil doopravit ČJ písemku, nechť to učiní do zítra
              -dnes jsme opravovali v češtině písemné práce, v matematice jsme ve skupinách dělali úlohy na orientaci v číselných osách,VLASTIVĚDA BUDE ZÍTRA)
            - v PÁTEK budeme vyrábět dárek na Vánoce-  s sebou nůžky,plastovou mističku
            - INFO úkol - v classroomu je další otázka z ČJ- správně odpovědět, někteří musí opravovat, v hodině počítačů jsem to dnes dětem ukázala i vysvětlila, aby mohly získat plný počet bodů, musí splnit bez chyby úkol (do příští středy- 16.12.)
                  - zítra přednáška  "Záchrana tonoucího"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMUPAK SE PODAŘILO SMAZAT NÁM VŠECHNY ZÁPISY?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.12.-11.12. ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2) Frková
Dobrý den,
minulý týden jsme si zopakovali to, co jsme dělali na online hodinách. Dále jsme si udělali obchod se školníma potřebami a použili fráze spojené s nákupem. Všechno mají děti v sešitech. Dále pak se děti seznámili i s názvy obchodů. Tenhle týden jsme si úplně prvně vyčasovali sloveso like ve všech osobách a seznámili jsme se i s 3. osobou (he/she/it likes, he/she/it doesn't like). 
S pozdravem
Frková
8.12. DÚ ČJ PS str. 40 dokončit stránku
--------------------------------------------------------------------------
7.12. DÚ M PS str. 38
        -  děti nesou domů ukázat kontrolní práci z M - doopravit, zítra přinést zpět na založení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one