Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.

Domácí práce na týden 25.5. -29.5. 
čj - budeme opakovat opisy, přepisy, diktáty, tvrdé a měkké slabiky, psaní velkých písmen

      učebnice str. 64/9, 64/10 (poslat ke kontrole)

      běhací diktát 56/11 (poslat ke kontrole)

čj pracovní sešit str. 28, 32 (poslat ke kontrole)

čj sloh - popis kamaráda ze třídy (poslat ke kontrole), přečíst si v učebnici čj str 88

čtení - "Pipi jde do školy" v příloze

            otázky - Kde a s kým Pipi bydlela?

                          Proč bydlela sama?

                          Jak Pipi vypadala? (dohledej v knížce, na internetu..., poslat ke kontrole)

prv - opakování hodin, přečíst si str. 60

matematika - trénovat si násobení a dělení 2 a 3 (každý den), tvořit čtveřici příkladů, pyramidy, trénovací papír v příloze (poslat ke kontrole)

                      pracovní sešit str. 53, 54, 55-nové učivo (poslat ke kontrole)

geometrie - str. 80 (nové učivo, napsat až po hodině na Skype)

                    narýsovat 10 úseček, 10 přímek (vše správně označit) - poslat ke kontrole

vv - nakresli obrázek k písničce "Lachtani"

https://www.youtube.com/watch?v=sTKLQI0gzIg 

ANGLIČTINA 25. - 29. 5. Frková, Kloučková, Dybalová
Milé děti a vážení rodiče, v tomto týdnu už jdou některé děti do školy, ale budou pouze se svou paní 
učitelkou. Zadáváme samostatnou práci jak pro ně, tak pro děti, co jsou dále doma. Téma je krásné - 
-Pets   =   domácí zvířátka. Učebnici budeme mít tímto dokončenou:).
1. Slovní zásoba
Naší slovní zásobou jsou domácí zvířátka: 
a dog=pes, a cat=kočka, a rabbit=králík, a hamster=křeček, a goldfish=akvarijní rybka, a mouse=myš, a bird=pták. 
2. Písnička
V písničce se naučíte taky, jaké zvuky vydávají různá zvířátka:). 
A taky jak se řekne "Já mám"="I 
have " 
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
3. Pracovní list
Písmena u zvířátek jsou zpřeházena. Vaším úkolem napsat správně název zvířátka. 
Obrázky si můžete vybarvit a pracovní list zaslat na naše mailové adresy:dybalova.korunka.org, klouckova@korunka.org, frkova@korunka.org.
4. Nepovinné
Tady naleznete video, kde Vás 
Stevie seznámí se zvířátky. A vy budete hádat, které zvířátko maluje. 
https://www.youtube.com/watch?v=JEnYaBvob3k
 
 
 
 
pets_13687.doc  47.62kB

Domácí práce na týden 18.5. -22.5. 

Čj - pracovní sešit str. 31, 20.5. Den moře (děti dostanou úkol v pondělí 18.5.)

Pracovní sešit Kočky - sešit prosím dokončit do konce května 

Čtení - pokračujte si v četbě své knížky.  

Ma - pracovní sešit str. 50, 51, 52 (prosím vypracovat až po úterním vysvětlení), trénovat si zpaměti násobilku 2 a dělení 2

Prv - jeden pracovní list V lese

Prv - posílám odkaz na zajímavé video "Jak to chodí v lese" https://www.youtube.com/watch?v=MS3fa5__MaU,

Nepovinné úkoly:

Procvičování  ma, čj a prv na stránkách https://skolakov.eu

 

Ať se dětem práce daří.

ANGLICKÝ JAZYK 18.5.-22.5. Kloučková, Dybalová, Frková
Ahoj milé děti, milí rodiče,
tenhle týden se naučíme novou písničku i s pohybem a budeme opakovat.
1. Slovní zásoba
Naší slovní zásobou jsou povely, které už děti umí:
Clap your hands! Zatleskejte!
Stamp your feet! Zadupejte!
Shout "Shout Hooray"! Zakřičte hurá!
Are you happy? Jste šťastní?
2. Učebnice
Prohlédněte si stránku 63 v učebnici. Myšky si zpívají písničku a dělají různé pohyby, kterými ukazují, jak jsou šťastné. Zkuste si písničku taky zaspívat i s pohybem. Písničku naleznete pod příspěvkem.
3. Pracovní sešit
Na stránce 55. Budete tam slyšet, kde se které zvířatko nachází. Např. It's on the cupboard. Musíte zistit, o které zvířatko jde a zakroužkovat ho. Nahrávku naleznete pod příspěvkem.
4. Odkazy na písničky
jednodušší verze:
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
těžší verze:
https://www.youtube.com/watch?v=hnitJkj1GoE
Přejeme krásný slunečný týden.
Kloučková, Dybalová, Frková

Domácí příprava na týden 11.5. -15.5.

 

Čj - pracovní sešit str. 30, učebnice 85/8, 87/5

Pracovní sešit Kočky - využijte k opakování, každý den si udělejte jeden sloupeček a neposílejte zpět

Čtení - pokračujte si v četbě své knížky. Posílám v příloze krátké květinové básničky, všechny si přečtěte a jednu se naučte zpaměti do 18.5.

Ma pracovní sešit str. 46,47, trénovat si zpaměti násobilku 2 a dělení 2

Prv - dva pracovní listy V lese a u lesa

Hv - poslechni si písničku Z. Svěráka "Není nutno..."

https://www.youtube.com/watch?v=9YWcQRKNyjM 

Tři veterání se jmenovali Pankrác, Servác a Bonifác. Tato jména vyhledej v kalendáři a zjisti, co znamenají.

V úterý 12.5. si o nich budeme povídat.

 

Nepovinné úkoly:

Procvičování  ma, čj a prv na stránkách https://skolakov.eu

 

Ať se dětem práce daří.

ANGLICKÝ JAZYK 11.5. - 15.5. Kloučková, Dybalová, Frková
Milé děti a milí rodiče,
tenhle týden se naučíme mluvit o tom, kde věci jsou. Budeme k tomu používat předložky onin, které jsme používali už minulý týden. Naučíme se i hezkou rytmickou říkanku.
1.  Učebnice
Otevřete si učebnici na straně 60. Děti jsou v dětském pokojíčku a hledají Otta. V nahrávce máte  slovní spojení: on the chair - na židli, in the bed - v posteli. Pak se potkáte i se spojením in the cupboard - ve skříni, in the box - v krabici, on the box - na krabici (Nahrávku naleznete pod příspěvkem.).

Pak se naučíte hezkou rytmickou říkanku o Ottovi. Tu naleznete tady: 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07chant?cc=cz&selLanguage=cs
2. Pracovní sešit
Pracovní listy už máte. Na stránce 53 budete opět odpovídat na otázku: Where's Otto? Poslouchejte rozhovory a napište číslo pod správný obrázek. (Nahrávka je pod příspěvkem.).
3. Úkol - Vyrob si hru
Pod příspěvkem naleznete další stránky z pracovního sešitu, kde na stránce 71 je hra, která se dá hrát na různé způsoby. Nejdříve si musíte vystřihnout skříň i zvířátka. Děti si můžou vybrat zvířátka a uložit do skříně, na židli,... Pak se ptáte: Where's the snake? Dítě odpovídá: In the cupboard... Nebo vy říkáte věty a děti ukládají zvířátka, kam vy řeknete. 
Tento týden nám nemusíte zasílat žádný úkol na kontrolu. :)
 
4.5. - 7.5. Anglický jazyk (Frková, Kloučková, Dybalová)
Tento týden se naučíme používat dvě předložky on - na, in - v,ve; naučíme se říct, kde zvířátka žijí. Otázka zní: Where do (tigers) live?
Velmi jednoduše, zvířátka žijí:
A. on land - na zemi
B. in water - ve vodě
C. a některé both - obojí - on land i in water
 
1. Práce s učebnicí
Otevřete si učebnici na str. 61, pod příspěvkem naleznete nahrávku, ve které budete poslouchat a pak ukazovat. u druhé nahrávky pak už odpovídáte. Uslyšíte Spika a Rubby, budou mluvit o tom, kde žijí zvířátka. Jsou to obě dvě nahrávky za sebou pod příspěvkem.
2. Pracovní sešit
Vypracujte si v pracovním sešitu str. 54. Zde jenom spojíte zvířátko s místem, kde žije. Pracovní listy  jsme už posílaly minulý týden. Kdyby je  náhodou někdo nenašel, naleznete ho ještě jednou pod příspěvkem.
3. Úkol
Pod příspěvkem naleznete pracovní list se zvířátky. Přibudou nám další, a to: a frog - žába, a whale - velryba, an elephant - slon, a goat - koza, a fish - ryba. Vaším úkolem bude vystřihnout zvířátka a nalepit na místo, kde žijí. 
Vypracovaný úkol zasílejte na naše mailové adresy: frkova@korunka.orgklouckova@korunka.orgdybalova@korunka.org.

Domácí příprava na týden 4.5. -7.5.

Čj - pracovní sešit str. 27, učebnice 58/4 jen za a)

Pracovní sešit Kočky - využijte k opakování, každý den si udělejte jeden sloupeček (kromě str. 18) a neposílejte zpět

Čítanka str. 104-105 (otázky si udělejte ústně), pokračujte prosím v četbě své knížky

Nakresli oba králíky a vymysli jim jiné bydlení než klobouk

Ma pracovní sešit str. 43, 44 (prosím vypracovat až po úterním vysvětlení), trénovat si zpaměti násobilku 2 a sčítání a odčítání do 1000

Prv - dva pracovní listy Na louce, Svátek matek

 

Nepovinné úkoly:

Procvičování  ma, čj a prv na stránkách https://skolakov.eu

 

Ať se dětem práce daří.

27.4. - 30.4. Anglický jazyk 
Vážení rodiče, milé děti,
tento týden budeme pokračovat v tématu zvířátka. V učebnici přibyla 3 nová zvířátka, a to: zajíc - a rabbit, žralok - a shark, krokodýl - a crocodile.
Taky se naučíme, jak se zeptat: Máš rád/ máte rádi  (ptáky)?. Ta otázka zní: Do you like (birds)? 
Odpověď je :1. Yes, I do. 
                     2. No, I don't.
1. Práce s učebnicí
V učebnici na straně 59 naleznete rozhovor Rubby a Spika. Rubby a Spike si prohlížejí knížku. Nahrávku naleznete pod příspěvkem. Můžete u téhle stránky procvičit otázku i odpověď. Nahrávku postupně zastavujte a ať děti opakují, co slyší. 
2. Pracovní list
Na straně 51 si opět můžete procvičit otázku i odpověď. Podle svojí odpovědi děti dokreslí obličej.
3. Tiny book
Děti si můžou udělat vlastní knížku o zvířátkách, která znají. Rozdělte stránku v sešitě na 6 částí. Nakreslete zvířátko, napište jeho název. Pod obrázek zvířátka mohou napsat větu: I like (dogs)I don't  like (dogs). Pro koho je to těžké, může namalovat usměvavý, nebo zamračený obličej. 
Foto sešitu nám můžete zaslat na naše mailové adresy: frkova@korunka.orgdybalova@korunka.orgklouckova@korunka.org.

Domácí příprava na týden 27.4. -30.4.

Čj - dva pracovní listy (z pracovního sešitu Fraus)

Pracovní sešit Kočky - využijte k opakování, každý den si udělejte jeden sloupeček (kromě str. 18) a neposílejte zpět

Čítanka str. 94-95

Ma pracovní sešit str. 42,43 (vypracovat až po úterním vysvětlení) + str. 79, trénovat si zpaměti násobilku 2

Ma jeden pracovní list

Prv - dva pracovní listy U vody a ve vodě

 

Nepovinné úkoly:

Procvičování  ma, čj a prv na stránkách https://skolakov.eu

 

Ať se dětem práce daří.

Domácí příprava na týden 20.4. -25.4.
Čj učebnice str. 82/1,2 (jen ústně)

Čj učebnice str.83/5 (písemně do sešitu, s každou předložkou vytvroř a napiš větu)

Čj psaní - písanka by měla být již dopsaná.

 

Pracovní sešit Kočky - využijte k opakování, každý den si udělejte jeden sloupeček (kromě str. 18) a neposílejte zpět

 

Čítanka str. 92-93

Děti začínají číst poslední knížku tohoto školního roku, těším se na vyprávění na konci května na koberci ve třídě.

 

Ma pracovní sešit str. 40, 41 + 78, trénovat si zpaměti násobilku 2

 

Prv - dva pracovní listy Naše vodní výlety

písnička (poslechněte si) "Pod dubem za dubem" https://www.youtube.com/watch?v=49peSebG9Zw

skladba B. Smetana: Vltava https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

Voda - nezkreslená věda https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ

Téma voda nás bude provázet v pondělí i v úterý. Doporučuji venkovní výstavu o vodě, která je před Kramářovou vilou na Letné.

 

Nepovinné úkoly:

Procvičování  ma, čj a prv na stránkách https://skolakov.eu

 

Ať se dětem práce daří.

ANGLICKÝ JAZYK 20.4.-27.4.2020 Frková, Kloučková, Dybalová
Milí rodiče a děti,
minulý týden byl odpočinkový. Proto tenhle týden půjdeme dál a budeme se věnovat tématu zvířátka a budeme pracovat s učebnicí. Naše nová slovíčka jsou: a dog-pes, a cat-kočka, a bird-pták, a snake-had, a mouse-myš, a tiger-tiger
1.Poslouchej a opakuj:
Otevřete si učebnici na straně 56-57. V poslechu budete slyšet postupně všechna zvířátka v místnosti. Tady si můžete zopakovat i nábytek v místnosti. Nahrávku najdete pod příspěvkem.
2.Poslech :
 Děti poslouchají a sledují obrázky v učebnici. V tomto příspěvku dává tatínek dobrou noc ne jenom dětem, ale i zvířátkám. Opět nahrávku naleznete pod příspěvkem.
3.Písnička:
Písnička se jmenuje Animal friends. Její nahrávku naleznete tady:https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLa
4.Úkol:
Vaším úkolem bude nakreslit si zvířátka do sešitu a pojmenovat je. Pak nám ho můžete zaslat na naše mailové adresy: klouckova@korunka.org, frkova@korunka.org, dybalova@korunka.org.
5. Kvíz: Kahoot
Připravily jsme pro Vás i kratičký kvíz. Zkuste si ho udělat. Nejdřív se musíte přihlásit pod vlastním jménem, když chcete kvíz udělat ještě jednou, můžete zadat svoje jméno opět a číslo pokusu, např. Romana Frková 2.
https://kahoot.it/challenge/08446035?challenge-id=07be892f-ea2e-4bd5-819c-0b2a5921bce7_1587403318211
Mnoho zdaru J
14. - 17.4. Anglický jazyk 
Vážení rodiče, milé děti, 
v tomto týdnu zařazujeme závěrečné opakování k tématu My house/My flat. Děti si mohou procvičit slovní zásobu týkající se místností na těchto webových stránkách: 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/in-the-flat.
Všem děkujeme za zaslání vašich místností v posledních dnech. Pokud někdo ještě neposlal a situace mu to umožňuje, může ještě doposlat.

Děkujeme.
Romana Frková (frkova@korunka.org)
Jana Kloučková (klouckova@korunka.org)
Jana Dybalová (dybalova@korunka.org) 

Domácí příprava na týden 13.4. -17.4.

čj učebnice str. 77/2, 78/4, 80/2 (jen ústně)

čj učebnice str. 81/4,5 (písemně do sešitu)

čj psaní - Napiš, jak jsi strávil své Velikonoce (asi 10 vět) - přečteme si 14.4.

Do 14.4 se naučit vyjmenovat slovní druhy.

Pracovní sešit Kočky - využijte k opakování, každý den si udělejte jeden sloupeček (kromě str. 18) a neposílejte zpět

Čítanka str. 96, 97, přečíst si v učebnici prvouky str. 56 až 58

ma pracovní sešit str. 38, 39, 77

Do 15.4. se naučit násobky 2. 

prv - dva pracovní listy Domácí zvířata

písničky (poslechněte si) "Metro pro krtky" https://www.youtube.com/watch?v=JKomxT7ImEg

a "Jaro dělá pokusy" https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

 

Nepovinné úkoly:

Procvičování  ma, čj a prv na stránkách https://skolakov.eu

 

Ať se dětem práce daří.

ANGLICKÝ JAZYK 6.4.-14.4.2020
Milí rodiče a děti,
V tomto týdnu nás čekají Velikonoce. Právě velikonoční prázdniny zohledníme při zadávání úkolů, protože za normálních podmínek bychom ve škole vyučovali jen od pondělí do středy. Využijte volné dny k odpočinku a k dokončení úkolů z predešlých týdnů.

Kdo má chuť neco dělat, tady jsou odkazy na stránky s tématem Velikonoce:

https://www.anglomaniacy.pl/easterTopic.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g&t=52s


Přejeme Vám klidné prožití velikonočních svátků.

Domácí příprava na týden 6.4. -10.4.

čj pracovní sešit str.25 a 26 (str. 26 doporučuji vypracovat až po mém vysvětlení v pondělí)

čj učebnice str. 75/4 (na papír nebo do sešitu)

Do 14.4 se naučit vyjmenovat slovní druhy.

Pracovní sešit Kočky - využijte k opakování, každý den si udělejte jeden sloupeček (kromě str. 18) a neposílejte zpět

Čítanka str. 82, 83, 84

ma pracovní sešit str. 32, 33, 35, 36 a 77 (str. 35 a 36 doporučuji vypracovat až po mém vysvětlení násobilky v úterý)

Do 15.4. se naučit násobky 2. 

prv - dva pracovní listy Velikonoce, Ptáci na jaře

 

Nepovinné úkoly:

Pro vysvětlení násobilky doporučuji i vysvětlení s videem

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xiZ7G8_WKwI&feature=emb_title (vyvození násobení)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=d1Rx5vNXo1s&feature=emb_title (vyvození násobení)

Procvičování  ma, čj a prv na stránkách https://skolakov.eu

 

Úkoly pro radost:

https://www.youtube.com/watch?v=r3fCJqEuJRE (zajíc)

https://www.youtube.com/watch?v=-fCMNYn6aLg (tulipán)

 

Pohádka Méďa Béďa na ČT D v neděli od 9:30

 

Ať se dětem práce daří.

1.4. 2020 p. učitelky anglického jazyka
 

Dobrý den, milí rodiče,

píšeme Vámabychom Vás uklidnily a zároveň zredukovaly slovní zásobu ke každé místnosti na 6 základních slovíček. Uvědomujeme si, že je toho pro některé děti příliš. :) Odkazy jsou primárně pro šikovné dětikterým je 6 slov málo, mají chuť a chtějí se učit více
Příští týden jsou Velikonocetudíž Vám nabídneme stránkykde najdete slovní zásobu, hrypísničky ad. Tématu se mohou věnovat dětikteré budou chtítje to dobrovolné. Ostatní můžou opakovat. :)

Slovní zásoba:

Bathroom: a toothbrush, a duck, shampoo, soap, a hairbrush, a towel
Bedroom: a bed, a table, a chair, a bookcase, a wardrobe, a cupboard
Kitchen: a cooker, a fridge, a table, a chair, a sink, a cupboard

Anglický jazyk (30.3. - 3.4.) Frková, Kloučková, Dybalová

Naším cílovým učivem pro tento týden je téma Kitchen (kuchyň).  
Důležitou slovní zásobu včetně výslovnosti naleznete na: https://www.helpforenglish.cz/article/2008071602-hfe-house-kitchen.
Další sl. zásoba: https://www.helpforenglish.cz/article/2006072372-in-the-kitchen.
Další pěkné hry k tématu: https://www.learningchocolate.com/content/kitchenware-2, https://www.learningchocolate.com/content/kitchen-2 nebo https://www.learningchocolate.com/content/kitchen-1.

Vzpomeňte si i na školní projekt - pečení s panem Yangem, kdy jsme dělali sušenky a Yango popisoval jak naši školní kuchyňku, tak suroviny. :-) 

Výstupní projekt: Děti budou mít za úkol namalovat  kuchyň (kitchen) a označit jednotlivé (stačí základní) předměty v ní. Práce nám můžete zaslat na naše e-mailové adresy uvedené níže. Děkujeme!

S pozdravem R. Frková, J. Kloučková, J. Dybalová 
frkova@korunka.org
klouckova@korunka.org
dybalova@korunka.org 

Domácí příprava od 30.3. do 3.4.
čj pracovní sešit str. 22, 23, 24 (str. 24 si s dětmi vysvětlím)

čj učebnice str. 74/3, 75/6, 75/7 (na papír nebo do sešitu)

V tomto týdnu si prosím dopište písanku (neposílat zpět).

Pracovní sešit Kočky - využijte k opakování, každý den si udělejte jeden sloupeček (kromě str. 18) a neposílejte zpět

Čítanka str. 81, 86, 87

ma pracovní sešit str. 29 až 31 a 76

prv - dva pracovní listy Jaro, Rostliny na jaře

 

Nepovinné úkoly:

Procvičování  ma, čj a prv na stránkách https://skolakov.eu

 

Ať se dětem práce daří.

Anglický jazyk (23.3. - 27.3.) Frková, Kloučková, Dybalová

Naším cílovým učivem pro tento týden je téma Bedroom (ložnice).  
Důležitou slovní zásobu včetně výslovnosti naleznete na: https://www.helpforenglish.cz/article/2008062929-hfe-house-bedroom (pozn. závěsy v britské angličtině -> curtains)
Rozšiřující sl. zásoba a jednoduché hry: https://www.learningchocolate.com/content/julies-bedroom či https://www.learningchocolate.com/content/your-bedroom
Další pěkné hry k tématu My house / flat : https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/in-the-flat (pro děti 2. tříd je prozatím nejvhodnější cvičení č. 4) 

Výstupní projekt: Děti budou mít za úkol namalovat ložnici (bedroom) a označit jednotlivé předměty v ní. Práce nám můžete zaslat na naše e-mailové adresy uvedené níže. Děkujeme!

S pozdravem
Romana Frková, Jana Kloučková, Jana Dybalová 
frkova@korunka.org
klouckova@korunka.org
dybalova@korunka.org 
Domácí příprava od 23. do 27.3.

ČJ - prac. sešit str. 18-21 slabiky bě, pě, vě je nové učivo, pamatujte si, že slyšíme j, ale ve druhé třídě se budeme zatím učit jen slova, ve kterých se j nepíše, ve slabice mě slyším ň, ale nepíšeme ho

ČJ - učebnice str. 69/11, 72/10 a 11 -přepište do sešitu nebo na papír

čítanka - str. 80, slovo KOČKA je slovo mnohoznačné, znáš i jiná slova, která mají více významů ? Napiš je.

MA - prac. sešit str. 25-28, do sešitu přepište cv. 29/2

GE - prac. sešit str. 74, 75, posílám ukázkové video, kde vám pan učitel vysvětlí, jak měřit úsečky, prohlédněte si a pak vyřešte v našem pracovním sešitě

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=wtgzL_MppgM&feature=emb_title a https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=KE-ioCeHGl4&feature=emb_title)

PRV - posílám ofocené stránky 39, 40, 41 (v emailu)

spaní ve škole zatím odkládáme, posílám všem ale list o panu Andersonovi (v příloze)

 

práce navíc:

detektiv Štika (v emailu)

velryba z papíru (https://www.youtube.com/watch?v=bfBncijSsrc)

 

Ať se vám práce daří.

 

Ahoj

Alena Mazáčová

Anglický jazyk (16.3. - 20.3.) Frková, Kloučková, Dybalová

Naším cílovým učivem pro příští týden je téma Bathroom. V učebnici toto téma naleznete na stranách 48 - 55. 
Slovní zásoba: a hairbrusha toothbrushsoapshampooa towela duck. Na těchto webových stránkách jsou k dispozici také hry, písničky a příběhy k této lekci: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/?cc=cz&selLanguage=cs (Unit 6). 
Dané téma si můžete rozšířit i na webu: https://www.anglomaniacy.pl/bathroomDictionary.htm, kde naleznete opět moc hezká interaktivní cvičení včetně výslovnosti.
 
Výstupní projekt 
Děti budou mít za úkol namalovat svoji koupelnou a označit jednotlivé předměty v koupelně. 
Jsme ve 2.pololetí 2.ročníku a začínáme se učit v angličtině i psát. Psaní prozatím nebude hodnocené známkou. 
 
S pozdravem
Romana Frková, Jana Kloučková, Jana Dybalová 
Domácí příprava od 16.3. do 20.3.

ČJ pracovní sešit do str. 17

čj učebnice 64/11, 68/7-napsat do sešitu nebo na papír

čítanka str. 88-89

Naučit se báseň F. Halas "co všechno musí uděla jaro", kterou najdete na internetu

http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/jaro1.htm

matematika pracovní sešit do str. 24

práce navíc - dva ofocené listy v příloze

prvouka - dva ofocené listy v příloze

Nezapomeňte, že do konce března je třeba přečíst další knížku.

3. skupina AJ 13.3.2020

téma oblečení, opakování části těla, shlédnout odkaz na : https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70
Nakreslit 5 druhů oblečení dle libosti a popsat je v aj.

Domácí příprava do pátku 13.3.2020
 

ČJ pracovní sešit - strana 11-13

MA pracovní sešit - strana 17-19

PRV - pracovní list o Praze

Čítanka - strana 76-77

9.3.-13.3.
(3. skupinka) Frková
Milí rodiče,
minulý týden jsme začali téma"Happy birthday" a slovní zásobou: a present, a candle, a badge, a cake, a balloon, a card. Rozpoznáváme tyhle předměty a navíc se učíme ptát na ně ( Is it a green balloon?). Dalším cílovým učivem je umět se zeptat a odpovědět na otázku: How old are you? Are you (six)? Tohle budeme procvičovat ještě i tenhle týden.

V pátek AJ nebude, děti si můžou dané lekce opakovat na stránce:
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
Tu naleznete i písničky, hry, příběhy...
Dobrali jsme lekci 5.
S pozdravem Frková
Týden od 9. do 13.3.
čj - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova, opakování měkkých a tvrdých slabik, skupiny dě, tě ně
ps - přepis, diktát
sloh - vyprávění podle obrázkové osnovy

čt - D. Krolupperová "Bubáček"
      J. Balík "Jak sluníčko vymyslelo kytičkové říkadlo"

ma - sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem 10, slovní úlohy
ge -měření úseček
prv - symboly ČR, Praha
vv - zimní a jarní sluníčko
pč - práce s kartonem - slepice
tv - švihadla, cvičení na lavičkách
práce s pravidly
9.3. Batohový den - Rudolfinum
 
Týden od 2. do 6.3.
čj - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova, opakování měkkých a tvrdých slabik
ps - přepis, opis
čt - Z. Pospíšilová "Jak se Lumpíček a Rošťanda skoro seznámili"
      P. Šrut "Kdy potkáte skřítka"

ma - sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem 10
ge - přenášení a porovnávání úseček
prv - opakování hodin, můj domov, ČR,Praha
vv - zimní krajina
pč - záložky
tv - bruslení
práce s pravidly
2.3. jdeme bruslit
17.2.-21.2. 2020
(3. skupinka) Frková
Milí rodiče,
tenhle týden bude naším cílovým učivem ještě opakování oblečení, které jsme si rozšířili o slovní zásobu: a coat, a dress, a blouse, a cap, a jacket, a scarf, a shirt, trousers v jednotním i množním čísle a když stihneme, tak začneme s tématem Happy birthday a slovní zásobou, které se vztahují k narozeninám: a present, a candle, a badge, a card, a cake, a balloon. Zazpíváme si k tomu i písničku: It´s my birthday.
Týden od 17. do 21.2.
čj - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova
ps - přepis, diktát
čt - H. Brožíková "Co provedl čaroděj"
      D. Lhotová "Maminka odjíždí"

ma - sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem 10
ge - přímky a úsečky
prv - opakování hodin, moje rodina
vv - jedeme na hory
pč - modelování - lyžař
tv - bruslení
17.2. jdeme bruslit
21.2. není tv je čj
Týden od 10. do 14.2.
čj - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova
ps - přepis, diktát
čt - J. Kolář "Z deníku kocoura Modroočka"
      I. Borská "Hrajeme si na stromy a vítr"
      sv. Valentýn
ma - sčítání a odčítání dvojciferných čísel
ge - přímky a úsečky
prv - opakování hodin, moje rodina
vv - rodina u fotografa
pč - přání k sv. Valentýnovi
tv - bruslení
10.2. jdeme bruslit
14.2. není tv je čj
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one