Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
Týden od 29.9. do 2.10.
čj - tvrdé a měkké slabiky
      párové souhlásky
      psaní - opis, přepis
čj sloh - knižky K. Čapka
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               vyprávění o přečtených knížkách - "Knihomol"
                D. Řezníčková "Dva přátelé a medvěd"
               týden s bratry Čapkovými
prv - Praha 7
         dopravní značky v okolí školy
         návštěva Zemědělského muzea 30.9.
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2, 3, 5 a 10
        slovní úlohy
        "Matematika pro koumáky"
ge - přímky, úsečky, body
vv a pč - práce s kartonem "Slepice"
tv - lavičky, švihadlo, lano, průprava s míčem
Týden od 21.9. do 25.9.
čj - tvrdé a měkké slabiky
      slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
      psaní - opis, přepis, diktát
čj sloh - sv. Václav
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               vyprávění o přečtených knížkách - "Knihomol"
               lidové pranostiky
prv - Praha 7
         dopravní značky v okolí školy
         návštěva Zemědělského muzea 23.9.
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2, 3, 5
        slovní úlohy
        matematika s příběhem "Sbíráme lesní plody"
        "Matematika pro koumáky"
ge - přímky, úsečky, body
vv a pč - svatováclavská koruna
hv - opakování lidových písní
tv - lavičky, švihadlo, lano, průprava s míčem, vybíjená
Týden od 14.9. do 18.9.
čj - abeceda, řazení dle abecedy
      slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
      psaní - opis, přepis (opakování psací abecedy)
čj sloh - Zajímavé místo na Praze 7
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               I. Březinová "Prvouka, druhouka, třetiuka"
               I. Blatný "Vlaštovka sedí na drátě"
               lidové pranostiky
prv - Praha 7, vycházka
         plánek okolí školy
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2 a 3
        slovní úlohy
        matematika s příběhem
ge - přímky, úsečky, body
vv a pč - zajímavé stavby Prahy 7
hv - opakování lidových písní
tv - přihrávky míčem, švihadlo, lano, štafety, vybíjená
Týden od 7.9. do 11.9.
čj - věta, slovo, slabika, hláska
      dělení hlásek
      abeceda
      psaní - opis, přepis (opakování psací abecedy)
čj sloh - Naše škola (popis)
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               Z. Malincký "Jak utěrka chtěla letět na jih"
               B. Šimková "Září"
               lidové pranostiky
prv - cestování o prázdninách
         Místo, kde žijeme
         vesnice, město
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2
        slovní úlohy
        matematika s příběhem "Na indiánském táboře"
ge - druhy čar
       přímky
vv a pč - čáp
hv - opakování lidových písní
tv - přihrávky míčem, švihadlo, lano, štafety, vybíjená
Týden od 1.9. do 4.9.​
  • Seznámení s mimořádnými hygienickými opatřeními
  • Školní řád a třídní pravidla
  • Příprava učebnic a pracovních sešitů
  • Práce s prázdninovým deníkem
  • Soutěž "Chyť si svého knihomola"
  • Páteční sebehodnocení třídních pravidel
  • V. Steklač: "Jak jsme překvapili paní učitelku"
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one