Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
Týden od 28.6. do 30.6.2021
čj - opakování učiva třetího ročníku
prv - opakování učiva třetího ročníku

po - čj, prv, je třeba mít notýsek a úkolníček, tašku na výkresy
       odevzdávání učebnic, vybíráme notýsky, od třetího ročníku se odevzdávají
       úklid třídy,  rozdávání výkresů ,
út - úklid třídy, 
      Stromovka - batůžek, sportovní oblečení, pití, čepice na sluníčko, návrat do školy ve 12,30, není odpolední vyučování
stř - 8 - 9.00 vysvědčení, rozloučení s devátou třídou
Týden od 21.6. do 25.6.2021
čj - opakování učiva třetího ročníku
      věta jednoduchá a souvětí
      vzorce souvětí, základní skladební dvojice
čtení - vyprávění přečtených knížek
            A. Lindgrenová "Pipi"
ma - zaokrouhlování
        opakování učiva třetího ročníku 
ge - stavby z kostek
prv - opakování rostlin
vv, pč - prázdninové plány

Pondělí 21.6. - dokončení projektu (zahrada Scarabeus)
Úterý 22.6. - výlet do Šárky
Čtvrtek 24.6. - odevzdávání učebnic
Pátek 25.6. - sportovní dopoledne ve Stromovce

 
Týden od 14.6. do 18.6.2021
čj - opakování učiva třetího ročníku
      věta jednoduchá a souvětí
      sloh - dopis
čtení - vyprávění přečtených knížek
            A. Lindgrenová "Pipi"
            E. Kriseová " Divoký muž"
ma - zaokrouhlování
        opakování učiva třetího ročníku 
ge - rýsování ve čtvercové síti - čtverec, obdélník (obvod a obsah)
prv - živá příroda - užitkové rostliny
vv, pč - ptačí strom

16.6. výlet do Roztok - prohlídka zámku a výstava " Z Vídně na sever"
P1010184 (2).JPG
P1010186.JPG
Týden od 7.6. do 11.6.2021
čj - podstatná jména - rod, číslo, pád, skloňování
      slovesa - určování osoby, čísla a času, časování
      opakování učiva třetího ročníku
čtení - vyprávění přečtených knížek
            A. Lindgrenová "Pipi
ma - zaokrouhlování
        slovní úlohy
        dělení se zbytkem
        opakování učiva třetího ročníku
ge - rýsování ve čtvercové síti - čtverec, obdélník (obvod a obsah)
prv - živá příroda - rostliny (části těla, dělení rostlin)
vv, pč - výroba plošných loutek - Scarabeus

8.6. úterý - školní projekt (seznámení s kulturními aktivitami na Praze 7 - návštěva komunitní zahrady Scarabeus)
10.6. čtvrtek - písemná práce z ČJ
tento týden si děti přinesou čtvrtou přečtenou knížku
Týden od 31.5. do 4.6.2021
čj - podstatná jména - rod, číslo, pád, skloňování
      slovesa - určování osoby, čísla a času, časování
      opakování učiva třetího ročníku
čtení - vyprávění přečtených knížek
            A. Lindgrenová "Pipi
ma - převody jednotek, km, m, cm, dm, mm
        slovní úlohy
        dělení se zbytkem
        opakování učiva třetího ročníku
ge - rýsování ve čtvercové síti - čtverec, obdélník (obvod a obsah)
prv - živá příroda - rostliny (vlastnosti rostlin)
1.6. MDD

Pondělí - Prv - prevence, hodina s Policií ČR
Středa - školní projekt (seznámení s kulturními aktivitami na Praze 7 - návštěva komunitní zahrady Scarabeus)
Pátek - písemná práce z MA
Týden od 24.5. do 28.5.2021
čj - podstatná jména - rod, číslo, pád
      opakování - slovní druhy, vyjmenovaná a příbuzná slova
      slovesa - určování času
čtení - I. Borská "Větrák z podzemní chodby"
            A. Lindgrenová "Pipi
ma - převody jednotek, km, m, cm, dm, mm
        slovní úlohy
        dělení se zbytkem
ge - rýsování ve čtvercové síti - čtverec, obdélník (obvod a obsah)
prv - člověk - opakování
        živá příroda - rostliny (vlastnosti rostlin)
vv - 24.5. Den Afriky
pč - 24.5. Den Afriky

Středa 26.5. písemné opakování lidského těla
Týden od 17.5. do 21.5.2021
čj - podstatná jména - rod, číslo, pád
      životnost a neživotnost podst. jmen rodu mužského
      opakování slovních druhů a vyjmenovaných slov
čtení - M. Kratochvíl "Zase Modrý Poťouch"
            A. Lindgrenová "Pipi
ma - čísla 100 - 1000, sčítání a odčítání
        příklady typu 180:3, 4.80
        součet, součin, rozdíl, podíl
ge - čtyřúhelníky
        rýsování kolmic
prv - člověk - lidské tělo
         pečujeme o své zdraví
vv - hudební nástroje
pč - modelování

Ve středu 19.5. fotografování třídy (50,- Kč)
Do konce května prosím dočíst poslední čtvrtou knížku a připravit si vyprávění.
P1010156.JPG
P1010153.JPG
Týden od 10.5. do 14.5.2021
čj - podstatná jména - rod, číslo, pád
      životnost a neživotnost podst. jmen rodu mužského
      opakování slovních druhů
čtení - četba vlastní knížky
           M. Kratochvíl "Jejda a Helemes"
           R Matys "Čumbák"
ma - čísla 100 - 1000, sčítání a odčítání
        příklady typu 180:3, 4.80
        součet, součin, rozdíl, podíl
prv - člověk - lidské tělo
         kostra, vnitřní orgány, svalstvo
         člověk roste a vyvíjí se

Vypracované pracovní listy ma a čj přinesou děti ke kontrole do školy v pondělí 17.5.
Týden od 3.5. do 7.5.2021
čj - vyjmenovaná slova - opakování
      částice, citoslovce
      podstatná jména - rod, číslo
      přepisy, diktát
čtení - A. Lindgrenová "Pipi"
           J. Kahoun "Praprapradědeček"
sloh - popis osoby - maminka
ma - čísla 100 - 1000, sčítání a odčítání
        příklady typu 180:3, 4.80
        součet, součin, rozdíl, podíl
ge - čtverec, obdélník - značení, obvod a obsah
prv - člověk- lidské tělo
         kostra, vnitřní orgány, svalstvo
vv - tulipány
hv - hudební hádanky, můj oblíbený hudební nástroj - domácí úkol bude zadán a vysvětlen v pondělí 3.5.

Pracovní listy ma a čj dostanou děti v pátek 7.5. a  přinesou je ke kontrole do školy 17.5.
Úkol z HV od paní učitelky Taterové - popis hudebního nástroje (10 vět). Děti přinesou do pátku 7.5.
26.4.-30.5. ANGLICKÝ JAZYK
Ahoj milé děti a vážení rodiče,
tento týden pokračujeme s tématem  "Clothes". Doplnili jsme si slovní zásobu o oblečení, které naleznete  v souboru pod příspěvkem. Dále jsme mluvili o počasí. It´s sunny, windy, fogy, stormy, cloudy, rainy, snowy.
Opakovali  jsme věty o tom, co mají na sobě podle počasí "I am wearing...". Co má na sobě na obrázku kluk i děvčátko "She is wearing...... He is wearing....".
Pod příspěvkem naleznete úkol z naší online hodiny. Děti mají doplnit věty podle obrázků.
Přeji hezký víkend a těším sa na Vás příští týden  ve škole :).
Frková
Týden od 26.4. do 30.4.2021
čj - vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z, 
      příslovce, předložky, spojky
      přepisy, diktát
čtení - Z. Svěrák "Jak se ti dva seznámili"
sloh - Dárek (práce s osnovou)
ma - čísla 100 - 1000, sčítání a odčítání
        příklady typu 180:3, 4.80
        součet, součin, rozdíl, podíl
ge - trojúhelníky, značení vrcholů a stran, obvod
prv - člověk- lidské tělo
         smysly, vnitřní orgány
vv - tapír
hv - hádanky

Vypracované pracovní listy ma a čj přinesou děti ke kontrole do školy 3.5.
Týden od 19.4. do 23.4.2021
čj - vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z, 
      slovesa, příslovce, předložky
      zvratné zájmeno se, předložka se
      přepisy, diktát
čtení - R. Čechura "Tučňáci při práci"
            L. Štíplová "Myší kreslení"
            A. Lindgrenová "Pipi"
sloh - Radost (vyprávění)
ma - čísla 100 - 1000, sčítání a odčítání
        příklady typu 180:3, 65.7
        pořadí početních výkonů, závorky
ge - trojúhelníky, osová souměrnost, rýsování kolmic
prv - člověk- lidské tělo
         kůže
vv - chameleon

Pracovní listy ma a čj děti dostanou v pátek 23.4. a přinesou je vypracované ke kontrole do školy 3.5.
12.4.-16.4. ANGLICKÝ JAZYK
Ahoj milé děti a vážení rodiče,
tento týden začneme s novým tématem a to "Clothes". Naší novou slovní zásobu naleznete v učebnici na str. 51, opište si ji do sešitu a druhý úkol je pracovní sešit str. 44.
Na druhý online hodině jsme mluvili o tom, co máte na sobě "I am wearing...". Co má na sobě na obrázku kluk i děvčátko "She is wearing...... He is wearing....".
Pod příspěvkem naleznete úkol z naší online hodiny.
Přeji hezký víkend a těším sa na Vás příští týden už ve škole :).
Frková

 
Clothes 3.B.docx  167.92kB
Týden od 12.4 do 16.4.2021
čj - vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z, předpona vy-, vý-
      zájmena, číslovky, slovesa
      zvratné zájmeno se, předložka se
čtení - R. Šmejkal "Žížala"
           O. Syrovátka "Jak písmenko M uteklo"
ma - čísla 100 - 1000, sčítání a odčítání
        příklady typu 180:3
        pořadí početních výkonů, závorky
ge - mnohoúhelníky, obvod a obsah mnohoúhelníků
prv - živočichové (opakování)

Vypracované pracovní listy ma a čj děti přinesou ke kontrole 19.4. do školy
19.4. zkoušení básně "Žížala"

 
6.4.-9.4. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti a vážení rodiče,
z rodinných důvodů online hodiny AJ tento týden nebudou. Připravila jsem Vám zadání úkolu, na který máte čas i příští týden.
Projekt My house 
Vytvořte pokoj nebo celý domeček (respektive více pokojů) z kartonu a krabiček. Můžete využít další materiály (např. látku, špejle apod.) a také si jednotlivé části vybarvit či dokreslit. 
K jednotlivým kusům nábytku napište, jak se řeknou anglicky. 
Poté napište 7 - 10 vět s vazbou there is / there are a danou místností. Např. There is a bed in the bedroom. There are four chairs in the kitchen.
Kdo zná i další předložky, může použít ve větách. The bed is next to the bedside table.
Práci (model i věty) po návratu do školy budete prezentovat spolužákům a dostanete za ni známku. Pod příspěvkem naleznete obrázky prác děti v minulém roce.

Tady naleznete odkazy na procvičení daného tématu:
There is, there are (vyber z možností, vyhodnoť) https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/there_is_there_are.htm 
There is, there are (na začátku je myšlenková mapa, která připomíná základní pravidlo použití there is / are; potom budete číst věty a označovat (klikem) daný kus nábytku v daném pokoji - jde to postupně, takže je nejdříve nutno si přečíst všechny věty a vybrat pokoj, potom označovat nábytek) http://www.engames.eu/common_mistakes/There%20is_hotspot%20(Web)/index.html
Memory game (na způsob pexesa a s výslovností - hledejte dvojice, po dokončení si můžete dát další kolo této hry, protože tam jsou zase jiná slovíčka; pozn. když už máte dvojici nalezenou, tak po kliknutí na obrázek vám počítač výslovnost opět zopakuje) https://www.eslgamesplus.com/furniture-vocabulary-memory-game-for-esl-practice/ 
Písnička a aktivita (zopakování zvířátek a pokojů - Preparation, vazba there is, there are a pokoje; nejdříve přiřaďte slovíčka k obrázkům, potom si poslechněte písničku a dokončete věty výběrem z možností) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house
Přeji hezký týden.
Frková
 
 
 
 
 
Týden od 6.4 do 9.4.2021
čj - vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z, předpona vy-, vý-
      podstatná jména - obecná a vlastní
      přídavná jména, zájmena
čtení - J. Kolář "Jak se vlastně pasou žížaly"
           I. Novotná "Krtek obecný"
ma - čísla 100 - 1000, sčítání a odčítání
        násobení typu 4.25
ge - mnohoúhelníky, obvod a obsah mnohoúhelníků
prv - živočichové (opakování)

Do soboty 10.4. zaslat ke kontrole pracovní listy ma a čj
 
Týden od 29.3. do 2.4.2021
čj - vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z, předpona vy-, vý-
      podstatná jména - obecná a vlastní
ma - čísla 100 - 1000, sčítání a odčítání
        slovní úlohy
ge - mnohoúhelníky, obvod a obsah mnohoúhelníků
vv a pč - velikonoční tvoření

1.4. až 5.4. - velikonoční prázdniny
V úterý 6.4. bude písemné opakování z PRV - Živočichové (učebnice str. 49-56)
25.3.-31.3. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti a vážení rodiče,
na online hodinách jsme mluvili o jarním svátku "Easter".
Tady je něco pro Vás děti:
1.Příběh z učebnice naleznete pod příspěvkem. Je to str. 68 a 69. Číst a zpívat budeme na online hodině.
2.Slovní zásoba - tady naleznete slovní zásobu. Vyberte 10 slovíček a udělejte si do sešitu obrázkový slovník: https://www.youtube.com/watch?v=5BH0LjFanSY
3.Dobrovolná videa - Steve and Maggie https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg a Easter is here https://www.youtube.com/watch?v=fCCHpBPqPm4
Přeji krásné svátky.
Frková

 
Týden od 22.3. do 26.3.2021
čj - vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z, předpona vy-, vý-
      podstatná jména - obecná a vlastní
čj čtení - E. Hajdu "Jaro" 
               V. Fischer "Hádanky z jarní přírody"
prv - opakování živé přírody - živočichové
ma - čísla 100 - 1000, sčítání a odčítání
        slovní úlohy
        písemní sčítání a odčítání trojciferných čísel
ge - mnohoúhelníky, obvod a obsah mnohoúhelníků

Na středu 24.3. budou děti potřebovat vytisknuté listy Koumáci
Do soboty 27.3. zaslat ke kontrole pracovní listy ma a čj
18.3.-24.3. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti a vážení rodiče,
na online hodině jsme začali s předložkami místa: on, in, under, next to, in front of, behind, over, between.
Pod příspěvkem naleznete soubor se slovní zásobou a s úkolem, kde mají děti doplnit předložky do vět.
Na online hodině jsme si taky ukázali, jak pracovat s kahootem. Tady máte na něj link:https://kahoot.it/challenge/05531967?challenge-id=07be892f-ea2e-4bd5-819c-0b2a5921bce7_1616063957204
Něco na procvičování :)
1.Písnička s předložkami :):https://www.youtube.com/watch?v=fm9-4zCiQng
2.Pracovní list:https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Prepositions/Preposition_of_place_jv819790oj
3.Pracovní list: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/Prepositions_of_place_-_listening_exercise_sf7167cf
Na úkol máte celý týden, posílejte mi ho opět na můj mail: frkova@korunka.org.
Přeji hezký den.
Frková
Týden od 15.3. do 19.3.2021
čj - vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z, předpona vy-, vý-
      slovní druhy - rozdělení
čj - sloh "Světový den žab"
čj čtení - "Najednou je tu jaro" - čítanka str. 83
               báseň "Slunce" - učebnice čj str. 84
prv - dělení živočichů podle potravy
ma - čísla 100 - 1000, sčítání a odčítání
        slovní úlohy
        příklady typu: 14.10, 180:10, 6.13
        násobení a dělení 10 a 100
ge - mnohoúhelníky, obvod a obsah mnohoúhelníků
pč - domeček pro slovní druhy

Na 16.3. budou děti potřebovat vytisknutý dům, nůžky a lepidlo
Na 17.3. budou děti potřebovat vytisknuté listy o žábách
Do soboty 20.3. zaslat ke kontrole pracovní list ma a cvičení z učebnice čj, 120/11 a 82/4.
Do pondělí 22.3. se děti naučí vyjmenovat slovní druhy a báseň "Slunce"
12.3.- 18.3. Anglický jazyk Frková
Ahoj milé děti a vážení rodiče,
tento týden jsme procvičovali vazbu There is... There are.... a pokračujeme se slovní zásobou pokojů.
Pod příspěvkem v souboru naleznete novou slovní zásobu a zadání domácího úkolu. Nezapomeňte mi ho ofotit a poslat na můj mail:frkova@korunka.org.
Tady naleznete video i něco na procvičování. Hru, kterou děti hrají, si můžeme zahrát na příští hodině :): https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-78ce8b4c-554e-437f-bab3-664ac6c6cb5c/play?userResourceContext=false
Přeji hezký víkend.
Romana Frková
3.B - 12.3..pdf  168.9kB
Týden od 8.3. do 12.3.2021
čj - vyjmenovaná slova po v, předpona vy-, vý-
      opakování i/y po obojetných souhláskách (b-z) 
čj čtení - M. Černík "Jarní pohádka"
               R. Malý "Příběh jarní"
prv - dělení živočichů podle potravy
         referáty, vybraný živočich ze "zvířecích rekordů"
ma - čísla 100 - 1000
        slovní úlohy
        příklady typu: 14.10, 180:10, 6.13
ge - mnohoúhelníky, obvod a obsah mnohoúhelníků
vv - navrhni nové logo pro...

Od 8.3. zkoušení básně "Co všechno musí udělat jaro"
Od 8.3. vyprávění přečtené knihy
 
ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti a vážení rodiče,
tento týden jsme procvičovali místnosti v domě a tvořili věty: např. Mum is in the kitchen/She is in the kitchen. Dad is in the..../He is in the....
The cat is in the ..../It is in the .....I am in the..... a nakonec  You are in the......Dále jsme začali i novou slovní zásobu "Bedroom furniture". Naleznete ji v souboru pod příspěvkem. Opište si ji do sešitu.
 Na domácí úkol jste dostali nakreslit svúj pokojíček a popsat, co v něm je s použitím vět There is a .... There are.....
Po prázdninách budete prezentovat svoje práce :). Nezapomeňte mi svůj úkol poslat na mail:frkova@korunka.org.

Tady naleznete odkazy na webové stránky a na procvičování:
1. Na procvičování nový slovní zásoby: https://wordwall.net/cs/resource/10704559/my-bedroom-vocabulary
2.Stevie and Magie: https://www.youtube.com/watch?v=mV-TnrvUJ9Q&t=12s
Přeji krásné prázdniny.
Romana Frková

 
Týden od 22.2. do 26.2.2021
čj - vyjmenovaná slova po v, předpona vy-, vý-
      doplňovací cvičení, slova s y/ý, která si musíme pamatovat
      písanka
      slovní druhy - podstatná jména, slovesa, přídavná jména
čj čtení - Ch. Nöstlingerová "Růženka, ta má nápady"
               F. Halas "Co všechno musí udělat jaro"
prv - dělení živočichů podle vnitřní stavby těla
         obratlovci, bezobratlí
ma - čísla 100 - 1000
        slovní úlohy
        sčítání a odčítání do 100, příklady se závorkami
        opakování násobení a dělení
ge - mnohoúhelníky
vv - ilustrace k básni "Co všechno musí udělat jaro"
Jarní prázdniny 1.3. až 5.3.

Do 27.2. zaslat ke kontrole pracovní list ma a čj,
Po jarních prázdninách 8.3. si děti připraví vyprávění o další přečtené knize a budou umět báseň.
19.2.-25.2. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti i vážení rodiče,
tento týden jsme začali téma "My house" a místnosti. Ve čtvrtek na online jsme se obeznámili s novou slovní zásobou, která je:
a bedroom = ložnice, a bathroom = koupelna, a sitting room = obývací pokoj, a garden = zahrada, a hall = předsíň, a kitchen = kuchyň.

Úkoly ze čtvtku:
1. Zapište si novou slovní zásobu do sešitu.
2. Pracovní sešit str. 36. 


Úkoly z pátku:
1. Doplnit věty do sešitu - pokyny naleznete v souboru pod příspěvkem i pracovní list, který jsme dělali na hodině.
2. Pracovní sešit str. 38

Přeji hezký víkend.
Frková
Týden od 15.2. do 19.2.2021
čj - vyjmenovaná slova po z, b, l, m, p, s vyjmenovaná slova po v
      doplňovací cvičení, diktát, slova s y/ý, která si musíme pamatovat
      písanka
      slovní druhy - podstatná jména, slovesa, přídavná jména
čj čtení - D. Krolupperová "Záhada prvního klíče"
               J. Murply "Čarodějnice školou povinné"
prv - živočichové - společné znaky
         mapa světa, zvířecí nej-
         dělení živočichů podle vnitřní stavby těla
         masopust
ma - čísla 100 - 1000
        slovní úlohy
        sčítání a odčítání do 100, příklady se závorkami
        opakování násobení a dělení
ge - opakování přímek, polopřímek, kolmice
pč - škraboška

Do 20.2. zaslat ke kontrole pracovní list ma a čj,
Na 17.2. mapa světa se zvířaty
Na 18.2. vyluštěná křížovka z HV.
Na 19.2. škraboška
Po jarních prázdninách 8.3. si děti připraví vyprávění o další přečtené knize.
Týden od 8.2. do 12.2.2021
čj - vyjmenovaná slova po z, b, l, m, p, vyjmenovaná slova po s
      doplňovací cvičení, přepis, diktát
      písanka
      slovní druhy - podstatná jména, slovesa, přídavná jména
čj čtení - J.K. Rowling "Nástupiště devět a tři čtvtrtě"
               E. Blyton "Roztočená chaloupka"
prv - živočichové - společné znaky
         mapa světa, zvířecí nej-
ma - čísla 100 - 1000
        slovní úlohy
        sčítání a odčítání do 100, příklady se závorkami
        opakování násobení a dělení
ge - opakování přímek, polopřímek, kolmice
vv - sv. Valentýn

Do 14.2. zaslat ke kontrole pracovní list ma a čj,
Na 11.2. vytiskněte dětem pracovní list z prv, zadání práce provedeme společně v hodině
Na 12.2. budou děti potřebovat bílou čtvrtku velikost A3 a barevnou čtvrtku (barevný papír) A4.
8.2.-12.2. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti a vážení rodiče,
na obou hodinách tento týden budeme mluvit o smyslech. Na první hodině jsme se naučili co znamená see, touch, smell, taste, hear. Doplňovali jsme věty:
I see with my.... I touch with my....I can see...I can´t see ....Pokračovat a opakovat budeme v pátek.
Tady naleznete materiály, se kterýma jsme pracovali, zadání domácí úlohy i něco navíc:
1. Učebnice str. 37 - doplňování vět
2. Dú: Pracovní sešit str. 32, 33,34,35
3. Liveworksheet:https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Five_senses/Human_body*_Five_senses_ir720010rx
4. Video:https://www.youtube.com/watch?v=LNajQTnZviQ&t=57s
5. Písnička s doplňováním: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening/Song_-_Five_senses_ly1006095ko
Přeji hezký víkend.
Frková
58 Stopa 58.mp3  984.07kB
5.2. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj děti,
tady je úkol pro děti, které už mají udělaný úkol z tohoto týdne. Aby jste se nenudily :).
1. Tohle je materiál, kde máte video a k tomu videu jsou i úkoly: https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-ac3b0042-e13e-4b6b-aff3-016e400c3497/play?userResourceContext=false
2. Tohle taky: https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-808bf506-e942-4ade-8138-f1be18550eff/play?userResourceContext=false
3. Pod příspěvkem jsou v souboru dve příšerky. Můžete je popsat :).
Přeji hezký víkend.
Frková

 
1.2.-5.2. ANGLICKÝ JAZYK 
Dobrý den milé děti a vážení rodiče,
vhupli jsme do druhého pololetí a doufám, že vysvědčení bylo OK :). A jelikož nám odpadla online hodina v pátek, tady máte zadání do konce týdna. Po minulé týdny jsme popisovali naše těla, zvířátka. Co kdyby to teď byly příšerky? Pod příspěvkem naleznete soubor, ve kterým bude popis toho, co máte udělat :).
Něco na procvičení:
1. Pracovní list:https://www.liveworksheets.com/qv344424cd
2. Stevie and Maggie: https://www.youtube.com/watch?v=YxARpdWQGpo
Přeji hezký týden a uvidíme se v pátek :).
Frková
3. ročník.docx  740.96kB
Týden od 1.2. do 5.2.2021
čj - vyjmenovaná slova po z, b, l, m, p, vyjmenovaná slova po s
      doplňovací cvičení, přepis
      písanka
      slovní druhy - podstatná jména, slovesa, přídavná jména
čj čtení - P. Šrut "Pastýř vtipálek"
               J. M. Masson "O papouškovi, který se omlouvá"
prv - živočichové - společné znaky, moje oblíbené zvíře
ma - čísla 100 - 1000
        slovní úlohy
        sčítání a odčítání do 100, příklady se závorkami
        opakování násobení a dělení
ge - rovnoběžné přímky, kolmé přímky
       vzájemná poloha přímek
vv - já

Do 7.2. zaslat ke kontrole pracovní list ma a ge, cvičení z učebnice čj 62/2a, 63/4a, 69/3 - napsat na papír, pracovní list Koumáci (tentokrát čj) je dobrovolný
Týden od 25.1. do 28.1.2021
čj - vyjmenovaná slova po z, b, l, m, vyjmenovaná slova po p
      doplňovací cvičení, přepis
      písanka
čj čtení - Z. Holasová "Protivné ale"
prv - živočichové - společné znaky
ma - čísla 100 - 1000
        slovní úlohy
        sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení
ge - rovnoběžné přímky, kolmé přímky
       rýsování kolmic pomocí teček ve čtvercové síti
       rýsování kolmic pomocí trojúhelníka s ryskou

Úterý 26.1. - čtverečkovaný papír, trojúhelník s ryskou
Čtvrtek 28.1. - s dětmi probrána klasifikace za 1. pololetí
Pátek 29.1. - pololetní prázdniny
Do 31.1. zaslat ke kontrole pracovní listy z čj a ma.
22.1.-28.1. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
tady máte úkoly z naši online hodiny. Dnes jsme si zopakovali použití a/an a jak popisovat zvířátka.
Tady jsou úkoly do příští hodiny:
1. Vaším úkolem je napsat na 3 zvířátka hádanku. Uděláte to přesně tak, jak jsme popisovali zvířátka, jenom na závěr přidáte větu: What is it? (Co to je?)
2. Tady naleznete pracovní list s hádankami: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Describing_animals/Animals_vq500647oj
3. Tady jsou hry na slovní zásobu: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-1
Nezapomínejte mi úkoly zasílat na můj email: frkova@korunka.org :).
Přeji hezký víkend.
Romana Frková
Týden od 18.1. do 22.1.2021
čj - vyjmenovaná slova po z, b, l, m, vyjmenovaná slova po p
      doplňovací cvičení, přepis
      písanka
čj čtení - S. Och "Náš pes Balabán"
              J. Havel " Barbánek a kočka"
prv - neživá příroda, opakování půdy a Slunce (úterý 19.1.)
         živá příroda
ma - čísla 100 - 1000
        slovní úlohy
        písemné sčítání, odčítání + kontrola
        sčítání a odčítání do 100
ge - rovnoběžné přímky, kolmé přímky
       rýsování kolmic pomocí teček ve čtvercové síti

Na 18.1. vyjmenovaná slova po p (zpaměti)
Na 19.1. budou děti potřebovat trojúhelník s ryskou.
Do 24.1. zaslat ke kontrole pracovní listy z čj a ma.

Konzultace středa 20.1. a čtvrtek 21.1.

 
15.1.-22.1. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
tady máte úkoly z naši online hodiny. Dnes jsme se učili, jak se řeknou části těla zvířat. Všechno máte opět v souboru pod příspěvkem.
Dopsala jsem Vám tam i výslovnost :).
Vaším úkolem je popsat 3 zvířátka, máte tam i názornou ukázku :). Nejhezčí práce pak nasdílím, aby je viděli i ostatní.
Tady naleznete video, které si můžete zkouknout a pomůže Vám s výslovností :): https://www.youtube.com/watch?v=dPyifsAMWpM
a tady něco na hraní: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-1
Přeji hezký víkend.
Romana Frková
3. ročník.docx  738.87kB
Týden od 11.1. do 15.1.2021
čj - vyjmenovaná slova po z, b, l, m
      vyjmenovaná slova po m - mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď
      slova s y, ý, která si máme pamatovat, "zákeřné dvojice"
      doplňovací cvičení
čj čtení - M. Macourek "O tom, jak Mach a Šebestová získali utržené sluchátko"
               V. Čtvrtek "Měsíce"
               M. Drijverová "Rencen"
prv - neživá příroda
       - půda
       - Slunce
ma - čísla 100 - 1000
        slovní úlohy
        písemné sčítání, odčítání + kontrola
ge - rovnoběžné přímky, kolmé přímky
       rýsování kolmic pomocí teček ve čtvercové síti

Na 12.1. budou děti potřebovat trojúhelník s ryskou.
Na 13.1. budou děti potřebovat druhý díl matematiky.
Do 17.1. zaslat ke kontrole pracovní listy z čj a ma.
Pracovní list "pro koumáky" - dobrovolné
8.1. - 15.1. Anglický jazyk
Ahoj děti,
úkoly z online hodiny (do příští hodiny):
1. Opsat všechno ze souboru pod příspěvkem pod názvem Happy face. Vyplnit věty, které jsme dělali na online hodině. Napsat větu o svých vlasech.
2. Pracovní sešit str. 28, 30, 31.
3. Tady naleznete video k tomu, co jsme dělali: https://www.youtube.com/watch?v=cN0PGvTRPtg
Přeji hezký víkend.
Romana Frková

 
3. ročník.docx  624.55kB
4.1.-8.1. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti a vážení rodiče,
přeji Vám v novém roce hlavně zdraví, pohodu a lásku :).
Tento týden jsme opět vklouzli do online vzdělávání. Online hodiny budou probíhat tak jako předtím, teda v pátek od 11:00 h.
A jelikož máme před sebou ještě celý týden, zadávám Vám úkol jenom pro ty děti, které se doma nudí a chtějí si připomenout i anglický jazyk. 
What did you get for Christmas?(Co jsi dostal/a na Vánoce?). Můžeš to udělat formou tiny book nebo jako picture dictionary. 
Dárky si můžeš nakreslit, nebo vyfotit a pak napsat co je co. Kdo chce, může klidně udělat video. Název úkolu je : My Christmas presents.
Přeji hezký týden.

Romana Frková
 
Týden od 4.1. do 8.1.2021
čj - vyjmenovaná slova po z, b a l - opakování
      vyjmenovaná slova po m, my, mýt, myslit
      doplňovací cvičení
čj čtení - H. Štáchová "Jak na Nový rok, tak po celý rok"
               V. Čtvrtek "Měsíce"
prv - neživá příroda - opakování
       - voda
       - vzduch
ma - násobení a dělení 9
        slovní úlohy
        sčítání a odčítání do 100
        písemné sčítání, odčítání
ge - polopřímky, rýsování přímek a úseček

Na 4.1. vypracovat dva pracovní listy a naučit se vyjmenovaná slova po m. Dodělat opravy v pracovních sešitech.
Do 10.1. zaslat ke kontrole pracovní listy z čj a ma.
Pracovní list "pro koumáky" - dobrovolné
Na 7.1. přečíst prvouka učebnice str. 33 až 36 a na 8.1. shlédnout prezentaci o vzduchu
P1010149.JPG
P1010152.jpg
Týden od 14.12. do 18.12.
čj - vyjmenovaná slova po z, b a l
      příbuzná slova k slovu vzlykat, lysý, lýtko
      doplňovací cvičení, diktát
čj čtení - M. Černík "Štědrý den"
               F. Nepil "Na Štědrý den"
               M. Florian "Vánice a metelice"
               A. Lindgrenová "Pipi"
prv - neživá příroda
      - látky - skupenství
      - voda - zkoumání vlastností
ma - násobení a dělení 8 a 9
        slovní úlohy
        sčítání a odčítání do 100
        písemné sčítání, odčítání
ge - stavby z kostek
     - polopřímky
vv - betlém - skupinová práce
pč - betlém
hv - koledy
Týden od 7.12. do 11.12.
čj - vyjmenovaná slova po z, b a l
      příbuzná slova k slovu polykat, plynout, plýtvat
      doplňovací cvičení
čj čtení - S. Havelka "Lucie a medvídek za zdí"
              A. Lindgrenová "Pipi"
prv - neživá příroda
      - látky - skupenství
ma - násobení a dělení 8 a násobení 9
        slovní úlohy
        sčítání a odčítání do 100
        písemné sčítání
ge - geometrická tělesa, stavby z kostek
vv - vánoční přání do domu seniorů
pč - výroba PF 2021
hv - rozeznávání zvuků
10.12. vánoční beseda "Země plná slunce"
7.12.-11.12. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Dobrý den, vážení rodiče,
minulý týden jsme si zopakovali učivo z online výuky. Dokončili jsme Food and drinks v pracovním sešitě a v učebnici a napsali jsme i test. Tenhle týden se budeme věnovat tématu přivlastňovací zájmena - my, your, his, her.
S pozdravem
Frková
 
Týden od 30.11. do 4.12.
čj - vyjmenovaná slova po z, b a l
      příbuzná slova k slovu slyšet, mlýn, blýskat se
      doplňovací cvičení, diktát s přípravou
čj čtení - I. Březinová "Sněhulicí z Mrkvonos"
              M. Kratochvíl "Jen aby nebyl Mikuláš hluchý"
              přísloví a básničky o čertech
prv - svatý Ondřej
         Lidé kolem nás - povolání
        neživá příroda
ma - násobení a dělení 8
        číslo o 3 (5, 6...) větší/menší, číslo 3krát větší/menší, slovní úlohy
        sčítání a odčítání do 100
ge - geometrická tělesa, stavby z kostek
vv - čert
pč - výroba robota z krabiček
hv - 17. listopad 1989
27.11.-1.12. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
na online hodině jsme mluvili o původu různých potravin. Dnes jsme se nezaměřili na jazykovou stránku. Není úplně nutné, abyste si pamatovali všechna slova :).
Na příští hodině (ve škole:)) jsi to ještě zopakujeme.
Na domácí úkol máte jenom jednu stranu v pracovním sešitě na str. 24. Posílat mi nic nemusíte, zkontrolujeme si to ve škole.
Přeji hezký víkend.
Romana Frková
Týden od 23.11. do 27.11.
čj - vyjmenovaná slova po z a b, odůvodňování psaní y, i po z a b
      příbuzná slova k slovu obyčej, bystrý, bylina
      doplňovací cvičení
čj čtení - B. Říha "Jak byl Vítek v Praze"
              J. Řípa "Jak se mi nezdálo o Drákulovi"
prv - svatá Kateřina
         Lidé kolem nás - povolání
ma - násobilka 8
        číslo o 3 (5, 6...) větší/menší, číslo 3krát větší/menší, slovní úlohy
ge - geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník)
vv - obrázek ke svaté Kateřině
20.11.-26.11. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
na online hodině jsme si rozšířili slovní zásobu o Drinks. Je to slovní zásoba: coffee, tea, lemonade, milk, water, orange juice a naučili jsme se říct co máme/nemáme rádi (I like/don´t like.....)
Na úkol do příští hodiny máte:
1. Učebnice - poslech říkanky na str. 25: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_03/singalong_unit03chant?cc=cz&selLanguage=cs
2. Pracovní sešit str. 21,22 a 23. Poslech cvičení na str. 21 naleznete pod příspěvkem.
3. Napsat si do sešitu novou slovní zásobu.
4. Učebnice - nemluvili jsme o tom, ale na str. 26 máte moc hezkou hru, můžete si ji doma zahrát :).
Přeji hezký víkend.
Frková
Týden od 16.11. do 20.11.
čj - vyjmenovaná slova po z a b, odůvodňování psaní y, i po z a b
      příbuzná slova k slovu příbytek, nábytek, dobytek
      doplňovací cvičení
čj čtení - bratři Čapkové - stoleté výročí slova robot
               I. Březinová "Vlast"
               J. + J. Krůtovi "Česká republika"
               J. Žáček "Jakou má Praha barvu"
prv - Lidé kolem nás - práva a povinnosti lidí
ma - dělení 7
        opakování násobení a dělení 1-6, číslo o 3 (5, 6...) větší/menší, číslo 3krát větší/menší
ge - převody jednotek, opakování přímka a úsečka
vv - obrázek robota

Úkoly k vypracování a odeslání ke kontrole do neděle 22.11.:
ma - pracovní list zaslaný emailem
čj - pracovní list zaslaný emailem
13.11.-20.11. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
na online hodině jsme začali téma: "I´m hungry". Obeznámili jsme se se slovní zásobou, která je v učebnici: cheese, fish, pasta, bread, yoghurt a rice.
Co máte za úkol do příští hodiny:
1. Poslechnout si písničku:https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_03/singalong_unit03song?cc=cz&selLanguage=cs
2. Udělat si do sešitu picture dictionary (obrázkový slovník z naší nový slovní zásoby)
3. Pracovní sešit str. 20
4. Kdo neudělal nebo neposlal úkol z minulého týdne, prosím, poslat na můj email: frkova@korunka.org
5. Posílám link na hezkou písničku k tématu Food: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

Přeji hezký víkend.
Romana Frková
Týden od 9.11. do 13.11.
čj - vyjmenovaná slova po z a b, odůvodňování psaní y, i po z a b
      příbuzná slova k slovu být, bydlit, obyvatel, byt
      doplňovací cvičení, diktát
čj sloh - příběh na 5 zimních slov
čj čtení - F. Nepil "K čemu je dobrá rodina"
               D. Řezníčková "Otcovská rada"
prv - 11.11. svátek svatého Martina
         Lidé kolem nás "Co smíme a nesmíme" (práva a povinnosti)
         povolání
ma - násobení 7
        slovní úlohy, zápis
ge - měření a porovnávání úseček, převody jednotek
vv - svatý Martin

Úkoly k vypracování a odeslání ke kontrole do neděle 15.11.:
ma - pracovní list (násobení) zaslaný emailem
      - pracovní list (slovní úlohy) zaslaný emailem

      - pracovní sešit str. 29
čj - pracovní list zaslaný emailem
    - učebnice str. 44/3 - napsat na papír
prv - pracovní sešit str. 18
6.11.-13.11. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj milé děti,
na online hodině jsme probírali školní pomůcky a věty s There is/are: There is a green book. There are 3 pencils. 
Vaším domácím úkolem je udělat:
1. Projekt: What´s in my bag? Po domluvě to můžete nakreslit, vyfotit, nebo nahrát video o vašich školních pomůckách ze školní aktovky.
A pod obrázky napsat věty. Jak psát věty naleznete v souboru pod příspěvkem.
2.Dále pak máte dokončit pracovní sešit na straně 18 a 19.
3. Slovní zásbou k školním pomůckám, které jsme ještě neměli naleznete taky pod příspěvkem.
4. A na závěr písnička, kde je taky slovní zásoba :): https://www.youtube.com/watch?v=aVSnDZHNEQc
Přeji hezký víkend.
Frková
School objects  125.64kB
Týden od 2.11. do 6.11.
čj - vyjmenovaná slova po z a b, odůvodňování psaní y, i po z a b
čj čtení - četba vlastní knížky - 5.11. prezentace knížky
               E. Hajdu "Nejjedovatější jasnosti"
prv - Lidé kolem nás
ma - násobení a dělení 6
        slovní úlohy, zápis
ge - rýsování a měření úseček, převody jednotek
vv - moje podzimní prázdniny

Úkoly k vypracování a odeslání ke kontrole do neděle 8.11.:
ma - pracovní list zaslaný emailem
      - pracovní sešit str. 26
čj - pracovní list zaslaný emailem
    - učebnice str. 43/3 - napsat na papír
prv - pracovní sešit str. 17
ge - pracovní sešit str. 6

Čtvrtek 5.11. vyprávění o přečtené knížce (knihomola pošlu emailem)
 
Týden od 26.10. do 30.10.
podzimní prázdniny
23.10.ANGLICKÝ JAZYK Frková
Ahoj, milé děti,
první hodinu máme za sebou a já Vás musím pochválit :). Naučili jsme se, kde použít člen a/an. Teď si to ještě procvičíme.
1. Dú: Na domácí úkol jste dostali zaspívat si písničku o hodinách.
Tady je link: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_02/singalong_unit02song2?cc=cz&selLanguage=cs
 Dále udělat dvě stránky v pracovním sešitě: str. 14 a 15.
2. Něco pro zábavu :) "Halloween": odkazy- můžete si vybrat písničku, která se Vám bude líbit:)
https://www.youtube.com/watch?v=Hj_mudR9ZTc&list=PLt7Se3SAnZY6AQ7Dx1SR94CSoa32jonQO&index=5
Stevie and Maggie (videa): https://www.youtube.com/results?search_query=stevie+and+maggie+halloween
Přeji krásné prázdniny.
Romana
Týden od 19.10. do 23.10.
čj - slova příbuzná
      vyjmenovaná slova po z, odůvodňování psaní y, i po z
čj čtení - četba vlastní knížky (do 2.11.) - připravit si vyprávění
prv - 20.10. Den stromů
         Moje rodina
ma - vyvození násobení 6
        opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5 a 10
ge - rýsování přímek a úseček
vv - mraveniště, můj oblíbený strom

19.-23.10. online výuka
ma - opakování násobení a dělení - pracovní sešit str. 22
ge - rýsování přímek, úseček - pracovní sešit str. 4 a 5
čj - vyjmenovaná slova po z - pracovní sešit str. 62 , učebnice str. 80/2, 81/5 - na papír
psaní - str. 4
prv - lidé kolem nás, strana 19

Úkoly na podzimní prázdniny
- trénování násobení a dělení (Pepík Popleta - ofocené listy) - neposílat
- naučit se vyjmenovaná slova po b (učebnice strana 42)
- dočíst knížku
ANGLICKÝ JAZYK 14.10.-16.10.
Dobrý den, vážení rodiče i milé děti,
tenhle týden jsme ukončili téma "Playroom safari", sloveso can, Can you see.....?, I can see....... a slovní zásoba zvířat.
Test máme taky za sebou, děti ho napsaly všichni na 1 :).
Na poslední hodině jsme začali probírat téma "School time". Naši slovní zásobou je : a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock.
 Na týhle stránce naleznete výslovnost naši slovní zásoby, písničku, kterou jsme poslouchali. Můžete si zopakovat i předcházející téma " Playroom safari".
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
Příští týden budeme mít i online hodinu, na který si povíme něco o neurčitém členu a/an. Informace ještě dostanete :).
Vašim úkolem bude naučit se psát naši novou slovní zásobu, aby jsme mohli pak na to navázat.
Do sešitu si děti udělají picture dictionary - obrázkový slovník. Obrázky školních pomůcek si nakreslí a pojmenují. Děti mi to pak ukážou na naši online hodině.
Přeji hezký týden.
Frková
Týden od 12.10. do 16.10.
čj - tvrdé a měkké slabiky
      párové souhlásky
      slovo a skutečnost, význam slov, slova souznačná
      psaní - přepis a diktát
čj sloh - popis zvířete
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               O. Sekora "Knížka Ferdy Marvence"
               J. Brukner "Jak nejlépe ulovit (jakékoliv) zvíře"
prv - místo, kde žijeme (ČR)
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5 a 10
        slovní úlohy
        "Matematika pro koumáky"
ge - přímky, úsečky, body
       měření úseček, jednotky délky
vv a pč - žirafa (malba temperou), práce ve dvojicích
tv - švihadlo, lano, průprava s míčem, štafeta


15.-16.10. online výuka
ma - opakování násobení a dělení - pracovní sešit str. 17, 18
ge - rýsování přímek, úseček - pracovní sešit str. 3
čj - význam slov, slova souznačná a protikladná - pracovní sešit str. 16 a 17, učenice str. 34 a 35, učebnice str. 21/14 - na papír
psaní - str. 3
prv - ČR - sousedé, rozdělení do krajů
Týden od 5.10. do 9.10. Škola v přírodě - Radvanice v Adršpachu
- celotýdenní hra "Cesta z moře na pevninu" - Den orientace, Den ochranného zbarvení, Den končetin, Den "zbraní", Den smyslů a Den různorodosti
- výroba živočicha, který se přizpůsobil změnám na naší planetě
- soutěž - piškvorky
- retrohraní - cvrnkání kuliček, střílení z praku, Škatulata hejbejte se, Honzo vstávej, Cukr káva, Ludvík, Polévka se vaří...
- výlety - Adršpašské skály, Malé Svatoňovice (muzeum bratří Čapků), rozhledna Žaltman
- vedení deníku
- četba S. Goscinny "Mikulášovy přestávky
- opakování učiva ČJ a MA, psaní pohledů, četba vlastní knížky
Týden od 29.9. do 2.10.
čj - tvrdé a měkké slabiky
      párové souhlásky
      psaní - opis, přepis
čj sloh - knižky K. Čapka
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               vyprávění o přečtených knížkách - "Knihomol"
                D. Řezníčková "Dva přátelé a medvěd"
               týden s bratry Čapkovými
prv - Praha 7
         dopravní značky v okolí školy
         návštěva Zemědělského muzea 30.9.
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2, 3, 5 a 10
        slovní úlohy
        "Matematika pro koumáky"
ge - přímky, úsečky, body
vv a pč - práce s kartonem "Slepice"
tv - lavičky, švihadlo, lano, průprava s míčem
Angličtina 29.9.-2.10. Frková
Vážení rodiče,
v uplynulých týdnech jsme si opakovali slovní zásobu z druhého ročníku. Našim novým tématem v tomhle školním roce byla "Abeceda", kterou budeme opakovat na každý hodině. Děti ji mají nalepenou i v sešitě. Pak jsme začali téma " Playroom Safari", kde hlavní slovní zásobou jsou zvířata a sloveso can. Udělali jsme si i "Tiny book" o zvířátkách a co dokážou (It can run...). Naučili jsme se slovesa run-běhat, climb trees-šplhat po stromech, fly-létat a nadstavbou jsou slovesa jump-skákat, swim-plavat a crawl-plazit se. Tenhle týden dotáhneme tohle téma a děti budou prezentovat svoje knížky :). Dokončíme si i pracovní sešit, zůstali nám ještě 2 stránky(str. 10-11). V tomhle školním roce nám přibylo i psaní, zavedli jsme si i slovníčky. Tam naleznete základní slovní zásobu, kterou děti už musí umět i napsat.
S přáním hezkého týdne
Frková
Týden od 21.9. do 25.9.
čj - tvrdé a měkké slabiky
      slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
      psaní - opis, přepis, diktát
čj sloh - sv. Václav
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               vyprávění o přečtených knížkách - "Knihomol"
               lidové pranostiky
prv - Praha 7
         dopravní značky v okolí školy
         návštěva Zemědělského muzea 23.9.
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2, 3, 5
        slovní úlohy
        matematika s příběhem "Sbíráme lesní plody"
        "Matematika pro koumáky"
ge - přímky, úsečky, body
vv a pč - svatováclavská koruna
hv - opakování lidových písní
tv - lavičky, švihadlo, lano, průprava s míčem, vybíjená
Týden od 14.9. do 18.9.
čj - abeceda, řazení dle abecedy
      slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
      psaní - opis, přepis (opakování psací abecedy)
čj sloh - Zajímavé místo na Praze 7
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               I. Březinová "Prvouka, druhouka, třetiuka"
               I. Blatný "Vlaštovka sedí na drátě"
               lidové pranostiky
prv - Praha 7, vycházka
         plánek okolí školy
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2 a 3
        slovní úlohy
        matematika s příběhem
ge - přímky, úsečky, body
vv a pč - zajímavé stavby Prahy 7
hv - opakování lidových písní
tv - přihrávky míčem, švihadlo, lano, štafety, vybíjená
Týden od 7.9. do 11.9.
čj - věta, slovo, slabika, hláska
      dělení hlásek
      abeceda
      psaní - opis, přepis (opakování psací abecedy)
čj sloh - Naše škola (popis)
čj čtení - A. Lindgrenová "Pipi Dlouhá punčocha"
               Z. Malincký "Jak utěrka chtěla letět na jih"
               B. Šimková "Září"
               lidové pranostiky
prv - cestování o prázdninách
         Místo, kde žijeme
         vesnice, město
ma - opakování sčítání a odčítání do 100
        opakování násobení a dělení 2
        slovní úlohy
        matematika s příběhem "Na indiánském táboře"
ge - druhy čar
       přímky
vv a pč - čáp
hv - opakování lidových písní
tv - přihrávky míčem, švihadlo, lano, štafety, vybíjená
Týden od 1.9. do 4.9.​
  • Seznámení s mimořádnými hygienickými opatřeními
  • Školní řád a třídní pravidla
  • Příprava učebnic a pracovních sešitů
  • Práce s prázdninovým deníkem
  • Soutěž "Chyť si svého knihomola"
  • Páteční sebehodnocení třídních pravidel
  • V. Steklač: "Jak jsme překvapili paní učitelku"
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one