Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
Angličtina 23.2. a 25.2. (Melicharová)

Milí všichni, 

 
co jsme probírali v hodinách tento týden?!
V úterý 23.2. jsme se věnovali opravě cvičení z pracovního listu na předložky místní, včera ve čtvrtek 25.2. jsme zkontrolovali společně Vaše domácí úkoly z pracovního sešitu viz strany zapsané v minulém zadání. Někteří stále ještě neposlali ofocené stránky, prosím učiňte tak, co nejdříve!!!

Další hodiny 9. a 11. 3. po jarních prázdninách:

Během první hodiny v úterý po prázdninách budeme opakovat slovní zásobu k: My house (furniture) a podíváme
se společně také opět na přivlastňovací zájmena.

Pro opakování této gramatiky doma během prázdnin a dalších dnů přidávám odkaz na video, podívejte se na něj a zkuste porozumět:
https://www.youtube.com/watch?v=-Du5f8Kgv5M


Na hodinu ve čtvrtek mějte prosím hotový projekt tohoto zadání:

Vytvořte vlastní domeček/byteček!
způsob tvorby je plně na Vás, můžete malovat, kreslit, modelovat, stavět lego atd.
popište jednotlivé místnosti a jejich vybavení v angličtině přímo do projektu (u kreslení je to snadné, kdo bude modelovat, navrhuji vytvořit si malé cedulky, 
které umístíte ke konkrétní místnosti, nábytku atd.)
+ Nemusíte popisovat úplně vše, jen to, co považujete za důležité!
připravte si také ústní prezentaci Vašeho domečku pro ostatní, u toho si představte, že vlastně soutěžíte o pozornost návštěvníků Vašeho domečku, které budete 
domem provádět a chcete je tedy zaujmout, jejich zájem o Váš dům je důležitý, protože Vám může zajistit např. získání prostředků pro další rozšíření stavby
nebo publicitu, mohou o Vašem domě např. napsat článek do časopisu atd.
+ V prezentaci užijte spojení: 
There is, are...
The thing is.. místní předložka... místo.

+ Zkuste nám také sdělit např. proč které místo popisujete, proč je pro Vás v domě důležité, proč ho máte rádi..
stačí užít jednoduchá spojení jako:
I like..
I don´t like...
My favourite place (here)
 is....

Ofocené prosím do 11.3. pošlete mně na mail, abych se orientovala, co pěkného jste vytvořili.
Toť vše! :)

Přeji krásné prázdniny a těším se na viděnou  opět na výuce!
Enjoy your vacation!
Vanda
Angličtina 25.2.2021 (Dybalová)
dnes byla konverzační hodina procvičovali sloveso to be a to have. 
Příklad ottázky: Má nové kalhoty? Has she got a new trousers? Yes, she has. Ano, má. 
Máš velkou rodinu? Have you got a big family? No, I haven´t. Ne, nemám. 
Má černé tričko. She has got a black shirt. A další....
 
Hraní hry v učebnici na straně 44. 
 
Domácí úkol: 
Vyplnit stranu 41 v pracovním sešitě. 
 
Dobrovolný domácí úkol: 
 
Mějte krásné prázdniny. 
 
 
Angličtina 23.2.2021 (Dybalová)
dnes jsme procvičovali popisy obrázků s použití There is/There are.... v učebnici na straně 40 a 41. 
 
Slovíčka: 
kitchen - kuchyně 
bedroom - ložnice
bathroom - koupelna
sitting room - obývák
hall - hala, předsíň
garden - zahrada
garage - garáž
wall - zeď 
Television /Tv - televize
pillow - polštář
shoe - bota
sock - ponožka
washing machine - pračka
coat - kabát
 
 
Společná tvorba příběhů v učebnici na straně 42. 
Použití slovních spojení Is it a ....
V učebnici na straně 43 četli báseň. 
 
Vypracovali stranu 36 v pracovním sešitě. 
 
Domáci úkol: 
Vypracovat stranu 38 a 39 v pracovním sešitě. Fotografie vyplněných stránek odešlete na můj email. Děkuji. 
Angličtina 16. a 18.2. (Melicharová)

Milé, milí,
během úterní hodiny jsme se věnovali Vašim domácím úkolům, obrázkům Vašich pokojíčků či pracovního stolu. Procvičovali jsme
předložky místní. Jejich použití jsme trénovali na základě nového pracovního listu také ve čtvrtek. V obou hodinách jsme se zaměřovali na rozdíl v odpovědi na otázky: What is in the picture? (decsription of a room) a Where is f. e.: the cat in the room?

Jen připomenu, že ve čtvrtek jsme se setkali s následujícími dvěma novými výrazy:
on the right of
on the left of


Na další hodinu 23.2. v úterý Vás poprosím
Pracujte opět s obrázky z pracovního listu, který jsme si představili ve čtvrtek. A doplňte podle obrázků předložky místní do vět pod obrázky. List naleznete pod následujícím odkazem:

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/prepositions/prepositions-place-1/58687

Výsledky nemusíte posílat, zkontrolujeme si v úterý v hodině společně! 
Pokud Vám list nepůjde stáhnout, přepište si věty do sešitu!

Na hodinu do pátku 26. 2.: 
Vyplňte si následující stránky v pracovním sešitě, a sice:
36, 38, 39, 41 a 43. 
Ofocené stránky v sešitě prosím posílejte na můj e-mail!

Přeji krásný víkend a snadné zpracování úkolů!
BR
Vanda
 
Angličtina 18.2.2021 (Dybalová)

Procvičování To be a To have. 
Učili se tvorbu otázek pomocí slovesa have. 
Příklad: Máš mléko? Have you got milk? 
Odpověď: Yes, I have. Ano mám. No, I have not. Zkrácené No, I haven´t. Ne nemám. 
Má mléko? Has she got milk? Má mléko? Has he got milk? 
No, he has not. Ne nemá. Yes, he has. Ano má. 
Have they got money? Mají peníze? 
Have you got a girlfriend? Máš přítelkyni? 
A další otázky.....
Nové slovíčka: 
Kitchen - kuchyň 
bedroom - ložnice
bathrooom - koupelna
sitting rooom - obyvák
hall - hala
garden - zahrada
garage - garáž

Domácí úkol: 
1. Poslat mi fotografii zápisků z dnešní hodiny na email 
2. Popsat jeden z obrázků v učebnici na straně 40 a 41 s pomocí slovesa to have a to be....a odeslat na můj email. 
3. Nakreslit jednoduchý obrázek vybraného pokoje k popisu. 


 
Angličtina 16.2.2021 (Dybalová)

Dnes se kontroloval domácí úkol. 
Dále se procvičovala konverzace slovesa To be. 

Učili se nové slovíčka: 
Ring - prsten
Dove - holubice
Puppy - štěně
Cupid - zamilovaný, Amor
Girlfriend - přítelkyně 
Boyfriend - přítel 
Bird - pták
Sweet - sladký
Cute - roztomilý
Watch - hodinky

Proběhlo také čtení a překlad příběhu v učebnici na straně 39. 

Probraly sloveso To Have - mít.
1. sloveso Have = mít, vlastnit(
2. 3. osoba jednotného čísla - Has (She/He/It)
3. Používá se častěji Have + got = Have got /Has got

To Have
I have ............Já mám
You have .......Ty máš
He has ...........On má
She has...........Ona má
It has................To má
We have ..........My máme
You have ........,Vy máte
They have.........Oni mají

Mají to zapsané v sešitě. 
Konverzace a tvorba vět pomocí slovesa to have.
Příklad: Ona má hodinky. She has a watch. 
              Mám bratra. I have a brother. 
              Mám novou práci. I´ve got a new job.  Stažený tvar slovesa have got. 

Příští hodinu se bude učit otázky a odpovědi slovesa To have. 

Domácí úkol: 
Na tomto odkaze: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/romeo-and-juliet

1. udělat si přípravu v sekci preparation + zapsat si nové slovíčka do sešitu v angličtině a pomocí obrázků přeložit do češtiny. 
2. podívat se na video
3. zahrát si hru
4. zahrát si i druhou hru a poslat mi na můj email krátký příběh v angličtině o čem je video. Použít tam slovesa to be + to have.  
Týden 8.-12.2.
ČJ- učb 65/4 posl. 2 řádky- doplnit i/y, vyhledat podst. jména a slovesa, s. 71 ústně + do sešitu napsat co nejvíc druhů sýkor a čím se sýkory živí, s.72/1 a žlutá tabulka- zápis do sešitu, PS 55/1, 3, PS 56/1- 6 vytvořených slov zapsat do sešitu,56/ 2,3, s.57/1,2, písanka s. 18, prac. list "králíci" po P 4 sloupečky

M- učb. 19/ lupa ústně, úlohy 1- 5 s kartami ANO, NE, s. 27/ sova, s 33/ 1-5, PS 26, 27, 30, 31, 33
geometrie: PS G 30/1A, B, C, rýsování do sešitu- samostatně narýsovat trojúhelník a mnohoúhelník, pojmenovat

PRV- učb. 48 čtení a povídání, PS 36, pracovní listy "Určování hodin"
Angličtina 9.2. a 11.2. (Melicharová)

Milé, milí,

v tomto týdnu jsme na hodinách angličtiny hlavně procvičovali a kontrolovali úkoly. V úterý to byl interaktivní pracovní list na 
téma: To Be - být a časování tohoto slovesa - tvorba vět. Včera ve čtvrtek jsme se věnovali videu k předložkám místním - prepositions of place. A ty jsme pak trénovali i prostřednictvím dalšího pracovního listu, kde ke známým předložkám přibyly ještě 3 nové. 
Shrnu Vám proto, jaké předložky byste již měli všichni znát:

in front of x behind
in (inside) x out (outside) or (close to)
under x above
on
between
next to

Příští hodinu budeme ještě procvičovat hlavně předložky. Zkuste se na ně podívat také znovu předem doma.
Poprosím Vás tedy na hodinu v úterý 16.2. o tento úkol:

- namalujte si menší, větší obrázek Vašeho stolu nebo to může být i pokojík 
- pomocí předložek místních (prepositions of place) si ho buď přímo do něj nebo vedle do sešitu
(obrázek doporučuji namalovat přímo do sešitu) popište, tak abyste použili všechny výše vypsané předložky
- pošlete ke kontrole obrázek - foto mně na mail

!!! Ještě malé, ale důležité upozornění!!! 
Ve větách, popisujících stůl či pokojík, prosím nezapomeňte použít vazbu: 

There is, there are..!!!

Pracujte s ní takto:
V angličtině platí následující slovosled: There is/are + podmět (s neurčitým členem) + místo. 
Příklad: There is a lamp on the table.
Příp. můžete použít i tento slovosled: On the table there is a lamp.


Pozn. Slovíčka k pokojíku, věcem na stole byste měli mít již z minulého ročníku.
Pro ty, kteří neměli ve 2. ročníku angličtinu vypíšu pár slovíček, které mohou k popisu posloužit, nechte se jimi zatím jen inspirovat:

House - bedroom:
a bed
a table
a shelf
a wardrobe
a lamp
a chair
a drawer
a pillow
a curtain
a window
a guitar

Best regards
Vanda
 
Angličtina 11.2.2021 (Dybalová)

Dnes procvičovali sloveso To be. Věty, otázky a odpovědi. 

V učebnici jsme přečetli stranu 37. 

Následovalo čtení básniček k Valentýnu. 

Nové slovíčka: 
Roses - ruže
Violets -  Fialky
Hug - objetí 
Honey - med
Bankers - bankéři
Glad - rád
Know - vědět
so - tak
chance - šance
mug - džbánek
hug - objetí
dear - milý
good - dobrý

Za domácí úkol: 
1. Vytvořit vlastní text nebo krátkou báseň v Angličtině pro někoho blízkého k Valentýnu. Inspieační odkaz zde: https://www.anglomaniacy.pl/valentinesday-rhymes.htm
2. Vystřihnou srdíčko, nebo to jinak výtvarně zpracovat. Inspirace zde: https://www.anglomaniacy.pl/valentinesday-printables.htm
3. Na tomto odkaze:https://www.anglomaniacy.pl/pdf/valentinesday-worksheets_1.pdf  
https://www.anglomaniacy.pl/pdf/valentinesday-worksheets_2.pdf
Vytisknout a vypracovat 2  Pdf. Pokud nemáte možnost tisku, tak to napsat na papír. 
4. Vyplněné PDF i ostatní úkoly poslat na můj email. 
 
Angličtina 9.2.2021 (Dybalová)

Dnes jsme probírali TO BE : I am, You are, He is, She is, It is, - jednotné číslo slovesa být. We are, you are, they are - množné číslo.
Zápor slovesa TO BE:   Zápor vytvoříme přidáním NOT. Příklad: I am not a student. (Nejsem student.)
We are not in the office. (My nejsme v kanceláři.) They are not  in the class.  (Oni nejsou ve třídě). 
Otázky:  Otázku vytvoříme tak, že dáme tvar slovesa před podnět.  Are we...? Are they...? Příklad: I am a student. Jsem student. Otázka: Am I a student ? Jsem student ?
Odpovědi: V angličtině odovídáme krákou větou. Yes, I am. Nebo No, I am not. (zkráceně vypustíme not n´t). No, I am n´t.
Příklad: Are you in Prague? Yes, I am.
             Is he young? No, he isn´t.
Procvičovali jsme překlad různých podobných vět na sloveso to be. 

Zopakovali jsme slovíčka z oblasti hlavy. 
Přečetli jsme stranu 38. 

Nové slovíčka: 
weak - slabý 
strong - silný
smart/clever - chytrý
slow - pomalý
fast - rychlý
tummy - bříško
spots - skvrny, vyrážka
spot - skvrna
dear - drahoušek

Za domácí úkol se podívají na toto video: https://youtu.be/1Vv6qIuJXBc
Podle odpovědí na otázky ve videu napíšou informace o zajíčkovi jménem Jam a nakreslí ho. (mohou popsat i jednotlivé části těla - má dvě uši...)
Příklad otázky ve videu: How old is he? apod. 

 
Týden 1.-5.2.
ČJ- učb. 66/5a,b- ústně a psaní na proužek papíru, 68, 69/1,2,3 ústně, 70/1, 3- ústně, cv.2- celé přečíst a doplnit ústně+ 2 věty napsat do sešitu, PS 53/6,8, s.57/3,52/1, 54/1-4, prac. list "králíci" po P 1.- 3. sloupeček společně, z 2. sloupečku přepis 5ti slovních spojení do sešitu, po M samostatně celé vypracovat
naučit se vyjm. slova po S nazpaměť

M- učb s.13 lupa (dole)- ústně, s.13 1-6 - s kartami ANO, NE- ústně, s.20, 21/1 ústně, 2 na proužek papíru, učb. 17/dole lupa ústně, s.35/sova ústně, PS s.23/srdíčka a lupa, s.20, 22, 23, 24, 25, 26, 29 nahoře (dělení)
geometrie: učb. 21 dole (přímky)- ústně, rýsování do sešitu, PS G 29/1 A-D, 32/1,2

PRV- učb. s. 47/1, 3 na papír, PS 35
Angličtina 2.2. (Melicharová)

Milí všichni,


dnes na hodině jsme dořešili některé nejasnosti ohledně cvičení v prac. sešitě. Zopakovali si tedy barvy, opět slovní zásobu ke smyslům a částem těla.
Pak jsme se s oběma skupinami vrhli na opakování a prohlubování znalostí časování sloves. Vysvětlili jsme si tento pojem.
Řekli jsme si, že máme základní tvar slovesa, tzv. infinitiv. A pak k jednotlivým osobám (př. osobní zájmena) přiřazujeme sloveso a podle určité osoby toto sloveso
ohýbáme, tzv. časujeme.

Zmínili jsme si také, že v AJ se u přítomného času: u tzv. Present simple tense - přítomný čas prostý setkáváme s jevem, kdy sloveso u 3. osoby j.č. k sobě přibírá koncovku s.
Tvary slovesa u všech ostatních osob zůstávají stejné, neměnné.

My se v tuto chvíli nebudeme systémově učit Present simple, jen si tímto sdělujeme, že něco takového existuje. A sice, protože jste se již setkali s časováním sloves:
to be a to have got. Tím pádem také u to have got se 3. osobou j. č. a tvarem has got.

Vypíšu Vám zde tvary sloves, které jsme si dnes opakovali a také tvary, na které se dnes již nedostalo, ale byla bych ráda, abyste je již uměli. A to je právě i časování slovesa: 
to have got. 

Časované tvary slovesa go, které jsme si dnes s jednou skupinou také říkali, Vám sem vypíšu hlavně proto, abyste měli vše pěkně v přehledu. Učit nazpaměť se je určitě nemusíte!
Chtěla bych Vás s nimi však už seznámit.

TO BE

Pozn.: Sg. - číslo jednotné
           Pl. - číslo množné

Sg.:         I      am     Pl.:   we   are                 
           you      are             you  are
 he,she, it        is              they  areTO HAVE GOT

Sg.:          I  have got                 Pl.:   we  have got
            you  have got                        you  have got
  he, she, it  has got                         they  have got

TO GO

Sg.:         I  go                     Pl.:  we  go
           you  go                          you  go
he, she, it   goes                     they  goJeště jednou, co potřebujete umět!
Osobní zájmena a časované tvary pro TO BE a TO HAVE GOT. + Vědět, že existuje přítomný čas: Present simple tense. :)

Věřím, že teď již, děti, budete tvary pro TO BE doplňovat zcela s přehledem a úplně samostatně.

Ohledně látky na další týden zůstaneme ještě u Present simple a TO BE.  
Zkuste prosím vyplnit následující pracovní list a poslat mi opět na e-mail. 

https://www.liveworksheets.com/ck1203119qs

Dále Vás ještě poprosím podívat se na video s kocourkem Chesterem! Zkuste si do sešitu zachytit všechny předložky místa - preposition of place, které uslyšíte, které budou ve videu zmíněny.
Nemusíte posílat, jen si řekneme a zkontrolujeme řešení v hodině.
Video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=niPyVnC6W5g

Těším se na Vaše práce. 
Zdraví a pěkný týden přeje
Vanda Melicharová
Angličtina 2.2.2021 (Dybalová)

Dnes jsme procvičovali sloveso To be. (I am, You are, We are, They are, He is, She is , It is) 

Konverzace: 
Jednoduchá tvorba vět a překlad. Příští hodinu budeme opakovat znovu. 
Procvičovali jsme slovíčka : face, hair, eye / eyes, ear / ears, nose, mouth, hands, feet. 
Příště budou procvičovat slovíčka části těla viz. zaslané obrázky. 

Učili se slovní spojení Can you... viz. strana 32. Can you see it? Můžeš to vidět ? Can you smell it ? Můžeš to cítit ? apod. 
Odpovědi: Yes, I can. No, I can´t. 

Domácí úkol: 
Vytvořit jednoduchý konverzační komiks v angličtině. 
Mohou použít například otázky: How old are you? Kolik ti je?
                                                   How are you?  Jak se máš?
                                                   How much does it cost ? Kolik to stojí?
                                                  Can you see it....? Můžu to vidět. 
                                                  What color is your hair .... ? Jakou barvu mají tvé vlasy....?


                                                  


 
Angličtina 26.1.2021 (Dybalová)
Dobrý den, 
dnes jsme hráli hru na opakování slovíček z domácího úkolu. 
Co se týká těla.
V příloze Vám posílám screeny k jednotlivým částem těla. 
Můžete si to vytisknout a učit se z toho. 

Příští hodinu budeme pokračovat v lekci lidského těla a také v konverzaci: How are you...? How old are you?  ....
Zopakujeme si čas. 

 
Domácí úkol: 
1. zopakovat slovíčka viz screeny těla v příloze zaslaného emailu.
2. V pracovním sešitě vyplnit cvičení na straně 33 a 34. 
3. Odeslat fotografie splněného úkolu na můj email.
 
Děkuji. 

JD
Angličtina (Melicharová) 26.1.

Milé děti,

dnes jsme na hodině všichni opakovali slovní zásobu k tématu a lekci: Happy Faces, zastavili jsme se v rámci opakování opět u spellování,
s druhou skupinkou jsme se zabývali i čísly, osobními zájmeny a s oběma skupinami jsme se věnovali částečně také slovesu: to have got.
Zkontrolovali jsme část pracovního sešitu.

Na další hodinu:
1)
Prosím, abychom rychleji postoupili, pošlete mi všichni ofocené listy prac. sešitu 30 - 35 během týdne na mail. Budu postupně každému jednotlivě opět opravovat.
Pracovní list, pokud někdo vyplňoval, si zkontrolujeme příště společně během hodiny. A možná ještě zavítáme na zmíněné stránky pracovního sešitu či nahlédneme k
této látce do učebnice, mějte tedy materiál nachystaný při hodině u sebe!

2) Vypracujte si interaktivní pracovní list k to have got a to be pod odkazem níže! Neznámá slovíčka z listu si zkuste vyhledat ve slovnících na internetu.
Nebude jich tam ale určitě tolik. :) Hotový list mi pošlete prosím také na mail. Když kliknete na tlačítko: FINISH, objeví se další tlačítko, které Vás nasměruje již na odeslání
listu na mail učiteli a zadáte tedy můj mail: melicharova@korunka.org!

TO BE/TO HAVE GOT

https://www.liveworksheets.com/bx286607ga

Opět v příp. dotazů, kdykoliv pište!
Zdraví a BR
Vanda
Týden 25.-28.1.
ČJ- učb. 63-65 (63/4 5 slovních spojení do sešitu), PS s.51, 51/3- sestavit z vybraných slov 2 věty do sešitu, prac. list k vyjm. slovům po M a P- vyplnit a vlepit do sešitu
M - učb. s. 12/3,4 (písemně 2 sloupce), sloupec vpravo- písemně 2 části, PS 18,19
PRV- učb. s.45, PS 33
Týden 18.-22.1.
ČJ- učb. 59/3a,b ústně c)do sešitu, vyjm.slova po P- učb. s.60, 61, kontrola znalosti vyjm. slov po P, diktát slovních spojení, s. 62. PS s. 47- 50, Kniha, kterou čtu- písemný úkol

M- učb M 6/2, 3- ústně + písemn+ na papír, s. 11/1,2,3 ústně + příklad na papír, s. 12- pořadí početních výkonů cv. 1,2. PS s.10 horní tabulka, 11/Ú, s. 14-17, PS geometrie 24, 25

PRV- měření- délka, hmotnost- učb. 42,43, 44- číst, PS 32
19.1. Angličtina (Melicharová) 

Milé, milí,

dnes v hodině probíhalo závěrečné zkoušení v rámci prvního pololetí a musím říct, že celkově dopadlo na výbornou:). Uvidíte také na vysvědčení!

Ohledně přípravy na příští hodinu za týden v úterý 26.1. si prosím nachystejte:

1) Stránky z PS viz minulý úkol - tedy str. 30 - 35.V další hodině se budeme zabývat nejen opět tématem: Happy faces, ale podíváme se také na gramatiku a na sloveso: to have got.
Podívejte se tedy prosím na video pod odkazem níže:

2) I have got/I haven´t got
https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE

A kromě soustředění se na sloveso have got si poznamenejte všechny předměty, které se ve videu ve spojení se slovesem: to have got vyskytnou.
K procvičení můžete využít také pracovní list, odkaz na něj naleznete pod videem. Jedná se o prac. list od ISLCollective.

Těším se na další hodinu!
BR
Vanda


 
Angličtina 19.1.2021 (Dybalová)

Dobrý den, 
dnes jsme v angličtině zopakovali školní pomůcky. 
 
Procvičovali jsme hlavně slovní spojení I have got....zkráceně I´ve got...
I´ve got a brown ( blond, red, black...) hair. Mám hnědé (blonďaté, zrzavé, černé...) vlasy. I´ve got a blue (green, black, brown...) eyes. 
Otázku: What color is your hair?  Jakou barvu mají tvé vlasy? 
 
Domácí úkol: 
1. učebnice na straně 31 vytvořit vizitku na školní batoh podle vzoru na obrázku. 
I´m .................
I´m in class....................
My teacher is...............
I like......................
 
2. V pracovním sešitě vypracovat cvičení na straně 30 a 31. 
3. Fotografie úkolů odeslat na můj email nejpozději do 25.1.2021 do 19:00. 
4. Podívejte se na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=8nGRgw1Bwyo a vypište z něj jednotlivé části těla. 
 
 
12.1. Angličtina (Melicharová)

Milé, milí,

dnes jsme na hodině opakovali a procvičovali slovíčka k lekci: Happy Faces. Zkontrolovali zadané úkoly z minulé hodiny.
Zopakovali a trochu rozšířili informace k vazbě: there is, thera are.

Na příští hodinu se prosím učte slovní zásobu a gramatiku z poznámek ve vlastním sešitu, z učebnice a pracovního sešitu HH
ze 4 lekcí, které jsme dosud probrali. 
V hodině 19.1. bude probíhat závěrečné zkoušení před uzavřením pololetí. Na zkoušení si připravujte, opakujte
, co jsme již probírali, nic navíc nebude!
Zde připomínám témata: 

The Alphabet; Animals; Numbers (1-20); fráze: Can you....?; Indefinite article; Personal pronouns; Verb To Be; Vocabulary of school time; Autumn; How many..?; Telling the time; Food and drink; I like, I don´t like; Happy faces 
Pozn. ze 13.1.: Zkoušení bude probíhat půl napůl: jako mluvní i jako písemné cvičení!


+ Podívejte se na stránky 30 - 35 v pracovním sešitě. Zkuste si zde procvičit slovní zásobu z L. č.4,
budeme pak opakovat a společně procházet v dalších příští lekcích. Na mail posílat nemusíte!

Snadno zvládnutou přípravu na zkoušení a vůbec pěkný týden přeje
Vanda 


 
Angličtina (Dybalová) 12.1.2021
 
dnes jsme ukončili lekci 3, vyzkoušeli jsme slovíčka, zkontrolovali domácí úkol. 
 
Začali jsme novou kapitolu My school and Happy faces.
 
Slovíčka z dnešní lekce: 
 
Slovíčka z 1 videa: 
pencil - tužka
sharpener - ořezávátko
eraser - guma
ruler - pravítko
book - kniha
scissors - nůžky
chair - židle
desk - lavice
pen - pero
bag - batoh
 
  
Slovíčka z 2 videa: 
1. Glue - lepidlo
2. Crayon - voskovka
3. Marker - fix
4. Paper clip - sponka
5. Paper - papír
6.Pencil-case - pouzdro
7. Notebook - sešit
8. Globe - glóbus
9. Stapler - sponkovačka
10. Tape - páska 
 
Na straně 30 v knize jsme probrali tyto slovíčka: 
Lunch box - krabice na jídlo 
School uniform - školní uniforma
School bag - aktovka
Exercise book - sešit
 
 
 
Domácí úkoly: 
1.Shlédni videa.
U prvního videa: do sešitu vypiš a nakresli pomůcky .
Z druhého videa vypiš slovíčka a vytvoř z nich křížovku.
  
 2.Domácí úkol: v pracovním sešitě strana 28. 
 
Domácí úkoly pošlete prosím na můj email. Děkuji.
5.1. Angličtina (Melicharová)

Milé, milí,
během první povánoční hodiny jsme opakovali slovní zásobu - Christmas Time a zkontrolovali jsme Vámi vypracované dobrovolné úkoly - hádanku ke známé pohádce.
Řekli jsme si, že pro nadcházející online hodiny budu opět zadávat úkoly na doma, které byste mi posílali. Sejdeme se online opět 12.1. s první skupinkou od 10.00, s druhou od 10.35 (prosím o toleranci časových posunů hodin). 
Všem se moc omlouvám za nesoulad zaslaného odkazu se skutečným odkazem na včerejší online hodinu.
Určující by měly být údaje na Google kalendáři. 

A teď opět zpět k látce.

Na následující týden si prosím nachystejte:

1) Opakování slovní zásoby

Kids Try Christmas Food From Around the World

https://www.youtube.com/watch?v=N5-WHOZQ73I
 • Zapište si všechna jídla, která se ve videu objeví - název a jak vypadají, co to je.. 

2) Učebnice - Lekce č. 4: Happy Faces
 • Projděte si a učte se slovní zásobu k lekci - zadní strany v uč. nebo prac. sešitě!
 • Namalujte si do sešitu obrázek sami sebe - popište si ho (stačí ústně), budeme s ním pracovat pak v hodině!
 • Na str. 34 se podívejte na příběh a zkuste doplnit, co si postavičky asi říkají, aby vznikl příběh jako komiks!

Na mail mi prosím tučně a kurzívou vyznačené úkoly posílejte do 12.1. do 8.00!

Kdyby bylo cokoliv nesrozumitelné, pište mi na e-mail.

Přeji Vám krásnou druho polovinu týdne a těším se v úterý opět na viděnou!
Vanda Melicharová 
Týden 4.1- 8.1.
ČJ- učb s. 55-57 ústně, 57/3 4 věty písemně do sešitu. PS 40-43

M- učb. s. 30/ 1,2 ústně, 3 na papír (zápis- znázornění), výpočet, odpověď. 4,5,6 ústně, ve spodní části tabulky dole porovnávání čísel písemně
PS dokončení- s.48 podle zadání vybarvit čtverečky (např. vybarvi 36 čtverečků- kolik je to řad?), 45/4, 46 vyplnit tabulku a svoji výšku, dokončit chybějící cvičení v učebnici

PRV- Půda- učb. s. 39,40- naučit co je zvětrávání, složení půdy. PS Půda. Zadání referátu- vybrat 1 součást neživé přírody (voda, vzduch, horniny a nerosty, půda nebo Slunce a napsat aspoň 5 vět (formát A4, výrazný nadpis, obrázek)
5.1. Angličtina (Melicharová)

Z důvodu technických problémů zde na stránce posílám ještě jednou pro přehlednost odkaz na video k opakování slovní zásoby, viz úkol č. 1

 

Kids Try Christmas Food From Around the World

https://www.youtube.com/watch?v=N5-WHOZQ73I

Zdraví
VM

Angličtina 5.1.2021 (Dybalová)
Dnes jsme se učili a opakovali slovní spojení I like..., I don´t like...

Do you like...?

 

Nová slovíčka:

Wheat – pšenice

Field – pole

Fridge – lednice

Cupboard – příborník

Here is some ….Tady je nějaký...

 

Home work /domácí úkol):

 1. Pracovní sešit strana 74 Unit 3 (Lekce 3) naučit se všechny slovíčka (včetně výslovnosti – probráno dnes v hodině).

 2. Zahrát si hru v knize na straně 26.

 3. Na tomto odkaze si poslechnout písničku: https://www.youtube.com/watch?v=UtKOiAe6YXM

 4. Napište a nakreslete do sešitu co holčička ve videu má ráda a co nemá ráda.

 5. Slovíčka k videu: Párky – Sousages, Hranolky – French fries, Dorty – cakes, Jablka – Apples, Mrkev – Carrot, Zmrzlina – Ice cream.

 

Příští hodinu bude zkoužení slovíček z třetí lekce a začneme 4 lekci Happy faces – tváře.

 

 

DOBROVOLNÝ ÚKOL NA HODINU 5. 1. OPĚT V ONLINE PODOBĚ

Milé žákyně, milí žáci,


zdravím Vás během vánočních prázdnin a doufám, že jste si svátky pěkně a jaksepatří užili! :)

Dali jsme si všichni chvíli na zrelaxování, a protože se již pomalu blíží čas, vyzývající opět k usednutí do alespoň pomyslných školních  "domácích - online lavic",
abychom se tedy postupně opět naladili na jazyk anglický, posílám Vám sem na korunku.info dobrovolný úkol,
kterým si můžete ještě během prázdninového období angličtinu opět připomenout!
Nejspíš se společně setkáme opět online v úterý 5.1. od 10.00, jak jsme byli zvyklí z podzimního období, ale to si ještě upřesníme. Buď se mnou nebo s Vaší paní třídní učitelkou.

Na první povánoční hodinu si tedy, kdo bude chtít, připravte prosím následující:

VÁNOČNÍ MINI-HÁDANKU :)

Co bude potřeba?

1. Vybavte si nějakou Vaši oblíbenou nebo i neoblíbenou :) pohádku, kterou by podle Vašeho odhadu mohli či dokonce již přímo měli spolužáci znát. 
2. Rozmyslete si a zapište do sešitu 10 tzv. klíčových slov - tedy slovíček, kterými spolužákům přiblížíte obsah pohádky tak, aby ji podle nich mohli rozpoznat.
Nemusíte tedy tvořit žádné složité věty, konstrukce, jenom si zapsat potřebná slovíčka.
3. Vycházejte z těch, která již znáte, nebo si zkuste i na internetu ve slovníku - např. na seznamu.cz vyhledat slovíčka nová, jež byste k hádance potřebovali.

Během první online hodiny pak tuto hádanku uplatníme.

4. Autoři hádanky budou prezentovat ostatním slovíčka a kdo pohádku podle slovíček uhodne, je vítězem! :)

Snad je vše dobře pochopitelné!
Pokud ne, určitě neváhejte napsat mně na mail!

+ učte se pruběžně také již známou látku, kterou jsme probírali do Vánoc, a sice hlavně číslahodiny a kapitolku, téma: food and drink!

Moc Vás všechny zdravím, přeji krásný povánoční čas a vše dobré a nej do nového roku 2021!
Happy Holidays and all the best to you in the year to come!
Vanda
Týden 14.-18.12.
ČJ- dokončení učiva o vyjm. slovech po L, procvičování psaní i/y po B,L, Z. Učb. s. 53 ústně, lýko,lýčí X líčit, líčit se. PS 38,39. Prac. list z pravop. cvičení- "králíci"- doplňování i/y po L (pondělí, úterý- učb. 53, PS 38)
M- dělení 9, procvičování malé násobilky, procvičování sčítání a odčítání i písemného do 100, řešení slovních úloh. xkrát méně, více. Učb. s.42,43, 46,47 ústně + některé slovní úlohy řešit do sešitu ( 42/5, 3). PS 43,44, 2 prac. listy Pepík Popleta k procvičování násobilky (pondělí, úterý- učb.42,43, PS 43)
PRV- Voda, vzduch- učb.35, 37- číst + příslušné stránky v PS
Týden 7.- 11.12.
ČJ- procvičování vyjm. slov po B, doplňování i/y v prac. listu "králíci", vyjm. slova po L- učb. s. 52/2,3 ústně, vyhledávání sloves a podstatných jmen. PS s-35-37, písanka- lesní plody
M- procvičování násobení a dělení 2-8, násobení 9- učb. 39,40 ústně, PS 38-41, písemné sčítání a odčítání
PRV- Neživá příroda, látky, skupenství, voda- učb 31-34, 36- koloběh vody v přírodě. PS příslušné stránky
Týden 30.11- 4. 12.
ČJ- procvičování vyjm. slov po B, slova k nim příbuzná, psaní i/y po B. Vyjm. slova po L- slyšet až plýtvat, lysá X lísá, lyska X líska. ČJ učb. s.51, 52 ústně, PS 34/1,2, písanka- názvy stromů
M- procvičování násobilky 2-8, násobilka 9, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, dělení na poloviny, čtvrtiny. Učb. s 26, PS 38 sloupec vpravo (dělení), s. 39/ 1, 2, pracovní list - pís. sčítání a odčítání, dělení. Geometrie- osová souměrnost, PS geom. s. 9/4, rýsování čtverců a obdélníků ve čtvercové síti
PRV- Suroviny z neživé přírody, výrobek a zboží, učb. s. 27-29 ústně + příslušné strany v PS, referát: Jak se vyrábí...
Angličtina 3. a 4.12. (Dybalová, Melicharová)

Milé, milí, 
přinášíme klasicky kratší zprávu, jak probíhaly minulé hodiny angličtiny a info na další hodiny.

Ve čtvrtek jsme se soustředili na společné opakování určování času, a sice hlavně v písemné formě, kdy si děti zkoušely sami pracovat se zadáním - viz konkrétní časové údaje. 
Poté proběhla společná kontrola. Páteční hodinu jsme měli "Mikulášskou". Žáci malovali obrázek/komiks s Mikulášem, čerty a anděly. Poslechli jsme si anglické písničky, část 
pohádky/příběhu z anglického vánočního kalendáře: The Gingerbread Man.

V tomto týdnu:
Budeme se zabývat hlavně slovní zásobou Food and drink/shopping. Viz prac. list a pracovní sešit + příp. další materiály.

V předvánočním týdnu:
Budeme tvořit. Nechte se překvapit, co jsme pro Vás nachystaly.

Do Vánoc budou probíhat hodiny společné pro obě skupiny.

Zdravíme a přejeme pěkný druhý adventní týden  :)
Jana a Vanda

Angličtina 1.12. (Dybalová, Melicharová)

První hodina po podzimní karanténě proběhla v duchu opakování, a sice hlavně: abecedy, čísel a hodin.
Ve čtvrtek budeme pokračovat v opakování. Jinak tento týden začneme společně téma Food/drink + I like/I don´t like. 
V tomto týdnu budou hodiny probíhat společně, dále uvidíme. 
Připomínáme, že je potřeba, aby skutečně všichni žáci měli na hodině s sebou učebnici, pracovní sešit i sešit, kam si mohou zapisovat
slovíčka, která se učíme navíc. 

Přejeme všem pěkný rozjezd pokaranténový a těšíme se ve čtvrtek opět na viděnou LIVE! :)
BR
Jana a Vanda

AJ 24.11.2020 (Dybalová)

Dnes jsem probírali When? Kdy?

At four fifteen – o čtvrt na pět

At 8 o´clock – v 8 hodin

At 6 o´clock – v 6 hodin...

At seven thirty – o půl osmé …

Procvičili jsme fráze I like/I don´t like.

Slovíčka: Rice – rýže, cheese – sýr, yoghurt – jogurt, fish – ryba, bread – chleba, pasta – těstoviny.

 

Zopakovali jsme počítání od 1 do 69.

 

What tim ist it? Kolik je hodin?

 

It is half past one. Je půl druhé .

It is....

 

Half – půl

quarter – čtvrt

quarter to – třičtvrtě

past – po

to – do

 

A.M. - latinsky ante meridiem - značí dobu před polednem (ráno a dopoledne), tedy časový úsek 0:00-11:59

P.M. - latinsky post meridiem - značí dobu po poledni (odpoledne a večer), tedy časový úsek 12:00-23:59


 

morning - ráno

 

noon - poledne

 

afternoon - odpoledne

 

evening - večer

 

midnight půlnoc

 

Domací úkol (HW):

1.Vyplnit stranu 23 v pracovním sešitě, odeslat na email: dybalova@korunka.otg

2.Naučit se nová slovíčka:

lemonade – limonáda

coffee – káva

milk – mléko

3.Dále:

seventy – 70, seventy one 71, seventy two – 72, seventy three – 73, seventy four -74, seventy five -75, seventy six – 76, seventy seven – 77, seventy eight – 78, seventy nine – 79

eighty – 80, eighty one 81, eighty two 82, eighty three – 83, eighty four 84, eighty five – 85, eighty six – 86, eighty seven – 87, eighty eight – 88, eighty nine – 89

ninety – 90, ninety one – 91, ninety two – 92, ninety three – 93, ninety four – 94, ninety five – 95, ninety six – 96, ninety seven – 97, ninety eight – 98, ninety nine – 99

100 – one hundred

 

4.Zopakovat a naučit se:

morning - ráno

second - sekunda

noon - poledne

minute - minuta

afternoon - odpoledne

hour - hodina

evening - večer

clock - hodiny

bedtime - čas jít spát

o'clock - hodin

midnight - půlnoc

on time - na čas

 

 1. Procvičit si věty:

ČTVRT / PŮL / TŘIČTVRTĚ - části hodin anglicky

Pokud u přesného vyjadřování času velká ručička ukazuje na čtvrt, půl nebo třičtvrtě, NEŘÍKÁME: Fifteen past / Thirty past / Fifteen to ale tyto časové úseky označujeme jako quarter past (čtvrt na) / half past (půl) / quarter to (třičtvrtě)
Určování času - čtvrt / půl / třičtvrtě

Příklad

 • It's twelve minutes past eight. – Je dvanáct minut po osmé.

 • It's ten minutes past six. – Je deset minut po šesté.

 • It's two minutes to two. – Za dvě minuty jsou dvě hodiny.

 • It's nine to eleven. – Za devět minut je jedenáct hodin.

 • It's five minutes past nine. – Je pět minut po deváté hodině.

 • It's ten minutes to one. – Za deset minut je jedna hodina.

 • It's twenty-five to four. – Za 25 minut jsou čtyři hodiny.

 

 

 

 

Angličtina (Melicharová) 22.11. - 24.11. -29.11. (večer)

Milé, milí,
v hodině 19.11. jsem se doptávala na Vaše domácí cvičení a procházeli jsme v učebnici stránky str. 15-21, prostřednictvím nichž jsme
se věnovali opět členům, spojení příd. jm. a pod. jm. (př. barvičky + předměty), slovní zásobě: loud, quiet, fast, slow a frázi How many?
Proběhlo také krátké zkoušení. Gramatiku a slovní zásobu spojenou s tématem: TIME, respektive: What time is it? jsme si nechali na hodiny následující.
Dnes Vám zde zadám látku k nahlédnutí na hodinu úterní a cvičení v vyplnění a zaslání mně na e-mail do neděle 29.11. do večera.
 • Na hodinu v úterý 24.11. (1 skup. od 10.00, 2. skup. od 10.30)

1. Podívat se opět na videjko již z minulého týdne a opakovat si slovíčka z videa:

https://www.youtube.com/watch?v=cd_eyEJKa_A&t=3s

Slovní zásoba z videa:
- numbers 1-12
- o´clock
f.e.: It´s 5 (five) o´clock.


2. Podívat se na video č. 2 s rozšiřující gramatikou a slovní zásobou k videu č. 1:

https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo

Slovní zásoba z videa:
- numbers 1-25
- o´clock
- a quarter
- half
- past

- to
f.e.: It´s 12.10 (ten past twelve).


3. Zopakovat si čísla do 20 a podívat se na počítání do 60, k počítání do 60 opět přikládám video:

https://www.youtube.com/watch?v=8Bc7vldhfwQ

V psané formě zde uvádím řadu např. od 20-30, obdobným způsobem pak dále:
20: twenty, 21: twenty-one, 22: twenty-two, 23: twenty-three, 24: twenty-four, 25: twenty-five, 26: twenty-six, 27: twenty-seven, 28: twenty-eight, 29: twenty-nine, 30: thirty


Jak budou vypadat následující řady až do 60, co myslíte?
Rozmyslete a zkontrolujeme společně v hodině v úterý.
 
 • Cvičení do neděle 29.11. (první dvě cv. do cca 21.00 zaslat prosím mně na e-mail):
1. Namaluj hodiny a vyber si cca 7 časů, slovně  je rozepiš a přimaluj k nim do hodin nebo vedle obrázek činnosti, kterou v tu konkrétní dobu děláš!  Činnosti popisovat nemusíš, stačí popsat, rozepsat vybrané časové údaje a namalovat obrázek.
Příp. si blíže dovysvětlíme v úterý.

Napíšeš např.:  At 7 (seven) o´clock.... a k tomu obrázek činnosti.

2. Rozklikni si link níže, dostaneš se k prac. listu - téma: I´m hungry! A přiřaď k obrázkům potravin jejich anglická pojmenování!
Vyber si a napiš, co z toho máš rád a co ne. Vyber si alespoň dvě potraviny, které Ti chutnají a dvě, které ne. Pokud Ti chutná např. všechno, ber toto cvičení jen jako úkol pro gramatiku
a můžeš zbylé doplnit podle Tvé fantazie.
Procvičovat budeš fráze:
I like...
I don´t like...


Tyto fráze si vyložíme během úterní hodiny.

Zde link na prac. list:
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/food/I_m_hungry_100907/

23.11. vloženo UPOZORNĚNÍ: Přišla mi reakce, že je problém s tiskem obrázku přímo z webu, doporučuji proto stránku zachytit print screenem a vytisknout
jako fotku. Příp. pokud by někomu nešlo tisknout ani takto, ať si žáci přepíšou slovíčka do sešitu a odpovídající obrázek si k nim přimalují nebo připíší zkrátka překlad. 
Obrázek bude určitě hezčí varianta. :)3) Projdi si stránky v učebnici: 22 - 28. A uč se slovíčka:

bread, pasta, cereal, cake, soup, tea, lemonade, coffee, fish, rice, pasta..


Slovíčka budeme pak opakovat a probírat v kontextu ve škole během hodin.

Držím palce s učením a těším se na viděnou a slyšenou opět v úterý po desáté hodině. 
Zdraví a pěknou neděli všem přeje
Vanda Melicharová
 

19.11.2020 Aj (Dybalová)

 

Digitální čas:

What's the time? (Kolik je hodin?)

 • It is 4:15 a.m. – four fifteen a.m. (4:15 ráno)

 • It's 7:30 p.m. – seven thirty p.m. (7:30 večer)

 • It's 6 o'clock nebo It's 6 in the morning.

 • It's 8 o'clock nebo It's 8 in the evening.

A.M. - latinsky ante meridiem - značí dobu před polednem (ráno a dopoledne), tedy časový úsek 0:00-11:59

P.M. - latinsky post meridiem - značí dobu po poledni (odpoledne a večer), tedy časový úsek 12:00-23:59

 

Opakovali jsme a zkoušeli počítání 1-20, 20-30.

 

Nové slovíčka:

bread - chleba

rice – rýže

yoghurt – jogurt

cheese – sýt

fish – ryba

pasta – těstoviny

 

 

HW – domácí úkoly:

WB – strana 22 a poslat na email: dybalova@korunka.org

Fráze: I like – Mám rád/a

I don´t like Nemám rád/a

Naučit se počítání do 60.

 

Slovíčka:

30Thirty , 31 – thirty one, 32 – thirty two, 33 - thirty three, 34 – thirty four, 35 – thirty five, 36 – thirty six, 37 – thirty seven, 38 – thirty eight, 39 – thirty nine

40 – Forty, 41 – fouty one, 42 - forty two, 43 – forty three, 44 – forty four, 45 – forty five, 46 – forty six, 47 – forty seven, 48 – forty eight, 49 – forty nine

50 – Fifty, 51 – fifty one, 52 – fifty two, 53 – fifty three, 54 – fifty four, 55 – fifty five, 56 – fifty six, 57 – fifty seven, 58 – fifty eight, 59 – fifty nine

60 – Sixty, 61 – sixty one, 62 – sixty two, 63 – sixty three, 64 – sixty four, 65 – sixty five, 66 – sixty six, 67 – sixty seven, 68 – sixty eight, 69 – sixty nine

 

 

Fráze I like, I don´t like se budou učit příští hodinu, dále se bude opakovat digitální čas a procvičovat přesné určení hodin past a to...

viz. Odkaz:

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-hodiny

 

Příští hodinu se budou učit také:

When? (Kdy?)

 • At four fifteen – o čtvrt na pět

 • At seven thirty – o půl osmé

 • At one thirty-five – v jednu hodinu a třicet pět minut

 • At two twenty-five – ve dvě hodiny a dvacet pět minut

 • At 6 o'clock – v 6 hodin

 • At 8 o'clock – v 8 hodin


   

Týden 16.-20.11.
ČJ- vyjmenovaná slova po B- procvičování- učb. s.41/1 a,b,d,e ústně, dle učb. s.40 nakreslit obrázkovou osnovu ke známé pohádce, příběhu nebo k vymyšlenému vyprávění. K obrázkům věty vyprávění krátce napsat, s. 43/2 ústně, 4 věty napsat do sešitu, PS 27/5, s. 28 dokončit

M - násobilka 2-8, učb. s.29 ústně, s.16/kouzelník- práce s kartičkami, s. 22 /pusa, s.22/srdíčko 3 sloupečky na papír, PS s.35, 34/2
geometrie- polopřímky PS s.15
Angličtina 11.11. - 19.11. (Melicharová)

Hodinu 10.11. jsme věnovali opakování fráze: How are you? Mluvní i psanou formou - otázka, odpověď.
Zbylou část lekce jsme se zabývali dom. cvičením - obrázek/pohlednice Autumn a popisovali jsme jednotlivé objekty. 
Opakovali barvy.

Na hodinu 19.11. si prosím připravte následující práci:

1) Ke každému slovíčku ze seznamu napište dva objekty, zvířata či činnosti, které by slovíčko vyjadřovalo: 

What/who is:
loud?
- hlasitý             fast? -  rychlý
quiet? - tichý               slow? - pomalý

Např. The mouse is fast.

Inspiraci najdete na str. 19 v učebnici.

2) How many? Podívejte se na video pod odkazem níže!

https://www.youtube.com/watch?v=C9GafLF1_Q8&t=76s

Co otázka znamená? Rozmyslete si, popovídáme si a otázku potrénujeme příští hodinu.
Inspiraci a nápovědi opět naleznete také na str. 20 v učebnici.

3) Vemte si k ruce opět Váš obrázek - pohlednice (Autumn) a popište 7 objektů za pomoci fráze: there is/are a slovíček pro barvy:

Např. There is a yellow tree.

4) Naučte se slovíčka k ročním obdobím:
spring - jaro             autumn - podzim
summer - léto          winter - zima

Na základě tohoto videa si můžete procvičit!
https://www.youtube.com/watch?v=VS9qBeInJ0U

A otázku: What time is it?
Např. It is three o´clock.

Zde video i k tomuto tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=cd_eyEJKa_A&t=3s

Cvičení č. 1 a 3 prosím pošlete vypracované a ofocené mně na mail do 18.11 do večera. 
Děti, učte se slovíčka, výrazy, blíží se zkoušení, ráda bych v příští hodině vyzkoušela slovíčka z těchto oblasti:

- barvy
- roční období
- objekty k podzimu
- čísla (1-20)
- loud, quiet, fast, slow


Zdravím, přeji lehké učení se a těším se na viděnou ve čtvrtek 19.11. s první skupinou od 10.00, s druhou skupinou od 10.30!
BR :)
Vanda Melicharová
 
Angličtina 10.11.2020

Na hodině angličtiny proběhlo zkoušení dětí ze slovíček Unit 2. Dále se zopakovali slovíčka. 
Naučili se zeptat kolik je hodin: What time is it? a odpovídat:  It is five o´clock...., 
Učili se taky čtvrt, půl, třičtvrtě, celá (quarter past, half, quarter to, o´clock). 
Zopakovali jsme počítání od 1 do 10. 
Za domácí úkol mají: 
1. Naučit se tyto nové slovíčka: 

 
morning - ráno second - sekunda
noon - poledne minute - minuta
afternoon - odpoledne hour - hodina
evening - večer clock - hodiny
bedtime - čas jít spát o'clock - hodin
on time - na čas 
midnight - půlnoc

Výslovnost slovíček naleznete na této adrese: 
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-hodiny
2. Naučit se počítat 1 až 20. Kdo už umí do 20, může se doučit i třicet, čtyřicet.... Na tomto odkaze: https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-cislovky-zakladni

Naleznete zde britskou i anglickou výslovnost číslovek. 

3. Podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=snUGqgAmz-c
Zopakujete si v něm zvířata a také si procvičíte číslovky 1 až 20. 

4. Vypracujte stranu 19 v pracovním sešitě a foto pošlete na email: dybalova@korunka.org

POZOR ZMĚNA, PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDE Z DŮVODU STÁTNÍHO SVÁTKU PŘESUNUTA ANGLIČTINA NA ČTVRTEK 10:00 !!!  
Týden 2.-6.11.
ČJ- vyjmenovaná slova po B, učb. 43-46- žluté rámečky prostudovat, 45/3 7 slovních spojení do sešitu, PS 22, 23 (mimo cv. 8), s. 24, s.25/5,8, s.26/1,2,3, 27/6,7, vyjmenovaná slova po B nazpaměť
M- násobilka 7, učb.s.27 ústně, PS s.27, část s. 28, PS geometrie- opakování- s.10/1-4,11/5, 7, 9/1,2,3. Prac. listy k procvičení násobilky
PRV- Lidé kolem nás- učb. s. 20,21 číst, PS s.17, 18/8, 20 1-6
AJ (Melicharová) 3.11. - 10.11.
Hodina angličtiny od 3.11. rozdělena na dvě poloviny. V obou lekcích jsme se v minulé lekci věnovali použití otázky: How are you? 
Spelovali jsme si ji. Opakovali jsme také slovní zásobu ke zvířátkům a číslům. Nejen v rámci mluvních aktivit, ale také v psané variantě jsme se 
podívali na číslovky do 20. Slovní zásoba následující:
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty..
Níže uvádím link na str., kde je možno si číslovky zopakovat a příp. naučit se rovnou i další v příp. zájmu. A druhý link na procvičení se zpěvem a pohybem. :)

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-cislovky-zakladni#
a
https://www.youtube.com/watch?v=_MVzXKfr6e8

Prošli jsme si vypracovaná cvičení z DÚ, str. 14/15/17/19. A nově v rámci hodiny též stranu 18.
V pracovním sešitě jsem se zabývali tématem: My classroom.

Za DÚ na hodinu 10.11. (předpokládaný začátek opět od 10.00) se prosím podívejte na toto video: Autumn phonics

https://www.youtube.com/watch?v=1HceOGjMMpA

A zkuste si:
 • zapsat do sešitu slovíčka od všech písmenek (vždy písmenko - slovíčko), která se týkají podzimu. Pokud by byl problém zachytit všechna, minimálně prosím o 15 z nich.
 • vytvořte si takovou vlastní pohlednici podzimu (obrázek), kterou byste poslali kamarádovi např. z Ameriky či Británie.
 • v ní zachyťte vše, co rádi na podzim děláte - pohlednici si vybarvěte a předměty či zobrazené situace popište anglickými slovíčky (použijte buď ta, která už znáte, nebo i úplně nová, která si najdete např. ve slovníčku na internetu).
Přeji Vám krásný podzimní týden a těším se na Vaše obrázky - pohlednice podzimu
BR
Vanda Melicharová 

Aj (Dybalová) 3.11.2020

Dnes jsme zkontrolovali domácí úkol a zopakovali si slovíčka: green, pink, yellow, red, orange, blue, book, chair, table, crocodile, snake, pen, clock.

Naučili se nová slovíčka: loud – hlasitý, quiet – tichý, fast – rychlý, slow – pomalý.

Hudební nástroje: Trumpet – trumpeta, Guitar – kytara, Piano – klavír, Xylophone – xylofón, Cymbals – činely, Drum – buben.

Probrali jsme slovní spojení: There is/there are, It is..., How many...? Kolik...?

Spelování.

Domácí úkol:
1. Naučit se slovíčka z pracovního sešitu Unit 2 – lekce 2.

2,zopakovat si nová slovíčka + hudební nástroje.

3.V pracovním sešitě vypracovat stranu 15 a 17, odeslat na email: dybalova@korunka.org

   

  Příští hodinu budeme opakovat členy a/an, slovíčka z druhé lekce – bude i ústní zkoušení.

  Probereme hodiny, naučí se říkat kolik je hodin a odpovídat.

  Pokud stihneme probereme can a can´t.

   

   

  AJ (Melicharová) 20.10. - 3.11.
  Včerejší hodinu jsme s žáky zopakovali a procvičili slovní zásobu k tématu Animals (obrázek džungle),
  dále počítání do deseti a barvy. Věnovali se zapsaným slovíčkům z DÚ, zadaného v minulém týdnu, a 
  pracovali se str. 12 a 13 v pracovním sešitě
  Na období do další hodiny (nejspíš 3.11. - ještě si upřesníme, jakmile budeme vědět více informací k výuce po prázdninách)
  děti poprosím o vyplnění následujících listů v prac. sešitě pro procvičení slovní zásoby k tématu z Unit 2 My classroom,
  str. 14,15,17 a 19! Na stránce 19 mohou děti kreslit cokoliv z daného výběru objektů a také u obr. About me si 
  mohou libovolně vybrat námět.
  Vypracování budeme kontrolovat společně v hodině.

  Přikládám ještě link k procvičování látky z učebnice a pracovního sešitu. Např. pro úkol ze str. 19 v PS se mohou inspirovat 
  materiálem pod odkazem Picture dictionary.
  Zde link:
  https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

  Přeji hodně zdraví a i přes nepříznivé podmínky udržení si dobrého naladění! 
  Těším se s dětmi na další hodině AJ (snad již bez rušivých zvuků online) na viděnou!
  Melicharová
   
  AJ (Dybalová) 20.10.2020
  Děti si zopakovali slovíčka a chair, a table,a pen, a teacher, a book, a clock. 
  Spelování, čtení na straně 17. 
  Příští hodinu nás čeká procvičování neurčitých členů, nová slovíčka z prostředí school time. 
  Procvičení can a can´t. This i my/your. 
  Za domácí úkol na tento týden: 
  vypracovat úkol: Work book unit 2, stránka 14


   
  Týden 19.-23.10.
  ČJ- slova příbuzná, vyjm. slova po Z, věty: učb. 36 číst + ústně úkoly. 37/2 ústně, 3 písemně na papír, 36/4 ústně
  M- PS s. 22-26, učb. ústně s.21, + trénování písemného sčítání a odčítání
  PRV- Lidé kolem nás- s.18 číst, PS s. 16, učb. s.19 číst , PS s. 17
  AJ
  13.10. Děti dnes opakovaly témata z minulých hodin: abeceda, členy a/an, slovíčka - zaměřeno hlavně na zvířata atd., dále jsme
  prováděly společnou korekturu 1.testíku, proběhlo dozkušování a zkusily si další procvičování slovíček. 
  DÚ na zbytek týdne - tedy za hodiny: 15. a 16.10.:
  Přepsat si slovíčka z lekce č. 2 (v pracovním sešitě) do vlastních sešitů. Výslovnost není nutno přepisovat, jen si jí povšimnout. Jde o to, aby si zaprvé osvojily novou slovní zásobu, u již známé slovní zásoby zopakovaly a zafixovaly také pravopis slovíček, který dělá stále problémy. Jde tedy hlavně o trénink zapamatování si slovíček i s jejich psanou verzí. K jednotlivým slovíčkům si mohou přimalovat obrázek.
  Týden 12.-16.10.
  ČJ- téma týdne- Věta jednoduchá a souvětí: nejprve opakování párových souhlásek- učb. s.20/13, 21/14- ústně + ve cv. 14 3 věty napsat. S. 22/1 + přečíst žlutý rámeček, 22/2. Sloh- s. 21/1- Popis zvířete- ústně i písemně (3-5 vět). Osnova: Jak liška vypadá, kde žije, čím se živí. PS s. 12, 14

  M- téma- Násobilka 6, písemné sčítání a odčítání: učb. s. 14,16, 21 ústně, PS 15, 21, 22. Pracovní list písemné sčítání a odčítání.

  PRV- Zakončení tématu "Místo, kde žiji": učb. s.15 (Kraje ČR), s. 16 (Hl. město Praha)- číst + Praha 7 (významná místa). Opakování celé kapitoly (s.17).
  Odevzdávání referátu- Vybraná sousední země.
  Týden 5.-9.10.
  ČJ- slabiky dě,tě,ně, bě,pě,vě,mě- učb. s.11/3,5 ústně, s.12 ústně, 13/12a, b 1,2,4,5 písemně. PS s.8,9
  M- učb s. 8,9 ústně, s. 10 písemné počítání na papír. PS 9-12. Geometrie- dopíšu.
  PRV -učb .12,13 číst, PS 11/11,12, s.12

  AJ - Opakování tématu Animals/Playroom safari, ale už i nové téma: School - My class. Důraz na slovní zásobu, z gramatiky: can x can´t; there is, are; indefinite article.
  Na úterý 6.10
  DÚ: učebnice strana 8 - doplnit slova, věty k příběhu, do jednoho okýnka tedy kratší text, co žáci zaregistrovali z poslechu v hodině + mohou vymyslet tento text sami,
  zkrátka co by se podle nich k okýnkům příběhu hodilo. Prodiskutejeme.
  Týden 29.9.-2.10.
  ČJ- Párové souhlásky: učb. s.17, 18 + 19/7,8 ústně, PS 10,11, písanka 3. strana (polovina)
  M- Násobilka 3,4,5, sčítání a odčítání do 100: učb. s 19 ústně, 5/2 ústně, PS s. 6, 18, 19, geometrie další strana
  PRV- učb. 10, 11 číst, naučit se, co je nížina a vysočina, hlavní světové strany, co je kompas a buzola, GPS. PS s.10/prostřední cvičení- ANO/NE, s. 11
  Týden 21.9. - 25.9.

  AJ - neurč. členy a/an; časování slovesa být - to be; abeceda; zákl. seznamovací fráze - opakování z minulého týdne a zkoušení ústní u tabule (gramatika);
  nové učivo: slovíčka - abeceda (animals), seznamovací fráze - pokračování
  Týden 21.-25.9.
  ČJ- učb. s.15,16 ústně, diktát zkusit napsat, s.9/ 2 c,d,e- napsat, co se mi ve škole líbí a nelíbí, jak se k sobě chováme mezi spolužáky (ve větách), PS s.5-7
  M- PS 5, 8, 9, geometrie- Narýsovat 3 přímky, na každé vyznačit 2 body. Vyznačit 5 bodů do prostoru a spojit je pravítkem.
  PRV- učb.s.8,9 přečíst, důležité věci zapamatovat, PS s.8,9
  Týden 14.9.-18.9.
  ČJ- učb. s. 8,14 ústně, PS s. 4,5, 6/1, 2 (abeceda, hlásky, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách), písanka s. 3: 7 řádek
  M- učb. s. 5 (záměna pořadí sčítanců, písemné sčítání a odčítání), s. 7 (násobilka 2), PS s. 3, 4, 7
  Geometrie- další strana (třetí)
  PRV- učb. s. 7, 8 číst, PS do s. 8
  Týden 7.9- 11.9.
  ČJ- učb s.5-8 ústně, PS s.2-4
  M- učb. s.3-6, s.13, PS 2-4, s.13, geometrie PS další strana
  PRV učb. 4-6 číst, PS 4-7
  Týden 5.10.- 9.10
  AJ - Opakování tématu Animals/Playroom safari, ale už i nové téma: School - My class. Důraz na slovní zásobu, z gramatiky: can x can´t; there is, are; indefinite article.
  Na úterý 6.10
  DÚ: učebnice strana 8 - doplnit slova, věty k příběhu, do jednoho okýnka tedy kratší text, co žáci zaregistrovali z poslechu v hodině + mohou vymyslet tento text sami,
  zkrátka co by se podle nich k okýnkům příběhu hodilo. Prodiskutejeme.
  Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
  Name
  Email
  Comment
  Or visit this link or this one