Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
15. týdenní zpráva

Milí rodiče a děti,

zasíláme Vám 15. týdenní zprávu.
Tento týden se již nesl ve znamení předvánočních aktivit a příprav. Děti se každý den těší na adventní úkol, který si splní hned ráno na kruhu. Tak například spočítaly věk všech Santových sobů zvlášť i dohromady, vzpomněly si na jména a příjmení 10 zaměstnanců školy, kteří se o ně starají nejen o Vánocích, předvedly pantomimou typická anglická vánoční slova, zahrály si hru zaměřenou na spolupráci, nazvanou Vánoční přání ap.
V pondělí ráno jsme se věnovali portfoliím s probranými vyjmenovanými slovy a novému týdennímu plánu. Následoval narozeninový rituál Anahit. V MA se poslední skupinka zúčastnila úvodní prezentace na multiplikační tabuli. Ve 3. bloku šly děti na vycházku a TV do Stromovky, kde si nasbíraly vzorky půdy a zároveň se na čerstvém vzduchu vyřádily, jak jste viděli v předchozím zaslaném videu.
V úterý se děti s chutí pustily do úkolů týdne - v ČJ luštily 2 vánoční křížovky a v MA počítaly příklady na sčítání pod sebou v oboru do 1 000 a podle výsledků vybarvovaly Santův obličej.
Děti si pak mohly vybrat, zda si vyslechnou velký příběh "Bůh, který nemá ruce" nebo se budou zabývat staročeskými pranostikami spjatými s obděláváním půdy a přírodou jako takovou.
Odpoledne v monte klubu jsme diskutovali o zemských sférách a zkoumali vzorky půdy z okolí našeho bydliště, její typy a složení.
Ve středu se děti věnovaly převážně vyjmenovaným a příbuzným slovům s pomůckou a některé z nich si napsaly běhací diktát po P nebo S. Většina se také s nadšením pustila do zkoumání osové souměrnosti vánočních koulí s ornamenty, při kterém si procvičily jak práci s kružítkem a pravítkem, tak kresbu od ruky. V malých skupinkách proběhla také čtenářská dílna - diskuse nad 1. a 2. kapitolou společné četby o Axíkovi. Následoval poslech tradičních českých koled a ilustrace jedné z nich podle vlastního výběru.
Ve čtvrtek děti samostatně pracovaly na úkolech týdne, opravách a dokončování rozpracovaných pracovních listů. Většina z nich se také zúčastnila prezentace s malým nebo velkým počítadlem z MA, při které si procvičily správný zápis příkladů pod sebou v řádech do milionu, čtení čísel do milionu a sčítání vysokých čísel s přechodem přes desítku. V AJ si ve dvou skupinách procvičovaly clothes a popisovaly some clothes for work. Odpoledne jsem se s plným nasazením věnovali výrobě romantických vánočních svícnů, které jsme si v pátek ráno navzájem hrdě ukazovali na kruhu.
V pátek děti v rámci slohu psaly vánoční báseň s 5 zadanými slovy: prskavky, Ježíšek, stromek, nálada, dárky. Vznikly velmi zdařilé básničky a my průvodkyně se už nemůžeme dočkat, až si je budeme číst a všichni se u nich společně nasmějeme. Při AJ jsme se zabývali slovní zásobou Christmas a luštili křížovku s touto tematikou. Některé děti také dokončovaly úkoly a věty týdne, konzultovaly opravy, počítaly s multiplikační tabulí nebo velkým počítadlem, psaly do písanek, četly si svou knihu ap. Na závěr týdne se venku protáhly s Andreou při TV.
Podle posledních zpráv se pravděpodobně v pondělí odpoledne dozvíme, zda půjdeme do školy naposledy před vánočními prázdninami v pátek 18. prosince, nebo v úterý 22. prosince. Když jsme to probírali s dětmi, hlasitě protestovaly s tím, že nechtějí zkrátit školu. Je to až dojemné vidět, jak si toho být a učit se spolu v této době považují, i když musejí být celý den v rouškách. Jsou obdivuhodné!
V týdenním plánu budeme počítat s tím, že půjdeme do školy naposledy v pátek a zadáme si pár úkolů na doma. Operativně to samozřejmě můžeme změnit. V pondělí si děti mají přinést vánoční ozdoby, které jsou nerozbitné. Ježíšek průvodkyním nechal vzkaz za oknem, že by v pondělí mohl přinést do 3.C voňavý stromeček z jihočeského lesa.

Přejeme všem krásný 3. adventní víkend.

Iveta, Zuzka a Péťa.
Mgr. Iveta Šestáková
14. týdenní zpráva

Milí rodiče a děti,

začnu jednoduše skvělou zprávou. 3.C JE KONEČNĚ ZASE SPOLU !!!
V pondělí jsme se ráno vřele společně přivítali už před školou, a také na ranním kruhu a toto obojí vítání od srdce stále pokračuje každé ráno. Definitivně jsme se se Zuzkou a Péťou ujistily, že jsme všichni taková další velká rodina. Moc to pro nás znamená.
Děti sdílely navzájem na kruhu příběhy z pobytu doma a z posledního víkendu. Pak jsme společně určovali místa v lavicích - kdo bude s kým sedět. Zkoušíme opět systém dva chlapci a dvě děvčata vedle sebe. Následovalo třídění pracovních listů, dotazy dětí a konzultace k týdennímu plánu a práci plněné na distanční výuce. Některé děti se pak zapojily do výroby adventního věnce a vánoční dekorace větvičky, jiné pomáhaly vylosované službě dolaďovat úklid třídy a šatny a služba se také postarala o květiny. Následovala KV a TV venku s Andreou. Andrea má prosbu, abyste dohlédli na děti v PO a PÁ, kdy mají tělesnou výchovu a dali jim v tyto dny na ven pohodlné sportovní oblečení, tj. tepláky nebo teplejší pružné kalhoty (místo džínů), teplejší sportovní boty, čepice ap.
V úterý ráno děti na kruhu plnily 1. adventní úkol a zadávali jsme si 10. úkol týdne na téma pořekadla o čertech a z MA slovní úlohy s Harry Potterem, které si děti vymyslely pro své kamarády a povyměňovaly navzájem. 11. větou týdne bylo říkadlo také na téma čerti. Pro jednu skupinku proběhla také opakovací prezentace na úvod do velkého počítadla. Pak měly děti ve skupinkách blok AJ, kde procvičovaly slovní zásobu na téma clothes při práci s kartičkami a tematickými obrázky. Odpoledne při KV jsme se věnovali prezentacím zápisů a natočených prací s pokusy.
Ve středu ráno děti plnily 2. adventní úkol a následovaly 2 prezentace po malých skupinkách. Zuzka představila z ČJ pomůcky na procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov, a také, jak pracovat se záznamovou tabulkou na všechna vyjmenovaná slova. Iveta se věnovala představení práce s multiplikační tabulí. Zadali jsme si také společnou četbu knihy Axík. Děti vždy dostanou zadaný počet stran, které si mají individuálně přečíst během jednoho týdne. Poté budeme společně sdílet a diskutovat přečtenou část knihy. Poslední hodinu jsme se při HV věnovali stupnici C dur a vytleskávání čtvrťových not a pomlk a osminových not ve 4/4 taktu. Pak jsme si vše procvičili rytmizací melodie z "Angry birds".
Ve čtvrtek následoval 3. adventní úkol a pokračovaly prezentace na představení multiplikační tabule. Děvčata pak měla blok AJ - poslechy a konverzaci na téma clothes. Děti se věnovaly samostatné práci z ČJ a MA, kontrolovali jsme také, zda někomu nechybí některé pracovní listy z distanční výuky. Pokud potřebuje někdo vytisknout a dovysvětlit některé z nich, zajistíme vše ve škole. Před obědem jsme se provětrali a užili si poprašku sněhu na školním dvoře. Odpoledne při PČ a VV děti vyráběly postavy Mikuláše, čerta a anděla z ruliček od toaletního papíru. Ti, kteří nestihli doma zrealizovat všechny 3 pokusy, měli možnost si je prakticky udělat a zaznamenat v "koutku pokusů".
V pátek jsme si společně přečetli zajímavý příběh o svatém Mikuláši, a tím splnili 4. adventní úkol. Přestože jsme napjatě očekávali návštěvu již výše zmíněných postav v naší třídě, děti trpělivě pracovaly. Kluci měli blok AJ - poslechy a konverzaci na téma clothes a děvčata psala slohovou práci podle osnovy na téma Můj advent. Po velké přestávce se kluci pustili do psaní slohu na stejné téma, děvčata samostatně pracovala na různých aktivitách z ČJ a MA a malá skupinka dětí počítala s multiplikační tabulí. A pak to přišlo. Do třídy zavítal Mikuláš, anděl a dva čerti. My, průvodkyně, jsme je ujistily, že každý ze třídy alespoň někdy pilně pracuje a uklízí a nikoho čertům nedáme. Děti pak recitovaly vzácné návštěvě říkadlo o čertovi a dostaly každý 1 karamelu. Pak jsme si společně vyškrtali splněnou práci v týdenním plánu a následovaly pohybové hry venku v rámci TV s Andreou.

Přejeme všem pevné zdraví a krásný sváteční 2. adventní víkend.

Iveta, Zuzka a Petra
TÝDENNÍ PLÁN OD PONDĚLÍ 23.11. DO PONDĚLÍ 30.11.
vyučování podle rozpisu skupinek pomůcky na on-line výuku následná práce
PO ČJ - příbuzná slova po L nebo po M dokončení, vyjm. slova po P nebo S karta s vyjm. slovy prac. sešit vyjm. slova po P nebo po S (stránky upřesníme v PO)
ÚT MA- násobilka č.4 – paměťové procvičování, MA + KV – grafy, záznamy a čtení údajů prac. list násobky, prac. list s grafy 9. úkol týdne – grafy
ST AJ – weather, seasons, clothes
It is / It’s, They are / They’re prac.list clothes, oblíbené oblečení pracovní listy seasons, clothes
ČT ČJ – vyjmenovaná slova po P nebo S podle skupinek kartičky s obrázky vyjm. slov po P nebo S 9. úkol týdne – vymysli věty s vyjm. slovy - pěti zvířaty, texty k vyjm.sl. po P a S
PÁ MA – logické hry a slovní úlohy čistý papír, penál, bystrá hlava prac. list - slovní úlohy s Harry Potterem
povinné: 10. věta týdne
9. úkol týdne: ČJ - pracovní list – vymysli 5 vět se zvířaty – vyjm. slovy po L, M a P nebo S
MA + KV – pracovní list s grafy a záznamy do grafů
KV – na procházce si zaznamenej zvuky z živé a neživé přírody a roztřiď je
AJ - pracovní listy seasons a clothes a jejich zpracování podle instrukcí
dále následné práce z ČJ a MA – viz. tabulka _________________________________________________________________
nepovinné: ČJ - jakékoliv cvičení z “Procvičování pravopisu” a vyjmenovaná slova podle potřeby,
pracovní listy na doplňování y,ý /i,í po L a M
Školákov: https://skolakov.eu/cesky-jazyk
MA - Barevné počítání - další strany podle svého výběru, prac. listy z “Koumáka”
Matika in: https://www.matika.in/cs/#3
Grafy: https://www.youtube.com/watch?v=SeMr-wlEgHs
https://www.youtube.com/watch?v=RQDmO1IcTdE
AJ – song about weather and seasons: https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYS
Školákov: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/clothes
TÝDENNÍ PLÁN OD PONDĚLÍ 16.11. DO PONDĚLÍ 23.11.
vyučování podle rozpisu skupinek pomůcky na on-line výuku následná práce
PO ČJ a ČTENÍ - čtenářská dílna, procvičování
vyjmenovaných a neobvyklých slov kniha nebo zápis o přečtené knize,
kartičky s y,ý,i,í, písnička na vyj. slova po L nebo M,
8. úkol týdne- doplňování i,í a y,ý v zákeřných dvojicích
ÚT STÁTNÍ SVÁTEK VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE - NENÍ ON-LINE VÝUKA
ST AJ - nature and prepositions of place - procvičování oblíbený plyšák a 2
hrnce pracovní list s mapou a doplňováním předložek
ČT MA - násobení se známkovou hrou
GE trojúhelníky podle stran a jejich konstrukce známková hra, prac. list známková hra, špejle, pravítko pracovní list známková hra, 8. úkol týdne-GE trojúhelníky
PÁ ČJ - příbuzná slova po L nebo M - přiřazování, co je přirovnání
KV - konzultace k pokusům a knížečkám o vzduchu pracovní list na doplňování y,ý a i,í po L nebo M, 8.úkol týdne - přirovnání
povinné: 9. věta týdne
8. úkol týdne: ČJ - pracovní list - doplňovací cvičení na zákeřné dvojice po L
a M, přirovnání
GE - trojúhelníky
KV - dokončování 3 pokusů a knížečky VZDUCH a konzultace k nim
AJ - pracovní list s mapou a doplňováním předložek
nepovinné: ČJ - jakékoliv cvičení z “Procvičování pravopisu” a vyjmenovaná slova podle potřeby
pracovní list - vybarvování vyjmenovaných a příbuzných slov,
Školákov: https://skolakov.eu/cesky-jazyk
MA - Barevné počítání - další strany podle svého výběru,
online procvičování dle výběru Školákov: https://skolakov.eu/matematika-3-trida
matika in: https://www.matika.in/cs/#3
KV - voda, vzduch, oheň https://slideplayer.cz/slide/3452945/
AJ - prepositions on-line
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/Prepositions_of_place_-_listening_exercise_sf7167cf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/In-on-under_nx86920sy
zvukové procvičování slovní zásoby nature:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/nature
song about nature learnenglishkids na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=CVYbFOvbNd4
TÝDENNÍ PLÁN OD PONDĚLÍ 9.11. DO PONDĚLÍ 16.11.
vyučování podle rozpisu skupinek pomůcky na on-line výuku následná práce
PO ČJ - vyjmenovaná slova po L nebo M podle skupin kartičky s obrázky vyjm.
slov po L: procvičuji si str.8 cv. 1 a str.9 cv.3
po M: procvičuji si str.15 cv.3 a 4
ÚT MA- zaokrouhlování do 1 000, počítání se známkovou hrou - sčítání a odčítání s nulami pod sebou, dělení kartičky s čísly,známk. hra a prac. list známková hra MA - prac. list známková hra 2, 7. úkol týdne (zaokrouhlování, dělení)
ST AJ - nature - popis svých kreseb,
prepositions in, on, under, next to, between - spot Where is Chester?
vlastní obrázek a prac.listy nature a
prepositions prac. list prepositions of place, výroba knížečky Where is my teddy?
ČT ČJ - zákeřné dvojice a příbuzná slova po L a M, čtenářská dílna kartičky s y,ý, i,í,přečtená kniha za říjen vybarvování vyjm. nebo příbuz. slov v textu, 7. úkol týdne - tvoření slov
PÁ MA - násobky č.3 - procvič. zpaměti dělení se známkovou hrou, konzultace z KV- neživá příroda- vzduch (složení, vlastnosti) kartičky s čísly, známková hra prac. list násobky čísla 3,
dělení - zadání dalších příkladů
KV - knížečka vzduch
povinné: 8. věta týdne, zápis přečtené knihy za měsíc říjen
7. úkol týdne z ČJ - pracovní list - tvoření slov, následná práce v “procvičuji si ”
vybarvování vyjm. a příb. slov v textu, zápis přečtené knihy
7. úkol týdne z MA - zaokrouhlování a dělení, prac. list známková hra 2,
zadané příklady na dělení, prac. list násobky (č.3)
KV - knížečka vzduch
AJ - knížečka Where is my teddy? , prac. list prepositions ________________________________________________________________
nepovinné: ČJ - jakékoliv cvičení ze sešítků “Procvičování pravopisu” a “Vyjmenovaná slova”,
běhací diktát po L a M (pracovní list)
Školákov: https://skolakov.eu/cesky-jazyk
MA - Barevné počítání - cokoliv ze stran: 2 - 20,
https://www.matika.in/cs/#3
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4
AJ - prepositions: https://www.youtube.com/watch?v=niPyVnC6W5g
https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM&list=RDQMwlj3lKevlro&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU
TÝDENNÍ PLÁN OD PONDĚLÍ 2.11. DO PONDĚLÍ 9.11.
vyučování podle rozpisu skupinek pomůcky na on-line výuku následná práce
PO ČJ - vyjmenovaná a příbuzná slova po L nebo po M podle skupin kartičky s y,ý,i,í, 6. úkol týdne - obrázky na vyjm. slova, pracovní listy na doplňovací cvičení s i,í/y,ý po L nebo M
ÚT GE- vzájemná poloha přímek- dokončení,
MA-procvič. čísel do 10 000 a zaokrouhlování na desítky papírky na zapisování, penál, špejle, kartičky s čísly 6. úkol týdne - pracovní list
z GE - poloha přímek a
MA - čtení a zápis velkých čísel
ST AJ - nature - vocabulary,
It is / It’s, They are / They’re prac.list nature - slovíčka nakresli krajinu se zvířaty a rostlinami a popiš ji anglicky
ČT ČJ - příbuzná slova po L nebo M kartičky s y,ý,i,í, papírky na kreslení písnička k vyjm. slovům po L nebo M, docvičování na Školákově a v prac. sešitě
PÁ MA - násobky č.2 zpaměti, zaokrouhlování, konzultace z KV, KV-neživá příroda, pokusy kartičky s čísly, prac. list násobky nebo násobky čísla Barevné počítání - str. 10 a 11, prac. list násobky čísla
Provést a zapsat 3 pokusy
povinné: 7. věta týdne
6. úkol týdne: ČJ - pracovní list - doplňovací cvičení na vyjm. a příb. slova po L
nebo po M
MA - pracovní list poloha přímek, čtení a zápis velkých čísel
KV - 1 pokus s vodou, 1 se vzduchem, 1 s pevnou látkou, jejich
provedení a zápis, co jsem zjistil/a
___________________________________________________________________
nepovinné: ČJ - jakékoliv cvičení z “Procvičování pravopisu” a vyjmenovaná slova podle potřeby
pracovní list - vybarvování vyjm. a příbuzných slov,
Školákov: https://skolakov.eu/cesky-jazyk
MA - Barevné počítání - další strany podle svého výběru, pracovní list známková hra-
sčítání a odčítání pod sebou
AJ - workbook str. 19 - 21,
zvukové procvičování slovní zásoby nature:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/nature
song about naturelearnenglishkids na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=CVYbFOvbNd4
TÝDENNÍ PLÁN OD PONDĚLÍ 19.10. DO PONDĚLÍ 26.10.

vyučování podle rozpisu skupinek
pomůcky na on-line výuku
následná práce

PONDĚLÍ
ČJ - vyjmenovaná slova po L nebo po M podle domluvy ve skupině
papírky na kreslení, penál
po L: procvičuji si str.8 cv.1, str.9 cv.3
po M : procvičuji si str.15 cv.3 a 4

ÚTERÝ
MA - porovnávání čísel do 10 000, čtení a zápis čísel do 10 000 pod sebou, GE- vzájemná poloha přímek
papírky na zapisování, penál, špejle
nasdílený pracovní list, “Barevné počítání” dle výběru, online procvičování

STŘEDA
AJ - Personal Pronouns and BE-revision,nature, Halloween
prac.list Person. pron.and BE
nakresli krajinu se zvířaty a rostlinami a popiš ji anglicky

ČTVRTEK
ČJ - příbuzná slova po L nebo M
kartičky s y,ý,i,í
vybarvování vyjm. nebo příbuzných. slov v textu


MA - halloweenské počítání, konzultace z ČJ, MA, GE, AJ, KV
papír,penál,
bystrá hlava
halloweenské počítání-pracovní list

5. úkol týdne: ČJ - seřaď halloweenské příšery podle abecedy,
MA - prac. list halloweenské počítání
KV - prozkoumej 5 užitkových rostlin a 5 hospodářských zvířat, popiš jaké suroviny nám poskytují a jaké výrobky se z těch surovin vyrábějí
___________________________________________________________________
nepovinné: ČJ - jakékoliv cvičení z “Procvičování pravopisu” z kapitoly 2, 3 a 5
MA - Barevné počítání - výběr jakékoliv strany ze stran 3-6, 7-9, 15-20
___________________________________________________________________

TÝDENNÍ PLÁN OD PONDĚLÍ 26.10. DO PONDĚLÍ 2.10.
podzimní prázdniny ( není on-line výuka)

během celého týdne:

cokoliv, co tě zaujme z “Barevného počítání” nebo “Procvičování pravopisu”, čtení dalších příběhů na vyjmenovaná slova, která probíráš se svou skupinkou ( po L nebo po M) a vyhledávání vyjm. a příbuzných slov, písanka, čtení vlastní knihy
KV - záznamy o živých a neživých přírodninách v místě, kde pobýváš na prázdninách
13.10.2020

Milé děti a rodiče,
připravili jsme pro Vás a nasdíleli tabulku s časy na online výuku, která bude probíhat každý všední den od čtvrtka 15.10. do úterý 27.10. Vyberte si čas /30minut/, který vám vyhovuje. Distanční výuka je nyní již ze zákona povinná, proto budeme dělat docházku. Pokud se někdo nebude moci některý den zúčastnit, je potřeba se předem omluvit, případně se domluvit na nahrazení výuky v jiný čas s jinou skupinkou. Pokud by se někdo nemohl online připojit vůbec, může si vypracovávat úkoly samostatně a po domluvě je nechat ve vrátnici školy.
Ve čtvrtek budeme mít společně český jazyk, děti si připraví pracovní list s kořeny slov /4. úkol týdne/ a sešítek Procvičování pravopisu na opakování. V pátek si připraví kružítko, pravítko, pastelky, tužku a pracovní list Řady čísel /4. úkol týdne/.
Ještě info ke školní jídelně. Obědy byly dětem automaticky odhlášeny. Je však možnost si oběd objednat online nebo telefonicky a vyzvednout si ho do jídlonosiče na výdejním místě ve Sládkově ulici od 10:30 do 11:00 hodin. Budete k tomu potřebovat čipy, které zůstaly ve třídě a můžeme vám je po domluvě nechat na vrátnici.
Zítra ve škole vyzkoušíme online připojení na meetu a pošleme Vám odkaz na přihlášení. Zuzka bude pracovat z domova, Iveta bude ve škole, pokud byste potřebovali něco dalšího.
V případě dalších dotazů nám napište nebo zavolejte a držte se. Snad to bude opravdu jen těch pár dnů.

Přejeme všem hezký a klidný večer.
Iveta, Zuzka a Petra.
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one