Tato stránka slouží ke včasnému informování o všem důležitém ve škole a především k zadávání domácích úkolů on-line.

Info ředitele školy

Ředitelské volno ve dnech 29. a 30.června 2020
17.6.2020 korunka.org AKTUALITY

"V souladu s §24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. „Školský zákon“ vyhlašuji ředitelské volno ve dnech 29. a 30. června 2020 z technicko-organizačních důvodů - rekonstrukce elektroinstalace v budově školy. Informaci jsme avizovali již 15.5.2020 na korunka.org a korunka.info (čtyři důležité informace ředitele školy).

Vysvědčení za II. pololetí školního roku bude žákům vydáno v pátek 26.6. - podrobnosti k organizaci slavnostního ukončení školního roku sdělí zákonným zástupcům třídní učitelé prostřednictví e-mailu.

Ve dnech ředitelského volna nebude v provozu školní družina a školní jídelna.

Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

V Praze dne 17.6.2020
 
Organizace výuky 2. stupně od 8. června - AKTUALIZOVÁNO DNE 4.6.
31.5.2020 korunka.org AKTUALITY

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY K NÁSTUPU ŽÁKŮ 2. STUPNĚ DNE 8.6.2020 - Organizace a rozdělení žáků do skupin

ORGANIZACE KONZULTACÍ A TŘÍDNICKÝCH HODIN 2. STUPNĚ OD 8. DO 26. ČERVNA - MECHANIZMUS PŘIHLÁŠENÍ

PRAVIDLA STRAVOVÁNÍ - AKTUALlZACE K 2.6.2020 - POZOR: čas výdeje pro 2.st.- posunuli jsme na 11,00 a prodloužili až na 13,30, aby žáci oběd stíhali beze spěchu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 
Aktuální info o činnosti spolku KORUNKA
30.5.2020 korunka.org AKTUALITY

S velikou radostí poskytuji prostor na našich stránkách zprávě o aktuání činnosti a o plánech spolku rodičů KORUNKA pro blízkou budoucnost. Všem rodičům, přátelům školy, učitelům a MČ Praha 7 děkuji za postupné rozšiřování portfolia spolku, za vzájemnou přátelskou a nekonfliktní spolupráci. Vážím si též otevřenosti a transparentnosti účtování aktivit.

Tomáš Komrska, ředitel školy

SPOLEK KORUNKA - AKTUÁLNÍ INFORMACE O ČINNOSTI K 18.5.2020
 
Co si určitě nezapomenu vzít do školy 25.5.2020
22.5.2020 korunka.org AKTUALITY
Do školy si určitě nezapomenu vzít:
1. Dostatek pití a svačinu
2.Minimálně dvě roušky a sáček na roušky se jménem
3. Igelitovou nebo textilní tašku na boty se jménem
4. Podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ s datem 25.5.
Vím, že přijdu všas podle rozpisu před správný vchod a budu dodržovat rozestup od ostatních.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 
Čtyři důležité informace ředitele školy, odpovědi na Vaše dotazy, podrobné info ke stravování žáků, zaměstnanců, cizích strávníků
15.5.2020 korunka.org AKTUALITY

ČTYŘI DŮLEŽITÉ INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY, ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY

PODROBNÁ PRAVIDLA STRAVOVÁNÍ - ŽÁCI, ZAMĚSTNANCI, CIZÍ STRÁVNÍCI
 

15.5.2020
SPOLEK KORUNKA bohužel musí oznámit, že letošní JARNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR se nemůže konat ani v květnovém náhradním termínu. Konání akce se přesouvá na příští školní rok 2020/21.


 
INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY - ZÁHÁJENÍ VÝUKY PRO 1. STUPEŇ OD 25. 5. 2020
12.5.2020 korunka.org AKTUALITY

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY K NÁVŠTĚVĚ ŠKOLY – ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY OD 25.5.2020

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – výuka a odpolední program od 25. 5. 2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 
BLOKOVÁ PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO 9. ROČNÍKY OD 11.5.

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás v návaznosti na aktuální usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 informovat o možnosti intenzivní přípravy žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy v prostorách školy.
Důležité informace k docházce do školy od 11.5.2020 do termínu přijímacích zkoušek :
1.       Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách max. 15 žáků, počítáme s maximálně dvěma skupinami (celkem 14 dětí z 9A a 7 dětí z 9B, nepočítáme děti již přijaté).
2.       Hygienické požadavky na žáky: vlastní roušky 2ks denně, igelitový sáček na roušky, přezůvky.
3.       Požadavky na pomůcky: UČEBNICE Ma, Čj, sešity a pracovní sešity, psací potřeby.
4.       Stravování: možno vlastní svačinu a studený oběd, možnost přihlásit děti ke stravování do ŠJ p. Štekrové nejpozději do 7.5.2020 do 13 hod. (děti budou docházet do ŠJ)
5.       Týdenní rozvrh: příchod do školy 7.45 vchodem KORUNOVAČNÍ - první výukový blok 8:00 – 9.30, druhý blok 10 – 11.30 hod., oběd první skupina 11.40,  oběd druhá skupina 12 hod. Rozvrh takto nastavujeme pro první dny, nevylučujeme změny.
6.       Prosíme o závazné přihlášení nejpozději do Čt 7.5. e-mailem do 14 hodin na adresu komrska@korunka.orgPřihlášení proběhne zasláním potvrzení o seznámení s informací ředitele školy ze dne 4.5. a zasláním vyplněného a rodiči podepsaného ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ (najdete  v příloze této zprávy).
Bez zaslání vyplněného čestného prohlášení a potvrzení přijetí informace nebudou moci být žáci přijati k blokové výuce.
7.       Skupiny, které ustanovíme, budou dle požadavků MŠMT neměnné, tzn. nelze navyšovat, měnit složení žáků. Přípravu povedou vyučujících daných předmětů.
8.       Seznamte se prosím s hygienickými požadavky na tuto blokovou výuku, především s požadavky na žáky v příloze MŠMT: ochrana zdraví.
Přílohy:
1.       Čestné prohlášení
2.       Ochrana zdraví
Na budoucí studenty se těšíme!
S pozdravem Tomáš Komrska a vyučující 9. ročníků

Zasláno e-mailem všem rodičům žáků 9. ročníků dne 4.5.2020
 
ORGANIZACE ZÁPISU - KOMPLETNÍ INFORMACE
30.3.2020 korunka.org AKTUALITY

Termín zápisu do 1. tříd a přípravné třídy: 22. a 23. duben 2020, REGISTRACE K ZÁPISU OD 1.4.2020, KOMPLETNÍ PODROBNÉ INFORMACE VČETNĚ VŠECH FORMULÁŘŮ NAJDETE NA korunka.org , MODRÁ IKONKA VPRAVO (POKUD PRAVÝ SLOUPEC ZMIZÍ, VYVOLÁTE HO RUBRIKOU "ÚVODNÍ STRANA").

INFORMACE K ZÁPISŮM DO 1. ROČNÍKŮ A PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠKOLÁCH PRAHY 7 NA WEBU PRAHY 7

INFORMACE K ZÁPISŮM DO 1. ROČNÍKŮ A PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD PRO RODIČE CIZINCE

 
POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLY PRO POTŘEBY VÝPLATY OŠETŘOVNÉHO
19.3.2020 korunka.org AKTUALITY

Podle idnes.cz 19.3.2020: Ošetřovné po celou dobu mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem budou moci čerpat i OSVČ a děti až do 13 let. Jde o celou dobu uzavření škol či školek. Schválila to ve čtvrtek vláda. Novelu dostane na stůl v úterý Sněmovna a následně ke schválení Senát a k podpisu prezident.

AKTUALIZACE 21.3.2020:

FORMULÁŘ POTVRZUJE PANÍ HOSPODÁŘKA IVANA DAJČLOVÁ

Prosíme, Kontaktujte paní hospodářku telefonicky na čísle 223 018 914 od 9 do 17 hod. nebo e-mailem: dajclova@korunka.org (POTVRZENÝ FORMULÁŘ POSÍLÁME E-MAILEM, JINOU FORMU PŘEVZETÍ DOMLOUVEJTE TELEFONICKY NEBO E-MAILEM, budova školy není volně přístupná).

 
OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
18.3.2020 korunka.org AKTUALITY

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes zveřejnilo opatření k zápisům do 1. ročníků. Zítra se koná k tomuto porada ředitelů ZŠ Praha 7, o konkrétní podobě zápisu do prvního ročníku a přípravné třídy Vás budeme do konce tohoto týdne informovat.

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
 
Jsou odloženy zápisy do 1. tříd a přípravných tříd
17.3.2020 korunka.org AKTUALITY

S ohledem na aktuální uzavření základních škol jsou odloženy zápisy do 1. tříd a přípravných tříd, které měly proběhnout ve dnech 1. a 2. dubna 2020. Aktuální předpoklad konání zápisů v MČ Praha 7 je 22. a 23. duben 2020. I tento termín však závisí na vývoji situace kolem šíření koronavirové nákazy.

KORONAVIRUS - AKTUÁLNÍ INFORMACE K 16.3.2020 (13.45 hod.)
10.3.2020 korunka.org AKTUALITY

Aktualizováno: PONDĚLÍ 16.3.2020 - 13.45 hod.

Od středy 11.3.2020 je zrušena výuka i na naší škole a to na základě dnešního nařízení vlády, které platí pro všechny ZŠ. Všechny aktivity pro děti a dospělé ZRUŠENY (kluby, Hathora, pronájmy). Mateřská školka Kouzelná fazolka v budově školy je zatím v souladu s pokyny v provozu.

Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol včetně odkazu na FORMULÁŘ pro potvrzení školy o uzavření pro potřeby výplaty ošetřovného při péči o dítěte mladší 10 let.

FORMULÁŘ POTVRZUJE PANÍ HOSPODÁŘKA V KANCELÁŘI ŘEDITELE V 1.PATŘE DENNĚ 14 - 17 HOD.

DOMÁCÍ PŘÍRAVA, SAMOSTUDIUM, ČETBA, ON-LINE ZDROJE, TESTOVÁNÍ ON-LINE apod.

Počínaje středou 11.3.2020 budou všichni pedagogové jednotně zadávat domácí přípravu prostřednictvím portálu korunka.info. Zde najdete zadání úkolů, náměty pro samostudium, dporučenou četbu a další v rubrice své třídy. Je nám jasné, že rodiče budou mít rozdílné podmínky pro kontrolu a pomoc dětem. Prosíme, veďte děti k zodpovědnosti, samostatnosti a k samostudiu. Zadání budou jasná, srozumitelná a taková, aby je žáci mohli plnit pokud možno sami. Prosíme, aby si žáci vedli průběžně výpisky látky podle zadání, využívali zakoupené pracovní sešity. Děkujeme za podporu a spolupráci.

AKCE, KTERÉ RUŠÍME:

1. Jednotlivé třídní schůzky tříd 1.C, 2C, 3C montessori avizované třídními učiteli na tento a příští týden RUŠÍME (aktualizováno 16.3.2020 a sděleno rodičům e-mailem).

2. Další plánované třídní schůzky SE PŘEKLÁDAJÍ NA NEURČITO (šlo by o více než 100 osob jednom místě ve stejném čase)

3. Schůzku rodičů třídy 1B RUŚÍME (aktualizováno 16.3.2020 a sděleno rodičům e-mailem).

4. Informační schůzku pro rodiče předškoláčků montessori 17.3. v 17h RUŠÍME (aktualizováno 16.3.2020 a sděleno rodičům e-mailem).

5. Ozdravné výjezdy zatím hromadně nerušíme, jednáme s ubytovateli o možnostech přesunů termínů, popř. o podmínkách zrušení ŠVP (p. učitelky třídní budou rozesílat informační maily konkrétním třídám)(aktualizováno 16.3.2020).

6. Lyžařský výcvikový kurz pro 7.roč.16.-20.3. RUŠÍME

Děkujeme za spolupráci, posílejte dotazy, komunikujte s učiteli. Sledujte aktuality. Školu on-line zvládneme.

STARŚÍ INFORMACE 

Aktuálně ke koronaviru: 1. Odkazujeme na web Prahy 7, kde byla dnes zveřejněna opatření na školách a školkách Prahy 7

Opatření na školách a školkách Prahy 7

2. Dnes se sešel pedagogický sbor a dohodli jsme se, že z preventivních důvodů budeme přesouvat, popř. rušit některé připravované akce, především ty, které považujeme za rizikové z hlediska možného přenosu virového onemocnění. Zítra v úterý 10.3. se sejde rozšířené vedení školy a poté zveřejníme seznam akcí, kterých se bude týkat přesunutí nebo zrušení.

STARŚÍ INFORMACE

8.3.2020 - 11.00 hod.: Informace ředitele školy ke koronaviru

1.V tuto chvíli nedoporučily ani nenařídily odpovědné orgány omezení nebo zrušení provozu na školách Prahy 7. Sledujte vývoj situace, ta se může velmi rychle změnit. Může dojít i k částečnému nebo úplnému omezení provozu školy.

2. Prosím rodiče, kteří se vracejí ze zahraničí, aby jednali podle vyhlášených karanténních opatření. Dovoluji si Vás také požádat, abyste – pokud Vaše dítě projeví sebemenší příznaky onemocnění (zvýšená teplota, tělesná slabost, kašel, rýma apod.) – nechali raději dítě několik dní doma. U těch, kteří byli v zahraničí (nebo jejich blízcí), zvláště. Nejde o to, že se většina dětí i z případného onemocnění tímto současným Koronavirem (Covid-19) pravděpodobně bez problémů během několika dní vyléčí. Jde o to, zda při tom nenakazí někoho s oslabeným zdravím, pro koho to tak dobře dopadnout nemusí.

3. Odkazuji na web Prahy 7, kde jsou aktuální podrobné informace, rady, dokumnety, kontakty a odkazy: INFORMACE NA WEBU PRAHY 7
4. Třídní učitelé dostanou v příštím týdnu jednotný pokyn informovat rodiče ohledně situace s výjezdy na ozdravné pobyty, zatím výjezdy nerušíme, neposunujeme. Pokud dojde ke změnám, budeme Vás informovat.

Všem rodičům, pedagogům i žákům děkuji za zodpovědný přístup k věci Tomáš KomrskaINFO SPOLKU KORUNKA K 8.3.2020: Vzhledem k aktuální hygienicko-epidemiologické situaci v ČR rozhodla Rada Spolku Korunka z preventivních důvodů o přesunutí konání 6. ročníku charitativního bazaru na 16.-17.5.2020. Děkujeme všem příznivcům za pochopení a těšíme se na viděnou v květnu 2020.INFORMACE ŘEDITELEE ŠKOLY K 29.2.2020, 16.00 HOD

V souvislosti s rozšířením koronaviru COVID-19 do evropských zemí sdílíme některé důležité informace a doporučení MZ ČR:

V případě reálného rizika nákazy - pobyt v dané lokalitě výskytu koronaviru, a především při návratu z ITÁLIE, zůstaňte doma a kontaktujte telefonicky přímo svého lékaře nebo volejte na infolinku Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106, zde vám poradí a rozhodnou o dalším postupu nebo o případné prevetivní karanténě. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin, kontrolujte svůj zdravotní stav.

Pečlivěji než kdykoli v minulosti dodržujte základní hygienické návyky, chovejte se ohleduplně ke svému okolí.

Při prvotních příznacích jakékoli nemoci neposílejte dítě do školy - toto platí v průběhu celého roku, v dnešních dnech je to ovšem o to více důležité dodržet.

Sledujte aktuální informace a vyhodnocujte je s ohledem na svou reálnou situaci, nepodléhejte panice, která se bohužel šíří některými médii.

Preventivní karanténu zdravých osob může nařídit pouze orgán ochrany veřejného zdraví, tj. zpravidla Hygienická stanice, nikoli škola, žádáme vás tedy o uvědomělý přístup a dodržování postupu viz výše.

Důležité odkazy:

WW.HYGPRAHA.CZ
WWW.MZCR.CZ


Budeme i nadále sledovat vývoj dané situace a jsme připraveni reagovat na případné nové okolnosti. V danou chvíli není důvod k žádným jiným speciálním opatřením, přesto jsme realizovali nebo bueme realizovat v následujících dnech tato preventivní opatření:

1. V průběhu jarních prázdnin jsme předzásobili školu desinfekčními prostředky pro údžbu a úklid.

2. V příštím týdnu budou žáci podrobně instruováni o chování v době virové epidemie (osobní hygiena, mytí rukou, chování ve škole).

3. V průběhu příštího týdne budou na všech sociálních zařízeních ve škole instalovány nové zásobníky s automatickým dávkováním desinfekčního přípravku na ruce.

Tomáš Komrska, ředitel školy


KOMUNITNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ
Pondělí 2. 3. 2020 od 17 hodin
(školní jídelna, přízemí Sládkova ul.)

 
Anotace:
Jděme dětem příkladem a ukažte jim, jak společně žít a spolupracovat. Sdílejme svá přání a očekávání napříč kulturami. Vytvářejme aktivně pokrokovou školu pro vaše děti.
 
Doba se mění. Do naší velmi homogenní společnosti přichází již několik let lidé z nábožensky i etnicky odlišných zemí. Přichází k nám a přivádí sebou své rodiny. Jak se k této změně staví česká společnost a jak se k tomu má postavit naše škola?
Jací jsme? Očekáváme, že všichni budou stejní jako my, nebo máme v sobě prostor k tomu, že všem ponecháme kousek jejich odlišnosti. Jak se k tomu škola, jako vzdělávací a socializační instituce, má postavit?
Pojďme společně otevřít další téma.
Pojďme si vyslechnout potřeby i očekávání rodičů, kteří k nám přijeli z jiných zemí a chtějí zde vychovávat své děti společně s našimi. Jaká jsou jejich očekávání a přání. Co chtějí od státu, čím mohou pomoci oni a čím můžeme pomoci my - jako učitelé či rodiče.
 
Srdečně Vás zvou ředitel a pedagogové školy.
 
Setkání je podpořeno Evropskými strukturálními fondy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu a bude nás jím provázet odborný lektor akademie rodičovství AR Cursus s.r.o.

 
Doučování po vyučování  - informace spolku Korunka

Projekt Doučování po vyučování - doučování pro děti s výukovým znevýhodněním, které organizuje a spolufinancuje Spolek Korunka, probíhá na naší škole po celý rok 2019. Doučujícími jsou zkušené pedagožky a pedagogové naší školy. Doučování probíhá v malých skupinkách v rozsahu 1 hodina týdně pro každou skupinu, a to jak pro děti z prvního stupně, tak i pro žáky z 6. a  9. tříd. Ve školním roce 2019/2020 se do doučování zapojilo rekordních 88 dětí v 11 skupinách a celkem 10 pedagogů.


Cílem doučování je nejen dovysvětlení probírané látky a upevnění látky starší, ale také snaha dovést děti k radosti ze studijního úspěchu i z poznávání, posílení jejich sebevědomí a zlepšení jejich přístupu ke studiu. Tím se zlepší atmosféra výuky pro celou třídu.

Celý projekt se odehrává v úzké spolupráci s rodiči. Na základě pozitivních ohlasů od doučujících pedagožek, pedagogů, rodičů i dětí samotných budeme v projektu pokračovat i v roce 2020. Naším cílem je doučování postupně rozšiřovat do dalších tříd, kde je o něj zájem.

Projekt Doučování po vyučování je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Děkujeme všem doučovaným dětem za pilnou práci v rámci projektu, všem doučujícím pedagožkám a pedagogům za osobní přístup k dětem a všem rodičům za spolupráci v roce 2019.

Děkujeme MČ Praha 7 za finanční podporu projektu.

Lenka Kýhosová, Spolek Korunka


 

Seminář pro rodiče a pedagogy: CO JSME SE V OBČANSKÉ VÝCHOVĚ NENAUČILI... 21.11.2019, od 17 do 19 hod.

Vážení rodiče, učitelé, přátelé školy, zveme Vás na diskuzní seminář, který je určen právě Vám:

Kde: jídelna školy, přízemí Sládkova ul.
Kdy: ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17 do 19 hodin.
Téma: CO JSME SE V OBČANSKÉ VÝCHOVĚ NENAUČILI...
Kdo pořádá: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 v rámci realizace projektu financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR
Kdo seminář povede: Mgr. Kateřina Bojdová, ARcursus s.r.o. a Akademie rodičovství (www.akademierodicovstvi.cz)

Anotace semináře:

Doba se mění. Do naší velmi homogenní společnosti přichází již několik let lidé z nábožensky i etnicky odlišných zemí. Přichází k nám a přivádí sebou své rodiny. Jak se k této změně staví česká společnost a jak se k tomu má postavit česká škola? Očekáváme, že všichni budou stejní jako my a nebo máme v sobě prostor k tomu, že všem ponecháme kousek jejich odlišnosti. Jak se k tomu škola, jako vzdělávací a socializační instituce, má postavit? Pojďme společně otevřít další téma o tom, jak všichni můžeme společně žít v jedné zemi a být aktivními občany. Pojďme si vyslechnout potřeby i očekávání rodičů, kteří k nám přijeli z jiných zemí a chtějí zde vychovávat své děti společně s našimi. Jaká jsou jejich očekávání a přání. Co chtějí od státu, čím mohou pomoci oni a čím můžeme pomoci my - jako učitelé či rodiče.

Těšíme se na Vás, za pořadatele Tomáš Komrska, ředitel školy


INFORMACE ŘEDITELE – DEN ŘEDITELE ŠKOLY 18.11.2019
Vážení rodiče, na  pondělí 18.11.2019 jsem vyhlásil den ředitel školy. Avizovali jsme v rámci třídních schůzek 9. září (nutná příprava celoškolního projektu a vzdělávání pedagogů, souběžně generální údržba budovy).
Pro žáky 1. stupně, jejichž rodiče budou mít potíže se zajištěním hlídání, máme připraven vzdělávací a výchovný program od 6.30 do 17 hod., který zajistí vychovatelky ŠD.
Prosím, děti přihlašujte nejpozději do pátku 15.11. do 8 hod. ráno , nejlépe osobně nebo e-mailem u vedoucí ŠD Beaty Kůdelové. (kudelova@korunka.org). Těmto dětem bude vydán oběd.
Provoz a stravování 18.11.2019: vyzvedávání v průběhu celého odpoledne od 13 hod. (dopolední program v případě příznivého počasí mimo školu) – program bude konkretizován podle počtu dětí.
Výdej oběda od 11,30 do 12,30 hod.,  obědy přihlášeným dětem budou přičteny k platbě za měsíc prosinec.
 Nezapomeňte na svačinu a pití.
Děkujeme za spolupráci Tomáš Komrska, ředitel školyVážení rodiče, listopadový termín setkání předškoláčků přesouváme na středu 13. listopadu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás. Setkání bude pro děti a rodiče se zájmem o Montessori program, ale přijďte všichni, kteří se budete chtít cokoliv dozvědět o škole, k dispozici Vám bude i vedení školy po dobu setkání od 16 do 18 hodin.Poslední aktualizace informace ředitele školy 4.11. v 20 hod.:
Na středu 6.11.2019 budou všechny obědy žáků hromadně odhlášeny hospodářkou školní jídelny. 


STÁVKA - STŘEDA 6. listopadu 2019
škola mimo provoz

Vážení rodiče, dnes v pondělí 4. listopadu v 15 hodin pedagogičtí pracovníci školy oznámili řediteli školy vyhlášení stávky na středu 6. listopadu 2019. Počet účastníků stávky je takový, že nebude možno zajistit výuku, stravování, školní družinu ani další návazné aktivity školy. Rušíme tedy i plánované setkávání předškoláčků od 16 do 18 hodin. Všem se předem omlouvám za případné problémy a doufám, že podpoříte oprávněné požadavky učitelů. Nejde o vyšší platy, ale o to, aby do škol chtěli přijít kvalifikovaní, nadšení a kompetentní učitelé.

Dotazy a připomínky ke stávce prosím směrujte na:
komrska@korunka.org, tel.: 731 189 723.


Plánovaný diskuzní večer KOMUNITA JAKO MÍSTO BEZPEČÍ A DŮVĚRY od 17 do 19 hodin SE USKUTEČNÍ V JÍDELNĚ ŠKOLY - čtěte dále obsah diskuzního večera. 


POZVÁNKA PRO RODIČE NA DISKUZNÍ SEMINÁŘ S TÉMATEM: KOMUNITA JAKO MÍSTO BEZPEČÍ A DŮVĚRY

Vážení rodiče, zveme Vás na diskuzní seminář, který je určen právě Vám:

Kde: jídelna školy, přízemí Sládkova ul.
Kdy: ve středu 6. listopadu 2019 od 17 do 19 hodin.
Téma: KOMUNITA jako místo bezpečí a důvěry
Kdo pořádá: Základní škola Praha 7, Korunovační 8
Kdo seminář povede: Mgr. Kateřina Bojdová, ARcursus s.r.o. a Akademie rodičovství (www.akademierodicovstvi.cz)
VSTUP: zdarma

Anotace semináře:

Člověk je tvor společenský, ke svému životu potřebuje společenství, lidi, bezpečí a důvěru. A co tedy dělat se současným  důrazem na individualizaci a specializaci člověka? Co to vnáší do našich životů a životu našich dětí. Jaký mají tyto 
trendy dopad na současnou školu a rodinu. Je zakládání komunit pro dnešní konzumní svět ještě zajímavé? Jaké jsou její 
výhody a nevýhody komunity, Jaká jsou nebezpečí při zakládání. Jaké jsou možnosti školy a přesah mimo rámec. Lze naučit 
děti dívat se kolem sebe, znát místo, ve kterém žijí a chodí do školy? Známe to místo my rodiče? A jak nám v tom může  pomoci škola? Co dobrovolnictví?
O těchto tématech si budeme povídat. Přijďte a pojďte si společně povídat o našich dětech i o nás rodičích, o tom, jak  můžeme posilovat společně naše vztahy ke škole i k našemu nejbližšímu okolí, jak zvyšovat pocity bezpečí a důvěry u našich dětí. Jak zvýšit zájem o dění a řešení problémů dané lokality, ve škole.

Těšíme se na Vás
za pořadatele Tomáš Komrska, ředitel školy


POZVÁNKA NA PREZENTACI STUDIE REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO DVORA, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 16. 10. 2019

Vážení rodiče, přátelé školy,

v srpnu letošního roku ředitel školy ve spolupráci se Spolkem Korunka a Radou školy zadal architektonickému studiu RCNKSK architekti vypracování architektonické studie rekonstrukce školního dvora. Studii financuje škola za svého rozpočtu. Studie byla několikrát v průběhu srpna a září projednána, mohli se k ní vyjádřit učitelé, vychovatelky školní družiny, vedení školy a rodiče, kteří se účastnili celého procesu zadání a vzniku studie.
Rádi bychom Vás pozvali na PREZENTACI FINÁLNÍHO NÁVRHU, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 16. 10. 2019 od 16 hodin. Prezentace se zúčastní autoři studie, zástupci Školské rady, Spolku Korunka a Základní školy. Místo bude upřesněno v den prezentace.

Společně Vás zvou: Základní škola Praha 7, Korunovační 8, Školská rada, Spolek Korunka

Poděkování: Děkuji všem členkám a členům Školské rady, spolku Korunka a pedagogům naší školy za spolupráci, nápady a časovou investici - bez Vás by tato krásná studie nikdy nevznikla... Tomáš Komrska, ředitel školy
 
VYJÍMEČNÁ PŘÍLEŽITOST – poslední místa v dramatickém kroužku

Máte doma potomka ve věku 4 - 18 let?
Chcete, aby vaše dítě umělo správně mluvit?
Aby umělo formulovat a sdělit svůj názor? Vystoupit na veřejnosti před velkým množstvím lidí? Bez trémy? Bez obav? Rozvíjelo fantazii, objevovalo kouzlo a krásu literatury…? Ano?!
Tak přesně pro vaše dítě je literárně-dramatický obor na Základní umělecké škole Praha 7.
Na dramaťáku několik volných míst. :-) Třeba čekají právě na vaše děti.
Prosím případné zájemce, aby se obraceli na paní učitelku Růžičkovou (kabinet vedle auly) ruzickova@korunka.org, ta jim předá přímý kontakt na paní Radku Tesárkovou, která soubor vede.
R.Růžičková
Předáváme všem rodičům informace předsedkyně spolku rodičů: SPOLEK KORUNKA je otevřený spolek rodičů a pedagogů, kteří se společně snaží rozvíjet kulturní a společenský život školy, podporovat a zlepšovat podmínky pro vzdělávání a vyhledávat pro tyto cíle finanční zdroje.
Kontakty a projekty spolku, např. Doučovaní po vyučování, Charitativní bazar či Kondiční cvičení, jsou podrobněji popsány na webu:
www.spolek-korunka.webnode.cz.
KONDIČNÍ CVIČENÍ ZAČÍNÁ JIŽ 12.9.2019 V 19:15h V AULE ŠKOLY!

Výhody členství:
* možnost zapojení se do rozmanitých pracovních skupin
* časově flexibilní práce dle možností každého
* inspirativní spolupráce mezi členy
* členové Spolku mají zdarma vstup na průvodcované procházky po Praze

Roční členský poplatek činí jen 200,- Kč. Uvítáme také Vaše nápady, účast na akcích či jinou spolupráci!

Zuzana Novotná, předsedkyně spolku
INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY – OMEZENÍ DODÁVKY - SNÍŽENÍ TLAKU VODY 10.9.2019

Vážení rodiče,

Pražské vodovody a kanalizace škole avizovaly opět OMEZENÍ DODÁVKY - snížení tlaku vody z důvodu oprav vodovodní soustavy a to na den 10.9.2019. Po telefonické konzultaci jsme usoudili, že nemůžeme bezpečně provozovat školní budovu, pokud je riziko, že není záruka dodávky nezávadné pitné vody po celý den.
Vzhledem k roční době bude dopolední program v omezeném rozsahu 8 – 11.40 hod. probíhat mimo školu. Děti se sejdou standardně v 8 hod. ve třídách. P. třídní učitelky již teď zajišťují program pro děti mimo školu (galerie, muzea, ZOO a pod.).
Stravování: Od 12 do 13 hod. bude vydáván studený oběd pro děti, které se stravují v ŠJ. V případě nepřítomnosti či nezájmu o oběd na den 10.9. prosíme odhlásit oběd nejpozději 9.9.2019 DO 14 HODIN.
Školní družina: Bude v provozu od 6.30 hod. Po ukončení dopoledního programu si vychovatelky převezmou děti ve 12 hod., naobědvají je, zkrácený provoz školní družiny bude do 16 hod.
Důležité info: Protože může dojít v průběhu dne i k odstávce vody, bude pro školu problém zajistit hygienické podmínky v družině po dobu celého odpoledne, prosíme proto rodiče, pokud si budou moci nechat děti doma, aby tak učinili.
Rodiče prosíme, aby prostřednictvím e-mailu potvrdili p. třídní učitelce účast na dopoledním programu a p. vychovatelkám účast v ŠD.


Děkuji za součinnost Tomáš Komrska, ředitel školy
SOUHRNNÉ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 NAJDETE V PONDĚLÍ VEČER 26.8.2019 NA: korunka.org (kompletujeme pro Vás informace ŠJ, ŠD, mimoškolní zájmové útvary školy, Montessori a dalších organizací v budově školy, jaké sešity koupit na 2. st., organizace prvního dne školy a pod.).

Rubriky tříd na tomto webu korunka.info budou noví třídní učitelé aktualizovat pro rodiče a žáky v průběhu přípravného týdne.

Přejeme dětem i rodičům krásný poslední týden prázdnin.Informace ředitele školy
- aktualizováno k 25.8. 2019
- oprava překlepu 27.8. v 19 hod., řed.

Personální obsazení pozic třídních učitelů od 2. 9. 2019 - 1.stupeň


1.A Zora Vašáková (Tvořivá třída) ... opraveno 27.8. v 19 hod., řed.
1.B Petra Marušková (Inovativní třída) ... opraveno 27.8. v 19 hod., řed.
1.C Tereza Dejmková (Montessori)
2.A Zuzana Cuhrová
2.B Alena Mazáčová
2.C Iveta Šestáková (Montessori)
3.A Helena Kopačková
3.B Helena Klasová
3.C Iva Schmittová (Montessori)
4.A Michaela Čechurová
4.B Gabriela Gošová
4.C Michaela Šmrhová (Montessori)
5.A Hana Větrovcová
5.B Ivana Šmídová
5.C Blanka Dvořáková


Tomáš Komrska, ředitel školy
1
Zprávy z této stránky posíláte na centrální mailovou adresu školy korunka@gns.cz. Prosíme využívejte tuto možnost výjimečně, směrujte své e-maily na konkrétní zaměstnance školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one