Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
Týden od 30.11. do 4.12.
čj - vyjmenovaná slova po z, b a l
      příbuzná slova k slovu slyšet, mlýn, blýskat se
      doplňovací cvičení, diktát s přípravou
čj čtení - I. Březinová "Sněhulicí z Mrkvonos"
              M. Kratochvíl "Jen aby nebyl Mikuláš hluchý"
              přísloví a básničky o čertech
prv - svatý Ondřej
         Lidé kolem nás - povolání
        neživá příroda
ma - násobení a dělení 8
        číslo o 3 (5, 6...) větší/menší, číslo 3krát větší/menší, slovní úlohy
        sčítání a odčítání do 100
ge - geometrická tělesa, stavby z kostek
vv - čert
pč - výroba robota z krabiček
hv - 17. listopad 1989
27.11.-1.12. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
na online hodině jsme mluvili o původu různých potravin. Dnes jsme se nezaměřili na jazykovou stránku. Není úplně nutné, abyste si pamatovali všechna slova :).
Na příští hodině (ve škole:)) jsi to ještě zopakujeme.
Na domácí úkol máte jenom jednu stranu v pracovním sešitě na str. 24. Posílat mi nic nemusíte, zkontrolujeme si to ve škole.
Přeji hezký víkend.
Romana Frková
Týden od 23.11. do 27.11.
čj - vyjmenovaná slova po z a b, odůvodňování psaní y, i po z a b
      příbuzná slova k slovu obyčej, bystrý, bylina
      doplňovací cvičení
čj čtení - B. Říha "Jak byl Vítek v Praze"
              J. Řípa "Jak se mi nezdálo o Drákulovi"
prv - svatá Kateřina
         Lidé kolem nás - povolání
ma - násobilka 8
        číslo o 3 (5, 6...) větší/menší, číslo 3krát větší/menší, slovní úlohy
ge - geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník)
vv - obrázek ke svaté Kateřině
20.11.-26.11. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
na online hodině jsme si rozšířili slovní zásobu o Drinks. Je to slovní zásoba: coffee, tea, lemonade, milk, water, orange juice a naučili jsme se říct co máme/nemáme rádi (I like/don´t like.....)
Na úkol do příští hodiny máte:
1. Učebnice - poslech říkanky na str. 25: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_03/singalong_unit03chant?cc=cz&selLanguage=cs
2. Pracovní sešit str. 21,22 a 23. Poslech cvičení na str. 21 naleznete pod příspěvkem.
3. Napsat si do sešitu novou slovní zásobu.
4. Učebnice - nemluvili jsme o tom, ale na str. 26 máte moc hezkou hru, můžete si ji doma zahrát :).
Přeji hezký víkend.
Frková
Týden od 16.11. do 20.11.
čj - vyjmenovaná slova po z a b, odůvodňování psaní y, i po z a b
      příbuzná slova k slovu příbytek, nábytek, dobytek
      doplňovací cvičení
čj čtení - bratři Čapkové - stoleté výročí slova robot
               I. Březinová "Vlast"
               J. + J. Krůtovi "Česká republika"
               J. Žáček "Jakou má Praha barvu"
prv - Lidé kolem nás - práva a povinnosti lidí
ma - dělení 7
        opakování násobení a dělení 1-6, číslo o 3 (5, 6...) větší/menší, číslo 3krát větší/menší
ge - převody jednotek, opakování přímka a úsečka
vv - obrázek robota

Úkoly k vypracování a odeslání ke kontrole do neděle 22.11.:
ma - pracovní list zaslaný emailem
čj - pracovní list zaslaný emailem
13.11.-20.11. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
na online hodině jsme začali téma: "I´m hungry". Obeznámili jsme se se slovní zásobou, která je v učebnici: cheese, fish, pasta, bread, yoghurt a rice.
Co máte za úkol do příští hodiny:
1. Poslechnout si písničku:https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_03/singalong_unit03song?cc=cz&selLanguage=cs
2. Udělat si do sešitu picture dictionary (obrázkový slovník z naší nový slovní zásoby)
3. Pracovní sešit str. 20
4. Kdo neudělal nebo neposlal úkol z minulého týdne, prosím, poslat na můj email: frkova@korunka.org
5. Posílám link na hezkou písničku k tématu Food: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

Přeji hezký víkend.
Romana Frková
Týden od 9.11. do 13.11.
čj - vyjmenovaná slova po z a b, odůvodňování psaní y, i po z a b
      příbuzná slova k slovu být, bydlit, obyvatel, byt
      doplňovací cvičení, diktát
čj sloh - příběh na 5 zimních slov
čj čtení - F. Nepil "K čemu je dobrá rodina"
               D. Řezníčková "Otcovská rada"
prv - 11.11. svátek svatého Martina
         Lidé kolem nás "Co smíme a nesmíme" (práva a povinnosti)
         povolání
ma - násobení 7
        slovní úlohy, zápis
ge - měření a porovnávání úseček, převody jednotek
vv - svatý Martin

Úkoly k vypracování a odeslání ke kontrole do neděle 15.11.:
ma - pracovní list (násobení) zaslaný emailem
      - pracovní list (slovní úlohy) zaslaný emailem

      - pracovní sešit str. 29
čj - pracovní list zaslaný emailem
    - učebnice str. 44/3 - napsat na papír
prv - pracovní sešit str. 18
6.11.-13.11. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
na online hodině jsme probírali školní pomůcky a věty s There is/are: There is a green book. There are 3 pencils. 
Vaším domácím úkolem je udělat:
1. Projekt: What´s in my bag? Po domluvě to můžete nakreslit, vyfotit, nebo nahrát video o vašich školních pomůckách ze školní aktovky.
A pod obrázky napsat věty. Jak psát věty naleznete v souboru pod příspěvkem.
2.Dále pak máte dokončit pracovní sešit na straně 18 a 19.
3. Slovní zásbou k školním pomůckám, které jsme ještě neměli naleznete taky pod příspěvkem.
4. A na závěr písnička, kde je taky slovní zásoba :): https://www.youtube.com/watch?v=aVSnDZHNEQc
Přeji hezký víkend.
Frková
School objects  125.64kB
Týden od 2.11. do 6.11.
čj - vyjmenovaná slova po z a b, odůvodňování psaní y, i po z a b
čj čtení - četba vlastní knížky - 5.11. prezentace knížky
               E. Hajdu "Nejjedovatější jasnosti"
prv - Lidé kolem nás
ma - násobení a dělení 6
        slovní úlohy, zápis
ge - rýsování a měření úseček, převody jednotek
vv - moje podzimní prázdniny

Úkoly k vypracování a odeslání ke kontrole do neděle 8.11.:
ma - pracovní list zaslaný emailem
      - pracovní sešit str. 26
čj - pracovní list zaslaný emailem
    - učebnice str. 43/3 - napsat na papír
prv - pracovní sešit str. 17
ge - pracovní sešit str. 6

Čtvrtek 5.11. vyprávění o přečtené knížce (knihomola pošlu emailem)
 
Týden od 26.10. do 30.10.
podzimní prázdniny
23.10.ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj, milé děti,
první hodinu máme za sebou a já Vás musím pochválit :). Naučili jsme se, kde použít člen a/an. Teď si to ještě procvičíme.
1. Dú: Na domácí úkol jste dostali zaspívat si písničku o hodinách.
Tady je link: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_02/singalong_unit02song2?cc=cz&selLanguage=cs
 Dále udělat dvě stránky v pracovním sešitě: str. 14 a 15.
2. Něco pro zábavu :) "Halloween": odkazy- můžete si vybrat písničku, která se Vám bude líbit:)
https://www.youtube.com/watch?v=Hj_mudR9ZTc&list=PLt7Se3SAnZY6AQ7Dx1SR94CSoa32jonQO&index=5
Stevie and Maggie (videa): https://www.youtube.com/results?search_query=stevie+and+maggie+halloween
Přeji krásné prázdniny.
Romana
Týden od 19.10. do 23.10.
čj - slova příbuzná
      vyjmenovaná slova po z, odůvodňování psaní y, i po z
čj čtení - četba vlastní knížky (do 2.11.) - připravit si vyprávění
prv - 20.10. Den stromů
         Moje rodina
ma - vyvození násobení 6
        opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5 a 10
ge - rýsování přímek a úseček
vv - mraveniště, můj oblíbený strom

19.-23.10. online výuka
ma - opakování násobení a dělení - pracovní sešit str. 22
ge - rýsování přímek, úseček - pracovní sešit str. 4 a 5
čj - vyjmenovaná slova po z - pracovní sešit str. 62 , učebnice str. 80/2, 81/5 - na papír
psaní - str. 4
prv - lidé kolem nás, strana 19

Úkoly na podzimní prázdniny
- trénování násobení a dělení (Pepík Popleta - ofocené listy) - neposílat
- naučit se vyjmenovaná slova po b (učebnice strana 42)
- dočíst knížku
ANGLICKÝ JAZYK 14.10.-16.10.
Dobrý den, vážení rodiče i milé děti,
tenhle týden jsme ukončili téma "Playroom safari", sloveso can, Can you see.....?, I can see....... a slovní zásoba zvířat.
Test máme taky za sebou, děti ho napsaly všichni na 1 :).
Na poslední hodině jsme začali probírat téma "School time". Naši slovní zásobou je : a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock.
 Na týhle stránce naleznete výslovnost naši slovní zásoby, písničku, kterou jsme poslouchali. Můžete si zopakovat i předcházející téma " Playroom safari".
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
Příští týden budeme mít i online hodinu, na který si povíme něco o neurčitém členu a/an. Informace ještě dostanete :).
Vašim úkolem bude naučit se psát naši novou slovní zásobu, aby jsme mohli pak na to navázat.
Do sešitu si děti udělají picture dictionary - obrázkový slovník. Obrázky školních pomůcek si nakreslí a pojmenují. Děti mi to pak ukážou na naši online hodině.
Přeji hezký týden.
Frková
Týden od 12.10. do 16.10.
čj - tvrdé a měkké slabiky
      párové souhlásky
      slovo a skutečnost, význam slov, slova souznačná
      psaní - přepis a diktát
čj sloh - popis zvířete
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               O. Sekora "Knížka Ferdy Marvence"
               J. Brukner "Jak nejlépe ulovit (jakékoliv) zvíře"
prv - místo, kde žijeme (ČR)
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5 a 10
        slovní úlohy
        "Matematika pro koumáky"
ge - přímky, úsečky, body
       měření úseček, jednotky délky
vv a pč - žirafa (malba temperou), práce ve dvojicích
tv - švihadlo, lano, průprava s míčem, štafeta


15.-16.10. online výuka
ma - opakování násobení a dělení - pracovní sešit str. 17, 18
ge - rýsování přímek, úseček - pracovní sešit str. 3
čj - význam slov, slova souznačná a protikladná - pracovní sešit str. 16 a 17, učenice str. 34 a 35, učebnice str. 21/14 - na papír
psaní - str. 3
prv - ČR - sousedé, rozdělení do krajů
Týden od 5.10. do 9.10. Škola v přírodě - Radvanice v Adršpachu
- celotýdenní hra "Cesta z moře na pevninu" - Den orientace, Den ochranného zbarvení, Den končetin, Den "zbraní", Den smyslů a Den různorodosti
- výroba živočicha, který se přizpůsobil změnám na naší planetě
- soutěž - piškvorky
- retrohraní - cvrnkání kuliček, střílení z praku, Škatulata hejbejte se, Honzo vstávej, Cukr káva, Ludvík, Polévka se vaří...
- výlety - Adršpašské skály, Malé Svatoňovice (muzeum bratří Čapků), rozhledna Žaltman
- vedení deníku
- četba S. Goscinny "Mikulášovy přestávky
- opakování učiva ČJ a MA, psaní pohledů, četba vlastní knížky
Týden od 29.9. do 2.10.
čj - tvrdé a měkké slabiky
      párové souhlásky
      psaní - opis, přepis
čj sloh - knižky K. Čapka
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               vyprávění o přečtených knížkách - "Knihomol"
                D. Řezníčková "Dva přátelé a medvěd"
               týden s bratry Čapkovými
prv - Praha 7
         dopravní značky v okolí školy
         návštěva Zemědělského muzea 30.9.
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2, 3, 5 a 10
        slovní úlohy
        "Matematika pro koumáky"
ge - přímky, úsečky, body
vv a pč - práce s kartonem "Slepice"
tv - lavičky, švihadlo, lano, průprava s míčem
Angličtina 29.9.-2.10. Frková
Vážení rodiče,
v uplynulých týdnech jsme si opakovali slovní zásobu z druhého ročníku. Našim novým tématem v tomhle školním roce byla "Abeceda", kterou budeme opakovat na každý hodině. Děti ji mají nalepenou i v sešitě. Pak jsme začali téma " Playroom Safari", kde hlavní slovní zásobou jsou zvířata a sloveso can. Udělali jsme si i "Tiny book" o zvířátkách a co dokážou (It can run...). Naučili jsme se slovesa run-běhat, climb trees-šplhat po stromech, fly-létat a nadstavbou jsou slovesa jump-skákat, swim-plavat a crawl-plazit se. Tenhle týden dotáhneme tohle téma a děti budou prezentovat svoje knížky :). Dokončíme si i pracovní sešit, zůstali nám ještě 2 stránky(str. 10-11). V tomhle školním roce nám přibylo i psaní, zavedli jsme si i slovníčky. Tam naleznete základní slovní zásobu, kterou děti už musí umět i napsat.
S přáním hezkého týdne
Frková
Týden od 21.9. do 25.9.
čj - tvrdé a měkké slabiky
      slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
      psaní - opis, přepis, diktát
čj sloh - sv. Václav
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               vyprávění o přečtených knížkách - "Knihomol"
               lidové pranostiky
prv - Praha 7
         dopravní značky v okolí školy
         návštěva Zemědělského muzea 23.9.
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2, 3, 5
        slovní úlohy
        matematika s příběhem "Sbíráme lesní plody"
        "Matematika pro koumáky"
ge - přímky, úsečky, body
vv a pč - svatováclavská koruna
hv - opakování lidových písní
tv - lavičky, švihadlo, lano, průprava s míčem, vybíjená
Týden od 14.9. do 18.9.
čj - abeceda, řazení dle abecedy
      slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
      psaní - opis, přepis (opakování psací abecedy)
čj sloh - Zajímavé místo na Praze 7
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               I. Březinová "Prvouka, druhouka, třetiuka"
               I. Blatný "Vlaštovka sedí na drátě"
               lidové pranostiky
prv - Praha 7, vycházka
         plánek okolí školy
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2 a 3
        slovní úlohy
        matematika s příběhem
ge - přímky, úsečky, body
vv a pč - zajímavé stavby Prahy 7
hv - opakování lidových písní
tv - přihrávky míčem, švihadlo, lano, štafety, vybíjená
Týden od 7.9. do 11.9.
čj - věta, slovo, slabika, hláska
      dělení hlásek
      abeceda
      psaní - opis, přepis (opakování psací abecedy)
čj sloh - Naše škola (popis)
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               Z. Malincký "Jak utěrka chtěla letět na jih"
               B. Šimková "Září"
               lidové pranostiky
prv - cestování o prázdninách
         Místo, kde žijeme
         vesnice, město
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2
        slovní úlohy
        matematika s příběhem "Na indiánském táboře"
ge - druhy čar
       přímky
vv a pč - čáp
hv - opakování lidových písní
tv - přihrávky míčem, švihadlo, lano, štafety, vybíjená
Týden od 1.9. do 4.9.​
  • Seznámení s mimořádnými hygienickými opatřeními
  • Školní řád a třídní pravidla
  • Příprava učebnic a pracovních sešitů
  • Práce s prázdninovým deníkem
  • Soutěž "Chyť si svého knihomola"
  • Páteční sebehodnocení třídních pravidel
  • V. Steklač: "Jak jsme překvapili paní učitelku"
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one