Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.

AJ 24.11.2020 (Dybalová)

Dnes jsem probírali When? Kdy?

At four fifteen – o čtvrt na pět

At 8 o´clock – v 8 hodin

At 6 o´clock – v 6 hodin...

At seven thirty – o půl osmé …

Procvičili jsme fráze I like/I don´t like.

Slovíčka: Rice – rýže, cheese – sýr, yoghurt – jogurt, fish – ryba, bread – chleba, pasta – těstoviny.

 

Zopakovali jsme počítání od 1 do 69.

 

What tim ist it? Kolik je hodin?

 

It is half past one. Je půl druhé .

It is....

 

Half – půl

quarter – čtvrt

quarter to – třičtvrtě

past – po

to – do

 

A.M. - latinsky ante meridiem - značí dobu před polednem (ráno a dopoledne), tedy časový úsek 0:00-11:59

P.M. - latinsky post meridiem - značí dobu po poledni (odpoledne a večer), tedy časový úsek 12:00-23:59


 

morning - ráno

 

noon - poledne

 

afternoon - odpoledne

 

evening - večer

 

midnight půlnoc

 

Domací úkol (HW):

1.Vyplnit stranu 23 v pracovním sešitě, odeslat na email: dybalova@korunka.otg

2.Naučit se nová slovíčka:

lemonade – limonáda

coffee – káva

milk – mléko

3.Dále:

seventy – 70, seventy one 71, seventy two – 72, seventy three – 73, seventy four -74, seventy five -75, seventy six – 76, seventy seven – 77, seventy eight – 78, seventy nine – 79

eighty – 80, eighty one 81, eighty two 82, eighty three – 83, eighty four 84, eighty five – 85, eighty six – 86, eighty seven – 87, eighty eight – 88, eighty nine – 89

ninety – 90, ninety one – 91, ninety two – 92, ninety three – 93, ninety four – 94, ninety five – 95, ninety six – 96, ninety seven – 97, ninety eight – 98, ninety nine – 99

100 – one hundred

 

4.Zopakovat a naučit se:

morning - ráno

second - sekunda

noon - poledne

minute - minuta

afternoon - odpoledne

hour - hodina

evening - večer

clock - hodiny

bedtime - čas jít spát

o'clock - hodin

midnight - půlnoc

on time - na čas

 

 1. Procvičit si věty:

ČTVRT / PŮL / TŘIČTVRTĚ - části hodin anglicky

Pokud u přesného vyjadřování času velká ručička ukazuje na čtvrt, půl nebo třičtvrtě, NEŘÍKÁME: Fifteen past / Thirty past / Fifteen to ale tyto časové úseky označujeme jako quarter past (čtvrt na) / half past (půl) / quarter to (třičtvrtě)
Určování času - čtvrt / půl / třičtvrtě

Příklad

 • It's twelve minutes past eight. – Je dvanáct minut po osmé.

 • It's ten minutes past six. – Je deset minut po šesté.

 • It's two minutes to two. – Za dvě minuty jsou dvě hodiny.

 • It's nine to eleven. – Za devět minut je jedenáct hodin.

 • It's five minutes past nine. – Je pět minut po deváté hodině.

 • It's ten minutes to one. – Za deset minut je jedna hodina.

 • It's twenty-five to four. – Za 25 minut jsou čtyři hodiny.

 

 

 

 

Angličtina (Melicharová) 22.11. - 24.11. -29.11. (večer)

Milé, milí,
v hodině 19.11. jsem se doptávala na Vaše domácí cvičení a procházeli jsme v učebnici stránky str. 15-21, prostřednictvím nichž jsme
se věnovali opět členům, spojení příd. jm. a pod. jm. (př. barvičky + předměty), slovní zásobě: loud, quiet, fast, slow a frázi How many?
Proběhlo také krátké zkoušení. Gramatiku a slovní zásobu spojenou s tématem: TIME, respektive: What time is it? jsme si nechali na hodiny následující.
Dnes Vám zde zadám látku k nahlédnutí na hodinu úterní a cvičení v vyplnění a zaslání mně na e-mail do neděle 29.11. do večera.
 • Na hodinu v úterý 24.11. (1 skup. od 10.00, 2. skup. od 10.30)

1. Podívat se opět na videjko již z minulého týdne a opakovat si slovíčka z videa:

https://www.youtube.com/watch?v=cd_eyEJKa_A&t=3s

Slovní zásoba z videa:
- numbers 1-12
- o´clock
f.e.: It´s 5 (five) o´clock.


2. Podívat se na video č. 2 s rozšiřující gramatikou a slovní zásobou k videu č. 1:

https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo

Slovní zásoba z videa:
- numbers 1-25
- o´clock
- a quarter
- half
- past

- to
f.e.: It´s 12.10 (ten past twelve).


3. Zopakovat si čísla do 20 a podívat se na počítání do 60, k počítání do 60 opět přikládám video:

https://www.youtube.com/watch?v=8Bc7vldhfwQ

V psané formě zde uvádím řadu např. od 20-30, obdobným způsobem pak dále:
20: twenty, 21: twenty-one, 22: twenty-two, 23: twenty-three, 24: twenty-four, 25: twenty-five, 26: twenty-six, 27: twenty-seven, 28: twenty-eight, 29: twenty-nine, 30: thirty


Jak budou vypadat následující řady až do 60, co myslíte?
Rozmyslete a zkontrolujeme společně v hodině v úterý.
 
 • Cvičení do neděle 29.11. (první dvě cv. do cca 21.00 zaslat prosím mně na e-mail):
1. Namaluj hodiny a vyber si cca 7 časů, slovně  je rozepiš a přimaluj k nim do hodin nebo vedle obrázek činnosti, kterou v tu konkrétní dobu děláš!  Činnosti popisovat nemusíš, stačí popsat, rozepsat vybrané časové údaje a namalovat obrázek.
Příp. si blíže dovysvětlíme v úterý.

Napíšeš např.:  At 7 (seven) o´clock.... a k tomu obrázek činnosti.

2. Rozklikni si link níže, dostaneš se k prac. listu - téma: I´m hungry! A přiřaď k obrázkům potravin jejich anglická pojmenování!
Vyber si a napiš, co z toho máš rád a co ne. Vyber si alespoň dvě potraviny, které Ti chutnají a dvě, které ne. Pokud Ti chutná např. všechno, ber toto cvičení jen jako úkol pro gramatiku
a můžeš zbylé doplnit podle Tvé fantazie.
Procvičovat budeš fráze:
I like...
I don´t like...


Tyto fráze si vyložíme během úterní hodiny.

Zde link na prac. list:
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/food/I_m_hungry_100907/

23.11. vloženo UPOZORNĚNÍ: Přišla mi reakce, že je problém s tiskem obrázku přímo z webu, doporučuji proto stránku zachytit print screenem a vytisknout
jako fotku. Příp. pokud by někomu nešlo tisknout ani takto, ať si žáci přepíšou slovíčka do sešitu a odpovídající obrázek si k nim přimalují nebo připíší zkrátka překlad. 
Obrázek bude určitě hezčí varianta. :)3) Projdi si stránky v učebnici: 22 - 28. A uč se slovíčka:

bread, pasta, cereal, cake, soup, tea, lemonade, coffee, fish, rice, pasta..


Slovíčka budeme pak opakovat a probírat v kontextu ve škole během hodin.

Držím palce s učením a těším se na viděnou a slyšenou opět v úterý po desáté hodině. 
Zdraví a pěknou neděli všem přeje
Vanda Melicharová
 

19.11.2020 Aj (Dybalová)

 

Digitální čas:

What's the time? (Kolik je hodin?)

 • It is 4:15 a.m. – four fifteen a.m. (4:15 ráno)

 • It's 7:30 p.m. – seven thirty p.m. (7:30 večer)

 • It's 6 o'clock nebo It's 6 in the morning.

 • It's 8 o'clock nebo It's 8 in the evening.

A.M. - latinsky ante meridiem - značí dobu před polednem (ráno a dopoledne), tedy časový úsek 0:00-11:59

P.M. - latinsky post meridiem - značí dobu po poledni (odpoledne a večer), tedy časový úsek 12:00-23:59

 

Opakovali jsme a zkoušeli počítání 1-20, 20-30.

 

Nové slovíčka:

bread - chleba

rice – rýže

yoghurt – jogurt

cheese – sýt

fish – ryba

pasta – těstoviny

 

 

HW – domácí úkoly:

WB – strana 22 a poslat na email: dybalova@korunka.org

Fráze: I like – Mám rád/a

I don´t like Nemám rád/a

Naučit se počítání do 60.

 

Slovíčka:

30Thirty , 31 – thirty one, 32 – thirty two, 33 - thirty three, 34 – thirty four, 35 – thirty five, 36 – thirty six, 37 – thirty seven, 38 – thirty eight, 39 – thirty nine

40 – Forty, 41 – fouty one, 42 - forty two, 43 – forty three, 44 – forty four, 45 – forty five, 46 – forty six, 47 – forty seven, 48 – forty eight, 49 – forty nine

50 – Fifty, 51 – fifty one, 52 – fifty two, 53 – fifty three, 54 – fifty four, 55 – fifty five, 56 – fifty six, 57 – fifty seven, 58 – fifty eight, 59 – fifty nine

60 – Sixty, 61 – sixty one, 62 – sixty two, 63 – sixty three, 64 – sixty four, 65 – sixty five, 66 – sixty six, 67 – sixty seven, 68 – sixty eight, 69 – sixty nine

 

 

Fráze I like, I don´t like se budou učit příští hodinu, dále se bude opakovat digitální čas a procvičovat přesné určení hodin past a to...

viz. Odkaz:

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-hodiny

 

Příští hodinu se budou učit také:

When? (Kdy?)

 • At four fifteen – o čtvrt na pět

 • At seven thirty – o půl osmé

 • At one thirty-five – v jednu hodinu a třicet pět minut

 • At two twenty-five – ve dvě hodiny a dvacet pět minut

 • At 6 o'clock – v 6 hodin

 • At 8 o'clock – v 8 hodin


   

Týden 16.-20.11.
ČJ- vyjmenovaná slova po B- procvičování- učb. s.41/1 a,b,d,e ústně, dle učb. s.40 nakreslit obrázkovou osnovu ke známé pohádce, příběhu nebo k vymyšlenému vyprávění. K obrázkům věty vyprávění krátce napsat, s. 43/2 ústně, 4 věty napsat do sešitu, PS 27/5, s. 28 dokončit

M - násobilka 2-8, učb. s.29 ústně, s.16/kouzelník- práce s kartičkami, s. 22 /pusa, s.22/srdíčko 3 sloupečky na papír, PS s.35, 34/2
geometrie- polopřímky PS s.15
Angličtina 11.11. - 19.11. (Melicharová)

Hodinu 10.11. jsme věnovali opakování fráze: How are you? Mluvní i psanou formou - otázka, odpověď.
Zbylou část lekce jsme se zabývali dom. cvičením - obrázek/pohlednice Autumn a popisovali jsme jednotlivé objekty. 
Opakovali barvy.

Na hodinu 19.11. si prosím připravte následující práci:

1) Ke každému slovíčku ze seznamu napište dva objekty, zvířata či činnosti, které by slovíčko vyjadřovalo: 

What/who is:
loud?
- hlasitý             fast? -  rychlý
quiet? - tichý               slow? - pomalý

Např. The mouse is fast.

Inspiraci najdete na str. 19 v učebnici.

2) How many? Podívejte se na video pod odkazem níže!

https://www.youtube.com/watch?v=C9GafLF1_Q8&t=76s

Co otázka znamená? Rozmyslete si, popovídáme si a otázku potrénujeme příští hodinu.
Inspiraci a nápovědi opět naleznete také na str. 20 v učebnici.

3) Vemte si k ruce opět Váš obrázek - pohlednice (Autumn) a popište 7 objektů za pomoci fráze: there is/are a slovíček pro barvy:

Např. There is a yellow tree.

4) Naučte se slovíčka k ročním obdobím:
spring - jaro             autumn - podzim
summer - léto          winter - zima

Na základě tohoto videa si můžete procvičit!
https://www.youtube.com/watch?v=VS9qBeInJ0U

A otázku: What time is it?
Např. It is three o´clock.

Zde video i k tomuto tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=cd_eyEJKa_A&t=3s

Cvičení č. 1 a 3 prosím pošlete vypracované a ofocené mně na mail do 18.11 do večera. 
Děti, učte se slovíčka, výrazy, blíží se zkoušení, ráda bych v příští hodině vyzkoušela slovíčka z těchto oblasti:

- barvy
- roční období
- objekty k podzimu
- čísla (1-20)
- loud, quiet, fast, slow


Zdravím, přeji lehké učení se a těším se na viděnou ve čtvrtek 19.11. s první skupinou od 10.00, s druhou skupinou od 10.30!
BR :)
Vanda Melicharová
 
Angličtina 10.11.2020

Na hodině angličtiny proběhlo zkoušení dětí ze slovíček Unit 2. Dále se zopakovali slovíčka. 
Naučili se zeptat kolik je hodin: What time is it? a odpovídat:  It is five o´clock...., 
Učili se taky čtvrt, půl, třičtvrtě, celá (quarter past, half, quarter to, o´clock). 
Zopakovali jsme počítání od 1 do 10. 
Za domácí úkol mají: 
1. Naučit se tyto nové slovíčka: 

 
morning - ráno second - sekunda
noon - poledne minute - minuta
afternoon - odpoledne hour - hodina
evening - večer clock - hodiny
bedtime - čas jít spát o'clock - hodin
on time - na čas 
midnight - půlnoc

Výslovnost slovíček naleznete na této adrese: 
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-hodiny
2. Naučit se počítat 1 až 20. Kdo už umí do 20, může se doučit i třicet, čtyřicet.... Na tomto odkaze: https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-cislovky-zakladni

Naleznete zde britskou i anglickou výslovnost číslovek. 

3. Podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=snUGqgAmz-c
Zopakujete si v něm zvířata a také si procvičíte číslovky 1 až 20. 

4. Vypracujte stranu 19 v pracovním sešitě a foto pošlete na email: dybalova@korunka.org

POZOR ZMĚNA, PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDE Z DŮVODU STÁTNÍHO SVÁTKU PŘESUNUTA ANGLIČTINA NA ČTVRTEK 10:00 !!!  
Týden 2.-6.11.
ČJ- vyjmenovaná slova po B, učb. 43-46- žluté rámečky prostudovat, 45/3 7 slovních spojení do sešitu, PS 22, 23 (mimo cv. 8), s. 24, s.25/5,8, s.26/1,2,3, 27/6,7, vyjmenovaná slova po B nazpaměť
M- násobilka 7, učb.s.27 ústně, PS s.27, část s. 28, PS geometrie- opakování- s.10/1-4,11/5, 7, 9/1,2,3. Prac. listy k procvičení násobilky
PRV- Lidé kolem nás- učb. s. 20,21 číst, PS s.17, 18/8, 20 1-6
AJ (Melicharová) 3.11. - 10.11.
Hodina angličtiny od 3.11. rozdělena na dvě poloviny. V obou lekcích jsme se v minulé lekci věnovali použití otázky: How are you? 
Spelovali jsme si ji. Opakovali jsme také slovní zásobu ke zvířátkům a číslům. Nejen v rámci mluvních aktivit, ale také v psané variantě jsme se 
podívali na číslovky do 20. Slovní zásoba následující:
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty..
Níže uvádím link na str., kde je možno si číslovky zopakovat a příp. naučit se rovnou i další v příp. zájmu. A druhý link na procvičení se zpěvem a pohybem. :)

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-cislovky-zakladni#
a
https://www.youtube.com/watch?v=_MVzXKfr6e8

Prošli jsme si vypracovaná cvičení z DÚ, str. 14/15/17/19. A nově v rámci hodiny též stranu 18.
V pracovním sešitě jsem se zabývali tématem: My classroom.

Za DÚ na hodinu 10.11. (předpokládaný začátek opět od 10.00) se prosím podívejte na toto video: Autumn phonics

https://www.youtube.com/watch?v=1HceOGjMMpA

A zkuste si:
 • zapsat do sešitu slovíčka od všech písmenek (vždy písmenko - slovíčko), která se týkají podzimu. Pokud by byl problém zachytit všechna, minimálně prosím o 15 z nich.
 • vytvořte si takovou vlastní pohlednici podzimu (obrázek), kterou byste poslali kamarádovi např. z Ameriky či Británie.
 • v ní zachyťte vše, co rádi na podzim děláte - pohlednici si vybarvěte a předměty či zobrazené situace popište anglickými slovíčky (použijte buď ta, která už znáte, nebo i úplně nová, která si najdete např. ve slovníčku na internetu).
Přeji Vám krásný podzimní týden a těším se na Vaše obrázky - pohlednice podzimu
BR
Vanda Melicharová 

Aj (Dybalová) 3.11.2020

Dnes jsme zkontrolovali domácí úkol a zopakovali si slovíčka: green, pink, yellow, red, orange, blue, book, chair, table, crocodile, snake, pen, clock.

Naučili se nová slovíčka: loud – hlasitý, quiet – tichý, fast – rychlý, slow – pomalý.

Hudební nástroje: Trumpet – trumpeta, Guitar – kytara, Piano – klavír, Xylophone – xylofón, Cymbals – činely, Drum – buben.

Probrali jsme slovní spojení: There is/there are, It is..., How many...? Kolik...?

Spelování.

Domácí úkol:
1. Naučit se slovíčka z pracovního sešitu Unit 2 – lekce 2.

2,zopakovat si nová slovíčka + hudební nástroje.

3.V pracovním sešitě vypracovat stranu 15 a 17, odeslat na email: dybalova@korunka.org

   

  Příští hodinu budeme opakovat členy a/an, slovíčka z druhé lekce – bude i ústní zkoušení.

  Probereme hodiny, naučí se říkat kolik je hodin a odpovídat.

  Pokud stihneme probereme can a can´t.

   

   

  AJ (Melicharová) 20.10. - 3.11.
  Včerejší hodinu jsme s žáky zopakovali a procvičili slovní zásobu k tématu Animals (obrázek džungle),
  dále počítání do deseti a barvy. Věnovali se zapsaným slovíčkům z DÚ, zadaného v minulém týdnu, a 
  pracovali se str. 12 a 13 v pracovním sešitě
  Na období do další hodiny (nejspíš 3.11. - ještě si upřesníme, jakmile budeme vědět více informací k výuce po prázdninách)
  děti poprosím o vyplnění následujících listů v prac. sešitě pro procvičení slovní zásoby k tématu z Unit 2 My classroom,
  str. 14,15,17 a 19! Na stránce 19 mohou děti kreslit cokoliv z daného výběru objektů a také u obr. About me si 
  mohou libovolně vybrat námět.
  Vypracování budeme kontrolovat společně v hodině.

  Přikládám ještě link k procvičování látky z učebnice a pracovního sešitu. Např. pro úkol ze str. 19 v PS se mohou inspirovat 
  materiálem pod odkazem Picture dictionary.
  Zde link:
  https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

  Přeji hodně zdraví a i přes nepříznivé podmínky udržení si dobrého naladění! 
  Těším se s dětmi na další hodině AJ (snad již bez rušivých zvuků online) na viděnou!
  Melicharová
   
  AJ (Dybalová) 20.10.2020
  Děti si zopakovali slovíčka a chair, a table,a pen, a teacher, a book, a clock. 
  Spelování, čtení na straně 17. 
  Příští hodinu nás čeká procvičování neurčitých členů, nová slovíčka z prostředí school time. 
  Procvičení can a can´t. This i my/your. 
  Za domácí úkol na tento týden: 
  vypracovat úkol: Work book unit 2, stránka 14


   
  Týden 19.-23.10.
  ČJ- slova příbuzná, vyjm. slova po Z, věty: učb. 36 číst + ústně úkoly. 37/2 ústně, 3 písemně na papír, 36/4 ústně
  M- PS s. 22-26, učb. ústně s.21, + trénování písemného sčítání a odčítání
  PRV- Lidé kolem nás- s.18 číst, PS s. 16, učb. s.19 číst , PS s. 17
  AJ
  13.10. Děti dnes opakovaly témata z minulých hodin: abeceda, členy a/an, slovíčka - zaměřeno hlavně na zvířata atd., dále jsme
  prováděly společnou korekturu 1.testíku, proběhlo dozkušování a zkusily si další procvičování slovíček. 
  DÚ na zbytek týdne - tedy za hodiny: 15. a 16.10.:
  Přepsat si slovíčka z lekce č. 2 (v pracovním sešitě) do vlastních sešitů. Výslovnost není nutno přepisovat, jen si jí povšimnout. Jde o to, aby si zaprvé osvojily novou slovní zásobu, u již známé slovní zásoby zopakovaly a zafixovaly také pravopis slovíček, který dělá stále problémy. Jde tedy hlavně o trénink zapamatování si slovíček i s jejich psanou verzí. K jednotlivým slovíčkům si mohou přimalovat obrázek.
  Týden 12.-16.10.
  ČJ- téma týdne- Věta jednoduchá a souvětí: nejprve opakování párových souhlásek- učb. s.20/13, 21/14- ústně + ve cv. 14 3 věty napsat. S. 22/1 + přečíst žlutý rámeček, 22/2. Sloh- s. 21/1- Popis zvířete- ústně i písemně (3-5 vět). Osnova: Jak liška vypadá, kde žije, čím se živí. PS s. 12, 14

  M- téma- Násobilka 6, písemné sčítání a odčítání: učb. s. 14,16, 21 ústně, PS 15, 21, 22. Pracovní list písemné sčítání a odčítání.

  PRV- Zakončení tématu "Místo, kde žiji": učb. s.15 (Kraje ČR), s. 16 (Hl. město Praha)- číst + Praha 7 (významná místa). Opakování celé kapitoly (s.17).
  Odevzdávání referátu- Vybraná sousední země.
  Týden 5.-9.10.
  ČJ- slabiky dě,tě,ně, bě,pě,vě,mě- učb. s.11/3,5 ústně, s.12 ústně, 13/12a, b 1,2,4,5 písemně. PS s.8,9
  M- učb s. 8,9 ústně, s. 10 písemné počítání na papír. PS 9-12. Geometrie- dopíšu.
  PRV -učb .12,13 číst, PS 11/11,12, s.12

  AJ - Opakování tématu Animals/Playroom safari, ale už i nové téma: School - My class. Důraz na slovní zásobu, z gramatiky: can x can´t; there is, are; indefinite article.
  Na úterý 6.10
  DÚ: učebnice strana 8 - doplnit slova, věty k příběhu, do jednoho okýnka tedy kratší text, co žáci zaregistrovali z poslechu v hodině + mohou vymyslet tento text sami,
  zkrátka co by se podle nich k okýnkům příběhu hodilo. Prodiskutejeme.
  Týden 29.9.-2.10.
  ČJ- Párové souhlásky: učb. s.17, 18 + 19/7,8 ústně, PS 10,11, písanka 3. strana (polovina)
  M- Násobilka 3,4,5, sčítání a odčítání do 100: učb. s 19 ústně, 5/2 ústně, PS s. 6, 18, 19, geometrie další strana
  PRV- učb. 10, 11 číst, naučit se, co je nížina a vysočina, hlavní světové strany, co je kompas a buzola, GPS. PS s.10/prostřední cvičení- ANO/NE, s. 11
  Týden 21.9. - 25.9.

  AJ - neurč. členy a/an; časování slovesa být - to be; abeceda; zákl. seznamovací fráze - opakování z minulého týdne a zkoušení ústní u tabule (gramatika);
  nové učivo: slovíčka - abeceda (animals), seznamovací fráze - pokračování
  Týden 21.-25.9.
  ČJ- učb. s.15,16 ústně, diktát zkusit napsat, s.9/ 2 c,d,e- napsat, co se mi ve škole líbí a nelíbí, jak se k sobě chováme mezi spolužáky (ve větách), PS s.5-7
  M- PS 5, 8, 9, geometrie- Narýsovat 3 přímky, na každé vyznačit 2 body. Vyznačit 5 bodů do prostoru a spojit je pravítkem.
  PRV- učb.s.8,9 přečíst, důležité věci zapamatovat, PS s.8,9
  Týden 14.9.-18.9.
  ČJ- učb. s. 8,14 ústně, PS s. 4,5, 6/1, 2 (abeceda, hlásky, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách), písanka s. 3: 7 řádek
  M- učb. s. 5 (záměna pořadí sčítanců, písemné sčítání a odčítání), s. 7 (násobilka 2), PS s. 3, 4, 7
  Geometrie- další strana (třetí)
  PRV- učb. s. 7, 8 číst, PS do s. 8
  Týden 7.9- 11.9.
  ČJ- učb s.5-8 ústně, PS s.2-4
  M- učb. s.3-6, s.13, PS 2-4, s.13, geometrie PS další strana
  PRV učb. 4-6 číst, PS 4-7
  Týden 5.10.- 9.10
  AJ - Opakování tématu Animals/Playroom safari, ale už i nové téma: School - My class. Důraz na slovní zásobu, z gramatiky: can x can´t; there is, are; indefinite article.
  Na úterý 6.10
  DÚ: učebnice strana 8 - doplnit slova, věty k příběhu, do jednoho okýnka tedy kratší text, co žáci zaregistrovali z poslechu v hodině + mohou vymyslet tento text sami,
  zkrátka co by se podle nich k okýnkům příběhu hodilo. Prodiskutejeme.
  Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
  Name
  Email
  Comment
  Or visit this link or this one