Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
PLÁN NA TÝDEN OD 18.5. DO 24.5.
ČJ A ČTENÍ
věta týdne
určování slovních druhů, které už známe ( podst. jména, příd.jména, zájmena, číslovky slovesa, předložky, ), doplňování párových souhlásek a ů /ú - pracovní list
četba vlastní knihy
písanka – každý všední den 1 strana
- knížečka na slovní druhy – pokračování
nepovinné: procvičování na Školákově ap.


MATEMATIKA A GEOMETRIE
- procvičování malé násobilky a + - do 100 ve slovních úlohách – pracovní list
- prezentace dělení trojúhelníků podle úhlů, čtyřúhelníky
- nepovinné: pracovní list bodová hra – počítání v oboru do 30 000

PRVOUKA
- životní etapy člověka, hádej řemesla a povolání – dva pracovní listy


ANGLIČTINA
- wild animals – pokračování v luštění křížovek
PLÁN NA TÝDEN OD 11.5. DO 17.5.
ČJ A ČTENÍ
věta týdne
přepis básně o jaru a určování slovních druhů, které už známe ( podst. jména, příd.jména, číslovky slovesa, předložky)
prezentace – zájmena
četba vlastní knihy
zápis knihy přečtené za duben
- knížečka na slovní druhy – pokračování
popis pracovního postupu podle osnovy
nepovinné: procvičování na Školákově ap.


MATEMATIKA A GEOMETRIE
- procvičování násobilky do č. 9
- příklady se závorkami na + a – do 100
- dělení trojúhelníků podle stran, čtyřúhelníky
- nepovinné: prac. list známková hra - dělení jednociferným číslem

PRVOUKA
- stromy na jaře, opylení, životní cyklus včely a motýla – dva pracovní listy


ANGLIČTINA
- wild animals – výběr jednoho ze tří pracovních listů ( křížovka )
PLÁN NA TÝDEN OD 4.5. DO 10.5.
ČJ A ČTENÍ
věta týdne
procvičování – slovní druhy, které už známe ( podst. jména, příd.jména, slovesa, předložky)
prezentace - číslovky
procvičování psaní párových souhlásek
- četba vlastní knihy
knížečka na slovní druhy – pokračování
písanka – PO – ČT 1 stránka
nepovinné: cvičení na Včelce, procvičování na Školákově ap.


MATEMATIKA A GEOMETRIE
- příklady s porovnáváním podle výsledků na + a – do 100 a násobilka č. 9
- příklady na + a – do 100 se zápisem pod sebou a přechodem přes 10
- odhad vzdálenosti a ověřování měřením – doma i venku
- nepovinné: prac. list známková hra - dělení jednociferným číslem

PRVOUKA
- pokojové květiny – pracovní list


ANGLIČTINA
- členy a / an, farm animals - prac. listy nebo workbook str. 104 - 105
PLÁN NA TÝDEN OD 27.4. DO 3.5.
ČJ A ČTENÍ
věta týdne
procvičování – vlastní a obecná jména, uspořádání slov ve větě, druhy vět
procvičování psaní u,ů,ú, y,ý /i,í a ě
sloh – napiš 5 vět o tom, co se děje v přírodě na jaře
_ četba vlastní knihy
začátek knížečky na slovní druhy
nepovinné: cvičení na Včelce, procvičování na Školákově, písanka


MATEMATIKA A GEOMETRIE
- příklady s porovnáváním podle výsledků na + a – do 100 a násobilku do č. 8
- příklady na + a – do 100 se zápisem pod sebou
- měření úseček – online výuka s Ivetou a Zuzkou nebo pracovní list
- nepovinné: prac. list známková hra - příklady na počítání + - do 10 000

PRVOUKA
- třídění zeleniny – pracovní listANGLIČTINA
- food and drink – I like, I donť like – pracovní list nebo tvůj workbook strana 94 a 97
nebo pracovní list nebo online
PLÁN NA TÝDEN OD 2O.4. DO 26.4.
ČJ A ČTENÍ
věta týdne
procvičování – vlastní a obecná jména, uspořádání slov ve větě, druhy vět
předložky – pracovní list
výběr 1 textu na čtení s otázkami
- písanka – každý všední den 1 stránka
četba vlastní knihy
začátek knížečky na slovní druhy
nepovinné: cvičení na Včelce, procvičování na Školákově

MATEMATIKA A GEOMETRIE
- učivo, které můžeš procvičovat v pracovních listech nebo online: násobilka č.8,
- slovní úloha do 100
- přenášení úseček – online výuka s Ivetou a Zuzkou nebo pracovní list
- nepovinné: známková hra + - s přechodem, násobení

PRVOUKA
- práce na zahradě – průzkum, klíčení – pracovní listANGLIČTINA
- food and drink - slovní zásoba – pracovní list, tvůj workbook strana 92-93 nebo
pracovní list nebo online
Milé děti a rodiče,
doufáme, že jste si o Velikonocích odpočinuli a načerpali novou energii hlavně na sluníčku.
Začíná nám další týden, tak v přílohách zasíláme nový týdenní plán. Za chvíli nám zaregistruji ZOOM setkání na zítřek od 17 hodin. Budeme si povídat o Velikonocích podle dějových obrázků. Připravte si také pravítko a ořezanou tužku na rýsování.
K procvičování probírané látky z ČJ a MA můžete využívat jako pomocníky školákov a další online stránky, které Vám vyhovují.
Na angličtinu jako pomocníky určitě zkuste:

https://www.youtube.com/watch?v=HrHqq8xJiU4

https://www.youtube.com/watch?v=jeZ40aFoJPw

https://www.youtube.com/watch?v=Ja0xp2j_JhM

https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c
PLÁN NA TÝDEN OD 14.4. DO 19.4.
ČJ A ČTENÍ
věta týdne
procvičování - slova s ě, opakování y/i – pracovní list nebo online
slovesa – pracovní list
popis kamaráda – pracovní list
- písanka – každý všední den 1 stránka
četba vlastní knihy
nepovinné: cvičení na Včelce

MATEMATIKA A GEOMETRIE
- učivo, které můžeš procvičovat v pracovních listech nebo online: násobilka do č.7,
sčítání a odčítání do 100
- porovnávání úseček – online výuka s Ivetou a Zuzkou nebo pracovní list
- nepovinné: pracovní list jednotky délky, známková hra + - s přechodem

PRVOUKA
- nemoc a úraz – 2 pracovní listyANGLIČTINA
- slovesa s -ing koncovkou- pracovní list s Mickey Mousem nebo workbook str.47
- písničky na slovesa s -ing tvary na youtube
Milé děti a rodiče,
omlouvám se za zpožděné dodání úkolů týdne. Měla jsem problém zprovoznit starý skener a když se mi to nakonec pozdě večer podařilo, zmrazila se mi tiskárna a probudila se až ráno.

Zde jsou odkazy na píseń Oči a oka ( ČJ - slova mnohoznačná) a příběh Zubní kaz s Hurvínkem:
https://www.youtube.com/watch?v=Rt6KCSqdX28
https://edu.ceskatelevize.cz/za-lekarem-zubni-kaz-5e441f0bd76ace2c451de0f2

Hezký slunečný den všem.

Iveta a Zuzka
PLÁN NA TÝDEN OD 6.4. DO 12.4.
ČJ A ČTENÍ
věta týdne
zápis 1 knihy přečtené za březen ( název, autor, ilustrátor, nakladatelství, hlavní postavy, o čem kniha pojednává)
- písanka – PO, ÚT, ST 1 stránka
učivo, které můžeš procvičovat v pracovních listech nebo online:
skupina slabik bě, pě, vě, mě, slova mnohoznačná, podstatná + přídavná jména
nepovinné: cvičení na Včelce, četba vlastní knihy

MATEMATIKA A GEOMETRIE
- učivo, které můžeš procvičovat v pracovních listech nebo online: násobilka č.7,
- jednotky objemu– pracovní list
- nepovinné – výroba těles z brček podle mého videa

PRVOUKA
- chrup a péče o něj – pracovní list - kvízANGLIČTINA
- furniture + vazba there is, Is there? - pracovní list nebo prac. sešit str. 45 nebo
online
Milí rodiče,

právě jsem poslala dětem úkoly a týdenní plán na příští týden. Snažila jsem se vše přehledně rozčlenit. Také jsem Vám poslala pozvánku na zoom.us na zítra v 17 h. S dětmi bychom se pozdravili a popovídali přibližně do 17:40 h, pak bychom si rády povídaly s Vámi, rodiči do 18:00 h. Připravte si otázky týkající se našeho systému výuky, nápady, co by Vám pomohlo, ulehčilo učení s dítětem ap.
Ještě poprosím Zuzku, aby Vám nasdílela knížečky s příklady na známkovou hru pro zájemce.
Jinak posílám pár odkazů na právě probírané učivo. Doporučuji zvláště anglické písničky, například Planets song děti milují.

Těšíme se, až Vás zítra uslyšíme a moc děkujeme za milé maily a fotky.
Iveta a Zuzka

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/in-the-flat

školákov -prvouka pro 2. a 3. třídu, dále matika.in, grammar.in - zvolte 2.třída

https://www.youtube.com/watch?v=noiwY7kQ5NQ - Planets song

https://www.youtube.com/watch?v=qsmlxP8T720 - The rooms in a house song for kids

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/kovalikova%40korunka.org/FMfcgxwHMZHmfNdpJqcPgtlfGzFxhwQb?projector=1 - 3D shapes song

https://www.abicko.cz/galerie/precti-si-priroda/33348/treti-oko-vzpominka-na-prvni-obratlovce?foto=11
Milé děti ,
posílám Vám další týdenní plán, kontroly a úkoly na příští týden od 30.3. Zítra se opět můžeme společně vidět v 17 hodin.
Moc se těšíme na vaše vyprávění.
Iveta a Zuzka

PLÁN NA TÝDEN OD 30.3. DO 5.4.
ČJ A ČTENÍ
– věta týdne
– čtení 1 textu podle výběru – Šťastný cvrček, Sladký med neboVelký úlovek
- písanka – každý všední den 1 stránka
– učivo, které můžeš procvičovat v pracovních listech nebo online:
skupina slabik dě, tě ně, slova protikladná a souznačná, podstatná jména
– nepovinné: cvičení na Včelce
MATEMATIKA A GEOMETRIE
– učivo, které můžeš procvičovat v pracovních listech nebo online: násobilka -
procvičování, počítání v oboru do 80 – slovní úloha, do 90 -příklady
- jednotky hmotnosti – pracovní list

– nepovinná matematika s velkými čísly – sčítání a odčítání se známkovou hrou a
zápisem pracovního listu nebo nasdílených knížeček, možnost počítání a
zapisování vlastních příkladů, vybarvování násobků – nasdílené pracovní listy,
výroba mandal podle mého videa


PRVOUKA
- lidské tělo a kostra – popis na pracovních listech nebo online
- pro zájemce článek Tažní a stěhovaví ptáci

ANGLIČTINA
- pracovní list House nebo pracovní sešit workbook My house str. 42 – 43 nebo online
POKYNY K ÚKOLUM OD 23.3. DO 29.3.
Dobrý den milí rodiče,
zdravíme Vás a děkujeme za Vaše emaily, fotky, vzkazy ap. Nejprve bych Vás ráda informovala ohledně organizace učení z domova. Vypadá to, že se jen tak s dětmi neuvidíme, a proto jsme začaly pracovat na systému, který by byl pro nás všechny jasný a přehledný. Doufáme, že jsme odpověděly na všechny emaily a SMS zprávy. Pokud jsme na někoho zapomněly, omlouváme se, protože hlavně na začátku to byla komunikační smršť.
Nejprve info o tom, co jsme řešily minulý týden:
1. Založily jsme si skype skupinu se všemi monte kolegyněmi a přes skype si rozdělily úkoly (modifikace učebních plánů, třídění a výroba pomůcek na příští školní rok ap.).
2. S Ivou jsme začaly dělat na skype pohovory se zájemkyněmi na pozici asistentek a učitelek.
3. V pondělí se Iva, já, p. ředitel a p. zástupkyně propojíme a pokusíme se dát ŠVP pro montessori konečnou podobu.
4. Iva, já, Lenka a Zuzka jsme pronikly do školy a přivezly si domů spousta práce.
Přepracovala jsem učební plán na ČJ, MA, GE, PRVOUKU a AJ tak, abychom mohli látku probírat bez speciálních pomůcek. Jediná pomůcka na matematiku, která jde vyrobit doma z papíru je známková hra. Máme k ní i knížečky, které Vám postupně nasdílíme. Každý týden Vám budeme posílat týdenní plán. To, co je vytištěno tučně, je látka, kterou by měly děti v týdnu probrat. Z ČJ, MA a AJ si děti si mohou vybrat práci v pracovním listě nebo procvičování online. Ať si dítě vybere to, co je mu příjemnější. Pokud máte tiskárnu, můžete se podívat na další pracovní listy a vytisknout i jiný pracovní list na probíranou látku. Pokud tiskárnu nemáte, vyberte si látku, která jde opisovat nebo dělejte cvičení online. Pokud má dítě rozpracovaný pracovní list, může na něm pracovat po etapách. Až ho dokončí, zkontroluje si ho podle mého kontrolního listu jinou barvou a opraví si ho. Větu týdne by měly děti stihnout vypracovat během týdne, také jí zkontrolovat a opravit jinou barvou podle mé kontroly. Práci online si děti budou zapisovat do deníčků tak, jak jsem již psala minulý týden. Cokoliv Vaše dítě dokončí (prac. list, větu týdne, knížečku a zápisy z deníčku, prosím nafoťte to a pošlete mi emailem v příloze. Stačí jednou týdně poslat vše najednou, podle Vašich časových možností. My budeme práci každého dítěte ukládat do jeho složky na google disk. Nechte prosím děti pracovat co nejvíce samostatně včetně oprav, i když práce nebude v kvalitě podle Vašich představ. Většina z nich to zvládá skvěle! Pokud budete mít dotazy, nejasnosti, budete nám chtít napsat zpětnou vazbu ap. , neváhejte a napište nám.
Během víkendu se pokusíme zprovoznit aplikaci zoom.us, aby se mohly děti s námi propojit a navzájem se vidět.

Opatrujte se.
Iveta a Zuzka
Milé děti,
posíláme Vám úkoly na příští týden. V příloze najdete týdenní plán, který si můžete vytisknout a postupně vyškrtávat. Ve druhé příloze posíláme kontroly pracovních listů a věty týdne z minulého týdne a nabídku pracovních listů z ČJ, MA, PRVOUKY a ANGLIČTINY.
Potěšily nás vaše zprávy a fotky, jak pracujete a jak si vyrábíte známkovou hru. Denis si také vyrobil kartičky s tvrdými a měkkými slabikami. Je to dobrý nápad! Jestli Vás napadne, jak si vyrobit nějakou další pomůcku z věcí které najdete doma a budete s ní pracovat, pošlete nám prosím fotku, ať můžeme nápad předat dál. O víkendu se pokusíme vytvořit online systém, na kterém se budeme všichni moci vidět a povídat si.
Zde jsou odkazy na další procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/animals

Už se moc těšíme, až Vás uvidíme a uslyšíme na internetu.
Iveta a Zuzka
PLÁN NA TÝDEN OD 23.3. DO 29.3.
ČJ A ČTENÍ
věta týdne
čtení vlastní knihy – každý všední den 1 strana
- písanka – každý všední den 1 stránka
učivo, které můžeš procvičovat v pracovních listech nebo online:
psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, opakování – psaní u/ů/ú, obecných a vlastních jmen, víceslabičných slov, druhů vět, popis zvířete
nepovinné: cvičení na Včelce

MATEMATIKA A GEOMETRIE
- násobilka č. 6, počítání v oboru do 80
- venkovní objekty ve tvaru geometrických těles – podívej se z okna a zapiš, jaké objekty ve tvaru těles ( např. krychle, kvádr, jehlan apod. ) vidíš
- nepovinné prezentace – základní matematické operace se známkovou hrou na youtube
Ukázka sčítání se známkovou hrou (bez přechodu i s přechodem přes 10):
https://www.youtube.com/watch?v=ogTWJATIJD0

Odčítání (bez i s přechodem přes 10)
https://www.youtube.com/watch?v=uXhMDJ0AMdg

Kdo by si chtěl vyzkoušet násobení a dělení:
https://www.youtube.com/watch?v=_t3vbt-J1s8
https://www.youtube.com/watch?v=NEEy80kEjxE
PRVOUKA
- stálí a stěhovaví ptáci, knížečka zástupci obratlovců – savci, plazi, ryby, obojživelníci,
ptáci


ANGLIČTINA
- procvič si buď zvířátka na Školákově nebo můžeš na pracovním listě třídit obratlovce
a bezobratlí
Milé děti a rodiče,
doufám, že se máte dobře a jste všichni v pořádku. Pokud budete mít chuť, můžete mi psát vzkazy na email: sestakova@korunka.org
Ráda se dozvím co děláte a ráda Vám na ně odepíšu. A ted´pokyny k úkolům na příští týden.
Nejprve proveď kontrolu věty týdne a příkladů z minulého týdne podle fotky , kterou jsem Vám poslala. Kontroluˇa opravu proveď jinou barvou propisky. Pak si příklady založ do složky.
ÚKOLY Z ČJ: Každý den 1 stránka z písanky, 2 pracovní listy na tvrdé a měkké souhlásky, 1 pracovní list na vlastní jména ( připomínám, že se píšou vždy s velkým písmenem), čtení vlastní knihy podle chuti ( za březen by měla být přečtená alespoň 1 kniha) . Do sešitu na ČJ si napiš tuto větu týdne: Víš, který den v kalendáři je první jarní den? U věty týdne označ: souhlásky křížkem, samohlásky kolečkem, tvrdou souhlásku zabarvi modrou pastelkou, měkkou souhlásku zabarvi žlutou pastelkou, pod větu napiš slova, která znáš anglicky a urči druh věty.
Zítra ještě pošlu odkaz na program Včelka, kde Tě čeká zábavné čtení a procvičování.
ÚKOLY Z MATEMATIKY A GEOMETRIE: Vyrob si papírovou známkovou hru - rodiče dostali pokyny jak jí udělat. Vypracuj 1 pracovní list na násobilku 2,3,4, a 5 ( k počítání můžeš použít kuličky, knoflíky, párátka a podobně), 1 pracovní list na + a - ( k němu můžeš použít známkovou hru, kterou si vyrobíš ), 1 pracovní list z geometrie na určování těles, 1 pracovní list na zakreslování násobků č. 2,3,4, - kolem výsledků-násobků dělej kolečka pastelkou, 1 pracovní list na zapisování číselných řádů. První 2 čísla jsem zapsala jako vzor. Zapisuj zprava doleva tato čísla: dva tisíce sto padesát čtyři, osm tisíc třista pět, osmset devadesát devět, sedm tisíc šestset dvacet, devět tisíc dvacet pět.
ÚKOLY Z PRVOUKY: Na https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/jaro-v-prirode si prostuduj jarní rostliny a naši ptáci. Pak se vyprav do přírody, utrhni si jednu jarní kytičku, doma jí usuš, nalep na papír, označ jménem a popiš její stavbu. Když budeš v přírodě, pozoruj také jednoho ptáčka, nakresli ho pastelkami. Pak si doma za pomoci encyklopedie nebo internetu zjisti a zapiš jeho jméno. Vedle obrázku ptáčka nakresli kostru ptáka a popiš, z čeho se skládá.
ÚKOLY Z ANGLIČTINY: 1 pracovní list na oblečení, na https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/clothes první, druhé a třetí cvičení.
Do přílohy přikládám ještě geometrii, v prvním emailu jsem na ní zapomněla.

Bezva zábavu při objevování, hraní a učení hlavně venku všem přejí Iveta a Zuzka.
POKYNY K ÚKOLUM OD 16.3. DO 23.3.

Milí rodiče,
všechny Vás moc zdravím a ráda bych Vám napsala instrukce k učení doma. V přílohách Vám pošlu pracovní listy na vypracování. Za týden vždy pošlu ty samé pracovní listy již vypracované - jako kontrolu. Nechte prosím děti zkontrolovat jejich pracovní listy podle této kontroly samostatně. Chyby si vyznačí jinou barvou a opraví tak, abych se později mohla podívat, jak jim cvičení šlo. Jsou na to zvyklé, tak by jim to nemělo dělat problém. Každý vypracovaný a opravený pracovní list si děti založí do složky.
Dohlédněte prosím, aby si děti zapisovaly heslovitě do deníčku cvičení, která dělaly online. Např: 14.3. ČJ i,í,y,ý, V CIRKUSE. Pokud tam bude nějaké skóre nebo počet chyb, zapíší si to do deníčku také.
Pokud někdo nemáte možnost vytisknou pracovní listy, napište mi. Některé dny budu ve škole, můžete si pro ně po domluvě zajít. Pokud je Vaše dítě mimo domov a nemůže si procvičovat online, doporučuji zapnout si zítra televizi. Od zítřka ČT1 spouští program učitelka, pro 1. stupeň ZŠ od 9 do 12 hodin. Zítra máme z práce nařízený home office, tak se budu dívat taky, jsem na to moc zvědavá.
Dále jsem přemýšlela, s čím by si děti mohly doma počítat. Nakonec jsem vyšťourala knížečku ke známkové hře - úvod, kterou Vám také posílám. Pokud jim stranu 7 vytisknete pětkrát, mohou si jí podlepit čtvrtkou a jednotlivé obdélníčky si vystříhat. Pak budou moct počítat s číselnými řády jak budou potřebovat. Na násobení a dělení jim stačí kuličky , knoflíky ap.
Matematiky posílám hodně, nemám úplně představu, jaký objem látky se dá doma za týden zvládnout. Budu ráda, když mi po týdnu napíšete, jestli toho bylo tak akorát, málo nebo moc.
Také mě napadá, že bychom se mohli nějak propojit a udělat např. po týdnu něco jako skype Vy, já a Zuzka. Určitě jsou na to nějaké aplikace, vyznáte se v tom někdo?
Zítra ještě pořeším 1 výborný program na ČJ, hlavně na čtení. Benji a Denis ho už používají a moc je baví. V tyto dny nám ho nabídli zdarma. Já tam zadám do naší skupiny jméno a věk dítěte a úroveň jeho čtenářské vyspělosti. Dále přidám email rodiče a Vy jako rodič i já můžeme pomocí speciální aplikace kontrolovat, na čem tam dítě pracovalo, co si četlo a jak mu to šlo.
Zítra Vám napíšu podrobnější instrukce, jak se na tento program Včelka zaregistrujete.
Nyní v příloze posílám kontrolu věty týdne a úkolu týdne z matematiky, další pracovní listy na vypracování a známkovou hru. V následujícím emailu zadám dětem úkoly.

Přeji všem hezký víkend.
Iveta
ÚKOLY OD 11.3. DO 16.3.
Milé děti a rodiče

nejprve si prohlédněte složku, dodělejte si opravy v pracovních listech a v sešitech a dokončete rozpracované pracovní listy.
Další úkoly
ČESKÝ JAZYK
Písanka - 1 stránka každý den, čtení vlastní knihy - 1 strana každý den, procvičování psaní y,ý, a i,í po tvrdých a měkkých souhláskách a psaní u, ů, ú - vyber si cvičení na skolakov.eu (český jazyk 2. třída). Pokud jsi nestihl/a opsat větu týdne do sešitu na ČJ, tady je: S prvními sněženkami, krokusy, bledulemi a narcisy přichází jaro do zahrady. Větu přepiš psace, nakresli k ní obrázek, tužkou vyznač slabiky v každém slově dělící čárou, pod samohlásky udělej značku kroužek, pod souhlásky značku křížek, u podstatných jmen urči rod mužský, ženský nebo střední a napiš nad podstatné jméno zkratkou M, Ž nebo S.
MATEMATIKA a GEOMETRIE
Vyber si cvičení na sčítání a odčítání do 100 bez přechodu i s přechodem přes desítku a cvičení na násobilku 2, 3, 4, a 5 skolakov.eu (matematika 2. třída), změř šířku, délku a výšku stolu u kterého tvá rodina stoluje zapiš vše v metrech a centimetrech do sešitu na matematiku.
PRVOUKA
Pokud nemáš dodělanou knížečku VODA, dokonči ji a informace si vyhledej na internetu. Procvičuj si určování času na
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/lide-a-cas
ANGLIČTINA
Vyber si 1 cvičení v pracovním sešitě workbook na téma body (tělo) nebo clothes (oblečení).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cvičení, která budeš dělat na skolakov.eu si zapisuj na papír a jak Ti to šlo, například: DATUM, ČJ CIRKUS, 2 CHYBY
Zítra Vám ještě pošlu po rodičích pracovní listy z MA a ČJ a drobnou montessori pomůcku, kterou jste si včera kvůli balení nestihli vybrat. Pokud rodiče na schůzku nemůžou dorazit, pracovní listy Vám naskenuji a pošlu emailem.
Moc Vás všechny zdravím.
Iveta
23. TZ 2.3.- 6.3. 2020
Dobrý den,
zasíláme Vám další týdenní zprávu. V pondělí ráno jsme se přivítali po prázdninách a děti na kruhu vyprávěly o svých zážitcích. Následovala hra na správné pojmenování a umisťování pomůcek v policích. Dále plánování práce na týden a zadání úkolu týdne - tentokrát práce se 2 pomůckami z ČJ a 1 pomůckou z MA. Nově jsme zavedli větu týdne. Děti si opíší tuto větu do sešitu a pak s ní pracují podle pokynů. Tentokrát měly za úkol označit souhlásky, samohlásky, tvrdé a měkké souhlásky, určit druh věty a slova, která znají anglicky přeložit a zapsat. Také jsme se seznámili s desaterem hygienických pravidel kvůli výskytu koronaviru. Na WC jsou umístěné dávkovače s desinfekcí, do třídy jsme zakoupili kvalitnější mýdlo a místo ručníku používáme jednorázové papírové utěrky. V úterý si děti na v bloku AJ procvičily používání sloves can a has got formou her. Ve 2. bloku každý pracoval s pomůckami z ČJ a MA. Odpoledne v monte družině byla naplánovaná vycházka do přírody, ale vzhledem k vytrvalému dešti děti zkoumaly první známky jara (první kytičky, klíčení semínek ap.) ve třídě. Ve středu ráno jsme v bloku VV na toto téma navázali kresbou s popisky rostlin, motýlů, brouků a dalších živočichů, které můžeme vidět v prvních jarních dnech. Polovina třídy se aktivně zúčastnila prezentace na psaní velkých písmen ve vlastních jménech. Zabývali jsme se pohádkovými a filmovými postavami, ale i zeměpisnými názvy. V ČJ a MA děti pokračovaly na práci s pomůckou a následovala četba vlastní knihy. Ve čtvrtek jsme se ráno přivítali na kruhu a vysvětlili si nový systém psaní do deníčku. Děti si budou zapisovat na konci vyučování ve větách co v konkrétní den dělaly a budou se snažit zapsat i objem práce, zda práci dokončily nebo v ní budou pokračovat další den. Pak následovala prezentace na psaní velkých písmen pro druhou skupinu. Ve druhém bloku si děti vyslechly velký příběh "Bůh, který nemá ruce", který pojednává o základních fyzikálních zákonech a skupenstvích. Jako následnou práci si odpoledne vyráběly knížečky o vodě. V pátek ráno jsme se na kruhu zabývali vulgarismy. Zjistili jsme totiž, že některé děti se někdy oslovují nevhodnými a peprnými výrazy. Rozdělili jsme si tato slova do kategorií a hovořili o jejich původu a o tom, která kategorie je ještě společensky únosná, a která v žádném případě není. Následovala hodina HV, ve které jsme poslouchali a rozebírali 4 živly z hudebního hlediska. Pak jsme se přesunuli do učebny fyziky, kde si děti vyzkoušely a velmi užily zajímavé pokusy s rodilým mluvčím. Poslední hodinu si dodělávaly opravy, dokončovaly práci s pomůckami a četly texty s porozuměním nebo knihu.
Program na příští týden a další upozornění:
1. Ve středu půjdeme do divadla Minor na program Libozvuky.
2. Dejte prosím dětem skleničku, kterou potřebujeme na pozorování klíčení munga.
3. 3. dubna budeme přespávat ve škole. 4. dubna dopoledne bychom s Vámi rády udělaly třídní schůzku (info o škole v přírodě) spojenou s jarním úklidem třídy.
4. Pravděpodobně příští týden proběhne schůzka kvůli trojročí. Zástupkyně pro Montessori třídy ze ZŠ na Beránku paní Kellovská se nám nabídla, že přijde s Vámi diskutovat o trojročí a podělit se s námi o její bohaté zkušenosti. Je však velmi zaneprázdněná a přislíbila, že nám dá vědět termín během tohoto víkendu. Sledujte tedy pečlivě mailovou korespondenci.
Přejeme všem pohodový březnový víkend.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
22. TZ 17.2.-21.2. 2020
Dobrý den,
zasíláme Vám další týdenní zprávu z klidného, ale pestrého týdne. Od pondělí nám každý den chybělo 8 - 9 dětí. Některé již odjely na prázdniny a jiné bohužel onemocněly. Proto jsme této situaci přizpůsobily týdenní program. V pondělí jsme navštívili planetárium a zhlédli pořad Polaris 2, ve kterém se probírala témata jako vzdálenost planet od Slunce, polární záře, povrch Měsíce, gravitace, ledové planety, planetky, meteory, meteority ap. Děti si tento program velmi užily a hned po návratu do školy začaly po skupinkách s chutí vyplňovat pracovní listy vytvořené speciálně k tomuto programu. V úterý ráno jsme se v bloku AJ věnovali opakování probrané slovní zásoby formou jednoduché konverzace a her. Děti si také vytvořily knížečku Solar system, na kterou jsou opravdu pyšné. Naučily se zajímavost o každé planetě v angličtině ve formě krátkých vět. Tyto věty a názvy planet si pak procvičily s písničkami Planets a Solar system (najdete je na youtube). Pak jsme pokračovali v bloku ČJ a MA, kontrolovali si a zadávali nové týdenní plány a úkoly týdne a individuálně konzultovali vše potřebné. Po obědě si děti při hrách na chvilku zaběhaly na dvoře. Dále ještě dolaďovaly své knížečky, ukazovaly je kamarádům a společně s prvňáčky poslouchaly zvuky, které vydávají jednotlivé planety (také najdete na youtube - Sound of planets). Zkontrolovali jsme pracovní listy z planetária. Když jsme dětem oznámily, že správně vypracovaly pracovní listy k vesmíru pro 3.-5. třídu, odměnily samy sebe potleskem. Ve středu jsme se v bloku VV zabývali a výtvarně ztvárňovali 4 živly - země, voda, vzduch a oheň. V každé monte třídě děti zpracovávaly 1 živel. Všechny živly vystavíme po prázdninách na obrovské plachtě na chodbě. Vzhledem k malému počtu dětí ve třídě jsme nabídli prezentace dosud nepoznaných a nevyzkoušených pomůcek pro zájemce. A tak se někdo věnoval např. sčítání zlomků, některé děti odhalily kouzlo velkého počítadla, na kterém vyskládávaly čísla do milionu. Také jsme měli více prostoru se věnovat opakovacím prezentacím pro děti, které to potřebovaly. Všechny děti napsaly běhací diktát na slova s i,í po měkkých souhláskách. Ve čtvrtek ráno jsme se sešli na kruhu za zvuků meditační hudby. Každý si postupně nabral ze středu kruhu průzračné kamínky různého zbarvení a postavil z nich nějaký obrazec. Pak každý popisoval, co jeho kamínky znázorňují a většinou v nich každý zobrazil a následně popsal svá přání a sny. Tato aktivita se všem moc líbila a nastartovala děti na další soustředěnou práci. Blok ČJ a MA probíhal obdobně jako ve středu, zařadili jsme také další prezentace na sčítání a odčítání s přechodem přes desítku na malém počítadle a známkové hře. Každý se zúčastnil minimálně jedné matematické prezentace, děti také pilně pracovaly na úkolech týdne. Odpoledne děti dokončily projekt minulost - současnost - budoucnost z hlediska základních lidských potřeb. Skupinky zabývající se dopravou a lidským obydlím ještě stihly udělat ostatním zajímavou prezentaci. V pátek ráno si děti s Lenkou při PČ vyrobily první jarní květiny z kombinovaných materiálů - vata, brčka, papír. V bloku TV si užily poslední letošní bruslení na Letné s Petrou a Denisou. Děti, které byly po nemoci, zůstaly s námi ve třídě a pracovaly na úkolech týdne, dělaly opravy a zapojily se do hudebních aktivit o živlech s prvňáčky. Poslední hodinu jsme se všichni sešli na kruhu. Povídali jsme si o bezpečnosti o prázdninách a o a pravidlech slušného chování na návštěvě u babičky a dalších příbuzných. Shodli jsme se, že je potřeba zapracovat na písankách, na které nám v poslední době nezbývalo mnoho času. Děti dostaly za úkol vypracovat 3-7 stran podle toho, jak jsou ve své písance daleko. Ten, kdo nestihl dokončit nebo opravit poslední 2 úkoly týdne, si je založil do písanky a odnesl domů k dokončení. Také jsme si "naordinovali" hezkou knihu při válení na gauči či odpočinku po celodenním lyžování!
Přejeme všem krásné jarní prázdniny.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
21. TZ 10.2.-14.2. 2020
Dobrý den,
zasíláme Vám 21. týdenní zprávu. Tento týden řádila u nás ve třídě chřipka a hodně dětí bylo nemocných. Proto jsme se zaměřili spíše na opakování a prohlubování učiva. V pondělí jsme se sešli ráno na kruhu, vyprávěli si o víkendu i o tom, co nás v novém týdnu čeká. Pak si děti nalepily do deníčků plán na týden, kontrolovaly starý úkol týdne a rozdaly si nový. Z ČJ si procvičují tvrdé a měkké souhlásky, z matematiky řeší příklady na dělení a násobení s pomocí násobkové a dělící tabulky. Některé děti ještě pracovaly na počítači, kde si na stránkách školákov procvičovaly psaní ú,ů a y,i,ý,í, v tvrdých a měkkých slabikách. Ostatní děti psaly do písanek, dodělávaly nesplněnou práci z minulého týdne nebo se pustily do vypracování nového úkolu týdne. Část dopoledne jsme také věnovali čtení vlastní knihy. V úterý ráno proběhl blok angličtiny, ve kterém jsme pokračovali v tématu body. Naučili jsme se novou písničku a formou her se seznámili s používáním přivlastňovacích zájmen my, your, his, her. Děti také popisovaly monster, kterou si nakreslily předchozí hodinu. V druhém dopoledním bloku se každý soustředil na individuální nebo skupinovou práci z ČJ a MA. Společně jsme si také rozebrali a vysvětlili pranostiky o zimě, kterými se děti zabývaly v minulém úkolu týdne. Po obědě jsme si připomněli 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové a prozkoumaly její život a dílo četbou z knihy Velké ženy z malé země. Také jsme si na časové ose ukázali století, ve kterém B. Němcová žila. Pomůcka časová osa s vyznačenými stoletími a tisíciletími nám posloužila jako zajímavé přemostění do nového tématu, kterým se budeme nyní zabývat. Děti ve skupinách zpracovávají základní lidské potřeby - jídlo, obydlí, oblečení a dopravu z časového hlediska, tj. zkoumají tyto potřeby v minulosti, současnosti a budoucnosti. Toto téma je velmi zajímá a do práce se vrhly s opravdovým nadšením. Ve středu ráno jsme se opět promíchali s ostatními dětmi z monte tříd na výtvarný blok. Tento týden děti tvořily na téma Vesmír. V naší třídě jsme se zabývali povrchem Měsíce. Děti navzájem sdílely své znalosti o Měsíci, prohlédly si jeho povrch zachycený družicí, a pak jej vytvářely lepením rozličných materiálů (alobal, krupice, písek, kamínky ap). na karton. Jejich kreativní výtvory si můžete prohlédnout na chodbě na stolech. Po velké přestávce jsme se věnovali prezentacím. Všechny děti zhlédly prezentaci z geometrie - pojmenování trojúhelníků podle stran, zájemci se také seznámili s pomůckou velké počítadlo. Skupinka chlapců, která se svým nápadem ve školním projektu Jak zlepšit prostředí školy, postoupila do užšího výběru a zpracovávala s Ivetou propagaci svého návrhu na nákup netradičních hudebních nástrojů pro všechny děti. Jejich propagační letáčky si můžete prohlédnout na dveřích u vstupu do jídelny. O vítězném návrhu budou hlasovat děti z 2.- 9.tříd. Ve čtvrtek jsme si ráno na kruhu zahráli hry zaměřené na ticho a koncentraci. Děti si poprvé vyzkoušely běhací diktát zaměřený na psaní y,ý po tvrdých souhláskách a moc si ho užily. Některé děti se zúčastnily prezentace na odčítání bez přechodu přes desítku se známkovou hrou a sčítání s malým počítadlem s přechodem přes desítku. Poslední dopolední hodinu jsme měli čtenářskou dílnu. Každý nadšeně vyprávěl o své přečtené knize v měsíci lednu. Po obědě všichni relaxovali na koberci za zvuků koshi zvonků a v monte družině bruslili na Letné. V pátek ráno si děti vyrobily s Lenkou valentýnská přáníčka. Druhou hodinu si spolu s prvňáčky poslechly příběh o vzniku vesmíru v podání Ivety a s radostí uvítaly zprávu, že budou v jeho zkoumání pokračovat v pondělí návštěvou v planetáriu. Po vášnivé diskuzi o planetách jsme se ještě věnovali hudebním aktivitám. Část dětí stavěla vlastní kuličkovou dráhu a vlastní melodii z hudební stavebnice Xyloba. Ostatní děti se věnovaly hudební nauce. Seznámily se s hodnotami not a zakreslovaly je do velké notové osnovy. Na závěr vyučování jsme si připomněli svátek svatého Valentýna. Děti dostaly balónky a čokoládky ve tvaru srdíčka, které jim přivezly Ivetiny sestřenice z Bratislavy jako dárečky.
Program na příští týden:
V pondělí půjdeme do planetária na program Polaris 2, odchod bude v 8 hodin. Plánujeme ještě poslední bruslení na Letné, pravděpodobně v pátek - ještě upřesníme. Rády bychom také za celou monte sekci poděkovaly rodičům, kteří za naši třídu přišli v pondělí besedovat s dětmi v rámci celoškolního multikulturního projektu. Vážíme si Vašeho času a energie, připravili jste dětem pestrý a zajímavý program.
Přejeme všem hezký a klidný víkend.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
20. TZ 3.2.-7.2. 2020
Dobrý den,
zasíláme Vám 20. týdenní zprávu. Tento týden se nesl v duchu oslav narozenin. Hned v pondělí jsme odstartovali pracovní týden Mikulášovým narozeninovým rituálem. Jako vždy na začátku týdne jsme kontrolovali úkol z minulého týdne a zadávali si nový. V ČJ se děti zabývaly pořekadly o zimě. Každý si vybral 3 pořekadla, která ho zaujala a přepsal je psacím písmem do sešitu na ČJ. Příští týden si je budeme číst a vysvětlovat jejich význam společně. Z MA děti vybarvovaly obrázek na počítání + - do 100. Dále každý pracoval individuálně a některé děti si četly vlastní knihu. V úterý ráno proběhl blok AJ. Nejprve jsme si zazpívali písničky a zahráli hry na osvěžení slovní zásoby z loňska. Pak jsme se věnovali konverzaci - děti odpovídaly na otázky na lístečcích se slovesy to be a to have. Poslední část hodiny kreslil každý svou monster a bude ji příští hodinu popisovat. Navštívila nás také policistka z Policie ČR, která besedovala s dětmi o jejich bezpečnosti a bezpečném chování ve městě. Děti také s napětím poslouchaly její vyprávění o práci kriminalistů. Dopoledne proběhla prezentace na tvrdé a měkké souhlásky a společně jsme vyvodili pravidla na psaní y, ý a i, í. Ti, co minulý týden chyběli, se zúčastnili prezentace na dělící tabulku. Odpoledne jsme se ještě věnovali dokončování výroby kalendářů a vyplňování sebehodnocení za leden. V pondělí je děti přinesou domů k podepsání rodiči. Jelikož máme v poslední době problémy s úklidem a udržováním pořádku ve třídě, věnovali jsme středeční ranní kruh tomuto tématu a pravidlům, které se k němu vztahují. Děti diskutovaly a zamýšlely se nad tím, jak lépe udržovat pořádek, a jak si navzájem vypomáhat, aby třída vydržela být uklizená co nejdéle. O velké přestávce jsme měli ochutnávku exotického ovce. Z přiloženého plakátku jsme si četli názvy o zemi původu jednotlivých druhů. Při VV jsme se vrátili k příběhu čísel a zkoušeli si psát číslice různých starověkých civilizací brky, redispery, tuší a inkoustem. Ve výtvarném bloku se děti rovněž seznámily s římskými číslicemi a vyskládávaly některé z nich do stovkové tabulky. Velkou část poslední hodiny jsme věnovali čtení vlastní knihy. Děti si také uklízely složky a odnesly si domů dokončené pracovní listy z 1. pololetí. Ve čtvrtek ráno jsme měli na kruhu rovnou 2 oslavenkyně - Amy a Yasmínku E. Při této dvojité oslavě jsme si užili spoustu legrace. Následovaly matematické prezentace na odčítání do 1000 bez přechodu přes 10 se známkovou hrou a sčítání do 1000 bez přechodu přes 10 na malém počítadle. Zájemci také zhlédli práci s velkým počítadlem do milionu. Většina dětí pracovala s novými pomůckami na ČJ - spodoba znělosti, psaní u, ů, ú nebo psaní y, ý a i, í po tvrdých a měkkých souhláskách. Poslední dopolední hodinu nám každý ukázal a okomentoval svůj druh kalendáře, který si vyrobil. Společně jsme si do svých kalendářů označili, kdy budou jarní prázdniny a některé nadcházející akce třídy. Odpoledne jsme se vydali na Letnou. Děti v malých skupinkách stavěly čísla z římských číslic podle úkolových kartiček. Každá skupina měla za úkol poskládat jméno krále nebo papeže, zadané století a důležitý letopočet vztahující se k významnému datu v dějinách. I když byla velká zima, děti práce moc bavila. V pátek ráno každý dodělával, co potřeboval. Ti, co měli vše za tento týden splněno, pracovali na notebooku a procvičovali si slova s tvrdými a měkkými souhláskami na stránkách skolakov.eu. Postupně se na práci s notebooky vystřídala většina třídy a pro velký zájem v ní budeme pokračovat i příští týden. V bloku TV si byly děti zabruslit na Letné s Terezou a po návratu do školy pokračovaly v individuální práci.
Program na příští týden:
V pondělí nás čeká projekt rodiče - cizinci. Tímto moc děkujeme rodičům z naší třídy, kteří se do projektu přihlásili. V podstatě jste se přihlásili všichni, koho se to týká. Velmi si vážíme Vašeho času, který nám věnujete. V průběhu týdne půjdeme ještě bruslit, pravděpodobně v monte družině. Mrkneme na počasí a dáme Vám vědět. Přejeme všem klidný víkend bez mailové smršti.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
19. TZ 27.1.-30.1. 2020
Dobrý den,
posíláme Vám zprávu z posledního lednového týdne. V pondělí ráno děti vyprávěly o svých zážitcích z víkendu. S Míšou při TV si zahrály na hřišti kolektivní hry. Dále jsme si zadávali úkol týdne. Z ČJ děti vypracovávaly různá cvičení a doplňovačky na psaní u, ú a ů, z matematiky spojovaly geometrická tělesa s jejich názvy. Probíhaly také prezentace pro děti, které minulý týden chyběly. Kontrolovali jsme úkol z minulého týdne, který se podařilo dokončit a včas odevzdat asi polovině třídy. Domluvili jsme se, že po dokončení starého úkolu týdne jej každý přijde odevzdat individuálně. Část poslední hodiny jsme věnovali čtení vlastní knihy. V úterý ráno probíhal dvouhodinový blok angličtiny ve dvou skupinách. Obě skupinky se zabývaly dokončením tématu family a každý popisoval svou rodinu. Začali jsme také nové téma body a oprášili 2 sloky písničky Head, shoulders, knees and toes, kterou známe z loňska. Pak se některé děti učily hrát Scrabble Junior. V druhém dopoledním bloku děti pracovaly na úkolu týdne a s pomůckami z ČJ zaměřenými na třídění hlásek, psaní ů,ú, druhy vět a slovní druhy. Část dopoledne jsme také věnovali testování pomůcek k mojí závěrečné práci z HV. 2 skupinky stavěly zvonkovou dráhu ze stavebnice Xyloba podle předlohy, pouštěly po ní kuličky a poslouchaly melodii, kterou kuličky vydávaly. Několik dětí vyskládalo pomocí barevných not lidové písničky na velkou notovou osnovu z PVC plachty. Poté si tato skupinka složila xylofon z barevných plíšků Xyloby a písničku podle barevného kódování zahrála. Tímto chci dětem poděkovat za ochotu a nadšení testovat mé hudební nápady. Díky nim jsem dnes práci zdárně dopsala. Odpoledne jsme si užili bruslení na Letné na čerstvém vzduchu. Ve středu ráno se opět děti promíchaly s ostatními třídami a výtvarně se vyřádily při ztvárnění tématu Zima. V naší třídě probíhala kolektivní práce 25 dětí na velkou plochu na téma Grónsko. Děti se inspirovaly písničkou Grónská zem a různými obrázky ledních medvědů, ryb, Eskymáků a iglú. Jejich výtvor je vystaven na nástěnce naproti vchodovým dveřím do třídy. Následovala samostatná práce z ČJ a MA a probíhaly prezentace na úvod do práce s malým počítadlem a na dělící tabulku. Ve čtvrtek ráno bylo vidět, že děti jsou plné očekávání a napětí z nadcházejícího rozdávání vysvědčení. První 3 hodiny jsme se věnovali běžné výuce a pokračovaly další matematické prezentace. Čtvrtou hodinu jsme rozdávali vysvědčení. Připomněli jsme si, jaké to bylo loni, když děti dostávaly své první vysvědčení. Hovořili jsme i o tom, že od té doby každé z dětí ušlo velký kus cesty a dozvědělo se mnoho nových věcí. Děti chápou, že vysvědčení, které obdržely včera, vystihuje jak v učivu tak v celkovém fungování ve třídě se spolužáky, kde se aktuálně každý z nich nachází. Uvědomují si, že mají dalšího půl roku pracovat na všem, na čem potřebují s velkou podporou Vás rodičů a nás průvodkyň i kamarádů ve třídě. Bylo dojemné vidět, jak si každý našel své místečko ve třídě, napjatě četl své vysvědčení, a pak se s kamarády dělil o své pocity a dojmy. Letos dochází ke změně. Vysvědčení i výpisy z vysvědčení si děti nechají doma. Nebudou je tedy nosit zpět do školy jako v loňském roce. Po obědě děti společně s prvňáčky zhlédly krátkou pohádku. Poté jsme změnili plán a místo dokončování kalendářů jsme uklízeli třídu a šatnu a hledali ztracené omluvné listy. Omluvný list stále nemáme od Benjiho, Diviše, Jonáše, Ondry, Tondy K. a Yasmine S. Pokud je do pondělí nenajdete, přijďte si vyzvednout nový omluvný list a dopsat omluvenky za 1.pololetí. Ostatním dáme vědět v pondělí emailem, zda jsou všechny omluvenky podle třídní knihy v pořádku. Přejeme všem příjemné pololetní prázdniny.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
18. TZ 20.1.-24.1. 2020
Dobrý den,
posíláme Vám 18. týdenní zprávu. V pondělí ráno se děti na kruhu podělily s ostatními o své zážitky z víkendu. Při TV si zahrály své oblíbené hry na hřišti venku. Dále jsme si rozdali plán na příští týden, vlepili ho do deníčků, a také jsme si zadali úkol týdne zaměřený na opakování učiva z českého jazyka i matematiky. Pak se děti pustily do práce. Psaly do písanek, vypracovávaly úkoly týdne a opravy v sešitech a pracovních listech. Poslední hodinu proběhla druhá část čtenářské dílny, ve které děti zapáleně vyprávěly o přečtených knihách. V úterý proběhl dopolední blok angličtiny. Děti si zopakovaly dosud probranou slovní zásobu, zazpívaly si písničku o rodině a vypracovaly několik poslechových cvičení do svých workbooks. V dalším dopoledním bloku každý pracoval na různých aktivitách z ČJ a matematiky - písanky, pracovní listy na násobilku čísla 2 až 5, porozumění textu, třídění hlásek, práce s pomůckami. Po obědě jsme se vrátili k tématu kalendář, kterému jsme se začali věnovat již před vánocemi. Hovořili jsme o počtu dní v roce a letošním přestupném roce, počtu měsíců a řekli si jejich názvy v angličtině, o ročních obdobích, dnech v týdnu a znameních zvěrokruhu. Také jsme si ukázali různé druhy kalendářů a diskutovali o jejich uspořádání. Poté si děti začaly vyrábět svůj vlastní kalendář - trhací, otáčecí, typ osobního diáře ap. Ve středu ráno se děti samostatně rozdělily do pracovních skupinek a přichystaly si prezentace práce s montessori pomůckou, které pak demonstrovaly kamarádům z 1.C. Po skončení této akce jsme si na kruhu udělali zpětnou vazbu. Někdo si předvádění pomůcky užil, protože měl ve své skupince chápavé a zvídavé prvňáčky. Jiné děti se svěřily, že se při prezentaci potýkaly s nepozorností a roztěkaností diváků, nebo s tím, že prvňáček nepochopil, jak s pomůckou pracovat. Někomu se zase nedařilo namotivovat prvňáčky tak, aby projevili o pomůcku dostatečný zájem. Celou akci jsme uzavřeli s tím, že se děti vlastně na chvíli vcítily do role jejich průvodkyň a uvědomily si, co všechno s nimi při práci s pomůckou řešíme. Potom následovala společná krátká prezentace na vyvození pravidel psaní ů a ú. V druhém dopoledním bloku děti zhlédly velký příběh o vzniku a vývoji čísel, který si pro ně připravila Zuzka. Dozvěděly se například, proč lidé měli potřebu počítat a zaznamenávat počet graficky, jak se vyvíjely číslice v různých civilizacích, zhlédly spot o zlatém řezu, Fibonacciho číslech a jejich propojenosti s přírodou. Ve čtvrtek ráno jsme si zahráli hru Terapie zaměřenou na sociální dovednosti a komunikaci v rodině. Užili jsme si u toho spoustu legrace. Děti se také ve dvou skupinkách zúčastnily prezentace na geometrická tělesa. Samy za pomoci přiřazování kartiček k modelům těles zkoumaly jejich vlastnosti a využití v praktickém životě. Odpoledne si každý četl svou knihu a většina dětí ještě pracovala na svých kalendářích. V pátek ráno jsme na kruhu hráli hru Ticho a Pantomima. Ve druhé hře děti pantomimou předváděly běžné každodenní činnosti. Následovalo vaření s rodilým mluvčím ve dvou skupinách, na které se děti hodně těšily. Pekly cookies, a po vychladnutí je s radostí zbaštily. V rámci této aktivity hrály s rodilým mluvčím hru na obchůdek, a také zakreslovaly a popisovaly ingredience a kuchyňské náčiní, které použily. Poslední hodinu děti dokončovaly různé pracovní listy a četly si svou knihu. Na závěr vyučování jsme udělali krátké shrnutí celého týdne a každý vyprávěl o tom, co se mu nejvíc líbilo a co nového se v tomto týdnu dozvěděl. Organizace příštího týdne: 1. V pondělí budeme vybírat od všech dětí omluvné listy na překontrolování. Ještě jsme neobdrželi zpět sebehodnocení za prosinec od: Amy, Dorky T., Ludvíka, Matyldy, Mikyho, Ondry, Vincenta a Yasmine E. Projděte je co nejdříve s dětmi, podepište a zašlete obratem zpět. 1. V úterý odpoledne půjdeme v monte družině bruslit na Letnou. 2. Na úterní angličtinu si děti přinesou fotografie nebo nakreslené obrázky rodiny. Můžou použít např. fotky z prázdninových deníků. Budeme popisovat jednotlivé členy rodiny (výšku, věk a velikost celé rodiny). 3. Ve čtvrtek budou děti dostávat vysvědčení 4. vyučovací hodinu. Je vhodné, aby si přinesly na vysvědčení tvrdé desky. Monte družina bude normálně do 14 hodin. 4. V pátek mají děti pololetní prázdniny.
Přejeme všem příjemný zimní víkend.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
17. TZ 13.1.-17.1. 2020
Milí rodiče,
posíláme Vám 17. týdenní zprávu. Návrat do školy po vánočních prázdninách jsme si zpříjemnili společným pobytem na horách, který jsme si všichni moc užili. V pondělí jsme začali pozvolna vybalováním, úklidem třídy a pak jsme se věnovali opravám a čtení vlastních knížek. V úterý na angličtině jsme se zaměřili na téma “family” a na přídavná jména, hráli jsme hry a opakovali si slovní zásobu. V MA proběhla prezentace na násobkovou tabulku a známkovou hru. Děti si četly vlastní knihy a vyplnily si sebehodnocení za prosinec. V odpolední monte družině pracovaly s kartičkami a materiály zaměřenými na říši rostlin a živočichů. Na středeční výtvarné dílně jsme se vrátili k oblíbeným mandalám, všichni jsme se s radostí pohroužili do vybarvování za doprovodu relaxační hudby. Dále v ČJ proběhla prezentace na třídění hlásek a děti si také po skupinkách napsaly diktát. Ve čtvrtek ráno jsme si na kruhu zahráli hru “na oslíka” a pak se děti věnovaly samostatné práci z ČJ a MA. Mezitím Iveta s každým individuálně konzultovala sebehodnocení za prosinec. Odpoledne jsme vyrazili na Staroměstské náměstí prohlédnout si Orloj. Pověděli jsme si o jeho historii, zkoumali jsme kalendárium od Josefa Mánesa a astronomický ciferník. Podle popisu jsme se pokusili poznat jednotlivé apoštoly a pohyblivé sochy. Na zpáteční cestě jsme se také krátce zastavili u pomníku Jana Husa. Při pátečních pracovkách si děti vyrobily úžasné lyžaře z papíru a dřevěných špachtlí, jistě jste je už doma obdivovali. Dále se v rámci školního projektu děti společně zamýšlely nad tím, jaká zlepšení by si přály ve škole uvnitř i venku, své nápady pak po skupinkách sepsaly. Při HV jsme si zabubnovali s bubínky, které jsme měli pod stromečkem ve třídě. To nás moc bavilo a pak jsme si s chutí zazpívali. Na závěr jsme si dopřáli příjemnou chvíli relaxace s koshi zvonky. Poslední hodinu jsme věnovali čtenářské dílně. Bylo patrné, že děti se krásně rozečetly a mají z toho potěšení.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
6.1.-11.1. jsme byli na zimní škole v přírodě. Děti psaly vzkazy rodičům každý večer a my jsme je posílali ofocené emailem.
Mgr. Iveta Šestáková
16. TZ 16.12.-20.12. 2019
Dobrý den,
zasíláme Vám poslední týdenní zprávu v roce 2019. Tento týden byl pro děti plný předvánočních zážitků a těšení. Velmi si užily jak pondělní bruslení s krásným slunečným počasím, tak úterní výpravu za Pražským Jezulátkem. Ta začínala na nádvoří Pražského hradu u Jablíčkového betlému Emmy Srncové. Pak jsme pokračovali Nerudovou ulicí kolem kostela sv. Mikuláše až ke kostelu Panny Marie Vítězné, kde děti našly Pražské Jezulátko a zjistily o něm zajímavé informace. Někdo si ho i kreslil. Odpoledne si pak poslechly velký příběh o vzniku a vývoji písma. Ve středu ráno se pak doslova vášnivě vrhly na vyrývání klínového písma do hliněných destiček a zkoumání různých druhů znaků a abeced s brky a inkoustem, redisperem a tuší nebo pravými čínskými štětci. Zbytek vyučování a celý čtvrtek dopoledne jsme se věnovali dokončování prací s pomůckami a úkolu týdne, opravám ap. Všichni (a občas někdo s vypětím všech sil svých i našich) zvládli dokončit svou práci nebo resty. Pár dětí mělo již vše hotovo. Ty si vybíraly různé aktivity a pracovní listy s vánoční tematikou. Odpoledne se děti rozdělily na skupinky, vyzvedly si u nás recepty na nepečené cukroví a vyrobily samostatně velmi chutné vánoční cukroví. Doporučujeme využít jejich nadšení také u Vás doma - například na výrobu vosích hnízd. V pátek si děti ze všech montessori tříd zahrály rozmanité vánoční hry ve věkově pomíchaných skupinkách. Pak jsme všichni společně gruntovali třídu, aby se v ní Ježíšek, Iveta, Zuzka, Péťa, Kája i děti cítili hezky a vánočně při rozbalování dárků. Když se děti navzájem obdarovaly a ukázaly si své dárečky, přesunuly se ke stolkům na ochutnávku cukroví a moštu. Přes vánoční prázdniny si mají děti přečíst jednu nebo dvě pěkné knihy a pokud budou mít chuť, psát si do písanky. Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti nebo dotazy ohledně zimní školy v přírodě, napište, vše dořešíme po svátcích. Naše milé rodiny, děkujeme za všechny dárky a přáníčka. Všechno si doma vystavíme, vyzkoušíme, přivoníme, ochutnáme nebo vypijeme a budeme při tom na Vás myslet.
Klidné požehnané Vánoce plné lásky a porozumění a mnoho zdraví v roce 2020 přeje Iveta, Zuzka, Péťa a Kája.
Mgr. Iveta Šestáková
15. TZ 9.12.-13.12. 2019
Dobrý den,
zasíláme Vám další týdenní zprávu, která se nese v duchu vánočních akcí. Po celý týden děti také plnily různé adventní úkoly - zpívaly české a anglické koledy, kreslily Ježíška podle své fantazie (obrázky uvidíte na vstupních dveřích do třídy), zjišťovaly, co znamená " Lucie noci upije" a podobně. V pondělí jsme pilně nacvičovali na akademii ve třídách a rozdali si nový úkol týdne. Z ČJ opsat a naučit se nazpaměť jednu vánoční básničku a z MA příklady na opakování sčítání a odčítání. Některé děti si četly svou knihu. V úterý při bloku AJ jsme začali probírat nové téma "Family". Při té příležitosti jsme využili rodinných stromů, které si děti vyrobily minulý týden, a připsali si do nich pojmenování členů rodiny v angličtině. Pak děti prezentovaly zajímavosti o své rodině v obou jazycích. Dále každý pracoval na čem potřeboval - písanky, prac. listy z ČJ a MA, matematické pomůcky ap. Odpoledne jsme zkoušeli na akademii v aule a nacvičovali nástupy. Pak jsme ještě dolaďovali poslední přípravy na adventní trhy a rozdělili si služby na prodávání. Děti si samy nadšeně utvořily dvojice a zhostily se funkce prodavačů velmi zodpovědně. Ve středu ráno jsme na kruhu spočítali výtěžek naší třídy z vánočních trhů, sešli se o velké přestávce s ostatními montessori třídami a dali všechny vydělané peníze dohromady. Celkem jsme vybrali částku 13 742 Kč a my monte dospěláci jsme se rozhodli dorovnat částku na 14 000 Kč. Tyto peníze chceme rozdělit na polovinu a poslat je na sbírku SOS dětské vesničky a na socioterapeutickou farmu v Praze Bohnicích. S farmou bychom se rádi spojili a a předali jim peníze osobně. Dále jsme měli generální zkoušku na akademii a další obvyklé pracovní aktivity z ČJ a MA. Ve čtvrtek ráno jsme pozvali prvňáčky na společné zhlédnutí našeho pěveckého a tanečního vystoupení, které natočil náš IT Pavel. Doznívání euforie z vydařeného vystoupení bylo všude kolem nás. Děti při sledování záznamu znovu zpívaly, tančily a nadšeně samy sobě tleskaly. Bylo to stejně dojemné jako jejich radost při vystupování. Dopoledne pokračovaly dvě prezentace na úvod do malé násobilky - perlové řetězy a násobková tabulka. Po obědě jsme si četli povídku "Ježíšek" o Pražském Jezulátku. Pak jsme si povídali o různých druzích kalendářů a diářů, a co všechno z nich můžeme vyčíst nebo si do nich zapisovat. Děti se také například snažily rozluštit Ivetiny a Zuzčiny zápisky z našich osobních diářů a dost je to zajímalo. Jako následnou práci si většina vybrala výrobu osobního diáře na rok 2020. Další skupinka zkoumala, kolik dní bude mít každý z měsíců v příštím roce nebo na které datum připadají různé státní svátky. Tyto aktivity budeme dokončovat příští týden. V pátek jsme dokončili matematické prezentace na perlové řetězy a násobkovou tabulku. Zbytek dětí nám také představil přečtenou knihu za listopad. Všechny děti se zúčastnily prezentace na slova opačného významu a s chutí se pustily do jejich procvičování formou křížovky a spojovaček.
Program na příští týden: Děti již nedostanou úkol týdne. Budou pracovat s montessori pomůckami na ČJ a MA, dokončovat pracovní listy a užívat si rozmanitých vánočních úkolů. PONDĚLÍ: Půjdeme od 8 do 10 hodin bruslit na Letnou. Děti byly informovány a moc se těší. Dohlédněte prosím na teplé oblečení a sbalení bruslí do dobře přenosných batohů. ÚTERÝ: Dopolední výprava za Pražským Jezulátkem. Odpoledne - Velký příběh o vývoji písma. STŘEDA: Zkoumání různých druhů písma s neobvyklými psacími nástroji. ČTVRTEK: Výroba nepečeného vánočního cukroví. PÁTEK: 1. a 2. hodina - vánoční hra s ostatními montessori třídami, 3. a 4. hodina - vánoční besídka naší třídy. Děti mohou dát dárek svému kamarádovi a také si vylosují
jednoho spolužáka, kterého obdarují. Mohou si přinést i domácí vánoční cukroví. K pití bude opět zajištěný jablečný mošt (plný vitamínů) od mého bratra farmáře.
Přejeme všem krásnou třetí adventní neděli.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
14. TZ 2.12.-6.12. 2019
Dobrý den,
zasíláme Vám 14. týdenní zprávu. Tento týden jsme pilně nacvičovali na vánoční akademii a připravovali se na vánoční trhy. V pondělí ráno si děti nadšeně vyrobily šuplíčkový adventní kalendář. Každý dostal přidělený jeden dřevěný šuplíček, který orazítkoval vánočními motivy a napsal na něj datum. Jako 1.úkol si měly děti přečíst o tom, kdy začíná a jak dlouho trvá advent. Pak jsme si zadali nový úkol týdne a děti se nadšeně vrhly do jeho vypracování. Z MA měly vypočítat 2 slovní úlohy o Mikuláši a andělovi a z ČJ vyluštit křížovku na téma Mikuláš a napsat a roztřídit podřazená slova k nadřazeným slovům čert, Mikuláš a nadílka. Také jsme si nalepili do deníčků plán na další týden a některé děti s námi individuálně konzultovaly na čem by měly pracovat dál. Stihli jsme i nácvik na akademii v aule. V úterý ráno jsme se na bloku AJ ještě zabývali tématem Nature a hráli různé hry na procvičování slovní zásoby podle výběru dětí. Vyplnili jsme také sebehodnocení za měsíc listopad. Pak si každý individuálně pracoval na čem potřeboval, jak z ČJ, tak z MA. Pak pokračovaly individuální konzultace s Ivetou - plánování další práce a doporučení vhodných pomůcek pro tuto práci. V monte družině jsme si četli z knihy "Hurá do lesa" o tom, co se děje v lese v prosinci a jak se lesníci a myslivci v zimě starají o zvířata. Dále jsme ještě stihli zopakovat písničky i tance na akademii. Ve středu ráno v bloku VV děti ještě s chutí tvořily další věci na vánoční trhy. V naší třídě se zdobily perníčky, které jsme upekli na kroužku angličtiny. Děti si také samy zdobily adventní věnec. Jako adventní úkol jsme nacvičili a zatančili Čertovskou polku. Ve středu i ve čtvrtek měl každý na výběr zúčastnit se jedné matematické prezentace - buď perlové řetězy, nebo násobková tabulka. Obě pomůcky jsou zaměřené na názorné představení malé násobilky. Pak si děti jako následnou práci vyplňovaly pracovní listy s nově ukázanou pomůckou. Některé děti si také četly svou knihu. Ve čtvrtek ráno jsme oslavili narozeniny s Anahit jejím narozeninovým rituálem. Také k nám zavítal Mikuláš s čerty a anděly. My jsme čertům řekli, že skoro všechny děti byly hodné, a ty, co občas nebyly, tak si na to dají pozor. Zazpívali jsme jim Čertovskou polku a sklidili potlesk i od čertů. Potom jsme pokračovali v individuálním plánování a rozebírali sebehodnocení, probíhaly další matematické prezentace a měli jsme zkoušku na akademii v aule. Odpoledne si děti dokončovaly rodinné stromy s daty narození svých příbuzných. V pátek ráno při PČ jsme připravovali zboží na vánoční trhy a vyráběli vločky na okna. Následovala zkouška na akademii. Při geometrii jsme vyrazili ven a měřili délku, výšku a šířku různých objektů pomocí pásma a matematických tyčí. Zjistili jsme například, že zábradlí před školou je dlouhé 72 m 40 cm, a že měření pásmem je přesnější. Na závěr týdne jsme uspořádali čtenářskou dílnu a sdíleli si podle zápisků ve čtenářských denících, co kdo četl v listopadu. Program na příští týden: ČJ - úkol týdne - přepis básničky s vánočním tématem podle vlastního výběru do sešitu na ČJ, naučit se básničku nazpaměť a zarecitovat ji MA - úkol týdne - opakování učiva ( příklady, slovní úlohy, porovnávání čísel, číselné řady do 100) KV - prezentace rodokmenu, druhy kalendářů
V úterý připomínáme akci vánoční trhy, která se koná v prostorách školních chodeb od 14:30 do 16 hodin. Výtěžek z této akce bude tentokrát poslán za všechny montessori třídy na různé charitativní projekty. Za naší třídu jsme vybrali útulek pro zvířata v Bohnicích, který zároveň slouží jako terapeutické centrum pro pacienty v tamní léčebně. Potřebují hlavně korunky na žrádlo a ubytování pro zvířátka. Ve středu budou všechny montessori třídy vystupovat na školní akademii. Začátek je v 18 hodin a budeme účinkovat jako první. Děti prosím přiveďte do naší třídy v 17:30 hodin. Je důležité, aby návštěvníci akademie zůstali v aule po celou dobu až do jejího skončení. Pokud by chtěl někdo odejít dříve, rušil by představení ostatních tříd. Také budete mít zajímavé srovnání. Po skončení akademie si své dítě opět vyzvednete ve třídě. Kostýmy si mohou děti přinést už v pondělí. Za sekci zpěváků a hudebníků připomínám:
zpěváci a muzikanti - svetr a zimní čepice, eskymáci - kožešinová vesta nebo bunda, ušanka nebo kapuca s kožíškem, rukavice, medvědi - bílé oblečení, psi - zimní čepice, jednobarevné oblečení např. bílé, hnědé, černé, zrzavé a 2 dlouhé ponožky Snad jsme na nic důležitého nezapomněly. Případné dotazy rády zodpovíme.
Přejeme všem krásný druhý adventní víkend.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
13. TZ 25.11.-29.11. 2019
Milí rodiče,
posíláme Vám 13. týdenní zprávu. Tento týden se už zvolna nesl v duchu nadcházejících Vánoc, tvořili jsme výrobky na vánoční trhy a v aule proběhla první zkouška vystoupení na akademii. Děti stihly udělat velký kus práce s pomůckami. V pondělí jsme spolu s ostatními monte třídami zhlédli muzikál “Marcel hledá kapelu” v divadle Radka Brzobohatého. V úterý si děti v bloku angličtiny opakovaly slovní zásobu a soustředily se na “Where is?”. Dále po skupinách proběhla prezentace na slova nadřazená a podřazená. Pak jsme se společně přesunuli do auly a nacvičovali hudební a taneční vystoupení. V odpolední monte družině se některé děti ještě zabývaly stromem a jeho stavbou nebo fázemi Měsíce, ostatní se věnovaly samostatné práci dle potřeby. Ve středu děti jako obvykle společně tvořily ve smíšené výtvarné dílně: v jedné třídě se vyráběly betlémy, v další andělé a ještě v další vánoční svícínky. Po výtvarném bloku jsme si na kruhu zahráli hru na poznávání montessori pomůcek. Pak s nimi děti pracovaly dle týdenního plánu. Ve třídě panovalo hluboké soustředění a bylo patrné, že práce nám všem působí radost. Některé děti spolupracovaly, jiné se pohroužily do samostatné práce. Dopoledne jsme uzavřeli na kruhu společným zhodnocením a děti se podělily o nové poznatky. Čtvrteční kruh jsme na přání dětí věnovali hře na ticho. Pak jsme si zahráli krátký kvíz s otázkami z čj, ma a kosmické výchovy. Po zbytek dopoledne pak každý pracoval na čem potřeboval. Uvědomili jsme si, že hra na ticho nám pomohla vytvořit klidnější a tišší prostředí k práci, což jsme všichni uvítali. V odpolední monte družině jsme volně navázali na příběh o vývoji člověka a začali jsme si vypracovávat rodinné stromy. Děti se pro pátrání po svých předcích velmi nadchly. S Vaší pomocí si mají zjistit jména předků a příbuzných, která neznají a zapsat si je do deníčků, aby si je mohly doplnit do stromu. V této aktivitě budeme pokračovat. V pátek při PČ jsme lepili a vystřihovali vánoční hvězdy. Pak se každý věnoval četbě vlastní knížky, děti se velmi dobře soustředily. HV proběhla tentokrát v angličtině s rodilým mluvčím Yangem. Děti se naučily názvy a zvuky zvířat a zazpívaly si písničku “Old MacDonald Had a Farm”, Yango je doprovázel na cajón. Nakonec jsme si rozdělili úkoly a uklízeli třídu, která už to potřebovala jako sůl.
CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM TÝDNU:
ČJ a ČT - úkol týdne na slova nadřazená a podřazená - četba a vyprávění o měsíci prosinci a adventní době MA a GE - úkol týdne - počítání s Mikulášem - odhad a měření venku, povinná prezentace na perlové řetězy, procvičování výměny v řádech, sčítání a odčítání s pomůckami KV - rodina a rodokmen - shrnutí, kalendář , následná práce: buď zkoumání počtu dnů v každém měsíci + výroba knížečky, nebo zkoumání významných dnů a státních svátků ČR + výroba knížečky nebo výroba osobního ročního kalendáře Ve čtvrtek k nám do třídy zavítá Mikuláš, Čerti a Andělé (9. třída).
Chceme poděkovat za spolupráci všem, kteří nám obratem dodali chybějící údaje k vratkám za ŠVP, moc nám to pomohlo.
Přejeme Vám příjemný víkend a první adventní neděli.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
12. TZ 18.11-22.11. 2019
Dobrý den,
zasíláme Vám 12. týdenní zprávu. Náš pracovní týden začal tentokrát v úterý. Děti si ještě dokončovaly úkol týdne z ČJ a MA. Dostaly také nový týdenní plán, který si nalepily do deníčků. Úkol týdne je tentokrát zaměřený prakticky - pracovat s alespoň 2 montessori pomůckami z ČJ i z MA. V bloku AJ jsme procvičovali slovní zásobu "Nature", podívali se na jednotné a množné číslo s přidáním koncovky -s a opakovali si všechny doposud probrané otázky pomocí krátkých konverzačních her. Odpoledne jsme procvičovali již probraná témata - fáze Měsíce, stavba stromu, ovoce, zelenina, obiloviny, listnaté stromy ap. formou výroby knížeček a práce s přikládacími kartičkami a prac. listy. V této aktivitě budeme pokračovat i příští týden. Ve středu ráno se děti ze všech monte tříd promíchaly na vánoční tvoření - práce s voskem, barvení soli, výroba přáníček a výroba kulis na vánoční akademii. Pak jsme se ponořili do práce s montessori pomůckami z ČJ i MA. Děti pracovaly s přikládacími kartičkami v ČJ na téma povolání, rodina, lidové písničky, druhy vět ap. V MA pracovaly s přikládacími sčítacími a odčítacími tabulkami, se známkovou hrou, barevným i zlatým perlovým materiálem, malým počítadlem, násobkovou tabulkou, stovkovou tabulkou a vyplňovaly si k nim kartičky nebo knížečky s příklady.
Ve stejném duchu jsme pracovali s těmito pomůckami i ve čtvrtek. V tento den jsme také oslavili narozeniny s Matyldou a ochutnali její výborný bezlepkový dort. Poslední dopolední hodinu děti psaly do písanek a četly si každý svou knihu. Po obědě jsme si četli z knihy Emušáci o pocitech smutku a radosti a povídali si o tom, v jakých životních situacích děti i dospělí prožívají smutek a zda jej mohou nějak zmírnit. Také jsme si zahráli hru na otázky. Každý napsal na lísteček otázku, na kterou by se rád zeptal kamaráda. Část odpolední monte družiny jsme nacvičovali na vánoční akademii. V pátek jsme se po kruhu přesunuli ke třeťákům, kteří nám po skupinkách prezentovali příběh o vývoji člověka. Zůstali jsme celé první dvě hodiny, pak jsme se šli provětrat na dvůr. Třetí hodinu jsme věnovali diskuzi. Hodnotili jsme prezentace třeťáků a říkali si, co nás nejvíce zaujalo. Protože jsme si připomněli, že poslední vývojovou etapu člověka píšeme dále i my, rozvinula se vášnivá debata na téma ochrany planety a živočišných a rostlinných druhů. Děti měly spoustu otázek, podnětů a nápadů. Pak jsme se věnovali tázací větě, každý si vylosoval jednu otázku z těch, které jsme ve čtvrtek napsali a postupně jsme na ně odpovídali. V poslední části dopoledne si každý četl svou knížku a některé děti si zapisovaly do čtenářských deníků. V příštím týdnu budeme pokračovat v intenzivnější práci s montessori pomůckami. Obě jsme se shodly, že tyto aktivity posouvají všechny děti dopředu a vzbuzují u nich pocit radosti a uspokojení, při samotné práci s pomůckou i při jejím dokončení. Toto pondělí půjdeme do divadla Radka Brzobohatého. Vzhledem k tomu, že divadlo začíná již v 8:30 h, odchod ze školy bude již v 7:40 h. Děti si vezmou s sebou svačinky a pití. Dále Vás chceme poprosit, abyste nám obratem zaslali číslo účtu, kam máme zaslat vratku za letní školu v přírodě, pokud jste tak ještě neučinili. Zkontrolujte společně s dětmi tabulku na dveřích třídy, kdo má již 3 pozdní příchody a domluvte se, co dítě upeče nebo ukuchtí jako omluvu pro ostatní. Od středy do pátku budu na úplně posledním bloku Montessori kurzu. Omluvenky prosím směřujte v těchto dnech na Zuzku. Program na příští týden: ČJ a ČT úkol týdne - práce s 2 montessori pomůckami podle nabídnutého výběru z možností, povinná prezentace -slova nadřazená a podřazená, písanka, čtení vlastní knihy
MA a GE úkol týdne - vypracování 1 knížečky nebo sady karet s 1 pomůckou, pokračování prezentací (násobková tabulka, malé počítadlo, známková hra, perlové řetězy), rýsování časové osy, druhy čar - úkolové kartičky KV - pokračování opakování probraných témat s pomůckami (strom, fáze Měsíce, rostliny), zkoumání původu, vývoje a potřeb lidí podle vybraného tématu
Přejeme všem hezkou neděli.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
11. TZ 11.11.-15.11. 2019
Dobrý den,
posíláme Vám 11. týdenní zprávu. Tento týden jsme se hodně zabývali výročím Sametové revoluce a děti zažily několik zajímavých akcí. V pondělí ráno děti vyprávěly zážitky z víkendu. Dále probíhalo nacvičování na vánoční akademii - některé děti si vybraly tanec a jiné budou zpívat nebo instrumentálně doprovázet dvě písničky. Dále si každý pracoval podle potřeby - úkoly týdne, písanky, práce se známkovou hrou, malým počítadlem, perlovým materiálem, pomůckou na druhy vět ap. Poslední hodinu se děti rozdělily do skupinek a každá dostala za úkol připravit si vyprávění známé pohádky podle plakátu s dějovými obrázky. V úterý jsme si zadávali nový úkol týdne. Z MA mají děti vypočítat pracovní list s příklady na + a - do 30 s pomůckou nebo bez ní, podle potřeby. Z ČJ doplňují znaménka na konci věty podle druhů vět a mají na každý druh vymyslet 1 svojí větu. Nový úkol týdne budeme zadávat v úterý. V bloku AJ začaly obě skupinky nové téma - Nature. Po obědě každá skupinka převyprávěla svou pohádku, někdo ji dokonce pojal i jako dramatizaci a užili jsme si při tom dost legrace. Odpoledne jsme dokončovali prezentaci pro ostatní - prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory. Ve středu jsme se věnovali Sametové revoluci. Program na celé dopoledne k tomuto tématu si pro nás úžasně připravila a zpracovala profesionální průvodkyně a maminka 3 kluků Tereza Rafoth. Děti nejprve zhlédly dobové fotografie a obrázky z knihy Země A, které jim přiblížily naší společnost před 30 lety. Pak jsme se vydali na komentovanou procházku po Příkopech, dále na Můstek a Václavské náměstí. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí nejen o listopadu 1989, ale také o naší historii. Ve čtvrtek při bloku ČJ si každý zkusil napsat diktát na křestní jména. V MA děti převážně pracovaly na úkolu týdne. Poslední dopolední hodinu nás navštívila maminka Sylva a přinesla kufry plné hraček, se kterými jsme si hráli v 80. letech. V rámci poutavého vyprávění si děti zkusily psát i na psací stroj nebo vytočit telefonní číslo na 30 let starém telefonu. Po obědě si každý četl svou knihu. Potom jsme šli na Letnou, kde děti zhlédly prezentaci z geometrie na rovné, křivé a lomené čáry a uzavřené útvary. Pak je hledaly a zkoumaly v terénu. V pátek čekalo na děti velké překvapení. Ráno se dozvěděly, že budou hrát celoškolní únikovou hru na téma Sametové revoluce. Každá třída plnila ve skupinkách 10 úkolů a za jejich splnění dostala svazek klíčů od pana ředitele. Na závěr hry jsme se všichni sešli v aule, cinkali klíči a poslechli si Modlitbu pro Martu. Pak ještě každý ve třídě na kruhu sděloval, co se tento týden naučil nebo dozvěděl nového. Program na příští týden: ČJ a ČT úkol týdne - práce s 2 montessori pomůckami např. práce s kartičkami na docvičování čtení, skládání párů slov nebo vět na zvolené téma (povolání, rodina, české písničky, roční období), pomůcka na druhy vět, dále písanka, čtení vlastní knihy MA a GE - úkol týdne - vypracování 2 knížeček nebo sad karet se 2 pomůckami, pokračování prezentací (násobková tabulka, malé počítadlo, známková hra), rýsování časové osy KV - opakování probraných témat s pomůckami (strom, fáze Měsíce, vznik života na Zemi), příběh O původu lidí Připomínáme pondělní ředitelské volno. Děti mají možnost trávit čas v ŠD a naobědvat se. Dále připomínáme, že vybíráme závazné přihlášky na zimní školu v přírodě. Také potřebujeme číslo Vašeho účtu, abychom Vám mohli vrátit přeplatek za minulou ŠVP. Číslo můžete poslat emailem nebo nám ho předat na papíře.
Přejeme všem krásný sváteční sametový víkend.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
10. TZ 4.11.-8.11. 2019
Dobrý den,
zasíláme Vám 10. týdenní zprávu. V pondělí jsme kontrolovali úkol týdne a zadávali si nový. V matematice děti řeší zápis a výpočet slovních úloh, v ČJ doplňují přídavná jména k postavám z pohádek. Při čtení jsme měli čtenářskou dílnu a některé děti představovaly knihu, kterou přečetly v říjnu. Všichni také vyplňovali sebehodnocení za měsíc říjen. Pokud jste tak ještě neučinili, projděte ho prosím spolu s dítětem a podepište. Děti ho pak přinesou zpět. V úterý jsme se na bloku angličtiny zaměřili na poslechy na school objects. Také jsme hráli hry na opakování slovní zásoby a měli jednoduchou konverzaci s otázkami a odpověďmi typu: How many...? What is it? Is it a...? Yes, it is. No, it isn't. Zbytek dopoledne děti pracovaly na úkolech týdne, s montessori pomůckami a psaly do písanek. Po obědě jsme si četli další příběh z knihy Emušáků o tom, jak je důležité a ne vždy snadné se starat o rostliny a domácí mazlíčky. Odpoledne po skupinkách děti prezentovaly listnatý strom podle výběru. Pak začaly zpracovávat téma o vzniku a vývoji života na Zemi - někdo individuálně a někdo ve skupinkách. Ve čtvrtek měly děti dvouhodinový blok mediální výchovy v rámci projektu O2. Společně s odborníkem na tuto problematiku rozebírali např. hry, které hrají na počítači a různé druhy komunikace s někým jiným a vyhodnocovali bezpečnost těchto situací. Všichni se také zúčastnili prezentace na druhy vět. Na závěr každý vymyslel, napsal a přečetl svou vlastní větu a zařadil ji do sloupce podle druhu - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a zvolací věta. Kromě obvyklých aktivit pokračovala čtenářská dílna. Po obědě jsme si četli a povídali o lese, a co se v něm děje v měsíci listopadu. Děti se například dozvěděly, jak a proč opadávají listy u listnatých stromů. Pak jsme pokračovali ve zkoumání prvohor, druhohor, třetihor a čtvrtohor. Děti zpracovávají získané informace ve formátu plakátů nebo časových os. V pátek jsme začali nacvičovat na vánoční akademii. Některé děti si vybraly zpívání, jiné tancování. Ve druhém bloku se každý zúčastnil jedné ze tří nabídnutých prezentací z matematiky. Týden jsme uzavřeli posezením na kruhu a povídali si, co jsme se tento týden dozvěděli nového. Program na příští týden: Protože byla tento týden výuka neplánovaně kratší, úkol týdne si budeme zadávat až v úterý a některé aktivity přesouváme do příštího týdne. ČJ a ČT - úkol týdne na procvičování druhů vět, diktát slov, vyprávění pohádky podle dějových obrázků, individuální četba, pohádka jako literární útvar MA a GE - úkol týdne na + a - v oboru do 30, pokračování prezentací - známková hra, malé počítadlo, násobková tabulka (násobky čísla 2), přímka, křivka, lomená čára - prezentace venku KV - dokončení zpracování a prezentování prvohor, druhohor, třetihor a čtvrtohor, vycházka ke 30. výročí sametové revoluce s maminkou Terezou - profesionální průvodkyní
Přejeme všem klidný podzimní víkend.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
9. TZ 28.10.-1.11. 2019
Dobrý den,
zasíláme Vám 9. týdenní zprávu z kratšího školního týdne. Ve čtvrtek jsme si ráno na kruhu povídali o nadcházejících svátcích - 31.10. Halloweenu, 1.11. svátku Všech svatých a o Dušičkách 2.11. Pak některé děti kontrolovaly, zda mají dokončené úkoly týdne z dřívějška. Všichni si vybrali počítání a pracovní listy z ČJ s halloweenskou tematikou. Dále jsme pracovali s různými montessori pomůckami z polic na matematiku a ČJ a následovala individuální četba knih. Odpoledne každý prezentoval své zápisky a nákresy z pozorování Měsíce o prázdninách. Ti, co zapomněli, mají fáze Měsíce pozorovat a zapisovat tento víkend. Děti také ještě ve skupinkách dolaďovaly své zápisky o listnatých stromech - lípa, dub, javor a bříza. Prezentace jsme přesunuli na příští týden. V pátek jsme navštívili Olšanské hřbitovy. Přečetli jsme si řád hřbitova a zastavili jsme se u pomníků a hrobů některých významných osobností. Vyprávěli jsme si o jejich odkazu, životě a díle - Miroslav Tyrš a Jindřich Fugner, K.J.Erben a Jan Palach. Kdo chtěl, zapálil si svíčku na pietním místě k tomu určeném. Program na příští týden: V pondělí budeme mít čtenářskou dílnu, kterou jsme nestihli v pátek. Děti budou vyplňovat sebehodnocení za měsíc říjen. V tomto týdnu a na začátku příštího týdne by měly proběhnout všechny individuální konzultace s rodiči a dítětem. Zatím se Vás zapsalo 8. Pokud se Vám mnou vypsané termíny nehodí, přijďte se domluvit. Bylo by dobré, kdyby se nám podařilo konzultace zvládnout v časovém rozpětí 2 týdnů. Když trvají déle, je to pro nás fyzicky hodně náročné. ČJ a ČT - prezentace na druhy vět, lit. útvar pohádka a vyprávění pohádky dle výběru podle dějových obrázků, četba pohádek K. J. Erbena. Ma - slovní úlohy a jejich rozbor se zápisem, rozklady do 30, 1 povinná prezentace - známková hra, malé počítadlo nebo násobilka čísla 2. GE - přímka, křivka, lomená čára - zkoumání venku. KV - listnatý strom - prezentace dětí, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory - skupinová práce na vybrané téma.
Přejeme všem hezký a klidný víkend.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
8.TZ 21.10.-25.10. 2019
Dobrý den,
posíláme Vám 8. týdenní zprávu.
V pondělí jsme kontrolovali úkol týdne a zadávali si nový týdenní plán i úkol týdne. V úterý si děti na angličtině opakovali se Zuzkou oblíbenou písničku My school, gramatiku a slovní zásobu. Odpoledne jsme se vrátili ke kosmickému příběhu, zaměřili jsme se na Měsíc a jeho fáze. Ve středu si děti na společné výtvarné dílně vyráběly halloweenské dekorace - netopýry, dýně, kostlivce a pavouky. Pak se věnovaly individuální práci. Ve čtvrtek proběhla jedna společná prezentace - seznámení se s přídavnými jmény a prezentace sčítání do 1000 se známkovou hrou pro zájemce. Monte družina byla věnována stromu a jeho stavbě, ve Stromovce jsme pak stromy zkoumali a každý si zakresloval a popisoval 1 strom podle výběru do deníku do divočiny. V pátek děti ze 3. a 4. C druhákům a prvňáčkům představily příběh o vzniku života na Zemi formou skupinkových prezentací. Pak měly naše děti výtvarnou dílnu v angličtině. Vyrobily si lva a seznámily se s rodilým mluvčím Romeem z JAR. Na prázdniny dostaly některé děti domů k dokončení práci, kterou nestihly ve společně naplánovaných termínech dokončit. Všechny děti si odnesly domů deníky do divočiny, aby si zpracovaly prázdninový úkol - pozorování Měsíce. Každý večer mají zapsat a zakreslit jak měsíc vypadá a v kolik hodin ho pozorovaly. Dále si připravit nebo dočíst 1 povinnou knihu za měsíc říjen.
Program na příští týden: Podzimní prázdniny potrvají do 30.10. včetně. Ve čtvrtek 31.10. budeme kontrolovat úkoly týdne. Děti mají tentokrát o pár dní více času si je dokončit. Připomeneme si také tradici Halloweenu a její původ. Celý den bude laděný v tomto duchu včetně MA a ČJ. Halloweenské převleky budou u nás vítány. Děti budou také dokončovat téma listnatý strom podle výběru a prezentovat ho ostatním ve třídě. V pátek 1.11. se vypravíme na Olšanské hřbitovy, kde si připomeneme svátek všech zesnulých - dušičky. Pokud to stihneme, budeme mít poslední hodinu čtenářskou dílnu a představovat si knihy, které děti přečetly v měsíci říjnu. Nový úkol týdne děti dostanou v pondělí 4.11. Od čtvrtka 31.10. se můžete zapisovat na čtvrtletní individuální konzultace na seznam umístěný na dveřích třídy. Jako přílohu posíláme opět 5 fotografií. Dále Vám v dalším emailu posíláme jako bonus, jak se děti rozparádily při hodině AJ při zpěvu jejich oblíbené písně.
Přejeme všem hezké podzimní prázdniny.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
7. TZ 14.10.-18.10. 2019
Milí rodiče,
zasíláme Vám 7. týdenní zprávu. V pondělí jsme si na kruhu vyprávěli zážitky z víkendu a děti si ukazovaly věci, které přinesly z domova. Zkontrolovali a zadali jsme si nový úkol týdne. Nově děti dostaly plán práce na týden 14. - 20.10., který si vlepily do deníčků. V plánu jsou rozepsány aktivity, které jsou v rámci úkolu týdne povinné a zároveň je rozšířen o nabídku dalších volitelných aktivit, které rozvíjí probíraná témata. Tento plán by měl dětem pomoci lépe si rozvrhnout práci a zpřehlednit jim dosažené pokroky. V úterý jsme zavítali do Bia Oko na Anifilm. Zhlédli jsme pásmo animovaných filmů o sportech, které se dětem velmi líbily. Dále jsme pokračovali ve vypracovávání úkolů týdne, psaní v písankách, některé děti dokončovaly práci s perlovým materiálem a pěnovými deskami a také četly texty s porozuměním. V monte družině jsme si promítli krátký film "Kája a matematika" o sčítání a odčítání čísel vyšších než 20. Proběhla také prezentace o stavbě Země a zemských vrstvách. Jako následnou práci děti zpracovávaly pracovní list a z modelíny si vytvářely vlastní model zemských vrstev, který si na závěr rozkrojily na 2 polokoule. Středeční dopolední výtvarný blok byl tentokrát zaměřen na téma "Pohyb". Děti dle vlastního výběru tvořily ve třech různých dílnách - popartový plakát inspirovaný dílem umělce Keitha Haringa, dále koláž na téma sport a mohly si také vyzkoušet jednoduchou pohybovou animaci na papíře. Dále proběhlo několik matematických prezentací na sčítací a odčítací tabulky, násobení s barevným perlovým materiálem a spravedlivé dělení se zlatým perlovým materiálem. V poslední hodině jsme se na školním dvoře seznámili s projektem jeho revitalizace, který děti přímo nadchl. Spolu s architekty a výtvarníky si pak vyzkoušely různé plánovací, měřičské a stavební aktivity. Ve čtvrtek dopoledne jsme navštívili skleník Fata Morgana v Botanické zahradě Troja. Při komentované prohlídce jsme zvládli cestu kolem světa za 225 metrů. Podívali jsme se na různé světadíly a poznávali jejich typickou flóru. V odpolední monte družině si děti pracovaly na čem potřebovaly dle týdenního plánu. V pátek při PČ s Lenkou lepily část listu a dokreslovaly ji pastelkami a fixami. Vznikly parádní výtvory. Při HV jsme zjišťovali, jak vypadá zvuk. Řekli jsme si, co je zvukové vlnění a jaké má frekvence. Pak děti ve skupinkách vytvářely zvukovou kulisu k určité scenerii na obrázku. Dále pak měly prostor na samostatnou práci dle potřeby, dokončovaly úkoly týdne, psaly do písanek, četly. V závěru dne jsme se všichni společnými silami vrhli na úklid třídy.
Přejeme všem krásný podzimní víkend a těšíme se na příští týden.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
6. TZ 7.10.-11.10. 2019
Dobrý den,
zasíláme Vám 6. týdenní zprávu. V pondělí ráno jsme si vyprávěli o zážitcích z víkendu a některé děti ještě dolaďovaly úkol týdne k odevzdání. Po pohybových hrách při TV s Míšou a Luckou jsme měli čtení. Zadávali jsme si nový úkol týdne - 1 pracovní list z MA zaměřený na číselné řady do 1000 a poznávání různých geometrických tvarů a 1 pracovní list z ČJ zaměřený na poznávání písmen, slabik, slov a vět. Pak děti recitovaly básničky o podzimu, které si vybraly minulý týden. V úterý jsme při bloku AJ probírali slovní zásobu vztahující se ke škole a třídě a procvičovali ji pomocí her a písničky. Pracovali jsme také s novými barevnými učebnicemi Our world. Zahráli jsme si i pohybové hry na procvičení instructions. V 2. dopoledním bloku si děti pracovaly podle potřeby - tj. na úkolech týdne, psaní do písanek, opravách pracovních listů, četbě textů s porozuměním, pracovních listech z MA (více, méně, odhad, slovní úlohy) a používaly pomůcky z polic ČJ a MA. Odpoledne jsme ještě společně s 1. třídou pokračovali v pokusech se skupenstvími a zapisovali si jejich názvy, průběh pokusů, a co jsme zjistili. Například barevné pokusy s vodou, pokusy Sopka a Detektiv Lugol na plynné skupenství nebo napodobování koloběhu vody v přírodě s pěnou na holení. Ve středu při bloku VV si děti mohly vybrat jednu ze čtyř aktivit na téma vzduch - výroba papírového větrníku, balónu či čínského draka nebo práci s peřím - ptáka. V bloku MA a ČJ jsme s poslední skupinkou dokončili prezentaci rýsování a měření úsečky. Děti si také četly ze svých knih a na závěr vyučování vyplnily sebehodnocení za měsíc září. Sebehodnocení budou děti vyplňovat za každý měsíc. Pak si je vybereme a pokud máme jiný názor na konkrétní vyplněný bod, vyplníme jinou kolonku jinou barvou tak, jak vidíme, kde se dítě právě nachází v dané oblasti. Přečtěte si prosím sebehodnocení za září, která děti dnes přinesou domů. Projděte si je, podepište a pošlete nám je zpět. Přesto, že se děti teprve učí sebehodnocení vyplňovat, některé z nich to zvládly skvěle. Od pondělí si budeme vlepovat do deníčku plán týdenní práce. Tučně vytištěné úkoly budou povinné, ostatní doporučené k vypracování nebo k výběru na vypracování. Děti si pak další pondělí budou odškrtávat, co z plánu splnily. Doufáme, že tento systém jim pomůže k dobrému časovému rozložení práce na celý týden zejména v ČJ, MA a návazné práci na kosmické příběhy. Čtvrtek proběhl ve znamení matematických prezentací. Ráno na kruhu jsme dokončili sebehodnocení. Pak se každý zapsal na jednu z matematických prezentací a zúčastnil se jí. Byly to následující prezentace: opakovací prezentace na spravedlivé dělení se zlatým perlovým materiálem a na násobení s barevným perlovým materiálem, dále nové prezentace se sčítacími a odčítacími tabulkami. Pak většina dětí pracovala s různými kartičkami např. na docvičování čtení, třídění podstatných jmen, spodobu znělosti dvou souhlásek. Proběhla i tajná volba do žákovského parlamentu za plentou. Děti vybíraly ze 3 kandidátů, kteří se přihlásili. Jako zástupce naší třídy byl zvolen Jonáš a jako náhradnice Matylda. Dále jsme se zabývali literárním žánrem bajka a jejími znaky. Zuzka seznámila děti krátce s Ezopem a přečetla a rozebrala některé jeho bajky. Pak si děti utvořily 6 skupinek a každá z nich přečetla a prodiskutovala jinou bajku a seznámila ostatní děti s jejím obsahem a mravním ponaučením. Na závěr monte družiny jsme pohovořili o pokusech, které si děti vyzkoušely v úterý. V pátek ráno si každý při PČ s Lenkou vystříhal jablko s lístečkem. Ve dvouhodinovém bloku TV děti hrály na Letné fotbal a zkoušely si další sporty s Terezou. Poslední hodinu si každý četl svou rozečtenou knihu. Organizace příštího týdne: V pondělí a úterý nebude ve škole ze studijních důvodů přítomna Zuzka - omluvenky tedy posílejte Ivetě. Ve čtvrtek a pátek nebude přítomna Iveta též ze studijních důvodů - omluvenky pište Zuzce. V úterý jdeme do Bio Oka na festival Anifilm - krátké filmy o sportech. Odchod ze školy je v 8:00 hodin, návrat kolem 10:30 h. Ve čtvrtek děti navštíví se Zuzkou a Karolínou Botanickou zahradu v Tróji. Detaily a program ještě upřesníme - čekáme, jestli nám potvrdí objednávku vybraného programu. Stále nás trápí vši ve třídě a přibývají "nové případy." Prosíme o každodenní pečlivé prohlížení vlasů dětí.
Přejeme všem příjemný prosluněný víkend.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
5. TZ 30.9.- 4.10. 2019
Dobrý den,
posíláme Vám 5. týdenní zprávu. Tento týden byl pestrý na různé aktivity. Hodně jsme se věnovali příchodu podzimu a měsíce října. V pondělí ráno jsme se na kruhu kromě zážitků z víkendu vrátili i k svátku sv. Václava. Děti si připomněly legendu o sv. Václavovi, kterou jsme se podrobně zabývali již loni a doplnily ji dalšími informacemi, které si zjišťovaly doma přes víkend. Jako 3. úkol týdne si z ČJ každý vybral básničku o podzimu a bude ji zítra recitovat. Z MA si děti vypracovávají úkoly v pracovních listech na sčítání a odčítání do 22. V TV si zahrály hry na tmelení kolektivu s Míšou a Luckou. Při čtení si každý četl svou vlastní knihu. V úterý při bloku AJ děti dostaly každé svůj workbook - pracovní sešit, který si budou v průběhu roku vyplňovat. Budeme zde trénovat a vyplňovat hlavně poslechy nahrávek s rodilým mluvčím a novou slovní zásobu. Dále budou děti pracovat s učebnicemi Our world jako s doplňkovým materiálem. Udělali jsme si poslechové cvičení zaměřené na čísla a příkazy. Pak jsme opakovali slovní zásobu formou různých pohybových i stolních her. V dalším dopoledním bloku si děti poslechly příběh o vzniku geometrie a jako následnou práci některé z nich měřily různé objekty ve třídě podle zadání na úkolových kartách. Další děti rýsovaly a měřily úsečky různých velikostí v sešitě, jiné si vyzkoušely vrstvení geometrických tvarů nebo skládání geom. obrazců podle předlohy a do sešitů si dělaly náčrtky toho, co postavily. Poslední dopolední hodinu většina dětí pracovala na úkolu týdne, někdo psal také do písanky nebo plnil úkoly k textu Jezera a oceány zaměřené na čtení s porozuměním. V monte družině jsem si četli a diskutovali o tom, co zajímavého se děje v lese v říjnu. Pak si děti ještě doplňovaly informace z encyklopedií k zápiskům z minulého týdne (pozorování stromů, keřů, plodů a počasí ve Stromovce). Své poznatky pak prezentovaly ostatním. Ve středu ráno jsme měli dvouhodinový blok VV na téma práce s přírodninami. Děti si vybíraly jednu ze čtyř aktivit - zvířátka z lepených listů, kompot z tiskátek vyrobených z jablek, žaludy z papíru, frotáž s listy. Ve všech 4. třídách opět vznikly úžasné výtvory plné fantazie. Po velké přestávce jsme si zahráli hru s podstatnými jmény. Každý napsal na lísteček své křestní jméno, na další pak oblíbené zvíře. Dále si každý přinesl na kruh svou oblíbenou věc a opět ji zapsal. Následovalo společné roztřídění lístečků na jména osob, názvy zvířat a věcí. Pak děti pokračovaly ve vypracovávání úkolů týdne a v dalších aktivitách z ČJ a MA podle potřeby. Ve čtvrtek se děti zúčastnily v malých skupinkách hned několika prezentací z MA: Malé počítadlo pro číselné řády, sčítací a odčítací prstové tabulky, tabulky na sčítání s přikládáním a znázorňováním. V bloku ČJ psaly do písanek, učily se básničku o podzimu nazpaměť a pracovaly s různými kartičkami z polic na docvičování čtení. Nejvíc se děti těšily na odpoledne, protože jsme společně s prvňáčky dělali pokusy zaměřené na skupenství a koloběh vody. V pokusech budeme pokračovat i příští týden. V pátek si při PČ děti vyrobily ježka s Lenkou a Ivou. Pak jsme měli dvouhodinový blok HV. Opakovali jsme oblíbené písničky z loňska a učili se novou píseň Mravenci. Také jsme dělali zábavná dechová cvičení s provázky - hady a šli na školní dvůr, kde jsme si zkoušeli rytmicko- pohybová cvičení (cval, klus, pochod) v rytmu tamburíny. Poslední hodinu jsme naposledy věnovali čtení z prázdninových deníků. Pak jsme si vysvětlovali kritéria zápisu do čtenářských deníků ve 2. třídě. Děti si je do deníků vlepily. Přečtené knihy si mohou zapisovat jak ve škole, tak doma. Na závěr této týdenní zprávy bychom chtěly jménem Barbory Ludvíkové i našimi jmény ze srdce poděkovat všem dětem, které se vzdaly svých hraček a všem rodičům, kteří nám hračky připravili a přinesli. V nejbližších dnech poputují do Etiopie k dětem, které by je jinak pravděpodobně nikdy neměly. Tímto velice děkujeme i Barboře, která je ochotná se s 2 těžkými kufry vláčet tak daleko. Lidský a morální rozměr této akce má pro naše děti nevyčíslitelnou hodnotu...
S pocitem dojetí končíme týdenní zprávu a přejeme všem hezký a klidný zbytek neděle.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
4. TZ 23.9.-27.9. 2019
Dobrý den,
zasíláme Vám 4. týdenní zprávu. Září prožíváme v duchu oslav několika narozenin.
V pondělí ráno jsme opět slavili narozeniny, tentokrát se Stelou. Následovala hodina TV s Míšou a Luckou. Děti si s nimi zahrály své oblíbené pohybové hry. Následovala kontrola úkolu týdne a zadání nového. Z matematiky děti vypracovávají číselné řady, příklady na sčítání, odčítání a porovnávání větších a menších čísel. Z ČJ si vytvářejí seznam 25 jmen spolužáků nebo českých měst či různých států, a pak je řadí podle abecedy. Dále následovalo psaní do písanek, čtení knih a někdo se hned pustil do vypracovávání úkolu týdne. V úterý ráno jsme měli dvouhodinový blok angličtiny. Probírali jsme geometrické tvary a základní školní potřeby. Děti si také opakovaly barvy, čísla, jídlo a další slovíčka, která už znají z loňska. Vypracovávaly pracovní listy dle výběru a pracovaly i s různými obrázkovými a písmenkovými puzzles, anglickými šuplíčky s popisky a dalšími hrami. Po velké přestávce jsme zhlédli velký příběh o vzniku Země v podání Ivy. Jako následnou práci jsme si vyráběli knížečku "Moje místo ve vesmíru". Děti se zamýšlely nad tím, kam vlastně patří: moje adresa, město, stát, světadíl, planeta, sluneční soustava, Mléčná dráha, vesmír. Odpoledne si každý uklízel ve své složce a po konzultaci s námi pracoval na čem potřeboval. Ve středu ráno měly děti dvouhodinový výtvarný blok na téma "Vznik Země." Každý se zapsal na techniku abstrakce, která ho zaujala - práce s papírem, s barvou a solí nebo s barvou a rozfoukáváním brčkem. Všechny děti si tuto aktivitu velice užily. Příští středu čeká děti tvoření s přírodninami čtyřmi různými technikami. Po VV jsme podrobněji rozebrali střídání léta a podzimu a názorně si ukázali na glóbusu, co se děje se zeměkoulí ve fázi podzimního slunovratu. Dále děti pracovaly na úkolech týdne, matematických pěnových deskách, písankách ap. Také jsme zkoumali nové pomůcky v policích na ČJ. Ve čtvrtek ráno jsme oslavili narozeniny společně s Vincentem a těsně před obědem s Karolínou. Dopoledne v bloku MA se některé děti zúčastnily prezentace na sčítací prstové tabulky, některé děti rýsovaly úsečky dle zadání a provedly kontrolní měření přesnosti. V bloku ČJ si všechny děti napsaly diktát psacích písmen a křestních jmen. Pak následovalo individuální čtení a práce s pomůckami na docvičování čtení. Po obědě jsme společně opravovali diktát - každý opravoval sešit někoho jiného. Odpoledne jsme se vydali do Stromovky s deníky do divočiny a zkoumali, jak se příroda na podzim proměňuje. Všímali jsme si stromů, keřů, plodů a počasí. Své poznatky budou děti příští týden prezentovat ostatním. V pátek ráno si děti při PČ s Ivou a Lenkou vyráběly ohryzek z papíru. Následoval dvouhodinový blok pohybových her a cvičení s Terezkou. Při ČJ pak některé děti pracovaly na úkolu týdne, jiné si četly vlastní knihu nebo zápisky ze svého prázdninového deníku kamarádům. Některé děti si po konzultaci s námi vzaly domů úkol týdne na dokončení. Pár jedinců si také dodělá doma knihu 4 podob písmene do pondělí. Zkontrolujte prosím dětem penály. V penálu by prioritně měla být tužka č.1 a č.2, dvě plnicí pera a nůžky. Služby na úklid nám zatím bohužel stále ještě nefungují tak, jak by měly a děti často hledají psací potřeby, což je zdržuje při práci. Některé děti ještě nemají obalené sešity. Písanku můžete obalit do obalu na formát A4 a přebývající část odstřihnout. Dále připomínáme, že hračky, pastelky a další věci pro děti z Etiopie můžete nosit k nám do třídy do středy. Moc děkujeme všem, kteří už něco přinesli.
Příští týden bude ve škole působit školní inspekce. Žádáme o ranní dochvilnost, udržování pořádku v šatně, včasné řádné omluvení dětí ap., abychom si zbytečně nekazili "reputaci" naší náročné práce maličkostmi. Předem děkujeme všem dětem i rodičům za spolupráci.
Přejeme všem klidný podzimní víkend.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
3. TZ 16.9.-20.9. 2019
Dobrý den,
zasíláme Vám 3. týdenní zprávu. V pondělí ráno jsme se sešli opět na kruhu a děti vyprávěly především o svých zážitcích z víkendu. Při TV si pak s Míšou a Lucií zahrály různé pohybové hry. Po velké přestávce jsme si zadávali 1.úkol týdne v tomto školním roce. Obsahuje opakování z ČJ a z MA. Úkoly týdne si budeme zadávat a kontrolovat vždy v pondělí. Při čtení si děti četly každý svou knihu podle vlastního výběru. Také jsme si vyčlenili jednu poličku v třídní knihovničce na knihy, které mají děti právě rozečtené. Pokud chtějí pokračovat ve čtení doma, mohou si knihu samozřejmě vzít domů a přinést si jí do školy druhý den. Stejné pravidlo platí i pro písanky. V úterý ráno byly děti rozděleny do 2. skupin a měly dvouhodinový blok angličtiny se mnou a Romanou Frkovou. Opakovaly si slovní zásobu z loňského roku a dokončily knížečku book about me - My Life. Pak jí ukázaly a odprezentovaly kamarádům. Příští týden dostanou pracovní sešity - workbooks, které budou hrazeny z peněz Montessori spolku. Pak děti viděly krátkou prezentaci z geometrie o přímce, polopřímce a úsečce, narýsovaly si je a úsečky změřily. V malých skupinkách si také vyzkoušely vrstvení barevných geometrických tvarů a vytvářely stavby ze sirek podle předlohových karet. Odpoledne jsme šli do parku na Letnou, kde jsme pomocí barevných klubíček vlny měřili a znázorňovali vzdálenost planet od slunce ve zmenšeném měřítku a poskládali a předvedli sluneční soustavu prvňáčkům. Ve středu ráno jsme měli dokonce dva narozeninové rituály - s Josífkem a Vládíkem a pochutnali si na ovocném pohoštění, které si pro nás připravili. Při bloku VV jsme si rozdělili úkoly a namalovali sluneční soustavu se všemi známými planetami, některými trpasličími planetkami a mlhovinou. Při ČJ jsme si pak za zvuků vesmírné relaxační hudby zahráli hru Abeceda. Každý přiřazoval k velkému tiskacímu písmenu pohyblivé abecedy jeho psací podobu. Děti také pokračovaly v psaní do písanek a četly si každý svou knihu. Čtvrtek strávily děti s Karolínou a pokračovaly ve vypracovávání úkolu týdne a další zadané práci z ČJ a MA. Odpoledne podnikly výpravu na vyhlídku na Letné, kde si zakreslovaly a popisovaly pražské památky a zajímavá místa Prahy. V pátek ráno si se Zuzkou povídaly o tom, na co se těší o víkendu. Při PČ si dokončovaly loď na moři z papíru, kterou začaly tvořit minulý týden s Ivou a Lenkou. Vznikly velmi sugestivní výtvory, které si vystavíme. O přestávce si při svačině užily příjemného, leč už citelně podzimního slunce na dvoře. Při HV jsme si zazpívali, povídali si o různých hudebních žánrech a pouštěli si ukázky. Děti si poslechly lidovou písničku, vážnou hudbu, jazz, rock and roll, hip-hop a rap, při ukázkách si i zatančily. Společně jsme dokončovali také model sluneční soustavy, na němž děti ve skupinkách pracovaly už při VV. Poslední hodinu jsme věnovali čtení, některé děti si přečtené knížky zapisovaly do čtenářských deníků.
Přejeme všem klidný víkend.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
2. TZ 9.9.-13.9. 2010
Dobrý den,
zasíláme Vám 2. týdenní zprávu. Tento týden byl trochu hektický hlavně díky pondělní a úterní akci mimo školu. V pondělí jsme se zúčastnili programu záchranných složek - policie ČR, záchranářů a hasičů na Výstavišti v Holešovicích. Děti se dozvěděly mnoho cenných informací s ukázkami práce profesionálů ze všech tří oborů. Měly možnost si i prakticky vyzkoušet takové aktivity jako správné přecházení přes vozovku, jak dlouho hoří zapálená svíčka bez přístupu vzduchu, obvazování poraněné části těla či masáž srdce na figuríně. V úterý jsme kvůli odstávce vody ve škole měli náhradní program "Nafilm" v muzeu filmu. Seznámili jsme se s historií kresleného a animovaného filmu a jak se postupně vyvíjely a zdokonalovaly technologické postupy při jeho výrobě a zpracování. Největší zážitek měly děti z výroby svého vlastního filmu, ozvučení krátkého kresleného filmu v ruchárně a zhlédnutí ukázky 3D filmu. Ve středu ráno jsme měli první dvouhodinový blok VV - téma autoportrét. Děti si mohly vybrat techniku kresby tužkou, uhlem nebo barevnými křídami, a pak pracovaly v některé z našich montessori tříd, kde se jimi vybraná technika vyučovala. Pak jsme si na přání většiny dětí zahráli na elipse hru "Pavučina" a následoval blok ČJ a MA. Ve čtvrtek ráno jsme společně s Dorkou Tučkovou oslavili její narozeniny. Některé děti pak ještě ilustrovaly třídní pravidla, která nám krásně graficky zpracoval tatínek Marek. Tímto moc děkujeme. Následoval blok ČJ a MA. Děti pokračovaly v psaní písanek a ten, kdo ji právě dokončil, dostal nový díl. V MA někteří pokračovali v počítání s pěnovými deskami a barevným perlovým materiálem do 20, někdo počítal s papírovými pásy příkladů do 20 nebo do 100 a někdo pracoval s novou pomůckou - sčítacími prstovými tabulkami. Děti, které si vybraly pracovní listy, sčítaly a odčítaly do 20, řešily slovní úlohy a měřily pravítkem po centimetrech. Při čtení si každý vybral knihu v třídní knihovně a samostatně si četl. Některé děti se s námi podělily o to, co se dočetly zajímavého. Odpoledne jsme šli na Letnou do parku, kde jsme měli první letošní angličtinu. Začali jsme si vyrábět knížečku "Book about me." V pátek ráno při PČ si děti s Ivou a Lenkou vyráběly loďku na moři technikou quilling. Pak proběhly dvě hodiny TV s Terezou zaměřené na atletický běh a hry. Poslední hodinu jsme měli čtení a věnovali jsme se pokračování četby a vyprávění z prázdninových deníků. Děti se hodně těšily na přespávání ve škole. Čekal je první kosmický příběh o vzniku vesmíru pečlivě připravený a interpretovaný Zuzkou, výroba protonu a neutronu a noční bojovka v prostorách školy a na dvoře. V sobotu ráno jsme si užili společnou snídani a pochutnali si na bábovkách od maminek. Po přespání zbylo ve třídě několik věcí, přijďte se podívat do ztrát a nálezů. Dále Vás chceme požádat, zda byste nám pomohli s drobnými dodělávkami pomůcek (stříhání, překlad názvů kartiček z AJ, kopírování ap). Věci na dodělání budou připravené na židli s popisky za dveřmi ve třídě. Rády dovysvětlíme, co je přesně potřeba udělat. Na závěr bychom Vám rády připomněly výroční členskou schůzi Montessori spolku v úterý 17.9. v 17: 00 h. Za naši třídu budou kandidovat Petra Kutálková do statutárního orgánu a Květa Jedličková do rady spolku. Je důležité podpořit je
Vašimi hlasy, abychom měli kvalitní zástupce za naši třídu a mohli tak ovlivňovat a přispívat k dobrému fungování celého spolku.
Přejeme Vám příjemný zbytek víkendu.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
1. TÝDENNÍ ZPRÁVA 2.9.-6.9 2019
Dobrý den,
zdravíme Vás všechny po prázdninách a zasíláme Vám 1. týdenní zprávu z 2.C. Moc rády Vám píšeme, že náš 1. společný týden jsme prožili v klidu a velmi pohodové atmosféře. Bylo poznat, že děti se těšily nejen na sebe navzájem, ale také na naši novou třídu a dokonce i na písanky, nové pomůcky a na prvňáčky. Pondělí bylo velmi krátké. Ráno jsme se sešli v tělocvičně s prvňáčky a jejich rodiči. Přivítali jsme je v nové škole s jejich novou průvodkyní Terezou Dejmkovou. Ta si pro nás připravila příběh "Strom", který jsme si společně postavili, a tak se vzájemně s prvňáčky propojili. V úterý ráno jsme oslavili narozeniny s Tondou Spěvákem. Pak jsme losovali službu na úklid, mazání tabule a péči o květiny a šatnu a děti si připomínaly povinnosti každé služby. Pak nám někteří dobrovolníci roztřídili a popsali knihy v knihovně podle žánrů, jiní si prohlíželi a zkoumali nové pomůcky. Dále jsme si nadepisovali sešity na matematiku a český jazyk. Také jsme si řekli, že si pořídíme "Deník do divočiny." Je to linkovaný sešit A4 s tvrdými deskami, se kterým budeme pracovat při učení venku. Odpoledne děti nacvičovaly divadelní scénky o tom, co se nesmí dělat nebo naopak co se musí dodržovat ve škole i mimo ni podle školního řádu. Ve středu ráno jsme se sešli v aule školy společně s ostatními montessori třídami a uspořádali velké divadelní představení se scénkami dětí z 2.-4. třídy na téma školní řád. Zejména prvňáci byli z tohoto představení plní dojmů. Pak jsme začali s kontrolou práce, kterou si děti braly domů přes prázdniny na dodělání nebo procvičování. Některé děti udělaly velký kus práce, a to hlavně při psaní písanek. Ve 2. třídě budou mít 2 písanky pro 2. třídu ze stejného nakladatelství jako loni. Ve čtvrtek ráno na kruhu děti pokračovaly ve vyprávění zážitků z prázdnin a popisovaly své dojmy z prvních dnů ve 2. třídě. Pak jsme se na 2 hodiny propojili s prvňáčky - otevřeli jsme průchozí dveře a pozvali je k nám do třídy slovy: "Vítáme vás u nás." Naši druháci utvořili malé skupinky a našli si k sobě 2 nebo 3 prvňáčky. Každá skupinka se s jedním dospělým prošla po škole a druháci ukazovali prvňákům důležitá místa a místnosti. Také jim představili a ukázali různé montessori pomůcky a společně s nimi pracovali. Obě třídy si tuto akci hodně užily. Odpoledne jsme se vypravili na hřiště, kde jsme procházeli pravidla třídy z loňského roku a diskutovali nad nimi. V pátek ráno měly děti pracovní činnosti s Ivou a Lenkou. Pak jsme dokončili a sepsali pravidla třídy, která budou platit pro tento školní rok. Při HV si děti po dechových cvičeních a rozezpívání s velkou chutí zazpívaly písničky, které jsme se naučili loni. Poslední hodinu nám pět dětí četlo a vyprávělo svá dobrodružství z prázdninových deníků. Obě oceňujeme, jakou práci si většina dětí s deníky dala (detailní popisky, zápisky, nákresy, obrázky, fotky, lístky na vlak, mapy ap.). Ve čtení deníků budeme pokračovat i příští týden. Akce v příštím týdnu: 1. V pondělí jdeme na Výstaviště na celé dopoledne - akce složek záchranného systému pro 2. třídy ZŠ. V případě špatného počasí dejte dětem bundy, pláštěnky a vhodnou obuv na ven. Odcházet budeme přesně v 8:00 hodin.
2. V úterý bude odstávka vody ve škole. Naše třída navštíví Muzeum filmu na Jungmannově náměstí. Odchod ze školy bude v 8:00 h, předpokládaný návrat ve 12:00 h. Pak bude fungovat družina do 16:00 h. 3. V pondělí připomínáme společnou třídní schůzku u nás ve třídě v 17:30 h. 4. V pátek budou děti přespávat ve škole. Podrobné info dostanete na třídní schůzce a emailem.
Přejeme všem příjemný klidný víkend a těšíme se na Vás v pondělí.
Iveta a Zuzka
Mgr. Iveta Šestáková
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one