Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.

Rubriky

Domácí příprava do 22. 5. 2020:
viz. nahrané soubory, mail


Domácí příprava do 15. 5. 2020:
viz. nahrané soubory, GD, mail


Domácí příprava do 30. 4. 2020:
viz. nahrané soubory, GD, mail


Domácí příprava do 24. 4. 2020:
viz. nahrané soubory, GD


Domácí příprava do 17. 4. 2020:
viz. nahrané soubory, GD


Domácí příprava do 3. 4. 2020:
viz. nahrané soubory


Domácí příprava do 24. 3. 2020:
viz. nahrané soubory


Domácí příprava do 13. 3. 2020:
slabikář - písmeno Ž/ž, dále čtecí karty,
písanka - Ž/ž,
matematika - cokoliv v pracovní učebnici (dokončujeme ji), dále pracovní listy.

Doporučuji:
https://www.matika.in/cs/#1
https://www.gramar.in/cs/#1
https://skolakov.eu/
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/530-cesky-jazyk-analyticko-synteticka-metoda
26.10. Angličtina: úterý 25.10. - test (barvy), příběh na str. 14 - popis obrázků a poslech (téma: školní potřeby, fráze: What's this? It's a pencil/ruler/book/pencil-case). S pozdravem Richtrová (richtrova@korunka.org)

Vítejte ve 2. A!

20150219_141752.jpg
20150224_114339.jpg
Týden od 2.9. do 6.9.2019
Plán učiva AJ 2.12. - 6.12.2019
Probíráme části těla, nově rodinu a její příslušníky, opakujeme konverzační otázky: How are you? How old are you? Whre are you from? ...,,tvary, čísla. Formou hry, vizuálního a zvukového vyjádření.
10.9. ČJ - pracovní sešit:str.6, cv.8b
Angličtina  - Blažková
Vážení rodiče,
tento týden jsme se začali věnovat tématu Easter. S rodilým mluvčím děti procvičily počítání do 100, názvy zvířat a základní velikonoční zásobu. V druhé hodině jsme se pustili do výroby papírové knihy, která slouží ke skládání vět s využitím tvarů slovesa být - is, are --> Easter bunny is brown. Easter eggs are colourful. 
DÚ - procvičit věty pomocí vyrobené pomůcky.
S pozdravem
Tereza
 
Informace a domácí úkoly po 15.9.2014
Informace - čtvrtek 18.9.

Některé děti mají kratičký úkol ze psaní, ale až na pondělí.-) Pracovní sešity z čj doma nedodělávejte! Je přeci bezúkolový den:-)

Zkratka "DDÚ" v notýsku znamená "dobrovolné domácí úkoly".

Dnes mohu děti pochválit za krásné rybičky ve stylu Pieta Mondriana:-) Až budou hotové, určitě se Vám s nimi pochlubíme!
Informace a úkoly - pátek 19.9.2014

ČJ - PS dodělat str. 11
M - PS dodělat str. 9
Čtení - děti nemají úkol, ale ať si každý víkend něco svého přečtou
Nezapomeňte v pondělí na dú ze psaní.
Některé děti si nechaly PRV a PS z PRV ve škole, nemají z nich žádný úkol. Tak abyste to zbytečně doma nehledali:-)

Pokračujeme ve třídě v práci s pravidly (zejména pravidlo "když něco chci, zvednu ruku, počkám, až mě paní učitelka vyvolá a pak mluvím" některým dělá problémy:-))) Ale děti si už snad více začínají uvědomovat nutnost dodržování pravidel, a to je důležité.-)

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DO MK SEDMIČKY (TUSAROVA 35)

13.12.2014 OD 10 HOD.
O SMUTNÉM TYGROVI.

NA MOTIVY KNIHY ALOISE MIKULKY.
HRAJÍ MILAN FORMAN A SIMONA CMÍRALOVÁ.


 

P1010027.JPG
20171203_102406.jpg
IMG_20180315_101635.jpg
PČ TÝDEN 23. března - 4. dubna
Výroba hyperaktivní pilulky
Pomůcky:
alobal cca 5 x 5 cm (může být i od čokolády...)
tužka
korálek
nůžky
krabička - ta není nutná

Alobal omotejte okolo tužky, následně z tužky sejměte a vlože do něj korálek.
Oba konce alobalu zadělejte. Když ho vložíte do krabičky, či jiného podobného předmětu
a zatřepete s ní, tak se pilulka vyrovná.

Výsledný pohyb hyperaktivní pilulky bude tento viz video:
https://youtu.be/fIGTlXbXKLY

Fotografii pilulky pošlete na školní email: dybalova@korunka.org

Děkuji.
Vážení rodiče, připomínám, že ve středu 8.10. jdeme do divadla Gong (Dobrodružství Toma Sawyera, 90,- Kč). Učíme se první hodinu, odcházíme s batůžkem a svačinou. Návrat do školy okolo 12:30.
Alena Mazáčová
P1010014.JPG
bart.jpg
Zajíc polní

Zajíc polní

Zajíc polní
Káně lesní

Káně lesní

Káně lesní
Bažant

Bažant

Bažant
Hraboš polní

Hraboš polní

Hraboš polní
Plán na týden od 21. 11.
Čtvrtletní práce z českého jazyka a matematiky píšeme tento týden (úterý, čtvrtek).
Čj - předpony s. 18, 19, práce s textem (rozvoj čtenářské gramotnosti)
M - počítání s úsudkem, písemné sčítání, odčítání, dělení, násobení
Vla - Vynálezci a obrozenci (19. století)
Pří - energetické suroviny
PČ - svíčkárna Šestajovice
Tv - bruslení

Další termín odevzdání ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU je 12. 12.!!!

miniprojekt - prezentace vybraného historického období ( název, datace, osobnosti, objevy a vynálezy, stavby, malířství, sochařství, odívání, významné události), pracujeme ve skupinách

Plán učiva v týdnu od 7. 11.
Čj - předpony s-, z-, vypravování (komiks)
M - odčítání velkých čísel, slovní úlohy
- čtverec (obvod, obsah) 24-26
Vla - reformy Marie Terezie a Josefa II.
Pří - Otevřená věda

Akce: ve středu zoo (s sebou psací potřeby), ve čtvrtek Otevřená věda (první dvě hodiny čj, m)

Plán učiva v týdnu od 31. 10.
Čj- předpony roz-, nad-, pod-, před-, od- (učebnice 25-27)
-vypravování - práce s textem (E. Frynta - Žalva), vypravování podle obrázků
M - počítání s velkými čísly, slovní úlohy, násobení čísly končícími 0 - s. 20-23 v prac. sešitech
- obsah, obvod ( z pracovních listů)
Vla- osvícenství
- ve čtvrtek test - stavovské povstání, třicetiletá válka, baroko
Pří - horniny, Trojský koník

Činnost v týdnu od 24. 10.
Pondělí-opakování, vyučování dle rozvrhu
Úterý - čj, party, kino
o prázdninách
M - vyplnit pracovní list s procvičováním písemného násobení
Čj - vymyslet básničku na 1 vyjmenované slovo (může jich být více), čtenářský deník (odevzdat v pondělí 31. 10.)
+ víkendový deník

Plán učiva v týdnu od 17. 10.
Čj - procvičování pravopisu a slovotvorby, předpony a předložky, práce s texty ( J. Nohavica) ps. 14-15
M - písemné sčítání, dělení se zbytkem, slovní úlohy, čverec, kružnice (poloměr, průměr)
Pří - Strážci pralesa, primární prevence
Vla - náboženství v 17. a 18. století - rekatolizace, významné osobnosti, práce s textem ( ukázka z pamětí saského diplomata)

V pátek změna rozvrhu!!! 1.AJ, 2. M, 3. a 4. primární prevence, 5. Čj- čtení

Akce:
25. 10. kino Mat, 80,- Kč
9. 11. Zoo Praha
10. 11. Otevřená věda

Plán učiva v týdnu od 10. 10.
Čj - procvičování pravopisu, tvoření slov, práce s texty ( Kratochvíl - Pohádka), ps 12-13, uč. s. 21
M - počítání se závorkami, slovní úlohy, zlomky, trojúhelník, čtverec ( rýsování dle pracovního listu), ps 13 - 16
Pří - rudy (výskyt, způsob těžby, využití), Trojský koník - Strážce pralesa ( informace o projektu, úkoly z časopisu)
Vla - baroko, války s Turky, sv. Jan Nepomucký, hodnocení návštěvy NG

Plán učiva v týdnu od 3. 10.
Čj - procvičování pravopisu, tvoření slov (kořen, předpona, přípona), práce s texty uč. s.16, ps s. 10-11
M - bystré počítání, slovní úlohy, rovnoběžky, trojúhelník, obdélník (obvod, některé děti už počítají i obsah) ps s. 11-13 + pracovní list na geometrii
Pří - nerosty
Vla - školy v raném novověku, baroko
V pátek jdeme do NG!!!

Učivo v týdnu od 26. 9. do 30. 9.
Čj - pravopis (dokončení s. 9 v ps), vypravování uč. s. 9, práce s texty
M - slovní úlohy, příklady se závorkami, geometrie (pracovní listy kopíruji a rozdávám při hodině)
Vla - Život v raném novověku
Pří - Neživá příroda

Plán akcí na šk. rok 2016/2017
Vážení rodiče,
předkládám Vám předběžný plán akcí na tento školní rok. Některé jsou zdarma, u většiny se vejdeme do 100,- Kč. Finančně náročnější bude výlet do Techmanie a výlet na konci školního roku. Termíny upřesním. Zároveň budu ráda za jakoukoli inspiraci, dozvíte-li se o nějaké akci, která by pro nás mohla být zajímavá.

září - 29. 9. koloběžky
říjen - NG - Slovanská epopej - 7. 10., vstupné 40,- Kč, koloběžky (záleží na počasí), 25. 10. kino Kniha džunglí, vstupné 80,- Kč
listopad - 14. 11. Medová snídaně, Otevřená věda
prosinec - Techmania Plzeň
leden, únor - bruslení, divadlo
březen - planetárium, NZM
duben - Zoo
květen - Veletrh vědy, koloběžky
červen - třídenní výlet, přespání ve škole

+ výstavy dle aktuální nabídky


Ve čtvrtek 29. 9. půjdeme na koloběžky (brusle). Prosím, aby všechny děti měly helmu.

PČ - na příští týden staré voskovky (máte-li doma nějaké zbytky), začněte prosím se sbíráním přírodních materiálů - kaštany, žaludy, šišky, šípky, klacíky, využít se dá leccos:)

Plán učiva v týdnu od 19. 9. do 21. 9.
Čj - opakování pravopisu (s. 8-9), vypravování - práce s texty
M - pořadí početních operací, příklady se závorkami, slovní úlohy (s. 7-9)
Pří - neživá příroda
Vla - doba pobělohorská - náboženské poměry, Jan Ámos Komenský

15.9. Info o výtvarných klubech

Všechny výtvarné kluby budou začínat v týdnu od 3. října.
Děkuji. Eliška Surmová
IMG_20190503_115604.jpg

Týdenní plán 23.-27.3.

Milé moje děti,  posílám vám další úkoly.Myslím,že mnozí z vás už dospěli k závěru,že by by raději chodili společně s kamarády do školy,co vy na to? Já tedy ANO!(Můžete mi napsat,jestli máte podobné pocity).Práce nám ovšem neuteče,tak se do ní pusťme!Pracujte každý den něco,abyste viděly,jak vám to ubývá

Týdenní plán 23.-27.3.

Milé moje děti,  posílám vám další úkoly.Myslím,že mnozí z vás už dospěli k závěru,že by by raději chodili společně s kamarády do školy,co vy na to? Já tedy ANO!(Můžete mi napsat,jestli máte podobné pocity).Práce nám ovšem neuteče,tak se do ní pusťme!Pracujte každý den něco,abyste viděly,jak vám to ubývá

Plán práce       5. C 6. – 10.4.

 

-  Lidské tělo- to máme rádi! Učeb. str. 52 a 53 pročíst, (v sešitě nadepsat Lidské tělo) nakreslit si do sešitu PŘ nebo na bílý list papíru a potom vlepit kostlivce Emana ze str. 53 +popsat, -pošli ukázat

Dobrovolně:   Zkus najít a zapsat, jak se jmenují velké kosti na horní a dolní končetině. Kdo bude mít ještě málo, najde si doma v knížce o lidském těle, nějakou zajímavost(i)  z oblasti kosterní soustavy a poznamená si ji do sešitu.

 

VL-  str. 32-35 v učeb. pročíst, společně s orientací v mapě ,do sešitu stačí tentokrát  nadpisy a erby. PS- str. 20 a 21 dolní příklady 1-5. Nakonec si zkus Opakování na str.36 a pošli mi počet získaných bodů-nešvindluj!

Plán práce       5. C 6. – 10.4.

 

-  Lidské tělo- to máme rádi! Učeb. str. 52 a 53 pročíst, (v sešitě nadepsat Lidské tělo) nakreslit si do sešitu PŘ nebo na bílý list papíru a potom vlepit kostlivce Emana ze str. 53 +popsat, -pošli ukázat

Dobrovolně:   Zkus najít a zapsat, jak se jmenují velké kosti na horní a dolní končetině. Kdo bude mít ještě málo, najde si doma v knížce o lidském těle, nějakou zajímavost(i)  z oblasti kosterní soustavy a poznamená si ji do sešitu.

 

VL-  str. 32-35 v učeb. pročíst, společně s orientací v mapě ,do sešitu stačí tentokrát  nadpisy a erby. PS- str. 20 a 21 dolní příklady 1-5. Nakonec si zkus Opakování na str.36 a pošli mi počet získaných bodů-nešvindluj!

30.3. - 3.3. Český jazyk 

MLUVNICE
 30.3., 1.4.
- procvičujte vedlejší věty.
- v úterý 31.3. si dáme testový Kahoot na VV příslovečné (8 druhů), měli jsme psát už ve škole
- očekávejte podobný Kahoot jako posledně, vyvěsím ho sem v 9:00 
- procvičování: https://www.umimecesky.cz/rozbory-vv-prislovecne-podm-pric-ucel-2-uroven/2626

- v pátek 3.4. si takto napíšeme ještě VV přívlastkovou, přísudkovou a doplňkovou
Souhrnné zdroje: 
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety-1
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety-2
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety-3
https://www.umimecesky.cz/cviceni-typy-vedlejsich-vet
https://www.pravopisne.cz/2014/07/test-urcovani-druhu-vedlejsich-vet-4-10/

SLOH 1.4.
téma: Líčení 

- zápis do slohové sešitu z učebnice s. 144
- přečtěte si text 144/1 a uvědomte si rozdíly
- na základě toho se podívejte na 146/3 a sepište úlohu d), kterou zašlete na můj e-mail do do 5.4.

LITERATURA 3.4.
- čítanka 64: Ezop - Havran, sýr a liška 
- odpovězte na otázky a zašlete též na e-mail do konce týdne
- pracujte na ČD

Buďte zdrávi! JK :)


 
18.11. DEN ŘEDITELE ŠKOLY
10.12. AKADEMIE + VÁNOČNÍ TRHY
11.3.- 20.3. matematika
Ahojky,
posílám úlohy na příští týden.
 1. Pracovní sešit s procenty – modrý
Připomínám, že procenta můžete řešit jako přímou úměrnost či přes 1%, což je jedna setina.
V sešitě jsou vzorově řešené příklad řešené příklady. Víme i že „z“ znamená krát, tedy
Např. 12% z 45Kč je 0,12.45 = 5,4 Kč.
 1. Posílám listy str. 23,24,25,26  – trochu na zamyšlení – nejen pro ty, co zkusí přijímací zkoušky – dobrovolné
Link: https://www.email.cz/download/k/Z-pzbzSvSuLbkMeQJ5okEfW7No3pndpN16puLR-7qoXFAnUM_r_yV6xjduW474Jx9XuO_eE/Sineo+22420031108590.pdf
 1. Pracovní stránky str. 30,31,32, 33 s nepřímou úměrností – prosím o pozorné přečtení a přepsání do sešitu a doplnění.11.3. matematika
  Děti, využijte pro výklad nepřímé úměrnosti toto video:
  https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs
Link: https://www.email.cz/download/k/kvuMBQcv-w8df7AkgETyqy-NGCcQuDSA_Xr5uMzDOsUHy3IxpIGk2QZ1SH8SAVQLL41glxs/Sineo+22420031108581.pdf
 1. Příklady na opakování.
Pondělí:  
 1. Dej poměr do zákl. tvaru: 44 :16
 2. Vypočti x: 7 : 13 = 63 : x
 3. Měřítko mapy je 1 : 200 000. Kolik kilometrů ve skutečnosti měří cesta dlouhá 4,7 cm
 4. Rozděl  1 080 Kč v poměru 2 : 3 : 4
Úterý:
 1. Vypočti objem smrkového trámu tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu, který má délku podstavné   hrany 15 cm a je dlouhý 4m. Kolik kilogramů váží?
 2. Sestroj trojúhelník ABC: c = 8cm vc = 5 cm  α = 60° - náčrt, konstrukce, počet řešení, postup - dobrovolný
Středa:
 1.  Při výprodeji obchodník snížil obchodník cenu všeho zboží v poměru 3 : 4. a) Kolik korun stálo před zlevněním zboží, které se nyní prodává za 120 Kč. B) Za kolik Kč se prodává zboží, které před slevou stálo 400 Kč.
 2. Měřítko mapy je 1 : 75 000. Kolik centimetrů na mapě měří vzdušná vzdálenost mezi obcemi, které jsou 12 km od sebe vzdálené
 3. Vypočti : 2.(-8) + (-7),  28 : (13 – 3.5)
Čtvrtek:
 1. 0, 4 : 0,6 = 0, 12 : x ,     30 : y = 15 : 7
 2. Uč. aritmetiky str. 29/cvičení 5,6
 Pro žáky, kteří nedostali PS na % jsem naskenovala stránky: https://www.email.cz/download/k/bXwHrrQ7M6j4qhNqDij70JY6kcz62KZEwmISOm0X6X75HBQxnb79Hk_i0STb7l0wVvrpPMI/Sineo+22420031111550.pdf

Rozplánuji Vám úlohy po dnech :o)
 
 1. PS - procenta
 1. Trochu na zamyšlení
 1. Prac. stránky – nepřímá ú.
 1. Příklady na opakování
pondělí str. 8-9 str. 23 str.30 pondělí
úterý str. 10-11 str. 24 str.31 úterý
středa str. 12-13 str. 25 str.32 středa
čtvrtek str. 14-14 str. 26 str.33 čtvrtek
27. - 30.4. Český jazyk 
- procvičování druhů podst. jmen: 
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-podstatna-jmena-pomnozna-hromadna-latkova-2-uroven/1233 a https://www.umimecesky.cz/cviceni-podst-jmena-pomnozna-hromadna-latkova
- text Robinson Crusoe - učebnice 7/11 a, b, c, d - pošlete na klouckova@korunka.org
- do sešitu na mluvnici opište tabulku ze str. 8 (nebo z PS 6): Skloňování podst. jmen označujících části lidského těla - důležité, ČASTO se chybuje
- poté vypracujte v PS 6/1 a, b a ověřte si podle klíče, ve čtvrtek bude na tuto látku Kahoot
- sloh není (sudý týden), literatura též ne (státní svátek)
4.5. Občanská výchova - úkol na 2 týdny
protože jste zvyklí často pracovat ve skupinkách a vypadá to, že ve škole se už tento školní rok nepotkáme, mám pro Vás trochu neobvyklý úkol, ve kterém budete mezi sebou spolupracovat na dálku a uvidíme se alespoň přes displej 

ZADÁNÍ ÚKOLU: 
- každý si ještě projděte Deklaraci lidských práv od OSN (máte z minulého úkolu, ale pro jistotu přikládám ještě jednou níže) a vymyslete 3 otázky, na které budou odpovědi ukryty právě v tomto dokumentu


- vytvořte virtuální dvojice - zkontaktujte se co nejdříve už dopředu a domluvte se! pokud by v komunikaci nastal problém, dejte mi vědět 

- své 3 otázky, které jste k dokumentu vymysleli, svému parťákovi NAHRAJTE NA VIDEO (případně na hlasový záznam) a pošlete (e-mail, Messenger, WhatsApp,...). nezapomeňte mluvit srozumitelně 

- na 3 otázky, které dostanete od svého parťáka, rovněž odpovězte krátkým videem 

- otázky, které jste dostali + své odpovědi na ně (tedy za každého 2 krátká videa), mi pošlete na mail valis@korunka.org do pátku 15.5.

V případě, že by Vám takové nahrávání vyloženě "proti srsti" nebo zrovna nemáte možnost nahrávat, proveďte celý úkol textově. Myslím ale, že to všichni zvládnete. Zdravím a těším se na Vaše rozhovory! 

 
Ahoj ,moc Vás všechny zdravím.

14dnů uběhlo a doufám, že jste kreslili,malovali,něco dělali, jak jsme si řekli.
Takže autoportrét máte ,a budou další-kresba,perokresba,malba,akvarel.
Portrét –maminky,tatínka,bratra ,sestry .To také máte…
A následují zvířata- v pohybu.Né,že uděláte čáru, a když jo, tak fajn,ale pak následuje kresba studijní
Zvíře v klidu. Techniku si zvolte takovou,která Vám přijde nejvhodnější.
Pro pohyb by byla dobrá perokresba , kresba štětcem a tuží, pro studijní kresbu tužka,
Jestli máte možnost malovat, nezapomeňte,že akvarel je nejtěžší.
Můžete zkusit temperu s vajíčkem, aby se malba leskla, samozřejmě jen Ti,
co mají možnost.
Jen pro jistotu připomínám referáty, Niki měla naposled-Suprematismus
Viorika 4.3. Akční malba
Eliška 11.3. Informel
Matěj S. 18.3. Abstraktní expresionismus
Tihle to už mají a těším se , a teď pro Vás,co na tom pracujete
Dorotka 25.3. Lyrická abstrakce
Sabi 1.4. Tachismus
Sofi e 8.4. Op-art
Adam 15.4. Konkrétní umění
Theodor 22.4. Pop-art
Julie M. 29.4. Kinetické umění
Simona ,Jonáš 6.5. Konceptuální umění
Anička 13.5. Hyperrealismus
Julie H. Nová figurace
Filip 27.5. Funkcionalismus v architektuře
Niks 3.6. Art deco
Už teď Vám díky za skvělé práce.

V daném stylu každý týden všichni udělejte kresbu,malbu , objekt,sochu,model….
Jako vždy, vyberte si techniku,která Vám v tomto stylu bude nejbližší.
Formát minimálněA4,kdo má možnost A3,A2

Kdo můžete , pošlete mi kresby,malby,sochy,referáty.pytlova.martina@seznam.cz
Množství¬¬? Minimálně 1 týdně , nekonečně mnoho vítáno,
Podle kvality bude oceněno ústní pochvalou v ateliéru!
Vše co uděláte si schovejte,později se na to podíváme!

Myslím na Vás,mail,číslo máte , kdykoli se ozvěte
S pozdravem Martina Pytlová
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one