Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.
Plán učiva 25.-29.5.
M- PS 57-60, učb. s.51, geometrie učb. s.50 (geom. tvary), narýsovat dle toho nějakou dopravní značku na papír nebo do sešitu
ČJ- pracovní list, učb. 91/11 ústně a 4 písničky do sešitu, 90/5- slova vypsat a splnit úkoly a,b,c + podtrhnout vlnovkou slovesa, PS s.34, Kočky libovolné 2 sloupečky
PRV- PS prohlédnout lidské tělo na s.3 v zelené části, vypracovat s.26 (dýchání)
 
 
ANGLIČTINA 25. - 29. 5. Frková, Kloučková, Dybalová
Milé děti a vážení rodiče, v tomto týdnu už jdou některé děti do školy, ale budou pouze se svou paní 
učitelkou. Zadáváme samostatnou práci jak pro ně, tak pro děti, co jsou dále doma. Téma je krásné - 
-Pets   =   domácí zvířátka. Učebnici budeme mít tímto dokončenou:).
1. Slovní zásoba
Naší slovní zásobou jsou domácí zvířátka: 
a dog=pes, a cat=kočka, a rabbit=králík, a hamster=křeček, a goldfish=akvarijní rybka, a mouse=myš, a bird=pták. 
2. Písnička
V písničce se naučíte taky, jaké zvuky vydávají různá zvířátka:). 
A taky jak se řekne "Já mám"="I 
have "
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
3. Pracovní list
Písmena u zvířátek jsou zpřeházena. Vaším úkolem napsat správně název zvířátka. 
Obrázky si můžete vybarvit a pracovní list zaslat na naše mailové adresy:dybalova.korunka.org, klouckova@korunka.org, frkova@korunka.org.
4. Nepovinné
Tady naleznete video, kde Vás 
Stevie seznámí se zvířátky. A vy budete hádat, které zvířátko maluje. 
https://www.youtube.com/watch?v=JEnYaBvob3k
 
 
 
 
 
 
pets_13687.doc  47.62kB
Plán učiva 18.-22.5.
M- PS s.55,56,57/1,2, 52/6- z každé kytičky napsat napsat a vypočítat 3 příklady do sešitu, geometrie- rýsování na papír: Narýsujte úsečku AB. Vyznačte bod X, který leží na úsečce AB. Narýsujte úsečku CD. Vyznačte bod Y, který leží na úsečce CD. Spojte bod X s bodem Y- vznikne úsečka XY. Změřte a zapište délky všech narýsovaných úseček.

ČJ- učb. 82/2, 83/3 (melodie na youtube: https://youtu.be/49peSebG9Zw), 83/4,5, 72/11 (opakování)- 3 věty napsat do sešitu. PS s.28, 29. Kočky- libovolné 4 sloupečky. Písanka s. 37- pozor-podle pokynů něco hůlkovým písmem, něco psacím písmem.

PRV- učb. s. 61 přečíst + na papír nebo do sešitu odpovědi na otázky 61/1, 2, 3
ANGLICKÝ JAZYK 18.5.-22.5. Kloučková, Dybalová, Frková
Ahoj milé děti, milí rodiče,
tenhle týden se naučíme novou písničku i s pohybem a budeme opakovat.
1. Slovní zásoba
Naší slovní zásobou jsou povely, které už děti umí:
Clap your hands! Zatleskejte!
Stamp your feet! Zadupejte!
Shout "Shout Hooray"! Zakřičte hurá!
Are you happy? Jste šťastní?
2. Učebnice
Prohlédněte si stránku 63 v učebnici. Myšky si zpívají písničku a dělají různé pohyby, kterými ukazují, jak jsou šťastné. Zkuste si písničku taky zaspívat i s pohybem. Písničku naleznete pod příspěvkem.
3. Pracovní sešit
Na stránce 55. Budete tam slyšet, kde se které zvířatko nachází. Např. It's on the cupboard. Musíte zistit, o které zvířatko jde a zakroužkovat ho. Nahrávku naleznete pod příspěvkem.
4. Odkazy na písničky
jednodušší verze:
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
těžší verze:
https://www.youtube.com/watch?v=hnitJkj1GoE
Přejeme krásný slunečný týden.
Kloučková, Dybalová, Frková
Plán učiva 11.-15.5.
M- PS 52- 54, geometrie s. 80/1, 4, 5

ČJ- učb. 81/3 a, b ústně (melodie písně viz: https://youtu.be/r5V9hSe2u1o), 81/4 ústně + 2 věty napsat do sešitu, PS 26/1,3,4,5
Předložky: učb. s.82/1 a (přečíst nahlas), b, c, d, , e) vypsat do sešitu a seřadit podle abecedy, žlutou tabulku opsat do sešitu. PS 28/1,2
Opakování učb. 91/8 ústně, 91/9 ústně + 2 věty napsat do sešitu
Písanka,s.36, Kočky dodělat 3 sloupečky podle výběru

PRV- PS s.27 (červenou a modrou pastelkou vybarvit putování krve od srdce a do srdce podle popisu, cesty do plic a z plic jsou malé oválky vpravo a vlevo od srdce- polovinu modře a polovinu červeně)
ANGLICKÝ JAZYK 11.5. - 15.5. Kloučková, Dybalová, Frková
Milé děti a milí rodiče,
tenhle týden se naučíme mluvit o tom, kde věci jsou. Budeme k tomu používat předložky on, in, které jsme používali už minulý týden. Naučíme se i hezkou rytmickou říkanku.
1.  Učebnice
Otevřete si učebnici na straně 60. Děti jsou v dětském pokojíčku a hledají Otta. V nahrávce máte  slovní spojení: on the chair - na židli, in the bed - v posteli. Pak se potkáte i se spojením in the cupboard - ve skříni, in the box - v krabici, on the box - na krabici (Nahrávku naleznete pod příspěvkem.).

Pak se naučíte hezkou rytmickou říkanku o Ottovi. Tu naleznete tady: 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07chant?cc=cz&selLanguage=cs
2. Pracovní sešit
Pracovní listy už máte. Na stránce 53 budete opět odpovídat na otázku: Where's Otto? Poslouchejte rozhovory a napište číslo pod správný obrázek. (Nahrávka je pod příspěvkem.).
3. Úkol - Vyrob si hru
Pod příspěvkem naleznete další stránky z pracovního sešitu, kde na stránce 71 je hra, která se dá hrát na různé způsoby. Nejdříve si musíte vystřihnout skříň i zvířátka. Děti si můžou vybrat zvířátka a uložit do skříně, na židli,... Pak se ptáte: Where's the snake? Dítě odpovídá: In the cupboard... Nebo vy říkáte věty a děti ukládají zvířátka, kam vy řeknete. 
Tento týden nám nemusíte zasílat žádný úkol na kontrolu. :)
 
4.5. - 7.5. Anglický jazyk (Frková, Kloučková, Dybalová)
Tento týden se naučíme používat dvě předložky on - na, in - v,ve; naučíme se říct, kde zvířátka žijí. Otázka zní: Where do (tigers) live?
Velmi jednoduše, zvířátka žijí:
A. on land - na zemi
B. in water - ve vodě
C. a některé both - obojí - on land i in water
 
1. Práce s učebnicí
Otevřete si učebnici na str. 61, pod příspěvkem naleznete nahrávku, ve které budete poslouchat a pak ukazovat. u druhé nahrávky pak už odpovídáte. Uslyšíte Spika a Rubby, budou mluvit o tom, kde žijí zvířátka. Jsou to obě dvě nahrávky za sebou pod příspěvkem.
2. Pracovní sešit
Vypracujte si v pracovním sešitu str. 54. Zde jenom spojíte zvířátko s místem, kde žije. Pracovní listy  jsme už posílaly minulý týden. Kdyby je  náhodou někdo nenašel, naleznete ho ještě jednou pod příspěvkem.
3. Úkol
Pod příspěvkem naleznete pracovní list se zvířátky. Přibudou nám další, a to: a frog - žába, a whale - velryba, an elephant - slon, a goat - koza, a fish - ryba. Vaším úkolem bude vystřihnout zvířátka a nalepit na místo, kde žijí. 
Vypracovaný úkol zasílejte na naše mailové adresy: frkova@korunka.orgklouckova@korunka.orgdybalova@korunka.org.
 
Plán učiva 4.-7. 5.
M- vrátit se v PS na s. 48, 49- dělení po částech, s. 51 násobilka tří, geometrie- rýsování na papír podle zadání: 1) Vyznač body A, B, C. Spoj body A, B, C tak, aby vznikl trojúhelník ABC. Změř strany trojúhelníku a zapiš jejich velikosti (/AB/ = … cm atd.).
2) Vyznač bod D. Narýsuj 2 přímky, které prochází bodem D.

ČJ- Podstatná jména : učb. 78/4 ústně a 2 věty napsat do sešitu nebo na papír. 78/5 opravit ústně a 2 opravené věty napsat + podtrhnout v nich podstatná jména. 78/6 číst + zjistit datum, kdy se slaví svátek maminek (druhá květnová neděle) a napsat si ho do sešitu. 78/7 vyberte si nebo vylosujte písmeno a vymyslete 3 podstatná jména, která na něj začínají, zapište je.
PS s. 25/5 a,b,c, 25/6, libovolně zkusit hru na paměť dole na stránce
Slovesa: učb. 80/1 a,b + opsat do sešitu žlutou tabulku, 80/2 ústně, 81/5 ústně, v PS PŘESKOČIT s.26, pracovat na s. 27/6, 7, 8

PRV- Lidské tělo- číst v učb. s. 60, PS 25/1, 2 (jak vypadá tělo uvnitř se pak můžou děti podívat na s. 3 v zelené (prostřední části) PS
27.4. - 30.4. Anglický jazyk 
Vážení rodiče, milé děti,
tento týden budeme pokračovat v tématu zvířátka. V učebnici přibyla 3 nová zvířátka, a to: zajíc - a rabbit, žralok - a shark, krokodýl - a crocodile.
Taky se naučíme, jak se zeptat: Máš rád/ máte rádi  (ptáky)?. Ta otázka zní: Do you like (birds)? 
Odpověď je :1. Yes, I do. 
                     2. No, I don't.
1. Práce s učebnicí
V učebnici na straně 59 naleznete rozhovor Rubby a Spika. Rubby a Spike si prohlížejí knížku. Nahrávku naleznete pod příspěvkem. Můžete u téhle stránky procvičit otázku i odpověď. Nahrávku postupně zastavujte a ať děti opakují, co slyší. 
2. Pracovní list
Na straně 51 si opět můžete procvičit otázku i odpověď. Podle svojí odpovědi děti dokreslí obličej.
3. Tiny book
Děti si můžou udělat vlastní knížku o zvířátkách, která znají. Rozdělte stránku v sešitě na 6 částí. Nakreslete zvířátko, napište jeho název. Pod obrázek zvířátka mohou napsat větu: I like (dogs). I don't  like (dogs). Pro koho je to těžké, může namalovat usměvavý, nebo zamračený obličej. 
Foto sešitu nám můžete zaslat na naše mailové adresy: frkova@korunka.orgdybalova@korunka.orgklouckova@korunka.org.
Plán učiva 27.4.- 30.4.
M- PS s.46 (u cvičení 1 a 2 stačí výsledek do PS, není nutné řešit na papír), 47/1,2,7. PŘESKOČIT s. 48,49! Dál pracovat na s.50- násobky tří.
Geometrie PS s.78 (opakování)

ČJ- opakování: učb.89/1a,b písemně, 89/3 ústně + PS dodělat s.34, 35/8
Nová látka: Slovní druhy- učb. s. 76/1 do sešitu nebo na papír nakreslit vlastní domeček s názvy slovních druhů, 76/2 ústně
PS 23/1,2.3,4
Podstatná jména: učb.s 77 do sešitu nebo na papír opsat žlutou tabulku, 77/1 ústně, 77/2,3 ústně, PS dokončit s. 23, 24/1 číst nahlas, s.24 do- končit. Písanka s. 35. Kočky s.31

PRV- PS s.15+ možno prohlédnout s.1 v prostřední zelené části PS- kolik toho děti už znají? Kolik poznaly v době karantény- používají počítač víc než předtím? Nepovinný úkol: napsat 3 věty na počítači, případně mail paní učitelce
Plán učiva 20.- 24.4.
M- PS 42-45, geometrie na s. 78. Do sešitu nebo na papír vypočítat příklady: 45+50, 20+18, 56+7, 41+36, 83+8, 54+20
100-60, 53-20, 99-12, 32-8, 80-31, 76-9

ČJ- učb. 86/2 ústně + 2 věty napsat, 86/3 jednu z básniček se naučit nazpaměť, najít v básničkách místní jména, 87/4 ústně + 4 spojení napsat, PS 31/3, s.32.
učb. 87/5, 85/8 a,b,c ústně, 85/3,4 ústně, PS 33, 34/1,2,3,4
Písanka s.30, "kočky" s.18 dokončit, s. 30

PRV- s. 54: Zahrada na jaře- přečíst a odpovědět ústně na otázky. Vzít papír a rozdělit ho na 4 okénka (třeba skládáním). Do každého okénka napsat jeden nadpis: Listová zelenina, Košťálová zelenina, Plodová zelenina, Luskoviny. Do každého okénka k nadpisu nakreslit nebo napsat (nebo obojí) 2 druhy zeleniny, která tam patří
ANGLICKÝ JAZYK 20.4.-27.4.2020 Frková, Kloučková, Dybalová
Milí rodiče a děti,
minulý týden byl odpočinkový. Proto tenhle týden půjdeme dál a budeme se věnovat tématu zvířátka a budeme pracovat s učebnicí. Naše nová slovíčka jsou: a dog-pes, a cat-kočka, a bird-pták, a snake-had, a mouse-myš, a tiger-tiger
1.Poslouchej a opakuj:
Otevřete si učebnici na straně 56-57. V poslechu budete slyšet postupně všechna zvířátka v místnosti. Tady si můžete zopakovat i nábytek v místnosti. Nahrávku najdete pod příspěvkem.
2.Poslech :
Děti poslouchají a sledují obrázky v učebnici. V tomto příspěvku dává tatínek dobrou noc ne jenom dětem, ale i zvířátkám. Opět nahrávku naleznete pod příspěvkem.
3.Písnička:
Písnička se jmenuje Animal friends. Její nahrávku naleznete tady: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLa
4.Úkol:
Vaším úkolem bude nakreslit si zvířátka do sešitu a pojmenovat je. Pak nám ho můžete zaslat na naše mailové adresy: klouckova@korunka.org, frkova@korunka.org, dybalova@korunka.org.
5. Kvíz: Kahoot
Připravily jsme pro Vás i kratičký kvíz. Zkuste si ho udělat. Nejdřív se musíte přihlásit pod vlastním jménem, když chcete kvíz udělat ještě jednou, můžete zadat svoje jméno opět a číslo pokusu, např. Romana Frková 2.
https://kahoot.it/challenge/08446035?challenge-id=07be892f-ea2e-4bd5-819c-0b2a5921bce7_1587403318211
Mnoho zdaru J
14. - 17.4. Anglický jazyk 
Vážení rodiče, milé děti, 
v tomto týdnu zařazujeme závěrečné opakování k tématu My house/My flat. Děti si mohou procvičit slovní zásobu týkající se místností na těchto webových stránkách: 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/in-the-flat.
Všem děkujeme za zaslání vašich místností v posledních dnech. Pokud někdo ještě neposlal a situace mu to umožňuje, může ještě doposlat.

Děkujeme.
Romana Frková (frkova@korunka.org)
Jana Kloučková (klouckova@korunka.org)
Jana Dybalová (dybalova@korunka.org) 

 
Plán učiva 14.-17.4.
M- PS 39-41, 68/1, 31/5 –slovní úlohu řešit na papír nebo do sešitu (zápis, výpočet=příklad, odpověď), geometrie s. 77 (+ dodělávat s.33,34)

ČJ- opakování: učb. 75/4 ústně + do sešitu 6 slovních spojení napsat, PŘESKOČIT KAPITOLU O SLOVNÍCH DRUZÍCH, Nová kapitola- PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN: 84/1 přečíst nahlas + odpovědět na otázky ústně, přečíst žlutou tabulku, PS s. 22 (opakovací test), 30. Možno zhlédnout „Maková panenka“. Učb. s. 85/7 napsat do sešitu, 84/2 číst nahlas a vypsat na papír jména dětí, diktát 69/12, 85/5 ústně, 86/1 ústně, přečíst žlutou tabulku, PS 31/1,2,4,5. Písanka s.13 (kdo má, dopíše s.12). Kočky s.18/ jeden sloupeček

PRV- Ptáci na jaře- učb. s. 55 (přečíst + odpovědět na otázky). Referát: Vybrat si jednoho ptáčka, napsat jeho název a aspoň jednu větu o něm, obrázek
ANGLICKÝ JAZYK 6.4.-14.4.2020
Milí rodiče a děti,
V tomto týdnu nás čekají Velikonoce. Právě velikonoční prázdniny zohledníme při zadávání úkolů, protože za normálních podmínek bychom ve škole vyučovali jen od pondělí do středy. Využijte volné dny k odpočinku a k dokončení úkolů z predešlých týdnů.

Kdo má chuť neco dělat, tady jsou odkazy na stránky s tématem Velikonoce:

https://www.anglomaniacy.pl/easterTopic.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g&t=52s


Přejeme Vám klidné prožití velikonočních svátků.


 
Plán učiva 6.-8.4 + Velikonoční prázdniny
M- PS s.37, 38, do sešitu nabo na papír vypočítat tyto příklady: 67+8, 40+27, 53+40, 19+6, 4+88, 56-30, 90-7, 76-4, 100-54, 73-5.
ČJ- učb. 75/7 ústně a potom do sešitu 4 věty napsat, PS 19/6, 20/3 číst nahlas + podle času vybarvování a doplňování s. 21
učb. 74/3 ústně, 75/5 ústně, PS 20/1,2 + dle času s. 21
Kočky s.22

1.4. 2020 p. učitelky anglického jazyka
 

Dobrý den, milí rodiče,

píšeme Vámabychom Vás uklidnily a zároveň zredukovaly slovní zásobu ke každé místnosti na 6 základních slovíček. Uvědomujeme si, že je toho pro některé děti příliš. :) Odkazy jsou primárně pro šikovné dětikterým je 6 slov málo, mají chuť a chtějí se učit více
Příští týden jsou Velikonocetudíž Vám nabídneme stránkykde najdete slovní zásobu, hrypísničky ad. Tématu se mohou věnovat dětikteré budou chtítje to dobrovolné. Ostatní můžou opakovat. :)

Slovní zásoba:

Bathroom: a toothbrush, a duck, shampoo, soap, a hairbrush, a towel
Bedroom: a bed, a table, a chair, a bookcase, a wardrobe, a cupboard
Kitchen: a cooker, a fridge, a table, a chair, a sink, a cupboard

Anglický jazyk (30.3. - 3.4.) Frková, Kloučková, Dybalová

Naším cílovým učivem pro tento týden je téma Kitchen (kuchyň).  
Důležitou slovní zásobu včetně výslovnosti naleznete na: https://www.helpforenglish.cz/article/2008071602-hfe-house-kitchen.
Další sl. zásoba: https://www.helpforenglish.cz/article/2006072372-in-the-kitchen.
Další pěkné hry k tématu: https://www.learningchocolate.com/content/kitchenware-2https://www.learningchocolate.com/content/kitchen-2 nebo https://www.learningchocolate.com/content/kitchen-1.

Vzpomeňte si i na školní projekt - pečení s panem Yangem, kdy jsme dělali sušenky a Yango popisoval jak naši školní kuchyňku, tak suroviny. :-) 

Výstupní projekt: Děti budou mít za úkol namalovat  kuchyň (kitchen) a označit jednotlivé (stačí základní) předměty v ní. Práce nám můžete zaslat na naše e-mailové adresy uvedené níže. Děkujeme!

S pozdravem R. Frková, J. Kloučková, J. Dybalová 
frkova@korunka.org
klouckova@korunka.org
dybalova@korunka.org 
Plán učiva 30.3.-3.4.
Matematika: PS 31-34 = opakování (strany 33 a 34 dobrovolně), nová látka: úvod do násobení PS s. 35. Seznámení se znaménkem pro násobení -to je tečka, i když děti mohou znát také křížek (x), který ale nebudeme používat. Dále s. 36. Geometrie: s. 76 + na papír narýsovat úsečku KL tak, aby KL=6cm. Vyznačit body M, N, které leží na této úsečce.
Dobrovolně lze pracovat v PS na s. 70 a 86.
Video k úvodu násobení: http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-1/ a následující

Český jazyk: učb 70/2 ústně a potom napsat věty do sešitu. 71/3 ústně spojit dvojice slov, 71/4a) ústně, b)dobrovolně vymyslet a napsat podobnou hádanku. PS 18/3,4. Učb. 72/8 a),b)- napsat do sešitu a podle zadání obtáhnout slabiky.72/9 ústně, 72/10 zapsat slova, 72/11 přečíst a ústně doplnit. Diktát 72/12. 74/1 číst nahlas, 74/2 ústně. PS 19/5. Kočky s.21. Písanka s.32. Podle času PS s 21- vybarvování.

PRV: Povolání učb s. 48 + otázky pod článkem. Referát na příští týden: Vyber si nějaké povolání a na papír A4 napiš jeho název, aspoň 3 věty o něm, obrázek. Dobrovolně: popovídej si s dospělým nebo i napiš, co se změnilo v povolání rodičů nebo jiných lidí teď během zvláštního období, kdy děti nechodí do školy, jsou zavřené některé obchody, restaurace atd.
Anglický jazyk (23.3. - 27.3.) Frková, Kloučková, Dybalová

Naším cílovým učivem pro tento týden je téma Bedroom (ložnice).  
Důležitou slovní zásobu včetně výslovnosti naleznete na: https://www.helpforenglish.cz/article/2008062929-hfe-house-bedroom (pozn. závěsy v britské angličtině -> curtains)
Rozšiřující sl. zásoba a jednoduché hry: https://www.learningchocolate.com/content/julies-bedroom či https://www.learningchocolate.com/content/your-bedroom
Další pěkné hry k tématu My house / flat : https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/in-the-flat (pro děti 2. tříd je prozatím nejvhodnější cvičení č. 4) 

Výstupní projekt: Děti budou mít za úkol namalovat ložnici (bedroom) a označit jednotlivé předměty v ní. Práce nám můžete zaslat na naše e-mailové adresy uvedené níže. Děkujeme!

S pozdravem
Romana Frková, Jana Kloučková, Jana Dybalová 
frkova@korunka.org
klouckova@korunka.org
dybalova@korunka.org 
Plán učiva 23.3.- 27.3.
Matematika: procvičování odčítání typu 54-7. PS do s. 30, s. 27 vynechat a na s. 26/cv. 2,3 dobrovolně, na s.33 výběr cvičení dobrovolně. 30/2 z každé rybičky 5 příkladů přepsat a vypočítat do sešitu nebo na papír. Dobrovolně: 29/6 slovní úlohu řešit do sešitu nebo na papír. Geometrie- měření délky úseček PS. s.75.

Český jazyk: párové souhlásky opakování "Kočky" s. 26,28.2 sloupce, s. 29 1 sloupec
procvičování psaní dě, tě, ně: učb. s.68/ 4a,b,c ústně, 68/ 3 ústně, 68/5 ústně a potom 3 věty napsat do sešitu nebo na papír., učb. 68/7,8 ústně, "kočky" s.19,20. PS 17/ 5,6 + dle času doplňovačka 17/7, .Učb 68/8, 69/9 ústně a potom polovina (podle výběru) písemně- vždy napsat celou dvojici (bíleXčerně...), 69/10.
Slova se skupinami bě, pě, vě- učb 70/1 číst článek nahlas (aspoň polovinu, zbytek můžete dočíst vy) a odpovědět na otázky. Prohlédnout žlutou tabulku. PS 18/1 číst nahlas, 18/2. Možno pustit Rákosníček a hvězdy na Youtube (k článku v PS)


PRV učb. 50,51- Jaro (21. března začíná jaro, odpovědi na otázky na s.51 dole, kdy letos slavíme Velkonoce? - pohyblivý svátek, slaví se po prvním jarním úplňku= každý rok trochu jinak.) Prohlédnout fotografie jarních květin a rašení pupenů na stromech na s. 52 a 53. Vyfotit něco podobného v přírodě nebo nakreslit.
Anglický jazyk (16.3. - 20.3.) Frková, Kloučková, Dybalová

Naším cílovým učivem pro příští týden je téma Bathroom. V učebnici toto téma naleznete na stranách 48 - 55. 
Slovní zásoba: a hairbrusha toothbrushsoapshampooa towela duck. Na těchto webových stránkách jsou k dispozici také hry, písničky a příběhy k této lekci: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/?cc=cz&selLanguage=cs (Unit 6). 
Dané téma si můžete rozšířit i na webu: https://www.anglomaniacy.pl/bathroomDictionary.htm, kde naleznete opět moc hezká interaktivní cvičení včetně výslovnosti.
 
Výstupní projekt 
Děti budou mít za úkol namalovat svoji koupelnou a označit jednotlivé předměty v koupelně. 
Jsme ve 2.pololetí 2.ročníku a začínáme se učit v angličtině i psát. Psaní prozatím nebude hodnocené známkou. 
 
S pozdravem
Romana Frková, Jana Kloučková, Jana Dybalová 
Plán učiva 16.-20.3.
Matematika: přičítání k dvojciferným číslům s přechodem přes 10 trénovat..PS do s.21, s. 20 průběžně dle času.Pro trénování tohoto učiva pracovat ještě na papír nebo do sešitu- přepsat nebo zapsat podle diktátu 2 sloupečky příkladů.Možno vymyslet i vlastní. 49+6=, 38+3, 25+6, 17+4, 72+9, 2.sloupec: 56+5, 44+7, 84+9,17+6,68+5
Slovní úlohu 21/5a) vypracovat na papír (do sešitu)- zápis (Řešení: červených ....9
žlutých.........8
modrých......5
celkem........?
9+8+5=
Skládanka obsahovala celkem --- čtverců.
Dále následuje nové učivo- odčítání typu 42-4= apod. PS do s.25. Pokud můžete, prosím, abyste s.22 probrali společně- úvod do učiva, postup.
Geometrie: změřte a zapište do sešitu nebo na papír rozměry předmětů v okolí- aspoň 10 délek (hrana stolu, strana sešitu...),PS s.74

Český jazyk: opakování psaní souhlásek uprostřed a na konci slov- "kočky" s.25 dokončit, s.26, s.27 dokončit, s.28 2 sloupečky. Učb. s.64/11 napsat do sešitu psacím písmem 4 věty.
Nová látka: Slova se skupinami dě, tě, ně- učb. 67/1 přečíst článek a odpovědět na otázky. Přečíst žlutou tabulku. Ústně 67/2. Do sešitu nebo na papír učb. 68/6. PS s.16. Možno pustit si na Youtube- Malá čarodějnice (animovaná pohádka podle knihy Preusslera)- k článku v PS
Písanka s. 29

PRV učb. s. 45 přečíst a popovídat si o tom- kapitola Pomoc rodičům. PS 13/6,7 (8)
3. skupina AJ 13.3.2020

téma oblečení, opakování části těla, shlédnout odkaz na : https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70
Nakreslit 5 druhů oblečení dle libosti a popsat je v aj.
9.3.-13.3.
(3. skupinka) Frková
Milí rodiče,
minulý týden jsme začali téma"Happy birthday" a slovní zásobou: a present, a candle, a badge, a cake, a balloon, a card. Rozpoznáváme tyhle předměty a navíc se učíme ptát na ně ( Is it a green balloon?). Dalším cílovým učivem je umět se zeptat a odpovědět na otázku: How old are you? Are you (six)? Tohle budeme procvičovat ještě i tenhle týden.

V pátek AJ nebude, děti si můžou dané lekce opakovat na stránce:
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
Tu naleznete i písničky, hry, příběhy...
Dobrali jsme lekci 5.
S pozdravem Frková
Plán učiva 9.-13.3.+ úkoly pro domácí práci do pátku
ČJ učb. do s. 66, zapamatování některých slov, jejichž pravopis si musíme pamatovat (viz učb.s.65)- cvičení z učb projít ústně, vysvětlovat, proč napíšeme určité písmeno. (med- hodně medu...).
PS do s. 15 včetně opakovacího testu- nálepky nalepíme později ve škole.
Modrý sešit Pravopisná cvičení ("kočky") psaní souhlásek b/p, d/t atd - s.23,24, na s.25 2 sloupečky, na s.27 2 sloupečky. Trénování psaní i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách- kočky s.17 1-2 sloupečky.
Diktát učb. s.60/15- zkuste doma na papír.
Každý den chvilka hlasitého čtení (aspoň 3 minuty). Nejlépe by bylo zase vyrobit tabulku, do které byste to s dětmi zaznamenávali jako o jarních prázdninách.

M PS do s. 19, 18/4 na papír. Trénování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, sčítání do 100 s přechodem přes 10 (74+8 atp.). Z PS dle času cvičení ze s. 20.
geometrie: měření délky úsečky, PS s. 75 + trénovat rýsování úseček a spojování bodů na papír

PRV z minulé hodiny DÚ PS s.11/1, dodělat s. 10. Ve čtvrtek jsme měli pracovat s učebnicí s.44 (Rodina) a PS 11/2, 12/3,4
Plán učiva 2.-6.3.
ČJ psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, učb s.62-64, PS do s. 12
M přičítání jednotek k dvojcif. číslům do 100 s přechodem přes 10(např. 78+5, 45-7), PS do s. 16, opakování počítání se závorkami, počítání do 20 s přechodem přes10, řešení slovních úloh
PRV Praha, Praha 7
17.2.-21.2. 2020
(3. skupinka) Frková
Milí rodiče,
tenhle týden bude naším cílovým učivem ještě opakování oblečení, které jsme si rozšířili o slovní zásobu: a coat, a dress, a blouse, a cap, a jacket, a scarf, a shirt, trousers v jednotním i množním čísle a když stihneme, tak začneme s tématem Happy birthday a slovní zásobou, které se vztahují k narozeninám: a present, a candle, a badge, a card, a cake, a balloon. Zazpíváme si k tomu i písničku: It´s my birthday.
3.2.-7.2. 2020
(3. skupinka) Frková
Milí rodiče,
cílovým učivem pro tenhle týden je oblečení. Rozšíříme si slovní zásobu barvy: black, white, grey, purple. Budeme hovořit o oblíbených věcech: This is my favourite... , naučíme se zpívat písničku: My favourite t-shirt. písničku najdete na stránce: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04song?cc=cz&selLanguage=cs
Angličtina 2
27.1. - 30.1.
Vaření polévky v kuchyni, slova: pot
lid
ladle
fork
cooking board
peas
scraper
boil the water
Bay leaf
allspice
clove
colander
fry onions
wooden spoon..., zelenina, ovoce opakování, slovní spojení chutná mi to , nechutná atd.
Plán učiva 27.1- 30.1
M opakování- do středy doděláme PS 1. díl. Opakujeme sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, sčítání a odčítání do 100 typu 34+3, 34-3, 30-4, 30+4, 50+40, 90-30...,řešení slovních úloh
ČJ do středy doděláme PS 1.díl, opakování psaní i,í, y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách- doplňování, diktát, vlastní psaní (např. popis, vlastnosti- Jaký může být pes? Chytrý, velký, poslušný...)
Ve čtvrtek je vysvědčení a divadlo, v pátek volno
20.1. - 24.1. Anglický jazyk (Kloučková)
- tento týden jsme pokračovali v tématu Weather a s ním spjatými Seasons of the year (spring, summer, autumn, winter)
- dále také Months (January, February, March, April, ...): https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
20.1.-24.1.
(3.skupinka) Frková
Milí rodiče,
tenhle týden bude pokračovat projekt v angličtině a děti budou péct v kuchyni. Na hodině jsme začali nové téma "Dressing up" . Budeme rozpoznávat 6 druhů oblečení (jsou v učebnici), budeme používat množní číslo ve spojení s barvou a číslovkami (např. two red socks), naučíme se nové písničky a říkanky. Tohle téma nám zůstane i příští týden.
AJ 6.1. - 10.1.2020 AJ
opakování body, rozhovory how are you, where are you from..., zvířata, počítán 11 - 30. Formou hry, tance, kresby, audiovizuálního poslechu....
13.1.-17.1.2020 AJ
opakování otázek + nové Do you speak english?, Do you like it....? Yes, I do. No, I am do not. , zelenina, ovoce. Formou hry, možná i praktické ukázky vaření (výroba jednoduchého jídla v kuchyni), slovíčka z kuchyně, hrnec, pánev, poklička, sklenice, nůž..., audiovizální poslech.
Plán učiva 13.1.-17.1.
ČJ psaní i,í po měkkých souhláskách, poté rozlišování tvrdých a měkkých slabik a psaní správného i,í,y,ý.
M odčítání typu 37-2, řešení slovních úloh, počítání se závorkami, geometrie: rýsování úseček, spojování bodů, osa souměrnosti
PRV měsíce, roční období, hodiny
6.1.-10.1.2020
(3.skupinka) Frková
Milí rodiče,
tenhle týden opakujeme to, co už víme: barvy, hračky, geometrické tvary, školské pomůcky a části těla. Věnujeme se i tématu "Family". udělali jsme si "Family tree" a probrali členy rodiny: mother (mum), father (dad), sister, brother, grandpa, grandma. V pátek si rozšíříme slovní zásobu o uncle, aunt, cousin.
Děti si mají na pátek donést fotky, nebo obrázek rodiny, kterou budou popisovat.
16.12.-20.12.(3. skupinka) Frková
Milí rodiče,
zčásti minulý i tento týden se věnujeme tématu Vánoce. Hrajeme různé hry, zpíváme písničky a na každý hodině rozšiřujeme slovní zásobu. Děti dostaly i vánoční pexeso, které si můžete doma zahrát.
3. - 6.12. Anglický jazyk (Kloučková)
- toto úterý jsem byla u lékaře, děti pokračovaly se suplující paní učitelkou v tématu Body parts
- základní slovní zásoba k tématu je: face, hair, nose, mouth + některá v množném čísle eyes, ears, teeth, feet (chodidla) x legs (nohy), hands (ruce) x arms (paže)
- píseň "Head, shoulders, knees and toes"
- dnes jsme se krátce věnovali tématu St. Nicholas Day - the Angel, the Devil and St. Nicholas
2.12.-6.12.
(3. skupinka) Frková
Milí rodiče,
naučili jsme se pojmenovat hračky, barvy duhy a teď probíráme tvary: trojúhelník, čtverec a kruh. Opakujeme barvy i množní číslo. Skládáme obrázky z geometrických tvarů.
Plán učiva AJ 2.12. - 6.12.2019
Probíráme části těla, nově rodinu a její příslušníky, opakujeme konverzační otázky: How are you? How old are you? Whre are you from? ...,,tvary, čísla. Formou hry, vizuálního a zvukového vyjádření.
25. - 29.11. Anglický jazyk (Kloučková)
- dokončili jsme téma Food and drinks
- slovní zásoba: jednotlivé druhy ovoce, zeleniny, přílohy, sladkosti, pečivo ad.
- rozlišování mezi zdravým a nezdravým jídlem, moje snídaně, jídelní stůl, používání vazby like/I don't like ad.
- ke konci poslední hodiny jsme začali téma Lidské tělo (zatím jen obličej), od příští hodiny regulérně
Plán učiva 26.11.-29.11.
Probíráme části lidského těla - oči,hrudník, nohy, ruce...Dále tvary - trojúhelní, kruh, čtverec.., počítání a opakujeme rozhovory How are you? , nově máme větu Where are you from? I am from .... Zpíváme anglické písně, hry, tanec, zapojujeme všechny smysly i vizuální - kreslení...
Plán učiva 18.-22.11.
ČJ rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky (učb.s 42), samohlásky dlouhé a krátké (s.43) + stále opakování psaní vět- velké písmeno na začátku, znaménko na koci, diktát vět. Slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova protikladná, souznačná
M sčítání a odčítání desítek (PS s.48 - 50), slovní úlohy, procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10
geometrie: rýsování čar podle pravítka, vyznačování bodů, měření
PRV čas- minulost, současnost, budoucnost, hodiny
18.11.-22.11.
AJ (3. skupinka) Frková
Milí rodiče probíráme téma "Části těla". Už máme za sebou části hlavy a teď pokračujeme celým tělem. Naše slovní zásoba je: a head, hair, a nose, a mouth, eyes, ears, a body, arms, legs, hands and feet. Snažíme se pojmenovat části těla pomocí vět:This is a............ These are my...........hravou formou. Zpíváme si k tomu písničky a hrajeme hry.
Plán učiva 21.-25.10.
M- stále sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 s využitím rozkladů, číslo 16, 17, 18, slovní úlohy: podle zadání zapsat zápis, výpočet (příklad), odpověď (věta)- názorně předvedeno v pracovním sešitě na s. 19, 23, 29. O ...méně, více. Geometrie- rozeznávat kužel a jehlan (PS s. 81), narýsovat rovnou čáru. PS do s. 37 (kromě stran Procvičuj, docvičuj- z těch jsou DÚ nebo práce pro rychlé), s. 80- 82 (geometrie)
ČJ- 4 druhy vět podle významu+ správná znaménka (?.!, tečka), slova nadřazená, podřazená, souřadná, řazení slov podle abecedy. Psaní věty podle diktátu.
PRV- základní druhy listnatých a jehličnatých stromů pozbat podle listů a plodů (viz učebnice). Odlet ptáků. Stavba těla ptáků.
Plán učiva 7.10.-11.10
ČJ- ukončení kapitoly o větách- děti by měly umět vyjmenovat 4 druhy vět, umět napsat velké písmeno na začátku věty a správné znaménko na konci, Umět nazpaměť abecedu. PS s.14-16 (kromě 15/6)
M- sčítání a odčítání s přechodem přes 20 s použitím rozkladu. Rozklady čísel do 10, zautomatizování počítání do 10. Rozklady čísel 11-14. PS do s. 29 kromě stránek "Docvičuj" (z nich bývají úkoly nebo tam pracuje ten, kdo je hotový),
PRV- podzimní les, znaky savců, stavba těla savců dle učebnice
Plán učiva 23.9.-27.9.
M: pokračování úvodu ke sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10. Použití rozkladu, dopočítávání do 10 (9+5 = 9+1+4).
PS strany 11-14, 18,19, 22/3,4,5
ČJ: abeceda, nazpaměť se naučit do Š (do J by měly děti umět z minulého týdne), řazení slov podle abecedy, nauka o větě- psaní velkého písmene na zač. věty a znaménka na konci věty
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one